Легион – български

Поучение на пастор Пламен Петров, 16.07.2009 г.


Слава на Бога.

Здравейте на всички. Аз не мога да ви видя, но вие ме виждате за сметка на това. Знам, че има хора, които ни гледат и слушат и са в очакване. И това е най-важното за служението, да очакваме. Вярата е очакване за нещо, което Бог ще извърши. И събирането ни, въпреки че сме далеч в пространството в Духа сме едно. И това няма голямо значение, че сме далече в пространството, важно е, че в Духа сме едно, че Бог е тук. Бог е там, където сте, Неговите ангели са там, и всичко става в миг на око. Няма разстояние в Духа. Така, че това което правим тука може да стигне до вас много бързо, толкова бързо, че не можете да го усетите.

 Искам да отворите Библиите си на Лука 8 глава. Има един пасаж, който имам на сърце да ви споделя. Пасажът е тежък, така че ако се притеснявате от тежък пасаж, има за какво. Пасажа е тежък, обаче за сметка на това е благодатен. И това са неща, които трябва да се говорят повече и повече, и трябва да се вършат повече, и повече.

Както говорих един от предишните пъти, онова, което Исус правеше е че първо проповядваше и поучаваше Словото, на първо място, и на второ място – вършеше делата Си. Така че това е, което трябва да правим и ние в днешно време.

И сега нека да започнем да се молим в името на Исус Христос за Неговото присъствие и помазание на това място да бъде и да бъде  Неговата воля.

 „Свети Отче,  идваме при Теб в името на Твоя свят Син Исус. Идваме и Ти се покланяме, Господи. Покланяме Ти се и издигаме Твоето свято име. Бъди благословен. Нека да бъдеш издигнат. Да се свети Твоето име, както на небето така и на земята. Да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. И да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.

Моля Те, Господи за присъствието на Твоя Свят Дух да бъде с нас. Моля Те, да заповядаш на ангелите Си за нас сега, и за всеки един, който гледа твова предаване. Нека всички заедно да се включим в това, което става. Моля Те, за движението на Твоя Дух и на Твоите ангели. Поръси ни със святата Ти кръв и разруши всеки хомот на врага. В името на Исус, пускай на свобода угнетените, разчупвай всеки хомот, освобождавай народа си, Господи, спасявай, изцелявай. Толкова много са атакувани от смърт, рак, нещастия, проклятия. Искаме Господи, Твоя народ да бъде благословен, благословен и щастлив в Тебе, Господи. Дори в изпитанията, Господи да имаме радост, и в трудностите дори, и да бъдем хора на победа.

Нека Твоето Евангелие да се разпространява, нека Твоето Слово да се разпространява и нека Твоето действие да се разпространява. Не само с думи, Господи, но и със сила в името на Господа Исуса Христа. Не само с думи, но и със сила в името на Исус. Отдавам Ти слава и хвала, Господи. И докосни всеки един, който гледа предаването. Има хора, които са в нужда, има хора, които са болни от рак и умират и Ти си последната им надежда. Моля Те, Господи, да ги докоснеш и да ги избавиш. Има хора, които са атакувани от депресия, отчаяние, безизходица. Моля Те, да ги докоснеш и да ги освободиш.

Има хора, които са атакувани от бедност и мизерия и Те моля да ги избавиш също. Има хора, които са атакувани от грях, изкушение и съблазни и не могат да излязат, живеят като роби на греха, вързани в грях –  моля Те, и тях да ги избавиш. Защото, Твоята заповед е вечен живот. Ти дойде, за да дадеш живот, вечен и изобилен в името на Исус, и Те моля за всеки един от тях.

Амин, Алелуя”.

Бъдете благословени.

Този пасаж е много важен и е в Евангелието, макар на много хора да не им  се иска да присъства, но той присъства така или иначе в Евангелието и ние ще го четем.

Лука 8: 26  И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея 

Тука става въпрос за Исус и Неговите ученици. Пристигнаха в Герасинската страна, която е от другата страна на езерото.

Ако си спомняте, предишната случка е как  Исус укротява бурята. Той с учениците Си е в една буря в езерото и лодката е атакувана от вятър и от развълнуваното море и учениците са се уплашили и казват:

Господи, какво става, ние загиваме, а Тебе изобщо не те е грижа

Както ни се случва и на нас, когато сме в трудно положение и бурите на живота дойдат върху нас, и ние често пъти казваме: „Господи, къде си, не си ли ме оставил? Защо така позволяваш бурите да ме заливат, аз умирам”. Обаче забравяме присъствието на самия Бог вътре в самата лодка, в която се намираме ние. Вътре в нашето семейство, вътре в църквата е Неговото присъствие. Така че, няма страшно да загинем. А Той изглежда, че спи на възглавница.

Много интересно е за Исус, че се е разхождал с възглавница, искам да кажа че в лодката е бил на възглавница, легнал. И много интересно, от вкъщи ли си е взел възглавницата, там ли я е намерил, но е бил на възглавница, което е интересна подробност. Защото виждате, че Исус е ходил в Божията почивка. Не се е напрягал, не се е насилвал, а е ходил в Божията почивка, ходил е в Божията благодат. След като по време на буря е можел да спи на възглавница, значи явно е бил в благодатта. Докато другите по време на буря плачат, викат и се отчайват, Той по време на буря спи, защото Той живее в победа над бурята. Имаше власт и сила да смъмри вятъра, да смъмри водата и те да му се подчинят.

