Кръвта на Исус

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 05.09.2009г.

Числа 21:8,9 И Господ рече на Мойсея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.

9. И тъй, Мойсей направи медна змия и  я тури я на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого,  той, като погледнеше на медната змия,оставаше жив.                                                                        

„Благодаря ти, Господи, че отваряш нашите духовни очи, за да проумяваме Твоето скъпоценно Слово.”

Искам да обърна внимание на един въпрос. Когато народът на Израел е съгрешил пред Господа, дошли са отровни змии и са започнали да хапят хората. Така, както се получава и с Божиите хора понякога, когато влязат в грях, отворят врата на врага. Идва врагът със своята отрова и започва да хапе. Врагът ни е една змия, т.е. старовремската змия. И той хапе, и в неговата захапка има отрова. И неговото хапане е под формата на думи. Думи, които човек може да ти каже, думи, които в ума ти могат да ти дойдат като мисли. Така, че врагът по някакъв начин започва да хапе. И когато тези хора са били ухапани от змията, са умирали, защото отровата на змията е свръхестествена.

Отровата на врага е свръхестествена. И убива. Защото:

„Крадецът идва да открадне, да убие и разруши.”

Исус казва, че дяволът е човекоубиец. Така че, неговата задача е да убива. И когато хората са били ухапани от змията… Някой ще каже, от къде ги вадиш тия преобрази. Вижте в Евреите се казва, че всичките тези неща, които са станали в Старият Завет са станали за наш пример и че тези неща са сянка на настоящите неща. Така, че, когато говорим за змиите, които са хапали Божият народ, трябва да имаме предвид, че ако тогава са ги хапали змии и нас днес ни хапят змии, които са сатана и неговите духове.

Така, че, врагът идва да ухапе и да умъртви. Ако не успее да умъртви човек, по някакъв начин става болнав, слаб, хилав и т. н. Затова идва тази отрова. Има хора, които са ви говорили неща, с които са ви отровили душите; Може да сте чели книга, дори християнска книга, която да ви е отровила вярата; Може да има мисли, които ви тровят нощно време. И по някакъв начин, врагът е намерил врата, през която да ви хапе и да ви трови.

И тука се казваше, че Божиите хора умираха. Те бяха Божии хора, но умираха от отровата. Някой казва: „Не може, не….” В Старият Завет става и днес става. Отровата е свръхестествена. Отровата носи смърт.

И когато те са били ухапани, са били умирали. Някои са се хващали за раната, започвали са да изтискват отровата, но така или иначе отровата е влизала в кръвта и ги е убивала. Други са се хвърляли върху змиите и са се били с змиите, но не са успявали и са умирали.

Какъв е изхода за нас днес? Изхода не е да гледаме раните си. Говоря ви го това нещо от опит, говоря ви го, защото имате нужда от това. Когато сте ухапани от змията, колко и да гледате раната си как кърви, колкото и да се мъчите да изсмучете тази отрова от там, тази отрова се движи във вашата вътрешност. Не можете да се преборите с тази отрова, защото с естествени средства не можеш да се пребориш със свръхестествена отрова.

Докторите вършат много добра работа, но там, където има свръхестествената отрова на сатана, те не могат да помогнат. Те мога да отрежат нещо, да умъртвят нещо, да парализират нещо, но не могат, там, където отровата е била, не могат да я махнат. По никакъв начин. Те не могат да неутрализират свръхестествената отрова. Психологията се занимава с това, да си гледаме раните и да се оправим със собствените си сили със самовнушение или нещо друго. Но това не помага, отровата е свръхестествена. Да се бием с дявола от сутрин до вечер не е нещо, което ще помогне. Защото отровата е вече вътре.

Искам да ви кажа какво помага.

Господ казва на Мойсей: Сложи една дървена върлина.

 Тази дървена върлина е образ на дървения кръст на Голгота.

Казва Господ: Сложи една дървена върлина.

 Дърво. Защо дърво? Защото

„проклет всеки, който всеки на дърво.”

Сложи тази дървена върлина и направи една медна змия и  я сложи там. Защо змия? Защото в един образ е образ на проклятието.

Когато змията изкуши Ева, какво направи Бог. Той не прокле Адам, не каза и на Ева „Проклета да си” Каза, че ще има болки в бременността…, но не каза „Проклета да си”. Но на змията каза:

„Проклета да си измежду всичкия добитък.”

 Господ прокле змията. Змията е образ на проклятие. Така че на дървото трябваше да се постави тази медна змия. Медта е образ на страданията, змията на проклятието, дървото на кръста. И всичкото това нещо сочи към нашия Господ Исус Христос, ако забелязвате. И ако трябва да бъда по-точен…Някой може да каже как, от къде вадиш тия изводи, прекалено образно става. Аз ще ви обърна внимание на:

Йоан 3:14 „Исус казва: Както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия Син (Исус Христос), та всеки, който повярва в Него да не погине, а да има вечен живот.”

Значи, както Мойсей издигна змията в пустинята, така Аз трябва да бъда издигнат. Исус показва, че тази змия ще се насочи към Него.

Всеки, който вярва в Мене, няма да погине, но ще има вечен живот.

А тука в този пасаж се казва, че:

…ако някой е ухапан от змията, като погледне на медната змия, ще остане жив.”

