Трите нива – Египет, пустинята и Обащаната земя

 Интернет предаване на живо, Испания, Пламен Петров, 10.12.2009 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/2866231

Алелуя. Слава на Господа. Господ да ви благослови. Нека сега се помолим за Словото и започваме с поучението. Имам едно Слово, даже в уеб сайта го обявих Словото, което Бог ми даде вярвам да говоря. Много важно Слово, така, че добре правите, че присъствате.

Молитва:

„Святи Татко в името на Исус Ти да изпратиш Словото Си, защото, когато изпращаш Словото Си, Ти изцеляваш народа Си. Изцеляваш го от греха, изцеляваш го от болестта, изцеляваш народа Си. Благодаря Ти. Моля Ти се да изпратиш Словото Си тази вечер в името на Исус. Изпрати Словото Си, и изпрати Духът Си да действа, защото Твоят Дух, Господи, е Този, Който оживотворява всичко, което е мъртво. Ако има нещо мъртво с нас, Духът Ти ще го оживотвори. Ако има болест на смърт, ако има рак, ако има тумор, ако има тъмно място в нас, Твоят Дух ще даде живот. И Те молим за живота, който е в Духът Ти. Искаме да пием от Твоя Дух, искаме Твоето присъствие и да ни оживотворяваш. Моля Те, Татко, Ти да ни отделиш от всеки план, и да разрушиш всеки план на тъмнината по отношение на нас. Всеки план, всяка стратегия на врага да разрушиш в името на Исус. И Ти благодарим за това нещо. В името на Исус. Амин.”

Сага. Това, което имам да говоря днес се нарича трите нива . Трите нива, и се отнася до Египет, пустинята и Обещаната земя. Египет, пустинята и Обещаната земя. Сега приятели, това Бог ми го показа, за да може всеки един християнин да бъде балансиран. Да имаме правилния баланс, защото всеки има склонност да бъде на първо ниво, на второ ниво или трето ниво, но ние трябва да уловим баланса, който е от Господа. Забелязал съм, че има учения, и има църкви, които наблягат на едно от тия три места. Едни наблягат на Египет, други наблягат на пустинята, трети наблягат на Обещаната земя. И сега слушайте внимателно.

Има църкви, в които се говори само за благословение. Цитират се всички благословения, изповядат се всички благословения. Благословенията къде са? Те се намират в Обещаната земя. Обаче, ако не се намираш там, какво ще правиш?  Тези хора изповядват и много хора има, които изповядват и не получават. И днес ще видим защо? Не успяват да получат това, което изповядат с устата си. Защото Обещаната земя е земята на обещанията – Божиите обещания, които са много в Библията. Те казват, че са „ДА” и „АМИН” в Исуса Христа. Т.е. всички Божии обещания са чрез Исус и ние трябва да можем да ги наследим. И ако има причина, поради която ние не ги наследяваме, ние трябва да я открием защо?

Има други, които цял живот стоят в пустинята и говорят само за пустинята. Тези хора говорят постоянно за плътта, говорят постоянно за умирането на плътта. Защото какво представлява пустинята? Пустинята е едно място, където плътта трябва да умре. Цяла генерация умря в пустинята, за да може следващата да влезе в Обещаната земя. Трябва да умре старото, за да може новото да се роди и да влезе в Обещаната земя.

Други пък се намират в Египет, което е земята на  робство. Земята на робството представлява робството и хомота на сатана под различна форма – робството на греха, робство на демони, които по някакъв начин контролират ума, или душата, или волята на човека.

И сега, нека да видим това нещо. Има служители, и ние не трябва да бъдем такива между другото, които за нищо друго не говорят, освен за освобождение. Освобождението е много важно и защо? Защото приятели, не можем да отидем в пустинята, ако не сме били освободени от робството. Не можем да влезем в Обещаната земя, ако не сме били освободени от Египет.

Първата стъпка е да бъдем освободени. Първата стъпка след освобождението. Забележете нещо. В Египет се проля кръвта на агнето и чрез тази кръв те бяха изведени от Египет. Спасени и включително освободени от властта на фараона.

І Йоан 3:8 „Който върши грях от дявола е…” 

 Ето това е робството в Египет.

… Затова се яви Божия Син  да съсипе делата на дявола.” 

Божият Син дойде и проля кръвта Си, както пасхалното агне в Египет, за да може за ни освободи от робството на Египет. Както евреите бяха освободени от Египет чрез кръвта на пасхалното агне, така ние биваме освободени от властта на сатана чрез кръвта на нашето пасхално агне, което е Исус. И така, домът на робство, което е Египет бива победен чрез кръвта на Исус.

Мойсей трябваше да отиде с чудеса и знамения – десет чудеса, за да освободи Божия народ. Не стана леко, не стана с една дума,а някъде около година е имало борба и битка, докато е бил освободен Божия народ. Ние можем да кажем:„Защо трябва, нали Бог всичко може, защо е необходима цяла година воюване.”

 Не знам, защо е необходимо, обаче, не е станало с едно щтракване на пръста, а е имало година и повече битка и 10 чудеса, докато народа не бъде изваден от робството.

Днес някои хора казват: „Е, само с една дума ще кажем, и дявола ще излезе.”

 Не винаги става толкова лесно. Както ние обичаме да си го казваме, според както на нас ни изнася и според както го говорим, понеже много хора нямат опит в това нещо и просто говорят неща, които не знаят. Така че, човек трябва да се приготви за битка и както с Нееман се случи, трябваше да се топне седем пъти в река Йордан, а не един път, за да бъде освободен. Така понякога някои хора трябва повече от един път да минат през освободителни сесии, за да бъдат освободени от нечистите духове. Някои казват: „Добре, защо трябва да минават през това нещо, след като те са спасени, новородени.”

