Търсене на Господа

Интернет предаване, Испания, пастор Пламен Петров, 30.07.2009 г.


Молитва:

Отче, сега ние издигаме на първо място името на Исус, Твоят Син и наш Господ. Издигаме това свято име – Исус е Господ на господарите Цар на царете. Ние Ти благодарим за всичките милости и благодатта, която имаме в кръвта на Исуса. Благодарим Ти за кръвта, благодарим Ти за това, че греховете ни са простени поради кръвта, благодарим Ти, че в раните на Исуса ние имаме легално право на здраве и  изцеление, защото в раните на Исуса ние сме изцелени се казва в Божието слово. Той пое на Себе Си нашите болести, понесе нашите немощи и в Неговите рани ние се изцелихме. Така, че изцелението е част от изкуплението. Изцелението е включено в делото на кръста. Ние Ти благодарим за това нещо Господи, защото това е факт. Както си понесъл греховете, така си понесъл и болестите на кръста. Благодаря Ти за тази възможност за нас, активирайки вярата си в Тебе и в Твоето дело да получим изцеление.

Отче, ние Те молим нека това богослужение да бъде наистина да бъде богослужение. Да бъде наистина служение на Тебе и чрез Тебе да послужи на Твоите деца, за да може да заякнат в Господа и в силата на Неговото могъщество. Да могат да се изграждат и стабилизират в Тебе, в Духа, в Словото, в молитвата. Моля Те, Господи, да бъдем заобиколени от ангелско войнство. Моля Те да имаме връзки в Духа. И нека това, което става да бъде в Духа, не в плътта.

Моля Те, помажи ме Господи, помажи думите, които ще говоря, дай ми слово, подходящо за всеки един, който в момента наблюдава предаването. Защото има хора с нужди, има хора, които близките им са в нужда. Има хора, които са притиснати, притиснати финансово, притиснати здравословно, притиснати дори духовно, притиснати от хора, ситуации, поставени натясно, от преса и имат нужда от Твоята намеса. И се моля Господи наистина с Твоя превъзходен Святи Дух да подействаш. Ние вярваме в Твоя Святи Дух, Господи, в превъзходството на Твоя Дух над всички други духове. Защото пише: 

„Не чрез сила, ни чрез мощ, но чрез Духа Ти, Господи.” 

 И Ти отдаваме слава и хвала за всеки един от тези хора, които гледат, Господи. Нека да има ангел до всеки един от тях. Да се докосне и да действа в живота. Подкрепи, укрепи, дай сили, защото мнозина са в немощ, но Ти не си Дух на немощ, Ти си Дух на сила. Ние Ти отдаваме слава и хвала в името на Исус Христос. Нека Твоят Дух да духне върху нас. Духни върху нас, Господи. Духни с Твоя вятър в името на Исус. Нека реката на Духа да ни залее. Нека огънят на Святия Дух да гори, Господи. Запали сърцата в името на Исус. И нека евангелието, което говорим наистина да не бъде изопачено евангелие, да не бъде друго евангелие, а да е истинското евангелие на Исуса Христа. Истинското евангелие на Божието Царство. Алелуя. Слава да бъде на Тебе в името на Исус. Амин.

   Присъствието на Святия Дух е това, което променя нещата. Присъствието на Святия Дух е това, което променя всичко. Останалото е плътска работа. За това Исус казва:

„Духът е, Който дава живот,  плътта нищо не ползва.”

„Думите Ми са Дух са и живот са.”

Тогава това което дава ползата е Духът Му. Останалото е плът. Плътта полза не принася. Това, което принася полза е Духът на Бога. Това, което трябва да правим е в Духа. Трябва да бъдем в Духът. Трябва да позволим на Духа да действа. Трябва да позволим на Божията благодат да управлява живота ни. Не закони  и закончета, а благодатта на нашия Господ Исус Христос. Да знаем как да живеем в Неговата благодат. Нещо повече, в Евреите се пише:

Да не би някой да се окаже да не би

да не е влязъл в Неговата почивка.

Думата почивка. Събота. Почивка. Някои хора наблягат много на съботата, а съботата означава почивка. Господ иска да живеем в Неговата почивка не един ден, а всеки ден на седмицата – постоянно. Ние трябва да влезем  с вяра в тази почивка и останем в тази почивка, да ходим и да живеем в тази почивка. Почивайки си от собствените дела, от собственото си напрежение и усилие и отпускайки се в Неговата ръка, в Неговата благодатна ръка, и вършейки Неговите дела, ходейки по Неговите пътища.

Колко е прекрасен Господ. Искам да ви кажа нещо много интересно. В

Псалм 103:7 Направи Мойсея да познае пътищата Му,а израилтяните делата Му.

Народът на Израел познаваше делата на Господа, т.е. какво познаваше, ръката на Господа, десницата на Господа. Десницата на Господа са делата Му, в десницата на Господа е силата. Значи, народът на Израел познаваше Неговата десница, народът на Израел познаваше Неговите дела, но само Мойсей познаваше Неговите пътища или Неговите начини. Пътищата или начините на Господа  по които Той действа.

Едно е да видиш чудо, друго е начините, по които Господ прави нещата. Друго е да познаеш пътищата Му. Алелуя.

