Исус нашият освободител

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 23.06.2009г.


Молитва:

Отче, в името на Твоят Син Исус Христос Те моля за Твоето помазание и присъствие навсякъде, тук където говоря и там, където хората слушат Твоето слово и вярват в него. В името на Исус нека всеки хомот на сатана да бъде разрушен. Крепости в умовете да хората да бъдат разрушени и да влязат хората в свободата на Святия Дух. Молим Те за Твоята благодат в името на Исус Христос, защото чрез Христа Исуса дойде Божията благодат върху нас. Благодат върху благодат. Благодатта е истината. И ние се нуждаем толкова много от Твоята благодат. Имаме нужда от Твоя живот, Господи. Имаме нужда ат Твоето движение, имаме нужда от Твоите думи, да живнем Господи. Има хора, които се нуждаят от съживление духовно, има хора, които се нуждаят от изцеление на тялото, има хора, които се нуждаят от освобождение на душата. Каквато и да е нуждата Господи, отговорът е в Тебе, в Духа Ти и в Твоето слово. 

Нека Твоето слово като двуостър меч сега да пробожда бягащият змей и да разрушава неговите намерения, неговите планове в името на Исуса Христа. Амин.

Бог да ви благослови. Сега приятели, първо искам да започна с това, че Господ ви обича. Господ обича всеки един от вас и не е забравил никой.

Едно от нещата, което е много нужно днес е, да се научим да слушаме Бога и да бъдем управлявани от Святия Дух. Защото много пъти се казват правилните неща на неправилното време, правилни неща на неправилно място и става неправилно. Защото не е важно какво ще кажеш, а е важно как ще го кажеш, и важно е кога ще го кажеш. По различно време, по различен начин същата дума може да има различен резултат. Така че, не трябва да бъдем законници в това отношение, трябва да бъдем хора, чувствителни и към ръководството на СВятия Дух. А Святия Дух те води в любов, Той те прави нормален човек. Святият Дух ни прави нормални хора, а не ненормални хора в Господа.

Искам сега в тази връзка да ви прочета един пасаж от евангелието според

Лука 13:10-17. Слушайте внимателно, защото това ще бъде едно поучение и нека с отворен ум да слушаме това слово, независимо от това, какво става около нас. Защото врагът ще се опита по всякакъв начин да спре да чуете словото и казвам ви, ще се опита, 

ЗАЩОТО ВЕДНЪЖ ПОСЯТОТО БОЖИЕ СЛОВО МОЖЕ ДА ДАДЕ ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ.                                               

  И също така умът ни трябва да е отворен, защото може да имаме някоя и друга крепост в главата си, дори и да не я осъзнаваме. Но много е хубаво човек да осъзнава, че няма съвършено знание и че има нужда да научи нещо ново върху словото. Може да е познат пасажа, но нека да го погледнем по един нов начин. Четете го като че ли сте го чели друг път, обаче не го разбирате. Сега ще видим дали Святия Дух ще ни ръководи. Вярваме това нещо да бъде така в името на Исус. И Те молим Святи Душе, Ти да ни отваряш очите, Ти да ни отваряш сърцата, за да проумяваме. Отвори уши в нас, за да чуваме Твоя глас в името на Исуса.

Лука 13:10 И една събота Той поучаваше в една от синагогите,

Интересно, Господ е ходел по синагогите да поучава като учител. Знаете че Той е бил и евангелизатор, евангелизирал е, там е проповядвал евангелието на Божието царство. Знаете, че то е в сила. Но в синагогите Той е поучавал. Така че, трябва да се научим да слушаме и поучение, а не само проповед.

11. И ето, една жена, която имаше дух на немощ (беше причинен от немощ) от осемнадесет години.

Значи, тази жена е имала дух на немощ от 18 години. От преди деветнадесет години тя не го е имала този дух на немощ. Но преди осемнадесет години тя по някакъв начин е отворила врата и в нейното тяло е влязъл духът на немощ. Този дух е дух на физическа немощ. Сега ще видите след малко. Трябва да забележите, че става дума за дух, който е на немощ,

и  който й беше причинявал немощи за осемнадесет години; Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи.

Това е много важно да отбелязваме, защото вижте: Това е Библията, това е Божието слово, това е евангелието. Просто трябва да гледаме така, както стоят нещата, а не както ни се ще да стоят нещата. Виждате, че тази жена е била прегърбена и не можела по никакъв начин да се изправи.

Много хора могат да кажат: „Ами може така да е Божията воля тя да бъде прегърбена. Може Господ да иска да я научи на нещо с това.” Има такива, които ще кажат: „Господ я учи на смирение”,  някои могат да кажат: „Господ я наказва” и т.н. Но забележете отношението на Исус, нашия Господ. В Библията се казва, че Исус е образ на невидимия Бог.

Той каза: Това, което чуя от Отец, това говоря, Това, което видя от Отец, това и Аз подобно на Него върша. Аз дойдох не Моята воля да върша, а Неговата воля да върша. 

С други думи Исус е така да кажем отражение на Бога Отца и на Неговата воля. Като Го виждаме нещо да говори ли да върши трябва да си дадем сметка, че това не са Негови лични думи или Негово лично действие, но Той е винаги под ръководството на Бог Отец в подчинение и покорство на Него и Той не е съгрешил нито един път да се съпротиви на Своя Бог Отец. Един единствен път в писанията се казва, че Той каза:

Отче, ако може да ме отмине тази чаша, но не както Аз искам, но както Ти искаш.

