Покаяние и прошка

П-р Пламен Петров – 01.10.2009

 

Преди доста време благовествах на моята прабаба, тя беше жива тогава. Тя отхвърли Евангелието, обаче впоследствие по един начин разбрахме, че тя в края на живота си е приела Евангелието, което мене много ме зарадва.

Имахме един роднина, който ми се явява като братовчед или вуйчо, който отхвърляше Господа, имаше рак на езика си. Интересно как нещата, които говореше предизвикаха този рак на езика, или това беше нещо наследствено, не знам. По това време още 97 г. година Шамбак беше дошъл в България на служение. Аз исках да го заведа на служба в НДК, по това време моя роднина, Милчо се казваше, беше в раковата болница в София, но той не пожела да отиде на служение и се прибра в къщи и неговата сестра, на която майка ми всъщност благовества му казала. Той човека вече не можел да говори и е бил на легло и е умирал вече на леглото си. И сестра му, която още даже не се била обърнала към Господа както трябва, просто е чула Евангелието, не е взела решението както трябва, му казала: „Милчо, абе какво ти пречи да приемеш Господа Исуса за твой спасител? Няма да дойде нищо лошо в живота ти, само добро ще дойде. По-добре го приеми. Приеми го, защото не знаеш в кой момент ще си отидеш и имаш нужда от спасител”. И му казала: „Приемаш ли го?” И той не е можел вече да говори, понеже рака в устата му е направил така, че езика му е бил голям и не можел да каже дума и той само кимнал с глава, че приема Господа и се усмихнал. И както се усмихнал, починал в този момент. Последните секунди от живота си приел Господа Исуса Христа, дори с думи не е могъл да го каже, но с главата го е направил и се усмихнал. Явно мир е дошъл в този момент и аз вярвам, че Господ го е чакал това.

Интересно беше, че майка ми повярва, тя се обърна към Господа след мене. Тя е преподавател в Икономическия университет в София, професор и по времето, когато аз повярвах /беше още комунистическо време/, можеха да се създат проблеми в тази връзка с вярата. И аз тогава имах желание да уча и понеже нямаше къде другаде, ми предложиха в православната семинария да уча и майка ми тогава ме помоли и вика: „Недей, понеже мене ще ме изхвърлят от университета, ако влезеш”. И по това време не беше вярваща, но Слава на Бога, след това прие Господа, повярва и в момента го обича с цялото си сърце.

След това моята баба повярва и даже получи много силно видение. И даже сега ще ви го споделя това видение.

Както знаете, Господ се докосна до живота ми чрез служението на Бени Хин и преди години може би, преди 10 години, аз бях в апартамента на майка ми и там пишех едно писмо на Бени Хин, в което просто си изливах любовта към този божий човек, това което Бог е направил за мене чрез него. И това беше всъщност моята любов към Бога, то не е просто към човека, защото Бог подейства много чрез него. И както си излизах сърцето и написах писмото, имах нужда просто да го споделя с някого и го споделих с баба ми. Преведох й писмото. И тя беше седнала зад мен /както Мими е седнала зад мен/ и аз чета писмото на компютъра и изведнъж баба ми ми каза: „Пламенчо, Пламенчо, спри, спри, виждам, виждам” и аз се обърнах и викам: „Какво виждаш?” И тя казва: „Виждам един екран и на този екран те виждам тебе с костюм, с лицето си към мен обърнат и зад теб една огромна зала като в кръг, огромна зала с балкони /тя не беше виждала такова нещо/. И пред тебе двама човека застанали с гръб, аз не можех да им видя лицата”. Тези двама човека бяха пред мене, тя не можеше да им види лицата, обаче, мене ме виждаше в лицето и виждаше една пълна, огромна зала с балкони. И впоследствие, когато видя служението на Бени ми каза: „Ето, такава зала видях”.

