Аудио

Аудио поучения – А

Авторитетът на Писанията   Изтеглете файла
Ангелски войнства, част 1  Изтеглете файла Ангелски войнства, част 2  Изтеглете файла Ангелски войнства, част 3  Изтеглете файла

Аудио поучения – Б

Божията сила  Изтеглете файла  Божият глас, част 1  Изтеглете файла Божият глас, част 2 Изтеглете файла
Благословеното магаренце  Изтеглете файла  Божии служители, част 1  Изтеглете файла  Божии служители, част 2  Изтеглете файла
Блудният син  Изтеглете файла

Аудио поучения – В

Властта ни в Господа, част 1   Изтеглете файла Водени от Духа  Изтеглете файла Вяра, част 1  Изтеглете файла
Властта ни в Господа, част 2  Изтеглете файла Воюване срещу Езавел  Изтеглете файла Вяра, част 2  Изтеглете файла
Властта ни в Христос, част 1  Изтеглете файла Възстановяване, част 1  Изтеглете файла Вяра, която получава  Изтеглете файла
Властта ни в Христос, част 2  Изтеглете файла Възстановяване, част 2  Изтеглете файла Вятър в платната  Изтеглете файла
Властта предадена ни от Исус Христос  Изтеглете файла

Аудио поучения – Г

Гедеон, част 1  Изтеглете файла Гедеон, част 2  Изтеглете файла Господната молитва  Изтеглете файла

Аудио поучения – Д

Давам власт  Изтеглете файла Духовно воюване  Изтеглете файла Дарби на Духа, част 1  Изтеглете файла
Дарба вяра, част 1  Изтеглете файла Духът Езавел  Изтеглете файла Дарби на Духа, част 2   Изтеглете файла
Дарба вяра, част 2  Изтеглете файла Духът на Господа, част 1  Изтеглете файла Дарби на Духа, част 3  Изтеглете файла
Дарба вяра, част 3   Изтеглете файла Духът на Господа, част 2  Изтеглете файла Дарби на Духа, част 4   Изтеглете файла
Духът на живота и духът на смъртта  Изтеглете файла Дългове и недоимък  Изтеглете файла

Аудио поучения – Е

Елисей и Илия,част 1  Изтеглете файла Елисей и Илия,част 2  Изтеглете файла Едно нещо  Изтеглете файла
Евангелизиране и обучение – 2 Тимотей, част 1  Изтеглете файла Евангелизиране и обучение – 2 Тимотей, част 2  Изтеглете файла Езекиил 13. Лъжепророци и чародейства   Изтеглете файла
Единственият посредник   Изтеглете файла

Аудио поучения – Ж

Жива вяра  Изтеглете файла

Аудио поучения – З

Законодател и съдия  Изтеглете файла Защита в кръвта   Изтеглете файла Зодии  Изтеглете файла

Аудио поучения – И

Идоли, част 1  Изтеглете файла Изход – пасхалното агне Изтеглете файла Името на Исус, част 1  Изтеглете файла
Идоли, част 2  Изтеглете файла Исая 35  Изтеглете файла Името на Исус, част 2   Изтеглете файла
Изкупени от смъртта  Изтеглете файла Исус – освободително служение  Изтеглете файла Името на Исус, част 3   Изтеглете файла
Излез от лодката  Изтеглете файла Исус ходи по водата  Изтеглете файла

Аудио поучения – Й

Йов и кръвта  Изтеглете файла

Аудио поучения – К

Кръвта на Исус  Изтеглете файла Кръщение в Святия Дух  Изтеглете файла Къде е помазанието?  Изтеглете файла