В момента, който каза, Отче, ако може да бъде Моята воля не Твоята, ама пак не както Аз искам, а както Ти искаш, отново се подчини в най-трудния си момент. Така че, Той е 100% изява на Бога Отца, и 100% на Неговата воля.

И така, виждаме, че Исус поучава в синагогата, обаче вътре има една жена, която вероятно осемнадесет години си посещава синагогата, даже може да не са осемнадесет, даже много повече, може цял живот да е посещавала. Но от осемнадесет години има дух на немощ и е прегърбена. Прегърбването може да не е станало за един ден, то може да е процес, но това не пречи да е причинено от дух. Духът постепенно я е прегърбвал вероятно. И хората са давали най-различни тълкувания. Тя може да е ходила по лекари, без резултати разбира си, защото лекаря не може да се пребори с дух. Той не може за отреже с ножа дух, не може хирурга да нареже духа на парчета. Той може да ти нареже тялото на парчета и много хора отиват на лекар, особено хора, които имат тумори, и рак, и други такива болести и отрязват тумора или рака и след време се разбира, че има разсейка на друго място, режат това място, после отива на трето място и не могат да разберат, че тялото на човека е като една къща. Исус казва:

Като излезе нечистия дух търси къде да отиде и после решава да се върне и казва:Ще се върна в своята си къща.

Значи тялото на човека Той го разглежда като къща и той се движи в тази къща. Значи, в един момент той може да е на едно място и ти може да отрежеш част от крака или от утробата и част от корема, и той просто може да влезе в съседната стая. Това няма да промени изобщо нещата. Разбира се:

Нашата борба не е срещу кръв и плът,

Нашата борба не може да се извършва с хирургически ножове, нашата борба се води с меча на Духа, Който е Божието слово, който в момента използваме. Ето това е нашата борба. По този начин става.

Вземете меча на Духа, който е Божието Слово.

И престанете по плът да се опитвате да оправяте нещата. Какви ли не неща не се чуват и не се правят. Какви ли не начини на лечение напоследък чувам да прилагат хората. Нека хванем здраво Божието слово, което е като хляб. Може да е хляб корав, обаче е много калоричен, много полезен за твоето тяло. То носи изцеление:

Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста.

 

Вземете меча на Духа, което е Божието слово с който ще можете

 да поразите врага и да бъдете освободени.

И така, тази жена не може да се изправи, тя е сгърбена, но виждаме и трябва да видим, че зад тази болест е стоял нечист дух, не Божий Дух, а нечист дух. Нарича се дух на немощ, защо? Защото е причинявал немощ в тялото. Забележете, че когато работи Божия дух, винаги има мощ. Духът на Господа дойде с мощ върху Самсон и той хвана и изкърти портите на къщата. Духът на Господа дойде със сила и мощ върху него и той раздра един лъв, като коте. Духът на Господа дойде със сила и мощ на Самсон и той хвана една магарешка челюст и изби хиляда човека. Виждате, когато дойде Божия Дух идва мощ. Когато дойде нечистия дух идва не-мощ. Така че, има разлика между Божия Дух и нечистия дух. Единият носи сила и мощ, другият носи немощ и слабост.

И тук си казва за Исус:

12. Като я видя Той я повика и рече:

Сега забележете това нещо: Исус изнася поучение, но вижда жената в нужда, спира и я вика. Някой ще каже: „Защо нарушаваш реда, Исусе, защо правиш това нещо, продължавай поучението.” Но Той спря и извика жената. Извика я през всички. Някой може да каже: „Чакай, чакай! Виж, жената, след като казваш, че има дух в тялото си, нека да отиде в съседната стаичка да се скрие и там да се помолиш за нея.” Но Господ не обича тези работи. Той обича на видело да се правят нещата, на видело да се вижда превъзходството на Бога и на Неговия Дух пред сатана и неговите дела. Така че, Той извика жената пред всичките и й рече:

Жено, освободена си от немощта си.

Знаете какво казва писанието:

Където е Божият Дух там е свобода.

Където има нечист дух, там е робство. Много хора се чудят, защо са в робство. Имате нужда от Божия Дух. Имате нужда да бъдете освободени от някой друг.

Защото където е Божият Дух там идва свобода.

 

12.Жено, освободена си от немощта си,

13.И положи ръце на нея и тя се изправи на часа и славеше Бога.

Забележете двойния удар, който нанася Исус.

  1. Използва меча на Духа, като казва:
    Жено, освободена си от немощта си,
    С това слово Той освобождава от Духът, но тялото й продължава да е сгърбено. Резултатът от действието на Духа е бил там.
  2. След това обаче Той полага ръцете Си върху нея и тогава помазанието на Святия Дух се влива в това тяло и тя получава и изцелението.

Но първото нещо, с което Исус се разправя е духът. Защото винаги за всяко нещо причината е дух. В Библията се казва:

В началото бе Словото, и Словото беше у Бога.

В началото на всяко нещо е словото. Ето го словото тука – Той казва слово. В началото винаги има слово. Без слово не става. В началото беше словото. Обаче, словото беше у някой. Словото беше у Бога. Т.е. Бог е преди словото. И то е нормално. Сега аз като ви говоря, преди да кажа думите, които казвам, аз съм, за да ви кажа думите, които говоря. Значи, винаги когато има думи, трябва да има някой, който да ги е изговорил. А този, който говори думите е дух. В света днес е пълно с духове, които говорят различни неща: клетви, негативност, неверие, отчаяние, фалшиво учение, какво ли не се говори  и народът се унищожава. Но когато дойде Божието слово то носи изцеление и свобода. Какво казва Притчи?

