Освобождение

Интернет предаване от Испания с П-р Пламен Петров, 6.VІІІ.2009 г.


Здравейте и благословение на всички в името на нашия Господ Исус Христос! Знам, че доста хора очакват служението, аз също го очаквам, защото не знам какво Господ може да извърши. Въпреки, че сме на разстояние, забелязах, че Господ върши някои неща от разстояние. Например, преди два-три дена една сестра от Италия се обади, да се молим за нейния съпруг. Тя сподели някои неща и имаше някои въпроси. Предложих да се помолим за нейния съпруг, и когато започнахме да се молим Господ започна да го освобождава. Наложи се  да вземат леген, за да може да изхвърли някои неща от себе си. Разбира се, имаше и причини за това нещо.

 Аз много желая да говорим за присъстивето на Господа, за помазанието, за Божията сила. Все повече и повече виждам нуждите на хората наоколо, постоянно се обаждат с нужди за молитва, с такива тъжни свидетелства, които са тъжни наистина за Божии деца и трябва да има разрешение от Господа. Затова сме се събрали. Нашето събиране не е само да мине времето, а да имаме някакви резултати.

 Записвайте нужди за молитва. Става въпрос за това момиченце на 9 г., което е болно от рак. Горкото детенце, и е много жалка картинката, но ние трябва да намерим изход от всичкото това положение, и аз вярвам, че има изход.

Даже, приятели, едно от нещата, които правя, че започнах да пиша една книга по този въпрос.  Даже днеска писах, доста време отделих на това, книга, в която пиша по въпроса как да получим освобождение, как да излезем от проклятие и други такива неща. Просто вярвам, че това ще бъде една много важна, практична книга, която ще помогне на много хора, за да могат да излязат от определени неща и да влязат в благословенията на Господа. Неща, които са много реални, много истински, много силни и ние наистина трябва да се научим. Защото това, което се получава е, че получавам постоянно молби за молитви, но това което вярвам, че ще послужи повече е хората да получат вярната информация, вярното слово, защото в Библията се казва, че:

„Божият народ погива, поради липса на знание.”

 За съжаление, всеки мисли, че знае, но се оказва, че не е така. Много пъти има погрешно знание, което пречи на хората. Като познаваме истината, истината ни прави свободни.

Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. 

 И Божиите хора погиват, поради липса на знание, за съжаление. Божиите хора, не света, за света изобщо не говорим в момента. За Божиите хора, погиващи поради липса на знание и за това, че познаването и разбирането на истината носи свобода.

Молитва:

„Отче, в името на Твоя Син Те молим за Твоето присъствие и помазание върху мен и всеки един, който присъства на това богослужение, независимо в коя точка по света. Молим те също така, Господи, за това Ти да заповядаш на Твоите ангели за нас да ни пазят. Покрий ни, поръси ни със святата кръв, молим Те за огъня на Святия Дух, молим те за слово от небето.

Ти изпращаш Словото Си и ни изцеляваш,

и ни изваждаш от ямите, в които стоим, в които лежим. 

В името на Исус, Те моля и Ти отдавам слава и хвала. Моля Те, Твоите ангелите Господи да се движат върху всеки един от нас. Моля Те Твоя Дух да слезе и да почива върху всеки един от нас. Защото без помазанието Ти не можем да направим нищо. За всичко обещаваме славата и хвалата да Ти дадем. И аз виждам, Господи, светлото бъдеще, виждам и вярвам онова, което ти изпращаш и което идва. Както си казал: вярата идва, така и чудесата идват, така и благословенията идват и всеки един трябва да очаква в името на Исус, дори и по време на това богослужине. Амин.”

Защото по време на богослуженията много хора не очакват нещо да се служи, още повече, когато е по Интернет.

Но аз ви разказах за това семейство, за което се молих сега и какви резултати се получиха.  И то не за първи път се получават такива неща. Молих по Скайп и от другата страна, дори без видеокамера, човека се освобождаваше. Разбира се, ще кажете от какво? Ами просто човека някога се се занимавал със сатанизъм и други неща. Така че нормално е да получава освобождение, дори и по Интернет, защото Божия Дух е тука, Той е и там. Така че, когато се молим, и когато говорим Божието Слово Божия Дух върши работата си.

 Разбира се, по-добре да може да сме заедно и да има полагане на ръце, да може да се види как и какво става. Но Господ може да разреши тези неща, дава определени дарби като разпознаване на духове, слово на знание, пророчество, дарба вяра и други такива, които могат да ни помогнат въпреки разстоянието.

Бог да ви благослови сега. Както казах, моето желание е да се занимаваме сега с неща, които ни радват, да се занимаваме с изучаване на нашия Бог Отец, на Господа Исуса Христа, на Святия Дух, с изучаване на Божието дело, с делото на Кръста, с изучаване на благословенията, които Бог ни е дал, това са все прекрасни неща.

 Обаче когато хората се обаждат с толкова алармиращи нужди. И даже в момента има хора, които ни гледат и се нуждаят отчаяно от помощ.  Аз просто се чувствам задължен да се занимая с тези въпроси, за да мога да помогна. Пак казвам, всеки мисли, че знае, но вярата идва от слушане. Не просто знаене, и много пъти мислим, че знаем, но има неща, които не ги знаем. Не всичко знаем.

Който мисли, че знае всичко, това означава, че се заблуждава. 

 Обикновено погрешните учения мислят, че всичко знаят. Това е със сектите, те винаги всичко знаят, всичко е точно и всичко е ясно, знаят и годините и времената, знаят всичко. Но това което трябва да правим е:

Псалм 105:4 Да търсим Господа и Неговата сила, да търсим Лицето му винаги,

 да получим ново, свежо, прясно откровение.

 „Аз те моля Отче да ни дадеш отново за дух на откровение на всеки един от нас.”

Трябва да отворим сърцата си и сега когато говорим, да слушаме Словото не само с ума, но със сърцето, защото Словото ще ни помогне. Алелуя!