Исус ясно казва:

Марк 16:17 Тия знамения ще

придружават повярвалите, в Мое име бесове ще изгонват…

Така че, това присъства. Ако с новорождението всичко се решава тогава не е нужно да се гонят демони. Само да се новородят хората и всичко ще бъде наред. Но нека да ви кажа едно нещо. Преди да бъде свободен човек, той трябва да е излязъл от тъмнината. Преди да бъде свободен, той трябва да изостави тъмнината. Трябва да има покаяние. И аз затова искам да ви кажа: Много хора само искат, като че ли отиват при някой магьосник или чародей. Дай да ги изгоним тия демони и всичко ще се реши. Но разбирате ли, че проблемът не в демоните, проблемът е в хората. Хората трябва да се покорят първо на Бога.

Яков 4:7 „Покорявайте се на Бога –номер едно, и тогава идва номер две – съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас.”

Защото, ако ти не се покоряваш на Бога и на първата Му заповед:

„Покайте се и повярвайте в благовестието.”

тогава, каква полз има освободителната служба? Самият Исус казва:

…че след като излезе нечистия дух, той се опитва да се върне и да

 докара седем други по-силни и по-лоши от него.

С други думи, не се опитвай да получаваш освобождение, ако не си решен да живееш с Господа. Ако не си решил да се покаеш и да се обърнеш към Господа, а само търсиш освобождението, можеш да си навлечеш по-голяма беля. Така че, свинята, която е излязла от тинята, и да я изкъпеш, тя ще се върне отново в тинята и ще стане още по-мръсна. Нищо че си я изкъпал. Какво трябва да се направи. Тази свиня трябва да се убие, т.е. трябва да умре старото естество и трябва да се покаеш. Това е, което трябва да стане, ако искаш наистина да бъдеш свободен.

И много хора, нежелаещи да се покаят имат проблеми. Защото ти не можеш да живееш в тъмнината и да искаш да си се потопил в тъмнината, и в същото време да искаш вътре в тебе да има светлина. Ти трябва да излезеш от тъмнината. И така.

Откровение на Йоан.12:11 ни казва така, че

Откровение на Йоан 12:11 „Ние побеждаваме сатана чрез кръвта на Агнето и силата на нашето свидетелство.”

Казва ни се,че имаме възможност да бъдем победители. Има възможност. Има още едно условие. Казва:

…защото не се страхуваха от смъртта, та да бягат от нея.

Т.е. тези хора бяха предали живота си на Господа без страх и поради тази причина можеха да живеят в победа. Страхът е робство, а вярата е победа. И така.

Египет, който е робството – робство на сатана, робство на демони. И всеки един има нужда да бъде освободен от властта на врага. Какво казва Колосяни 1:13:

Колосяни 1:13 „Бог ни пресели от царството на тъмнината и ни пресели в царството на Своя Възлюблен Син.”

Имаме тъмнината, царството на Сина. Тъмнината е Египет, царството на Сина е Обещаната земя, или Божието царство. Помежду им има пустиня. Между робството и между свободата, между робството и царството на Бога, на благословенията, Божията почивка има пустиня.

Но в Египет царува фараона. И забележете: народът на Израел беше спасен, беше освободен преди. 1.Народът  беше измит в кръвта, беше освободен и след това влезе под облака и мина през водата.

Аз вярвам, че е важно за всеки един Божии човек и Божии служител да разбере тази истина. Че освобождението от демони трябва да се случи, преди хората да са приели водното кръщение и кръщение в Святия Дух. Когато се покаят, когато повярват трябва да минат през освобождение тези, които се нуждаят, разбира се, от него. И след това да приемат водно кръщение и кръщение в Святия Дух. Защото се появяват проблеми. Хора, които не са били освободени и минат през водно кръщение, след това много лесно могат да се върнат назад в света, защото има враг вътре в тях, който ги работи. Освен това, когато приемат кръщение в Святия Дух, Святия Дух влиза вътре в духа на човека и аз съм имал случай такъв с едно момиче, което го доведоха. Беше приело кръщение в Святия Дух и бяха започнали проблеми, защото в душата й имаше нечист дух, а в духът й живее вече Святия Дух. И се получава един конфликт. И този дух я хвана и я разтърси на земята и трябваше да се молим за освобождение. Тя беше освободена. Но трябва първо трябва да бъде освободен човек цялостно в името на Господа Исуса Христа. Така.

Когато човек вече излезе от робството, той къде влиза? Влиза в пустинята. Всеки иска да отиде в Обещана земя. И евреите бяха така: „О, Господи, за какво излязохме от Египет? Защо излязохме от света, защо излязохме от робството? Нали щяхме да влезем в по-хубаво място? А сега, гледай. Тука е по-голяма сиромашия, отколкото в Египет. Там поне ни хранеха, работехме тежко, мъчиха ни, роби бяхме, но имаше какво да ядем. А тука, нямаме осигурена храна, нямаме осигурено жилище, нямаме осигурено облекло – нищо осигурено нямаме.

Там трябва да се научиш обаче, в пустинята: 1. Да чуваш гласа на Бога, да го разпознаваш, и да се научиш да го слушаш. Да се научиш, че:

Матея 4:4 „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Слово, което излиза от Божиите уста.” 

И аз искам да ви го кажа това много ясно: Не само човек трябва да се освободи от демони. Защото много хора се оправдават с демоните. Дяволът е виновен. Дяволът е виновен за това, дяволът е виновен за онова. Да, той има известна вина и ние трябва да го махнем.

