Египет, пустинята и Обещаната земя

Служба с Пламен Петров, Факултета, 22.11.2009г.

„Изповед на грехове и освобождение”

 

– Пусни Господи на свобода угнетените, развързвай хомотите и помогни на народа Ти, в името на Исус. Нуждите са големи. Ние Те молим за една силна, мощна и победоносна Църква в името на Исуса Христа. 

 Алелуя. Нека всички да кажат: Амин.

Искам днеска да ви говоря за едно нещо, и то е свързано с християнския ни живот. Днес говорих с една сестра и тя сподели проблемите, които има, сподели грижите, които има, свързани със смърт в семейството, свързани с болести и немощи и други подобни неща и каза така:

 „След като Господ е решил тези неща да бъдат, нека да бъдат. Нека да бъде казва Божията воля.”

 И това ме наведе на мисълта за необходимостта да говорим по един въпрос. И този въпрос, по който ми се ще сега да говорим, е всъщност през три места, през които трябва да мине всеки един от нас. Едното място е Египет, второто място е пустинята, и третото място е Обещаната земя.

Който е чел Старият Завет, ще види, че в книгата Изход се говори за Египет, после се говори за пустинята, и после се говори за Обещаната земя. Който не си чете Библията да си я прочете. Защото ние не можем всичко да обясним. Но това са трите места, през които всеки християнин трябва да мине. В книгата Изход се говори за Египет, че е образ на дома на робство. Египет е дома на робство. Тези неща в Стария Завет са сянка за нас, преобраз, и ние трябва да можем да ги разберем. Значи Египет е дома на робство. Обаче обърнете внимание кои са били тези, които са живели в дома на робство? – Израел. Израел Божия народ ли е? Да. Значи Божият народ може да бъде в дома на робство.

Искам да ви кажа, че днес повечето от Божия народ се намира в Египет – в дома на робство. Голяма част от Божиите хора са вързани, и са роби, и са манипулирани от демонични сили. Намират се в Египет.

 И народът започнал да пъшка под хомота на Фараона. Фараона, или царят на Египет е образ на кого? – на сатана. Народът на Израел започнал да пъшка под робството на Фараона. И започнал да вика към Бога. Вижте, Божия народ, когато е във робство, стига до един момент, в който е толкова натоварен, толкова депресиран, толкова опресиран, толкова натискан от сатана, че народът започва да вика към Господа за помощ.

И аз вярвам, че това е времето, което Божия народ започва да вика към Господа и казва: „Господи, това ли е обещанията, които Ти си дал?”

И Господ казва: „Не, това не са обещанията, които Аз съм дал. Защото обещанията, които Аз съм дал са в Обещаната земя.”

 А ти се намираш в Египет. За да наследиш обещанията, трябва да минеш от Египет, през пустинята, и да влезеш в Обещаната земя. Не можеш да очакваш обещанията на Бога да се сбъднат в Египет. Не можеш да очакваш, живеейки под хомота на сатана, живеейки живот на грях, живеейки като хората в света, тези обещания, които са в Библията да бъдат реалност в твоя живот. Това няма да стане. Не че Библията не е вярна, а ти не си верен. Значи трябва да излезеш от Египет, през пустинята и когато влезеш в Обещаната земя, тогава ще завладееш обещаните благословения, които са тука в Библията. И това нещо приятели, включва покорство, и включва воюване спрямо сатана.

В Яков е казано ясно:

„Покорявайте се на Бога

(ето ви го покорството– номер едно, и номер две)

 съпротивлявайте се на дявола. 

 И резултатът –

дяволът ще бяга от вас.”

Но ти ако не се покоряваш на Бога, и не се съпротивляваш на дявола, дяволът ще те тормози. Защото в покорството, послушанието на Божия глас има свобода.

„Където е Божият Дух, там е свобода.”

Много хора мислят, че ще си живеят както си искат, обаче, ако си живееш както си искаш, нямаш право на Божиите обещания. Божиите обещания в Библията са условни, т.е. има условие. Ето ви едно обещание: 

Матей 6:33 „Първо търсете Божието Царство

и тогава всичко останало ще ви се прибави.” 

 Ето ви го – ако търсиш Божието Царство, тогава Бог ти обещава, че ще ти прибави всичко останало. Но ако търсиш всичко останало, а не търсиш Божието Царство, не очаквай Бог да ти прибави всичко останало.

Затова много хора казват: „Защо Бог не Го е грижа за мен?”

 Даже вчера бях на едно богослужение и една сестра стана и си изповяда греха и каза:

 „Аз похулих Бога. Аз говорих против Бога и Му казах: Къде си Ти? Защо Те няма в тази ситуация в която съм аз, за да ми помогнеш?”

 И аз й казах: „Сестро, виждаш ли, че още на другия ден идва помощ, още на другия ден идва помощ.”

Но не само трябва да има търпение, но трябва да разбере и друго нещо. Че Бог никога не е виновен. Бог винаги е прав. И ако някой се гневи на Бога, трябва да знае, че върши огромен грях и нечестие, защото Бог не е виновен. Кой е виновен? Дявола? Да, той ни изкушава. Кой друг – ние, когато се подаваме на изкушенията. И когато ти се подадеш и поемеш ръката на дявола като се подадеш на изкушението, защо се чудиш после защо дявола действа в живота ти? Ама да го отхвърлиш, както Исус го отхвърли в пустинята!

Така, връщам се в Египет. Божият народ е в Египет и започва да вика. И понеже започва да вика, Господ също извиква един човек на име Мойсей, който се намира в Медиамската страна. Съвсем настрани. Появява му се в един огнен храст и му казва: Мойсей, трябва да отидеш там, където те пращам и да кажеш на фараона:

„Фараоне, пусни людете ми да ми послужат!” 

 Сега искам тука да вземем тоя урок. Какво казва Господ? Господ казва на Фараона, Господ говори на сатана:

Пусни людете Ми да Ми послужат!” 