Сега, казах ви, че искам да обърна внимание на едно нещо- Исус Христос, когато изцеляваше хората, а дори и апостолите, когато са изцелявали и освобождавали хората, в повечето случаи дори не са се молили за тях, а директно са казвали:

„Стани, вдигни постелката си и ходи”,

 

„Иди, измий си очите” (и се връща прогледнал)

„Простри ръката си” (и ръката бива изцелена)

Така че, много пъти Божиите служители не толкова се молят, колкото активират вярата на хората, които стоят отсреща. Искам да ви кажа нещо: Недейте да разчитате толкова на някой специалист да дойде да свърши работата, защото когато специалистът си тръгне, вие оставате с проблем. Ако дявола ви е атакувал, след като си тръгне човека, той пак ще ви атакува. Вие трябва да се научите да воювате, трябва да се научите да побеждавате. И затова е необходимо да научим повече неща в тази посока.

Първото, което трябва да разберем се намира в Притчи 26:2 ст., един много важен стих, няма да го чета, направо ще кажа втората част на стиха

„никое проклятие не идва без причина” 

Това е един важен момент, който трябва всеки от нас да разбере, че да има плод, трябва да има корен. За да има резултат, трябва да има причина. Повечето хора искат да отмахнат плода, но не искат да се занимаят с причината. Това, което ви говоря е, пак казвам, изключително практично. И тези неща, част от тези неща ще ги напиша в книгата, за да може хората черно на бяло да ги четат. Всяко нещо, което става има своята причина. Първоначалната причина на всичко е греха, особено греха на Адам и Ева, оттам насетне тръгват проблемите. Но сега като става въпрос в нашия живот, трябва да намерим корена или причината. Това е първа стъпка, затова когато има проблем, молете се на Бога да ви открива корена и причината. Може да ви даде в съновидение, може да ви даде просто някаква мисъл, може да прочетете в книга, може да чуете нещо, но трябва да намерите корена, причината за състоянието на нещата. Така че, първо, винаги трябва да търсим причината или корена за всяко едно състояние.

Много хора казват: „Ами може би Господ учи човека на нещо, може би Господ си го взе и т.н.”  Обаче, хора, в Библията господ обещава:

Числото на дните ти ще направя пълно 

След това трябва да се помолим за това детенце, защото преди това не се помолихме. Обаче, искам да ви кажа нещо, ако детенцето си отиде на 9 години, това пълно число на дните ли са? Определено не. Защото пълното число на дните според Библията са 70,80 години, следователно ние си имаме работа с нещо друго, не Бог, и както в Библията се казва в:

Йоан 10:10 Крадецът идва, за да открадне, убие и разруши 

Да открадне, да убие и да разруши, това са делата на дявола, кражба, убийство, или смърт и разрушение в живота. Независимо дали ще бъде разрушение на личност чрез наркотици, алкохол или нещо друго, или ще бъде разрушение на семейството чрез развод, или ще бъде убийство на член от семейството, ние си имаме работа с дявола и трябва да отдадем заслуженото на него, за това че той е успял да влезе и да убие. Крадецът идва с цел да убива, крадеца идва с цел да краде, крадеца идва с цел да унищожава и разрушава. В

Йоан 8:44 Исус казва, че той е човекоубиец и баща на лъжата 

Дяволът е човекоубиец, той убива хора и се казва, че е баща на лъжата. Не само те убива, но те излъгва, че Бог го е направил. И много хора са обидени, сърдити и гневни на Бога, заради неща, които Бог не е правил, а дявола.

Затова трябва преди да започнем да искаме нещо да се случи, първо трябва да бъдем на ясно кой е Бог и кой е дявола. Трябва да бъдем наясно кой какво прави, кое е извършено от Бога и кое от дявола. Както се казва в:

Деяния на апостолите 10:38 Именно, Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия дух и със сила,

който  обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола

Исус изцелява всички, дяволът угнетява хората. Исус изцелява хората, Исус изцелява всички угнетявани от дявола и това трябва да бъде кристално ясно, преди да застанеш в молитва. Защото в противен случай, молитвата ти не е с вяра. Ако ти вярваш, че Бог ти дава болестта, за да те научи на нещо, защо се молиш Бог да я отмахне. Ако ти вярваш, че Бог ти дава болестта, за да те научи на нещо, защо отиваш на лекар противно на Божията воля. Следователно, ние трябва да станем на ясно и да не обвиняваме Бога и да не натоварваме Бога с неща, които Той не върши.

Следователно, както виждате мнозина хора дори вярващи са атакувани от демонични сили в областта на тялото и в областта на душата. Нима Божията воля е християни да имат депресия, да имат невроза, да имат епилепсия, да влизат в лудници? Нима Божията воля е християнин да се хвърля отнякъде? Това ли е Божията воля? Не! Но много пъти не си даваме сметката, с кого си имаме работа, защото имаме много хитър, подъл враг, който ни мрази и иска да ни унищожи и затова ние трябва да застанем твърдо,  както казва Библията:

Покорявайте се на Бога, но противете на дявола и той ще бяга от вас! 

Трява да се съпротивим на дявола, но преди това трябва да се покорим на Бога. И трябва да разберем кой кой е, иначе ако не разбереш кое от кого е и на кого е, на кого ще се противиш и на кого ще се съпротивиш? Цял живот да не знаеш кое от кого е, трябва да имаме кристална яснота по този въпрос.

Както и друг пък съм казал за тази жена, която беше от Алтея, защото ми е най-пресен случай, който ми е пред очите. Болна от рак в утробата си, правиха й операция, след това разсейки и т.н. Когато се молих за нея какво казах: „В името на Исус, ти заповядвам Сатана, излез от утробата й” и тя започна да изхвърля неща от себе си, донесоха леген и т.н. и Бог я изцели и тя е здрава и до днес.

 Но на тази болест, рака, реагирах като на дявол, като на демон, а не като на нещо, защото това е личност, това е духовна личност, която е подчинена на духа на смърт и носи смърт със себе си. Това е организъм в организма, който се храни с твоя организъм, и неговата цел е да те унищожи. Затова трябва да има твърдо становище по въпроса. Така, тук става въпрос не само за изцеление, тук става въпрос и за освобождение. Ще кажеш, защо? Защото, приятели,  когато някой е болен от рак, например, и започнат хората да се молят за него и да постят, този дух на рак, този дух, който носи смърт в тялото на човека, изнемощява поради молитвата и поста. И понеже той не може да действа вече поради духовна немощ, защото срещу него застават духовни сили, той се спотайва и се скрива. И може да стои скрит две, три, пет години, но когато човека е в слабост, този дух отново навдига главата си и решава да го унищожи и тогава се получава така, че човека казва: „Е, че уж се молиха за мен, уж бях изцелен, а се оказа че не съм изцелен, явно Бог не слуша молитви и толкова”.

