Дарбите на Святия Дух (I поучение)

Интернет предаване от Испания с п-р Пламен Петров, 20.08.2009 г.


Добре дошли на всички, благословения и благодат да ви се умножи от Отца и нашия Господ Исус Христос.

Днес темата на нашето поучение е „Дарбите на Святия Дух”, която тема е много важна за църквата. Дарбите на Святият Дух това са проявленията на Святия Дух – мъдрост, сила, знание и пр. В 1 Кор.12 глава са описани девет от най-съществените дарби, но има и други, които не са споменати и това са дарбите на помагания и пр.

Започнах да получавам някои свидетелства, аз даже изпратих едно свидетелство за неща, които Господ започна да върши по време на служението. Аз съм много благодарен на Господ, защото приятели, когато служиш в църква, и хората са около тебе, ти виждаш лицата им, виждаш действието на Бога ясно, виждаш на кого да положиш ръка, на кого да не положиш, виждаш как да се молиш за хората. И е много по-лесно е да видиш и да усетиш как Господ освобождава или изцелява хората. Но когато сме пред камерата и аз не ви виждам лицата ви, някак си ми е по-трудно. Но Господ има други методи, по които да действа и те са описани в 1 Кор.12 глава и това са дарбите на Святия Дух, от които някои се наричат дарби на откровение: като например слово на знание, слово на мъдрост и също така пророческата дарба и разпознаване на духове.

 Но в случая става въпрос за дарбата слово на знание, от която се нуждаем по време на такава служба. Защото Господ открива определени болести, които да изцелява. И когато аз кажа болестта, която Господ изцелява и вие усетите и повярвате, което Бог изцелява във вас в този момент, се получава една точка на контакт, чрез която силата на Бога минава през вашето тяло и получавате изцеление.

И последният път, когато говорихме за изцеление от косопад, едно видение, което ми даде Господ, по свидетелствата забелязах, че не един, но повече от един човек бяха докоснати и получиха изцеление от Господа. Слава на Господа.

Така че ние трябва да се научим да бъдем зависими от Святия Дух и от Неговото водителство и дарби.

Но сега искам да ви говоря за това, което Бог е положил в сърцето ми и ме вълнува:

В този свят има една духовна борба, която можем да видим навсякъде. Борба между Бога и силите на тъмнината. В Библията се казва, че Исус победи дявола. Той го победи на кръста, но ние все още виждаме тази борба. Това е борба за човешки души, това е борбата за теб и за мен, това е борбата за всички нас, това е борбата за изгубените хора да бъдат спасени, да бъдат освободени и изцелени, за да може да се изяви Божията воля.

НО ТАЗИ БОРБА Е ДУХОВНА. ТОВА Е БОРБА МЕЖДУ ДУХ И ДУХ.

Божият Дух на тази земя иска да установи господството на Исуса Христа. И за тази цел той използва хора като нас. Тъй като Той е Дух, има нужда от тяло, чрез което да установи волята на Христос на земята. Така че:

2 Коринтяни 3:17 Където е Господния Дух там идва свобода. 

И БОЖИЕТО ЦАРСТВО Е В СВЯТИЯ ДУХ. Когато Святия Дух се установи на едно място, Божието царство се установява. Човек може да каже:

– Да, ама Святият Дух е навсякъде.

Наистина Той е навсякъде. Но има разлика Той да е навсякъде и Той да се изяви на едно място. Проявлението или изявяването на Святия Дух, това прави разликата. Защото в противен случай Неговото присъствие остава скрито. Изявеното присъствие е това, което отличава нещата. И 1 Кор. 12 глава се говори за духовните дарби, но има тука два стиха, които искам да споделя.

1 Коринтяни 12:1 При това братя, желая да разбирате и за духовните дарби. 

Друг превод казва:

1 Коринтяни 12:1 При това братя, желая да не сте невежи, относно духовните дарби. 

Думата дарби е прибавена от преводачите, и бихме го прочели така:

1 Коринтяни 12:1 При това братя, желая да разбирате и да не сте невежи относно  духовностите. 

