Posted in декември 2009

Насоки за 2010

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 30.12.2009 г. Матей 28:18-20 18. Тогава Исус се приближи при учениците си и им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. 19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, 20. Като ги учите да … Има още

Влизане в Обещаната земя (Исус Навиев)

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 23.12.2009 г. Виждам молитвените нужди и моята работа е не само да се моля и да ви правя зависими от мене, но да ви науча как да живеете в победа. Наскоро говорихме за Египет, пустинята и Обещаната земя. И там споменах, че Египет е … Има още

Завръщането на Евангелието

Интернет предаване на живо, Испания, п-р Пламен Петров, 17 декември 2009г. Псалм 105:4 „Търсете Господа и Неговата сила; Търсете лицето Му винаги.” Господ иска да Го търсим, Господ иска да познаваме Него. Това е началото на всяка една промяна в живота на човека. Господ иска да се научим да Го търсим, да Го познаваме, да … Има още

Трите нива – Египет, пустинята и Обащаната земя

 Интернет предаване на живо, Испания, Пламен Петров, 10.12.2009 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/2866231 Алелуя. Слава на Господа. Господ да ви благослови. Нека сега се помолим за Словото и започваме с поучението. Имам едно Слово, даже в уеб сайта го обявих Словото, което Бог ми даде вярвам да говоря. Много важно Слово, така, че добре правите, че присъствате. … Има още

Ходатайство

Интернет предаване на живо, Пламен Петров, 03.12.2009 г. Искам нещо да ви покажа сега – нещо много практично, защото виждам, че ходатайствената молитва е нещо изключително важно в нашия християнски живот. И аз няма да покрия цялата тема за ходатайствената молитва, но ще покрия една важна част – практична част. Държа да бъде практична, защото … Има още