 Какво значи това? Че докато Божият народ е в робство, не може да служи на Бога. Роб не може да служи. Свободният само може да служи. Ти трябва да бъдеш свободен. Или по друг начин казано: Вързан не може да развърже вързан. Трябва да бъдеш развързан, за да можеш да развържеш вързан. И много хора са вързани. Но Господ казва: „Пусни людете Ми.” Бог говори на Фараона:

„Пусни людете ми да ми послужат.”

Обаче фараонът не ще. Ние можем да се кажем: „Ние вече сме християни, всичко е наред, хайде да служим на Господа.” Вързани хора. Погледнете, аз ще ви покажа едно нещо. Казва се:

„Ще познаете истината

и истината ще ви направи свободни.” 

 Не истината те освобождава, а познаването на истината те освобождава, разбирането на истината те освобождава.

Да познаваш личността на Святия Дух, да разбираш Божието Слово – това те прави свободен. Но има хора, които са вързани ей тука – в ума, с доктрини, които доктрини не им позволяват да служат на Бога ефективно.

Например: „Господ иска да те изцели брате и да Му служиш ефективно.” „Не, не, не, Той ме учи сега с тая болест”, примерно. И докато го учи, и учи, и учи, човекът си заминава. „Какво е това, което става с тебе?” „Това вика е Йов”. Ти не си Йов, бе. Ти не си и ученик на Йов. Трябва да бъдеш ученик на Господа Исуса Христа. И освен това ако беше Йов, Йов накрая оздравя и получи всичко двойно. Къде е това при теб? Виждате ли как лъже дявола? И докато тия хора са с блокирани мозъци, и са вързани в главата си, не могат да служат на Господа. Господ иска да изцелява хора. Днес един пастор дойде при мене, да говори с мене и каза:  „Пасторе, знаеш ли Бог ми говори и каза, че трябва да започна освободителни служби.” И аз казах: „Слава на Бога.” Аз това нещо го отдавам на идването ми тук. Че просто Господ е използвал това, макар че той казва: „Аз не искам да гледам нещата, да не би да подражавам, искам да правя това, което Бог ме води. „Но самия факт, че нещо се случва, прави хората да бъдат предизвикани. Защото вижте хора: Исус в:

Марк 1:39 се казва, че Той обикаляше синагогите по цяла

Галилея и проповядваше евангелието и изгонваше демони.

Т. е. Той вършеше нещо, не само говореше. Днес повечето, което се прави е проповядване, и проповядване, и проповядване, но няма действие. Това е лъжа.

Божието Царство не в думи, а в сила. 

 и ако това не е така, нещо не е наред със словото. Защото Господ подписва Своето послание с чудеса и знамения и вършене на велики дела. Така, че проповядвайки истинското послание трябва да го подкрепим със сила. Дяволът не се тревожи, че в миналото е ставало нещо, него го тревожи дали днес ще стане нещо. Защото днес е денят на спасение, днес е ден за изцеление и освобождение. Не вчера. Вчера си беше за вчера. И хора, тука трябва да се събудим. Християните трябва да се събудят за Божието действие.

Връщаме се отново към Египет. Господ праща Мойсей. Казва: „ Мойсей, отивай в Египет и говори на фараона!” „Кой съм аз Господи? Ще ти кажа аз кой си. Отиваш и говориш! И Мойсей се покорява и отива да говори.Ти ще кажеш кой съм аз да отида на правя това нещо?  Бог казва да го правиш.

„Тия знамения ще придружават повярвалите”

Има ли вярващи тук или няма вярващи? Значи вярващите трябва да го правят това нещо. Вчера една сестра си затвори очите на службата й я питам:”Сестро, защо си затваряш очите, да не би някой дявол ли да влезе в тебе? Те не влизат през очите, те влизат през греха. Греха трябва да затвориш, на греха вратата трябва да затвориш, тогава няма да влиза в тебе. А не през очите.” Къде го видяхте това нещо не знам в Библията, както и да е.

И така. Стигаме до това, че Бог изпраща Мойсей в Египет при фараона. Отива Мойсей и казва: Господ казва:

Пусни людете Ми да ми послужат!

„Не познават тоя Иеова, не знам кой е Той, няма да пусна хората.” Мойсей казва: „Добре, както кажеш, ама ще имаш проблеми с Него.” И какво става: започват десет язви, една след друга да се случват в Египет. И аз искам да ви кажа, че когато вземем Божието Слово и проповядваме с власт и сила и говорим на сатана, както Мойсей говори на фараона, ние трябва да се обърнем към сатана и да му кажем: „Пусни Божия народ, за да послужи.” И Господ ще подкрепи Словото с чудесата, които го придружават. И ще дойдат язви върху стана на сатана. Вижте колко пъти в Библията се случва, когато Божий човек нещо направи, врагът ослепява. Обърнете внимание, врагът ослепява в присъствието на Господа. Делата на врага се разрушават в присъствието на Господа. Така че Господ подкрепя Словото, само че Мойсей отива пред самия фараон. Можете ли да си представите един овчар отива пред най-великия човек по онова време, на най- мощната империя, фараона на Египетската империя за да му каже: „Пусни хората, за да послужат.” Той  не го зачита за нищо – някакъв мръсен овчар отива при него.  Обаче, изпратен от Всемогъщия Бог.

„Не чрез сила и мощ, но чрез Духа на Господа.” 

 Фараона не ще – Господ изпраща язва. Фараонът почва да отстъпва малко по малко. Казва: „Добре, добре, добре, ще пусна вас, но няма да пусна жените и децата. После, айде и жените ще пусна, айде и децата ще пусна, айде и животните, докато накрая каза: „Махайте се от тука, махайте се, унищожихте империята”. Цялата Египетска империя буквално се разпада и се разваля от тази Божия сила, която слиза върху нея. Искам да ви кажа нещо: Господ освободи евреите не с мили приказки, а с чудеса и знамения и велики дела. И Господ днес няма да освобождава с приказки, с психоанализа, и други подобни неща, няма да те освободи само да се потупваме: „Бог те обича”, „Исус те обича” – това няма да ги освободи хората. Ако няма подкрепа на Божията сила няма да ги освободи. Искам да ви кажа, че без сила дори човек не може да обича. Защото в Библията се казва:

„Любовта е излята чрез дадения ни Святи Дух, 

 а Святият Дух е силата. Така че има нужда от Божията сила да се възстанови в Църквата, и това е с което се занимаваме.