Вижте нещо много интересно: В Йоан се казва: който вярва, в Числа се казва: който погледне.

В Старият Завет се казва: поглед, в Новият Завет се нарича вяра. Т.е. Господ иска да ни покаже нещо.

Това, което гледаш е това, което вярваш.

Който гледа прекалено много на себе си, вярва в човешките неща, който гледа прекалено много но болестите, на немощите, на другите неща, вярва в тях.

Но който гледа към Господа вярва в Господа.

 И Господ ни показва нещо много важно:

Че вярата е гледане към Него.

Какво гледаш? Павел казва в:

Галатяни 3:1-3 „О, несмислени галатяни, кой ви омая вас, пред чийто очи Христос беше ясно очертан като разпнат.“

Той отново говори за гледане. Той им е очертал със Словото Исус, а други са дошли и са им очертали човешки дела, обрязване и други подобни.

Така, че приятели, това, което Господ иска да ни покаже, че ние  трябва да гледаме не толкова на човешкото, колкото на Божието. Защото тука се казва:

„Направи си медна змия, сложи я на висока върлина. Всеки ухапан, отровен, като погледне на нея, ще остане жив.”

И днес, може да има смърт, която да действа в твоето тяло. Може да си ухапан от змията и смърт да действа в твоето тяло. Обаче, ако гледаш на медната змия на върлината, ако погледнеш на Христос, Който е разпънат на кръста за твоите грехове, за твоите болести, ще живееш. Това е ключът. Не гледайте себе си, не гледайте раните си, не гледайте змията, а гледайте на Господа. Да има духовно воюване и ние го упражняваме. Човек не трябва да бъде глупав, но спасението ни идва от Господа.

Врагът иска да наруши нашата връзка с Господа, защото знае, че Господ е нашата сила. Господ е нашата сила.

Псалм 105:4 „Търсете Господа и Неговата сила.

 Търсете лицето Му винаги.”

И това е въведението, както миналия път говорих за молитвата, че основата на молитвата е кръвта на Исуса. И днес искам да ви покажа нещо много важно. Видяхте, че Господ заповядва на Мойсей да изцели хората от отровата, от смъртта чрез дървото, чрез медната змия на дървото.

И днес, начинът, по който Господ ще те изцели е не като гледаш на болестта, не като гледаш на изцелението, а като гледаш на Господа, Който е твой Изцелител.

Ето, това е начинът. Как трябва да стане, сега ще говорим по този въпрос. Знам, че не е лесно човек да насочи погледа си към Господа, когато е в проблем. Обаче приятели, единственото ни разрешение за всичките наши проблеми е именно Христос, и то Него разпнат, както казва Павел. Исус Христос, и то разпнат. Той е проповядвал Исус разпнат, и ние трябва да Го проповядваме.          

Евреи 13:20,21 А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус. Дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава до  вечни векове. Амин.

Кръвта на единия вечен завет. Кръвта на вечния завет. Ние вярваме в кръвта на вечния завет. Заветът, който Бог е сключил с нас е вечен. И така, започваме:

С кръвта на Исуса, която е основа на нашата вяра, кръвта на Исуса, която е основа за всичко, което вярваме и което можем да получим от Господа.

Ефесяни 1:7 В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му.

В Него, в Кого? В Исус имаме изкуплението си чрез кръвта Му.

Псалм 107:2 Така нека говорят изкупените от Господа.

Кои?- Изкупените от Господа. Как сме изкупени? Чрез кръвта Му. Така нека говорят изкупените от Господа. От какво ни е изкупил всъщност Господ? Които Той изкупи от ръката на противника. Господ ни изкупи от ръката на противника или от властта на противника чрез кръвта на Неговият Син Исус Христос. О, слава на Бога за това нещо. Това означава, че Той е платил цената, за да можем  да бъдем ние свободни от властта на сатана.

Колосяни 1:13 „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Неговият възлюбен Син.

Много ключов стих. Виждате чрез кръвта на Исуса ние сме изкупени. Значи ние сме били притежание на сатана поради греха. Исус идва и плаща цената за нас. Той плаща, и цената е кръвта Му. Той плаща цената, и цената е живота Му. Дава Своя живот за нашия живот. Т.е. ние сме купени и повече дявола няма власт над нас, а Исус има власт над нас. Повече дявола не ни е господар, а Исус е нашия Господар. Затова може да кажем: слава на Бога. Не го разбираме може би, но това  е реалност. Кръвта на Исуса, заплатена: тя не е пари. Както казва Петър:

І Петрово 1:18,19 „Не сте изкупени със сребро  и злато, тленни неща, но със скъпоценната кръв на Исуса Христа.”

Не сме купени със злато и сребро, купени сме с кръв, т.е. цената е кръвта на Исуса. Ние сме първо: купени от властта на дявола. И това става чрез кръвта на Исус. Ние не можем просто да имаме власт над сатана, защото така сме решили, защото много вярваме или нещо друго. Ние сме били купени преди 2000г. на кръста. Именно там, където Той увисва на дървото се извършва тази покупко-продажба да го кажем по този начин. Той плаща с кръвта, Той плаща с живота си, за да можем ние да бъдем освободени от това робство. Той плаща с живота Си за да имаме ние живот. Той заплаща със собствения Си живота за нашия живот. Слава на Бога. И ни изкупува.