Истината е, обаче, че хората са се молили, но не са го изгонили, а трябва да бъде изгонен от тялото на човека, ако иска човека да бъде наистина освободен и изцелен. Ще кажете добре, къде го има това нещо. Можете да видите в Лука 13 гл. – жената имаше гърбица, не можеше да се изправи от 18 години и причината беше дух на немощ.    Можете да прочетете Лука 13 глава, върху което в момента не мога да се спра, но има болести в Библията както и глухотата, както и слепота и някои случаи са описани в Библията, че са причинени от демон. Както и немота или заекване също е написано, че е причинено от дух. Така че в много случаи зад болестта има дух. Особено, когато не знаеш болестта от къде идва и не знаеш как се лекува, тогава имаш работа с дух. Исус какво каза:

Вятърът духа където ще и чуваш шума му,

но не знаеш откъде идва и къде отива, така е духът

Духът работи, както Святия Дух работи, така и нечистите духове. Ти не знаеш откъде идва и не знаеш къде отива. Значи, трябва да разбереш, че има нещо тука. Това което трябва да направим е да намерим причината и да се съпротивим, както казва Божието слово, защото:

Дяволът идва да открадне, да убие и да разруши

Междувременно, ако имате някакви въпроси, защото съм сигурен, че има хора, които не са съгласни с мене, ако са всички съгласни, аз наистина ще съм учуден. Така. Да се върнем отново към рака, защото рака е един бич на съвремието. Рака е една болест изпратена от сатана, която буквално изпояжда църквата в момента. На различни места по земята християни умират от рак и това не само, че не носи слава на Бога, но на всичкото отгоре оставят тъжни и обезверени роднини. И ние трябва да разберем, че зад рака стои една личност, която се нарича смърт и целта е да убие тялото на човека. Тъй като  след като човек е повярвал и се е новородил, човек вече живее християнски живот в святост, дявола не може да ни унищожи, да ни убие, в смисъл да загубим вечния живот, той казва: „Вие може да наследите вечен живот, но аз ще ви направя живота на тази земя ад и ще ви унищожа преждевременно с мъки, с болки, с тормоз.”

 И ние като служители сме длъжни да застанем и да кажем пред хората: „Както трябва да мразим греха, така трябва да намразим и болестта, така трябва да намразим и Сатана, който причинява тези неща. Така че както трябва да обичаме Бога и да се подчиняваме на Бога, така трябва да се съпротивим на дявола и той ще бяга от нас.”

Ефесяни 4:27 казва: Не давайте място на дявола!

И така, трябва да потърсим и да намерим причината, корена.  Какъв може да е корена? Нека да ви кажа: номер едно – наследство. В

Изход 20:3-5 Бог казва да нямаш други богове, 

да не си правиш идоли и да не им се кланяш!

Това са две заповеди тука, да нямаш други богове, освен един, истинския Бог и Неговия Син Исус, да не си правиш идоли и да не се  кланяш на други богове. Защото, който върши тези неща мрази Господа и поради тези неща, които са извършени, Господ казва, че има наказание до трето, четвърто поколение. Искам да ви кажа, че пише до трето, четвърто поколение, но може да бъде повече от трето, четвърто поколение. Така че има така нареченото наследствено проклятие, за което са наясно докторите, но много християни и дори служители не са наясно, че съществува. Има наследствено проклятие, има наследствени болести – бащата, майката, бащата, дядото и т.н. починали от рак, и човекът също.

Имаше един брат, който почина от рак, неговия баща е починал от рак и внука. Всъщност, когато се молихме, при него започна нещо да става, той стана като звяр. И започнах да се моля за освобождение и той започна да плюе кръв и се оказа, че всъщност болката беше в бъбреците, всички бяха атакувани от рак в бъбреците, при него още болестта не се беше задействала, не беше влязал в тази възраст, за да се задейства, но болестта беше там. И това нещо се разчупи и човека се изцели, вече го няма, слава на Бога. Той се освободи от духът на рак и включително Бог го освободи от проклятието на дълговете. Помолихме се, Бог разчупи това и за една година той успя да си изплати дълговете и му остана излишък. За една година. Така че при него имаше двойно проклятие – върху бъбреците и върху финансите.

 Не при всички случаи е така, но това го има и той беше вярващ човек. Така че казваме, има наследствено проклятие, ако в рода ви има такива неща. Вие може да знаете, може дори да не знаете,  затова трябва да има отричане от тези неща. Наследствено, може да бъде по време на зачатието, може по време на бременността, може по време на раждане, може дори в детска възраст.

Това са най-фините, най-нежните моменти, в които дявола, който ни мрази, само чака удобен случаи, за да влезе. Дали било стрес, стресова ситуация, той използва слабите ни моменти, за да може да влезе и да тормози хората. Някои хора, например не искат да простят и непростителността отваря врата за действието на врага. Той не може да влезе в живота на вярващия човек, ако няма отворена врата. Вратата ние я отваряме. Той не може да влезе без отворена врата. Но знаете ли колко често човек може да отвори врата. Затова трябва да бъдем много внимателни, да ходим меко и внимателно с Господа и с хората около себе си, да не отваряме врата на врага, както казах с непростителност или с липса на покаяние. Ако човек продължително време отказва да се покае, това може да се окаже една отворена врата за врага и когато влезе един дух, той може да доведе един по един други след себе си, да застане на вратата и да я държи отворена, за да може други да влизат и положението да се влошава.

 Може да бъде причинено от това, че някой, било то във вашия род, или може да е комшия, или някой който мрази рода ви, ви е проклел. Клетвите работят. Ако си християнин, ходещ в святост под защитата на кръвта, няма да работи, но много хора не знаят да ползват силата на кръвта, да прилагат кръвта върху себе си и това ни прави слаби. Защото силата или живота на църквата и на всички нас е в кръвта на Исус. На мен ми прави впечатление, че на много места хората не прилагат кръвта на Исус.

