Posted in юни 2008

КАКВО Е НОВОРОЖДЕНИЕТО И КАК ДА ГО ПРЕЖИВЕЕМ?

Бог ни е подарил наследството на вечния живот. ИСУС е пътят, истината и животът – ВРАТАТА КЪМ БОЖИТО ЦАРСТВО И ВЕЧНИЯ ЖИВОТ. Новорождението идва, когато приемем Сина на Бога за свой личен Спасител и Господ. Тъй като никой не може да бъде спасен, ако не бъде роден от горе, е наложително да разберем същността и … Има още