Това Бог ми го показа преди години като бях в селото на съпругата ми. Там баща й реши да ходим да ловим риба на язовира и каза: „Сега ще вадим червеи!” И чешмата беше на двора, около чешмата има пръст, взе една жица, включи я в контакта и електричеството взе да се движи по мократа пръст. И по едно време започнаха да се появяват червеи от земята. Никой не ги пипна с пръст. Обаче те разбраха посланието. Аз можех да им кажа: „Червейчета, да знаете, електричеството е страшна работа. Те ще си продължат пътя и не ги интересува нищо. Ако кажа, моля ти се червей, покай се, обърни се към Господа, остави дявола. Но когато дойде електричеството, червея излезе. И Господ тогава ми проговори и каза: Дори и червеите разбират от сила. Дори и червеите разбират от сила.

Вижте апостол Павел се движи, магьосника пречи на началника на острова да приеме евангелието. И какво прави Павел:

„О, ти изпълнен с всякаква лукавщина, сине дяволски, докога ще извращаваш пътищата на Господа. Ето сега ръката на Господа е върху тебе и ще ослепееш за известно време и няма да виждаш слънцето.”

И той ослепя. Светия Дух дойде върху него. Враговете ослепяват.

В момента служителите на сатана си развяват байрака. И ние отиваме и „Бог те обича”. Бабата казва: Бог те обича. Знаете ли какво пише в Стария Завет:

Магьосница да не оставяш жива,

 т.е. това е смъртен грях. И какво казва словото за хомосексуалистите, за тези, които се сношават с животните и подобни? – смърт. Това означава, че смърт влиза в тези хора. Ние трябва да очистим църквата от всякакви подобни грехове. Не може в Църквата да има хомосексуалисти, не може да има в църквата хора, които правят аборти и убиват малки деца, и да ходят на църква и да взимат Господна трапеза, като ръцете им са оцапани с кръв, на невинни рожби, създадени от Всемогъщия Бог. Има ли нужда от очистване Църквата? Има нужда от очистване Църквата.

И така, дори и червеите разбират от сила. Затова апостол Павел казва:

Божието царство не се състои от думи (логос),

а от сила (динамис).” 

 И ние трябва да преминем към това нещо.

И така Господ избавя народа си със знамения от Египет. И това е, което започва да се случва. Бог започва да строшава хомота на фараона, хомота на сатана със свръхестествената  сила на Святия Дух. Народът трябва да излезе от робството. Мнозина обаче стоят в Египет и казват: „Ние не сме в Египет, ние сме Авраамово потомство. Ние не сме в Египет, ние сме Божии народ”. Божии народ, но в робство. Божия народ може да бъде в робство, може да бъде свободен. И Господ иска да избави Божия народ от робството.

След това идва времето на пустинята, времето на пустинята. Какво се получава? Божият народ излиза в пустинята. Сатана или фараона се опитва да ги спре за последен път, при което измират под водите на Червено море. По свръхестествен начин Господ ги прекарва през Червеното море отново и убива враговете им. И те започват да се движат в  пустинята, където няма нищо. След като Господ те извади от властта на сатана, извади те от робството на греха и света. Вижте, в Египет, колкото повече искаха да бъдат свободни, толкова повече фараона им даваше тежък труд, да се трудят. И мнозина измежду вас са така. Ти искаш да си свободен, ти искаш да служиш на Бога, обаче фараона все повече и повече те товари с товари, за да не можеш да търсиш Бога. Но Господ те води да влезеш в Неговата почивка.

Не може човек, който е роб на сатана, да бъде служител на Бога.  

Още веднъж ще го кажа: Не може човек, който е роб на сатана да бъде служител на Бога. И днес има много такива. Включително  искам да ви кажа, и на запад има много такива, и в Америка, които отиват да си оправят живота, българи, и буквално потъват в робство. Работа, и работа, и работа.  И за Господа почти нямат време. Ние затова ли трябва да излезем, за да станем роби още по-големи. Напротив, Господ иска да влезем в Неговата почивка и да Му служим.

„Първо търсете Божието Царство

и всичко останало ще ви се прибави.”

И така те излизат в пустинята. Било е предвидено в пустинята Божият народ да бъде някъде около 11 дена. Аз мисля така, може да бъркам, но да кажем една дузина дни. Да бъде Божият народ в пустинята, да мине през пустинята и така да влезе в Обещаната земя. Ама къде са 11 дена, къде са 40. Има ли разлика. Нека тука да ви покажа нещо интересно. Днес много хора казват така: „О, брате, ние нали сме в пустинята, пътуваме в пустинята, ходим си в пустинята. „Чудесно ще си ходим в пустинята, ама не минаваме през пустинята. Не, ние на земята сме в една пустиня и един ще влезем в Божието Царство като умрем. И тогава на мен въпросът ми е следния: Ако ти си прав че ще влезем в Обещаната земя след смъртта си, за какво е дадена тази Библия? Тези обещания след смъртта ли са? Така. И второто което е: Има ли великани на небето, които да ти се противопоставят? Има ли крепости, които да застават срещу тебе, има ли на небето места, където трябва да воюваш? Там е победата. Тука е мястото на воюването. Тука е мястото на войната. С други думи Бог заповядва на нас да влезем в Обещаната земя още тука на земята. И тя е наречена знаете ли как в Новия Завет? – съботната почивка. Ето ви урок за съботяните. Обещаната земя е съботната почивка. Ние сме призовани да влезем в една съботна почивка според Евреи 4: Да влезем в тази съботна почивка и да не излезем от нея, т. е да сме в почивката на Господа. Това означава:

Да си починеш от своите си дела

и да вършиш Божиите дела.