Господ иска ние да сме наясно относно духовните дарби. Това е волята на Бога и Господ казва, че това е важно за нас.

1 Коринтяни 12:2 Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха. 

Интересно е това нещо, че идолите са неми, не могат да говорят. Обаче в същото време апостол Павел казва: вие се отвличахте към тях, т.е. те ви водеха. И тука казва:

…както и да ви водеха. 

И любопитно е как идолите са неми, и в същото време успяват да ни водят в неправилна посока. Трябва да има някой зад идолите, забележете това нещо. Зад идолите има личности, които са духовни личности – духове, които използват идола, за да установят своята воля или желание на земята или в определени хора.

Тука казва:

Вие се отвличахте се към немите идоли,

 както и да ви водеха. 

Идола не е безобидно нещо, защото той е точка на контакт между демона и човека. Човека покланяйки се на идола, се покланя на демона, който използва идола и стои зад него. И даже се казва, че даже може да те води в определени неща. Може да води живота ти, може да води семейството ти в посока, в която Бог не иска да те води, и ти може  би не желаеш.

1 Коринтяни 12:3 Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Святия Дух. 

От този стих можем да извадим един извод: Не може на едно място да се установи господството на Исус, освен чрез Святия Дух. Забележете тука:

и никой не може да нарече Исуса Господ,

освен със Святия Дух. 

Това означава, че и Божието царство не може да се установи на едно място без участието на Святия Дух. Святия Дух се занимава с установяване Божието царство на земята, за прославяне на Неговото име (Исус Христос) тука на земята, за да може Той да бъде издигнат. Така че виждаме, че дори да искаме без Святия Дух не можем да прославим  Исуса. Защото Исус Христос бива прославян от и чрез Святия Дух.

1 Коринтяни 12:4 Дарбите са различни, но Духът е същият. 

Ние като хора често пъти се объркваме в това, защото примерно си израснал в една църква, виждал си нещо и си казваш:

– Това е начинът, по който се служи на Бога.

И когато видиш някое служение по-различно, си казваш:

–       Това не е от Бога.

Но тука се казва: Духът е един – Святия Дух е един. Обаче дарбите на Духа са различни. Т.е. това са различни канали, по които Святия Дух се движи, различни начини, по които Святия Дух се движи. Защото дарбите са проявления на Святия Дух.

Понякога някои сестри казват:

–       Аз имам дарбата „пророкуване”.

Или някой друг казва:

–       Аз имам тази дарба, или онази дарба…

Никой няма никоя дарба. Дарбата всъщност я има Святия Дух. Защото дарбата не е дарба, а е начин на проявление на личността на Святия Дух.

Така че, не трябва да казваме, че някой има дарба. Просто човек става канал, чрез който минава помазанието на Святия Дух по спецефичен начин и после може да спре да минава, може и да продължи да минава. Но това е проявлението на Святия Дух – Неговата сила и Неговите способности.

Какво представлява така наречената дарба? Какво има общо човекът с това? Има общо, защото човекът е като кабел, а Святия Дух е електричеството, което минава през него. И кабелът не може да свърши никаква работа, работата се върши от електричеството.

Или колко един скалпел има общо с операцията. Операцията я извършва хирурга, а скалпелът е един инструмент, удобен в ръката на хирурга.

Така сме и ние. Доколкото се съобразяваме със Святия Дух, доколко се предаваме на Святия Дух в Неговата ръка, да върши работата както Той иска, а не както ние искаме, дотолкова ние сме Му угодни и дотолкова Той е в състояние да ни употребява.

Така че тука казва:

Дарбите са различни… 

Има различни служения и различни служители. Често пъти хората се съблазняват в това, че един служи по един начин, друг служи по друг начин. Господ не създава роботи, Той не създава копия, Господ създава оригинали. И дори в Библията всеки служител е оригинален и различен от другия, така е и днес. Така че ако един служи по-различно от другия не трябва да ни съблазнява.

Исус каза да разпознаваме лъжливите пророци по плодовете, а не по начина, по който те изглеждат.

