Влизане в Обещаната земя (Исус Навиев)

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 23.12.2009 г.

Виждам молитвените нужди и моята работа е не само да се моля и да ви правя зависими от мене, но да ви науча как да живеете в победа.

Наскоро говорихме за Египет, пустинята и Обещаната земя. И там споменах, че Египет е земята на робство, от която Господ ни изважда, от робството на сатана, както Колосяни 1:13 казва, че:

Колосяни 1:13 …ние сме преселени от царството на тъмнината и сме преселени в Царството на Неговият възлюбен Син.

Царството на Неговият възлюбен Син е Обещаната земя. А ние сме извадени от Египет, властта на сатана, минали сме през пустинята и влизаме в Обещаната земя. Обаче, това влизане в Обещаната земя не е нещо, което става толкова лесно. Ако беше така, Израел щеше да влезе в Обещаната земя, а от целият Израел, които излязоха от Египет, само двама души влязоха. Така че не всеки християнин влиза в обещаните благословения.

Християнинът, изкупеният, измит с кръвта на Исус, отива на небето. Но тука на земята малцина са тия, които влизат в обещаните благословения и вие го знаете много добре това нещо. Това е Обещаната земя, където тече мляко и мед. Така че от Египет се минава през пустинята и се влиза в Обещаната земя. От Египет си избавен от сатана, в пустинята си избавен от себе си и от плътта ти. И когато плътта ти е мъртва, влизаш в Обещаната земя, влизаш в обещаните благословения, влизаш в живота на победа. Там, където наистина, както казва:

Псалм 1:3 „…при потоците води…”

Не зависиш от природните условия, както се казва в:

Еремия 17:5 „Проклет този, който уповава на човека и благословен онзи,който уповава на Господа. Листът му вечно ще зеленее при потоци води”.

Т.е. той не зависи от суша, не се страхува от суша, не се страхува от трудно време, както е в момента времето на криза. Времето на криза е времето на предизвикателства, време на промяна. Така че времето на криза ние трябва да го използваме за нашата лична промяна, за да се научим как да влезем и да живеем в живот на победа в името на Исуса Христа.

И сега, тези три места – Египет, пустинята и Обещаната земя ние сме ги говорили. С Египет ние се занимаваме с какво? Когато човек има нужда от спасение, да излезе от греха и да се спаси; когато има нужда от освобождение, да се освободи от връзките, хомотите на сатана, свързани с проклятие, свързани с демонично обладаване и т. н. В пустинята обаче, там човек се сблъсква със себе си, той трябва да победи собствената си плът, собствените си сласти, страсти и желания. Т.е. той трябва да разпъне себе си, да не иска да се връща в сърцето си в Египет. Да копнее за Обещаната земя. И там се учим да се храним,

„Не само с хляб, но с всяко Слово, което излиза от Божията уста.”

И там Господ ни изпитва и ни учи. Това е мястото на пустинята. Така, че не е всъщност само да бъдеш освободен от демони, трябва да бъдеш освободен и от собствената си плът. Защото, както казахме и преди, демоните не можеш да ги разпънеш на кръст, нито плътта можеш да я изгониш. Всяко нещо си е на мястото. Демоните трябва да се гонят, а плътта трябва да се разпне, трябва да умре. Затова Исус казва, че

„трябва да вдигнем кръста си и да Го следваме.” 

 Това означава един живот разпънат и посветен на Него.

…не моята воля Господи, но Твоята.” 

 И тогава ти можеш да преминеш и да влезеш в Обещаната земя и там вече можеш да срещнеш гигантите, великаните, защото те няма къде да те ударят.

Змията се храни с пръст, змията се храни с плът. Но когато плътта ти е мъртва, змията няма с какво да се храни. Тогава ти си победител над нея. Нашето слабо място е плътта, е неразпъната плът. Така, че много хора се оплакват от дявола, обаче дявола има законно основание да живее и да работи в живота, в семейството и т. н. поради неразпънатият плътски живот. И това, че хората могат да си позволят лукса да живеят в плътта и да си мислят, че ще бъдат свободни от сатана. Не можеш да живееш в тинята и да бъдеш чист. В тинята ако живееш ще бъдеш мръсен. Не можеш да бъдеш покрит с рани и струпеи и да ви заобикалят мухите. Мухите кацат на болно. Грехът е болест. Грехът е най-голямата болест, която съществува. И лечението на тази болест се нарича покаяние. Така, че болестта грях се лекува чрез лекарството покаяние и кръвта на Исуса Христа тогава ни измива и очиства от всеки грях. И тогава, когато това нещо стане, ние сме готови да влизаме в Обещаната земя, в обещаните благословения. И както се казва в книгата Евреи 4: ако погледнете, ще видите, че не можаха да влязат в Обещаната земя, въпреки, че те имаха същото благовестие, което на нас се даде, се казва. Те получиха същото благовестие, както и ние го получихме, обаче не можаха да влязат поради неверие или непокорство. Поради неверие и непокорство те не влязоха в Обещаната земя или там е наречена съботната почивка. Събота, значи почивка. Това е изпълнението на съботата, значи да влезеш в Обещаната земя, да влезеш в обещаните благословения. Т.е. да си починеш от своите си дела, своя труд, робски труд в Египет. Когато си служил на Фараона, който е образ на сатана и неговата светска система. Хора, които постоянно са под хомота на светската система и слугуват на Фараона.