И тук се казва в Кол.1:13, че ни е избавил, освободил от властта на тъмнината. Тъмнината няма власт над нас легално, законно няма власт. Тъмнината има власт над невярващите хора, но няма власт над нас. Ние сме освободени от властта на тъмнината чрез кръвта на Неговият Син. И това се нарича изкупление. Той ни е купил, още, когато сме били в греховете си. Той ни купува заедно с греховете, заедно с болести, с всичко. Заедно, съвкупно сме купени.

И тука има 12 неща, които Бог извърши чрез кръвта на Неговият Син.

1.Изкупление от греховете –изкупени.

Ефесяни 1:7 В Него имаме изкуплението чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията според богатствата на Неговата благодат.

2.Простил ни е греховете – простени.

Бог ни е простил греховете чрез кръвта на Исуса. Как можем да пренебрегнем кръвта, като Той е направил това нещо.

ІІ Коринтяни 5:21 Който за нас направи грешен (или направи грях) Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни (или правда) пред Бога.

Във ІІ Коринтяни 5:21 се казва, че Бог направи грях Исус на кръста. Исус на кръста стана нашия грях. Той стана грехът на кръста. Този, Който грях не е знаел, понесе върху Себе Си грехът на целия свят. То стана грях, за да можем да понесем нашия грях. За да можем да приемем Неговата правда върху себе си. Така, че Той стана грях вместо нас, за да можем ние да бъдем Божия правда. Така, че първо: ние сме купени от властта на сатана. Второ: греховете ни са простени, защото Той стана грях.

3.Той ни прави правда – оправдани.

Казва се, че Той стана грях вместо нас, за да можем ние да станем праведни като Него. Получава се една размяна. Размяната на кръста. Той взема нашия грях и ни дава Неговата правда. Слава на Него да бъде.

Римляни 5:9 И сега, когато се оправдахте чрез кръвта Му, много повече ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

Т.е. какво означава – се оправдахме чрез кръвта Му? Първо казахме – изкупени, второ – простени и трето – оправдани. Оправдани значи, че Той е понесъл нашата вина върху Себе Си. Той ни е направил невинни, като че ли никога не сме съгрешавали. Това означава праведност. Праведност означава:

 Той казва:

Аз вземам греховете ви и ги хвърлям в морето. Колкото изток е отдалечен от запад, толкова съм отдалечил греховете от вас. И вече в Моите очи, поради пролятата кръв сте праведни и сте невинни.

Така сме в очите на Господа, в резултат на делото на кръста. И аз искам да ви кажа, че врагът може да дойде и да ни обвинява за много неща, обаче ние трябва да сложим бронения нагръдник на правдата, за това, че ние сме оправдани, не със собствените си дела. Ние нямаме собствена праведност. Но ние сме приели даром, правдата е даром от Бога чрез жертвата на кръста.

Римляни 8:1  „И сега няма никакво осъждение за тия, които са в Христа Исуса,  които ходят не по плът, а по Дух.”

Много хора живеят в осъждане, във вина за стари неща. Но след като ти си се покаял и си ги изповядал, Господ ти ги прощава и ги очиства и не ги помни вече, казва.

И греховете ви няма да помня вече.

Дяволът ти припомня греховете, след като си се покаял. Преди да се покаеш, преди да изповядаш греха си, Святият Дух идва и ти казва: „Съгрешил си.” Но след като ти се покаеш, изповядаш греха си, тогава дяволът идва да ти говори, че имаш грях, но той вече е простен и очистен. Има хора, които с десетилетия постоянно повтарят едни и същи грешки и грехове, които са направили в миналото. Има момент на покаяние, има момент на изповед на греховете. Човек трябва след като е паднал да стане, да се отърси и да тръгне напред и да не гледа назад. Защото казва Божието Слово:

„Този, който гледа назад, а  е сложил ръката на ралото си, не е годен за Божието царство.“

Как можеш да служиш, като постоянно мислиш за миналото. Миналото е погребано във водното кръщение. Минало нямаме, имаме настояще и бъдеще. Забравете миналото, каквото и да е било. Ако е било голямо, велико минало ти носи гордост, ако е било лошо минало ти носи обвинение. Какво и да е било, изповядай го, остави го и забрави го.

Римляни 8:1  „И сега няма никакво осъждение за тия,които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по Дух.”

Трябва да ходим в Духа, но няма вече осъждане. Слава на Господа. Така, че казахме, ние сме купени от властта на сатана заедно с греховете ни. После като ни е купил мръсни и дрипави, Той е съблякъл от нас мръсните дрипи и ги е хвърлил,

защото човешката правда е като омърсена дреха, 

 мръсна дрипа в очите на Господа. Хвърлил ги е във водното кръщение. И ние ги събличаме тези мръсни дрехи. Като излезем от водата на водното кръщение, ние излизаме чисти, но голи.

И Той ни облича с бялата дреха на праведност.

Така че, ние вече сме облечени с бели дрехи на праведност. Алелуя.

Искам да ви покажа въпросът със смъртта тука, как стои в Евреи 2: 14-16 защото духът на смърт много атакува хората. И аз ще ви прочета тука три стиха и после в Откровение на Йоан още един.