Има дарба, която се казва „Разпознаване на духовете”. Но тази дарба не е „подозрения”, не е „критикуване”, а това е дарба да разпознаеш какъв дух действа в момента. Чрез Святия Дух можеш да разпознаеш „пророчество” например, дали е от Бога или не веднага.

Дявола няма да ви даде една лъжичка отрова, той ще ви даде нещо сладичко, хубавичко, с една капка отрова. Може да ти даде една чаша с бистра, изворна, хубава вода с една капка отрова, за да те убие. За да може да те хване, винаги в това, което казва има истина. И ти не трябва да се хващаш, че има истина, но трябва да внимаваш да няма отрова в словото, защото отровата може да те убие.

И така, тука се казва:

Дарбите са различни… 

Има различни дарби и различни начини, чрез които тече Святия Дух. Помнете, че в Йоан 7:37-39 Исус каза:

Йоан 7:37 Ако някой е жаден,

 нека дойде при Мене и да пие.

38. Ако някой вярва в Мене,

 реки от жива вода ще потекат от утробата му. 

Не каза: река, а реки от жива вода, ще потекат от утробата му.

Защо? Защото има различни начини, по които Святия Дух ще тече. Има различни видове помазание. Един вид помазание тече, когато хората трябва да се спасят, по друг начин, когато трябва да получат изцеление, по трети начин дори когато трябва да получат освобождение.

Има служители на Бога, които знаят как да служат на хората за изцеление, но не знаят как да служат с освобождение. Има някои, които знаят как да служат с освобождение, но не знаят как да служат с изцеление. Има някои, които знаят как да доведат хората до спасение, но не знаят как да се помолят за изцеление и освобождение.

Така че има различни канали, по които се движи помазанието, различни дарби. И колкото човек е по-отворен към Бога да слуша и да Го следва, толкова по-универсално може да бъде използван. Няма да бъде едностранчив, няма да бъде ограничен, но ще бъде по-универсален служител, който може да бъде използван според нуждата. Защото вижте, има различни нужди. Отиваш да служиш и на различните места може да попаднеш на различни нужди. И ако знаеш да се движиш по един канал, няма да можеш да послужиш за нуждите на хората. Затова трябва да сме отворени.

Също така, ако не можеш да различаваш и да разпознаваш и да приемаш различните видове дарове на служения, които Бог дава, няма да можеш да се ползваш. Например Исус казва: 

Матей 10:41 Който приеме пророк в име на пророк, награда на пророк ще получи. 

И ето едно тълкувание ще ви предложа за това. Ако при тебе дойде пророк, изпратен от Господа, или служител, изпратен от Господа, и ти не го приемеш, няма да се възползваш от служението му. Може да е изцеление – няма да го получиш, може да е освобождение – няма да го получиш, може да е спасение – няма да го получиш, може да е нещо друго. Просто ти отхвърляш начина, по който Бог действа чрез този служител. Но ако ти го приемеш, приемаш полза, награда ще получиш. Така че се казва:

1 Коринтяни 12:4 Дарбите са различни, но Духът е същият. 

Същият Дух – един и същи корен, дава различни видове цветове, дава нюанси, дава колорит, дава богатство. Господ е колоритен Господ. Той все повече и повече ще разнообразява служенията в тялото Христово. И това ще бъде все по-прекрасно и все по-чудно.

1 Коринтяни 12:5 Службите са различни; но Господ е същият. 

Т.е. служенията. Първо говори за дарбите, сега говори за служенията. Има различни видове служения: апостоли, пророци, евангелизатори, пастори, служители и т.н. Те са различни, но Господ е същия, Господ Исус.

1 Кор.12:6  Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. 

И сега този стих, на който искам да наблегна.

1 Коринтяни 12:7 А НА ВСЕКИ СЕ ДАВА

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА ЗА ОБЩА ПОЛЗА.

Някой може да каже:

–  Проповедниците, те могат да служат на Бога. А аз какво да служа на Бога? Ходя на работа, изморявам се, как да служа на Бога?