И аз много се зарадвах, защото това е което винаги ми е било на сърце, да служим на много хора, много хора да се спасяват, да се освобождават, да се изцеляват в служение, в силата и помазанието на Святия Дух. Другото, което е, че всъщност такава зала в България, аз не знам да има. В Европа може и да има такива зали, не съм запознат, но най-вече като че ли такива зали има в Америка и това нещо баба ми го видя. И тя до последния миг на живота си казва: „Това е винаги пред очите, толкова е живо, толкова е живо”. Само пропуснах да я попитам дали съм с побеляла брада или тогава брадата ми не беше побеляла още. Както и да е. Слава на Господа. Баба ми много ревностно се обърна към Господа и когато четеше Библията и четеше за страданията на Исус, аз я заварвах да плаче и казвах: „Какво става, бабо, защо плачеш?” „Много ми е мъчно, казва, как са го били, как са го тормозили и мъчили, а Той е толкова добър”. И това моята баба го казваше.

И да ви кажа нещо интересно тя почина след това, имаше лекарска грешка, не толкова грешна, но понякога лекарите в желанието си да печелят пари, не се интересуват от това дали човека ще оживее или не. Ние трябваше просто да простим с майка ми, защото Господ казва да прощаваме. И вече, когато тя си отиваше, виждаше се че вече ще си отива, аз работех по това време в Библейска лига и преди да замина на поредния семинар в Монтана й казвам: „Дай да се помолим, да си изповядаш всичките грехове, които си спомняш и да помолим Господа за спасение и вечен живот, за да сме сигурни в това, което е станало”. И го направихме. След това аз заминах и вечерта, когато на нея й станало много лошо, /през вечерта или през нощта, майка ми по-добре знае историята/, майка ми й казала същото нещо. Казала й: „Мамо, помоли се на Бога отново, да ти прости всеки грях и си изповядай всички грехове, които си спомняш”. И я заварила как се моли и изповяда всичките си грехове и половин час след това е починала.

И аз казвам: „Гледай какво нещо, какво щастие и радост е това, човек да си изповяда всички грехове на Господа, да поиска прошка за тях и да знае, че кръвта на Исуса е измила и изчистила всеки един грях и човека може да получи вечния живот. Знае, че преди смъртта не е извършил никакъв грях, а е очистен съвършено от греховете си и е подготвен за вечния живот”. Благодарим на Бога за това нещо.

И дори днеска, ако има човек, който присъства на това предаване със съзнанието, че има грехове, които не е изповядал на Господа, днес трябва да ги изповяда на Господа. Ако има грях, който ти тежи, трябва да го изповядаш на Господа в молитва. Ако не си приел Исус за твой спасител и Господ, ти не знаеш къде отиваш. Ти имаш нужда от спасител, никой не може да спаси себе си. Всички имаме нужда от Спасителя. Имаш нужда да го приемеш, имаш нужда да се покаеш от греховете си, да се обърнеш към Него, защото само Той е спасителя на света и

Няма друго име дадено на човеците чрез което трябва да се спасим 

Така че, днес е ден за спасение и днес трябва да призовеш името на Господа Исуса и да му изповядаш всичките си грехове, за които се сещаш и да се покаеш от греха си. В името на Господа Исуса Христа. Аз не искам да го правя като за малки деца, искам обаче всеки един да вземе решение в ума си и да вземе решение в сърцето си, защото приятели, греха е най-страшната болест на човечеството. Грехът е болестта на душата, греха е болестта, която носи смърт, вечна смърт. Това е най-смъртоносната болест на тази земя, обаче, има лекарство и това лекарство е кръвта на Господа Исуса Христа, пролята за нашите грехове. Слава на Господа.

И дори сега в началото на богослужението, докато Мими пее хваление, ако ти знаеш, че имаш неизповядани грехове пред Господа, сега е един прекрасен момент да ги изповядаш. Защото ние не владеем себе си, не владеем времето, ние сме във времето, но времето може да мине и без нас, затова е нужно да сме сигурни. Отдай себе си ръцете на Господа, предай себе си в Неговите ръце. Аз знам, че има хора, които гледат, дори сега в момента, но ще има хора, които и на видео ще гледат това предаване и имат нужда от спасение.