Това е предишната случка, но интересното което е, че както знаете Исус винаги е бил воден и управляван от Бога Отца и Той самия казва, че каквото Отец Му каже, каквото чуе от Отец, това говори, и каквото види Отец да върши, това и Той върши. И казва:

Аз дойдох да върша не Моята воля, а волята на Отца ми.

 С други думи, можем да видим, че Исус не е вършил нищо от Себе Си, но е бил напълно зависим от силата и помазанието на Святия Дух. И когато се е качил в лодката да мине от другата страна на езерото, това не е било случайно, Той е бил воден от Бога Отца. Защо? Вероятно защото от другата страна на езерото има един човек, който се нуждае. И виждате, че Господ се интересува от нуждата на човека. Той се интересува от твоята нужда и от моята нужда. И в този случай виждаме, че Исус трябва да премине цяло езеро, за да отиде да помогне на един човек. Често пъти, Той отива да помогне дори само на един човек, защото Бог ни обича. Бог и тебе те обича, дори да си мислиш, че си забравен, Той ще мине отвъд езерото, за да те докосне. Дори и днес, по време на тази служба, може да е Неговото преминаване през езерото, през пространството, за да ти помогне.

Но по пътя се случва нещо, вятъра започва да духа срещу тях, срещу лодката и вълните започват да заливат лодката. Учениците са разтревожени, започват да викат, събуждат учителя си Исус, Той става, смъмря вятъра и смъмря морето. Очевидно, че ако тази буря е била пратена от Господа и зад нея са стояли Божии сили или ангели, Исус не би смъмрил по този начин. Но явно зад тази буря, зад този вятър и зад това развълнувано море са стояли демонични сили, които са искали да попречат по всяка вероятност на Исус да отиде от другата страна на езерото, за да може да помогне на един нуждаещ се човек. Защото дявола не иска хората да се избавят. Той иска да бъдат роби, а Исус иска да ги освободи,

Където е Господния Дух там е свобода.

 

Помазанието троши хомота. 

 Исус идва да даде живот,

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет Бог Го помаза със Святия Дух и със сила, Той обикаляше да върши благодеяния, да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.

 И така, тези сили са застанали срещу Исус и Неговите ученици и са опитали да спрат действието на Бога. Защото там е имало един човек, който е бил вързан, и чрез него, чрез страх, сатана е контролирал района. Района е бил поставен под контрол, обаче Исус отива да освободи не само човека, но и района. И така пристигнаха там.

Лука 8:27  И като излезе на сушата Исус, срещна Го от града  някой си човек, който имаше бесове /или демони, нечисти духове/ и от дълго време не беше обличал дреха и в къща не живееше, но в гробищата 

Исус излиза от лодката и първия човек, който го среща е обладан от демонични сили. Интересно, не го среща Божий човек. Този човек се казва, че е имал бесове и от дълго време, не от скоро, не е обличал дреха. Интересно е, че когато човек е тормозен от нечисти сили, дори и дрехите го дразнят. Такива хора, дори дрехи не могат да носят. Този човек не е обличал дреха и в къща не е живял. Такива хора не могат да търпят затворено пространство, било то в асансьор, къща или нещо друго. Просто те се чувстват много зле. Имат нужда да излязат някъде навън. Не обичат затвореното пространство. Не живееше в къща, живееше навън и то къде? В гробищата. Колко интересно. Няма ли по-подходящо място за този човек от гробищата? Разбира се, днес такива хора ги вкарват в лудницата, но тогава може би не е имало лудници. Духовете, които са били в този човек са го завели в гробищата.

Това говори първо, че гробищата са символ на смъртта. Тези духове са искали да го убият. Те го водят в гробищата докато е жив още, да бъде като мъртъв – жив мъртвец.

Ето това е, което дявола прави от хора, които  са вързани от него – живи мъртъвци. Тормози ги, иска да ги убие, иска да ги унищожи, иска да ги направи нещастни. Той е живял в гробищата и другото,  което е интересно тука е, че явно има нещо свързано с тези гробища. Хора, които постоянно мислят за гробища, говорят за такива неща, явно има някакъв такъв проблем в тях.

 Вие виждате дори млади хора, които обличат дрехи, свързани с черепи, с погребения, с някакви такива неща. Има хора, които са окачили в къщите си картини или пък някакви знаци, всичкото това е свързано със смъртта и има някой, който стои зад тези неща.

Този човек е живеел в гробищата. В съвременен вариант даже, ако можете така да си го представите, живееш в един ковчег и излиза от ковчега, виждали сте тези неща по филмите. Нищо чудно.

Той като видя Исус извика

Интересно, когато нечистите духове видят Исус, започват да крещят и да викат. Някои хора казват: „Не може ли тихичко, тихичко да бъде”. Не, те просто не могат да стоят тихо, когато Исус е там, защото страха ги напада. Бесовете вярват и треперят, те знаят къде отиват. Те знаят къде отиват по-добре отколкото ние знаем къде отиваме.