Но искам да ви кажа: Библията казва: на всеки. Като се казва: на всеки се дава дарба, значи на всеки Бог дава дарба. На всеки, няма изключение, Бог дава на всеки новороден християнин, изпълнен със Святия Дух. А виждате тука се казва, че дарбата е проявяване на Духа, т.е. дарбата е начин на проявяване на Святия Дух. На всеки човек се дава. Трябва да го разпознаеш, трябва да го приемеш.

Някой ще каже:

-Да, ама на мен ми се иска да съм пророк.

Обаче, ако Бог ти е дал да си учител, трябва да си учител.

Уилиям Бранхам например е бил пророк, изпратен от Бога с много силно пророческо помазание, невероятни пророчества. В неговото служение той е получавал слово на знание по време на служба. И има такива записани негови служби, където някой идва за молитва, и той започва да му казва конкретни неща от живота му. И пита човека: – Така ли е. Той казва: – Да. И Бранхам казва направо: Изцелен си.

Просто Господ дава конкретни откровения.

Даже едни служители са се наговорили да си направят шега с него, защото те не са вярвали в това, което той прави. И излиза единият за молитва и тъкмо да се помоли Уилям Бранхам казва:

-Виждам едно видение. Виждам трима човека сте седнали в един ресторант и се наговарате да се подигравате с Божия служител. И сега казва, болестите, които имитирате че имате, наистина ги имате.

И тези хора наистина се разболяват от тези болести. Защото те се подиграват с движението на Святия Дух. Това е страшно нещо. Искам да ви кажа, че много хора пренебрегват това, но Исус изрично казва в Матей 12 глава:

Внимавайте как се отнасяте към Святия Дух,

 да не го похулите! 

Защото има хора, които съвсем с лекота казват, че еди какво си не е от Святия Дух, а е дявола. Някои казват, че говоренето на езици било от дявола. Ами ако не е от дявола, а е от Бога, какво ще стане?

Дори в Библията свещениците и фарисеите казваха, че Исус като гонел демоните, ги гонел чрез Велзевул. А ако ги гони чрез Божия Дух, както казва, какво ще стане?

И виждате, опасно е да се играе с огъня.

И Уилям Бранхам е имал невероятно служение в това отношение. Но в един момент той решава, че както може да се движи в пророческото служение, така може да се движи също и в учителско служение. Издава книги, служи, но там започва да прави грешки, защото той не е помазан да бъде учител, той е нямал такова познание по словото, не се е занимавал толкова със словото. Имал е човек до себе си, който му е помагал в това отношение. И в един момент Уилям Бранхам влиза в заблуда, която дори коства живота му при катастрофа. Виждате едно добро нещо може да стане лошо в един момент, ако не сме водени от Духа.

Галатяни 3:3 Започнахте в Духа,

сега се усъвършенствате в плътта. 

Затова никой не трябва да излиза от това, в което Бог го е призовал, защото това е опасно.

Например имаше един цар, който беше много успешен. И реши в един момент, че може да влезе в свещеническо служение. Влезе в храма да покади, казаха му свещениците: Недей да го правиш! Той влезе и покади и стана прокажен, защото това е грях.

Саул, който беше цар, отиде също да принесе жертва и да отправи молитва, което не му е дадено, той е цар, а не свещеник. И Господ го отхвърли. Човек трябва да се движи в призванието си. Когато е в призванието си, той е под облака, той е под благословението на Господа.

Когато дълго време си в едно и също утеснение или изпитание, може би не чуваш добре Божия глас и трябва да промениш нещо. Всеки може да не чуе добре Божия глас. Но в един момент трябва да си признаеш и да се осъзнаеш. Явно съм направил грешка, явно това не ми го е казал Бог и да направиш корекция.  

1 Коринтяни 12:7 А НА ВСЕКИ СЕ ДАВА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА ЗА ОБЩА ПОЛЗА. 

И на някоя жена може Господ да й е дал вкъщи да служи не толкова със словото, колкото с обходата си на мъжа си. Той може да не се е обърнал още, но ти стой, ти служиш с дарбата, която имаш.