 След като го махнем приятели, идва следващия момент в който ти трябва да разпънеш плътта си. Защото пустинята е едно разпъване на плътта. Твоята плът трябва да умре в тази пустиня. Плътските ти желания трябва да умрат. Т.е. да разберете едно нещо: Не ти е враг само дявола. В известен смисъл плътта на човека е по-голям враг отколкото сатана. Защото сатана е един победен враг. И ние като му заповядаме, той напуска. Той е поразен. Обаче проблемът е в нашата плът, защото ние често си я защитаваме. Защото свързваме плътта със себе си. И ако някой атакува плътта ни, все едно, че нас ни атакува.

 Знаете ли колко много хора има като им кажеш, че те трябва да се разделят с някой грях, кажеш им, че нещо трябва да оставиш, те намразват, и започват да говорят против тебе, защото те не различават, че ти си насочен срещу греха, че си насочен срещу действието на плътта. А те мислят, че ги удряш тях. Но напротив. Ние както Бог обичаме хората, обичаме човека, но това не означава, че ще обичаме и греха на човека. Това не означава, че трябва да обичаме плътта. Плътта и тялото са различни неща. Тялото е добро нещо, но плътта в духовен смисъл е лошо нещо, защото тя носи със себе си плътското естество, наследено от Адам, което е бунтовно, и непокорно. Иска да бъде независимо и да си прави, каквото си иска. Но в пустинята няма независимост. Там, ако искаш да си независим, умираш от глад и от жажда. Затова трябва да следваш облака. Облака ти пази сянка, облака ти дава дъжд, и вода. Освен това идва манната от небето.

Матей 4:4 „Не само с хляб ще живееш, но с всяко Слово, което излиза от Божията уста.”

И там Бог те учи на определени неща и изпитва сърцето ти. Разсъблича те духовно, за да види що има във тебе. И как почват роптания и недоволствата. И сега си помисли, ако ти си в пустинята в момента, колко ли роптаеш пред Бога? Колко недоволстваш, че си в пустинята? Но в пустинята Той те обучава. В пустинята Той те разсъблича от твоята плът. И сега искам да ви кажа: има тука един избор, който трябва да се направи.

Или ще оставиш плътта ти  да умре в пустинята, или ти ще умреш в пустинята. Слушай внимателно. Това като говоря, че ще умреш в пустинята, това не означава, че ти няма да отидеш в небето. Аз не ти го казвам това нещо в момента. Бог знае тия неща, ти можеш да отидеш на небето. Но докато си на земята, няма да влезеш в Обещаната земя, ако не оставиш плътта в теб да умре. Ако плътта има ръководната роля в твоя живот, а не Духът на Бога, ако плътта те ръководи, а не Духът на Бога, тогава ще се принуди Господ да те остави още 40 години да стоиш в тази пустиня, да останеш и даже ако трябва да умреш в тази пустиня. Защото ти де факто правиш себе си недостоен за влизането в Обещаната земя, в обещанията на Господа. Разберете едно нещо. В Словото се казва:

І Коринтяни 15:50 „Плът и кръв не могат 

да наследят Божието Царство.” 

Пустинята е където трябва да съблечеш плътта. Нека го погледнем духовно този стих. Плътта не може да наследи Божието Царство. Тази плът, плътското естество трябва да го съблечеш в пустинята. Ти не можеш да го вкараш в Обещаната земя. В Обещаната земя трябва да влезе новото създание. Там трябва да влезе духовния човек. С плътта си не можеш да влезеш в Обещаната земя. Така че, пустинята е място, където ти трябва да съблечеш плътта и да се научиш да ходиш в Духа. Да, в Египет просто си бил в плътта, няма проблем. Плътски християнин, всичко, но в пустинята това нещо трябва да се съблече. И още нещо искам да ви кажа, чуйте го това много внимателно братя и сестри.

 Територията, върху която работи сатана е човешката плът, плътската природа на човека да го кажа. Това е територията, върху която работи сатана и ние работим със сатана.

В Изход 3:14 „С пръст ще се храниш

през всичките дни на живота си. 

Когато Бог произнася проклятието върху змията, Той казва:(В испанският превод се казва): 

 …с прах ще се храниш…

Но както и да е. Праха, пръста са образ на плътта. Защото човешката плът беше направено от пръст. С какво се храни сатана? Сатана се храни с плътската природа на човека. Сатана се храни с нашите грехове. Ето това искам да ви покажа. Нека да ви кажа нещо много важно. Демоните са като мухите, защото Велзевул, или Валзевул означава господаря на мухите. Ако е господар на мухите, той трябва пак да е муха, по-голяма сигурно, но те са мухи, те са като мухи. Мухите налитат на мръсотия. Мухите налитат на всичко мръсно и нечисто. Налитат на рани, на всичко такова налитат.

Ако под тебе има мръсотия, мухите ще те налетят.  Обаче, ти ако ти си чист, окъпан с кръвта на Исус, в чистата вода на Божието Слово, те няма на какво да налетят, приятелю. Ето затова, да ви кажа. Недейте да предизвиквате нечистите духове да ви гонят и да влизат във вас. Ходейки в нечистота и в грях. Защото въпросът не е само да ги гонят, а да поддържаме една духовна хигиена и чистоплътност, така, че да не ги предизвикваме те да се връщат обратно и да искат да влизат обратно в човека.