В Исаия 55: много интересен пасаж има:

Исаия 55:1 О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите;

И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте. 

Забележете, казва тука:

Които сте жадни

Исус в Новия Завет казва:

Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие.

Тука отново казва: Вие, които сте жадни. Господ вика жадните. Които са безразлични, трябва да ожаднеят първо. Ще постоят в пустинята, докато ожаднеят.

…дойдете всички при водите.

Водите, това е присъствието на Святия Дух. Водите – това е животът.

И вие, които нямате пари, дойдете купете и яжте.

Забележете: има думата купете. 

 ИМА ЦЕНА ЗА ПОМАЗАНИЕТО.

Исус плати с кръвта Си, но и ние плащаме. И ние плащаме. Помазанието както виждате не се разлива така по улиците. Не всеки човек е помазан. Не всеки е платил цената. Така че, купете казва: Т.е. платете ценатаза това помазание. Как се плаща тази цена? Цената е живот.

Да! Дойдете, купете вино и мляко, без пари и без плата.

Отново купуване, но без пари, друга цена е. Един може да плати много, друг може да плати малко, но това, което трябва да платиш, трябва да платиш с живота си.

ТРЯБВА ДА УМРЕШ ЗА ПЛЪТТА, ЗА ДА ЖИВЕЕШ ЗА ДУХА.

Който сее за плътта, от плътта жъне тление,

Който сее за Духа, от Духа жъне вечен живот.

Защо да харчите пари за онова,

 което не е хляб, и трудът си за това, което не насища?

Всичко, което светът предоставя не насища.

Послушайте Ме с внимание и ще

ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто.

И така, по-нататък казва, ще прескоча малко:

6. Търсете Господа,  докато може да се намери.

Търсете казва, търсете докато може да се намери.

Призовавайте Го, докато е близо.

7. Нека остави нечестивият пътя си,

и неправедния помислите си.

Пътища и мисли. Някои хора мислят, че трябва да изповядат само Господа, но трябва и пътищата да оставят. Който е ходил където не трябва, трябва да го остави. Мислите си също трябва да оставят. Грешните мисли също.

Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили над него. И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото Моите мисли не са като вашите мисли, и вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. 

Ето виждате ли? Господ има различни мисли от нашите. Ние имаме човешки мисли в главата си, но Господ има различни Божии мисли. Пътищата ни са човешки, Неговите пътища са различни от нашите. И после казва:

 както небето е по-високо от земята,

С други думи Неговите мисли са небесни, Неговите пътища са небесни, а нашите пътища и мисли са земни. Трябва да направим тази разлика и тази разлика е съществена. Така че, тази разлика е съществена и ние трябва да й обърнем внимание. Сега аз искам да се върна на книгата на пророк Исаия от първата глава обаче. Искам да започна да ви чета от тука.

Исаия 1:2 Чада отхраних  и възпитах;

Но те се разбунтуваха против Мене.

Божието дете може да се бунтува срещу Господа. Както децата в семейството могат да се бунтуват срещу родителите си.

3. Волът познава стопанина си, и оселът яслите на господаря си;

Но Израел не знае.

БОГ КАЗВА: АЗ ИСКАМ БОГОПОЗНАНИЕ, НЕ ЖЕРТВИ. 

Не жертви, а познаване на Бога. Забележете в днешно време, човек е готов да жертва, но не са много хората, които познават Бога.

БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ДА ГО ОПОЗНАВАМЕ, ДА ОПОЗНАЕШ НЕГОВИЯ ХАРАКТЕР, ДА ОПОЗНАЕШ НЕГОВИТЕ ПЪТИЩА, ДА ОПОЗНАЕШ ЛИЦЕТО МУ, ДА ОПОЗНАЕШ СЪРЦЕТО МУ, ДА ОПОЗНАЕШ МИСЛИТЕ МУ. 

Какво казва:

Псалм 105:4  Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.

С други думи Господ иска да търсим Него, силата Му и лицето Му. Лицето на Господа в друг превод казва: присъствието на Господа. Но лицето е Неговата идентичност. Лицата се различават. Ръцете често пъти си приличат. Ако просто видите моята ръка или ръката на някой друг, трудно може да различите обикновено кой е човека. Човекът обикновено се различава по лицето. Така че, Господ иска да разпознаваме Него, не само ръката Му, но и лицето Му, и да познаваме мислите Му, и да познаваме пътищата Му, да познаваме Неговия характер. Виждате ли, това е, което Господ иска днес много от нас. „Търсете Господа”. Той казва: 

Не съм ви казал да Ме търсите напразно.

Господ иска Него да търсим, така както се търси скрито съкровище. Има иманяри, които ходят и търсят злато, сребро, пари. Търсят, ама търсят. Ето така иска Господ да Го търсим. ТЪРСЕТЕ ГОСПОДА С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ.

И така, казва:

Моят народ Израел не Ме познава. Моят народ не разсъждава.

4. Уви, грешно племе народе обременен с беззаконие, роде на злодейци, чада, предадени на разтление. Оставиха Господа, презряха Светия Израилев и Му обърнаха гръб.

Някога те са го гледали в лицето, а сега са Му обърнали гръб. Всеки, който е обърнал гръб към Господа, трябва да се обърне към Господа. Това се нарича покаяние.