В името на Исус, Отче, аз те моля за всеки един от тези, които гледат и слушат това предаване, моля те, да развържеш всеки един от оковите на греха и на смъртта и да осияеш в прощение, правда и вечен живот. Поръси всеки един с кръвта на Исуса, помогни чрез Святия ти Дух да изповяда греховете си, защото има някои хора, които не си изповядат греховете, а се оправдават. Ако оправдаваш себе си, няма да те оправдае Бог, но ако осъдиш себе си, Бог ще те оправдае.

В името на Исус те моля да помогнеш чрез Святия си Дух.

Сега ви давам време за това да изповядате греховете си пред Господа, в името на Исус.

И като започнах с това, надявам се, че има хора, които се помолиха.  Трябва да споделя и друго нещо – един голям бич за човечеството е непростителността. Непростителността към себе си. Има хора, които не могат на себе си да простят. Непростителност към другите, а има хора, които дори не могат да простят и на Бога. Не че има нужда да прощаваме на Бога, обаче, има хора, които обвиняват Бога за неща, които Господ, никога не е правил. Има хора, които смятат, че Бог е виновен за болести, или за проблеми, които са имали или имат в живота си, но истината е че зад тези неща стои не Бог, а дявола. Така че, виновника, крадеца казва: „дръжте крадеца”, това е дявола.

Искам да ви кажа, че ако някой е обинявал Бога или е имал гняв или недоволство спрямо Бога, сега е момента да се оправи с Него. Защото съвсем сериозно ви казвам, че има хора, които вътре в себе си са разгневени и недоволни от Бога. Трябва да може да изповяда това пред Господа и да иска Господ да го освободи от това нещо.

Има други хора, които са били толкова много наранени, особено от близки хора, може би съпруг, съпруга, или снаха, или свекърва, или други подобни, на които са се доверявали много и накрая те са забили нож в гърба. Но ако не простите и носите този проблем със себе си, това отваря врата на дявола и мъчителите идват да ви мъчат и да ви изтезават. Затова освободете се от тези неща и ги оставете в ръцете на Господа и обикнете хората и простете на всеки един. Простете на себе си, простете на другите и на Бога. Пак казвам, Бог няма нужда от прошка, защото Той никога грях не е извършил, но в твоите очи, ти може да си мислиш, че Бог е виновен за нещо. И трябва да си оправиш взаимоотношението.

А има хора, които обвиняват себе си и казват: „Не мога да си простя”. Както например, майка ми си мислеше, че не е направила всичко необходимо, което е трябвало да направи за баба ми. Защото баба ми е искала да отиде на село и не е могла да я заведе на село, както баба ми е искала, защото е имала много работа и не е могла да я заведе. Но не само майка ми, много хора са така. Трябва да може човек на себе си да прости. Защото Боблията казва:

Да възлюбиш ближния като себе си 

Ако не можеш на себе си да простиш, как ще простиш на другите. Ако не можеш себе си да обичаш, как ще обичаш другите. Така че, оставете нещата да си идат. Простете на хората и на човека, който ви е сторил най-голямо зло и най-голяма болка ви е причинил.

Ето сега е много подходящ момент да го направите. Затворете си очите и по време на тази песен, направете това. И ако някой си отвори устата и не може да го каже и се опитва, и се насилва, напишете ни в чата, защото ако наистина има такъв случай, тогава може би си имаме работа с нечист дух.

И така, Господи, аз те моля да им дадеш благодат на твоите хора да простят, всеки един на себе си и на другия, и да се покае всеки един пред Тебе и да не се обвинява за неща, които Ти не си вършил. В името на Исус те моля. Амин.

Благодаря ти, Боже и те моля за очистване на всеки един, за освобождение на всеки един от всеки грях и непростителност, в името на Исус.

Тук има сестра, която ни пише: „Не мога да си простя, много ми е трудно, мразя се чак.” Ако мразиш себе си, как ще обичаш другите. Защото в най-добрия случай, ще обичаш другите, колкото себе си. Исус казва:

Да възлюбиш ближния както себе си е втората заповед 

След любовта към Бога, втората заповед е да възлюбиш ближния, но до нивото, доколкото обичаш себе си. Не можеш да обичаш ближния си повече от себе си. Не можеш да обичаш ближния, ако се мразиш, то и другите ще мразиш. Ако се съдиш, то и другите ще съдиш. Затова има хора, които много страдат от това, себе си осъждат постоянно, другите осъждат постоянно.