Притчи 4:20 Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми.

21.Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си;

23.Защото те са живот за тия, които ги намират,и здраве за цялата им снага.

Божието слово е живот и здраве. И така, Исус изговаря словото:

…Освободена си. 

 В този момент жената се освобождава от този дух. Вече причината за болестта е отмахната. Духът е причината. Този дух й е причинявал немощи 18 години. Причината се отмахва. И какво следва? Следва вече изцелението. Полага ръце и тя получава изцеление. Слава на Бога. И какъв беше резултатът? – изправи се и славеше Бога. Ето, това носи слава на Бога. Някои казват: „Може пък с тази болест да прославя Бога.” Вижте с какво се прославя Бог? – с изцелението. „Брат, ама ти не знаеш в Йоана, където имаше един човек, който бил сляп от рождението си и как Исус каза: 

Тази болест е за слава на Бога. 

 За слава на Бога е тази болест. Защо? Защото остана сляп или защото се изцели? Защото се изцели. Ето това носи слава на Бога. Носи слава на Бога, когато Божието действие го има.

Виждате действието на нечистия дух какво е? Да върже човека, да го тормози, да го мачка, да го обезобрази, да го направи на нищо. Това не носи слава. Но когато дойде Божия Дух, Той възкресява човека, Той дава живот на човека, Той дава сила и мощ на човека. И тогава можеш да видиш славата на Господа. Алелуя.

14. А началникът на синагогата, като негодуваше за дето Исус в събота я изцели, проговаряйки, рече на народа:

Забележете нещо: Началникът на синагогата, който се предполага да е точно Божия човек, който да води Божия народ, който се предполага да разбира кой е Бог, да познава кой е Бог, който се предполага да води хората в правите Божии пътища. Именно този началник на синагогата е този, който негодува срещу Исус и Божието действие. Е, приятели, какво да кажем на това нещо. Какво да кажем за това. Никой друг не каза дума, а той се противопоставя – ето го духът, даже да кажем на антихриста, защото е срещу Исус Христос. Духът, който действа срещу помазанието на Святия Дух, той не спи  и днес. Не спи  и днес.

Даже искам да ви кажа нещо, днес ми го напомниха, дори го бях забравил. В една църква служих, няма да ви казвам къде е църквата и защо стават такива нещо. Служих в църквата и Божията сила дойде върху едно момче и то падна на земята и аз се молих върху него, положих му ръце и започна да излиза дух от него. Момчето нямаше нищо против. Обаче дойде един друг така наречен брат и в ухото ми каза:

„Ти не си Божий слуга, ти си слуга на дявола.”

 И да ви кажа, аз се стреснах малко, защото в такъв един момент в който служиш да ти се каже такова нещо, ти си в духовна борба така или иначе. Из един път в ухото от брат чуваш такива думи. И веднага идва съмнението:

Да не би да съм такъв? Обаче не.”

И си казах:

„Господи, какво трябва да направя в тази ситуация? Да отстъпя ли? Аз нямам проблем да отстъпя. Обаче човекът се нуждае. Не, ще продължа да се моля за него заради човека.”

Обаче дойде момчето, хвана ми ръката и взе да ме дърпа и не ми позволи да се моля за човека. И това става по време на служение от човек, който няма нищо общо дори със самата конкретна църква. Идва от някъде от някоя си църква и се намесва и хвана човека да го изведе отвън.

Аз разбира се, съм гостенин в църквата, не мога да се разпореждам вътре, то не е правилно да се разпорежда човек. Но ми е дадена думата да проповядвам и правото да служа в същото време. Човек в името на Господа идва да спира това, което  Господ го прави. Ето ви го това нещо.

И сега, в тази ситуация виждате какво се получава.

14. А началникът на синагогата негодуваше, недоволстваше за това, че Исус в събота я изцели.

Вижте сега. Проблемът не е в това, че в събота я изцели, а е повода, причината е, че Той я изцели. Защо? Когато някой дойде да спре действието на Бога, той няма да ти каже, че иска да спре действието на Бога, няма да ти каже, че това, което се прави не е правилно да се направи в този случай, макар, че вие видяхте, че на мен ми го казаха. А обикновено ще намерят друга ужким причина, но това е само повода. Защо? Тука той казва:

…проговаряйки, рече на народа:

Дори на Исус не го каза: на народа. Манипулира общественото мнение.

Има шест дни, в които трябва да се работи;

в тях идвайте и се лекувайте, а не в съботен ден.

Сега вижте лицемерието в тази ситуация.

Шест дена идвайте да се лекувате.

 Обаче през тия шест дена синагогата е затворена, защото синагогата работи в събота. Събранията са в събота. Т.е. не може да дойдете през тези шест дена да се лекувате, защото тя е затворена. Само събота и в събота не трябва да се работи и изцелението според него е работа. Ето виждате колко фино става. Ще дойде някой и ще каже:

„Не, не е проблемът в това, че стават изцеления, но не по този начин трябва да стават.”

Например:

„Може да се изцелявате, обаче хората да не викат и да не падат на земята. Могат да се изцеляват, но да не се полагат ръце. Може да се изцелявате, но да не се помазвате с масло.”

Изобщо всяко нещо, което е точка на контакт и начин да се освободи Божията сила, да се отреже, за да може да няма сила. Защото дявола не го е страх от това, което е станало в миналото, от това, което ще стане в бъдещето, а го е страх сега, защото сега е денят за спасение.