5. Защо да бъдете още бити, защо упорствате в бунт.

Цялата ви глава е болна, цялото ви сърце изнемощяло.

Знаете ли, от упоритост срещу Господа идва бой, идват наказания. И какво се получава: главата болна; болни мисли, отчаяние, депресия. От какво? От това, че хората са оставили Господа. Защото в:

Римляни 14:17 Божието царство (Там, където царува Господ е Божието царство, там където Бог царува, там е Божието царство. Значи:

Римляни 14:17 Божието царство е правда,  мир и радост в Святия Дух.

КЪДЕТО СВЯТИЯ ДУХ Е ИЗЯВЕН, ТАМ Е БОЖИЕТО ЦАРСТВО.

Значи Божието царство носи със себе си правда, носи мир и носи радост. Където е присъствието на Господа идва правда, идва мир, т.е. спокойствие, идва спокойствие, идва радост. Значи, когато Святият Дух не присъства, царството Му се оттегля. Тогава идва друг да царува и друг да присъства. И той но си със себе си, другият, но си със себе си депресия, отчаяние, страхове. И хората се чудят, защо главата е болна и сърцето изнемощяло? Защото това е действие на дух на немощ. Когато Господ се оттегли, идва врагът. Затова ходете в Господа.

Забележете нещо интересно: В Битие 5 глава се говори за един човек Енох. Не съм забелязал да е имал някакво голямо служение, да е вършил нещо много. Просто за него се казва, че той „ходи с Господа” за триста години. Ходи със Господа, или български превод „ходи по Господа” триста години. Това е един начин на живот, едно ходене, както приятели ходят заедно, запознават се, младежи ходят заедно преди да се оженят. Просто като приятели. Той ходеше с Господа. Ходеше с Господа и не се намери, защото Господ си го взе при Себе Си. Той не видя смърт. Забележете: всеки човек на земята вижда смърт. Този Енох смърт не видя. Какво ни говори това? Това ни говори, че който ходи с Господа, няма да види смърт, а ще види живот. Защото Господ е живот. Исус казва:

Аз съм животът и възкресението.

Но който не ходи с Господа, това е друг въпрос. Може да има смърт, може да има нещастие, депресия, отчаяние, и други подобни, защото той  е оголен и изложен на атаките на сатана.

НАЙ-ДОБРОТО СКРИВАЛИЩЕ ЗА НАС Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ГОСПОДА.

И в един от Псалмите се казва:

Скрий ме в скривалището на присъствието Си.

Там сме скрити. Израилтяните скрити под облака бяха видими за врага. Когато сме в присъствието на Господа, врага не може да ни види, защото това е като мъгла за него и като светлина, която заслепява очите му. Така, че, най-доброто скривалище за нас е присъствието на Господа, присъствието на Всемогъщия Бог. Псалм 91, четете го, този Псалм прекрасен. Започва с:

Псалм 91:1 Който живее под покрива (под покривалото) на Всевишния,

Той ще пребъдва (постоянно) под сянката на Всемогъщия.

Под покривалото, под сянката, под защитата на Всемогъщия. Много интересно е това: сянката на Всемогъщия. Казва се, в:

Лука 1:35 Светият Дух ще дойде върху тебе,

И силата на Всевишния ще те осени.

Сянка ще хвърли върху тебе, силата на Всевишния ще хвърли сянка върху тебе. И тогава се зачена именно Исус от Святия Дух. За Петър се казва, че като ходеше по пазара, сянката му като паднеше върху някой, получаваше изцеление.

Псалм 91:1 Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

Колко имаме нужда от Божията сянка, от Неговото могъщо действие в живота ни.

Така, продължаваме в Исаия 1 глава:

Исаия 1:5 Защо да бъдете още бити, казва Господ.

6. От стъпалото на ногата дори до главата няма в този народ здраво място.

Ето ти причината за болестите. Те са причинени от бунт основно и непокорство на Бога. Защо не ходим с Господа, и Той ще ни дава здраве. Много пъти болестите са причинени от това. Не че Господ дава болести, защото Той няма болести. Оттеглянето на Господа отваря място за някой друг да дойде на Неговото място. А този другия не се шегува, нито ни обича. Той гледа по всякакъв начин да унищожи. Така, че, единствената ни надежда и защита е в Господа.

Само струпеи и синини, и гноясали рани,Които не са изстискани, нито превързани, нито омекчени с масло (помазанието, маслото).

7. Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън; Земята ви – чужденци я пояждат пред очите ви, и тя е пуста като разорена от чужденци.

Чужденците в случая са образ на нечисти сили, които разграбват.

Крадецът идва да открадне, да убие и разруши.

Когато дойде бунт, идва зло.

8. И Сионовата дъщеря е изоставена като заслон в лозе, като колиба в бостан, като обсаден град.

Изоставена, защо? Защото се бунтува и не слуша. Святият Дух е много чувствителен. Когато ние Го отхвърлим, Той се наскърбява и се оттегля. Оттегля присъствието Си, оттегля благоволението Си. И тогава човек е подложен на атаки.

9. Ако Господ на Силите не би оставил малък остатък, като Содом бихме станали, и на Гомор бихме заприличали.