Това не означава да бъдеш сред облаците. Това означава да бъдеш човек, който се движи по земята, както Исус се е движил по земята. Обаче да живееш живот на вяра и упование на Господа всеки един миг от живота си. Бог е Този, Който ако търсиш Неговото царство ще ти прибави. Амин.

И така, минават през пустинята и стигат до река Йордан. И Господ каза на Мойсей: 

Вземи 12 човека – от всяко племе по един човек и изпрати в Обещаната земя, да я съгледат, да видят какво е състоянието й. И като съгледат обещаната земя, да се върнат и да кажат какво са видели. Защото Аз земята ви я давам. Ето, казва, ви давам земята. Числа 13:2 казва: „…давам ви земята.” 

 Не говори за бъдеще време, казва, сега ви я давам. Отиват 12 човека, връщат се дванадесет човека – много изобилие в земята, огромни гроздове – изобилие. Десет човека обаче казват:

„Прекрасна земя, прекрасни плодове, обаче видяхме в тази земя великани, ние бяхме като скакалци пред тях и така, те ни виждаха. 

 „Искам да ви кажа, че както ние виждаме себе си, така ще ни вижда и дявола. Тези хора казаха има великани в земята. Двама човека – Исус Навиев и Халев казаха:

„Слушайте момчета. Бог ни е дал земята. Защитата на противниците вече се оттеглена, те са плячка за нас. Няма значение че изглеждат като великани – ние сме великаните, те са скакалците. Ние сме великаните, те са скакалците – дайте да влезем!” 

 Значи, дванадесет човека виждат великани, десет от тях виждат във великаните великани. А двама от тях виждат във великаните скакалци. Значи, ти като гледаш врага, как го виждаш? Ти си имаш великан в живота, имаш си своя Голиат, как го виждаш? Ако ти се струва много голям, може да не влезеш в Обещаната земя.  Ама не защото Господ не иска. Защото те не искаха да се покорят, те не искаха да повярват.

Има нужда от вяра в действие.

Господ Казва: „Влезте и завладейте!”

Те обаче не влязоха. Тогава Бог каза: Сега четиридесет години ще обикаляте, четиридесет години в пустинята, докато всичките не измрете, с изключение на тия двамата, защото те повярваха. И тия двамата ще влязат заедно с вашите деца в Обещаната земя, защото в главите си сте дефектни. Във вашите глави е Египет. Вие постоянно мислите за света, постоянно мислите за това, което не може да стане и т. н. Те излязоха от Египет за една нощ, Египет не можа да излезе от тях за четирдесет години. Много голям проблем е приятели старото мислене. Така сме си повярвали брат, така ще си караме. Хора , има нови предизвикателства, има нови неща, които стоят пред нас. Кой е този, който ще влезе в Обещаната земя, за да я завладее? Кой е този, който ще завладее медиите, кой е този, който ще послужи на хората по начин, по който никой друг не го е правил? Защото чух един Божи човек да казва:

 „Ако ти искаш, ако ти искаш да достигнеш до хората, до които никой не е достигнал, трябва да направиш нещо, което никой не е правил.” 

 Ама ние така сме свикнали. Ако така сте свикнали и така си карате, оставате си в пустинята. Но който дръзне да вярва, който дръзне да вярва и не се плаши от великаните, той ще влезе в Обещаната земя. Защо трябва четирдесет години в тая пустиня да стоим. Колко хора умират в пустинята и казват: „Навярно това е Божията воля”. Не. Не беше Божията воля да не влязат. Това беше резултат от тяхното непокорство и умряха в пустинята поради това, че не се покориха на Бога. Да, те ще бъдат спасени, обаче на земята те живеят в ад. И много християни живеят в ад на земята, поради това, че не дръзват да вярват и не дръзват да воюват. Затова Господ казва:

„Облечете цялото Божие оръжие, облечете оръжието на Бога.”

Така, и тези хора минават през пустинята и измира цяло поколение там и накрая не влизат в Обещаната земя.

Нека да ви кажа още нещо. Влизайки в Обещаната земя намират укрепени градове и великани и започват да воюват срещу тях. Седем народа стоят и воюват срещу тях в Обещаната земя. Вижте, като влизаш в обещанията, които Бог ти дава в Библията и си мислиш, че ще бъде лесно. Ако беше лесно всеки щеше да влезе в Обещаната земя. Я вижте колко хора са влезли в Обещаната земя. Колко хора приказват, и колко хора са влезли? Говорим за реалност. Божият Дух е Дух на реалност. Повечето хора говорят за Обещаната земя, но не влизат в нея. Стига сме приказвали, нека да влизаме. Разбирате ли? Иска се екшън. Иска се действие. Вяра без дела е мъртва. Толкова. Вяра с действие е жива. Съвсем просто трябва да се влезе в Обещаната земя. Трябва да влезем. Какво каза Господ на Исус Навиев?

Исус Навиев 1:9 „Ето, заповядвам ти,

казва Господ, заповядвам ти! 

 Не му се моли: „Исус Навиев ако може, евентуално. Заповядва му. Ти си Божий водач. Заповядва му, ето сега Господ ти казва:

„Заповядвам ти…„Бъди силен, бъди смел, защото Господ твоя Бог е с тебе, където и да идеш!”

Трябва да си решителен, трябва да си смел, трябва да премахнеш колебанието от главата си. Трябва да бъдеш вътрешно единен и семейството ти трябва да бъде вътрешно единно. Това е, което носи успех в живота ти. Решаваш и го правиш. Влизаш в Обещаната земя. Влизане в Божиите обещания. Какво казва Библията:

„Че с вяра и търпение наследяваме

Божието Царство.”