И Господ иска днес да освободим помазанието и силата на Бога и днес да освободим пленниците.

15. Но Господ в отговор му рече: Лицемери.

Сега, вижте начинът по който Исус говори. Някой ще каже:

„Нямаш любов, Исусе. Как може така да говориш и да наричаш водачът на събранието или пастир или нещо такова „лицемер”? Нямаш право да кажеш такова нещо. Той е авторитета на събранието”.

 Авторитетът, ама къде го води братко. Загиват тия хора. Осемнадесет години тази жена, нямаше ли поне един ден да се сети да се помоли за нея. И остави другото. Идва някой да се помоли и него го спира. Тия хора нямат ли милост за това? Доказват на човека, че всичко е наред, че всичко е точно, а в същото време хората стоят вързани под хомота на сатана и на никой не му пука. Не го интересува, че жената 18 години се е мъчила. Няма милост в сърцето си за нея. Него го интересува, че това става в съботен ден и това нарушава закона. Ето, това е важното според него. Вие знаете, че Исус изпълни закона, не го наруши. Но хората ще ви обвинят в нарушаване на закона, когато тръгнете да вършите Божията работа. Слава на Бога за Исус, защото Той се движи по такъв перфектен, съвършен начин, без грешка и въпреки всичко, не нарушава закона, а наруши всичките традиции и обичаи. Алелуя.

15. Но Исус в отговор му рече: Лицемери! В събота не отвързва ли всеки от вас вола или осела си от яслите и го извежда да го напоява?

Сега вижте, Исус използва притча. Той чрез тази притча обяснява какво е направил. Той казва:

Аз съм Господаря, вие сте Мои слуги  – като вол и като осел.

Сега, тази жена е като един вол или като един осел, който е бил вързан, няма пред себе си храна, няма пред себе си вода. Няма вода. Виждате ли: робството е като пустинята. Който е роб, той е като в пустиня. Няма вода, няма живите води там. А живите води носят живот.

…не отвързвате ли в събота  вола си и осела си да го напоите?

И точно това показва,

 ОСВОБОЖДЕНИЕТО Е ДА ОТВЪРЖЕШ НЯКОЙ И ДА ГО НАПОИШ С ВОДАТА НА ЖИВОТА.

16. А тази Аврамова дъщеря,

С тези думи Той показва, че тази жена преди 18 години е била в синагогата. Даже може би и преди това е била в синагогата. Защото тя иначе тя няма да е Аврамова дъщеря. Аврамова дъщеря значи вярваща. Тя е вярвала според старозаветната вярване. Но тя е вътре. Тази Аврамова дъщеря, Божий човек… Някой ще каже:

„Не, не, това е за невярващите.”  

ЗА ВЯРВАЩИТЕ Е ХЛЯБЪТ НА ДЕЧИЦАТА. ЗА ВЯРВАЩИТЕ Е ИЗЦЕЛЕНИЕТО И ОСВОБОЖДЕНИЕТО.

Моите люде (вярващите хора) умират поради липса на знание.

Постоянно ми звънят, постоянно пишат имейли и по скайпа – този умира от рак, другият умира от рак. Хора, трябва да спрем това нещо.

ТРЯБВА ДА ЗАСТАНЕМ ТВЪРДО СРЕЩУ САТАНА И НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

И не да ги наричаме Божий действия.

Божият народ загива поради липса на знание.

КРАДЕЦЪТ, УБИЕЦЪТ, РАЗРУШИТЕЛЯТ ИДВА И ОТКРАДВА ОТ ЖИВОТА НАХОРАТА–ОТКРАДВА ТЯХНОТО ЗДРАВЕ, ОТКРАДВА ТЕХНИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ И СЛЕД ТОВА КАЗВАТ ХОРАТА БОГ МУ Е ДАЛ ТОВА НЕЩО. НЕ Е ВЕРНО!!! БОГ НЕ ГО ДАВА. ТОЙ КАЗВА:

АЗ ДОЙДОХ ДА ВИ ДАМ ЖИВОТ И ГО ДАВАМ ИЗОБИЛНО!

16.А тази Аврамова дъщеря, която сатана е държал вързана… 

Сатана е държал вързана, сатана е държал вързана, тази Аврамова дъщеря, която сатана е държал вързана…

…цели 18 години…

Цели 18 години, казва Той.

Не трябваше ли да бъде освободена в съботен ден?

Ето го какво казва Той: Тази Аврамова дъщеря, нищо, че е била Аврамова дъщеря е била вързана от сатана цели 18 години. Ти можеш да кажеш:

„Аз съм Божие дете.”

 И пак може да си вързан от сатана с години и да ти казват:

„Всичко е наред, само вярвай! Само вярвай и всичко е наред!”

 Трябва да вярваш, но трябва и да се освободиш. Има нужда от действие на Бога. Има нещо, което наистина трябва да излезе от тебе. Има нещо, което наистина трябва да се разруши. Може да трябва проклятие да се разруши, може да трябва демон да се изгони, какво от това. По-важно  е да излезе.

Този дух на немощ като излезе жената придоби мощ и се изправи.

Тази Аврамова дъщеря, която сатана е държал вързана цели осемнадесет години.

Аврамова дъщеря, Божий човек, Божие дете. Сатана е държал вързана…Как? Сгърбена, вързана. Не става въпрос само за душата, виждате тялото е вързано. Тялото е вързано. Сатана е държал с дух на немощ. Сатана е държал вързана чрез тази болест. Чрез тази болест е била вързана.