Милостта тържествува над съда 

Трябва да простиш на себе си и да се очистиш. Ако има нечист дух, който работи в тебе, той трябва да бъде изгонен. Защото има такъв дух, който се нарича непростителност. Той има по-специализирани, като непростителност към себе си, себеотхвърляне, себеомраза и т.н. Това са цяла банда от духове нечисти, които са пратени да тормозят хората и затова ние трябва да се съобразим с това нещо и да станем военни хора и да воюваме и да се съпротивляваме на това.

Ето, друга сестра пише: „Разбрах, че трябва да простя на себе си”. Слава на Господа за това, че си разбрала, че трябва да простиш на себе си. Ако не простиш на себе си, няма да може да прощаваш и на другите. Непростителността води след себе си следващата стъпка и тя е огорчение. Или жлъчка. Горчива жлъчка, пише в Библията. Има хора, които като говориш с тях, те излъчват горчивина, вътрешно са се вгорчили и даже Яков казва:

От един и същи източник как може да излизат едновременно и сладка вода и горчива вода?

Горчивината е образ на проклятието. Горчивината също носи проклятие. Нека да излизат от нас сладки води и да изхвърлим огорчението и всяка непростителност. В името на Господа Исуса Христа. Даже сега искам да се помоля не само за прощение, но и за освобождение за вас. Ако има нужда някои от освобождение, още сега да го получи, отворете широко устата си и дишайте дълбоко докато аз се моля и в сърцето си, решете че искате да сте свободни. Защото ще се моля сега за вас с власт в името на Исус и всеки един нечист дух от този характер трябва да ви напусне, в името на Исус.

Святи Отче, в името на сина ти Исус Христос, аз се моля за твоите хора да ги освободиш от всеки нечист дух, от духа на непростителност, непростителност към себе си, огорчение, самоомраза, самоотхвърляне, в името на Исус, нека да напуснат тия духове. Ние ги връзваме с тройното въже, което не се къса лесно и заповядваме да напуснат. Вън, в името на Исус! Дай им Господи, твоя благ дух да ги изпълни и нека от утробата им да потекат реки от жива вода, от сладка вода, не от горчива вода.

В името на Исус Христос, заповядваме на тези духове да напуснат живота на тези хора. Сега. Нека твоя огън, Господи, да слезе върху тях, Твоето помазанието да слезе върху тях, в името на Исус, ние ти благодарим за действието си. Слез върху тях, Святи Душе, слез върху тях и ги изпълвай, още, още, и още повече. Изпълвай ги с твоя огън, огън. Нека да напусне всичко нечисто, в името на Исус Христос.

Стойте така, вдигнете ръцете си към Господа и нека Святия Дух да ви изпълва, докато тази песен тече, нека Святия Дух да ви изпълва.

Които чакат Господа, ще подновяват силата си 

Така че, вие чакайте Неговата сила върху вас в името на Исуса Христа. И ако има нещо, пиши ми тука. Може някой просто да почувства, че му се гади. Не се безпокой, вземи леген и изхвърли каквото трябва вътре, кашляйте, ако трябва да кашляте, прозявки, каквото ще да е, да излизат, в името на Исус Христос. Благодарим ти, Господи, за твоето действие. Благодаря ти.

А те го победиха чрез  кръвта на Агнето и словото на своето свидетелство

 

За това се яви Божия Син, да разруши делата на дявола 

Кръвта ви очиства сега и ви освобождава.

Животът на тялото е в кръвта 

Твойта кръв се проля, за теб на Голгота. Кажи: „за мен се проля”. Лесно е да кажеш, че за друг се е проляла, но трудно е за тебе. Приеми, че за теб се е проляла. „По-чист и по-бял от сняг”.