 Вяра и търпение. Ето, ще ви покажа нещо, което оня ден Господ ми показа: Знаете ли на английски думата пациент – на доктора ти си пациент, нали? Думата пациент на английски е „пейшънт”, което преведено на български значи „търпелив”. С други думи пациента трябва да бъде търпелив. Идваш пред Бога, колко хора идват пред Бога, искат изцеление, ама не са търпеливи. Не искат да чакат на опашката. Те смятат, че доктора е длъжен, след като влезе, да ги докосне и те да са изцелени. Но не става така. И да вземем един Нееман. Нееман е болен и отива в Израел. От Сирия до Израел това е път. За да получи изцелението отива. Някои казват: „О, то Господ е навсякъде.” Получи го навсякъде да видим как ще стане? Не е така, хора. Господ е навсякъде, но не навсякъде е изявена Неговата сила и присъствие. Има някъде, където е изявено присъствието на сатана. Вижте лудницата. Трябва да бъдеш на място, където силата е изявена, иначе няма да стане така. Разбирате ли? Господ бил навсякъде и това нямало никакво значение. Нищо не става, това е песимизъм, това е неверие. Жената с кръвотечението се пресегна, мина, докосна дрехата на Исус. Слепеца викаше:

„Сине Давидов, смили се за мене!” 

 Той можеше да каже:”Аз съм сляп толкова време, ако е Божията вола Той ще мине и ще ме изцели.” Вижте, всички, които получаваха чудеса от Господа не стояха ей така: „Ако е рекъл Господ ще стане.” Няма такъв случай. Било е винаги:

„Исусе, Сине Давидов, смили се за мене!” 

 И всички получиха. Не Господ ще тича подир вас, вие ще тичате след Него. Искам да ви покажа нещо: Не очаквайте Господ  да тича подире ви. 

„Онези, Които търсят Господа,

 ще подновят силата си.” 

 Ти си тоя, който да Го търсиш. А не да чакаш Господа. Чакаш Господа да дойде. То пак има чакане. Има го и тоя момент.

„Тези, които чакат Господа

 ще подновят силата си като на орел.” 

  Но това е агресивно чакане. И докосват се до Него с вяра и получават това, за което са дошли. И ти трябва да можеш да докоснеш Господа. Не физически, защото около Него е имало много хора и са Го притискали, но не получиха. Вартимей викаше след Него, жената със кръвотечението Го докосна по друг начин – те Го докоснаха със сърцето си. Ето това е, което е важно. Трябва да се научим да вярваме, защото с неверие нищо няма да получиш. Трябва вяра.

И така, те минаха през Йордан в Обещаната земя и воюваха. Трябва воюване. Има Ерихонски стени, които трябва да паднат. Има народи пред тебе и Господ какво каза:

„Аз ще ти дам тези народи пред тебе – малко по малко!” 

 Ама Господи, аз искам да мине проповедника, да помаха с ръка и всичко да стане. Както Нееман – какво каза: Отива при царя: изцели ме. И царя каза: „Аз да не съм Господ та да изцелявам. Тогава го пратиха при Елисей. И Елисей дори не излезе, да го посрещне. Какво като си военачалник. Военачалникът не е по-горен от Божия слуга. Божият слуга, за да го смири не излезе навън. Представяте ли си: той идва от Сирия до Израел да види пророка, и пророка не излиза, а изпраща слугата си – да изпита смирението му. Някои хора казват:”Аз дойдох там, той не ми положи ръка. Значи той ако е Божии учител аз съм трамвай, примерно. Ами чакай, ами Елисей. Да не би да му положи ръка. Елисей изпраща слугата си и му казва:

„Иди кажи на тоя Нееман да отиде

да се топне седем пъти в река Йордан

 и готово. И Нееман казва: „Кой е тоя Елисей, а аз кой съм. Аз ще дойда тука с войската си и ще ги разбия.  Какъв се мисли, аз идвам от Сирия до тука и той дори не ще да ме посрещне. А аз очаквах, че като дойда, той ще ми покаже уважение, ще помаха с ръка върху мене в името на Господа, пък ще донесе изцелението и аз ще бъда изцелен. Всеки случай няма да стане както той си мисли, че ще стане. Ама не става както ти си мислиш че ще стане, а ще стане както Той е решил да стане. И тогава слугата казва:

„Господарю, разбирам те, но ако ти беше

 казал пророка да направиш нещо друго,

 щеше ли да го направиш?” 

 И той казва: „Да, да.” Тогава той казва: 

„Иди се топни седем пъти в реката, какво ти пречи.” 

 „Коя е тая река бе, та тя е мръсна бе. Ние при нас имаме чисти реки, тука в тая тиня ще ме кара да се топна, и то един път, не два пъти, а седем пъти да се топна. Ако беше от Господа, от първия път ще бъда изцелен. Някои хора казват, ако беше от Господа, аз ще бъда изцелен. Аз ще отида и ще видя: ако падна, значи е от Бога, ако не падна, значи не е от Бога. Ако отида и ми положи ръка и бъда изцелен, значи е от Бога, ако не, не е от Бога. Чакай! Той каза: седем пъти. Седем е число на пълнота. Всеки мисли всичко това става от първи път. Туп, от първи път.  Че те от първия път ли влязоха в Обещаната земя? Десет язви, четиридесет години в пустинята, и тогава в Обещаната земя. Колко борби, колко битки и тогава в Обещаната земя.

Хора, минаваме през воюване. Лесно не се наследяват Божиите обещания. Имате врагове. Имате враг, който се е насадил във вашето семейство, и е завладял семейството, имате враг, който се е насадил във вашия ум понякога, или  във вашите емоции, или във вашата воля, или във вашето тяло – има хора, които са болни от рак, от смъртоносни болести. Има врагове, които са завладели територията, която принадлежи на вас.

 Вие трябва да ги изтласкате заедно с Господа и да ги изгоните. Защо търпиш дявола в дома си, защо търпиш дявола в бизнеса си? Трябва да го изгониш! Така че, Господ казва: Постепенно, постепенно. Първо топване във водата. И аз искам да ви кажа нещо.

„Които чакат Господа ще подновят силата си.” 