Ние можем да намерим всички оправдания и медицински и всякакви. Но това е Божието слово: сатана е държал вързана цели 18 години.

И казва Исус: не трябваше ли да бъде освободена от тази връзка,не трябваше ли да боде освободена и развързана от тази болест в съботен ден?

17. И като каза това, всичките Му противници се посрамиха, и целият народ се радваше на всичките славни дела, които се вършеха от Него.

Ето ти го. Слава на Бога. Забележете: началникът на синагогата се противопостави, но народът се радваше за славните дела, които вършеше Господ чрез Него.

ИДВА ВРЕМЕ, В КОЕТО НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА ТЪРЖЕСТВУВА, ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРУШИ ХОМОТА НА РЕЛИГИЯТА, ЗАБЛУДАТА. И БОЖИЯ НАРОД ТРЯБВА ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ХОМОТА НА РОБСТВОТО И ДА ИЗЛЕЗЕ В СЛАВАТА И СИЛАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ!!!

Искам да отворя в:

Марка 1:21 И дойдоха в Капернаум; И незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и започна да поучава.

Защо в събота? Защото само в събота може да бъде. Исус влезе в синагогата и започна поучението.

22. И те се чудеха на учението Му; Защото ги поучаваше като един, Който има власт, а не като книжниците.

Те се чудят на Неговото учение. Защо? Защото книжниците поучават разяснително. Те си разказват неща, но няма действие. Словото при тях не е действие, а описание. Словото не е действие, а заповед.

Но тука, словото на Исус е действие:

Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо,деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни,

 

пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Тука те се чудеха на учението, защото ги поучаваше като един, Който има власт. Поучение с власт, приятели. Поучение с власт, а не като книжниците без власт. Каква власт? – духовна власт. Власт над царството на тъмнината.

23.И скоро след това се намираше  в синагогата им човек…

Къде се намираше? – отново в синагогата. Някой ще каже: „Извън синагогата.” Ние не можем да се оправим в църквите. Народът е вързан. Като отида някъде да служа по някои църкви, такива освобождения стават, такива неща стават, защо стават? Защото народът е вързан. Затова стават тези неща. И има нужда да се развърже.

В синагогата им се намираше човек, хванат от нечист дух отново…

Хванат, държан от нечист дух. Какво значи хванат? Значи контролиран, манипулиран от нечист дух. Ти се чудиш: „Този защо е такъв, защо има такъв характер, защо върши такива неща?” Той е хванат вероятно от някой такъв нечист дух.

Обаче, по време на поучението на Исус се случва нещо, което не се е случвало, когато началникът на синагогата изнася поучение. Този човек си стои в синагогата, слуша си поучението, вика си „Алелуя”, пее си песните и нищо не става. Но когато влезе помазанието, когато влезе Исус и почна да изнася поучение по същия въпрос, обаче с власт и помазание става нещо.

СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА НЕ МОГАТ ДА ИЗДЪРЖАТ НА ОГЪНЯ НА СВЯТИЯ ДУХ. И ТОГАВА СЕ ПОЛУЧАВА ДУХОВНА РЕАКЦИЯ. ПРИСЪСТВИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ ПРЕДИЗВИКВА СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА.

 Защо? Защото:

Исус казва: Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесове, Божието царство  е дошло върху вас.

ЦАРСТВОТО НА БОГА ИДВА И ИЗТЛАСКВА СИЛИТЕ НА ТЪМНИНАТА, НА САТАНА И ДЕМОНИТЕ ИЗЛИЗАТ.

Божието царство  е дошло върху вас. 

Царството на Бога идва и изтласква царството на сатана и демоните излизат. Така че, имало е човек с нечист дух, който извика. Кой извика, човекът или духа? Духа разбира се, не човека. Човекът няма за какво да вика.

…който извика: 24. Остави ни на мира! 

Остави ни на мира. Човекът да каже: „Остави ни на мира!” Духът казва: „Остави ни на мира!” Тука се издава, че не е сам. Ако беше сам щеше да каже: „Остави ме на мира!”А тука казва:

24. Остави ни на мира!  Какво имаш с нас общо…

С други думи Ти си светлина, ние сме тъмнина.

…Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш?

Ето защо идва Исус?

Затова се яви Божия Син, да съсипе делата на дявола.

И Той съсипва делата на дявола заедно с дявола.

Нима си дошъл да ни погубиш?Познавам Те Кой си, Светий Божий Син.

Виждате, дори знае Кой е Той. Много хора не Го знаят. Дори сигурно и началникът на синагогата не е знаел Кой е.

25. Но Исус го смъмра…

Кого? Не човекът, а духът. Забележете ситуацията каква е? Това е новозаветен модел на действие. Ние сме го забравили това нещо. И проповядва се словото, поучава се словото в църквата, манифестира се някой дух. Какво трябва да се направи? Да хване човекът да се изнесе навън защото пречи ли, или да се изгони? Кой да се изгони, човекът или демона? На много места гонят човека. Исус изгони демона. Ето, това е, което трябва да се прави. Не хората да гоним, църквата е за хората. А демоните да ги гоним. Защото не е за тях църквата.

25. …Исус каза: 

1. Млъкни 

            2. Излез от него.

Защото видяхте, че той извика със силен глас. Той каза:

Млъкни излез от него!

 Две заповеди. Не каза на разпоредителите:

Да млъкне и го изведете навън!”