Забелязвам в доста църкви, че вземат Господна трапеза със сокче. Господната трапеза се взема с вино. Сега те може да ти кажат какво е било виното по онова време, то е просто вино. Така че Господната трапеза се взима с вино. И другото, което искам да ви кажа е, че виното не е просто символ на кръвта. Исус не казва, че който се храни със символите на кръвта Ми и символите на плътта Ми има живот вечен. Той казва, който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, той има живот вечен, т.е. Той не говори за никакви символи. Не знам как става, важното е че Той като го е казал, ще го правим и ще го вярваме. Защото единствено кръвта ти дава живот, а не символите на кръвта и тялото Му ти дава живот, а не символите на тялото. Като те лиши дявола от това и само приемаш символи, приемаш и символистичен живот и нямаш сила. Трябва да бъдем малко по-натурални в нещата, които правим. С устата си трябва да знаем как да прилагаме кръвта. Аз много пъти съм виждал на освободителни служби каква сила има в кръвта на Исус, демоните пищят и бягат, когато чуят за кръвта на Исус. Но днес много пъти, дори по църквите, аз не чувам да се говори за Христовата кръв и за кръста. Говорят се учения за това какво трябва да бъде, как да бъде, как да се оженим, как да имаме добро семейство, успешно семейство, как да направим добър бизнес, как да направим това и онова, но къде е как Господ ни спаси, какво Господ направи на нас, именно това е силата. В Неговото дело е силата, не в нашите дела. Затова ви казвам, че на нас кръвта ни е изключително необходима.

 Е, друго нещо, което е много важно, това е силата на Святия Дух. Има и досега хора, които упорито се противопоставят срещу кръщението на Святия Дух придружено с езици, като или не го приемат, или казват не при всички случаи и т.н. и това отслабва допълнително. Защото хора, без Святия Дух какво сме ние? Вижте, ако погледнете в 12 глава на Матей, ще видите, че нечистия дух като излезе от човека търси място за спокойствие, обаче не може да намери и решава да се върне обратно. Къде? – в моя дом, казва, той си мисли, че ти си неговия дом. Той решава да се върне обратно и го намира дома пометен, подреден, но един проблем – празен. Празен, защо? Няма го Духа вътре. Няма ли го Духа, може да влезе и то казва и други да въведе със себе си, защо? Защото дома е празен. Няма ли го вътре Словото, няма ли го вътре в дома Духът, той може да влезе. Но когато почука на вратата и излезе Святия Дух, ще му бъде трудничко да влезе. Затова Библията казва:

Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат,

но изпълвайте се с Духа 

Това е изключително важно условие, ако искаме да задържим свободата. Така че преди да стане нещо, ние трябва да разберем какво е състоянието ни, да осъзнаем. Много хора мислят, че всичко знаят и поради тази духовна гордост, не могат да приемат. Някои не искат да си го признаят, как може в мен да има такова нещо. Така че първото нещо е осъзнаване. Второто нещо е признаване, да си го признаеш на себе си, да кажеш: да, аз имам нужда. И когато ти си го признал, тогава вече започва подготовката. Има нужда от подготовка.

Пригответе пътя за Господа, прави направете пътеките за Него 

Хора, не са прости нещата, има нужда от съответна подготовка и след това, самият акт на освобождение и на изцеление, който може да бъде моментен, може да бъде и процес. И след като човека го получи, трябва да има запазване, да запазиш свободата, да запазиш изцелението, да водиш здрав духовен живот и не само духовен, но и физиологически също живот, за да можеш да запазиш това, което си получил от Господа. И така, може би ви прозвуча сложно това, което го казах, обаче това са неща, които наистина са важни. Разбира се, има случаи, в които човек получава чудо, има случаи в които чудото се получава без човек да разбира много, без човек да знае много, но вижте, това се случаи, в които има директна интервенция от Бога, която не е толкова зависима от нас. Но в повечето случаи, Господ иска да упражняваме това, което пише в Словото, да упражняваме властта, която имаме в Словото и да живеем в Неговите благословения, да влезем с вяра там.

 Така, защото ви казвам, иначе виждате под какви атаки е подложен Божия народ и аз постоянно получавам писма по този въпрос, и затова искам да изнасяме поучение, да се учим как да получим освобождение, и как да получим изцеление. Номер едно, казах е да осъзнаем, после да си го признаем, като разбереш причината, като разбереш греха. Защото Бог ще ти покаже греха, Той ще ти покаже корена, не да кажеш: ама, аз го направих, защото еди кой си го направи, а да си признаеш греха.

Притчи 28:13  Който крие греховете си, няма да успее,

а който обаче го изповяда и го остави ще намери милост 

Ако криеш греха си.. вижте, греха е причина за робството, греха  е причина, той е отворената врата за врага. Не отворените очи, а греха е причината, така че човек трябва да изповяда греха си, защото изповяданият грях е простен грях, неизповяданият грях е непростен грях. И много пъти хората, без да си признават греха очакват, че Бог някак си ще го прости. Той не забравя. Учудващото е, че Бог не забравя греховете до момента, до който те не се изповядат. Може дори грехове да са извършени от прадедите ти много поколения назад, те пак не се забравят. Ако ти не изповядаш и не се отречеш от тях, те си продължават. Ти искаш прощение от Бога за собствените ти грехове, но последствията от греховете на твоите предци може да следва живота ти. Ти  получаваш прощение на греха и това е прекрасно, получаваш вечен живот, обаче тези наследствени неща могат да афектират земния ти живот, не небесния, но земния, както една болест, наследствена може да афектира земния ти живот. Ние получаваме спасението, даже много хора са болни, дори умират от рак. Ние получаваме спасението, но някои дори са болни психически, имат нужда от лекарства, християни се поддържат с лекарства, не могат да заспят нощно време, депресирани; страх от тъмно, страх от затворено пространство, страх от ада, страх от загуба на спасението, от толкова много неща, страх… страх от смъртта, християни, които се страхуват от смъртта. Това не е от Бога.

 И затова ви казвам, трябва човек да изповяда греха и след това да се отрече, да се отречеш от наследствено проклятие, да се отречеш от  грехове, да се отречеш от болестите дори. И както казах, може някой да е проклел рода ти или тебе и това да е донесло нещо. Някои хора дори сами себе си кълнат. „Дано да умра”, „дано да пукна”, „дано да не живея”, „не искам повече да живея”, това се нарича самонанесено проклятие, това също работи. Както изповедта на вяра работи, така и тази изповед, също работи. И някои хора са го говорили това и не са се покаяли и не са се отрекли от това и то работи в живота. Защото в духовния свят, тези неща работят до момент, до който не се спрат. Те винаги работят, докато не се спрат. Имаш власт в името на Исус да ги спреш, но докато не си ги спрял, те работят. Така, че има самоненесени проклятия, има нанесено от други хора.