Аудио поучения – Л

Любовта на Господа  Изтеглете файла

Аудио поучения – М

Молитва – идоли  Изтеглете файла Молитвата на Явис  Изтеглете файла Мъдрост, част 1  Изтеглете файла
Молитва – помазание  Изтеглете файла Мощно евангелие  Изтеглете файла Мъдрост, част 2   Изтеглете файла
Молитва за освобождение  Изтеглете файла Мъдрост. Разум. Знание  Изтеглете файла Мъдрост  Изтеглете файла
Молитва за освобождение от връзки (греховни и демонични)  Изтеглете файла 34_Icon_NEW Молитва и стихове за изцеление, част 1 Изтеглете файла 34_Icon_NEW Молитва и стихове за изцеление, част 2 Изтеглете файла
34_Icon_NEW Молитва и стихове за освобождение, част 1 Изтеглете файла 34_Icon_NEW Молитва и стихове за освобождение, част 2 Изтеглете файла

Аудио поучения – Н

Насоки за изцеление  Изтеглете файла Незаконно родени  Изтеглете файла Нуждата от помазание, част 1  Изтеглете файла
Не губи вярата  Изтеглете файла Новорождение  Изтеглете файла Нуждата от помазание, част 2  Изтеглете файла
Не догми, а Исус  Изтеглете файла

Аудио поучения – О

Обеля 20.11.  Изтеглете файла Освобождение  Изтеглете файла Основата  Изтеглете файла
Окултизъм  Изтеглете файла Освобождение и изкупление, част 1  Изтеглете файла Основи на финансите  Изтеглете файла
Оръжието на сатана  Изтеглете файла Освобождение и изкупление, част 2  Изтеглете файла Отец, Син, Святи Дух  Изтеглете файла
Освобождаване от тъмницата   Изтеглете файла

Аудио поучения – П

Победи злото  Изтеглете файла Помазан с Дух и сила, част 1  Изтеглете файла Пророчествата за Израел  Изтеглете файла
Подземни светове, част 1  Изтеглете файла Помазан с Дух и сила, част 2  Изтеглете файла Православно обръщение  Изтеглете файла
Подземни светове, част 2  Изтеглете файла Помазанието, част 1  Изтеглете файла Просперитет и изкупление  Изтеглете файла
Поръсване с кръвта – Левит 14  Изтеглете файла Помазанието, част 2  Изтеглете файла Постът  Изтеглете файла
Поръсването с кръвта + Йов и кръвта  Изтеглете файла Поклонение в Духа  Изтеглете файла Притчата за девиците  Изтеглете файла
Прилагане на кръвта  Изтеглете файла Псалм 91  Изтеглете файла Прощение и благодат  Изтеглете файла
Постъпи в Армията  Изтеглете файла

Аудио поучения – Р

Разпъване на плътта  Изтеглете файла Роде невярващ  Изтеглете файла

Аудио поучения – С

Свидетелството на пастор Пламен Петров  Изтеглете файла Силата на хвалението  Изтеглете файла Святият Дух, част 1  Изтеглете файла
Сила в кръвта на Исус, част 1  Изтеглете файла Силна молитва, част 1  Изтеглете файла Святият Дух, част 2  Изтеглете файла
Сила в кръвта на Исус, част 2  Изтеглете файла Силна молитва, част 2  Изтеглете файла Святият Дух, част 3  Изтеглете файла
Сила в кръвта на Исус  Изтеглете файла Слово за новата година 28.12.  Изтеглете файла Святият Дух, част 4  Изтеглете файла
Стресът  Изтеглете файла Сънища  Изтеглете файла Словото на Живота  Изтеглете файла

Аудио поучения – Т

Точка на контакт, част 1  Изтеглете файла Тест освобождение  Изтеглете файла Трите нива  Изтеглете файла
Точка на контакт, част 2  Изтеглете файла

Аудио поучения – У

Удивителни факти  Изтеглете файла Управление  Изтеглете файла

Аудио поучения – Х

Хваление към Бога   Изтеглете файла Ходатайствена молитва  Изтеглете файла Христос в центъра  Изтеглете файла

Аудио поучения – Ч

Чрез кръвта, част 1  Изтеглете файла Чрез кръвта, част 2  Изтеглете файла