 Идват някои на Църква и смятат, че Господ трябва да им козирува, така да носи изцеление. Чакай! Има хваление, па идва Словото. Какво Слово бе, аз съм дошъл брат Пламен ръка да ми положи. Като някой екстрасенс. Абра кадабра и готово. Да, така не става тая работа. Втори път се топва. Някои хора си тръгват тъкмо когато дойде Господ на службата, а теб те няма. „Еми достатъчно, стига толкова, два часа. Стига толкова, ходи ми се.

Който чака Господа, ще поднови силата си като на орел” 

 Ако не чакаш Господа, а идваш на Църква да видиш братя и сестри, и когато дойде Господ, теб те няма. Ама защо Господ не дойде веднага? Еми защото Той е Цар бе братко, а ти си слугата. Кой си ти та да Го питаш, да му кажеш кога да дойде? И Той ти е казал: Ако Го чакаш, ще дойде. Ако Го търсиш ще дойде.

Ти искаш всичко. Отиваш на Мак Донац: един бик маг и те веднага – шът, шът пред тебе, примерно. Ама това е Господ, той не ти е келнер. Ти си келнера. Трябва да се съобразиш с Кого си имаш работа, защото ние малко на келнер Го гледаме. Приятели, това е грях. И като дойдем на служба: „О, колко дълга служба стана.”

 Ама знаете ли че най-големите чудеса стават на дългите служби, когато се накиснеш хубаво като Нееман. Един, два, три, четири, пет, шест, седем пъти в присъствието на Господа и кожата ти става като на малко дете, изцелен, накиснат. Да се потопиш както трябва в присъствието на Господа. Ето това е което носи живота.

И влизат в Обещаната земя и Господ казва: 

„Сега има седем народа пред тебе.” 

 „Айде бе Господи, поне един да беше, един ще победим, па втори, па трети, па четвърти, па пети, па шести – омръзна ми. И един път да се занимавам със спасение, втори път се занимавам с освобождение, трети път се занимавам с изцеление, после се занимаваме с благословение, после пък се занимаваме със святост, после с друго, седем различни области от живота ми, а семейството,  работа си, с такива неща. Господи, защо?”

-Защото трябва да минеш всяка област и да я държиш. И Господ казва:

„Недей на един път да изгонваш враговете си,

за да не се развъдят зверовете.”

Т.е. Господ казва и аз искам да го чуете много добре. Някои хора казват, защо от първият път не съм свободен от всичко? А аз ще ви кажа, че има включително и Божии празненства. Значи когато Исус казва,

„Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете,

то Божието Царство е дошло до вас.” 

Т.е. Той изтласква силите на тъмнината. Ако се изтласква нещо от тебе, тъмнината от тебе навън, се получава вакуум и нормално е да се върне обратно. Ако извадиш от една бутилка въздуха и не го захлупиш, той се връща обратно в бутилката. Ако се изкара нещо от тебе, трябва да се изпълниш със Светия Дух, трябва да се изпълниш с Божието Слово.

 Това означава обновяване на ума чрез Божието Слово и преобразяване на живота под формата на святост – свят живот. След това Бог отново те освобождава и отново обновяваш ума си с Божието Слово и се изпълваш със Светия Дух и със святост.

 И така ти постепенно завладяваш и устояваш. Не само завладяваш, но и устояваш. Едно на ръка е да бъдеш освободен, друго на ръка да запазиш освобождението.

 Значи, имаме за освобождение номер едно: подготовка. Хората мислят, че без подготовка става. Дай тука една ръка и всичко е наред. Подготовка. Подготовката включва, да чуеш Словото, да си разбереш греховете, да се покаеш, да се отречеш и да станеш враг на дявола и да му заповядаш да се махне. Това иска осъзнаване. Това е подготовка.

После в самия момент на освобождение, и получиш освобождение, ти имаш нужда да го запазиш чрез обновяване на ума чрез Божието Слово, изпълване със Светия Дух и ходене в святост.

 Защото ако ти ходиш пак като свиня да се връщаш обратно в тинята, ще станеш мръсен, даже по-мръсен.

Исус казва: със седем други се връща. Затова трябва постепенно, но стабилно да стават нещата.

 Не знам дали е ясно това което говоря, надявам се и се моля на Бог, тези думи, които говоря, да не отиват ей така, защото това което говоря е много съществено. Да не бъде просто да чуете тези думи и ей така….. Пламен пее една и съща песен на нов глас. Защото това е много важен момент.

И така, като изтласкваме малко по малко враговете вие трябва да минете през процес на изцеление и освобождение. Не да се препирате, не да бързате, оставете Бог да работи във вас, защото това е сложен процес. Това включва вашето сърце, включва вашето покаяние, включва ходене в святост, включва изучаване на Словото и изпълване със Светия Дух по време на молитва и хваление, за да можем да бъдем изпълнени отново с Духа.

 Защото ако не бъдеш изпълнен със Светия Дух, ти ще бъдеш изпълнен с друг дух. Няма вакуум в човешката душа. Затова трябва да ходите пълни със Светия Дух.

 И на мене много ми се говори за Светия Дух, обаче, като гледам нуждите на хората още не мога да стигна до това.

 Занимаваме се още с Египет, не се занимаваме с Обещаната земя. Защото повечето от хората в църквата са още в Египет, за съжаление и на всичкото отгоре упрекват Господа. По-добре упрекни Фараона, той те товари с труд, той те тормози. Защо упрекваш Бога, Който изпраща Мойсея? Защо упрекваш Бога, че изпраща Светия Дух да те освобождава? Защо като си в пустинята упрекваш пак Бога, че няма това, няма онова? Защо? Упрекни себе си, че си четирдесет години в тая пустинята? Защо не си влязъл в Обещаната земя?

 „ Емии… защото Господ не иска.”

„ Еми… защото не Му вярваш, че иска, затова не можеш да влезеш в нея.”

Хора, има време в което трябва да се влезе в Обещаната земя най-сетне. Защото да влезем в Обещаната земя ще носим слава на Бога, това ще покаже превъзходството на Бога, това ще покаже силата на Бога като влезем в Обещаната земя. Аз с това искам да завърша.