Лука 8:28 Той извика, падна пред Него и със силен глас рече 

Забележете нещо, той извика. Кой извика? Не човека. Тука в този пасаж ще видите, че докато човек е обладан, гласът му не се чува, думата му не се чува, мислите му не се виждат, изобщо човека почти го няма. Има я черупката, но характера на човека липсва. Това, което виждаме е, че той е живял в гробищата, че е бил връзван и той е разкъсвал веригите, посичал се е, тичал е и всичко това не е свързано с характера на човека.

Някой ще каже: „Той е такъв човек, такъв му е характера, брат, не можем да разберем защо е така”. Не е характера, а това е характера на някой друг, на някой друг, който го е хванал и го тормози и го мъчи. Това не е характера на човека. Може да се проявява чрез човека, но не е характера на човека.

Извика, падна пред Него и със силен глас рече 

Забележете отново силния глас, не говорят тихичко. Те викат силно, защото ги е страх.

Много интересно, забележете това. Когато Бог говори, Той говори с „тих, нежен гласец”, а когато сатана вика, вика със силен глас. Така че не във викането е силата. Не в силата на тона е силата, не в силата на звука е силата, а в помазанието на Светия Дух е силата.

Думите на мъдрия тихо казани се чуват повече от вика на оня,

който вика сред глупавите.

 И този нечист дух прави така, че човека пада пред него, но също и нечистия дух пада пред него,

Всяко коляно ще се преклони пред Него

Нали така? Пред Исус.

Лука 8:28  И със силен глас рече: Какво имаш Ти с мене Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля ти се, недей да ме мъчиш. 

В началото ставаше въпрос, че този човек е бил хванат, как  се изразява тука? Имаше бесове, това е множествено число – бесове. А тука се казва, че нечистия дух, за един става въпрос:   

Какво имаш ти с мене,

казва. Не казва: „ти с нас”,

Какво имаш Ти с мене Исусе , Сине на Всевишния Бог,

 моля ти се недей да ме мъчиш. 

 Кого? Мене, не нас. Ето, виждате промяната, от множествено число минаваме към единствено и обратно, и сега ще кажем защо. Защото, както по-нататък ще видим, името му е Легион, а римския легион е съдържал около 6000 войника, общо взето. Да предположим това число, че е така, 6000 демона в един човек. Какво ще кажете за това състояние, за състоянието на този човек? 6000 нечисти духа в него? Разбира се, този легион е бил ръководен от един началник на легиона, или командир на легиона. Така че, в сатанинското царство както разбира се и в Божието царство, има строг ред – има армии и тази армия си има командир или началник. И този всъщност главния, който в момента говори, е този, към когото Исус се е обърнал, защото Той не се обръща към редниците, Той се обръща към командира, защото, когато командира бъде победен, всички останали тръгват с него. И така този командир Му казва:

Лука 8:28   Какво имаш Ти с мене, Исусе Сине на Всевишния Бог 

Ти нямаш нищо общо с мене, аз съм тъмнина, Ти си светлина. Интересно, виждате че, демоните разпознават Сина на Всевишния Бог. Те го разпознават повече отколкото мнозина хора.

Много хора не вярват, че Исус е Божий Син, но демоните Го вярват и треперят от Него. За нас е по-добре да вярваме, докато не е станало късно. Така че, демоните в духовния свят виждат кой е Той. Те виждат, че Той е генерала на Божията армия и се страхуват от Него:

Какво общо имаш Ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог?

 Моля ти се, недей да ме мъчиш. 

Молитва отправя към Него. И виждате, че когато дойде Исус, Той освобождава хората, но мъчи нечистите сили. Защо? Защото Божия съд идва върху тях.

За това се яви Божия Син да разруши, да съсипе делата на дявола. 

 Алелуя, Слава на Него да бъде.

 Не само като Агънце идва, но и като Лъвът от Юдовото племе. И като ревне лъвът от Юдовото племе, вълците подвиват опашки. Слава на Бога.

Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека.

Какво беше казал – заповядал.

Ето примера, който ни дава – ЗАПОВЯДВАЙТЕ.

В Мое име бесове ще изгонват.

 Заповяда на нечистия дух да излезе от човека, защото този нечист дух е бил в човека. Виждате в единствено число. Защо в единствено? Защото като излезе той, всичките му подчинени трябва да тръгнат заедно с него.

Понеже много пъти беше го прихващал, връзваха го с вериги и с окови.

Представяте ли си, този човек не е бил постоянно в състояние на луд до такава степен, но от време на време духът го прихваща с цел да го убие, разбира се, и хората са го връзвали с вериги, не с връзки, не с въжета, а с вериги и с окови, та го пазеха, да не се самоубие или  нещо друго такова да не направи.

Но той разкъсваше връзките или веригите, защото се казва: „вериги и окови” и бесът го гонеше по пустините

 Ето, виждате друга характеристика на хора, които са под демонично въздействие. Те нямат мир в себе си, постоянно нещо ги човърка, все ги гони някъде и къде – по пустините. Защо? Защото нечистия дух иска да изолира човека на място, където няма възможност някой да му помогне, да е далече от помощ. 

Бесът го гонеше по пустините на пусто място, където няма човешка помощ, където няма възможност някой да му помогне.