Евреи 2:14-16 „И понеже децата са същества от общата плът и кръв (децата сме ние, т.е. имаме плът и кръв) то и Той, подобно на тях (подобно на нас) взе участие в същото (стана плът и кръв, стана тяло, когато се роди от Мария) за да унищожи чрез смъртта си.

За да унищожи със собствената Си смърт. Какво? Т.е. какво направи Той като умря? Той като умря, понесе нашата смърт, защото

наказанието за грехът е смърт.

Наказанието на цялото човечество поради греха е смърт. Какво прави Той? Той идва в човешко тяло, за да понесе човешка смърт. Ако беше се облякъл с облекло на ангели, нямаше да има човешка тяло и нямаше да понесе нашата смърт. Но Той взе нашето тяло, за да понесе нашата смърт. И след като  е понесъл нашата смърт няма вече наказание, защото смъртното наказание се извършва един път. Никой човек не го убиват два пъти. По същият начин – човечеството, всички ние, които заслужаваме смърт, един път биваме убити за греховете си чрез Христовото тяло на кръста. Така, че:

Той унищожи чрез смъртта Си дявола, който имаше власт над смъртта.

Дяволът имаше власт над смъртта, поради какво? – поради греха. Но понеже Исус стана грях и понесе на Себе Си нашите грехове със смърт, дяволът нямаше повече власт над нас (ние сме купени от неговата власт). Греховете ни са купени заедно с нас, т.е. Той ни е купил заедно с греховете ни и после ни ги прощава, след като сме купени. Все едно да си имал дългове и да си бил под робството на някой, и идва някой и те купува, плаща не само за тебе, но и за всичките ти дългове плаща. И след това ти прощава и дълговете. Не само, че те купува, но и ти прощава и дълговете. Слава на Господа.

Така, чрез смъртта Си унищожава дявола.

 Но какво значи да го унищожи. Не значи, че той е мъртъв, а означава, че го е направил нищожество. Т.е. той няма власт над нас. Той го е направил нищожество чрез Собствената Си смърт,

…за да избави всички нас, които поради страха от смъртта, през целия си живот сме били подложени на робство.

Ето робството на сатана. Човечеството е било под робство преди смъртта на Христос.

 …Защото наистина Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство. 

То не се уприличи на ангели, а се уприличи на нас, прие нашето тяло, човешко тяло. Слава на Бога за това. Вижте каква милост от Негова страна. Искам да обърна внимание отново по този въпрос на:

Откроввение на Йоан 1:17б Исус казва на Йоан: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;

18. бях мъртъв, и ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Той има вече ключовете на смъртта и на ада. Докато видяхме тука, че преди това, дяволът е имал тези ключове, преди Неговата смърт. Но Той ни освобождава чрез Собствената Си смърт. Слава на Господа. Виждате ли разликата. Когато гледаме нещата виждаме разликата между Стария и Новия завет. Новият Завет почва след смъртта на Христос. Това е времето, когато започва Новият Завет, защото кръвта Му е Новият Завет. Т.е. умира, бива погребан, след това възкръсва от смъртта, взема Собствената Си кръв, възнася се в небесни места и предлага своята собствена кръв в светилището през Отец в ролята на Първосвещеник. Умира на кръста в ролята на Агне, явява се пред Отец в ролята на Първосвещеник със Собствената Си кръв. И там се получава умилостивлението за нашите грехове в небесни места. От този момент всъщност в сила влиза Новият Завет. И Новият Завет, всяко завещание влиза в сила след смъртта на Завещателя. Това е момента. Ние четем от Матей, обаче дефакто смъртта на Исус слага началото на Новия Завет. И трябва да виждаме разликата в положението в Стария Завет и положението в Новия Завет. Защото ние не сме под закона. Дори самият Исус се е родил, живял и служил под закона.

Галатяни …Той се роди под закон за да освободи всички, които са били под закона.

Т.е. Той живя под закона, изпълни закона, за да ни освободи нас от закона. А ние живеем в благодатта, ние живеем в по-хубаво време, отколкото Той е живял.

Така, че казахме изкупление първо, прощение второ, оправдание трето,  и

 4. Живот ни носи – Той понесе нашата смърт.

Помните ли в Изход 12 глава, когато Бог дава Пасхата (Преминаване, това е преминаване от робство към свобода). А кръвта на агнето  е носило освобождение на еврейския народ. Бог е направил десет чудеса в Египет, но докато кръвта не се е принесла, освобождение не е имало истинско. И тогава Господ казва на Евреите: Вземете всеки от вас да заколи по едно агне в дома си, да вземе кръвта му в едно легенче и да помаже двата странични  и горния праг на вратата на къщата. И казва, когато мине ангелът на смъртта тази вечер – трябвало да мине ангелът на смъртта, ако не види кръв на вратата, той ще дойде и ще убие първородното в дома, но ако  види кръв, няма да убие нищо. И съм се питал, защо? Какъв е смисълът на това нещо. И представете си, поставете се в позицията на ангела. Той е получил задача, заповед: „Иди и убий всяко първородно във всеки дом.” И ангелът отива и като влезе в дома, намира първородното и го убива. Но в тези домове на евреите, това първородно агънце, което е било заклано, вече първородното е убито. И кръвта му е поставена на портата. И когато дойде ангелът, той застава на вратата и из един път казва: Трябва да убия първородното, но вижда вече кръв на първородно; значи първородното е убито. Значи, работата е свършена, минавам нататък. Не може два пъти смърт – един път. Т.е. задачата е изпълнена, преди да дойда.