В пустинята ти вече не слугуваш на фараона и започваш да служиш на Господа, но все още си в пустиня. Там е процес на обучение и изпитание. Хем обучение, хем изпити постоянни за влизане в Обещаната земя. Иначе не си достоен да влезеш, ако не се обучиш и не си изпитан – не си минал съответните изпити. И когато вече дойде време да влезеш в Обещаната земя – в благословенията – това е вече почивката, където ти вече не вършиш своите си дела, 

а ти наследяваш богатството на  народите, 

 както се казва в един от Псалмите.

Вие не се трудихте за това нещо. Аз ви дадох, казва Господ да завладеете земите на народите и да получите наготово богатството на народите. 

 Това се нарича благодат. 

Т.е. тия неща, които получаваме в Обещаната земя, се наричат неща, които са изработени за нас. Този, който изработи всичкото това нещо на кръста, е Исус Христос. Всички тези неща, които получаваме в Обещаната земя, всички тези неща, които получаваме в Божията почивка, които получаваме в благодатта, ние ги получаваме като недостойни. Т.е. нито едно от нещата, които получаваме, не сме достойни за него. Някои сестри и братя, като казват, че получават нещо поради тяхната вяра. Не заради нашата вяра получаваме, а заради Неговата милост и благодат, че Той, въпреки че грешни като бяхме, Той ни съживи заедно с Неговия Син Исус. 

„Чрез благодат сте спасени, и то не от самите вас, това е дар от Бога.”

И благодат значи незаслужен дар, благодат значи незаслужена милост 100%. Така че, няма място за никаква гордост и всеки брат и сестра, който се гордее и си мисли, че заради неговата вяра или неговите добродетелни дела нещо е получил. Просто трябва да се смири и да се покае. Защото духовната гордост е нещо, което Бог мрази и

„Бог се противи на горделивите, а на смирените само дава благодат.” 

На смирените само дава благодат. Затова трябва да имаме смирено сърце. Толкова лесно е човек да се надуе и да се надигне и да реши, че е нещо повече от другите и че е заслужил нещо. Приеми, че нищо не си заслужил . това, което си заслужил е смърт. Това, което си заслужил е смъртно наказание. Това, което си заслужил е това, което получи Исус. Това, което ти заслужи е кръста на Исус. Това е, което ти си заслужил. Ти си заслужил, и аз съм заслужил да увиснем на кръста като наказание за нашите престъпления спрямо Бога, които осъзнаваме или неосъзнаваме. Но това е нашето наказание. Но вместо ние да увиснем, Той увисна. Това се нарича благодат, това е нашата заслуга, това заслужаваме. Ние имаме заслугата, да бъде убит Христос. Наша е заслугата за Неговата смърт. Ние сме съучастници в Неговото повестване на кръста. Ние сме едни от тези, които Го разпънахме на кръста – вярващ или невярващ. Това, че, това, което можеш да направиш е само покаяние, смирение, вяра и послушание.

„О, Боже, научи ни на смирение и послушание, да не си надигаме носовете, но да бъдем смирени. Слава да бъде на святото Ти име, Господи, благодаря ти. Господи, благодаря Ти за благодатта, благодаря Ти за обещанията, за Обещаната земя, благодаря Ти за съботната почивка. Благодаря Ти, Господи.”

 И сега се казва в Евреи 4: остава една съботна почивка за Божиите хора. А колко съботни почивки? Някои пазят всяка събота. Казва се в Евреи 4:, че остава една съботна почивка. Това е времето на влизане в Обещаната земя, това е времето на влизането в обещаните благословения, това е влизането в Божията благодат.

Апостол Павел пише специално едно послание към галатийските църкви, в което казва:

Гал. 3:1 „О, несмислени галатяни, кой ви омая вас, кой ви омагьоса, вас, (е думата), пред чийто очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат?

Какво си решихме, че ние сме направихме, и какво си решихме, че можем да направим и какво можем да прибавим към Неговото дело. То е 100% завършено и той каза:

Свърши се.” 

 Напълно се завърши делото на изкуплението, на спасение, на оправдание, на освещение – 100% завършено на кръста. Ние чрез това дело трябва да влезем в благодатта на Господа Исуса Христа. Обещаната земя е образ на благодатта, обещаните благословения са благодатта.