И аз искам да ви кажа нещо – когато сте под атака, или има дух вътре във вас или в някой друг, този дух обикновено гледа да изолира човека от околните хора и то най-вече от ония, които могат да му помогнат. Иска да постави човека в изолация, защото разделяй и владей е неговата тактика. Иска да отдели човека и по този начин да го унищожи и да му дава съответните мисли и желания. И се казва:

бесът го гонеше по пустините

Защо в гробищата? В гробищата няма жива душа. Няма никой, който да му помогне там, сам, изолиран, изолация. Защо по пустините? Няма никой там кой да му помогне – изолация. За да може да го унищожи, защото

той идва да открадне, да убие и да разруши

И той идва да унищожава човечеството. Мрази човечеството, мрази ни, защото ние сме Божие творение, по Божий образ сме направени. И на всичкото отгоре ставаме и Божии синове и Божии дъщери, а той не може да стане, получаваме вечен живот, а той не може да получи. Алелуя. Защото Исус дойде да умре не за дяволите, а дойде да умре за Авраамовото потомство, което сме ние. Слава на Бога. И по-нататък:

Лука 8:30  Исус го попита

Исус тука води беседа, но не с човека. До тука човека нищо не каза и до тука човека нищо не направи. Въпреки, че тялото е негово, контрола върху това тяло не беше негов. Исус го попита:

Как ти е името?

 но той не попита човека. Трябва да се научим на това, както  казва

Ефесяни 6:12 Нашата борба не е срещу плът и кръв,

 а срещу духовни сили на нечестието в духовни места.

 Как ти е името?  Той рече: „Легион”. Защо?

Защото много бесове бяха влезли в него.

Тоест главатарят, командира на легиона, самото му име е Легион, заради тези които са под него.

Лука 8:31  И молеха Го 

Тука вече в множествено число. Кои? Легионът! Кого молят? Исус. Отново молитва отправят към Него. Учудващо, нали?

да не им заповяда да отидат в бездната.

Ето къде Исус им заповяда да ходят. Някои казват: „Как така, знаем къде трябва да отидат?” Те сами знаят къде трябва да отидат – в бездната. И Исус точно там ще ги изпрати. Те се молят да не им заповяда да отидат в бездната, защото ако им заповяда, отиват.

Лука 8:32  А там имаше голямо стадо свине, което пасеше по гората ,

 и бесовете Го помолиха да им позволи да влязат в тях.

От другата страна на планината има голямо  стадо свине, което по-късно разбираме, че са 2000 свине. Легиона е около 6000 човека, т.е. като разделим 6000 на 2000, става по три демона в една свиня. Най-малко 2000 демона са живеели в един човек. Тука става въпрос за 6000 демона живеещи в един човек. Най-малко 2000, най-много 6000. В един човек. За какво става въпрос? Учудващото е колко издръжливо същество е човека – 6000 демона в него и все още е бил жив въпреки, че е бил тормозен. А свинете само три демона и са загинали.Така те Го помолиха да им позволи да влязат в свинете.

Някои казват: „Брат, трябва да внимаваме, за да не излезе от един и да влезе в друг”. Бесовете молят Исус да влязат в свиня. Не могат в свиня да влязат, ако Той не им позволи, камо ли да влязат в човек. Дори да влязат в една свиня трябва да искат разрешение от Господа, така че това не става туку-така.

При молитва за освобождение демони излизат, а не влизат. Демоните влизат, когато се върши грях. Защото вратата за нечистите духове е грехът. Особено окултните грехове – идолопоклонство, различни видове окултизъм, влизане в територията на сатана – по такъв начин се кани дявола и му се отваря врата. Независимо от това, ти може да си сам в къщи и пак да се натовариш с демони. Но най-безопасното място за човека е освободителното събрание. Там не може да влезе демон в тебе, а може да излезе от тебе.

Някои хора на освободително събрание казват: „Като започне някой човек да се освобождава и на мене нещо ми става, сигурно влиза в мене”. Не влиза в тебе, а нечестивия дух, който е в тебе като види, че от друг излиза нечист дух и той се страхува, че и той трябва да излезе, затова се получава това. Не че влизат, а тръгват да излизат, защото:

Където дойде помазанието на Святия Дух, хомота на сатана се руши,

 а не се изгражда и

където е Господният Дух там идва свобода, 

 а не робство.

Слава на Бога.

 И така, демоните Го молят за позволение и Той им позволи. Аз не мога да разбера защо Той им позволи да влязат в свинете, някои хора имат обяснение. За мене тези обяснения не са достатъчни, но факт е, че Той им позволи. И като излязоха бесовете от човека, влязоха в свинете. Излизат от едно място и влизат в друго.

Трябва да отбележим, че бесовете не обичат да влизат в животни, още по-малко в свине. За тях е все едно да влязат в кочината, тъй като свинете са мръсни и са достатъчно глупави.

Нечистият дух, ако изследвате Писанията, ще видите, че той има интелект, той има емоции, той има воля, той може да говори и използва устата на човека. Както виждате тука да говори, а като влезе в една свиня до голяма степен е ограничен. Стои в кочината, в мръсотията, и освен това не може да говори, защото свинята не му позволява – нейните интелектуални способности са доста ниски и не може да използва нито ума на свинята достатъчно, нито устата на свинята както трябва. Освен това свинята няма достатъчно емоции, за да може да се изрази, нито волята. Те не харесват това място, но го предпочитат пред бездната, защото там наказанието им е много сурово. Затова предпочитат дори в свиня да бъдат. Те са същества, които нямат тяло и търсят тяло. Затова влизат в хора, животни, за да могат по някакъв начин да се спасят за известно време от това, което им предстои, и за да могат евентуално да си извършат своите планове. Вижте, тука виждаме, че е възможно животно да бъде обладано от нечисти духове.