 Някои правят магии. Ето тука например, в нашия район казват във Валесианската област, че просто има много сатанински секти, принасят дори човешки жертви. И не само тука. Чух от сестрата в Италия че е така, даже под земята, под Наполи, се събират и правят такива неща. Ние имаме реални врагове, под формата на хора и под формата на нечисти духове. Не са само духове, има реални хора, които  се молят и постят за събаряне на пастири, за разделяне на семейство, за това християните да отпадат от вярата, да отпадат от радостта, да не използват духовните дарби и дори да не разпознават действието на Сатана, защото той когато е скрит в тъмнина, всичко му е наред. Но когато нещата станат явни, тогава става лошо.

И сега докато го говоря някой може дори да чувства, че му става нещо, че му става тежко. Някои дори чувства на главата си изтръпване тук в горната част на главата, или като иглички, все едно някой те докосва. Това може да означава, че Господ освобождава ума ти, защото ума на някои хора е вързан.

Един път бяхме в Русе, имаше една домашна група, отидохме на посещение и там много хубаво пяха хората и на излизане просто казах: „Има ли някои, който има нужда от освобождение” и две сестри излязоха и като дойде силата на Бога върху тях, те паднаха на земята и за около пет минути получиха освобождение. Едната жена взе да вика, да се радва и казва: Толкова години съм се мъчила да чета Библията, да се моля, да изповядвам и все нещо ми пречеше, а сега за пет минути съм свободна. Ето виждате, за колко кратко време при нея се получи. При някой може да е по-дълго, при някои може да стане по-бързо, обаче виждате какво нещо получи тази сестра и такива свидетелства имаме разбира се. Толкова много, да не кажа безброй, защото безброй е прекалено силна дума, но са много. Голяма част от тях съм ги забравил, за съжаление, обаче нещата работят.

 И така, и сега след като ние видяхме тези неща с изповядване на греха, с отричане от греха. Някои хора казват: „Ама аз съм се покаял и съм си изповядал греха.” Обаче не само това. Вижте, трябва да има отричане. Понякога в рода или във вашия живот, или в рода е имало сключване на определени договори. Ние като се кръщаваме във вода, сключваме договор с Всемогъщия Бог, наречен завет, чрез кръвта на Сина Му. И Господната вечеря е един вид подновяване на този завет, на този договор. Но ако в рода ви е имало друг договор, или вие самите сте били сключвали по някакъв начин, било то с масони, било то със сатанисти, или със Сатана, или с някоя друга секта, дори може да е бил сключен договор с комунистите, с комунизма. Аз не мога всичките неща, които са направени да ги спомена, просто вие трябва да ги издирите и да се отречете, защото докато не се отречете, то продължава да функционира. Това е договор, той е разписан по някакъв начин. Понякога се разписва с лист и химикал. Ако е разписано с лист и химикал, трябва с лист и химикал да го развалиш. Общо взето, по начина, по който е сключен договора, по същия начин трябва да бъде развален, за да има валидност в духовния свят. Реално да се види това нещо, за да може да види и Небето, да може да види  и света на тъмнината, че ти наистина  се отричаш от тия неща. Да. Както казах някои от проблемите идват още от утробата на майката. Майката и бащата не искат детето, искат да направят аборт, не са успели и искат то да умре и т.н., дух на смърт, отхвърляне влиза в детето и оттам много, много и много други проблеми, които тръгват нататък.

И някой ще каже:” Да, ама ние като се новородихме, не се ли реши тоя проблем?” За съжаление не се е решил, защото ти си се новородил, духът ти се е новородил, обаче душата ти не, и тялото ти не, останал си със същото тяло, и със същата душа, която трябва да се обнови, трябва да се освободи, и затова Исус казва:

В Мое име бесове ще изгонват, 

а не само ще се новораждат. Ако беше само новораждането, нямаше да има гонене на демони. А Исус ходеше, проповядваше Евангелието и гонеше демони, както и Неговите последователи. Така че това е много важно, приятели и както някой друг, така и ти можеш да си помогнеш на себе си, като изпълниш условията и се помолиш с изповед на греха, отричане и след това да заповядаш на тия духове да напуснат. Ти трябва да им кажеш, ти трябва да им заповядаш в името на Исус, ти имаш право да им заповядаш, те нямат право да бъдат в тебе. Ти имаш право да им заповядаш да напуснат и това може да бъде борба. Понякога може да бъде тежка и трудна борба. Някои хора са в такова състояние, че когато започне да се проявява нечистия дух, те не могат да говорят, връзват им се езиците и тогава имат нужда, някои друг да им помага.

 Както например, една сестра, която дойде и ми каза: „Брате, ако знаеш как искам да откажа цигарите, колкото повече искам да ги откажа, толкова повече ми се пуши, по две-три кутии на ден пуша”. И това е сестра. „Не мога, разбери, не мога да ги спра тия цигари”. И аз като чух това, „не мога”, „не мога”, защото Библията казва, че Святия Дух е дух на мощ, на можене, а нечистия дух е дух на неможене. Защото жената, когато имаше дух на немощ, дух на неможене в гръбнака си, тя не можеше никак да се изправи. Значи, когато има нечист дух, ти не можеш нещо да правиш. Когато дойде Святия дух, ти можеш всичко да направиш. И аз усетих, че това е дух и казах:  „В името на Исус, дух на тютюнопушене, аз ти заповядам излез от нея!” И тя като се тръшна на земята, хвана се за гърлото, започна да крещи и започна да си дърпа, да си къса дрехите. Сега, в тая ситуация, виждате какво се получи и някой ми показа, че в джоба й има една кутия цигари и аз хванах цигарите, извадих кутията с цигарите, подадох й кутията с цигарите и казах сега, понеже тя вече беше на земята, крещеше и се задушаваше и не можеше, просто не можеше да говори. Няма как да изповяда, няма как да го каже, трябваше да го каже по-рано. Аз ако знаех, че такъв е случая, щях да я накарам първо да изповяда и след това да се моля. Затова ви казвам, че отричането е много важно. Първо да се отрече и след това да се молим, за да се премахне законната основа тия духове да бъдат вътре в нея. И казах, че това е сестра, нали. И сега, понеже тя не можеше нищо да каже, беше в доста тежко състояние и се задушаваше буквално, аз знам, че няма да се задуши, но тя не знае. Тя има чувството, че ще се задуши. Тогава взех кутията с цигарите, дадох й кутията с цигарите в ръка и казах: „Сега, в знак на покаяние, смачкай тия цигари!” И като й казах, смачкай тия цигари, тя започна да ги мачка и в момента, в който започна да ги мачка, другата ръка, хвана тая ръка и й пречи да смачка цигарите. И сега един парадокс, едната ръка иска да смачка цигарите, а другата пречи да смачка цигарите. В едната ръка действа Бог и нейната воля да смачка цигарите, обаче в другата ръка действа нечист дух и тогава започва една борба и не може да смачка цигарите. И тогава Бог ми даде една мъдрост, взех Библията и казах: „Това е мечът на Духа, Божието Слово!” И като го кажеш това е мечът на Духа, Божието слово, те го виждат точно, както го казваш, те вярват в това, което казваш, защото ние сме Божии деца, за тях нашата дума е закон. И като Божии синове и дъщери ние имаме власт. Това е мечът на Духа, Божието слово и само като направих така: Хооп, и ръцете й с лекота се разделиха! Без сила,