Поддържайте духовна хигиена. Ето, виждате, това е територията, и това е мястото, на което врагът стъпва. Сега нека да ви кажа нещо. Плътта, или плътската природа е това. Обаче, ако твойта плът е разпъната, както се казва, плътта да бъде разпъната на кръста или както Исус каза:

Матей 16:24 „Който ме следва 

и вдигне кръста си и ме последва, може да бъде Мой ученик.”

Т.е. ако ти носиш кръста си ежедневно, ходиш в смъртта на кръста, т.е. не само Христос е умрял на кръста, но те се умрял с Него на практика. Ако ти носиш върху себе си тази Христова смърт, ако твоята плът е разпъната ежедневно, няма място и няма територия върху която тези мухи да стъпят. Ти си защитен, защото ти ходиш в святост и чистота. Ето, това е причината, поради която много хора ги нападат постоянно и казват: „Брат, защо все се получава.”

 И ние все си играем на гоненица. Вижте: Ако постоянно гониш мухите, но мястото е мръсно, те пак ще се върнат обратно, то е логично. Какво трябва да стане? Да се дезификцира и да се махне причината, да се махне мършата, да се махне мръсотията. И те сами ще се махнат мухите ,защото няма на какво да налитат.

 На жива плът атакува сатана. На мъртва плът той не налита, защото тя е умряла, тя я няма. Обаче ти събличайки плътското естество в пустинята, вече си готов да срещнеш сатана и да го победиш. Вече няма място за дявола, както тука се казва:

Ефесяни 5:20  „Не давайте място на дявола…”

Де факто ти не даваш място на дявола, защото няма плът в тебе. Няма как. То и не може да има достъп до тебе, защото няма врата, през която да мине. Някои хора, и сега за последните служби в България си затварят очите, като гоним демони, защото се страхуват да не би да влязат през очите им. И аз винаги го казвам: Демоните не влизат през очите. Те влизат през греха. Затова оставете греха, защото от там ще влезе. Ти можеш да си затвориш очите, но ако ходиш в грях, от там може да мине. И то не на освободителна служба, приятели. На освободителна служба забравете, че нечисти духове ще влязат във вас. Те излизат от там, а не влизат. По друго време влизат. Точно по тия времена, когато ходиш в нечистота и мръсотия, тогава влизат, а не на служението. На служението те излизат. И някои хора казват, че влизат, но те тогава излизат и се проявяват, затова си мислят, че влизат.

Така че, това е слабото ни място. Вижте. Казахме първо в Египет ние се разправяме с фараона, справяме се с нечисти духове, със сатана. О, кей, освобождение, това е прекрасно, това е велико. Но дайте да не обвиняваме дявола за всичко, а да поемем отговорността върху себе си. Защото някои хора не искат да поемат отговорност. Че ако дявола е виновен за всичко, защо да се покайваме за грехове тогава. Няма за какво да се покаеш Ето, виждате ли крайностите.

„Той дявола е виновен, той го направи.”

Не го е направил той, той те е изкусил Той е изкусителят. Но ти вземаш решението и казваш „да” или „не”. Докато ти си изкусен, не си съгрешил.  Когато послушаш изкушението тогава съгрешаваш. Това, че си почувствал нещо, някакво  лошо желание, това не е грях, това е изкушение. Когато последваш желание с решение, тогава съгрешаваш на Господа. И дявола не е виновен в този случай. Той е виновен, и ще си пострада за това, което прави, че изкушава човечеството. Обаче ти се поддаваш, като се залъгваш по собствената си похот, по собствената си плът и няма нужда да се оправдаваш със сатана. Защото това е твоето решение. Можеш да кажеш „да”, можеш да кажеш и „не”  – твой е избора.

Т.е. плътта е злото, което трябва да бъде разпънато и трябва да бъде разпънато и мъртво. Това е собственото „аз” , „себето”.

Нека да ви кажа за духовния човек и плътския човек.  Много ми харесва това. Някой го беше казал че, плътският човек реагира, когато някой каже нещо против него. И с такива хора е пълно. Само му кажи нещо, и скача. Даже може да не му кажеш нещо против него, може да кажеш нещо против грехът му, пак ще скочи. Защото грехът и „аз”сме едно. Значи, ти като не харесваш греха ми, значи и мен не ме харесваш. Така. Това е плътския човек.

Духовният човек обаче, и да му говориш против него, той не реагира Защо? Защото той е мъртъв, плътта му е мъртва. Представете си един мъртъв човек, и ти започваш да го ругаеш, да му говориш разни работи, да го риташ, да го блъскаш, той просто не реагира, защото той е умрял. Ето това е духовния човек.

Обаче духовният човек по какво се познава: Когато засегнеш Неговия Господ. Когато кажеш нещо против неговия Господ. Или наскърбиш Духа на Неговия Господ, понякога. Или засегнеш Неговото благословено Евангелие или Неговото свято име. Тогава духовният човек скача. И защитава кого? Защитава Господа си. Това е духовният човек. Той не защитава себе си, той защитава Господа си. Не че Господ има нужда от нашата защита. Той е далече от това. Но на Него Му харесва, защото вижда, че ние присърце вземаме Неговото благовестие, ,неговото Слово, Него го вземаме присърце и сме готови с малкото си сила, която имаме да го защитим.

Все едно имаш едно малко детенце, и някой нещо каже против татко или против мама и то скача да се бие, един вид  да защити баща си. Къде ще защитиш татко си, ти си толкова малък. Тате спокойно може да се защити. Обаче въпреки всичко на тате му е приятно, защото детето го защитата, значи го обича.