Неговата кръв ни очиства от всички грехове и ни развръзва от робството. Живот. Кръвта Му се проля за теб на Голгота. И дявола ще ти каже: „Да, ама за миналото ти.” А Господ казва: „И за настоящето ти. Кръвта е пролята и за настоящето ти, дори и за бъдещето ти”.  Кръвта покрива целия ти живот – минало, настояще и бъдеще. Слава на Господа.

Ето тука друга сестра пише: „Мисля, че си простих, но греха ми винаги изплува пред очите ми”.

Искам нещо да ви споделя за това. Още не сме започнали поучението, но трябва да следваме учението на Святия Дух. Значи, когато човек извърши грях, първия който отива при него да му каже: „Ти извърши грях”, е Господ. Първият, който идва при теб да те изобличи за греха е Святия Дух. Той идва и ти казва: „Извърши грях, трябва да се покаеш, трябва да го изповядаш, трябва да го оставиш”. Това е Святия Дух, който първо идва. И ако ти се подчиниш на гласа на Святия Дух и се покаеш и го изповядаш пред Господа, оставиш греха си, грехът завинаги е изтрит в регистрите на Бога, така че той не съществува. Изповед и оставяне на греха. Както казва Притчи 28:13

Който изповяда греха си и го остави, ще намери милост 

След като вече греха е изповядан и оставен и Господ го е измил със святата кръв, идва друг агент, който е от Сатана и това е вината, обвинението, осъждението, които казват: „Как можа да го направиш? Ти си мислиш, че е свършило с греха, но то не е свършило.” И може с години и с десетки години да идва и да те мъчи за минал грях, който отдавна не съществува пред Бога, защото Бог е обещал и ако Бог обещава, то е реалност. Бог казва:

Греховете ти ще простя и няма да ги помня вече 

Той казва: „Не само ще ти ги простя, но няма да ги помня вече”. Т.е., Той вече не ги помни. И когато ти не вярваш в Неговото слово, което казва, че „греха ти няма да го помни вече, след като си го изповядал,  достатъчно и след като си го оставил греха”, ако не вярваш в това Слово, Господ се наскърбява от това неверие. Защото това е неверие в силата на Христовата кръв. Това е неверие, че кръвта на Христос може да очисти всеки грях и това е неверие, че кръвта на Христос може да очисти нашата съвест. Но ние трябва да упражним вярата си и да повярваме в Божията милост и в Неговата благодат, незаслужена благодат. Така че се казва:

Покорявайте се на Бога 

И ти се покаряваш изповядвайки греха и оставяйки го и тогава

Съпротиви се дявола, който идва да те обвинява и той ще бяга от тебе

Ако не изхвърлиш дявола от живота си, обвинителя на нашите братя, както е наречен на Откр.12:10, той не само обвинява нашите братя, но и тебе, защото ти си брат и сестра. Ако не се съпротивиш на обвиненията на дявола, ти не можеш да бъдеш ефективен служител на Бога. Затова се казва, че

Кръвта на Исуса Христа очиства съвестта ни от мъртвите дела.

Кръвта на Исус Христос очиства съвестта ни, за да може /казва словото от Евреи/, да можем да служим на живия Бог. Човек, който няма очистена, чиста съвест, не може да служи. Той все очаква някакъв бъдещ момент, в който да стане свят и чист, за да може да служи на Бога. Но времето е днес и сега и кръвта на Исус действа в настоящето. Както Божието слово действа в настоящето, както Святия Дух действа в настоящето. Така че, позволете на кръвта на Исуса да действа във вашия живот и аз искам да ви обърна внимание на нещо друго.

Като започнахме да говорим за кръвта на Исус, да обърнете внимание на Изход 12 гл., където Бог дава заповед на Мойсей – във всеки дом да се заколи по едно агне и това агне е образ на Христос, който е нашето пасхално агне, според  Коринтяните. И след като се заколи агнето, кръвта да се събере в един леген. И това заколване на агнето е образ на Христос, който беше заклан за нас на кръста, казва Писанието. Но докато кръвта е била в легена, не е достатъчно вършила работата, тя е била в легена. Но Господ казва: „вземете исоп”, една билка, която е образ на вярата и с кръвта да намажете горния праг на вратата на къщата и двата странични прага, което е образ на дух, душа и тяло. Да се приложи кръвта върху всяка една област на живота.

