Чрез Духа

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 01.09.2009 г.


Захария 4:6

„Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва господ на Силите.”

Искам да дам определение за това Слово: Не чрез плътски усилия, напъване, напрежение, напрежение, нито чрез човешки умения, способности и можене, а чрез влизане и ходене в присъствието и почивката на Бога. Чрез свръхестествено водителство, откровение, мъдрост, способности и силата на Святия Дух.

Така, че виждате разликата между това, което обикновено правим, и вярвам, че това, което Господ иска да прави. Не чрез плътски усилия, а чрез силата на Святия Дух. Не чрез плътски усилия, не чрез напъвания, не чрез усилия, не чрез напрежение. Представете си, колко от нещата в живота си вършим по този начин.

А чрез влизане в Неговото присъствие, ходене в Неговото присъствие, живеене в Неговото присъствие и влизането в Неговата почивка. Защото Господ не иска да бъдем хора, които живеят само в бързане, в напрежение, в напъни, в усилия, но да влезем в Неговата почивка. Т.е. Той да опъне нашите платна, Той да ни води, Той да е Този, Който дава силата. От Него силата, от нас платната. От Него духането и вятъра, от нас платната и движението. Слава на Бога.

Чрез свръхестествено водителство от Него, чрез свръхестествено откровение, чрез мъдрост, способности и Неговата сила, а не нашите усилия, нашето бързане, нашето напъване, напрежение, не нашите усилия, не нашите способности и умения, не нашето можене, а това, което Той върши. Ето, това се нарича благодат. Това се нарича влизане в почивката на Господа.

В това време на напрежение и трудности ние имаме много нужда да влезем в Неговата почивка, всеки един от нас. Защото наблягайки на нашите способности и сили, стигайки до краен предел в това да правим нещата, ние всъщност се облягаме на човешка сила, а не на Божията сила. И Божието Слово в:

Еремия 17:5 „Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя сила….

7.Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чиято сила е Господ.”

Разликата е, че единият живее в пустинята, а другият до потоци води. Пуснал е дълбоко корен и дори във време на суша, на бездъждие той черпи от неограничените източници на Господа. Това е разликата. Искам да ви кажа един стих в:

Еремия 2:13 „Две злини стори Моя народ: Остави Мене, изворът на живите води, и си направиха водоеми, всякакви водоеми, разпукани водоеми, които няма да държат вода.”

Ето, виждате какво е?

  1. Оставянето на Господа
  2. Опитването да се справим с наши усилия да си направим водоеми.

Не разчитаме на постоянното течене от страна на Господа, постоянното помазание, постоянното снабдяване, постоянното благословение от Него, а разчитане на собствените усилия. Ние да си съберем живите води. Но вижте: живата вода, когато застане на едно място, тя става мъртва.

Живата вода е тази, която тече. И Господ иска Неговото помазание, Неговата благодат постоянно да текат в нашия живот.

Така, че това е Еремия 2:13. Искам да обърна внимание също на

Исаия 30:15 „Защото така казва Господ Иеова, Светият Израилев чрез завръщане и почивка ще се избавите…

Чрез завръщане и почивка ще се избавите. Забележете: не чрез напъване и напрежение, а чрез завръщане при Господа. Завръщане и отпочиване в Неговото присъствие ще се избавим.

В безмълвие…

Не в много приказки, не в много викане дори, защото многото викане е също плътска работа.

…в безмълвие и увереност.

Някои хора изповядват, изповядват и няма. А виждате – в безмълвие, но увереност ще даде повече резултат.

…е вашата сила.

Исаия 30:15

„Защото така казва Господ Иеова, светият Израилев: Чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви; Но вие не искахте това; И рекохте: Не, но ще побегнем с коне; Ще побегнат с коне, тогава с коне, сега с други неща.Т.е. плътска сила, плътска бързина. Той какво казва тука?

…ще побегнем с коне.  Затова ще бягате. Т.е. ще ви гонят.

16.Затова ония, които ви гонят ще бъдат бързи.