Така. По това се различава духовният човек и плътския човек. Но когато плътта умре, приятели, тогава човекът е готов да влезе в Обещаната земя. Тогава човекът е готов да атакува, тогава си готов да срещнеш гигантите, великаните, които се намират в Обещаната земя. Защото твоята плът вече е умряла. И вижте какво се получи. Господ каза на евреите да влязат в Обещаната земя и те можеха според някои източници за 11 дена да влязат в Обещаната земя. Можели са да бъдат само 11 дена в пустинята, ако за тия 11 дена бяха съблекли плътското естество. Но нека да ви кажа нещо тука.

За една нощ евреите излязоха от робството в Египет, но за 40 години Египет  излизаше от тях.

Така че, бързо Господ може да те освободи от някой нечист дух, може бързо Господ да те направи свободен, обаче въпросът е дали ти ще задържиш свободата и колко време ще ти трябва робството да излезе от тебе.

Така че, тези хора, това поколение е живяло в Египет е било толкова с необновен ум. Забележете едно нещо. Значи в Египет те са с вързани умове. Освобождават се и влизат в пустинята. Там е време в което да умре плътта и да си обновят ума, т.е. да съблекат старото да облекат новото. Но те се провалиха в това нещо. Има нужда от обновяване на нашия ум.

Не само освобождение приятели, трябва да бъдем балансирани но трябва да имаме обновяване на ума и трябва да има ходене в святост. Не се съобразявайте с този свят, т.е. с Египет. Как? Някои искаха да се върнат в Египет.

Но се преобразявайте,  т.е. живейте свято, според обновяването на ума си. 

 Ето го, обновяването на ума. Т.е. тия две неща трябваше да се случат в пустинята:

  1. Плътта да умре и
  2. умът да се обнови.

 Святост да има и обновен ум. Святост и обновен ум трябваше да има. Обновеният ум е нов начин на мислене, нова ценностна система. И това ги подготвя за влизането в Обещаната земя. Защото не можеш да влезеш в Обещаната земя с робски манталитет, не можеш да влезеш в Обещаната земя с плътски манталитет, с светски манталитет. Трябва да влезеш като ново създание, като нов човек, с обновен ум, ходещ в святост, подготвен да влезе в Обещаната земя.

И ето, идва време да влязат в Обещаната земя, както се казва: 11 дена можеше да им коства това, но им костваше  40 години.  Защото това поколение се оказа неспособно да влезе в Обещаната земя. Оказа се поколение със старо мислене – те бяха Божии хора, но със старо мислене и не щяха да влязат в обещанията на Господа. А те са Божии народ. Да. И днес има много хора, приятели, които са Божии хора, които си имат вечен живот, но са с такова старо мислене – в смисъл такъв, с такова старо мислене, което не иска да се обновява, не иска да се променя, че продължават и продължават да живеят и да стоят в пустинята и казват, че Бог иска да ги държи в пустинята. Бог искаше да влязат в Обещаната земя, но понеже не вярваха, че могат да влязат в Обещаната земя, като казваха че, това ще бъде чак в идващия свят. Тези хора остават и някои умират в пустинята. И това не носи слава на Бога. Защото хората си казват, че Господ ги държи в пустинята. Гледайте как живеят, гледайте какво става с тия хора. Ето, това не носи слава.

Някои ще кажат,  да, ама Обещаната земя е небето. Обаче, как ще е на небето, като на небето няма великани, няма крепости, които трябва да превземаме, няма воюване. Там е правда, мир и радост в Святия Дух. Любов в присъствието на Господа и свобода. Де факто нашата земя е тука, и ние трябва да я завладеем. И както се казва в:

Евреи 4:1 

Да не би да се открие, че някойне е влязъл в Божията почивка.

Божията почивка е всъщност тази Обещана земя. Ние трябва, и Павел казва, да не би да се открие, че някой не е успял да влезе там. И там се влиза с вяра, влиза се смело. Трябва ново мислене, трябва промяна, обновяване на мисленето и на умът на човека, за да може да влезе в тази земя. Защото приятели, Обещаната земя, въпреки, че Бог я дава, и казва в:

Числа 13:2…Давам ви земята….”

Въпреки, че Той даде земята Той изпрати 12 съгледвача, за да прегледат земята. И земята наистина се оказа,че тече мляко и мед там.

 И тази земя съществува и за нас днес. Има в момента земя за теб, където тече мляко и мед. А ти в пустинята в момента се пържиш на пясъка. Говоря на хора – всеки трябва да мине през пустинята, но ако пустинята е прекалено дълга, нещо не е наред.

 И има тази Обещана земя. Обаче, има великани вътре. Има духовно воюване. И ти трябва можеш да ги победиш, ако си съблякъл плътта. Защото те няма с какво да воюват срещу тебе. Идваш с власт в името на Господа. Вижте Словото казва: че

Ние сме избавени от царството на тъмнината; 

 Номер едно: Избавени сме от Египет  и сме преселени през пустинята в царството на Божия Възлюбен Син. Т.е. потенциално ние имаме тези обещания. Въпросът е, че трябва да изминеш пътя и да влезеш там. Трябва да минеш през река Йордан и трябва да конфронтираш тези великани, които идват срещу тебе, с вярата ,че не те са великаните, а ти си скакалеца, а те са скакалците, а ти се великанът. Трябва да можеш да влезеш, т. е трябва да има воюване. Запомнете едно нещо

Има мир, който носи робство. 

Това е бил мирът, който са имали евреите в Египет. Мир и робство.

Обаче, има война, която носи свобода, носи победа, носи благословение.