Не на всички е дадено да пророкуват. Защото ако почнеш да пророкуваш, без да ти е дадено да пророкуваш, можеш да влезеш в заблуда  и да вкараш и други.

Дори и да имаш пророческа дарба, не винаги, когато си решиш можеш да пророкуваш. Пророчеството идва от Бога, когато Той иска и както Той иска. Така че пророчеството е не това, което ти владееш, а Господ владее. И когато иска, Той ще те използва. Ако не иска, няма да те използва. Ние трябва да сме отворени и да сме на разположение в ръцете на Господа, за да може Той да ни използва.

1 Коринтяни 12:7 А НА ВСЕКИ СЕ ДАВА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА ЗА ОБЩА ПОЛЗА. 

Святият Дух, когато се проявява има полза. Дарбите на Святият Дух когато се проявяват има полза.

Някои хора ще кажат:

-Не ни трябват дарбите, само словото ни стига.

Да, обаче словото казва, че има полза, когато дарбите на Святия Дух се проявяват. Как няма да има полза? Погледнете например в: 

Йоан 4:6-16 

6. Там беше Якоковият кладенец. Исус, прочее, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестия час.

7. Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва й Исус: Дай ми да пия.

8. (защото учениците Му бяха отишли да купят храна).

9. Впрочем, самарянката Му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка?

(защото юдеите не общуват със самаряните)

10. Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва:Дай ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода.

11. Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?

12. Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му,

 и добитъкът му.

13. Исус в отговор й каза: Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее.

14. а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.

15. Казва Му жената: Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам.

16. Казва й Исус: Иди повикай мъжа си и дойди тука.

17. В отговор жената Му казва: Нямам мъж. 

И тогава започва да се проявява дарбата слово на знание, т.е. Исус изявява неща, които тя е знаела, но Той няма как да ги знае. И какво казва Той?

17.  …Казва й Исус: Право казваш, че нямаш мъж.

18. защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право казала.

18. Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк. 

Откъде ги знаеш тези неща?

И отива в селото и казва на цялото село:

29. Дойдете да видите човек, Който ми казва всичко, което съм сторила. Да не би Той да е Христос. 

И хората идват вече подготвени и повярвали, че Той е Месията. Благовестието вече е направено, поради една дарба. Пробив вече в живота на тази жена и на цялото село е направен. И когато те идват, Исус допълнително им говори и те казват:

42. …Ние вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина (Христос) Спасителят на света. 

И цялото село се обърна към Господа с проявяването на една дарба „слово на знание”. Защото ти можеш много да убеждаваш човека, но по-различно е, когато дарбите на Святия Дух действат.

Или например: говорим, говорим, говорим, но когато човекът бива изцелен пред очите на хората, или освободен, или някой да възкръсне от мъртвите, мислите ли че хората равнодушно ще погледнат на това? Човек не може да направи това. Това е доказателство, това е подпис от Бога, че Бог съществува. Защото това не е човешко дело.

Така че, виждате, че дарбите на Святия Дух принасят полза на църквата. Те принасят дори полза и на невярващите, защото в този случай Исус послужи на невярващи хора, които повярваха в Него.

И после в 1 Коринтяни 12:8 започва да се описват какви видове дарби има. Тука са описани девет дарби, върху които няма да се спирам. И ще отида директно на 11 стих.

1 Коринтяни 12:11 А всичко това се върши от един и същи Дух,

Който разделя на всеки поотделно, както Му е угодно. 

Всичките тези неща, всичките тези дарби са дела на Святия Дух. Виждате ли: дарбите са действия и проявления на личността на Святия Дух.

1 Коринтяни 12:11 А всичко това се върши от един и същи Дух,

 т.е. Святия Дух,

Който,  значи личност. Той действа чрез хората разделя, или по-точно бих казал разпределя на всеки поотделно, на всеки спецефично.

Дарбите на Святия Дух са спецефични. Трябва да намериш спецификата, която Бог ти е дал на теб. Не се опитвай да ставаш копие и да подражаваш на друг. Трябва да намериш себе си в Господа. Трябва да намериш своята дарба, която Бог ти дава. Тук са описани девет дарби, но Бог не е ограничил само с девет дарби. Има много,  разнообразни на дарове. Така че трябва да намериш специфичното, което Бог ти е дал на тебе.

