Евангелието е сила на спасение

Интернет предаване на живо, Испания, п-р Пламен Петров, 02.06.2009г.


Нека да се помолим първоначално. Това е нашето първо събрание по този начин и се надявам просто че, нещата с течение на времето ще се оправят още повече и технически и така. Не знам кои хора в момента наблюдават, предполагам, че има хора, които не ги познавам, има някои, които ги знам – наши приятели, братя и сестри. И сега, това, което искаме да направим е едно служение и поучение.

Молитва:

„Святи Отче, в името на Твоя Син Исус Христос Ти благодаря за всеки един човек, който наблюдава това предаване в момента. Моля Те за Твоята ръка да бъде върху всеки един от тях за добро. Поръси всички със святата кръв. Докосни ни със Святия Си Дух. Моля Те за Твоите ангели, заповядай на Твоите ангели да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не би да ударим о камък ногата си. Дай ни дух на откровение. Открий ни Твоите истини, открий ни Твоите тайни, откривай ни Господи Твоите думи, откривай ни Твоето слово. В името на Сина Ти Исус Христос се молим и обещаваме цялата слава на Тебе да отдаваме за всичко. Благодарим Ти да Твоята милост и за цялата благодат, която Ти си ни дал изобилно в Сина Ти Исуса Христа. Моля Те открий ни благовестието. Моля Те научи ни да живеем християнски живот, не немощен и слаб, но силен и мощен в Духа. Очисти ни и освети ни от всеки грях и от всеки порок. Направи църквата Си мощна, направи църквата Си славна и я подготви за пришествието на Твоя Син Исус Христос. Моля Те, Господи, Ти да изцеляваш Твоята църква, защото има толкова много болни хора. Хора, братя е сестри, които умират от рак, Твои деца Господи, които са тормозени от врага. И аз Те моля наистина, нека победата на кръста да възтържествува реално в живота Твоите деца в името на Исуса Христа. Благодаря Ти, Господи за помазанието на Святия Дух, без което не можем да правим нищо. Благодаря Ти за пролятата при завета кръв, която е основа на всичко, в което вярваме. Благодаря Ти за името на Исуса Христа, което е над всяко друго име. Благодаря Ти за меча на Духа, който е Божието слово, за оръжието на молитвата Ти благодаря Господи. Благодаря Ти в името на Исуса Христа, подготви ни и ни направи силни и святи християни. Амин.

Сега приятели, имам на сърце да ви кажа някои неща, които Бог ми вложи в сърцето ми последните дни. Но искам да започна преди да ви говоря за това, искам да започна с един пасаж от Исаия 59: който напоследък Бог го сложи в сърцето ми, тъй като наблюдавам и мнозина от вас наблюдават състоянието на църквата в България и извън България, разбира се. И това, което се забелязва, че църквата е до голяма степен слаба и немощна. И никакво проклятие не идва без причина  и поради тази причина, ние трябва да намерим причината, поради която идва тази слабост, защото очевидно е, че Бог е същия вчера, днес и завинаги. Библията казва, че,

Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги.

Бог не се променя. При Него няма сянка от промяна. И след като Бог е същия, защо делата се променят. Като че ли Неговата ръка се е скъсила, като че ли Негово ухо е отъпяла. И не виждаме това, което пише в Библията да се случва, колкото се е случвало някога. Сега, на някои места може да има откъслечни неща, но като цяло ние виждаме идна немощ. И Господ определено иска да ни извади от това състояние и затова е и Божието слово.

Исаия 59:1,2 „Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спасява.

Ръката на Господа или десницата на Господа е свързана с Божията сила, свързана е със Святия Дух. Когато се говори за Божията ръка, или Божията десница или Божият пръст става въпрос за Святия Дух или за Божията сила. Ръката на Господа, Духът на Господа, силата на Господа не е намаляла, че да не може да спасява. Когато се казва: спасява има се цялостно спасение на личността – от грях, от проклятие, от болести, от робство, избавление във всяко едно отношение. Така, че ръката на Господа не се е скъсила. Т.е. Неговата сила не е намаляла, казва словото.