Захария 4:6 Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ.

ето това е! И тогава казах: „Смачкай цигарите!” и тя смачка цигарите в тоя момент. И викам: „Вън, вие нечисти духове от нея” и тя почна на пищи и те взеха да излизат. И Господ я освободи и доколкото знам, тя до ден днешен не пуши. Слава на Господа да бъде! Обаче виждате причината каква беше в този случай.

 От време на време е хубаво да споделяме свидетелства. Аз не споделям много свидетелства, но реших, че може би ще е хубаво да чуете такива неща. Така че виждате по какъв начин сестрата беше освободена. Така че, духа може да атакува душата на човека, може да атакува волята – „не мога”, „не мога”, значи това е във волята на човека, не може да вземе решение. Може да атакува емоциите, постоянно плаче, постоянно депресия, постоянно самосъжаление, постоянно се чувства отхвърлен, в емоциите. Може да бъде в ума, постоянно натрапчиви мисли, постоянно все нещо ми е в ума, не мога да се освободя от него. Във всяка една от тези области можеш да   получиш освобождение. Може да бъде в тялото, както казахме – рака, не само той. Може да бъде сърдечна болест, може да бъде диабет, може да бъде и друга болест, която атакува тялото и ние трябва да сме наясно за това нещо.

 И трябва да премахнем всяка причина, която знаем, чрез изповед на греха, чрез отричане и чрез изгонване на тези демони в името на Исус. Това е името, което носи власт, не в наше име, не с наша сила, със Силата на Святия Дух. Исус казва:

Ако Аз чрез Божия дух, изгонвам бесове, 

В името на Исус, в Мое име бесове ще изгонват, казва Исус. В Неговото име, това е силата! И да използваме силата на Божието Слово. Имало е случаи, в които хората получават изцеление и освобождение просто, когато съм четял от Библията. Чета, Бог ти дава някакви стихове, чета и просто те излизат. Така че Божието Слово само по себе си има сила. Бог да ви благослови!

Аз с това ще приключа и сега искам да се помолим.

Има ли някой, който по време на поучението да чувства, болка, да чувства някакъв дискомфорт, тежест, болка и замъгляване в главата, друг може, там където му е болното място да почувства някаква болка. Трябва да имате предвид, че когато човек получава изцеление или освобждение, може да се почувстваш по времето на освобождението по-зле, защото змията преди да умре, започва да хапе точно преди освобождението.

Леко притискане в областта на сърцето чувстваш по време на поучението, така ли? Добре. Няма да се плашите, някои хора се плашат от това, което започва да става. Има хора, които по време на молитвата имат нужда да изхвърлят това, да повърнат, не се притеснявайте, по-важното е да сте свободни. И в крайна сметка операция като се прави, кръв излиза. Сега тука болка в главата и в тила. Лека болка в стомаха. Това е признак, че Бог действа в тези места. Просто сложете първо ръка на това място и стойте в отношение на вяра. Едното от нещата, които трябва да направите е просто като се моля да изповядвате със собствената си уста, да ме следвате, не наум, наум нещата не вършат работа. В духовния свят трябва декларация.

Ако изповядаш с устата си, казва, ще се спасиш!

Трябва да го декларираш, това е много важно какво ще кажеш с устата си.

От устата си ще се оправдаеш и от устата си, ще се осъдиш,

казва Исус. Така че много е важно какво ще кажете с устата си. Ако някои има проблем с устата по време на изповедта, дявола ти хваща езика, обърква ти устата, започва се извърта нещо, пишете ми. Ако можете да ми пишете нещо, за да се молим специфично за този случай, защото някой може да не може да изповяда. Някои дори може да има страх в себе си.

И другото, което искам да кажа: поемайте си дълбоко въздух и дишайте! Отворете си устата и дишайте свободно, защото думата дух и дъх е една и съща на гръцки, на еврейски. Така че, обикновено излизат през дъха ти, затова дишайте дълбоко. Ако на някои му идва да изхвърля неща, да изхвърля, ако на някой му идва да кашля, кашляй и Господ освобождава, и Господ изцелява.

Аз чувствам, че нещо ще стане. Особено чувствам, че сега това е много силна атака в момента срещу духа на смърт. Благодаря ти, Господи Исусе! Искам един стих да прочета, който да го използвам като меч на Духа, който е Божието Слово. Трябва да знаете, да си съберете такива стихове и да ги изповядвате с вяра, под помазанието на Святия Дух. Слушайте сега, този стих:

И тъй понеже децата са същества от общата плът и кръв, (ние сме тия същества, вие сте тия същества, деца с плът и кръв), Той Исус, подобно на нас взе участие в същото, стана плът и кръв (Божия Син стана плът и кръв), за да  унищожи чрез смъртта си (да унищожи не означава ще го е убил, а че го е направил на нищожество и му е унищожил делата), защото се казва:

 

 Затова се яви Божия син да разруши делата на дявола., за да унищожи чрез смъртта си онзи, който имаше власт над смъртта, т.е. дявола 

Властта над смъртта дявола я имаше, преди смъртта на Исус. Но след смъртта на Исус, властта над смъртта вече я има Исус. Защото казва:

Аз имам ключовете на смъртта и на ада 

Виждате ли каква е разлика? Преди смъртта на Христос, не Христос, не Бог имаше властта над смъртта, а дявола имаше властта  над смъртта. Но след смъртта на Христос и пролятата кръв, ключовете над смъртта и над ада са в ръцете на Исус,

за да избави всички тези, които поради страх от смъртта в целия си живот са били подложени на робство.