Лука 8:33  И като излязоха бесовете из човека и влязоха в свините, стадото се спусна по стръмнината в езерото и се издави. 

И както казахме, тези 6000 демона влизат около 2000 свине, по три демона в свиня и тези три демона са били в състояние да накарат свинята да се самоубие. Колко по-слаба воля има свинята. Колко по-лесна е за манипулация в това отношение. Докато човека, въпреки че има такова голямо количество нечисти духове в себе си, той е успял да се съпротиви по някакъв начин. И въпреки, че е тичал нагоре- надолу по планините, по гробищата, по пустинята и се е удрял с камъни, пак е останал жив, Бог го е опазил през това време.

Разбира се, точно това трябва да отбележим, че в очите на Бога човека е важен много повече от свинята, така че  Господ много повече се интересува  и гледа да опази човека. Както виждате, не само е пазил човека да не умре, но в същото време си е направил труда да мине през езерото, да преодолее бурята, за да отиде да избави един човек от нечисти духове. А в същото време, свинете вместо да ги опази, напротив, позволява на духовете да влязат в тях и те умират. И въпреки това, Той не се тревожи от това, че 2000 свине са умрели. Той се интересува повече от един човек, отколкото от 2000 свине.

Слава на Господа, че в очите Му един човек е по-скъпоценен от 2000 свине. Алелуя за това нещо, след като Той предпочете тези духове да излязат от човека, а да влязат в свинята.

Това е малко урок от Библията за тези, които обръщат толкова  внимание на животните. Сега има една манящина с кучетата, която е тръгнала навсякъде – хората полагат повече грижи за кучетата, отколкото за човека. Хубаво е, че тези хора се грижат за кучета, хубаво че ги хранят, но по-добре е, ако вземат да се храни едно сираче, или да се обърне внимание на една вдовица, отколкото да се обърне внимание на едно куче. Има кучета по света, които живеят по-добре отколкото хората. И това е срам и позор за човечеството и аз вярвам, че това не е Божията воля. Да, наистина кучето е доста по-послушно от човека, не може да ти извърти номер какъвто човека може да ти извърти, но Исус въпреки, че хората Го убиха, Той пак реши да ги спаси. За това трябва да видим, че ние сме по-ценни от врабчетата, по-ценни от свинете и по-ценни от кучетата. И Божията воля е да се погрижим за човека, за сирачетата и вдовиците, за чужденеца – това е благочестието, а не да се погрижим за кучетата. Сега има такива магазини са отворили, продават втора ръка неща, за да могат да се погрижат за скитащите кучета. Аз смятам, че е по-добре да направим такива магазини и да се погрижим за скитащите и нуждаещите се хора. Защото Исус дойде на земята, не за да пролее кръвта си за кучета и котки, и свине, и птици. Исус дойде да пролее кръвта си за Авраамовото потомство, което сме ние, човеците, който е направен по Божий образ и подобие, който е създаден от Бога, както се казва в:

Коринтяни 11 Мъжът е Слава на Бога 

Алелуя. Това беше отклонение.

Лука 8:34  А свинарите 

Хайде да спрем тука, тази дума свинарите ми хареса. Около тия 2000 свине е имало свинари. Не се казва колко са, но след като се използва думата свинарите, са били най-малко двама, а най-много не се споменава. Но това са били най-малко двама, може да са били три, четири, пет, шест, десет и т.н., защото това са много свине и не е лесно да ги управляваш. Свинарите са били там. А тези свинари по всяка вероятност не са били вярващи, в смисъл новородени, изпълнени със Святия Дух и т.н. По всяка вероятност не е било така. Почти е сигурно, че не е било така.

Бесовете, на тях дори на ум не им дойде, да попитат Исус и да кажат: „Може ли да излезем от този един човек и да влезем в ония десет свинари?” Защото знаят отговора, който ще бъде: „НЕ”. Затова попитаха за свинете. Но съгласете се, че е имало свинари и не се казва, че някой демон е влязъл в тях, а се казва че влязаха в свинете. Бог предпочита да освободи и запази хората, а не животните.

И някой ще каже: „Може да са излезли от него и да са влезли в тях”. Не, никъде не се казва, че в тях са влезли. Какво Библейско доказателство имат хората, които казват, че от един излиза и в друг влиза? Тука няма такова нещо. От обладания излязоха и влязоха в свинете, а не в свинарите. Затова се спрях на думата свинарите, защото е важна.

Лука 8:34 А свинарите  като видяха станалото 

Значи свинарите са зрители в случая, не са потърпевши в тоя смисъл. Да, загубиха свинете, но Слава на Бога не са били обладани. 

Като видяха станалото побегнаха,  уплашиха се 

То е нормално като видиш такава гледка да се уплашиш, да видиш такава гледка.

Побегнаха и известиха за това в града и в селата 

Събитие. Нека да има повече такива събития. Слава на Бога. Това, което е важно е хората да се освобождават.

Забележете, 2000 свине. Те са ги гледали за Коледа, да заколят прасенце, да хапнат, сланинка, свинска мас, може би са се мазали и са се лекували с нея, на децата филийки със свинска мас са мазали с червен пипер и сол. Едно време много обичахме такова нещо да хапваме. И всичко това отиде в морето, всичко загина и кой беше автора на това?  Исус.