Ухото Му не е оглушало. 

Т.е. Той чува. Какво – молитвите. Та Той не е остарял. Нашият Господ не е остарял.

Той е същият вчера, днес и завинаги. 

Ухото Му не е оглушало, та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, а вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.

Беззаконията и греховете застават като пречка или преграда между нас и Бога. Т.е. има нищо, което може да ни отдели от Бога и това е грехът.

Очевидно, че в историята на църквата и в историята на еврейския народ винаги, когато грехът е влизал в Израел, или било то в църквата, когато грехът е идвал, тогава и робството е идвало с греха. Евреите, когато съгрешиха отидоха роби във Вавилон. Но когато дойде правдата, с правдата идва свободата. С правдата идва изцелението, защото:

Малахия 4:2 казва: А на вас, които се боят от името Ми, ще изгрее слънцето на правдата (това е Исус) с изцеление в лъчите Му (крилата Си).

Виждате слънцето Исус, когато изгрее върху нас, то идва със светлината, която носи спасение и правда и изцеление за нашето тяло. Слънцето на правдата с изцеление в лъчите Му или в крилата Му. Така че, виждате, че правдата е последвана от изцеление. Правдата e следвана от победа, правдата е следвана от сила.

Божието Царство не е ядене и пиене,

а правда,мир и радост в Святия Дух.

Знаете ли, мнозина хора търсят мир, обаче казва словото: първо правда и тогава мир и радост в Святия Дух.

И така, виждаме, че грехът е в състояние да ни отдели от Бога и от Неговата сила. Грехът е в състояние да застане между нас и нашите молитви и Бога. Следователно ние имаме нужда от лекарство, което да ни излекува от греха.

И някои хора казват: „Ние сме грешни, всички сме грешни човеци.” Но истината е че, Христос дойде и умря за грешните, не за да останат грешни, а за да им прости и да ги направи праведни. Така че Той не създава грешници, Той напротив, от грешника прави праведник. И така, кръвта Христос се проля за греховете на цялото човечество. След като е пролята тази кръв Исус каза, че:

Свърши се! 

 Напълно и съвършено работата Му, тази кръв си свърши работата за очистване и измиване на греха.

 От тук нататък силата  на кръвта не е намаляла, а напротив, тя е с вечна стойност. Той разпъна греха на кръста като стана грях за нас. Следователно грехът е бил разпнат, за да можем ние да бъдем праведни, да станем Божията правда в Христа Исуса. Така че този, който казва, че не може да победи греха, това, което казва не е от Бога, защото врагът е успял да го излъже. Защото Библията казва, че Той победи греха. Не за Себе Си, а заради нас. Той винаги е бил Победител над греха. Но заради нас победи греха, за да можем ние да живеем над победа над греха. Следователно Бог ни е обезпечил, Той ни е осигурил един живот на постоянна победа над греха. Това ни означава, че човек никога няма да сбърка в нищо. Но това означава, както казва словото:

Праведният и седем пъти да стане, пак ще стане.

Праведният човек е възможно да падне. Но има праведници, които да ме гледат в момента и които да са в паднало положение. Но Господ казва:

Праведният дори да падне, той пак ще стане. 

И това, което е характерно за нас е ставането, това ,че ние не се предаваме, това, че:

Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса.

Има падане, но слава Богу има ставане, защото Бог осигури тази победа чрез Христа Исуса. Така че, този, който е паднал да става и да не стои в паднало положение.

Сега, искам да обърна вече в евангелието:

Римляни 1:16,17  Защото аз не се срамувам от благовестието Христово.

Защо не се срамува той от благовестието. Защо има хора, които се срамуват от благовестието, а пък той не се срамува от благовестието?

…понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва…

Благовестието или евангелието е Божията сила. Ако ние искаме силата да дойде в църквата и силата да дойде в живота ни, трябва да знаем, че човешката мъдрост няма да го направи, философията няма да го направи, философски разсъждения върху Библията няма да го направят. Умствени разсъждения върху Библията няма да го направят. Това, което ще го направи е истинското  евангелие. Много надалече сме отишли. При Господа простите неща вършат работа.

Бог избра простите неща, за да засрами мъдрите. 

Затова трябва да се върнем към простите начала на Божието слово, ако искаме наистина да имаме в нашия християнски живот и в църквите си. В:

Евреи 6:1,2 Павел говори за шест основни поучения на християнството, като първото основно поучение е

покаяние от мъртви дела или то е покаяние от грехове. 

Разберете, че не е възможно човек да живее истински християнски живот без покаяние. Днес мнозина се опитват да прескочат покаянието и да преминат към вярата. Не става. Поученията са така:

 1. Покаяние от мъртви дела.
 2. Вяра в Бога.
 3. Учение за кръщение и т.н.

Така, че първото е покаяние. Без покаяние няма библейска вяра. Вяра без покаяние е мъртва. А покаянието е състояние на сърцето плюс действие. Покаянието се вижда в живота на хората. Така, че това е първото нещо, което трябва да се търси.

Връщам се: Павел казва:

Не се срамувам от благовестието Христово.

Забележете, благовестието е свързано с Христос. То не е свързано с църквата, за да говорим за църкви, нито е свързано толкова с различни доктрини. То е свързано с личността на Христос. Истинското слово на Бога е свързано с Христос. Цялото писание е свидетелства за Христос. Значи благовестието е свързано с Христос – благовестието Христово, „Не се срамувам от него, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Благовестието е Божия сила за спасение. Обаче за кого? – за този, който повярва.”

Така че, вижте едно просто нещо. Ако ние не проповядваме истинското благовестие, а човешко благовестие, няма да дойде вяра в хората. Защото:

Вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово.

Божията „рема”.

 1. Ако не проповядваме благовестието. Няма начин да дойде вяра в хората.
 2. Ако проповядваме благовестието, вяра може да дойде в сърцето на човека и той има възможност или да я приеме тази вяра или да я отхвърли. Има възможност да не направи нищо, има възможност да активира вярата.

Активирана вяра оживява и дава резултат.

Така всичките хора, които са получили чудеса, са получили, когато са слушали словото, вярата е дошла в тях и те са реагирали по някакъв начин със съответно действие.

Много хора чакат Бог да свърши работата, а Бог чака ние да я свършим. Защото словото идва и Исус казва:

 Твоята вяра те спаси, твоята вяра те изцели.

Защото вярата идва и  ти правиш нещо. Бог прави нещо и ти правиш нещо. Има кореспонденция между нас и Бога. Това е едно съвместно действие. Има прекалено много пасивно християнство, което не дава резултат.

 Активно, динамично.

Погледнете Евреи 11: се говори за Божиите хора, за всеки един от тях. Този направи това, друг направи друго. Авраам принесе сина си, Мойсей направи друго и т.н. 

И какво още да говоря, за Давид, за Самуил, за пророците, които с вяра побеждаваха царства, избягваха острото на ножа, от болести бяха изцелявани, жени приемаха мъртвите си възкресени… 

И т. н. виждате какви неща са вършили с тази вяра. Но тази вяра идва от благовестието и тази вяра донася Божията сила за спасение в живота ни.

Сега искам да обърна отново, тука апостол Павел в:

І Коринтяни 1:17,18 

Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи (не с човешка мъдрост) да не се лиши Христовия кръст от силата си.

Забележете: „Да проповядва благовестието с мъдри думи” не проповядване на някоя друга книга, а проповядването на Библията.