И в тази книга Исус Навиев ни говори за влизането в тази благодат. И се казва така, приятели: О, слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти.

Исус Навиев 1:  „След смъртта на Господния слуга Мойсей

Нека кажем след смъртта. Ето ви го отново това нещо – след смъртта влизаш, приятел. След смъртта влизаш. Имам предвид не физическата смърт, а смъртта на плътското естество – тогава влизаш в обещаните благословения. След смъртта на плътското естество –

1. След смъртта на Господния слуга Мойсей,

Господ говори на Исуса Навиевия син, Мойсеевия слуга, казвайки:

2. Слугата ми Мойсей умря; затова сега стани… 

И сега Господ ти казва на тебе…

И сега, искам да ви кажа, тези дни Оръл Робъртс почина. Както Мойсей почина, така Оръл Робъртс почина – голям Божий човек. Няма нужда от реклама, няма нужда да се обясняваме кой е той. Който не го знае, трябва да потърси и да се поинтересува. Има много силни проповеди, много силно служение, пионер в много отношения.

„Слугата ми Оръл Робъртс умря. Затова сега стани!….”

Искам да ви кажа, когато умират Божиите хора, с тях не умира офиса, в който те са. Когато умре президент, президентския пост не умира. Когато умре генерал, генералския пост не умира, а остана и трябва някой друг да го заеме.

Така, че, Господ винаги има избрани Свои хора, които поставя на тези постове. И Той казва: Сега стани! И Той казва: (Искам да ви кажа, че Господ не казва: седи, лежи). И някои хора чакат да влязат в Обещаната земя лежейки и седейки. Но Господ казва: Стани! И в благодатта се влиза със ставане.

Искам да ви кажа нещо друго:

От времето на Йоан Кръстител до сега

в Божието Царство се влиза насила.”

 Ето го Божието Царство – Обещаната земя. Божието Царство, както се казва: насила.

„И който насили себе си, влиза в Него.”

Затова искам да ви кажа: Има мнозина, които насилват другите. Спри да насилваш другите. Почни да насилваш себе си по-скоро. Престани да насилваш другите. Вместо да ги буташ да влязат в Божието Царство, ти влез в него. Защото никой с бутане няма да влезе в Божието Царство. Ти не можеш да бутнеш човека там, където не си влязъл. Още един път: Не можеш да набуташ човек да влезе там, където ти не си влязъл. Ако ти не си влязъл, ти не знаеш пътя за влизането. Можеш да посочиш пътя на човека само там, където си влязъл, където си бил.

Както казват американците „Бил съм там, правил съм това.” Значи това е, което си го минал. Така, че, влез в Обещаната земя, и тогава ще можеш да помогнеш и на други да влязат.

Много интересно, в самолета всеки път показват по какъв начин да се сложи маската, ако евентуално стане някакъв пробив,  да си сложиш първо маската, за да можеш да дишаш. И казват: Ако имате малко дете, сложете първо маската на себе си, и след това на детето. И защо е това? Защото ако тръгнеш да слагаш маската на детето, докато му я слагаш на детето маската, ще си изгубиш въздуха, и ни на детето ще сложиш, ни на себе си. Затова казват: Сложи първо на себе си, за да можеш да дишаш нормално, и тогава да се погрижиш за детето. И аз ви казвам същото. Някои хора са загрижени за този, за онзи. Първо си сложи маската на себе си,  първо влез ти в Божието Царство. Когато влезеш, научиш пътя как се влиза, лесно ще научиш и другите хора.

Така, че, Господ казва:

Стани та мини през този Йордан! Пробий и влез в този Йордан!

По сухо трябва да се мине.

Мини и влез през този Йордан!

Знаете ли, колко хора стоят пред този Йордан и казват: „О, колко голяма река, о, колко големи великани има отсреща, много е трудно, не можем да минем.”

Но Той казва:

Влез ти и целия този народ.

Влезте в земята, която Аз дадох на израилтяните.

Слушайте сега:

Аз, казва, дадох земята. Тя е дадена, обаче вие влезте. 

Някой ще каже: Като е дадена, значи сме там. Не. Тя е дадена. Обещанията са ето тука в Библията, приятели. Тука са написани обещанията. Обаче ти влез в тях. „Ама Боже, защо това не е в живота ми.” Защото ти трябва да влезеш. Не е работа на Бог да ти го даде, Той ти го е дал. Ти трябва да влезеш в това нещо с вяра. Ето Той казва: Дадох я.

Исус Навин 1:3 „ Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви,

давам ви го, според както казах на Мойсея.”

Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го. Т.е. то си е дадено. Той няма да ти даде повече, отколкото ти е дадено. Защото в Библията се казва, че, за нас е ДА и АМИН всички Божии обещания в Исуса Христо, колкото много и да са. ДА и АМИН – всички Божии обещания. Така, че всички Божии обещания са наши. Обаче всяко обещание, казва тука, става твое, ако ти влезеш в него.

Който насили себе си го грабва, който насили себе си влиза в него, т.е. там, където ти ще стъпиш.

Ето кoлабурацията между нас и Бога – Бог дава, но ти съдействаш и влизаш. Нито само Бог дава, нито само ти влизаш. Той дава и ти влизаш.

Един пример: Вземаме един земеделец, (вижте какъв пример – прост ще бъде), един земеделец. Земеделецът напряга всичките си сили, взема всичките си животни, всичката си техника, всичкото семе, което може да има, всичките оръдия, всичките си помощници и започва да работи усилено на нивата. Но не разчита на Бога, и Бог решава да не даде тази година никакъв дъжд. Какъв ще е резултата. Човекът ще е разорал всичко, ще е посеял всичко, ще е направил всичко точно. Обаче няма дъжд и нищо не става. Или пък много дъжд, но никакво слънце, и всичко измира. Има такова нещо, нали? Т.е. човек е направил всичко от себе си, но ако от Бога не дойде, нищо не става. Това беше човек, който уповава на собствените си усилия. Ако си такъв човек, трябва да се покаеш.

Вземаме друг вариант. Ето, имаме един земеделец, който казва: Всичко е от Бога. Значи тази година Господ ще даде жътва. Затова приятели, нека да се опънем на леглата и да спим през целия жътвен сезон и наесен ще отидем да съберем реколтата. Даже можем дори да не са събираме, тя сама да влезе в житницата. Обаче идва есента и излиза този земеделец и какво вижда? Наистина, имало е дъжд на времето, имало е слънце на времето – всичко е било точно, прекрасно време за реколта. Обаче наистина много сериозна реколта. Бурени по-високи от човек. Защото много хубаво време е било. Просто Бог е дал невероятна благодат. Ето, това са хора, които разчитат само на благодатта, а нищо не правят. Тогава се получава така, че, бурените избуяват. И така се влиза в грях.

Но ето, който Бог харесва, това е човекът, както казва Чарлс Фини: „Когато застана на молитва, се моля така, като че ли всичко зависи от Бога. Когато стана от молитвата действам така, като че ли всичко зависи от мене.”

Ето, това е – ти се молиш на Бога, вярваш на Бога, но в същото време тръгваш – ореш, сееш, уповавайки на Бога, че Той ще благослови делата на ръцете ти.

Така, че:

всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го 

Ако не стъпиш, не получаваш, приятелю. Въпреки че ти е дадено, на практика го нямаш. Ти го имаш в Духа, ти го имаш законно, но ти го нямаш фактически. Много хора не могат да разберат разликата между законно и фактически. И много хора казват: „Как е възможно – ние сме спасени, ние сме изцелени, ние сме освободени, ние сме благословени – Христос стана проклятие за нас – и как е възможно да живеем в проклятие?“ Много просто. Ти може да имаш Обещаната земя, но тi да не си влязъл там. Ето така е, просто така е. Ти можеш да имаш пари по сметка, но да не си отишъл да си ги изтеглиш. Разбираш ли за какво става въпрос? Съвсем практично – това е вярата. Трябва да влезеш на практика.

И казва вече откъде дoкъде …

5. Никой не ще може да устои против тебе

през всичките дни на живота ти. 

Нека (посочи с пръст себе си, и аз посочвам към тебе). Никой демон, никой дявол, никой чародей, никой служител на сатана няма да може да устои срещу тебе през всичките дни на живота ти. Казвам ви: нито сатана, нито неговата армия, нито служителите на сатана няма да могат да устоят срещу теб през всичките дни на живота ти.

„…  както бях с Мойсей, така ще бъда и с тебе;

няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя.“, казва Господ. 

ЕТО ТИ СЛОВО ЗА ТАЗИ ГОДИНА. СЛАВА НА ГОСПОДА! ЕТО, ВЗЕМИ ГО, ЧЕТИ ГО, ВЯРВАЙ ГО, ДЪВЧИ ГО. НЕКА ВЛЕЗЕ ДЪЛБОКО В ТВОЯ ДУХ!

Като го имаш това слово – „Ама то е за Исус Навиев. За Исус Навиев, приятелю, ама нека да ти кажа: Исус Навиев, наистина е имало слово за Исус Навиев само. Но то не е в Библията. Това, което е самия човек, то не е в Библията. То си е било лично за него и той си го знае. Има слова Божии, които не ас записани в Библията.

Но тези, които са записани в Библията са за наше назидание. Тези, които са записани в Библията – те са наши. Ти можеш а сложиш твоето име тука. Ти можеш да сложиш, ето например, Пламен мога да сложа.