Виждате ли го това. Същото е, което Бог прави с нас. Вместо смъртта да дойде до нас, тя вече е дошла при първородното Божие Агне – Христос, което понесе нашите грехове и нашата смърт. Така, че този удар не може да дойде върху нас. Това е жертвоприношение, което Бог е направил пред Себе Си в наша полза. Виждате ли, колко е глупаво хората да отхвърлят Божията жертва. И ние ги увещаваме, и увещаваме и те въпреки всичко, много пъти не искат да приемат. Но това е в техен ущърб. Те ако го знаеха това нещо нямаше да бягат.

Така. Виждате, че смъртта е понесена и благодарение на Неговата кръв ние имаме живот. И затова когато вземаме Господна трапеза, ние пием кръвта и ние ядем плътта и ние по този начин оповестяваме смъртта на Господа Исуса Христа. И по този начин ние казваме, да, Той умря на наше място.

Навсякъде в Библията кръвта носи живота. И даже в:

Левит 17:11 се казва: Защото живота на тялото е в кръвта…

След смъртта е живота. Идваме до момента, в който аз ще ви покажа:

Галатяни 3:13 Исус ни  изкупи от проклятието на закона…

Защото закона казва: 

Проклет е оня, който не постоянства да върши всичко, написано в книгата на закона.

…но Той ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас (или проклятие за нас).

Вижте, Той не стана проклет, Той стана проклет за нас, или стана проклятие заради нас. Защото Той никога не е бил проклет. Той само в един момент стана проклет, или проклятие, за да понесе нашето проклятие. Заради нас го направи. Така, че тук се казва:

Той стана проклятие за нас,

 защото е писано : „Проклет всеки, който виси на дърво.”

Така щото благословението на Авраам да дойде на нас.

 Докато е там проклятието благословението не може да дойде, не може благословение и проклятие на едно място. Трябва да се махне проклятието, за да дойде благословението. Слава на Господа.И както онзи път ви прочетох:

Битие 24:1 се казва, че благословението на Авраам; Господ го  е благословил във всичко и той си отива в дълбока старост.

Така че, това е благословението на Авраам, за което говорим. Благословението на Авраам не е децата да си отидат на две годинки, на пет годинки и хората в разцвета на силите си да си заминат. Да остават нещастни деца или децата да оставят нещастни родители. Това не е благословението на Авраам. Прочетете го в Битие 24:1. Това е благословението на Авраам. А това, което хората ви казват, може да звучи много добре,

…може да има вид на благочестие, но е отречено от силата.

Обикновено тези, които говорят такива неща са отречени от силата.

Битие 24:1 Авраам беше вече стар, напреднала възраст, и Господ беше благословил Авраам  във всичко. 

Напреднала възраст – ето това е благословение. Аз лично, въз основа на Божието Слово не приемам човек да почине под седемдесет години. Не могат хората да ме убедят, че Господ ги е прибрал. Той, Господ ще си ги прати на небето, ако са спасени, но Той е казал в Библията 70-80 години минимум.  На друго място говори за 120 години. Но нека да вземем 70-80 години. Дори да не казваме 120 – защо пък не? Но няма библейско основание под 70 години. Така, че ние не трябва да приемаме лъжите на дявола. Защото Христос ни е изкупил от проклетията на закона. Проклятието включва преждевременна смърт. Ако погледнете Второзаконие 28 глава  проклятието включва преждевременна смърт. Проклятието включва болести, проклятието включва бедност и мизерия постоянни. Това е, което включва. Но Той ни е изкупил от проклятието на закона и кръвта е лекарството. Лекарството е в кръвта на Исуса, помнете това нещо. Ето, тука го пише. Много, много ясно  е записано това нещо тук. И аз вече ще премина към болестите, понеже вече стигнахме до тях. Исая 53: ви препоръчвам да четете да видите какво Христос направи за нас.

Исаия 53:4,5 Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.

Той понесе болестите и със скърбите ни се натовари (испански превод). Защото думата печал и скръб на еврейски език представлява печалболест. То е нормално, болестите носят печал. И също скръб или немощ, другата дума. Така, че това са две думи, които на еврейски език означават и двете неща. Нашият превод обаче е избрал печал и скръб. Но испанският е предпочел болест и немощ. Даже болест и болка.

Той понесе болестите ни и с болките ни се натовари.

Болест и болка. Някой ще каже, ти откъде ги вадиш тия изводи, можеш ли да го подкрепиш по някакъв начин, да го докажеш това нещо. Може да си ги измисляш тези неща. И аз сега ще ви покажа, самият Исус Христос цитира този стих в:

Матей 8: 16 Когато се свечери доведоха при Него мнозина, хванати от бяс. Той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни.

Както виждате тука не се говори за скърби, както тука се казва за скърби. Тука в момента се говори за бесове и болести. Нали така? Да го прочетем отново.”

Когато се свечери доведоха при Него мнозина, хванати от бяс; Той изгони духовете (не скърби и печал) с една дума и изцели всичките болни.

 Изгони духовете – не скърби и печал, нали. И изцели всички болни, конкретно за болестите говори.