10. Чуйте словото Господно, князе содомски, слушайте поуката

на нашия Бог люде гоморски.

11. Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ;

Сит съм от всеизгаряне на овни,  и от тлъстина на угоени животни. 

Хората гледат жертви да правят. Има някои, които направят някакво престъпление и после отиват да дадат десятък от това. Просто така не върви с Господа. Той няма нужда да Му правим благоволение, Той иска от нас послушание. Жертви да се правят, или както някои са се бичували, това не върши работа. Господ иска послушание на първо място, това е, което иска.

И не ми е угодна кръв от телета, или от агнета, или от едри козли.

12. Когато идвате да се явявате пред Мене, кой иска от вас това, да тъпчете дворовете Ми.

13. Не принасяйте вече суетни приноси,тамянът е мерзост за Мене,

Също и новолунията, и съботи и свикването на празнични събрания;

Не мога да търпя беззаконието ви, заедно с тържественото ви събрание.

Та ние може да се събираме по църквите, и можем много тържествени събрания да направим, с много хубаво хваление, с много хубава музика. Обаче, ако няма праведност с това нещо, а има беззаконие, това Господ изобщо не го впечатлява. Кой колко хубаво пее, или как красиво танцува или как хубаво са се облекли. Той просто не гледа на лице, а гледа на сърце. Мнозина си мислят, че ако има много хора в църквата, това едва ли не означава нещо. Аз трябва да ви кажа, че много от църквите не могат да се сравнят с джамиите. Има джамии, които са претъпкани от народ. Има дискотеки, които са претъпкани от народ. Това изобщо не говори за благочестие, нито говори за присъствие на Господа.

14. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви;

Досада са за Мене; дотегна Ми да ги търпя.

Представете си Господ, усетете просто характера Му. Не може да търпи вече беззаконието, което се покрива с едно красиво хваление. Ще пеем много красиво, ще вдигнем ръцете си нагоре и всичко ще е наред. Не става. Не става да биеш ближния си, да тормозиш хората и после да вдигаш ръце святи, ужкем и да хвалиш Господа. Господ не го харесва това. Ние трябва да можем да Го разберем. Защото Той не обича, когато ние се държим по този начин.

15. И когато простирате ръцете си ще крия очите Си от вас;

Даже когато принасяте много молитви не ща да слушам.

Забележете тука говори за хора, които се молят много. И много е хубаво да се молят много. Но някои си мислят, че ще бъдат послушани заради многото си молитви. А Господ няма нужда да бъде убеден. Но ако ние не се обхождаме добре, ако ние не се обхождаме правилно, тогава Той просто не ще да слуша. Казва:

Ще крия очите Си от вас, ще крия ушите Си от вас. Не искам да ви

слушам, не искам да ви гледам. При това поведение, което имате

няма да ви чуя молитвите.

Ето защо много молитви не са чути. Една от причините. Не е единствената. И хората казват: „Да господ не ще да ме слуша.” Не, не че не ще да слуша, а просто ти не щеш да слушаш, и като не щеш да слуша и Той не ще да слуша в резултат на това.

Ръцете ви са пълни с кръв.

16. Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло,

17. Научете се да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.

18. Дойдете сега да разискваме, казва Господ; Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.

И вижте този стих:

19. Ако слушате драговолно, ще ядете благото на земята.

Ако слушате доброволно. Не начупени: аз ще Те слушам, обаче

едвам издържам. Не, доброволно. Драговолно да слушаш Господа, тогава ще ядеш от благото на земята.

20. Но ако откажете и се разбунтувате, ще бъдете изпоядени от меч,защото устата  Господни изговориха това.

Аз искам да ви обърна внимание на едно нещо. Значи, получавам различни въпроси, теологически въпроси, било то върху съботата, било то върху плътта и различни видове въпроси ми задават хората. Но това, което ми прави впечатление и това, което искам да ви обърна внимание е, че просто трябва да можем да влезем в мислите Му. Трябва да можем да Го разберем Него. Повечето пъти въпросите са в плътта. Повечето пъти хората търсят закон или разсъждават плътски. Искам да ви кажа нещо: Господ иска, първото което е, да Го опознаем Него. Богопознание. Да се приближаваме към Него.

Защо има толкова различно знание за Господа? Защо толкова не Го разбираме? Защо като ходим в различни църкви като че имаме различен Господ в различните църкви? Малко Богопознание има днеска. Има познаие на доктрини, учения, в нашата църква е така, в другата иначе, но трябва да познаваме личност. Господ не е думи, Господ е личност, която говори. Трябва да опознаеш Неговите мисли, да опознаеш Неговите чувства, емоции, какво Му харесва, какво не Му харесва. Като четеш словото, да знаеш защо го казва, а не да се хващаш за буквата. Събота, та събота, събота, та събота. Какво иска да каже Господ с този събота. Защо я дава Той. Защо?

Някои хора са се хванали за съботата, като че ли съботата им е Господ.

Задават ми въпроси различни, и аз да ви кажа, виждам едно нещо. Просто трябва да хванем главното  ида не обръщаме толкова внимание на дреболиите. Хванете главното. Господ казва:

Заповед номер едно: „Да възлюбиш или да Го обикнеш Господа.”