„Ето, никой не може да устои против Пламен през всичките дни на живота му. Както бях с Мойсей, така ще бъда с него;

няма да отстъпя от него, нито ще го оставя.”

И ти можеш да сложиш своето име там. Ето, как можеш да се самоназидаваш. Ето, като четеш по този начин Библията на глас, на глас я чети, можеш да се молиш. Ето, вижте молитва:

„О, Господи, моля Те, никой да не може да устои пред мен през всичките дни на живота ми. Както си бил с Мойсей, така бъди и с мене; не отстъпвай от мене, нито ме оставяй, Господи.”

И сега казваш: Малко  ми се струваше ,че не беше сериозно. Добре, дайте втори път:

Никой да не може да устои пред мене през всичките дни на живота ми.. както си бил с Мойсей, така бъди и с мене; не отстъпвай от Мене, нито ме оставай, Господи.”

И после можеш да го изповядаш:

В името на Исус, никой не може да устои против мен през всичките дни на живота ми. Така, като Бог е бил с Мойсей, така ще бъде и с мене, няма да отстъпи от мене, нито ще ме остави.

Кажи на някой приятел, съсед, кажи го това на някой това нещо. Заповядай!

После казва

6. Бъди силен и смел. 

Нека да ви кажа: Не можеш братко да влезеш в Обещаната земя със страхове и притеснения. Казва:

Бъди силен и смел. 

 Казано ти е, обаче сила и смелост се изисква.

Нямам сила, казва някой. Господ не те пита имаш или нямаш, казва: имай. След като казва: имай, значи можеш да имаш. Библията казва:

За всичко имам сила, чрез Оня, Който ме подкрепя.”

Тя не е твоя сила, тя е Божия сила. Нашата сила е ограничена. Павел в ІІ Кор. 1: говори, че са имали изпитание, което е било извън силата им. И добавя: „Ние се отчаяхме за живота си.” И каква е била причината? Когато разчиташ на своята си сила, идваш до отчаяние. И аз искам да ви кажа: Който разчита на себе си, и на плътска сила, на своята си сила, стига до отчаяние.

Мен Бог ми го показа, когато аз бях отчаян. Виках: „Господи, защо се отчаях, какво стана с мене, какво ще правим сега?” И Бог тогава и зададе въпроса (в мислите ми, не съм чул глас). „Кажи ми ти какво трябва да направиш, като имаш проблем?” И аз се замислих, защото аз питам Бога, Той ме пита мене. И аз се замислих  и казах: „Значи трябва да го знам това нещо, трябва да го намеря в Библията.” „Еми айде де!”  Отидох, потърсих и го намерих стиха. И какво казва стиха: „Отчаял си се, защото разчиташ на себе си.”

Казва Павел:

„….Да не разчитаме на себе си, а на Бога,

Който възкресява и мъртвите.”

Тогава схванах: Аз съм се отчаял, защото разчитам на себе си. Като почна да разчитам на Бога, Бог ще ми даде избавление. И ето, много просто. И съм сигурен в момента, че почти 50% от хората, които ме слушат, са отчаяни. Не се сърдете. Но сложи ръка на Божиите обещания, тръгни да живееш с вяра и Господ ще те изводи, и Той ще те избави дори от смърт. Ако са те заляли водите, има изход. Неговата сила е неограничена. Тя няма лимит, няма ограничения. Нашата сила е ограничена.

И сега, във време на криза, човек започва да разбира, че не може да разчита на себе си, нито на друг човек, но може да разчита на Бога.

И така

„Бъди силен и смел”,

 казва Господ. Вижте колко е прекрасно Божието Слово.

„Господи, направи ме силен и смел, направи ме силен и смел. Да, не съм силен, не съм смел. Направи ме силен и смел.”

Ето друго, което ще ви кажа: Страх ме е, страх ме е, страх ме е.” И Божието слово какво казва?

Тимотей 1:7 „Не си приел дух на страх от Бога 

(духът на страх не е от Бога, той идва от сатана. Страхът е обратното на вярата. Където няма страх, там има вяра. Където има страх, там няма вяра.) Обаче Той казва:

Не си приел дух на страх, а Дух на сила (кой е този Дух – Святия Дух), Дух на сила, любов и себевладение.”

Аз ще ви кажа един секрет тука: знаете ли, че има демон на страх? Има. Знаете ли, че има нечист дух на немощ? Можете да ги видите тези духове.

Не сте приели дух на страх, 

 казва. Това е нечист дух. Дух на немощ има ли? Лука 11: – една жена имаше немощ в тялото си и беше гърбава. Значи и този дух го има. Значи има много духове, които не си даваме сметка ,че ги има.

Но аз благодаря на Бога за едни други духове, които са описани в Евреите 1:14 се казва, че Бог ни изпраща служебни духове, наречени ангели. Те са служители на Бога, но са духове. Те не са като нас в физическо тяло, те са духове.