17. Да се сбъдне реченото, казано чрез пророк Исайя, който казва:

Ето, точно този стих. Значи, това, което Той е извършил освобождение от демони и изцеление: Да се сбъдне точно този стих, който Исайя казва:

Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе.

Исус го тълкува точно и от гръцки на български е преведено точно. От еврейски обаче, не че е преведено неточно, но е взето другото значение. Така, че Исус е дал много точно, и тука преводача не е могъл да го избегне, защото той тука можеше да каже, че:

Той взе на себе си нашите скърби

и с печалта ни се натовари.

Но явно става въпрос за болести и немощи.

5. Но Той биде наранен поради нашите престъпления,

 бит биде поради нашите беззакония;

Значи първо: Поради греховете, които сме извършили на дело. После: беззаконията, които са в сърцето ни.

На Него дойде наказанието докарващо нашия мир;

Т.е. Той беше наказан, за да можем да имаме ние мир с Бога. Докато ние не сме били наказани, няма мир с Бога. Но наказанието идва върху Него и тогава идва мира.

И в Неговите рани ние се изцелихме.

Този същият стих го има в:

І Петрово 2:24…с Неговата рана вие оздравяхте.

Така, че виждате за какви рани говори Той – за раните на кръста. С раните, които Той е понесъл върху Себе Си дефакто е заплатил цената за нашите болести. Е, колко пъти трябва да се плаща за греха ни, кажете. Той плати ли за греха, или не прати. Колко пъти трябва да умира за греха. Библията казва, че:

…един път умря завинаги и отмахна греха.

 Колко пъти трябва да бъде бит и да умре за нашите болести. Аз вярвам, че един път е достатъчен. Божието Слово е съвършено. Защо ние трябва да питаме: „Господи, волята Ти ли е, или не е волята Ти….” след като то вече е факт, духовен факт, че Той е платил цената. След като Той ни е купил нас с греховете и болестите, Той ни прощава греховете и ни прощава болестите въз основа на делото на кръста, и ние идваме и казваме: „Волята ли Ти е?” Какъв е този въпрос, за какво става въпрос изобщо. Може ли да питаме: „Господи, волята Ти ли е да ни простиш греховете?” Естествено, Той е платил с кръвта Си за твоите грехове. Волята Му е да ти прости. По същият начин волята Му е да те изцели. Не само го е изработил, Той го е платил. Той е заплатил за нашето изцеление. Така, че ние можем да кажем едно: Слава на Бога.

 И пак ще го дам този пример: За един българин, който пътувал за Америка. Едва събрал да си купи билет за кораба, качва се на кораба, купил си малко хлебче сиренце или много хляб и сирене ( не знам колко е било) и колкото е било пътуването, казва: Ще изтрая някак си. И почнал да си хапва по малко хлебче, сиренце, хлебче, сиренце по пътя. А в кухнята готвят, път в ресторанта, един вкусотии, и той просто човекът, само хляб и сирене, хляб и сирене. То е вкусно, ама постоянно да го ядеш, вече прекалено е. И в един момент не издържал човека, скочил, отишъл в ресторанта и питал келнера: „Абе господине, колко струва една порция ми кажете?” Той казал: „За какво говорите, господине? Тя храната е включена в билета ви.”

И така, много братя и  сестри са така. „Какво е  необходимо, за да бъда изцелен. Иска ли, не иска ли?” Ама чакай, то е включено в билета ти. То е включено в изкуплението. Той плати за всичко това. И ние продължаваме да се съмняваме за това, което Той направи за нас. Ама защо не го виждаме? Това е отделен въпрос.

 Какво виждаш и какво не виждаш? Не е важно какво виждаш и какво не виждаш. Важно е какво Той е  направил на кръста. Защото, ако не повярваш това, което Той е направил на кръста, няма да го видиш.

Първото и най-важното е, не какво сме видели с очите си, защото ние не вярваме на видимите неща, ние вярваме на невидимите. Ние на този принцип не трябва да вярваме, че има Господ, защото не сме Го видели още. Обаче, хора, след като Той е платил, ние трябва да го вярваме. Амин. Няма да се спирам повече на този въпрос. Този въпрос много го обичам и някои хора ми се ядосват за това. Надявам се, че вие не се ядосвате.

Нека да минем нататък. Това са ключови неща, които много ще ни помогнат. Даже, записвайте си и разсъждавайте върху тях, след като сме ги говорили. Това много ще ви помогне. Нов живот можете да започнете с това Слово. С истинското Слово на благовестието. Не изкривено.

Ефесяни 2:14 Защото Той е нашият мир.

Кой? Исус е нашият мир. Били сме във война с Бога, но Исус е нашият мир. Слава на Бога.

…Който направи двата раздела един и развали средната стена, която ги разделяше.

Между другото тука показва нещо много интересно. Първо: Че Христос е нашия мир с Бога, т.е. Той въдвори мир между нас и Бога и второ: Че Той развали стената между нас и евреите, т.е. и ние сме приети, и те са приети. Нека започна:

Ефес. 2:15 като в плътта си унищожи враждата…

Отново говори за кръвта – в плътта си, в тялото Си, Той унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му. Това е много дълбоко.