Да Го обикнеш. Ако ти обичаш Господа, няма да Го наскърбяваш. Ако обичаш Господа, ще внимаваш да не Го наскърбиш. Ще внимаваш да не направиш нещо, което да Го раздразни. Ако ти обичаш господа, ще бъдеш внимателен с Него. Но ако ти не обичаш Господа, ще направиш това, което казва словото: „Използват закона, за да вършат беззаконие.” Чудесно можеш да използваш Библията, можеш да използваш закона да си свършиш каквото искаш да направиш. Защото винаги можеш да си направиш оправдание в нея. И всеки, който иска си намира оправдание и си доказва като си върши греха, че трябва да си го извърши.

Обаче има пътища, които изглеждат прави в нашите очи, обаче не са така в очите на Господа.

И аз затова ви казвам: Няма смисъл да лъжем себе си, а Господа така или иначе няма да можем да Го излъжем. Първо: Да се научим да обичаме Господа и второ: да се научим да обичаме един друг. Защо има толкова проблеми, защо има толкова каране, защо? Всеки, който се кара с другия използва Библията. Срам и позор. Поне като се караме, да не използваме Библиите си. Поне да не доказваме, че Господ е с нас, защото Той не е. Той просто не е. Исус като агне на заколение не издигна гласа Си. Те Го разпънаха, те го колеха като агне, обаче Той не издигна гласа Си. Сега ще каже:

Отче, прости им,  защото те не знаят какво вършат. 

Така че, не е нужно да правим неща, които Господ няма да ги одобри и да казваме, че одобрява тези неща. Има нужда да тръгнем да опознаваме нашия Господ и да тръгнем да започнем да Го разбираме.

Който се хвали, нека се хвали че познава и разбира Господа.

Да търсим Господа, защото който Го търси, той ще Го намери. И Господ казва, че:

Трябва да вярваме, че Той съществува и че Той възнаграждава онези, които Го търсят ревностно.

Ето това е, което вярвам, че е основното. Но днеска ми се задават разни въпроси, искат се някои подробности върху Библията. Аз ли съм прав или другия е прав. Аз ли съм прав или другия е прав. Нито единият е прав, нито другият е прав. Всички са криви, всички. Повярвайте ми. Не това е Господната учение. Господното учение е учение на любов, а не на спорове. Господното учение не е да хванеш Библията в буквата и да доказваш нещо. Оставете ги тези неща. Дайте да познаем Господа и да тръгнем към Нещо. Същото нещо, това, което Бог ми показа напоследък е свързано също и с освобождението. Господ иска хората да се освобождават и да се изцеляват. И някои знаят, че аз много обичам да служа с освобождение на хората и обичам да служа с изцеление на хората. Но трябва да ви кажа, че изборът на освобождението и изцелението е Господ. Исус казва:

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесове

Т.е. чрез кого? Чрез Духа на Бога. Чрез Духа на Бога изгонва духове. Дух дух избива. Значи чрез Божия Дух, ключът е Божият Дух тука. Божият Дух изгонва демони. Той е сила ,чрез която се изгонват демони. Изцелението.

Исус обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола.

Защо? Защото беше помазан със Святия Дух и със сила. Помазанието, присъствието на Святия Дух носи изцелението,  носи освобождението, но ние не трябва да се съсредоточаваме нито върху освобождението, нито върху изцелението, а трябва да се съсредоточим в Господа, Който е източникът на всяко добро. Той спасява, Той изцелява, Той е нашия Освободител, Той е нашия Благословител. Ние трябва към Него трябва да се насочим. Нека да оставим кай какво казал или какво мислил, и какви доктрини има. Нека да изоставим тези неща к доктирналните спорове. Повечето хора, които изтъкват доктрини нямат сила. Защото силата не идва от доктрина, силата идва с взаимоотношения с Господа. Ако ти ги имаш, имаш силата, ако ги нямаш, нямаш силата. Защото помазанието на Святия Дух е като да те намаже някой с масло. Това е присъствие върху тебе. Има някой, Който у върху тебе и поради Него стават тези неща. Какво представлява помазанието? Онзи ден Господ ми показа, че помазанието не е Святия Дух, а помазанието е Святия Дух върху човека. Когато Святия Дух се съедини с човека, това е помазанието. Помазанието е втриването или помазанието на Святия Дух върху определена личност, това е помазанието. Така че Святия Дух си е Святия Дух, но помазанието е когато Той се втрие в човека, в момента в който Той слезе в човека.

Духът на Господа слезе със сила върху Самсон;

Ще приемете сила, когато дойде  върху вас Святия Дух.

Духът на Господа слезе върху Исус под формата на гълъб и той беше помазан с Святия Дух и със сила и вършеше благодеяния да изцелява всички.

Това е, което има значение. Присъствието на Господа е съкровището, от което се нуждаем. Всяко учение, всяка църква лишена от присъствието на Господа е бедна. Всяко нещо, лишено от присъствието на Господа е сиромашия. Неговото присъствие е нашето съкровище. Ние имаме това съкровище в пръсни съдове, за да се види, че силата не е от нас, а от Него. Неговото присъствие, Неговата сила е нашето съкровище. Той е нашият извор.

Еремия 2:13 Две злини стори Моя народ.1.Оставиха Мене, изворът на живите води и 2.си направиха водоеми, разпукани, да държат вода обаче не могат.