„Да проповядва благовестието с мъдри думи” той го отхвърля. Човек с висше образование, интелигентен, казва: „ Аз не с мъдри думи реших да проповядвам благовестието” (това даже втората глава го казва:) . Казва:

За да не лиша Христовия кръст от силата му.

Ето, простотата носи сила.

18. Защото словото на кръста е глупост за тия, които погиват;

а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

Отново словото на кръста. 

Виждате ли къде е евангелието – в кръста.

І Коринтяни 15:1-4 Павел излага простото евангелие, което всеки трябва да го помни, на сън да го вдигнат трябва да го помни:

…че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията.

Три основни факта:

 1. смърт
 2. погребение
 3. възкресение

Ние вярваме в най-голямата чудо – възкресението на Христос.

…за да ви възвестя Божията тайна, т.е. евангелието. Защото бях решил да не зная нещо друго между вас, а само Исуса Христа и то Него разпнат.

Павел е знаел много и ние можем да видим в евангелията. Но той казва: „Аз дойдох и между вас зная Христос и кръста.” Христос и кръста. Христос и Неговата смърт на кръста.

Защото Божието слабо е по-силно от човеците.

Бихме могли да кажем, че Христос на кръста като Божий Син е най-слабото нещо, което някой някога е виждал у Бога. Синът Му да увисне на кръста като безпомощен, изоставен.

На кръста Той понесе проклятието и ни даде благословението, на кръста Той понесе болестите за да ни даде здраве, на кръста Той понесе Той понесе мизерията ,за да ни даде изобилието, на кръста Той понесе смъртта, за да ни даде живота. На кръста Той понесе отхвърлянето ,за да бъдем ние приети, защото Той каза:

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?

Той беше оставен, за да можем ние да бъдем приети. И на кръста Той понесе нашите неотговорени молитви, защото Бог не Му отговори на тази молитва, за да може да отговаря на нашите молитви. Виждате, че за нас кръста е изворът на всичко, кръстът е изворът на живота. По-нататък Павел казва:

Аз бях немощен между вас,

страхувах се и много треперех.

Забележете нещо интересно – Божията сила … Как може тия хора да са помазани, как може Бог да действа чрез тях, ние виждаме нещо съвсем различно. Обаче не могат да разберат всъщност, че Бог е избрал да обитава в неръкотворен храм, в човешка тяло. Човешкото тяло е адресът на Святия Дух, човешкото тяло е място, където Той обитава, човешкото тяло е място на поклонение и място на служение. Духът живее вътре в нас.

За да може да се види и да стане явно, че тази превъзходна сила не идва от нас, а идва от Бога.

Вижте тука какво казва Павел: „Аз бях немощен между вас. Страхувах се, много треперех.” Представяте ли си един такъв човек с думи на мъдростта. Той не е доказвал толкова сериозно. По-скоро е правел декларации, но не е убеждавал в смисъл да докаже по всякакъв начин. Защото не това е доказателството. Вижте. Бог не иска ние да стоим и да доказваме и да Го защитаваме по този човешки начин с доказателство. Доказателствата ги дава Той. Ние говорим словото, Той доказва. Ние даваме посланието, Той го разписва. Защото казва:

Тия знамения (подписи) ще следва повярвалите, в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят,

змии ще хващат…   (от Дух и сила) 

Винаги Духът върви преди силата. Святият Дух е доказателството и след това силата, която идва. Присъствието на Бога и силата, която идва с Него. Забележете нещо: Едно определение дойде в мене и аз вярвам, че Бог има пръст в тази работа. И аз искам да ви го споделя. Това е в стиха в:

Захария 4:6 Не чрез сила, ни чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите…. (А с присъствие)

Не чрез плътски усилия и напрежение, нито чрез човешки усилия, способности и можене, а с присъствие, т.е. с присъствието на Святия Дух. Павел е ходел по този начин. Неговото служение не е било свързано с плътски усилия, голяма организация, голяма администрация, голяма реклама. Господ прави рекламата.