Виждате ли, страха от смъртта и робството, вървят ръка за ръка. Това са два духа, които работят хората. Страх и робство. В Библията казва:

страха от човека става примка.

 Ето ти и примка, робство. И тука страх от смъртта носи робство. И после, прекрасно, Той дойде, не да помогне на ангелите, но да помогне на Аврамовото потомство. Слава на Бога! Кръвта е за Авраамовото потомство, за тия, които вярват, не за ангелите. Ангелите не ги ползва кръвта, нас ни ползва. Нека да кажем – Мен ме ползва кръвта на Христос!

Нека сега се помолим с вяра силно, не шушу-мушу, много хора шушу-мушу, изповедта не е шушу-мушу, изповедта е на глас. Някои хора се молят на езици, не така! Казва се говорене на езици, не шушукане на езици. И също изповедта е публична изповед, нещо което ясно трябва да го декларираш, с вяра!

Нека да кажем сега:

„Отче, в името на Сина Ти Исус, аз се покайвам за всичките си грехове. (Сега може да изповядаш грехове, някои грехове, които Господ ти напомня, кажи го с устата си, изповядай го този грях). Покайвам се за греховете си и се отричам от тях! Отричам се, Господи от наследствено проклятие от майчина и бащина страна, отричам се от всяка клетва, чародейство и магия, направена срещу рода ни,  отричам се от всеки окултизъм, който сме извършили в рода си. Отричам се от всеки договор със Сатана в моя род и в моя живот. Отричам се! (И можеш да кажеш, ако си сключил договор с тези, с тези, с тези, всякакъв завет, отричаш се. Ако има предмети свързани с това – изхвърли ги, изгори ги; ако имаш в къщата си някакви вещи, които те свързват с нещо такова. Особено пръстени, често пъти пръстените са много подло нещо, книги, окултни книги, литература във вас, изгорете ги тези неща; порнографска литература – в огъня, в името на Исус!) Отричам се от всичко това! Отричам се от самонанесено проклятие, от всяка дума против себе си, от всяко желание за смърт. От всяка клетва на родителите ми върху мен, от небогоугодни душевни връзки.( Ако някой е имал връзки с мъже, жени, които не са заветни взаимоотношения, трябва да се отречете от тях, от всяка една от тях, в името на Исус. Ако са много, просто въпреки всичко, зповядяйте ги, колкото ски спомните).

Господи, аз прощавам на всеки, който ми е направил зло и особено … (кажи някой, който най-много те е наранил. Ако не можеш да простиш, пиши ми тука, че не можеш да простиш, за да видим какво можем да направим с теб.) Прости ми, Господи и на мен, в името на Исус! Измий ме от всички грехове. Аз отхвърлям греха, света, Сатана, смъртта и болестите! И в името на Исус, заповядвам на всеки нечист дух в моето тяло или душа, излез и не се връщай вече в нея! Моето тяло е купено с кръвта на Исус и е собственост на Бога и е храм на Святия Дух! Господи, изпълни храма си със Святия Дух! Ела, Святи Душе, аз те искам! Изпълвай ме в името на Исус! Сега! И ме освободи, Амин!”

Сега вдигнете ръцете си към Господа и дишайте дълбоко.

„И в името на Исус, аз Те моля Отче за Твоя  огън да слезе върху хората. Нека огъня на Святия Дух да слезе върху хората. Заповядай за ангелите си за тях, нека Твоя огън да слезе върху тях. Огънят Ти да слезе, Господи! Изпълвай ги със Святия Дух. Духни върху тях Святи Дух, духни върху тях и освободи ги.В името на Исус, аз смъмрям всеки дух на болест, на немощ, на смърт и заповядам да напусне телата им, да напусне душите им, вън от тя!. В името на Исус, да се разрушат всякакви договори със смъртта, всякакви клетви, магии и чародейство срещу рода и срещу тях самите, да бъдат освободени, да бъдат изцелени.”

Покайте се и повярвайте в благовестието,

 покайте се и изцелението е на път,

за да не би да се обърнат към Мене и Аз да ги изцеля, казва Господ.

„В името на Исус, Господи, нека Твоята сила да влезе там в помещението и изцелявай, нека веригите да паднат, нека корена да изсъхне и да не даде плод до века, корена на болестта, в името на Исуса Христа. Тази болка в сърцето, болест и немощ в сърцето, аз я смъмрям и заповядвам – невроза, сърдечна невроза смъмрям в името на Исус, депресия, да напусне също в името на Исуса Христа, смърт, да напусне в името на Исус. Диабет, смъмрям също, диабета да напусне, нерви и диабет да напусне в името на Исус Христос.”

 Дишайте дълбоко, изкашляйте се и да излиза. Нека да излиза. Когато става операцията, кръв тече, обаче след това човека е здрав. Когато има освобождение, може да се чувстваш по определен начин, може да не ти харесва, обаче след това да си добре. Важното е да си свободен.

„В името на Исус, Господи изпрати ангелите си за тях, да воюват за тези хора, аз прилагам кръвта на Исус върху всеки един от тях –кръвта върху техните умове, върху волята, върху емоциите, кръвта върху тялото, Господи, за защита и за освобождение в името на Исус.” Ако има болка в тялото, раздвижи болното място. Господ освобождава телата ви. В името на Исус, Господ освобождава, дишайте дълбоко, освободете, отворете устата си, изкашляйте, изхвърлете го това нещо, в името на Исуса Христа.

„О, Боже, милост и за това дете в Лом, изцери го, Господи от този рак. Нека този рак да изсъхне в тялото му и да не даде плод до века! Моля те и това детенце от Пловдив да го освободиш от всякакви атаки на врага. И да ги освободиш, Боже Те моля, от това наследство на масонството, нека се разчупи този хомот на масонството.”

 Трябва да има отричане, отречете се, нека да напусне тоя дух. Там има договори, там има самопроклинане в името на Исус и проклинане на Духа.

 О, Слава на Бога, направо чувствам вятър. В името на Исус, нека Твоя огън, Господи да действа!

„В името на Исус, живот и благословение да дойде върху вас. Защото Словото казва, че:

Исус ни изкупи от проклятието на закона, Той плати цената, Той ни купи от проклятието на закона, защото е казано: проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението на Аврам да дойде върху нас.

