Хваление

Хваление – А

Алилуя Исус победител си Изтеглете файла Ангелите пеят Изтеглете файла

Хваление – Б

Благодаря Ти днес Изтеглете файла

Хваление – В

В радостта ми в Господа е мойта сила Изтеглете файла В присъствието Ти Изтеглете файла
Върши Бог чудеса Изтеглете файла

Хваление – Д

Да, Той е Бог Изтеглете файла Душе на живия Бог Изтеглете файла

Хваление – Е

Ела, нека да хвалим Бога Изтеглете файла

Хваление – И

Исусе, обичаш ме аз знам Изтеглете файла

Хваление – Й

Йеова Ире Изтеглете файла

Хваление – О

О, как се радвам! Изтеглете файла От грях свобода желаеш ли ти Изтеглете файла

Хваление – П

Пастирю Изтеглете файла Песен от Небесата Изтеглете файла
Пред Тебе аз покланям се Изтеглете файла Преливай в мен Изтеглете файла

Хваление – С

Свят е Господ Изтеглете файла Святи Душе Изтеглете файла
Святи Душе, Ти ела сега Изтеглете файла Скъп Святи Душе Изтеглете файла
Слава слава алилуя Изтеглете файла Сърце чисто сътвори в мен Изтеглете файла

Хваление – Т

Той свърши всичко Изтеглете файла

Хваление – Х

Христе, аз съм инструмент Изтеглете файла