Има ангели. Искам да ви кажа ,че срещу всеки такъв нечист дух , като страх, има противоположен ангел. Срещу духът на смърт, който също присъства в Библията, и е показано, че е личност, язди на кон и адът следва след него, и се казва, че ще бъде хвърлен в огненото езеро.

И последният враг, който ще бъде победен е смъртта, враг. Така, че виждате ,че това е дух, определено. Не е някакво събитие, това е дух смърт. Но има дух на живот. Не говоря само за Святия Дух, говоря за ангели.

Както тука казва:

Дух на сила, любов, себевладение, здрав разум.

 Павел казва:

Благодат и мир да бъдат с вас. 

 Кой да бъде с вас? –

Благодат и мир да бъдат с вас. 

 Това е: Изпращаш в името на Исус

благодат и мир да бъдат с вас. Дух на благодат, дух мир. Бог да ви даде дух на благодат и моление

казва Захария 12:10.

Това е интересно. Това е едно отклонение. Може да се говори по тия въпроси, много е хубаво да се обърне внимание на това, защото много хора пренебрегват съществуванието на ангелите. Ние не трябва да се покланяме на ангели, не трябва да се молим на ангели, но трябва да си даваме сметка за ангелите. Защото първата църква си е давала сметка.

Можете ли да си представите: Исус казва:

„Че ангелите на дечицата гледат лицето на Отца.”

Евреи 1:14 „Ангелите са изпращани да слугуват на нас,

които сме изкупени с кръвта на Исус.” 

 т.е. ангелите са изпращани за Божиите деца. Т.е. всеки от нас има ангел Пазител. И освен това други ангели се изпращат във време на нужда.

Ти не си никога сам. Не само Духът е в тебе, но ангелите са извън тебе. Вижте, Духът работи вътре в нас, ангелите работят около нас. Това е разликата. Святият Дух работи вътре в нас, Той ни променя от вътре, Той действа отвътре, ангелите отвън.

И другото, което искам тука да ви обърна внимание, че когато Петър беше в затвора и църквата се молеше, ангелът отиде, извади Петър от затвора. Ангелът влезе при Петър и го извади от затвора. Като разтвори врати, паднаха вериги, всичко това. И Петър най-накрая разбра, че е било реалност, не е било сън, това, което е видял. И след тази намеса на ангела, когато отиде да потропа на вратата, не му отвориха, а помислиха ,че е неговият ангел. Ти ако отидеш да потропаш на къщата на някой, дали ще си помисли че това е твоят ангел. Това говори колко много ние сме се отдалечили от реалността. Те съвсем реално са се движили по този свръхестествен начин и са виждали ангели.

Както  и самият Корнилий, който е бил езичник. Ангел му говори. Казва: „Корнилий, иди срещни се с Петър. Той ще ти каже думи на живот и т. н.

Вижте в Деяния на апостолите колко ангели има. И така, че ние трябва да се научим как да освобождаваме ангелите, как да активираме ангелите в нашия живот и в нашето служение, защото това се нарича свръхестествено служение. Иначе се движим в естествената област. Умряла работа – естествената област. Трябва ни свръх естествено.

Но нека да минем отново, да не се отклоняваме от пътя, по който сме тръгнали, защото много неща можем да говорим И така.

„Няма да отстъпя, няма да те оставя, бъди силен и смел, защото ти ще поведеш тези люде да наследят земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам.”

Ето, вижте, бог прави Исус Навиев лидер. Който иска да стане лидер, да стане водач, трябва да бъде силен и да бъде смел. Без сила и смелост не можеш да водиш хората. Защото ще дойдат великаните срещу тебе, какво ще правиш тогава?

7.Само бъди силен и много смел, за да можеш да спазваш целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш.

Да не се отклоняваш от Словото, приятелю. Бъди силен и смели не се отклонявай от Словото.

8.Тази книга на закона(която е Библията),

да не се отдалечава от устата ти;

 Не оплакване, а изповед да има. Не оплакване, а пророкуване да има. Не оплакване, а поучение да има. Не оплакване, а Божието слово.

да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея

(и в ума ти да бъде, не само в устата ти), денем и нощем.

Защо? Защото ако не мислиш върху Библията, ще мислиш върху друго. Умът има свойството да мисли. Ако не мислиш Божието Слово ще мислиш друго Слово. Трябва да има нещо в ума ти. Ако не го напълниш с Божието Слово дяволът ще го напълни с неговите боклуци. Затова мисли Божието Слово. Вземи стихове, научавай наизуст, разсъждавай върху тях, смилай ги постоянно.

…да размишляваш върху нея, дори и нощем, като си легнеш на леглото,

за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея.