 Нека да направим така – има ли хора, които специално са дошли за молитва? А, има един човек за молитва, а още един, ако имаше и трети щеше да бъде добре. ….Хора, искам да ви кажа нещо: Искайте, и ще получите, не искайте, и няма да получите. Например аз както съм с децата – Йосиф: „Тате искам фанелка на България. България, та България, иска фанелка. И той иска, и иска, пропищя всички с тая фанелка на България. Е, иска, ще я получи. Няма начин. Не искайте, и няма да получите.

 И дявола идва при тебе и казва: Не е прилично, дори е нахално.

 Ама разбирате ли, хората застават на улицата и казват: „Дай малко стотинки, дай за хлебеца……(просяците). Искат нали. И какво става. Един ще даде, друг няма да даде. Гладни не остават, дори повече печелят от тия, които ходят на работа. Преструват се на куци, на не знам какви, обаче получават. Защо? Защото искат.

 Другият не иска, не иска, не иска, и какво? – не получава. Виждаш ли?

 Искаш ли? „Еми… да не безпокоим Господ, Той може да си почива. Нали в Библията пише, че има почивен ден. Господ си почива, вечерта в осем часа си ляга, сега се връща от работа, защо да Го безпокоим Господа, не е добре.”

 Идва тука. Иска ли някой изцеление, какво искаш? „Еми…  брате, ако е рекъл Господ, нека Той да прецени.

Това въпрос ли е, това отговор ли е? „Искаш или не искаш?”

 Идва слепеца при Исус, тича подир Него, тича и идва при Исус. Исус го гледа в очите – сляп.

 -„Ти какво искаш от Мене?”

-„А бе Господи, какво говориш бе, та аз викам толкова време подир Тебе, виждаш ме че съм сляп, тичам подир тебе, и накрая ме питаш какво искам?”

 Ти можеш да искаш пари. Аз искам да чуя от устата ти какво искаш? Защото ако не искаш, няма да получиш. Това е истината приятели – ако не искаш няма да получиш. Колкото си искаш се прави на скромен, но няма да получиш,

„Защото със сърце вярва човек и се оправдава

и с уста прави изповед и се спасява.” 

 Ама изповед с устата. Да прогледам, Господи. И Той какво му каза: 

„Иди си, твоята вяра те изцели.“ 

 „Какво пише? – твоята вяра. Че каза, искам Господи. Тича подир Него и казва искам Господи. Ето това му беше вярата. Възможно ли е това?

„Ако имаш вяра колкото синапово зърно…”

Казвам ви хора – тая пасивност, това безразличие буквално ви разбива. И още повече – има и други.

„Брате, аз получавам пенсия, защото съм болен от диабет, или съм болен от еди какво си. Сега, ако получа изцеление, ще загуба пенсията.”

Браво. Хайде да видим кое е по-важно. Ако искаш и в гроба да влезеш и там да си получаваш пенсията, разбираш ли. Хора, това не е наред. Ама хората разсъждават не само с болестите, разсъждават така и с греха. Например:

„Няма да се женим, защото аз се водя самотна майка с пет деца, а съпруга ми до мене, нали. Обаче не сме се оженили. Няма да се женя, за да мога да си получавам паричките.”

 Същата баница, само че по друг начин. Нечестие се нарича това.

 Трябва да вземеш и да сложиш в ред нещата пред Господа, за да те благослови. Иначе, тия шашми идват на твоята глава. И се чудим защо не са наред нещата. Защото трябва да ги сложиш в ред.

 Повече от 50% от проблемите на християните са от липса на покаяние. Не щат да се покаят и не щат. Ето, това е работата.

-„Ще си ходим на църква, ще слушам Словото, и хвалението – ще пеем:  Алелуя, но от греховете няма да се откажа.”

-„Недей да ходиш на такова място, недей да лееш куршуми!”

-„О, не, не, никога, никога такова нещо не правим. Никога.”

Не си признават, не се отричат, не се покайват, и след това искат да оздравеят. Аз ви казвам:

„Покайте се и повярвайте в благовестието!” 

е посланието на Исус Христос от Назарет. Но номер едно в Библията не е вяра в Бога.

НОМЕР ЕДНО В БИБЛИЯТА Е ПОКАЯНИЕ ОТ МЪРТВИ ДЕЛА, 

 което носи страхове, ако не се покаеш. Исус казва:

„Покайте се и повярвайте!”

В Евреи 6: се казва

 – покаяние от мъртви дела и вяра в Бога. 

 Ето, на две места в Библията. Така че покаянието е номер едно.

И ако тука, хората, дори един човек да реши да се покае, един човек да реши да остави греха си и се обърне истински към Бога, искам да ви кажа, че Бог ще вземе този човек и ще извърши велики дела чрез него. Трябва да плати цената, ето това е цената. Цената е да се очистиш от Египет, да се очистиш от греха, да се очистиш от мръсотията. И така можеш да влезеш в Обещаната земя и великаните ще падат пред тебе. Защото цената си платил. 

И аз днеска ви казвам сега, ще се молим, обаче преди това искам да ви водя в молитва, молитва на отричане, молитва на покаяние, за да можете да получите нещо от Господа. Амин. И трябва да го искаме, трябва да го желаем, това е. Господ казва:

„Каквото и да поискате, ще го получите”, 

но трябва да го пожелаете.

”Не го искам, каквото е рекъл Господ” – това не е желание. 

„Господи, аз искам, аз искам да съм свободен, аз искам да Ти служа, аз искам да Ти се отдам! Не искам тези мисли в главата ми, не искам тази болест в тялото ми, не искам тази депресия в мене, Господи, не искам! Не ме интересува, че получавам пенсия, не искам този диабет, не искам тази болест в тялото си! Искам да съм свободен!”

 И тогава получаваш отговор на молитвата. Каквото и да пожелаете, а другото е гордост.

„Братко, ако можеш така да направим, че да не видят хората, че имам демони, да излязат от мене.”