 Това е духовна война. Ние не атакуваме, ние воюваме, и нашата война не е срещу плът и кръв, но срещу духовни началства и власти в небесни места. Така, че не можеш да имаш  победа без воюване. Можеш да си го повториш, да си го кажеш:

Няма победа без война.

 Който не иска да воюва ще живее в фалшив мир и поражение. Няма победа без война. Така, че ти трябва да влезеш и да атакуваш крепостите на врага. Трябва да атакуваш там великаните. Защото Бог ни е дал власт.

Лука  10:11  „Давам ви власт да настъпвате на змии и скорпиони и над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди.”

Каква власт? Над цялата сила на врага, над всеки великан, над всяка крепост. Власт над цялата сила на врага. Т.е. потенциално ние имаме тази власт и можем да влезем в нея и да я упражняваме. Никаква демонична сила не може да ни се опре, защото ни е дадена тази власт по наследство от нашия небесен Баща. Слава да бъде на Неговото име. Така. Така, че ние трябва да влезем с воюване и да извоюваме победата. Сега забележете една неща: Победата се намира в Обещаната земя. И Библията казва, че:

„Бог винаги ни води в победоностно шевствие в Христа Исуса.”

Т.е. Бог е обезпечил победата за всеки един от нас, като начин на живот. Това не означава, че няма да битки, няма да има падане, няма да има рани. Във всяка война го има това. Това означава, че войната е спечелена, това означава, че ние имаме възможност до живеем  един живот на постоянна победа в Господа Исуса Христа. И това е прекрасно. Това го казва Божието Слово.

Но за да можеш да живееш този живот на победа, искам да ти покажа едно нещо: Трябва да минеш първо през река Йордан. Сега, река Йордан какво представлява? Какво се случи с Исус при река Йордан?  Святия Дух слезе върху него. Какво означава това за нас? Минаването през река Йордан за нас представлява  влизане в Духа и ходене в Духа.

Няма победа в плътта. В плътта има поражение. В Духа е победата. Воюването е в Духа. Победата е в Духа. Ние трябва да разберем, че в Обещаната земя ние трябва да се научим да ходим в Духа смело и да побеждаваме в името на Исуса Христа. Сега нека да ви кажа още нещо за Божието Царство – за Обещаната земя. Обещаната земя, която е образ на Божието Царство, е място на сила. Защото Обещаната земя, която е образ на Божието Царство е място на сила. Много хора казват: Ние сме Божии хора, ама се намират в Египет. Роби на греха, роби на сатана. Там си роб; там не ти имаш власт над сатана, а сатана има власт над тебе. Забележете: В Египет не ти имаш власт над сатана, а сатана има власт над тебе. Това са хора, които живеят в робство на греха и сатана. Можеш да са Божии хора, но така са, вързани. Така. В пустинята ти вече си излязъл на свобода, обаче все още нямаш властта. Има хора, които ходят в пустинята, обаче нямат власт, нямат духовна власт и  нямат духовна сила. Тази власт и сила не се намира в пустинята, тя се намира в Обещаната земя. Ти трябва да влезеш там, за да наследиш тази власт. И както казва Библията в  І Кор. 4:20:

1 Коринтяни 4:20 „Божието царство не е в думи, а в сила.”

 Обаче, Божието Царство. Ако си в него, ако си в Обещаната земя, там има сила. Иначе на другите места са на думи. Говориш много, вършиш малко. Врагът много не се съобразява с тебе. Докато не влезеш в Обещаната земя, земята на Божиите обещания, където е „ДА” и „АМИН” на всичките Божии обещания в Христа Исуса, там вече влизаш в силата, и там вече влизаш в властта. Искам да ви кажа: 

В Матей 11:12 „Божието Царство насила се грабва и който насили себе си, влиза в него.”

Как се влиза в Божието Царство? На сила, трябва да пробиеш. Те трябваше да преминат през река Йордан, трябваше да минат през Ерихон и да го пометат, трябваше да минат през великаните. Това всичко е съпротива. В Божието Царство не се влиза лесно и затова не са мнозина, които са влезли в него лесно. Като говоря за Божието Царство не говоря за момента, непременно за вечния живот. Говоря за Божието Царство като сила. Малцина се движат в силата на Святия Дух, защото малцина са се насилили себе си, а не де насилят другите. Насилили себе си да влязат в това Царство. Да насилиш себе си, т.е. да съблечеш тази плът и влезеш в Духа, и влизаш в това Царство. Ти влизаш в Божията сила. Божието царство е сила. Обещаната земя е сила. И виждате Божии хора, които са там, те ходят в помазание, ходят в сила и могат да правят неща, които другите не могат да правят. Макар, че има същите обещания, всичките имаме същите обещания, но те не важат за тези, които се движат в пустинята. Те са за тези, които са в Обещаната земя. В пустинята е друго нещо. В Египет,  къде са обещанията в Египет? В Египет, те са под властта на тъмнината, обаче Бог ни избави и ни пресели в Царството на Неговия Възлюбен Син, където даде власт. Това е място на власт и на сила. Така. Освен това в:

Римляни 14: 17 Божието Царство е правда, мир  и радост в Святия Дух.

Тази Обещана земя е правда,място на мир, имаш вътрешен мир. Отвън може да има война, но вътре в тебе има мир. Радостта на Светия Дух също. Това е мястото, където можеш да имаш истинска правда, истински мир, истинска радост. И мнозина искат мир и радост да имат, ама като влезеш, както казва Словото:

Матей 6:33 Търсете първо Божието Царство и Неговата правда и тогава всичко това  – мир, радост ще ви се прибави.”