 Аз се удивих наскоро, че Исус е направил богослужение, когато е нахранил с рибите и с хлябовете хората. Пред пет хиляди мъже, като сложим жените и децата това са двадесет хиляди. Обикновено жените са повече от мъжете, пък децата още повече от жените. Така че, това са поне двадесет хиляди човека събрани. Той е без микрофон, без уредби, без хваление, което в момента между другото много се набляга на него. Обаче хваление – това се казва помазание от Бога, това се казва истинско служение, защото то носи присъствието със себе си.  Както казва Петър:

Исус от Назарет Бог Го помаза със Святия Дух и със сила.

Това беше най-характерното за Него. Той беше помазан. Дори Исус казва за Себе Си:

Лука 4:18 „Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал.”

Това е първото, което е важно. И после казва:

…да проповядвам благовестието.

Ако го няма помазанието няма проповядване. Има приказки. Но забележете:

І Коринтяни 4:20 „Защото Божието царство

не е в приказки (думи), а в сила.”

И преводът е:

Божието царство не е в „логос”, а в „динамис”.

 „Логос” е думата за слово, а „динамис” за сила от което произтича думата „динамит”. Динамитна сила. Динамитът идва от Святия Дух. Тази дума се използва. Значи, Божието царство е:

 1. Слово
 2. Действие

Първата част – словото – обикновено е свързана с поучение в синагогите или с проповядването на благовестието на царството, което е в сила на множествата. Това е първата част – словото.

Втората част – действие – изцеление и освобождение. Той е изцелявал болните и е изгонвал демони.

Марк 1:39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демони.

Не на едно място, като вършеше две неща: Първо – проповядваше и второ: изгонваше бесове.

Днес на много места:

1. Се проповядва и 2. Се проповядва.

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесове, то Божието царство е дошло върху вас.

Божието царство идва със сила и изтласква силата на тъмнината. Така че, не чрез плътски усилия, не чрез напрежение и човешки планове, нито чрез човешки умения – да се изучим, нито с големи способности, не с можене, а с присъствието на Бога. Така че,

Деяния на апостолите 10:10 Исус от Назарет Бог Го помаза със Святия Дух и със сила. И Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола.

Защо? Защото Бог беше с Него. Защото присъствието на Бога беше с Него. Ние трябва да носим това присъствие със себе си, ние трябва да позволим тези реки на Святия Дух да текат през нас и по този начин да се наводнява и по този начин да се съживява всичко около нас.

Приятели, толкова много хора се нуждаят, и сега като бях в България и изобщо по интернет получавам различни молби постоянно: Моли се за това, моли се за онова, моли се за болни от рак, постоянно болни от рак умират и дори някои не вярват, че Господ иска да ги изцели. Някои не вярват това нещо, не мога да ги убедя лесно в това. И просто е жалка картинка като наблюдавам как духът на смъртта преодолява, а християните не застават да заемат твърда позиция срещу греха ,срещу болестта и срещу дявола. Ние трябва да станем воини. Не става така приятели, трябва да се съпротивим. Библията казва:

Не давай място на дявола.

 

Покорявай се на Бога, обаче противи се на дявола и той ще бяга от тебе. 

„Стани, вдигни постелката си и ходи!”; „Простри ръката си!”; „Иди, измий очите си! ”; „Искам. Бъди изцелен!” Винаги Неговото служение е било съпроводено с някаква заповед да направят нещо, и когато те се покоряват на това, което Той казва чудото идва. И Той тогава казва:

Твоята вяра те изцели.

Защо? Защото много по-важно е да се активира вярата. Вижте Смит Уигълзуърт казва: „Аз предпочитам да се моля една минута с вяра, отколкото цяла нощ без вяра. Забележете, че трябва да се активира вярата.