 Скришно, ако могат по терлички да излизат демоните, един по един, един по един в редичка да излизат. Това се нарича гордост.

Пълен с мръсотия вътре, но не ще да си го остави това нещо. Остави да си излязат! Защото ако свинята е в тебе, не можеш да си чист. Никой, който иска да му е чиста къщата няма да пусне свиня. Пусни си една свиня в къщи и лъскай по цял ден и виж какво става. Мии свинята, лъскай в къщи и казвай:

„Свиньо, ей там е тоалетната!”

 Дали ще може да разбере.  Така са демоните, като свинете – нищо не разбират. Правят мръсотия, навсякъде, където отидат. Какво трябва да направиш със свинята. Знае ли някой? (Да я заколиш). Точно така бе брате. Хващаш един голям нож, заколваш свинята в името на Исуса Христа и тя умира.

 И какво трябва да станеш – едно агънце на Господа-…………..бееее. Едно агънце.

При тихи води ме завежда, на зелени пасбища ме успокоява,

 възстановява душата ми”

– казва Господ. Ето това е. Амин.

Струва ми се че постепенно стигаме до единство, почваме да сме в един дух на единство – има голяма сила в единството. Да се обединим в Духа и можем много работа да свършим. Сега дявола трепери, трепери, трепери, не знае какво ще стане. Трепери,

„бесовете вярват и треперят.”

Станете и вдигнете ръце към Господа: Алелуя! Сега кажи: Застани сега пред Бога, отпусни си пред Бога, трябва да се отпуснеш пред Бога. Значи няма смисъл да се стягаш. Достатъчно време сте се стягали, сега е време да се отпуснете пред Бога. Застани, дигни ръце и кажи:

Предавам се, Господи! (Пак ви казвам, ръцете горе,  двете си ръце). Предавам се в дух, душа и тяло в ръцете на Господа Исуса. Аз съм купен с кръвта на Исус от властта на сатана. Благодарим Ти, Боже. Вярваш ли го това. Я кажи пак: Купен съм с кръвта на Исус от властта на сатана. Купена е душата ми, купен е умът ми, купени са емоциите ми, купена е волята ми, купено е тялото ми, купен е духът ми. Целият принадлежа на Бога, и не съм собственост на сатана. Благодаря Ти, Боже! Защото Божието Слово казва, че „Бог ни избави от властта на сатана и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.”Така че, ние сме избавени и преселени, избавени и преселени, избавени от властта, избавени от  властта. Някои си казват: „ Аз съм под властта.” Ти си избавен, само отхвърли греха!

Кажи сега: В името на Исус аз отхвърлям демоничното наследство в моя род, проклятия, договори със сатана, чародейство, магии, клетви, от всякакъв вид, отхвърлям в името на Исус. Алелуя. Отричам се от тях, покайвам се от всеки мой грях (кажи на Господа греха. Но ти ще кажеш – аз съм го изповядал, изповядай това, което се сещаш в момента, изповядай грехът си в името на Исус. „Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете!” „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” 

В името на Исус смъмряме, смъмряме всеки нечист дух на това място! Алелуя!

Ако си правил нечестиви неща, изповядай пред Господа! – било то аборти, окултизъм, ходене при гледачки, баячки, убийство, клетви, чародейство, хамалии, и каквото и ще друго да е. Изповядай! И като се прибереш в къщи ги изхвърли тези неща! Алелуя! Кажи сега:

Сега вземам решение да простя на всеки човек, жив или мъртъв, прощавам (сега кажи името на човека, на когото прощаваш – може да е свекърва ти, която да е умряла. Може да е съпруг. Това е много важно, което правим. Очистване от грехове. Защото Господ казва: „Ако прощаваш и Аз ще ти прощавам, ако не прощаваш, и Аз няма да ти прощавам!” Простителността зависи, простителността отваря простителност у Бога. В името на Исус очисти народа Си, Господи от непростителност. Кажи сега: Аз се покайвам за греховете си, Господи! Прости ми, измий ме с кръвта на Исуса от всеки грях сега. Нека Твоята кръв да бъде поръсена върху мене и върху моя дом. И нека твоя Дух да ме изпълва. Тялото ми е храм на Духа Ти, изпълни ме Святи Душе с Твоя огън и разруши робството! В името на Исус, аз заповядвам на теб сатана, да пуснеш мен и моя дом, вън! Алелуя! Сега кажи: Заповядвам всеки дух на болест и немощ, махни се от мен в името на Господ Исус! Отричам се от болестта (кажи името на болестта, от която се отричаш – депресия ако е, тумор ако е, диабет ако е, кажи го. Отричане от болест и немощ в името на Исус Христос). Алелуя! Кажи: Нечист дух, махни се от живота ми! Дух на смърт – вън! Дух на немощ – вън! Дух на болест – вън! Алелуя!

Вдигнете сега ръце към Господа и Божията сила слиза върху вас. Господи! Алелуя! Сега ще се моля за вас, вие просто дишайте дълбоко, защото Божията сила е върху вас!

Отче, в името на Исуса, прилагам кръвта върху всеки един присъствуващ, святата кръв и Те моля за присъствието на Святия Дух, нека Твоят огън да слезе и да изпълни всеки присъствуващ, огънят на Святия Дух да изпълни всеки присъствуващ в Името на Исус! И аз заповядвам в името на Исус, всеки нечист дух – вън от хората! Дух на болест, немощ да напусне! Туморът да изсъхне в името на Исус! Туморът да изсъхне в името на Исус! Туморът да изсъхне в името на Исус! Алелуя! Алелуя! Силата на Бога слиза върху хората. Благодаря Ти, Господи! Който чувства ,че става освобождение с него и има нужда от молитва, нека да вдигне …..Господ да докосва. Благодаря Ти, Господи! Хванете се за ръце, нека силата на Бога да мине през вас! Алелуя! Нека Твойто помазание да бъде върху хората………………………………..

Службата продължава – покаяние – освобождение – изцеление……………

АМИН.