И така, до тука ще спра този пасаж. Виждате, че Господ казва:

В безмълвие, в увереност, завръщане, почивка

 е нашето избавление в това трудно, тежко, напрегнато време, в което всеки един от нас е притиснат да се състезава, да бърза, да натиска, да се напряга. Но Господ отново и отново действа със старите си методи за

завръщане, почивка, успокояване, 

 а не с напрежения. Искам да ви върна на:

Псалм 27:1-31. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите;

Значи, зидарите при всички положения трябва да се трудят. Но ако Господ не съгради дома, те напразно се трудят. Няма да стане нищо. Затова има много неща, които се правят, а няма резултат. Защото Господ ако не зида заедно с нас, няма да свършим работата. Ако зида с нас, не се нуждае от нашето напрежение. Както казахме, не чрез плътски усилия става, не чрез бързане, не чрез напъване, не чрез напрежение, не чрез човешки умения, способности, можене, не чрез тези неща става.

Ако Господ съгражда дома спокойно можем да градим с Него. 

Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят.

Има ли нужда от стража и стражари? –има нужда. Обаче, ако Господ не пази, пак няма нищо да стане. Много неща се пазят на тази земя, и в същото време не са опазени, защото Господ не ги пази.

Така, че, това, което имаме нужда е да сме сигурни, че Господ гради с нас и че Господ ни пази. И самият Исус казва:

Който не събира без Мене, той разпилява.

Каквото и да правим.

2. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да ядете хляба на труда. Защото и на сън Господ дава на възлюбения Си.

Вижте, Господ отново набляга на почивката. Казва: Безполезно е да се става толкова рано, да се ляга толкова късно, да се набляга толкова много на труда, което е необходимо. Необходимо е да се трудим, но казва, безполезно е това нещо да се прави, тъй като и на сън дава Господ на възлюбения Си. Какъв е изводът?

Господ иска да работим, самият Той е работил; Исус е работил като дърводелец. Отец е работил шест дена и забележете, че в седмия си почина. А някои хора работят по седем дена, без да си почиват. Нещо повече: Господ казва, че ние трябва да влезем в Неговата почивка.

Почивката трябва да бъде начин на живот. Да починеш, значи: 

Да си починеш от своите собствени дела, своите собствен амбиции, напрежение – всичко това и да бъдеш просто във волята на Бога. Да бъдеш в това, което Той иска за тебе – в призванието си. И тогава, дори да е тежко, и да е трудно, ти си в почивка. 

Почивката не означава, че няма да има труд, че няма да има тежък труд. Но когато Господ подпира ръката ни, тогава нещата са различни. Може да си в тежък труд, и въпреки всичко да си в почивка. А има хора, които не се трудят, и въпреки всичко нямат спокойствие нямат почивка, нямат мир в себе си.

Защото в Библията се казва, че Божието царство, т.е. когато Бог царува, когато Бог управлява живота ти има правда на първо място, и след правдата идва мир. Когато идва правда идва мир. Няма правда, няма мир. Няма почивка, без правда няма почивка. Правда, мир и след това идва и радостта в Святия Дух.

Затова трябва да сме убедени, да сме сигурни и да имаме спокойствие. Просто да се облегнем на могъщата ръка на Бога и да разчитаме на това, което Той върши в живота ни. Има един стих в:

І Петрово 5:6  „И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога,

за да ви възвиси своевременно.

 

Смирете се под мощната ръка на Бога,

Не нашата ръка е мощна, Неговата ръка е мощна, така, че трябва да застанем под ръката Му, под властта и авторитета Му, да се смирим отдолу,

…за да ни възвиси своевременно.

7. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.

Така, че, казва и грижите си да възложим на Него. Виждаме, че живеем в едно време на прекалено много работа, на прекалено много интензивност, грижи и т.н. Интересното е, че много хора си отиват поради инфаркт, инсулт, много хора са болни от депресия, нервни болести, душевни и т.н. Защо? Защото то просто изискванията на деня са прекалено високи за човешкия организъм. И това е една много голяма атака срещу човечеството.

Но ние просто трябва да бъдем потопени в присъствието и почивката на Господа. Да се научим, как да ходим – да не разчитаме на нашите усилия, а да разчитаме на Неговата благодат. Ето, това е, което трябва да направим. Във всяко нещо – в служението.

Ето, има хора, които ми казват и искат да разберат как да ходят в помазанието, как да бъдат помазани, искат да разберат, как да се движат в силата на Бога. И се напъват и какво ли не правят да постигнат това нещо. Въпросът е, че това не става с човешки усилия. Ти не можеш да се напънеш, за да бъдеш помазан, защото помазанието не идва от тебе. То идва от Бога.