Как може Исусе, Ти да позволиш нашите свине да умрат?  Всъщност демоните ги убиха, обаче Той им позволи. Ами нашата икономика? Ти знаеш ли какво става с нашата икономика? Нашата икономика загива, ние сме на загуба. Една свиня 200кг, 2000 свине по 200кг или 100 кг. да е една свиня, това са 2000 кг свинско месо отиде в морето и е загубено завинаги. Рибите ще го изядат, но не и хората. И това са едни лоши новини за тях. Те се уплашиха, казаха си: „Ако този Исус остане при нас, сигурно всичките свине ще измрат”.  Свински грип ще вземе да дойде, не знаем какво може да се случи.

Лука 8:35   И като излязоха да видят станалото  и дойдоха при Исуса, намериха човека от когото бяха излезли бесовете, седнал при Исусовите нозе облечен и смислен и изплашиха се. 

Преди какво правеше обладания човек? Тичаше, а сега какво прави? Седи. Защо? Защото е спокоен, защото няма какво да го гони, не е ръчкан от някой нечист дух.

Казва се, седнал при Исусовите нозе.

Слава на Господа. Когато хората са свободни, те сядат при нозете на Исус, за да слушат Неговото Слово. Иначе тичат ли тичат, тичат ли, тичат. Дявола иска да тичаме постоянно на някъде. А Господ иска да седнем при нозете на Исус.

Седнал при Исусовите нозе – тоест той Му се покланя. Забележете, от тука започваме да говориме за човека. Когато е свободен от нечистите духове, човека започва да изразява себе си, започва да изразява своята воля, своите емоции, своите мисли – става той. Той вече не е някой обезумял, става той самият. Защото преди това тези неща са били подтиснати и друга личност се е изявявала чрез него. Хората казват: „Той е такъв, той е луд”. Това е обаче, защото друга личност се изявява чрез него.

И така, сега е облечен, преди беше гол, вече е нормален, защото е свободен. Смислен, а преди безумен, не може да мисли, а сега стои и мисли и си казва: „Боже, Господи, какво чудо преминах, откъде минах, какво стана с мене? Как стана всичкото това? Слава на Господа”. Стои и мисли, смислен е човека, вече може да мисли.

Значи нечистия дух какво прави? Той ти отнема мислите. Затова това се казва:

2 Тимотей 1:7 Бог не ни е дал дух на страх а дух на сила,

 любов и себевладение, 

Английският превод казва – „и здрав разум”. Не болен разум, както е имал той, а здрав, смислен.

Намериха човек, който е бил обладан от нечисти духове, седнал при Исусовите нозе, облечен, смислен и вместо да кажат: „Слава на Бога, Алелуя, Господ е велик. Нека да прославим името на Господа, нека да сготвим  и да седнем да празнуваме, да пеем, да танцуваме и да се радваме за това, което става”, а те вижте какво казват: „Уплашиха се”. Хората се уплашиха за това, че човека стана нормален. Докато човека беше луд, обладан, всичко беше нормално, когато човека стана нормален, те се уплашиха.

И днес човечеството реагира по този начин. Колкото по-нормален ставаш, толкова повече се страхуват от тебе, толкова повече се плашат. Докато хората са луди, вързани, всичко е наред. Вкарват ги в лудниците, бият им инжекции, усмирителни ризи и всичко е наред, обаче станат ли нормални хората, става страшно.

Лука 8:36 И тези, които бяха видели това разказаха им 

как се изцели бесния. 

Забележете,колко хубава дума – се изцели. Нали говорихме за демони, а сега се казва – се изцели. Виждате ли връзката между болестта и демоните? Човекът беше болен. Защо? Защото имаше демони. Тука се казва как се изцели, не само как се освободи. Как се изцели, защото много от болестите идват от демони.

Някои хора не могат да разберат, че зад рака стои демон, рак, който е подчинен на смъртта. И за да може човек да бъде изцелен, трябва да се изгони първо демона от тялото му, не да кълцат тялото, защото ти го режеш тука, а демона отива на друго място. Докато не изгониш демона, болестта няма да си отиде.

И се казва, че те разказаха как се изцели бесния.

 

Лука 8:37  И цялото множество от Герасинската околност Му се помоли да си отиде от тях, защото бяха обзети от голям страх, и Той влезе в ладията и се върна. 

Те Му се молиха: „Иди си от нас”. Какво ще кажете за такава молитва към Бога? „О, Господи, иди си от нас. Молим Те, иди си, не искаме такъв Господ. Ние вярваме в Господа, ние вярваме в Господа, обаче не в Господа, който освобождава. Не, Господ, Който гони демони, това е страшно, това е грозно”. Ние искаме Господ, при който всичко да е прилично, всичко да е красиво, да няма такива неща. Както каза Лестър Самрел:

Светът загива, светът прилича като един кораб Титаник, който потъва, а църквата раздава цветя.

Всичко е наред, имаме победа, имаме всичко и само ще пеем, ще хвалим Бога и ще се радваме, а народа загива. Обаче, кой го интересува? Вижте какво става?

Цялото множество, цялата околност, всички които отидоха какво направиха? – молиха се на Исуса  /с една молитва/ да си отиде от тях.