…според всичко. Нека да ви кажа нещо. ..всичко, което е написано. Знаете ли, колко малко хора знаят всичко, което е написано в Библията? Ами то не е чудно, че малцина имат успех. Защото

всичко, което е написано, т.е. цялото писание е боговдъхновено и полезно.

А не, например, да четете тая книга, оная книга, да слушате този проповедник, оня проповедник, а Библията да пренебрегнете. Словото, приятели.

А трябва да ви кажа ,че аз много малко проповеди мога да слушам, защото много голяма част от проповедите – това, което могат да го кажат за петнадесет минути, те го казват за два часа. И аз просто не мога да изчакам да го чуя. Аз по-добре да хвана Библията и да го прочета вътре. Трябва самото Слово, с което се храниш – трябва да има месо вътре, трябва да има същественост в това нещо. Да бъде божие слово, интензивно. Не като вино, разредено с вода, не като кръв, разредена с вода, не като мляко, разредено с вода. Но да бъде интензивно, да има каймак, да има гъстота, да има стабилност в това Слово. Наистина като слушаш, Божие Слово да слушаш.

Забелязвате ли, че молитвата да се молим днес е върху Словото, проповедта е върху Словото, и всичко е върху Словото и трябва да бъде върху Словото. И не ме интересува човешките доктрини и поучения. Върху Словото трябва да бъде.

Каквото е написано в нея да внимаваш,

„…защото тогава (когато говориш Словото, когато мислиш Словото, когато вършиш Словото, тогава ще напредваш в (просперитет) в пътя си и тогава ще имаш добър успех.”

Ето ви го просперитета – евангелието на просперитета, на успеха. Хвани Словото, нека влезе в тебе, пък ще видиш как ще успяваш.

Пример: Исус успя във всичко, което направи. Абсолютен пробив духовен. Представете си за три години и половина. Такова влияние, такъв пробив, такова нещо направи, че две хиляди години за Него говорим. И продължаваме да говорим за всичко, което е направил и не можем да схванем. Йоан казва, че

„ако се напишат всичките Му дела няма да стигнат книгите на земята, няма да стигне място.”

Каква е тази библиотека, която трябва да се напише. Представете си какви дела, какво нещо. Всичко върху Словото – напредък. Когато човек не набляга на словото няма напредък. Сега някой може да гледа някой богаташ, тия, ония. Обаче хора ,те могат да имат успех в бизнеса. Ето, това е много важно, което искам да ви го спомена. Защото много хора се чудят: „Някой си невярващ е толкова богат и толкова успял.”Това са две различни неща, всъщност. Човек може финансово много да успее, и в същото време да отиде в ада. Това не е критерий. Също така, човек може да е много беден и да има вечен живот. Може и обратното да е – човек може да бъде много богат и да има вечен живот, и човек може да бъде много беден и да отиде в ада. Значи богатството и бедността нямат нищо общо със спасението. Спасението се получава чрез вяра в Исус. Исус предупреждава, че ако уповаваш на богатство, не можеш да влезеш в Божието Царство. Това е опасното при богатите, че може да започнат да уповават на пари, а не на Господа.

Обаче, има две неща. Едното е, взаимоотношенията ти с Господа Исуса носят спасение на душата ти и вечен живот. Взаимоотношенията ти с Господа Исуса.

Но принципите на Бога, залегнали в Библията, носят успех в живота. Искам да ви кажа ,че има хора, които са невярващи, но изпълняват повече принципите, които са залегнали тука, отколкото някои вярващи. Има, и успяват, дори невярващи хора.

Какви принципи? Ето, ще ви покажа например, принципа с талантите.

„Който има много, ще му се даде, който няма и това, което има, ще го изгуби.”

Има хора, които хващат бизнеса, и ползват този принцип. Всичко, което Бог им е дал, те може да не са благодарни на Бога, но го използват максимално. Дори нощно време с тефтери до леглото са. Спят по малко, ходят, действат, мислят, търсят, правят невероятен бизнес и правят много пари. Защо? Защото изпълняват това Слово, което казва:

„Който много има, на него ще се даде повече.”

Т.е. те имат много, те правят много, и поради това, получават още повече. А който няма на него му се отнема. Някой, който лентяйства и нищо не прави, е нормално да няма.

Другото което е:

„Търсете и ще намерите”, казва Господ.

Това е слово, което е истина. Но много хора, вярващи, не го вярват. Че като търсят, ще намерят. Знаете ли защо? Защото те не са търсели както трябва и понеже не ас намерили мислят, че това не работи. То си работи. Дори невярващите хора го правят.

Ето, вижте ,че има светски хора, които търсят и намират. Дори в Библията се казва, както се търси злато и сребро, така търси мъдростта, защото тя превъзхожда парите. Защо? Защото мъдростта дава живот на тия, които имат, но парите не дават живот. Те могат да дадат нещо друго, но не дават живот. Така, че има хора, които търсят определени неща. И каквото търсят, това и намират. Наистина го намират.