Който разпределя на всеки поотделно, или специфично разпределя, както на Него Му е угодно. 

Дарбите не са както на нас ни е угодно. На теб може да ти се иска едно нещо, но Господ може да ти даде друго нещо.

Понякога, както при Уилям Бранхам се е случило това, че се е опитал да бъде това, което не е, а е трябвало да си остане в това, което е. Стой си в твоя коловоз и не влизай в коловозите на другите, за да не преживееш катастрофа.

Господ разпределя на всеки специфично,

 както на Него Му е угодно. 

И нека да бъде слава на Господа, Който знае най-добре кое е за нас най-доброто.

 Нека да не пренебрегваме  и да не презираме Святия Дух и дарбите, които Той дава, както на нас, така и на останалите.

Помните ли притчата за талантите? Господарят заминава за чужбина. А Господарят е Исус Господ. Заминава за чужбина, заминава за небесата. Всичките дарби, които е имал върху Себе Си Той ги раздава на църквата. Той ги раздава на нас. Като цяло ние, църквата, имаме цялостното служение на Исус Христос, даже казва и повече от Него дори. Т.е. като цяло Той раздава дарбите, на различните хора различно разпределя.

И един получава пет таланта, друг получава два таланта, друг получава един талант. Този, който получава пет таланта отива веднага  и търгува и придобива още пет. Т.е. това, което е получил го е сложил в действие. Какъв е ключът, как се развиват дарбите, как се разпознават и развиват дарбите? Започвай да действаш.

Или нека ви дам един пример: Корабът преди да тръгне в правилна посока, трябва да тръгне. Корабът, преди да тръгне в правилна посока трябва да излезе от пристанището. Той може да тръгне в началото и в обратна посока, докато излезе от пристанището.

Значи преди да намериш себе си в Господа, дарбата си в Господа, трябва да тръгнеш да действаш. И когато тръгнеш, Бог постепенно ще те въведе в онова, в което иска. Трябва да си чувствителен към Неговото водителство и Неговия глас. Така че, започнете. Хора, които никога не започват да служат, никога не могат да намерят дарбите си. Защото дарбите са за работа. Дарбите са за ония, които обичат да се трудят. Трябва да се трудим в Господа. Има какво да правим, трябва да служим. Но забележете, че дарбите на Святия Дух са за обща полза, не са за вреда. Някои използват дарбите за вреда. Започнат ли дарбите да вредят, значи това не е дарбата на Святия Дух. Тука се казва, че:

1 Коринтяни 12:7 ДАРБИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ СА ЗА ОБЩА ПОЛЗА. 

Ако църквата не се ползва, ако братята и сестрите ти не се ползват от дарбата, която Господ ти е дал, то може би това нещо им наврежда. Трябва да внимаваме. Има някои така пророкуват, че вместо да помагат на хората, вместо да ги водят към спасение, ги обезверяват. Трябва да се внимава с това нещо. Защото пророческото слово дойде, за да даде живот. Словото на Господ идва да даде живот, а не за да убива хората.

Така че трябва да се задействаш, за да намериш дарбата. Ако пресметнем в притчата за талантите, единият с петте таланта спечели още пет и станаха десет, този с двата таланта спечели още два и станаха четири. А този с единият талант какво каза:

-Само един талант имам, де да имах пет или поне два таланта да имах. Да бях като този служител, да бях Бени Хин, де да бях Рейхарт Бонке, да бях Били Греан, та поне като Пламен да бях. А виж, само едно таланче имам.

И ето точно поради това, че човекът презира онова, което му е дадено от Бога, не може да влезе в призванието си. Защото какво казва:

Захария 4:10 Кой е този, който презира деня на малките работи? 

Божието царство започва като синапено зрънце, по-малко от всичко друго. Но когато го посееш, започва да расте и става по-голямо от всичко друго. Забележете, то  е мъничко. Това, което Бог ти е дал, то е като синапено зрънце, незначително, малко.

