Posted in септември 2009

Йов

Интернет предаване с пастор Пламен Петров от Испания, 13.09.2009г.  Словото е много сериозно, и се опасявам да не стане прекалено тежко. Но тази сутрин се събудих и просто стиховете дойдоха. И не знам дали беше за мен или за вас. Защото Йов е много важна книга. Много хора я цитират като по-важна от другите книги. … Има още

Кръвта на Исус

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 05.09.2009г. Числа 21:8,9 И Господ рече на Мойсея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. 9. И тъй, Мойсей направи медна змия и  я тури я на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого,  той, … Има още

Пречки за молитвата

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 03.09.2009г. Господ иска не само да Го слушаме с едното ухо, не само с другото ухо, но иска да го слушаме и с вътрешното си ухо и затова в Библията се казва:  „Отворил си уши Ти в мен”. Молитва: „Затова се моля Господ да отвори уши в нас, за … Има още

Чрез Духа

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 01.09.2009 г. Захария 4:6 „Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва господ на Силите.” Искам да дам определение за това Слово: Не чрез плътски усилия, напъване, напрежение, напрежение, нито чрез човешки умения, способности и можене, а чрез влизане и ходене в присъствието и … Има още