Така че, първият грях е, че оставяме Господа. Нека да се върнем към Него, нека се върнем към простите взаимоотношения, молитвата и словото. Да оставим кой какво говори, кой какво прави, какви поразии има, нека да го оставим настрана.

Господ Всемогъщият, господ Великия, Той е нашия Спасител и Той е там при теб – ти можеш да Му говориш. Ти можеш да общуваш с Него. Ти можеш да развиваш взаимоотношения с Него. Можеш.

Но ако си неверен, непокорен, нищо чудно, че Той може да се оттегли. Но ако развиеш едни хубави взаимоотношения с Него, Неговото присъствие ще се увеличава в живота ти. И когато общуваш с хората, хората ще усещат присъствието Му, ще усещат силата Му. Неговото присъствие е това, което прави разликата.

И ще ви кажа нещо. В Библията се казва: 

Ако някой не обича брат си,

когото вижда, как ще обича Бога, Когото не вижда.

Обратното да го кажем: Ако ти не обичаш брат си, ти не обичаш Бога. Но ти не можеш да обичаш брат си, ако не обичаш Бога.  Трябва първо да се научиш да обичаш Бога. И като се научиш да обичаш Бога, ще ти стане много лесно да обичаш и брат си.

Понеже любовта на Бога е излята в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух.

И тогава взаимоотношенията помежду ни започват да се подобряват. Всичко е взаимоотношения.

Вижте, Божието учение е взаимоотношение между нас и Бога. Любовта е взаимоотношение. Това не са формули, а са взаимоотношения. Не е работа, а взаимоотношение. Господ първо ни прави синове – във взаимоотношения влизаме, и след това ни прави слуги на нивата Му. Но като синове ние Му слугуваме на нивата. Така че:

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СА НА ПЪРВО МЯСТО.

Това е, което Господ иска. Затова господ не дава силата Си на много хора. Защо? Защото нямат правилни отношения с него. Ако даде силата Си могат да я използват по неправилен начин, не за Божия слава, а за нещо друго. Могат да провалят себе си, могат да провалят други хора. Затова Той дава внимателно силата Си, понеже не сме развили взаимоотношенията си с Него както трябва. И това е, което има значение. Оставете сиромашките доктрини 0 кой е прав и кой е крив, това не е от значение. От значение е да търсим Господа, лицето му, силата Му, присъствието Му, да ходим под Неговия облак. Да ходим с Него както Енох ходи 300 години. Да станем приятели с Господа,както Авраам, да се борим с Господа като Яков, да бъдем верни на Господа като един Йосиф, който бягаше от греха, за да не съгреши на Господа. Да бъдем такива хора, хора Божии.

 И ви казвам, никой дявол не може да устои срещу Божия човек, помазан от Святия Дух. И когато ти си помазан, и изцеленията идват, и освобождения идват и хора ще се обръщат към Господа и дори няма да си обръщаш сметка, защото ходиш в Божията благодат, ходиш в Божията почивка, ходиш в Божието помазание. Около тебе има едно пространство, изпълнено и наситено с присъствието на Святия Дух.

 Исус, когато ходеше, те се докосваха до Него за да получат изцеление. Ами Павел, дрехите вземаха от него и ги слагаха по болните, за да бъдат изцелени, защото такова присъствие имаше около Него. Сянката на Петър, имало е едно присъствие около него. Сянката му, дори от разстояние хората са се изцелявали, когато той е минавал покрай тях. Виждате какво нещо. Това е едно прекрасно нещо. Може да видите  ида слушате за едно жена – Кетрин Кулман какво служение е имала, в какво се е движила. Днес Бени Хин се движи в подобни неща. И просто това са хора, които се движат в присъствието на Господа.

И вижте: С каква лекота, с каква лекота и с какво благодат нещата стават. Не чрез човешки напъвания, не чрез човешки усилия, не чрез човешки способности, плътски неща, а чрез помазанието, чрез присъствието, чрез благодатта, чрез почивката на Господа стават нещата. Чрез познаване на Господа. Да познаеш, Този, Който е, да познаеш своя небесен Баща. Да познаеш твоя Господар.

И затова искам да ви кажа приятели, много пъти хора ми пишат и ми задават въпроси и ме поставят в трудно положение да отговарям на доктринални въпроси. Просто, нека да оставим дреболиите и скандалите. Нека да се включим в почивката на Господа, нека да се научим да обичаме, нека да се научим да познаваме истината, нека да се научим да ходим в Духа, а не в плътта.

 ЗАЩОТО МНОГО ПЪТИ ХОРАТА ИЗПОЛЗВАТ ПИСАНИЯТА ЗА ПЛЪТСКИТЕ СИ ЦЕЛИ.

Научете се да ходите в Духа и много от нещата ще се разрешат, много от споровете ще се премахнат.

Защото любовта покрива много неща.

И грехове и грешки и всичко. Така ми се иска наистина да се научим да бъдем в Неговото присъствие и помазание, където е постоянен мир, радост, правда, силата на Святия Дух.