… млъкни и излез от него.  26.Тогава нечистия дух, като го сгърчи…

Някой ще каже:

„Защо трябва да пада човек?”

 Не знам защо трябва да пада, ама като го сгърчи, мислите ли че може да стои прав сгърчен? Прав и сгърчен на зигзаг. Нормално като го сгърчи и да падне на земята.

„Е, брат, не трябва да падат на земята!”

 Е, ако трябва да падат, да падат. Ако трябва и да летят, но да се върши Божията воля. Дори да трябва да летим като Филип, да летим, но да свършим Божията работа. Не е важно какво става във видимия свят, важно е какво става в невидимия свят. Казва се:

…като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 

Забележете: Исус каза: „Млъкни!”, а той вместо да млъкне, 

изкрещя със силен глас.

Някой ще каже: „Брат, защо е необходимо да крещи? Може ли тихичко да излезе?” Явно не е могъл да излезе тихичко. Защото и на тебе да ти се случи такова нещо, каквото се е случила на този дух и ти ще крещиш. Така че,

…той изкрещя със силен глас и излезе от него. 27.И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, казвайки: Що е това?

Какво е това? Какво е това, което става тука? Наруши се реда в църквата. Та ние такъв хубав ред си имахме, такова красиво хваление, такива красиви проповеди си имахме, артистични, всичко беше точно. Обаче в един момент гледай какви грозни неща стават пред нас. Ние трябва да имаме ред в църквата. Като някой нарушава реда, трябва да напусне църквата. Трябва да бъде махнат от църквата или трябва да бъде успокоен. Един път се молих за едно момче и Бог започна да го освобождава и дойде един служител и почна да го утешава и започна да му казва:

„Спокойно, спокойно, успокой се, успокой се, успокой се!” 

То демон излиза от него, той вика спокойно.

„Спокойно, спокойно, нека да се успокои момчето, нека да се успокои.” 

Ето това е духовна реакция

Да се успокои момчето.”

Та те казват: Едно ново учение ли е?

-„А брат, това е едно ново евангелие, не. Ние по друг начин сме научени, по друг начин действаме. Едно ново учение е това.”

С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

28. И слух се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

Слух се разнесе, защо? Защото приятели, хората са толкова обременени, толкова натоварени, че имат нужда от това.

Някои ще каже:

„Днес ние имаме словото, не ни трябва.”

 Днес ни трябва много повече от всякога, защото народът е изключително обременен. Демоничното действие се е увеличило много. Виждате какви  ли неща няма. И ние трябва да си влезем в призванието и да вършим това, за което Исус ни е пратил. Той заповядва:

Проповядвайте царството, проповядвайте евангелието на царството, Болни изцелявайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте.

Той го заповядва това нещо и ние трябва да го правим. Защото едно действие струва много повече от хиляда думи.

 ЗАТОВА ОСВЕН ДУМИТЕ ТРЯБВА ДА ИМА И ДЕЙСТВИЕ.

Марк 1:39 И Исус влизаше в синагогите им по цяла Галилея,

като проповядваше евангелието и изгонваше бесовете.

Ето какво правеше Исус. И мнозина имат нужда от това нещо. Обаче ми се обаждат и казват:

„Този има нужда, този е болен от рак, този умира.” 

Хора, много пъти си казвам: Забележете едно нещо. Много важно нещо ще ви кажа сега.

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ИСУС НЕ СЕ МОЛИ ЗА ХОРАТА ДА БЪДАТ ИЗЦЕЛЕНИ, А ГИ ИЗЦЕЛЯВА. НЕ СЕ МОЛИ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО, А ПЪРВО ИМ ПРОПОВЯДВА И СЛЕД ТОВА ГИ ИЗЦЕЛЯВА. 

 По подобен начин и апостолите, в повечето случаи:

Стани, дигни постелката си и ходи; Стани на краката си! Еней, Исус Христос те изцелява; Вземи постелката си! 

В повечето случаи е така. Защо?

ЗАЩОЩО ХОРАТА ОТБЯГВАТ ВЯРАТА, А СЕ СКРИВАТ В МОЛИТВАТА.

Молитвата е задължително, ние трябва да се молим, но не трябва да я използваме като средство за бягане. А ДА Я ИЗПОЛЗВАМЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА АТАКА.

И аз го казвам, и много пъти го казвам на хората и използвам тази платформа да го кажа, че в повечето случаи хората не се нуждаят от това да ми се обадят аз да се моля за някого.

ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА ДА ДОЙДА НА НЯКОЕ МЯСТО, ДА СЕ СЪБЕРАТ ХОРА, КОИТО НАИСТИНА СА ЖАДНИ ДА РАЗБЕРАТ БОЖИЯТА ИСТИНА И ДА НАПРАВИМ СЕМИНАР. СЕМИНАР, В КОЙТО ДА СЕ ИЗЯСНИ СПОРЕД СЛОВОТО БОЖИЯТА ИСТИНА, И СЛЕД ТОВА ДА СЕ МОЛИМ. И ТОГАВА РЕЗУЛТАТИТЕ НЕ САМО ЩЕ СА ДОБРИ, НО ЩЕ СА И ТРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ. ЗАЩОТО ЩЕ СА ОСНОВАНИ НА СЛОВОТО. НЕ САМО МОЛИТВА БЕЗ СЛОВО. СЛОВОТО ТРЯБВА ДА ВЪРВИ ПРЕДИ МОЛИТВИТЕ. СЛОВОТО ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ И СЛЕД ТОВА МОЛИТВАТА ДА БЪДЕ ВЪРХУ СЛОВОТО И ТОГАВА ТАЗИ МОЛИТВА ЩЕ ИМА ВЯРА И ЩЕ ИМА РЕЗУЛТАТИ. ЗАЩОТО ВЯРА БЕЗ ДЕЛА Е МЪРТВА И ВИЕ ЩЕ ВИДИТЕ, ЧЕ ДЕЛАТА ЩЕ ДОЙДАТ, ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОВА Е ДОШЛО СЛОВОТО, КОЕТО ДА ЗАДВИЖИ ВЯРАТА И ДА ДОЙДАТ САМИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ЗАТОВА ВЯРВАМ, ЧЕ ЗДРАВОТО ПОУЧЕНИЕ Е МНОГО ВАЖНО.