-О, Боже, та то е толкова мъничко, защо ми е, да го изхвърля? Аз искам да правя велики дела като Бени Хин, като Бонке….

Да, ама тези хора са започнали с по двама-трима човека. Те са започнали с малкото, за да стигнат до голямото. Започнали са с синапеното зрънце, за да стигнат до големите планини. Защото се казва, че синапеното зърно може и планини да премества след това.

Така че, този човек, който имаше единият талант, той презря това, което му беше дадено. Той каза:

-Той малко ми даде на мене, аз ще го скрия в една кърпичка, ще го заровя и като дойде ще Му го върна. Няма да крада от него. Чист съм си.

Но Господ не одобрява това. Господ иска това, което ти е дал, да го погледнеш като скъпоценност. Колкото и да е малко да е това зрънце, има такъв живот в себе си, че може да стане по-голямо от всичките други растения. Може да стане дори като планина. Даже казва, че ако:

Матей 17:20 …вярата ти е като синапено зърно, планини ще преместваш. 

Колко е по-малко зърното от планината, но има сила в него, има потенциал в него. И това, което Бог ти дава има в себе си Божия потенциал, умножаване и на растеж, който няма лимити и няма граници. Затова трябва да откриеш дарбата, която Бог ти е дал и трябва да я прилагаш с постоянство в действие.

Забележете, тези, които имаха пет или два таланта, започнаха да действат. Може да са направили грешки, може да са имали падания, но в крайна сметка удвоиха това, което имаха, увеличиха го  и Господ беше доволен и им даде още повече като награда. Така че ти ако използваш това, което Бог ти дава, не само че то ще се увеличи, но Бог те награждава с още повече. Какво каза Господ: 

Матей 25:28 Вземете от този безполезен слуга това, което има

и го дайте на онзи, който има десет таланта. 

И всички казаха:

-Защо Господи, това не е справедливо, той има вече десет таланта.

Но Господ е добър бизнесмен. Той взе от него  и даде на другият, защото се казва:

Матей 25:29 Този, който има ще му се даде  и ще има изобилие.

Този, който няма и това, което има или мисли че има, ще му се отнеме. 

И затова някои растат и се развиват, защото служат. А други, които искат великите неща, си стоят на същото място. Всеки иска да стане директор, всеки иска да стане велик, обаче:

1 Петрово 5:5 Господ на смирените дава благодат, а на горделивите се противи. 

Много голяма нужда има от хора, оръженосци, хора, които да влязат в помощно служение, да помагат. Какво казва Господ:

Матей 25:27 Ако ти имаш един талант и се чудиш какво да го правиш, иди и го дай на банкерите. 

Какво означава това? Ако ти мислиш, че това, което имаш е малко, иди и намери едно служение, което вярваш, че Бог го води, което вярваш, че Бог го подкрепя, иди и сложи твоето талантче там. Сложи твоите усилия, сложи твоите способности и подкрепяй Божието дело. Ще влезеш в тази благодат на това служение и благодатта ще се стича отгоре на тебе, помазанието ще се стича от главата Христос и ще храни служението, ще храни и тебе с присъствие, с помазание, с благословение. Защото ти си вложил твоето талантче, твоите дарби, способности и усилия си ги вложил в Божието дело, за да може Божието дело да расти. И за всяка спасена душа, за всеки спасен или освободен, който е бил нахранен с Божието слово, ти ще имаш участие и дял. И когато дойде един ден Господ, ти ще получиш наравно награда с всеки един, който е в служението. Защото Господ казва:

Лука 12:48 На когото много  е дадено, много ще се изисква от него,

на когото малко е дадено, малко ще се изисква. 

И няма хората да бъдат преценявани колко е голямо служението, а ще бъдат преценявани съответствие с това, което са получили и това, което са дали. Ако ти си получил малко, а си дал повече, ще получиш повече, ако някой е получил повече, а е дал по-малко, ще получи по-малко.

Затова хора, бъдете благословени и активирайте се в Божието дело според дарбите, които Бог ви е дал.

Амин.