Псалм 91: Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

Нашите очи да са насочени към нашия Спасител, нашите очи да са насочени към кръста, към Неговото дела. Не човешките дела; Не искам да слушам кой какво е направил – човешки, човешки, човешки дела. Не, не, а Божието дело. На Божието дела, защото на Божието дело ние сме спасени. Не чрез нашите дела, а чрез Неговото дело. Това е благодатта. Дори не ми се слуша вече и за дяволи да ви кажа честно. Не искам да слушам какво прави дявола, искам да чуя какво прави Господ. Искам да гледам какво прави Господ. Искам да се радваме в нашия Спасител, да се наслаждаваме в Него, да влизаме в Неговото присъствие в името на Исуса Христа. Да ходим в Неговата слава, да ходим в живи, истински взаимоотношения с Него. Той ни обича и Той иска и ние да Го обичаме, какво по-хубаво да се обичаме с Господа. Какво по-хубаво от това да се обичаме един друг вместо да се мразим и да се караме. Защо не обърнем лицето си

Към Слънцето на правдата, което изгрява с изцеление в лъчите Си.

Защо не обърнем лицето си към Този, Който огрява за живот, Който дава простителност, и Той ни прощава всичките грехове и ние да хвърлим всичките неща и да простим на всеки. Да казвам: Прощавам, прощавам, влизам в почивката на Господа. Хвърлям всичките тези напъни, хвърлям всичките тези напрежения, всички тези неща и влизам в почивката на Господа. Какво най – много може да станем. Еми най-много да умрем. Така или иначе ще умрем. Дайте да се доверим на Господа и да се отпуснем в Неговата ръка. Нека да легнем върху ръката на Святия Дух, нека да легнем и да позволим Духът Му да ни носи, Духът Му да ни води, нека вятърът на Святия Дух да ни носи. Не с нашите плътски усилия, не с гребла, а с плътна. Не с греблата, а с платната да се задвижим. Господ да ни движи  и мъртвите кости ще оживеят. И реката на Святия Дух ще залее и живот ще дойде, благодат. Знаете ли, толкова много хора са отпаднали от благодатта, тръгнали са в Духа и са влезли в плътта.

Галатяни 1:1-3  Тръгнали в Духа и влезли в плътта. Тръгнали в благодатта, влезли в закона.

Толкова много закон, толкова много плът, нека да оставим това. Нека да се обърнем към Господа на славата в името на Исус.

Молитва:

Отче, аз Те моля, Твоята благодат, Твоят огън да се излее върху всеки, който слуша Господи. Моля Те да ни научиш да живеем в благодат; от благодат в благодат, от благодат в благодат, от слава в слава, от сила в сила, от вяра в вяра. Дай ни да влезем в Твоята благодат, да стоим в Твоята благодат, да живеем и ходим в Твоята благодат. И да оставим плътта.

Плътта нищо не ползва,  Духът е само Който дава живот.

Плътта нищичко не ползва. Думите на Господа дух са и живот са, те са дух. Когато Той говори, дух има в това нещо, живот са. Думите на Господа дух са и живот са.

Буквата убива, но Духът дава живот.

Движи се върху нас Святи Дух. Ти си Духът на благодатта. Нека Ти да прославиш в живота ни нашия Спасител Исус.

Господи, помажи очите ни за да можем да видим Неговото лице. Отвори очите ни, дай ни дух на откровение и на мъдрост за да видим Тебе, да познаем Тебе, отвори очите ни за да познаем нашето наследство, което си ни дал. В името на Исус дай на мъдрост и откровение за да Те познаем. В името на Исус Христо жаден съм за Духа ти , Господи, дай ни да пием от Твоя Дух, да се изпълваме, защото Ти си казал:

Не се опивайте с вино, но изпълвайте се със Святия Дух.

Но се изпълвайте с новото вино Святия Дух. Помажи ни с прясно миро. И всеки един, който слуша Господи. Всеки един се нуждае от Тебе. Ние се нуждаем от Тебе, Ти си нашия хляб, Ти си водата на живота, Ти си мехлема, от който се нуждаем. Изцели сърцата Господи и избърши сълзите. Изпълни ни с твоя огън. В името на Исус Христос изцелявай.

Исаия 61: Духът на Господа е на мене, защото ме  е помазал да изцелявам сърцесъкрушените, казва Господ.

И Господ в момента изцелява съкрушено сърце. Остави сълзите да текат. Господ изцелява съкрушеното сърце. Дишай дълбоко. Нека това да излезе от тебе, този дух на депресия, този дух на отхвърляне, някой е имал омраза, отхвърляне на себе си и желание за самоубийство. Аз го смъмрям този дух на лъжа и убийство да напусне човека в името на Исуса Христа.

Господи, нека Твоя Дух да се движи, защото Той е Дух на живот. Твоят Дух е Дух на мир и радост. Движи се върху хората, Господи, докосвай ги в името на Исус Христос. Поръси ги със святата кръв и нека да бъдат простени греховете им.

Ти който, държиш в себе си непростителност освободи го това нещо и ще дойде добро към тебе. Прощение идва към тебе, ти прощаваш. Това, което дяволът те лъже, че ти много трябва да прощаваш, знай, че Господ много повече на теб ти прощава. Ни може да се сравни.

