Posted in ноември 2009

Египет, пустинята и Обещаната земя

Служба с Пламен Петров, Факултета, 22.11.2009г. „Изповед на грехове и освобождение”   – Пусни Господи на свобода угнетените, развързвай хомотите и помогни на народа Ти, в името на Исус. Нуждите са големи. Ние Те молим за една силна, мощна и победоносна Църква в името на Исуса Христа.   Алелуя. Нека всички да кажат: Амин. Искам днеска … Има още

Закоравяло сърце

Пастор Пламен Петров – 5.ХІ.2009 г. Някой брат ми задава този въпрос за слово на живот. Просто няма да го подмина ще го спомена това нещо. Вижте, какво казва – “Писано е, че Бог закорави сърцето на Фараона. Възможно ли е братко, Бог да  закоравява днешно време човешко сърце и ние да се молим и молим, … Има още