Вижте, вие можете да приложите кръвта върху вашия дух и да получите спасение на душата си, но ако не приложите кръвта на Исус върху душата, можете да сте спасени и да живеете в депресия и отчаяние през всичките дни на живота си. Вие може да сте получили спасение чрез кръвта на Исуса за духа, обаче да не сте приложили кръвта върху вашето тяло и да не вярвате, че

В Неговите рани ние сме изцелени 

Говоря за тези, които вярват и все още не са получили физическото изцеление в себе си. Говоря на тези, които се съпротивляват на дейстивето на кръвта на Исуса в някоя от тези три области.

Но забележете, че в Изход 12 глава, духа на смъртта е минал по целия Египет и е убил всяко първородно, от първородното на Фараона, до първородното на всяко животно, но в еврейските домове, които са  послушали поръчението на Мойсей, не е починал никой, а всички са останали живи. Защо? Защото те са взели кръвта и са я приложили върху праговете на портата си и когато ангела на смъртта е минавал и е виждал кръв, той не е влизал вътре да убие първородното, а е отминавал. Защо? Защото кръвта говори за смърт. Когато види кръв, ангела си казва: „Аз тука трябваше да убия, но вече има смърт, затова по-добре да минавам нататъка”.

Същото се получава с нас –  когато дойде врага и иска да ни унищожи, иска да ни убие, когато види кръвта на Исус върху нашите прагове, казва: „тука вече има смърт, някой е умрял, нямам право да убивам два пъти, имам право да убивам един път”.

Защото на човек е дадено веднъж да умре, а след това настава съд 

Така, че ние сме умрели чрез Исуса Христа и нашата смърт е духовен факт, не физически, а духовен факт. Следователно, мъртъв не можеш да го убиеш.

Хора, чрез кръвта на Исус имаме живот, защото Той умря, за да можем ние да живеем. Той стана грях, за да можем ние да бъдем правда. Той стана болен, защото се казва:

Той взе на себе си нашите болести и немощите ни понесе /на Кръста/, за да можем ние да бъдем изцелени 

Той взе всичко негативно от нас, за да може Неговия живот и благословение да дойде. Той стана дори, един брат ми каза това да обясня, защото някой не го разбират. Той не е станал проклет и проклятие на кръста в смисъл, че е станал проклет. Той е понесъл върху Себе си нашето проклятие, за да може върху нас да дойде Неговото благословение. Така че всичко, което получаваме, го получаваме заради Кръста и заради Неговата кръв. Това е причината. Затова ние Него го славиме, не че ние нещо сме направили, но Той го направи заради нас и ние го приемаме наготово. Това се нарича благодат. Приемаме го наготово, ние го приемаме като един незаслужен подарък, незаслужен дар.

Някой ще каже: „Е, то много безплатно, много лесно, евтино”. Да, за нас е лесно, за нас е благодат, за нас е без пари, не евтино, но без пари. Но за Него не е така, Той заплати пълната цена. Така че ние затова трябва да бъдем толкова благодарни, защото затова че Той ни плати сметката, ние можем днеска да приемем живота. Затова хора, ако си се провалил в нещо, не се оставяй в това. Не този който пада, а този който не става, той е поразения. Библията казва:

Праведният и седем пъти да падне, пак ще стане 

Праведният може да падне и той пак е праведен. Паднал праведник. Защото никой не е застрахован да не падне. Не трябва нито себе си да осъждаме до такава степен, че няма шанс, нито другите по този начин. Защото Бог е милостив и е благодатен Бог и Той може да те извади от ямата.

Изкупва от рова живота ти и те венчава с милосърдие и благи милости 

Много малко познаваме Неговата милост и благодат. В името на Исуса Христа, просто ви моля, простете на себе си, простете на другите, покайте се от греховете и се обърнете и така да се каже

да обикнем Господа с цялото си сърце, цялата си душа и всичкия си ум и всичката си сила

и един друг да се обичаме като братя и сестри. Това е, което Той иска от нас – да се обичаме. Алелуя. Благодаря ти, Господи.

Амин!