 И аз ви казвам днеска в името на Господа, много хора казват: „Искам съживление, искаме Твоето присъствие да бъде тука”. Знаеш ли обаче, че като дойде Божието присъствие, то не идва така, както ти го искаш? Като дойде Божието присъствие ще станат неща, които не ти се иска да станат. Може свинете да се наложи да умрат, може да се наложи нещо, което ти обичаш да умре, може да се наложи нещо, с което си угаждаш да изчезне, може да се наложи жертва да направиш, може да се наложи Господ да направи неща, които на теб не ти харесват –  като например освобождението. Тогава какво ще правим? Ще кажем: „Господи, искам да дойдеш, ама не така, както Ти идваш, искам да дойдеш така, както аз искам да дойдеш”. И тогава Господ ще ти каже: „Това няма да стане, защото или Аз съм Господ, или ти си господ. Ако ти си Господ, бъди си Господ, но ако Аз съм Господ, Аз ще дойда и Аз ще кажа как ще дойда, Аз ще кажа какво ще стане, защото Аз ще бъда Господ, а ти ще бъдеш слугата. Ако ти ще бъдеш господаря, тогава Аз няма да дойда”.

Това е причината поради, която Той не иска да дойде, защото не хората да господаруват и да искат Господ като слуга да им върши каквото те искат, а Той иска да станеш слуга, да се предадеш в Неговата ръка и Той да дойде и да върши това, което Той иска, а не това което ти искаш.

Не моята воля, а Твоята воля да бъде.

Затова мнозина се опитват да използват Бога и Неговата сила и не могат да успеят. Няма сила, защото Господ няма да даде силата си там, където хората искат да я използват за своите си цели. Божията сила идва да освободи вързаното човечество, а не да направиш това, което на теб ти се иска да направиш – голяма църква и да станеш много известен.

Тука се казва: „Те се молиха, защото бяха обзети от голям страх, да си отиде от тях.” Хората ги е страх от Бога, страх ги е от Божието действие и затова не искат Бог да бъде. Казват на думи че искат, но на дело не. Навсякъде е това, хора. Пълно е с хора, които казват, че искат Божията воля, но ги е страх от Божието действие, защото не могат да го контролират. Страх ги е от Божията воля, защото не могат да я контролират, страх ги е от Божието царство да не дойде със сила, защото не могат да го контролират. Защото Божието царство не е под контрол на човек, а човека трябва да се подчини на Неговото царство и на Неговите цели.

Лука 8:38  Тогава човека от когото бяха излезли бесовете 

Той вече е свободен, свободен човек. Единственият от всичките, освободеният какво каза:

Моля Те да бъда с Тебе. 

Другите казаха: „Иди си!”, а той каза: „Моля Те, да бъда с Тебе”. Защо? Защото никой не се смили за мен. Всеки може да дойде и да ти каже: „Това не правиш, онова не правиш, така трябва да правиш, но никой не дойде да ме освободи, само Ти дойде да ме освободиш. Затова Те моля, искам да бъда с Тебе”. До скоро беше вързан, а сега е най-мъдър от всичките. Всички други изглупяха и предпочетоха свинете, а само той предпочете Господа, и не се интересуваше от свинете, така или иначе преди това ги нямаше. Имаше само гробищата и пустинята.

Блажени бедните духом, защото тяхно е Божието царство.

Молеше Му се да бъде с Него, но Исус го изпрати като каза:

Лука 8:39  Върни се у дома си и разкажи, какви неща ти стори Господ. 

Забележете: обладаният човек, човекът освободен от Господа, стана служител на Господа. Той стана мисионер на Господа, той стана евангелизатор на Господа. Господ го изпрати да каже добрите вести на Евангелието. Какви бяха тези добри вести? „Вързан бях, сега съм свободен. Мъртъв бях, сега живея. Болен бях, сега съм здрав”.

Слава на Бога.

Върни се у дома си и разкажи какви неща ти стори Бог.

Това е благовестие.

Лука 8:39 И той отиде и разгласи по целия град или Декапол /десет града са това/

какви неща му стори Исус. 

И от всичките тези десет града единствения, който прие Исус беше бесният. И единственият, който стана служител и посланик на Неговото царство, стана именно този човек.

Някои хора казват: „Е, ама този беше обладан, беше вързан”. Да, може да е бил, сега вече може да е служител много повече от други, които никога не са били вързани. И Мария Магдалена е имала 7 бяса, пък беше първата, която видя Исус при възкресението. Така че, понякога последните стават първи. Даже Исус казва:

Мнозина последни ще станат първи, а първите ще станат последни

 Идва време, в което Божията сила идва на земята. Идва време, в което Бог подготвя армия силна и мощна в Духа. Идва време, в което се разрушават крепостите и веригите на сатана. Идва време, в което вятъра на Святия Дух идва с правда, мир, радост, пробив и сила в Святия Дух. Идва Божието царство със свобода, защото

където е Господният Дух, там е свобода

Нека да следваме вятъра на Святия Дух, където и да ни води, дори нашите мозъци да не го възприемат. По-добре е Бог да действа, защото навсякъде където дойде Исус става нещо. Навсякъде, където дойде Исус, идва промяна. Навсякъде, където дойде Той, робството си отива и идва свободата на Святия Дух. И дори в този случай можем да видим Неговата милост, Неговата благодат.