И установи мир

По надолу се казва:

16. И в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 

Слава на Господа. Не можем да се спрем на този пасаж целия, но пасажа е страхотен. И в този пасаж тука явно се показва, че Христос със Собствената си смърт унищожи враждата и донесе мир.

13. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.

Т.е. не само мир с Бога ни носи Неговата смърт, Неговата кръв; но ни носи също и приближаване при Бога. Алелуя. Чрез кръвта се приближаваме, чрез кръвта се приближаваме и в молитва.

Римляни 3:25 Когото Бог постави за умилостивление чрез кръвта Му посредством вяра.Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дърлготърпеше.

Римл. 3:25 ни казва, че Христос чрез кръвта Си ни донесе Божията милост. Божията милост е в Неговата кръв, забележете.

Значи, Бог постави Христос за умилостивление чрез кръвта Му. Т.е. чрез кръвта на Христос ние приемаме милост. Милостта на Господа идва чрез кръвта на Христос. Т.е. делото на кръста е милостта на Бога към нас.

Ние така и на другите трябва да го показваме, за да видят Божията милост. Защото те казват: „Бог е толкова жесток към мене.”  Не, не е Бог жесток към тебе, дяволът е жесток към тебе. А може и ти да си жесток към себе си понякога. Бог не е жесток, дяволът е жесток. А Господ ни дава милостта чрез кръвта на Христос. И ако искате Божията милост да я познаете търсете и изследвайте кръвта на Исуса, защото в нея се разкрива милостта на Бога.

И сега, нека да видим, че Бог не само е извършил изкупление, прощение, оправдание, дал ни е живот, взел ни е болестите, понесъл е проклятието, дал ни е милост и ни е приближил до Него. Но освен това ни е осветил чрез кръвта на Исуса.

 Освещението започва с кръвта на Исуса. Освещението е нещо, което не започва с човешките дела.

Защото много хора мислят, че освещението е дело, някакси по плът. Не. То става чрез Духа, и то става чрез кръвта на Исуса.

 Защото освещението е възможно за нас поради делото на кръста.

Евреи 13:12 Затова и Исус, за да освети людете чрез Собствената Си кръв, пострада вън от градските порти.

Освети нас със Собствената Си кръв. Ето, виждате освещението. Идва чрез кръвта на Исус. Какво означава освещение?

 Освещение означава първо: да си свят, т.е. чист, без грях. Но освещение означава отделяне. Както се отделя светлината от тъмнината. Светостта е отделяне от тъмнината. Т.е. кръвта на Исуса ни отделя от дявола и от неговата власт и сила в нашия живот.

Е, това е. Слава на Господа. Виждате, Той ни е осветил чрез кръвта Си. Тогава тъмнината няма никаква власт и сила върху нас.

Евреи 9:13 Евреите е едно послание, което говори предимно за Великият Първосвещеник и за жертвите; за самия Христос. Много, много хубаво послание. Много по-хубаво от много книги, които са написани от хора. Затова ви препоръчвам, четете и се задълбочавайте в Словото и търсете истината. Не човешки доктрини, изучени папагалски, а Божието Слово е това, което дава живота. И, приятели, старая се да ви давам Божието Слово без предрасъдък. Няма нужда. Достатъчно неща говорят, които не са така. Просто нека да даваме Словото на Бога, което реже, което унищожава делата на дявола. Дори като го говоря може да се извършват неща във вас. Дори като говоря хора могат да получават изцеление, могат да получават и освобождение.

Евреи 4:12 „Защото Божието слово е живо деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, (освобождение може да донесе) ставите и мозъка, (изцеление може да донесе) и издирва помислите и намеренията на сърцето.” (мотивите ти изследва).

Алелуя.

Евреи 9:13 Защото кръвта от козли и от телци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистване на тялото.

Говори се за жертвите на животни.

14. то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

Господ очиства съвестта ни чрез кръвта на Исус. Гузна съвест, неща, които в миналото са направени и ни тормозят. Кръвта на Исус очиства съвестта ти. И човечеството живее натоварено с гузна съвест поради минали грехове, тежести върху себе си. Съвестта ги изобличава. Има хора, които не могат да спят нощно време, някои се самоубиват след време, защото съвестта ги мъчи. Тука се казва: Че кръвта на Исус очиства нашата съвест. Защо? За да можем да служим на Бога. Човек с неочистена съвест не може да тръгне да служи на Бога, защото съвестта му казва:

 „Ти си грешник, ти си мръсен, ти си нечист и не можеш да служиш на Бога.” 

И такъв човек не може да отиде и да служи на Бога. Защото съвестта му не е очистена. Но кръвта на Исус може да очисти съвестта ни. Само тя е в състояние да очисти съвестта на човека, за да може да служи на живия Бог. Как може мъртъв да служи на живия Бог. Трябва да си жив, за да служиш на живия Бог. Иначе не става. И накрая:

Евреи 10:19 И така братя, като имаме чрез кръвта на Исус дързост (или смелост) да влезем в светилището, 20. по новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си. 

Т.е. чрез кръвта на Исуса ние имаме дързост да влезем в светилището или в Божието присъствие. Чрез кръвта на Исус ние имаме дързост да влезем в молитва. Чрез кръвта на Исус ние имаме дързост. Чрез кръвта на Исуса имаме и вечен живот, да влезем в небесните места.