Не молитви на оплакване: „О, ако искаш Господи, евентуално, моля Ти се.” Трябва да активираме вярата си. Господ отговаря не на нужди, а на вяра. Защото вярата е канала, по който идва Божията сила към нас. Ако беше база на нужди, в Индия и в Етиопия и на други такива места щеше да има най-много от Божието действие. Но вие виждате, или това поне което знаем, каква трагедия е на тези места. Защо? Защото Вярата е канала на Божието действие.

Така че, вместо хората да искат само молитва, трябва да искат да вярват. Обаче, за да вярват, трябва първо да чуят. Ако вие не чуете, че Бог иска да ви изцели и да ви освободи и че може да го направи, желае да го направи и ще го направи, няма да го получите. Трябва да го вярвате.

И аз вярвам, че това, което трябва да се получи и това, което имам желание да направя като се прибера в България следващия път, ако е рекъл Господ да правим семинари. Семинари, на които да се учим по тези въпроси. Хора, които наистина искат да получат изцеление и освобождение, първо да се научат как да се подготвят. Забележете, за всяко нещо има нужда от подготовка, включително и идването на Исус на земята е било подготвено от пророците и накрая Йоан Кръстител дойде да подготви пътя към небесата.

Другото е тази пасивност, която е застанала, пасивна вяра, негативна вяра, тя пречи на Божието действие. Къде сте видели някъде в евангелието някой човек да получи като казва: „Ако е рекъл Господ.” Аз такова нещо не съм чел в Библията, че ако е рекъл ще стане. Нито съм чул някой да се моли така: „Господи, ако е волята Ти изцели ме.”  Напротив: те искат, те натискат, те тръгват към Господа. Не Господ към тях, те към Него. Това се казва активност, това се казва динамика, това се казва вяра жива, която дава резултатите. И затова искам, ако Господ даде наистина, да правим поучения, семинари, в които да се учим: Как да подготвим сърцата си, както се подготвя едно летище, за да може да се приземи един самолет. Ако искаш самолета да се приземи, приготви летището. Недей да казваш: „Ела самолето!” а пък летище няма. Тогава как ще се приземи. Значи, трябва да приготвиш летището, трябва да подготвиш сърцето си, за да може да се приземи Святия Дух, както се казваше:

Той дойде върху Исус и почиваше върху Него.

Да дойде да почива върху нас.

Подготовка: И след като бъде изцелен човека и освободен трябва да има обучение, за да това как да процедира нататък: как да запази това, което е  получел, за да не дойде крадеца да го открадне, да го обере.

Защото крадеца идва да открадне, да убие и разруши,

казва Библията. Така че, трябва да се подготвим за да не може крадецът да не идва да открадва благословенията. Дори да дойде да му се съпротивим и да не му дадем място за това нещо.

Ето, тези две неща са много важни:

 1. Подготовка за получаване на чудо и на благословения включително и
 2. След това как да го запазим да бъде трайно в живота ни.

А за това нещо има нужда от поучение върху Божието слово без предразсъдъци, Не: „Това съм научил, това са ми казали.” Като почна да ги питам хората къде е в Библията не могат да ми покажат. Всичко, което ми показват е Йов от Стария Завет. Ако е Йов, да е Йов. Нека наистина като Йов да го получим, поне да се мине през това и да се получи. Много хора се нуждаят от това.

Затова искам да ви кажа, както някога в Египет, който е дома на робството, Божият народ е бил в Египет, в робство. Така и днес Божият народ е в робство и има нужда от освобождение. Бог прати Освободителя Исус, който да ни освободи. Но забележете по какъв начин Мойсей освободи робите в Египет. По какъв начин ги освободи? – чрез чудеса, знамения и велики дела. Десет чудеса Господ извърши и накрая чрез кръвта на агнето ги освободи от робството. Някои казват: „Кротко, спокойно!” Виждате, че робството се разчупва със сила.

Исаия 10:27 „Хомота се троши поради помазанието.” 