В името на Исус, бъдете Негови верни слуги. В името на Исус, бъдете изпълнени със Святия Дух. В името на Исус, носете Неговото пълно евангелие. Не евангелието на приказките, а Евангелието на Божията сила, защото

1 Коринтяни 4:20 Божието царство не се състои в приказки, а в сила 

Така че, нека тази сила да мине и да ви изпълни, позволете на Светия Дух да изпълни умовете ви, сърцата ви. Позволете Му Той да ви задвижи в посоката, която Той иска. Позволете Му Той да върши Неговите дела чрез вас, да се спасяват мъртвите души, да се изцеляват болните тела, да се изцеляват болните души; да се освобождават вързаните души и да се възкресяват мъртвите тела, в името на Господа на господарите, Исус Христос.

Ето както казва Господ:

Деяния на апостолите 1:8 Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух

и тогава ще бъдете свидетели за Мене.

Ще бъдете свидетели, не само свидетелстващи, но ще бъдете свидетели на Него и на Неговото мощно действие във вашия живот. Защото океана на Светия Дух идва да залива, да залива и да залива.

В ИМЕТО НА ИСУС, НЕКА ТАЗИ ОГРОМНА ВЪЛНА, КОЯТО ИДВА ДА ЗАЛЕЕ ВСИЧКО И ДА УНИЩОЖИ ДЕЛАТА НА ДЯВОЛА И ДА ПУСНЕ НА СВОБОДА УГНЕТЕНИТЕ, ЗА ДА МОЖЕ ГОСПОД ДА ИЗДИГНЕ ЕДНА МОЩНА АРМИЯ, МОЩНА АРМИЯ, МОЩНА АРМИЯ.

 АРМИЙО ГОСПОДНЯ, ОБЛЕЧИ СЕ СЪС СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ, АРМИЙО ГОСПОДНЯ, ОБЛЕЧИ СЕ СЪС СИЛА НА СВЯТИЯ ДУХ! ВЗЕМИ МЕЧА НА ДУХА, КОЙТО Е БОЖИЕТО СЛОВО, ВЗЕМИ ЩИТА НА ВЯРАТА, С КОЙТО МОЖЕШ ДА УГАСИШ ОГНЕНИТЕ СТРЕЛИ НА НЕЧЕСТИВИЯ. ВЗЕМИ ЩИТА, ВЗЕМИ ШЛЕМА НА СПАСЕНИЕТО, ОБУЙ ОБУВКИТЕ НА БЛАГОВЕСТИЕТО И ТРЪГНИ НАПРЕД КАТО МОЩНА АРМИЯ. 

Не бой се, народе мой. Не бой се, само вярвай и ще се избавиш. 

Мнозина казват: „Какво да правим, брат, толкова е окаяно положението по църквите, няма сила, няма го това, няма друго”.

Ти си този, който трябва да започнеш. Не чакай някой друг да го започне. Съживлението тръгва от теб. Всичко тръгва от теб, не чакай друг да го направи. Стани, издигни се, застани като войн и отхвърли оковите на сатана, и застани мощно в името на Исус!

Господ е казал, че Той ни е осигурил живот на постоянна победа в Христа Исуса. В Библията се казва, че

Бог ни води в победоносно шествие в Христа Исуса, 

 Винаги ни води в това шествие. И се казва също, че

Във всичко това ние сме повече от победители чрез Исуса Христа, който ни е възлюбил.

Така че, Той ни е дал победата и ни е направил повече от победители и трябва да хванем онова дело на кръста, което ни е дал, защото чрез кръвта на Агнето ние можем да победим врагът. Имаме силата, имаме оръжията, просто трябва да бъдем смели. Това е заповедта на Господа.

Исус Навин 1:9 Ето днес ти заповядвам: Бъди силен и смел. Не бой се и не се страхувай, защото Господ, твоя Бог е с тебе, където и да отидеш 

Ама там ли да отида, или другаде? Не е важно толкова къде ще отидеш в пространството, важно е къде ще бъдеш в Духа.

Господ казва:

Заповядвам ти бъди силен и смел. Не бой се и не се страхувай, защото Господ твоя Бог е с тебе навсякъде, където и да отидеш.

Не е важно къде ще отидеш, важно е кой си. Не е важно къде ще отидеш, важно е кой е в тебе. Защото се казва:

По-велик е Този, който е в нас от оня, който е в света.

 Алелуя, Слава на Господа.

„Боже, аз Те моля Твоята благодат да слезе, Твоя огън да слезе върху Твоите хора. Аз заповядвам на всички демонични сили, които са ги вързали, да ги напуснат в името на Исус Христос! Този дух на изолация, на смърт, на самоубийство, на депресия, на отчаяние – вън от хората, в името на Господа Исус Христос! Този дух на смърт и рак – вън от телата на хората и нека този рак да изсъхне в техните тела и да не даде плод до века, в името на Исус!

В името на Исус от Назарет, аз изговарям върху вас благословение. Изговарям върху вас живот. Сега, братя и сестри, ще ви изговоря едно благословение, което е от Божието Слово. Само го вярвайте.

Числа 6:24-26 Господ да те благослови и да те опази;

Господ да осияе с Лицето си над тебе и да ти покаже милост;

Господ да издигне Лицето си над тебе и да ти даде мир

 в името на Исус Христос. 

Амин.