 „В името на Исус, приемете благословението на Аврам. И в името на Исус, обявявам за разчупено това проклятие. Разчупено проклятието на закона в името на Исус, разчупено проклятието на болестта, в името на Исус.

Нека болката в главата да напусне- това е контрол, манипулация, чародейство се отразяват, в главата. Това е умствен контрол, умствена манипулация и чародейство. Всеки блокаж в мозъка да напусне, притеснението и безпокойство, защото нямате работа. В името на Исус обявявам разчупено това проклятие върху вас и нека Господи изобилието да дойде. Дай им работа, да ги търсят за работа, в името на Исус! Да ги потърсят за работа, моля Те в името на Исуса Христа. Дай пробив, Господи!”

Вдигнете ръце към Господа и Му дайте слава, благодарете Му с вяра. Ако нещо се случва с някой, ако ти прилошава или ти се гади, нещо такова, пиши ми. Не само ми пиши, но действай, с вяра ги изхвърли тези неща. В името на Исус, Ти благодаря Господи. В името на Исус ти отдавам слава и хвала!

Затова се яви Божия Син, за да разруши делата на дявола.

Ето, давам ви власт да настъпвате над змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди!

 

Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и силата на нашето свидетелство.

„Живот, благословение да бъде върху вас, в името на Господа, Исуса Христа! Отдаваме Ти слава и хвала, Господи!”

Нека да искаме сега Господ да ни изпълни със Святия Дух! Искайте!

„ Господи, ела, слез, изпълвай ме, Господи, изпълни ме с Твоя Дух, още, още, с Твоя огън и Твоя Дух ме изпълвай! Ела, Святи Душе!”

Слава на Бога! Приемай от Господа. Нека корена на злото да изсъхне и корена на Господа, да се установи твърдо във вас. Изпълване със Святия Дух, благословение от Господа! Алелуя!

Сега нека да хвалим Господа. И по време на хвалението, затворете си очите, вдигнете си ръцете и очаквайте Господа да действа! Ние направихме това, което трябваше да направим, сега е време Господа да действа. Идва време,

Нека Господ да стане и Неговите врагове ще се разпръснат, 

казва Словото. Враговете на Господа.

Ще те превъзнасям Господи, защото си ме издигнал

и не си оставил враговете ми да тържествуват.

Господи, Боже мой, извиках към Тебе и ти си ме изцелил.

 

Господи, извел си ме от преизподнята, извел си от преизподнята душата ми,

опазил си живота ми между ония, които слизат в рова.

 

Пейте Господу, светии Негови, възхвалявайте святото Му име,

защото гнева му е за минута, а благоволението му е за цял живот.

 

Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта идва радост.

 

В благоденствието си рекох: няма да се поклатя до века. Господи, с благоволението си ти ме беше поставил на твърда планина. Скрил си лицето си и се смутих. Към тебе Господи, извиках и на Господа се помолих като казах: каква полза от кръвта ми, ако слезе в гроба, пръстта ще те словослови ли, ще възвестява ли истината ти? Послушай Господи, смили се за мене. Господи, бъди ми помощник, обърнал си плача ми в играние за мене, съблякъл си вретището и препасал си ме с веселие, да пее хвала душата ми и да не млъква.

 

Господи, Боже мой до века ще те хваля. 

В името на Исус, бъдете благословени!

Трябва да отдадем слава на Господа и да Му благодарим за всяко нещо, което е направил. Да бъдем благодарни на Бога и да приемем с вяра. Някои от нещата не ги виждаме в момента, но можем в следващите дни да ги видим. Някои от нещата са станали, но още не сме ги разбрали, защото тези неща, които правим, тези молитви, тази  вяра, тя не е напразна, тя е за нас и за нашите семейства. Аз вярвам, че Господ не само разрушава проклятие и освобождава хора, но се разрушава също и това робство на дълг, на недоимък. Просто чувствам, че има такова разрушаване в духовния климат в момента. Както рибарите хвърляха мрежите и казваха няма, не можем да уловим. Исус каза: „Хайде сега, хвърлете мрежите си отдясно.” Те можеха да кажат: „да, ама как да ги хвърлим, толкова пъти сме ги хвърлили.” Но идва време, в което Господ ти казва: „Хвърли отново мрежата отдясно, защото там, където си хвърлял и не си уловил риба, идва време да уловиш риба. Защото проклятието е разчупено и благословението идва.”

 Има бариери, скрити бариери, които не сме осъзнавали, не сме ги виждали, но благословението идва и Господ казва, че ще излее благословението. Небесните прозорци се отварят и благословението слиза. Но много е важно да знаете това Слово, което е:

Второзаконие 8:18 Да не си кажеш силата на моята ръка ми придоби това богатство, но да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е тоя, който ти дава сила да придобиеш богатство, за да утвърди завета си, за който се е клел с Авраам 

Така че, Господ ще ви изведе на широко и изобилно място, място където по благодат, без толкова напъни, но с Неговата благодат, ще можете да придобивате това, от което се нуждаете. Но трябва да не забравяте Господа, вашия Бог, че Той е, Който ви е дал силата. От нас е действието, но от Него е силата. Не с мъдрост, с труд, но с благодатен труд, труд в почивката на Господа.

„Така че, Господи, в името на Исус, искам да освободя в духовния климат, разчупване във финансово отношение на дълг, недоимък, на всякакви такива наследствени недоимъци и всякакви обременености. Да дойде Твоето благословение, Твоята благодат:

Защото знаем благодатта на нашия Господ Исус Христос, че когато беше богат, заради нас стана беден,

за да можем ние да се обогатим чрез Неговата сиромашия

 И за какво? За да може да се изпълни Словото, което каза Господ на Авраам,

Ще те благословя и ще бъдеш за благословение. 

Така че, Господ иска да ви благослови, за да можете и вие да бъдете за благословение. не само да бъда благословен аз, но да може и други да се благословят чрез мене. Така че аз да стана канал за благословението на Господа и нека това нещо стане в живота ви, в името на Исуса Христа.

 Този поток тече, в името на Исус, нека да тече.

Елате при Мене казва Исус: Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие,

който вярва в Мене от утробата му ще потекат реки от жива вода 

„И нека благословение и жива вода да потекат от утробата на всеки един от вас, в името на Исус. Благословение!

Благословенията на Господа Исуса Христа да бъдат върху вас.”

Амин!