 Така, че, по-скоро можеш да се отпуснеш, за да бъдеш помазан. Можеш да се потопиш в реката на Бога, за да бъдеш помазан, за да бъдеш изпълнен. Може да се предадеш в Неговата ръка, можеш да влезеш в Неговата почивка. Ето, така идва помазанието. Помазанието не идва с много напрежение и напъни, защото то не е наше дело. Ние трябва да знаем, че това е Божията благодат в нашия живот.

 И така, понякога изглежда, че някои хора не заслужават някои неща, а ги имат и други, като че ли много заслужават, а ги нямат. Защото тези неща не идват по заслуги. Те идват по благодат от Господа.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Исаия 30:1-3 Горко на непокорните чада, казва Господ.

Забележете, че може да си Божие дете и пак да си непокорен. Кои чада са непокорни?

Които се съветват, но не с Мене,

Слушат съвети, слушат какво казва телевизора, слушат какво казват съседите, слушат собствения си ум.

Горко, казва Господ. 

 Значи първото нещо е: с кого се съветваме? Ако се съветваме с неправилните личности, можем да бъдем непокорни към Бога. Ако се съветваме с Господа, ще бъдем послушни деца.

И които сключват договори, но не чрез Моя Дух, 

Горко казва на тези, които сключват договори, но не чрез Моя Дух. Знаете ли, напоследък е много популярно да се прави бизнес и аз вярвам, че това е хубаво нещо, християните да станат глави, а не опашки. Обаче проблема е, когато бизнеса започне да се прави по египетския модел, по светския модел да се прави бизнес. И аз виждам християни, които стигат до проблеми, до бели, а някои стигат дори до съдилища, до сериозни загуби, поради това, че следват светски съвети, следват светски модел и както се казва:

сключват договори, но не чрез Моя Дух.

Трябва да се внимава какво се прави? Какви договори се сключват? Дали е чрез Духа на Господа или е по плът. Обикновено дявола, когато идва да примами човека, той ще го примами с големи суми. И това, което най-вече забелязваме, че християни, които видят големи суми и сключват договор и решават да правят бизнес, всъщност влизат в проблеми. И ето, това е начин, по който дявола изкушава и съблазнява.

Дори и Исус се опита да Го съблазни, като Му показа всичките царства на земята и тяхната слава. Така, че там е имало много бизнес, там е имало много богатство. А Господ обикновено е в малките и в скромните неща. Той казва, че нещата почват от синаповото зрънце и растат и стават по-големи. Обаче, започват като синапово зърно. Забележете, че не става да тръгнеш от голямо, а става да тръгнеш от малкото.

Горко на непокорните чада, които се съветват, но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та да притурят грях на грях.

И слизат в Египет….

Това означава, че ние слизаме в Египет, преобраз на света, слизаш до светското ниво. От небето слизат до светското ниво,

…слизат до Египет, без да се допитат до Моите уста.

 Като си мислят, че ще направят големия удар.

За да се закрепят със силата на фараона,

Силата на фараона, зад света стои фараона, зад Египет стои сатана. Как ще се укрепиш със неговата сила, та той ще те измами.

и да прибягват до сянката на Египет;

Те търсят стабилност в светски модели и методи и да направят нещата, както хората в света ги правят.

…но фараоновата сила ще ви бъде за срам,

и прибягването под египетската сянка за смущение. 

И това са първите три стиха на Исаия 30: – много са хубави. Казах преди малко 15 и 16 също са много хубави:

Исаия 30:15. Така казва Господ Иеова, Израилевия Бог,

Чрез завръщане и почивка ще се избавите,

Не като ходите в Египет, не като следвате техните модели и слушате тяхната мъдрост.

В безмълвие и увереност ще бъде сила ви; Но вие не искахте това…….

Исаия 31:1-3Горко на ония, които слизат в Египет за помощ, отново и се надяват на коне.

Едно време конете са били най-голямата сила. Днес има други неща, които изпълняват ролята на коня.

И се надяват на коне,

Надявят – надеждата къде ти е? Вплътта ли е? 

слизат отново в Египет за помощ, и се надяват на коне,

уповават на колесници. Плътска сила отново понеже са многочислени.

 И това е, което ви казвам: не трябва големи суми да привличат християнина, защото може да падне в клопка. Защото днес много се говори за просперитети и аз вярвам, че Господ иска да направи Божиите хора проспериращи. И Той може да ги направи много повече и иска да ги направи много повече, отколкото света. Проблемът е в това, че не се говори обратното нещо, че човек като съсредоточи вниманието си в това нещо, може да влезе в другата крайност, която е сребролюбие и което е:

..корен на всякакво зло.