Защото много хора, които молят за молитва, всъщност не вярват, че Бог иска да ги изцели, или си мислят, че може би е урок от Бога. Или си мислят, че е благодат от Бога. Или просто нямат правилните стихове. Или някой им е размътил мозъка. Е как искате да има резултати? Как искате да има победа? Как искате това нещо да стане, след като

ТРЯБВА ДА СЕ ВЯРВА И ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЗЕ С ТВЪРДАТА ВЯРА, ЧЕ БОГ Е ЛЮБОВ, ЧЕ ИСУС ХРИСТОС ДОЙДЕ ДА РАЗРУШИ ДЕЛАТА НА ДЯВОЛА, ЧЕ ТОЙ ДОЙДЕ ДА СЪСИПЕ ДЕЛАТА НА ДЯВОЛА. 

 И крадецът идва и се промъква да открадне от дните на живота ти, да убие и разруши, 

НО ХРИСТОС ДОЙДЕ ДА ТИ ДАДЕ ЖИВОТ И ДА ГО ДАДЕ ИЗОБИЛНО.

Някои ще каже:

„Еми толкова са му били дните.”

 Колко?

Три години и половина.”

Така ли са били дните? Нали се казва в Библията:

Числото на дните ти ще направя пълно.

Кой го прави това? Господ. А има някой, който казва:

„Числото на дните ти ще направя непълно.”

Кой е той? Дяволът. Кого ще слушаме: дявола или Бога? Дяволът ще дойде и ще направи непълно числото на дните ти и ние ще кажем:

„Да, от Господа е.”

Не! Не е от Господа в името на Исус. И аз ви казвам в името на Господа Исуса Христа това, от което има нужда, е здраво поучение. Исус влиза в синагогите и поучава словото, ама поучава словото. Не поучава човешки теории, не говори за медицина, не говори за психология, а говори за демони. Не говори за психиатрия, а говори за демони. Не говори за хирургия, а говори за изцеление. И това е, което трябва да стане. Ние не трябва да отхвърляме медицината, обаче основата ни трябва да бъде Божието слово.

Защото се казва много ясно, че имаше една жена с кръвотечение от дванадесет години и беше ходила по много лекари  и беше си пропиляла имота и беше станало по-зле. Къде? От лекарите. Хем пари им плаща, хем по-зле станала. Защо? Защото не знаят как да го направят това нещо. Има някои неща, които лекарите не могат. Те са ограничени, те не могат навсякъде да работят. Но Господ може навсякъде. Идете по лекари, лекувайте се, обаче, като дойдете при Бога, елате с вярата. И за да имате вярата, имате нужда от здравото поучение на Божието слово. Поучение казвам върху словото. Не човешки теории върху Библията. А такова, каквото е словото. Без интерпретации, които са фалшиви, че това било:

в Неговите рани ние се изцелихме 

ставало въпрос не за раните в тялото ти, а ставало въпрос за греховете. Защо не го казва за греховете, а казва:

в Неговите рани ние се изцелихме.

Защо казва за изцеление, а преди това говори за грехове, говори за беззакония и изведнъж говори за изцеление.

Исия 53: 4 Той взе на Себе Си нашите болести, понесе нашите немощи…

„Не брате, не става въпрос за болести и немощи, става въпрос за грехове.”

 Хубаво де, то всичко греховете, но освен грехове, взе болестите и немощите. И тогава, след като в Исаия така го казва, защо в Матей 8: когато Исус изцели тъщата на Петър и когато изцели множества  и ги освободи и каза:

За да се сбъдне реченото от пророк Исаия Той взе на Себе Си нашите немощи и нашите болести.

Там не се говори за прощаване на грехове а за буквално изцеляване на болести и изгонване на демони.

Трябва да хванем това слово приятели и да го гледаме натурално. Такова, каквото е. Да погледнем истината в него. Не да го гледаме чрез някакви доктринални очила, а да го погледнем такова, каквото е, както Господ Исус Христос го е дал. Защото Бог иска да възстанови църквата, иска да възстанови силата в църквата. Защото църквата без сила е хилава. Има нужда от сила. Дори без сила не можеш и да обичаш. За да обичаш, имаш нужда от Бога.

Любовта на Бога е излята в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух,

 Който е Божията мощ и сила.

Няма ли Го Духа, нямаш любов. Имаш ли го Духът, имаш любов. Слава да бъде на Господа.