Ето, това е, което трябва да дойде да строши хомота. Без живото слово, меча на Духа и без помазанието на Святия Дух ние не можем да очакваме истинско освобождение. Казвам, на Божия народ, не говоря за невярващите. Когато невярващите видят, как Господ действа в Божия народ, когато видят Божията сила, когато видят хора силни, победоносни, помазани, радостни в Господа, дори  и в скърби, дори и в изпитания, но вътрешно силни  и побеждаващи. Тогава те сами ще го пожелаят.

Няма нужда да обикаляш и да убеждаваш хората колко е хубаво, да имаш хубава кола например. Достатъчно е да се качиш на хубавата кола и да минеш през града и всеки ще те разбере, че е хубаво. Няма нужда да доказваме на хората, че си християнин, нека да го покажем. Нека да видят помазанието върху нас и те ще го пожелаят. Защото ние отиваме да ги обвиняваме и да искаме да направят нещо, обаче, знаете ли, много пъти, когато те погледнат си казват: „То ако е това, аз не го искам.” Не го желаят, защото няма какво да видят. Не приказки, а присъствие трябва да носим със себе си. Без присъствието на Святия Дух сме нища.

Исус вършеше, защото Бог беше с Него. Исус беше помазан със Святия Дух и със сила, затова ги вършеше тези неща. И ние днес се нуждаем от това. И аз искам да довърша в:

І Коринтяни 2: „Говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила.

Ето го доказателството на Павел. Защо?

За да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на човешка сила.

Вярата ни може да бъде основана на човешка мъдрост върху Библията, а може да бъде основана и на Божията сила. И той казва:

Аз искам вярата ви да бъде основана на Божията сила,

Т.е. когато е върху Божията сила става реална промяна вътре в тебе. Вътре в тебе става промяна, сърцето ти се променя, защото Господ със силата Си работи. А когато е с човешка мъдрост, главата ти само възприема факти, обаче сърцето ти може да спи. Може главата да е голяма, а сърцето малко. А Господ иска сърцето да бъде трансформирано. И само Божият Дух, с Божието слово може да се трансформира и да променя сърцата – да ни даде ново сърце, да ни даде нов дух. Алелуя. Слава на Бога за това нещо. За да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. И с това приятели, аз мисля да завърша поучението.

Нека Божията благодат и благословения да бъдат върху вас.

И бих ви посъветвал следното неща: Видяхме, че грехът се явява като пречка, защото винаги Духът идва върху кръвта. Маслото идва върху кръвта. Затова трябваше Христос да умре, за да възкръсне. Затова трябваше Той да умре и тогава идва Петдесятница. Затова винаги след кръвта идва Духа. И ние трябва да проповядваме Христовата кръв, кръвният завет, който  сме сключили с Господа. Трябва да се върнем към основите на християнството.

Много хубаво се казва за Филип в Деяния на апостолите: 

Деяния на апостолите 8:  „Филип слезе в Самария и проповядваше Христос, проповядваше Помазаника.”

Вижте, колко проста проповед. Проповядваше Христос, проповядваше Помазаника. Не проповядва принципи, не проповядва сложнотии, но проповядваше Христос Помазаника.

И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше и слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше, защото нечисти духове като извикваха със силен глас и излизаха от ония, които ги имаха. И мнозина парализирани и куци бяха изцелени.

Виждате с каква сила, просто послание, обаче нечистите духове излизат със силен глас и куци и парализирани биваха изцелени, така, че голяма радост настана в този град. Ето това е служение, което идва от Бога.

Искам да ви кажа, Исус казва:

Заблуждавате се, че:

 1. Не познавате писанията и
 2. Не познавате

   Не познавате писанията, не познавате Божията сила. Вижте, само с хваление и

пеене не става. Трябва да се познава словото. И само със словото не става. Трябва да се познава и силата.

Псалм 36:

Защото Бог със словото Си създаде небесата,

и с дъха на устата Си цялото множество

 Амин.