Затова Господи моля Те, да разкъсваш оковите на непростителност и огорчение. Непростителност, огорчение, скръб и тъга, аз ги смъмрям в името на Исус Христос. Нека Твоето масло на радост и хваление да слезе върху Твоето хора. Облекло на хваление и радост. 

Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.  

Изправи сърцето си към Господа и ще дойде мир, и ще дойде радост. Покаянието е лекарството. Обърни се към Господа и разкъсай сърцето си, казва Господ. Разкъсай сърцето си пред Него в името на Исус. 

О, Святи Дух, благодаря Ти. О, Алелуя. В името на Исус Святи Татко, нека Твоята Бащина любов да бъде усетена от всеки един, който слуша в момента. Бащината Ти любов. Защото Ти отхвърли на кръста Собствения Си Син, за да можем ние да бъдем приети като Твои синове и дъщери. Той понесе нашето отхвърляне. О, слава на Бога.

И днес Бог ми показа едно нещо сега. Слава на Бота за това. Че Исус се роди под закона. Исус, Божият Син, Човешкия Син се роди под закона, за да ни изкупи нас, които сме били под закона, и вече не сме под закона а сме под благодат. Не под закона, а под благодат. Благодаря Ти за благодатта.

Защото Исусе, Ти се роди под закона и живя под закона, за да можеш да изкупиш тези, които са под закона. Затова ние, заедно с Теб умряхме за закона, за да живеем за Бога. Живеем под благодат. Моля Те за Твоята благодат, тя е безкрайна. Твоята благодат е безкрайна, Твоята милост е безкрайна. Благодаря Ти. Докосвай ни, Господи.

Най-безопасното място е присъствието на Господа. Трябва да се научим да ходим и да живеем в Неговото присъствие.

В Неговото присъствие е пълнота от радост и от дясно на Него винаги веселие.

Божието Царство не е в приказки, а в сила.

Нека тази сила да се движи върху нас.

Аз Те моля, Господи за всеки един, за всеки един. Моля Те за тези хора, които не могат да си намерят Църква, Господи. Ти да им отвориш врата и да им дадеш благодат да си намерят Църква, в която да се хранят с Твоето слово и в която да сложат своя труд и служение към Теб.

Отвори вратите Господи, моля Те да снабдиш нуждите на сирачетата и на вдовиците и на чужденците, Господи. Моля Те за Твоята милостива ръка върху тях. Успокой народа Си. О, Господ казва:

„Народе мой, не бой се, не безпокой се! Не се безпокойте от развълнуваното море, защото аз съм в лодката. Аз съм в лодката и докато Аз съм в лодката, няма значение какви бури  и какви вълни идват към вас. Защото като стана, ще кажа: Млъкни, и утихни! И всичко ще утихне.”

В Неговото присъствие е пълнота от радост и от дясно на Него винаги веселие.

Алелуя. Отдаваме Ти слава и хвала за Твоето скъпоценно присъствие и за Твоето помазание. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти.

Псалм 133:1Колко е добро  и колко е угодно да живеят братя в единодушие.

Угодно е като росата, угодно е като онова скъпоценно миро, което се стичаше по главата и по брадата на Аарон.

Онова помазание. Моля Те, за единството и помазанието да слезе върху Църквата.

НАЙ-МОЩНОТО ПОМАЗАНИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ ЩЕ СЛЕЗЕ, КОГАТО ДОЙДЕ ЕДИНСТВОТО В ЦЪРКВАТА. ЕДИНСТВОТО НОСИ ПОМАЗАНИЕТО.

Псалм 23: Господ е Пастир мой,няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава и възстановява душата ми.

Помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прелива (когато дойде помазанието, идва изобилието)

„Изпълвай ни с Твоя Свят Дух, изпълвай ни с Твоето помазание”.

Захарий 4:6 Не чрез сила не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ.

Движи се, движи се, движи се и работи в нас. Вземи каменното сърце и ни дай меко, чувствително сърце. Разпни плътта в нас и живей и действай в нас. Освободи ни от мислите на този свят. Дай почивка и дай нови сили.

Исаия 40:31 Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,

Ще се издигат с криле като орли, ще тичат и няма да се уморят,

ще ходят и няма да отслабнат.

Дай ни да навлезем дълбоко в Теб, Господи! Да съблечем стария човек, човекът на плътта. Освободи ни от гняв, негодувание, изнервеност, припряност, като че ли ние ще държим ковчега. Но да се предадем и да се отдадем. Предай се и отдай се в Неговите мощни ръце.

Смирете се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиси своевременно.

Смирете се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиси своевременно. Алелуя. Смирете се под мощната ръка на Бога.

Сега Господ започва да говори, слушай гласът Му! Слушай гласът Му!

Господи, моля Те за Твоите милости и благодат, отвори вратата Господи. И на нас отвори вратата за служение. Аз чувствам, че си приготвил нови неща, Господи, чувствам, че си приготвил нови неща. Ти държиш ключовете: Отключи и никой не може да заключи.

В името на Исус Ти отдаваме слава и хвала. Слава на Тебе Господи. Алелуя.

Ако имате човек до себе си, ако имате детенце до себе си, може да положите ръка върху него и да го благословите. Ако има някой болен при вас, може да положите ръка на болното място в името на Исус сега се молим. Положете ръка на болното място в името на Исус.                                                                           

Амин.