 ТАКА, ЩЕ ПОБЕДИМ В ИМЕТО НА ИСУС, НО СТАВА ВЪПРОС ЗА ХОРА, КОИТО СА РАДИКАЛНИ, КОИТО СА РЕШИТЕЛНИ И КОИТО ОТХВЪРЛЯТ ФАЛШИВИТЕ ДОКТРИНИ И ДОГМИ И ЗАСТАВАТ ТВЪРДО НА СТРАНАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО И КАЗВАТ: БОГ Е БОГ И ДЯВОЛА Е ДЯВОЛ; БОГ Е СВЕТЛИНА, ДЯВОЛА Е ТЪМНИН;. БОГ Е ЛЮБОВ, ДЯВОЛА Е ОМРАЗА; БОГ Е ЖИВОТ, ДЯВОЛА Е СМЪРТ;  БОГ Е ИЗЦЕЛЕНИЕ, ДЯВОЛА Е БОЛЕСТ; БОГ Е СВОБОДА, ДЯВОЛА Е РОБСТВО.

Трябва да застанем твърдо, защото:

Бог е светлина и в Него няма никаква (ама никаква) тъмнина.

Дявола е тъмнина, той е смърт. И ние трябва да му се съпротивим. Словото казва:

Покорявай се на Богаq но съпротиви се на дявола и той ще бяга от тебе.

Молитва:

В името на Исус Ти благодарим Господи, и сега Те моля за всеки един, който стои отсреща, който Ти си докоснал. В името на Исус нека всяка крепост на заблуда  и измама да бъде разрушена. Заповядай на ангелите си за нас. Нека Твоето помазание, което руши всеки хомот да бъде върху хората в името на Исус Христос. Нека да паднат крепостите, да падни робството. И ако има болни, с болести, някои с рак или с тумори и умира от това нещо, аз проклинам тумора в името на Исус Христос, както Исус прокле смокинята. И нека да изсъхне от корен и да не даде плод до века в името на Исус Христос. Коренът на тумора да изсъхне, коренът на рака да изсъхне и да не даде плод до века в името на Исуса Христа. Всеки дух на болест, на немощ, на смърт, вън от тялото на хората. Вън от тялото на хората. Нека огънят на Святия Дух да слезе.”

 Може да почувствате горещина, това е присъствието на Бога, дишайте дълбоко и приемайте в името на Исус. Ако ви се наложи да повръщате, няма проблем, изхвърляйте това нещо. Сложете си леген пред вас, кърпи и такива неща, нека да ес махнат тия демони в името на Исус и да отидат там, където Исус им е определил.

Нека кръвта на Исус да бъде приложена, приложена, приложена върху вас, и върху нас. Кръвта на Исус, огънят на Святия Дух, помазанието на Бога, заповядай на ангелите си, прати ангели, легион от ангели, които да воюват в наша полза и да слугуват на Божиите хора. И ако умираш, „В името на Исус, стани и живей!” „ Стани, оправи леглото си и ходи в името на Исус Христос.” Ако не можеш да си движиш ръката, започни да я движиш в името на Исус Христос. Ако не можеш да правиш нещо, започни сега да го правиш, защото силата на Бога действа. Някой който има перде на очите си, това перде започва да изчезва. В името на Исус да се стопи това перде и да се махне от очите ти. В името на Исус глаукома, смъмрям глаукома да напусне в името на Исус. Възпаление в ухото смъмрям в името на Исус Христос да се отмахне, възпаление в ухото. Възпаление в ухото в името на Исуса Христа. В името на Исус Христос лишеи по главата смъмрям в името на Исус, по косата, по главата, някакви лишеи по главата или екземи в името на Исус ги смъмрям да напуснат тялото на човека. Някой, който има проблеми с ноктите в името на Исус, тази немощ да се отмахне. Също някой който има проблем, че пръстите му се изкривяват един към друг и излизат кокалчета и се изкривяват и боли това нещо и не могат да ходят или не могат да пипат. Артрит, смъмрям артрита, духът на артрита и всякакъв ревматоиден дух заповядам да напусне, да напусне, да напусне в името на Исус. Отче, нека Твоят огън да слезе върху хората Ти, огънят Ти да слезе върху хората Ти, Господи. Ние сме тука, те са там, Твоята сила може да действа, няма прегради за Твоето помазание и за Твоята сила. Няма прегради за Твоето помазание и за Твоята сила. Някой с проблем във врата, започни да го движиш, започни да го движиш, започни да движиш врата си. Смело, не бой се, започни да движиш врата си в името на Исуса Христа. Алелуя. Благодарим Ти, Господи. Нещо свързано с капачката, с коляното, започни полека да го движиш това нещо с вяра. Нека всяка болест и немощ да се отмахне от там. Да се отмахне от там. Духът на отчаяние и депресия да се махне в името на Исус. Духът на самоубийство да се махне в името на Исус. Дух на огорчение да се махне от тебе в името на Исус. Всеки такъв душ на непростителност, на огорчение, на безизходица, да напусне хората, Господи. Господи, Господи смили се за народа Си. Господи, освободи народа Си, Господи освободи народа Си, Господи благослови народа Си. Нека хсе разчупи всяко проклятие и благословение да дойде. Благословение в името на Твоя Син, защото Исус ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво,  за да дойде благословението на Авраам да дойде върху нас чрез Христа Исуса.” В името на Исус бъдете благословени.  Алелуя.

Ако си усетил силата на Бога започни да Го хвалиш, започне да Му благодариш, да Го хвалиш и да Му благодариш.

И аз сега ще ви благословя с един любим пасаж, благословение и искам с него да ви благословя в името на Исус Христос.

Числа 6:24-26

Господ да те благослови и да те опази,

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост.

Господ да те благослови и да ти даде мир.

 

АМИН.