Влизайки в това Царство, там текат млякото и меда, там текат благословенията  във всяко отношение на Господа. Забележете ,че там имаше седем народа, които живееха в земята, която Израел наследи. И много интересно е това, че Господ казва:

Аз ви дадох земята  на други хора, дадох ви неща, за които не сте се трудили. Други са се трудили за вас, за да може, казва, вие да служите на Мене и да Ме хвалите.”

Това в един от Псалмите го казва Господ. Много интересно – на готово им дава нещото. Много пъти Господ на готово е давал. Господ на готово даде на Авраам, когато отиде в Египет, богатство, Господ на готово даде богатство на евреите, когато излизаха от Египет.

В Псалм 105:37 се казва, че излязоха с злато и сребро и всички бяха здрави, които излязоха. Т.е. Господ им даде златото и среброто на Египет да го изнесат. Това е образ на нещо, което Бог ще направи в последното време. Той ще благослови Божият народ, за да може да служи на Господа с богатството на този свят.

 И това нещо Бог продължава отново, и отново да го върши, както тука с влизането в Обещаната земя, те влязоха в чужд труд. Те влязоха в чужда земя, но Бог е собственик на всичко. Така, че чуждите са Божии. Казва, измествам тези, давам ви на вас, защото сте Мои наследници и Мои деца. Давам ви най-голямото изобилие, давам ви най-богатата земя. Искам вие да сте както трябва, искам да се наслаждавате в Господа. Така. Виждате, че Господ им даде на тях да наследят труда на народите. И не го направи с много труд. В Египет, те се трудеха много, бачкаха много, но в същото време бяха роби. А в Обещаната земя, други работеха, а те придобиха това, което Господ им даде наготово.

 Така че, Господ може да направи така, че да ти даде мъдрост, да ти даде откровение, какъв бизнес, каква стъпка, какво да направиш. В тези времена на криза да направи трансфер на богатството. Както казва един Божии човек на времето, че ако някой е чел преди 50-60 години книгата на пророк Еремия, където пише, че Израел ще се насели толкова много, че да няма крепостни стени. Израел по това време още не е бил станал държава.  Ако човек е отишъл по това време да купи някаква земя, щял да я купи на безценица. И днеска може да стане изключително богата личност, защото е слушал ръководството на Господа според Неговото Слово се е ориентирал, където трябва.

 Както чухме за един Божии човек в Америка, на който Господ му казал да купи някакво пустинно място, защото там имало нефт. Казва му Господ, той купува мястото, пуска сондите след няколко години и почва да тече нефта и човека печели по два милиона на година от този нефт. Защо? Защото Господ му дава мъдрост и откровение, как да работи. Вижте, като влезем в Божията почивка, като влезем в Божията почивка, в Божиите обещания, Бог започва да действа и ние започваме да се радваме и да се наслаждаваме на тези благословения, които Той започва да изпраща. Сега има нещо много интересно:

В Лука 17:21 Казват в 20 стих казват фарисеите: „Покажи ни Божието Царство, къде е?“ Той казва:

Лука 17:20 То не идва така,че да се забелязва,

но ето Божието Царство е във вас. 

Така че, тия всички неща, за които говорим основно, те са вътре, те не са така, че да се забелязват. Двама човека ги гледаш еднакво външно, може дори да са близнаци, но единият да е в Божието Царство в обещанията, а другият изобщо да не е там. Защо? Защото вътре в тези хора има разлика. Единият може да има правда, мир и радост в Святия Дух. Може да има сила. Силата е вътре.

 Силата идва от вътре – от утробата ти ще потекат реките от жива вода. Така, че тези неща стават вътре в нас, тази победа, в която ние трябва да ходим  се извършва вътре в нас. И какво можем да кажем за всичкото това. За всичко това мога да кажа приятелю следното нещо: Ние трябва да имаме баланс от Господа, и да не отиваме в крайности. Всяка една крайност съдържа в себе си някаква плът. Духът обаче е много балансиран. Ето, има време, за излизане от Египет . Има време, в което ти трябва да бъдеш спасен и в което ти трябва да получиш освобождение от нечисти духове.

И не, не казвай няма нужда. Ако ти не получиш това освобождение как ще влезеш в Обещаната земя, приятелю. Как ще съблечеш плътта? Защото и врагът ти е вътре в тебе, как ще се справиш? Ти трябва да бъдеш освободен, но това не е достатъчно. Трябва твойто освобождение да бъде съчетано с умъртвяване  на плътските действия, т.е. плътта ти да се умъртвява. Успоредно с това, умът ти да се обновява и плътта ти да се умъртвява, за да няма да има място тези духове да се връщат обратно в тебе. Защото там, на това място ще бъде Божия Дух, на това място ще бъде Божието Слово и няма да има място за тях, да идват обратно.

Така че, това е действието на пустинята, мястото на умирането на плътта. Това не трябва да се пренебрегва. Нека да ви го кажа това ясно. Ти не можеш да умъртвиш нечисти духове, нито можеш да изгониш плътта. Нечистите духове се гонят, а плътта се умъртвява. Трябва да има баланс в това нещо. Не можеш, повтарям, да умъртвиш демони, трябва да ги изгониш, и не можеш да изгониш плътта си, а трябва да я умъртвиш. Не може всяко нещо да го наричаш демон, нито всяко нещо да го наричаш плът. Трябва правилното нещо на правилното място. Трябва правилно да се отнасяме към нещата.