„Благодарим за святата кръв, благодарим Ти, Отче, за святата кръв, която е пролята. И не искаме да гледаме човешките неща, не искаме да гледаме на човешките слабости, болести, болки, немощи. Искаме да гледаме на Тебе и на жертвата на Твоя Син на кръста.”

Искам да се помолим с тази молитва. Искам да повтаряте след мене:

„Боже, в името на Исус, аз вземам решение да не гледам на себе си, нито на раните си. Да не гледам на дявола, а да гледам на Христос и Неговият кръст. Алелуя. Благодаря Ти, Боже, Татко мой, че чрез кръвта на завета аз съм купен от властта на сатана и той няма власт над мен. Благодаря Ти, че чрез кръвта на Исус съм простен, всичките ми грехове са простени. Защото Христос стана грях за мен. Благодаря Ти, че чрез кръвта съм оправдан и счетен за невинен, като че ли никога не съм съгрешавал. Защото Христос стана грях за мен, за да мога аз да стана Божията правда в Христа. Благодаря Ти, че Христос понесе моето смъртно наказание, за да може аз да имам вечен живот. Благодаря Ти, че в кръвта имам благословение и Христос на кръста понесе моето проклятие, за да може благословението на Авраам да дойде върху мен. Благодаря Ти, че Той понесе моите немощи, болести и болки на кръста, за да мога аз да бъда изцелен и здрав. Благодаря Ти, че Той понесе враждата на кръста, за да мога да имам мир с Тебе и с останалите хора. Благодаря Ти, че в кръвта на Исуса е твоята милост, благодаря Ти, че в кръвта на Исуса е Твоята милост, и чрез кръвта съм освободен от Твоя гняв. О, слава на Господа. Благодаря Ти, че чрез кръвта съм поставен близо до Теб, а не далеч. И ако се чувствам далеч, това е лъжа. Кръвта ме поставя близо. Благодаря Ти, че чрез кръвта на Исуса съм осветен, отделен от тъмнината, чрез кръвта съм в светлината. И съм отделен от всяко намерение и дело на тъмнината. Тъмнината няма власт над мен, а Христос е моят Господар. Благодаря Ти, че кръвта на Исус очиства съвестта ми от всякакви грехове. Благодаря Ти, Татко, че имам чиста съвест, за да мога да Ти служа. Благодаря Ти, че чрез кръвта на Исуса мога смело да вляза в Твоето светилище. Благодаря Ти за святата кръв. И аз благославям святата кръв сега в името на Исус.

И сега се отричам от всяка дума, мисъл и дело на неверие. Вярвам в Христос, в Неговия кръст, в Неговата кръв. Благославям святата кръв и благославям името на Исус. И заповядвам на сатана:

„Махни се от мен и от живота ми в името на Исус. В името на Исус заповядвам всеки дух на лъжа, измама да ме напусне. Дух на вина и осъждение да се махне от мен. Духът на смърт, немощ и болест да се махне от мене. Всеки дух, който носи проклятие, да се махне от мене в името на Исус. Враждата, гневът да се отмахнат в името на Исус. Всеки дух на нечистота, духовна, плътска, блудство, прелюбодейство, да се отмахнат в името на Исус. Гузна съвест да се отмахне. И всякакъв горчив корен да се отмахне. Отхвърляне да се отмахне. Защото чрез кръвта на Исус аз съм приет за Божие дете.”

 Това е, което Господ ми го казва в този момент.

Чрез кръвта на Исус, ние сме новородени и приети за Божии деца. Това е най-важното – ние сме приети и новородени. Божии деца ставаме чрез пролятата при завета кръв.

 Така, че: Господи, моля Те да изпратиш върху хората Си дух на осиновление, на приемане. Защото Христос беше отхвърлен и изоставен на кръста. Твоя Собствен Сит изоставен на кръста, за да можем ние да бъдем приети като Божии деца.

О, Алелуя. Нещо за молитвата да ви кажа важно: Молитвата на Христос беше отхвърлена на кръста, за да може твоята молитва да бъде приета. Той каза:

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?

И не получи отговор на тази молитва, за да можеш ти да получиш отговори на твоите молитви. Ето ти Божествената размяна. Христос понесе на кръста твоята неотговорена молитва.

„И ние отдаваме слава и хвала на Тебе, Отче в името на Исус. Благодаря Ти за силата в кръвта на Исус. Има сила и живот в кръвта. И ние вярваме и благославяме Твоята свята кръв Исусе, и нека Твоят Дух да се движи върху хората в името на Исус. Нека Твоят огън да слезе върху тях. Нека кръвта да бъде поръсена, прилагаме кръвта на Исуса, както евреите са прилагали кръвта върху горният праг и върху двата странични прага на домовете им, така сега прилагам кръвта на Исус върху вас и вашите прагове – дух, душа и тяло. Прилагам кръвта на Исус върху вас в името на Исус. Благодаря Ти. Благодаря Ти за Твоето докосване върху всеки един в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Алелуя.”

Нека сега да се покланяме на Господа, защото силата на Святия Дух слиза. Проповядваме кръвта и Духът е доволен за това, че говорим за кръвта на Исуса. Слава на Бога.

„Докосни ме Господи.”

 Някои хора се нуждаят от докосване.

И Отче аз Те моля да докоснеш хората Си в името на Исус.”

Амин.