Така, че трябва да се внимава. Да кажем за заемите. Господ казва: Това е проклятие да ходиш да вземаш постоянно заеми. Трябва да се задоволява да живее с това, което Бог му дава. Ако имаш някакво виждане за нещо по-голямо, трябва да изчакаш на нещо по-голямо. А не да хукваш с вяра ужкем и след това да се чудиш как да изплатиш дълговете, които са дългове, които си натрупал. Много хора са се вързали в примката на дълговете. А в Библията се казва:

…тоя, който взема назаем слуга или роб на оня, който дава назаем.

Божият народ трябва да е свободен. По-добре да яде хляб, но да е свободен Казва Библията:

По-добре сух залък с мир, отколкото охранено говедо с препирни.

Много от проблемите идват от това. И много хора казват: Искам да служа на Бога, но нека първо да си оправя сметките. Искам да служа, но нека първо да ги оправя. А Господ казва:

Първо търси небесното Царство и всичко друго ще ви се прибави.

Така че, идва момент в който трябва да се каже: „Не!”, т.е. да търсим царството. Така казва Господ:

Горко на ония, които слизат в Египет за помощ, и се надяват на коне, които уповават на колесници, понеже са многочислени, и на конници, защото са много яки, Сила, ама плътска сила. А не гледат на Светия Израилев, нито търсят помощ от Господа!

2. Но Той е мъдър, и ще докара зло, и не ще оттегли словата Си;

Той ще стане против дома на нечестивите, и против помощта на ония, които вършат беззаконие. А египтяните са човеци, а не Бог Уповаваме на хора.

И конете им са плът, а не дух; И когато Господ простре ръката Си, тогава и оня, който помага ще падне,  и оня, който помага, ще падне, и всички заедно ще загинат.

Ето ви слова, които идват от Господа. Така, че можем да си поемем дълбоко въздух и да оставим малкото, много грижи в ръцете на Господ. Нима Той не знае за какво става въпрос. Нима Той не може да простре ръката Си и да ни помогне. Но ето, виждате ли?

 Една дума от Господа може да направи революция в живота ти. Помазанието на Святия Дух е което разрушава хомота на сатана. Имаме нужда от Божието Слово, имаме нужда от Неговото помазание да дойде. Имаме нужното откровение свише. Имаме нужда от Божията мъдрост, защото в Божията мъдрост има всичко – има и живот вечен, има богатство, има всичко, от което се нуждаем. Имаме нужда вече да насочим погледа си към Господа, от Него да получим. Защото всичко ни е дадено чрез кръста. Така като слушаме проповедта на Евангелието и приемайки го с вяра, това, което слушаме, прилагайки го в живота си ще виждаме чудесата на Господа.

Обаче искам тука да обърна внимание: Какво е чудо и благословение? Защото ние имаме нужда от чудеса и в повечето случаи получаваме чудо, когато сме задрали, когато сме стигнали до дъното. Чудото е свръхестествена намеса на Бога, за да ни избави и извади от това, в което сме влезли. Е, това е чудото: Свръхестествена намеса противно на обстоятелства, противно на ума ни, противно на всичко. Но просто Господ протяга ръката Си и ни спасява. Това е чудо от страна на Бога. Спасява те и ти дава живот вечен, спасява те в трудности, в проблеми, в болести и какво ли не.

Обаче ние трябва да се научим не само да очакваме чудо от Господа, но трябва да се научим как да влезем в Неговата почивка, в Неговата благодат, в Неговите благословения и да не излизаме от там. Това е по-добрия вариант. Защото чудото се налага общо взето, когато ние сме задрали някъде, излезли сме от пътя, спукали сме гумите, и сега Господ трябва да ни върне обратно и да ги напомпа. Обаче, не е ли по-добрия вариант да дадем на Святия Дух кормилото и Той да ни води по пътя, Той да управлява, Той да ни показва, Той да ни ръководи в това, което правим и ние да живеем в постоянни благословения. Както Второзаконие 28: се казва:

Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Му повеления, тези благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват върху тебе.

Обаче, 15 стих казва:

15. Ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и  не изпълняваш това, което Той ти казва, тези проклятия ще дойдат върху тебе.

Слушайки гласа на Господа ние можем да живеем един живот в благословенията на Господа. Един живот в Неговата почивка. Един живот в Неговата благодат. Когато получаваме неща, които не заслужаваме. Просто, защото сме застанали под Неговата мощна десница. Алелуя. Слава на Господа.

Амин.