И когато си се справил с освобождение, от робство си освободен, и когато твоята плът се умъртвява, ти си готов за влизане в Обещаната земя. И това е вълнуващо. Вълнуващо е да влезеш в една земя, където текат мляко  и мед. Вълнуващо е и това носи слава на Божието име. Това не означава ,че човек ще е много богат; може да е както Аврам, Исак и Яков, те са били много богати, както много други Божии хора. Но най-важното е, че това богатство е вътрешно. Това богатство извира отвътре. Външното богатство ще бъде само едно проявление на вътрешното,  ти ще имаш в себе си сила, ти ще имаш в себе си правда, мир, радост, любов, удовлетворение, победа, ще имаш всичко, от което се нуждаеш ти и твоя дом и ще имаш възможност и да даваш.

 Защото Господ казва: Ще те благословя:  номер едно, и номер две – ще те направя за благословение. Така че, ние не трябва да бъдем егоисти, да искаме само да бъдем благословени, но да искаме да послужим за благословението на други. И така, нека да не се открие, както е казал апостол Павел, че някой от вас не е достигнал до Божията почивка.

Евреи 4:1 „И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие,че някой от вас не е достигнал до нея.”

Но нека да направим необходимото, за да влезем в нея. Затова казвам на хората: номер едно:

Покайте се, освободете се, нека съблечете тази плът, съблечете старото естество, старият начин на мислене, старите желания старите стереотипи и подгответе се.  Пустинята е място за подготовка.

Подгответе се за влизане в Обещаната земя. И като влезеш в Обещаната земя, ще го видят другите, че си влязъл в Обещаната земя и ще го пожелаят. Искам да ви кажа нещо: невярващите не желаят да се обърнат към Бога, когато те гледат, че си в пустинята.  Но когато те те видят, че си влязъл в Обещаната земя, о, тогава те казват:

„О, колко хубаво е това нещо. Искаме и ние да влезем там в тази Обещана земя.”

 Но ти казваш: Първо трябва да минем пред Египет, после трябва да минете през пустинята  и чак тогава ще   дойдете в Обещаната земя. Трябва да им кажем, че има цена, която трябва да се плати. Има цена, за да влязат в Божиите благословения. Трябва с вяра и с търпение да наследяваме Божиите обещания. Седем народа са били в Обещаната земя, и всеки един е бил изместван.    Малко по-малко, казва Словото.

В Изход 23:30

 …малко по малко да ги изгонвате народите, не из един път.

Прогресът трябва да е постепенен, започва със синапено зърно- Божието Царство е като синапово зрънце, но то расте, и расте, и расте. Не бомбастично, а постепенно и постоянно. Бомбастичните работи са опасни и често пъти не съм много сигурен, че са от Бога. Защото при Бога нещата стават бавно, стават постепенно, стават стабилно, стават сигурно.

   Така, че оставете това синапово зрънце да расте малко по малко, и да напредва, и да расте, и да завладява. Седем народа, това са ако щете седем области на обещания, които Бог ти е дал. Бог ти е дал обещание за спасение, Бог ти е дал обещание за спасение на твоите близки ; това е единият народ,  който трябва да изместиш,  там има великани. Трябва да ги преодолееш, за да придобиеш своите си. Има друго място, да речем семейството;  друго място, това е физическото здраве, душевното здраве; друго място е финансовото благоуспяванe или кариера или други неща, които те вълнуват също в тази посока.

Така че има различни области, които са завладени от различни сили на нечестието, а тези области принадлежат на теб, те са ти обещани. Можеш да ги видиш в Библията. Ти можеш да ги видиш в Библията и да си кажеш: Защо ги е казал Господ, а аз ги нямам.

Първо трябва да умре плътта ти и второ, трябва да се научиш да воюваш, за да победиш. Искам да ви кажа, въпреки, че Бог ни дава обещанията, Той казва:

Ефесяни 6:11 Облечете цялото Божие оръжие. 

 И ти трябва да влезеш и да завладееш тези територии. Не да се оплакваш, защо са завладени от друг. Те са твои, те са наши, ние само трябва да влезем и да си ги вземем нещата. Всеки, който насили себе си, влиза в Царството и грабва нещата отвътре.

И Библията казва, че ние трябва да вържем врага, тогава да ограбим  покъщината му. Но виждате, че има воюване в цялата тази работа. Но мързеливия човек не ще да воюва. Много добре им изнася на хората, че Исус е свършил всичко и няма нужда от воюване. Това е чудесно, че Исус е свършил всичко, но това означава приятели, Той като е свършил цялата работа, това означава, че ти имаш потенциала, възможността, властта да получиш тия неща. Ако нямаше нужда да правим нещо, за какво ни е дал власт? Той ни е дал пълномощно от Негово име; Отиваш и казваш: В името на Исус, което означава, ти идваш с пълномощното и казваш: От името на Исус аз идвам с това пълномощно, за да изпълня Божията воля. Но кой? Ти я вършиш в името на Исус . Затова ни е дадено това име. На нас ни е дадено авторитет и власт да вършим нещата.  И не можем да кажем на Господа, Който е на небесата, седнал от дясната страна на Отец, Той да върши нещо, като То е казал, че е свършил съвършено цялата работа. Остава ние да вършим. На всичкото отгоре, не само ни е дал власт, но ни е дал и Духът Си в нас, така че, чрез този Дух да вършим делата, които Той е вършил.

Йоан 14:12  „Който вярва в мене, делата,

които Аз върша и той ще ги върши.” 

 Ето как ще стане. Не да чакаш Господ да го върши:

„Стани ти, който спиш,  възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос.”

Стани. Сега, мини през тая река Йордан, и завладей земята, която Господ, твоя Бог ти дава за слава на Бога Отца. И Той казва в И нека всички ние да кажем на това нещо.

Амин!