Друг принцип: Принципа на постоянството. Казва се в Библията,

че плод се дава с постоянство.

Има хора, които като хванат, дори могат да са невярващи – постоянни са в това, което правят. В трудности, в изпитания. Постоянни, постоянни, постоянни и успяват. Защото са постоянни.

Някои вярващи, като дойдат трудности казват: „Явно това е било волята на Бога и се отказват.” Те не изпълняват принципите на Господа и се отказват. Значи, като тръгнеш по пътя, ще ти е лесно. На всеки не му е лесно, но трябва да продължиш и да устоиш.

Принципа например:

„Който се събира с мъдрите, ще стане мъдър, а приятеля на глупаците зле ще пострада.”

Има хора, които търсят да се събират с по-мъдри. Да се научат – по-мъдри от тях и т.н.

Има някои вярващи, които се събират с посредствени хора. Примерно, отива в някоя църква, където нищо не става, няма слово както трябва. Просто търпят и казват: „Аз ще се моля за пастира и т. н.” Хубаво, правят го това нещо. Добре. И годините минават. После човекът нищо не постига. Важно е вика, да ходиш на църква. Хубаво де, ама на каква църква, какво Слово. Защото с каквото се храниш, това ще стане от тебе. Светските хора казват:

„Ти си това, с което се храниш.”

 И ето, виждате какъв резултат се поражда. И няма повече примери да ви давам.

. Така, че, много е важно, да познаваш Господа, но и да изпълняваш принципите на Божието Слово.

Сега ще ви дам пример за един светски човек, как е изпълнил принцип на Божието Слово и как е успял. Ако някой може да намери тези материали на Пат Робърсън: Казва се „Семейството в Царството на Бога” са две касети и „Финансите в Царството на Бога” – невероятни материали. Аз едно време съм ги слушал сигурно петдесет пъти. Никога не бях виждал и чувал такова нещо – на Пат Робърсън.

И там той дава пример за един строител – светски строител. Започва като младо момче. Какво прави? Решава да построи къща, идва му клиент и клиента казва: „Искам тази къща.” Показва му къщата, защото има план. Обаче, избира някакъв вид стълби, като къщите им са на два етажа, някакъв вид стълби.

„Виж приятел, тия стълби, които ти избираш, не са най-добрите. Няма да е толкова хубава къщата.”  Обаче собственика казва: „Виж сега, аз това мога да си позволя. Онези по-хубавите стълби са по-хубави, обаче са по-скъпи, аз не мога да си ги позволя.”  Строителят казва: „Виж сега, аз ще направя нещо за теб. Ти ще ми платиш като за тези стълби, обаче аз ще ти направя хубавите стълби.”

И този човек е възторжен. Ще му се направи нещо по-хубаво, а ще плати по-малко пари. Какъв е този строител? Ние не можем да намерим такива строители. Я ми кажете, като дойдат у вас техници и строители някой прави ли такова нещо. Дори и вярващи да ви дойдат често пъти няма да го направят. А иначе пари ще вземат.

И какво се получава? Прави къщата. И този човек е във възторг, и разказва на всички, каква къща му е направил строителя и как му е взел пари за по-малко, а му е направил повече. И клиентите са започнали да валят. И на всеки един клиент му е прибавял по нещо повече. И този човек, за години, не знам там за десетина, двайсет години станал милионер. И в днешно време той не се нуждае да работи повече. Той е милионер, той е богат, той е успешен. Винаги е имал работа  и винаги ще има работа по този начин на действие. Защото това са закони от Бога. Обаче на него не му се спира да работи. Той се удоволства в това да работи  и да вижда хората доволни, и да вижда, как благословенията идват към него. Т.е. той не търси парите, той търси да угоди на клиента, и клиента го възнаграждава съответно за това, което той прави. Така, че, този човек е станал милионер. И ще кажеш: Той е невярващ. Да, ама той изпълни Божието Слово. Дори без да знае. Защото в Божието Слово се казва:

„Ако някой иска да вървиш една мила с него, върви с него две. Ако някой ти иска горната дреха, дай му и ризата си.”

И ето този човек, е отишъл две мили с хората, дал е повече и в резултат на това, че той е послужил, вижте какво възнаграждение има.

Има и друго слово:

„Който иска да бъде велик, нека да бъде слуга на другите.”

Ние малко така го слушаме и казваме: „Айде, айде, чак пък толкова.” Да Исус хубави неща говори, но тука немога да го разбера как става.” Ето човекът, станал ли е велик строител? Говоря специално в това отношение. От нас дето слушат в момента мисля ,че никой няма това, което той има. Всичките заедно сигурно нямаме колкото той има. Защо? Защото той е станал слуга на другите. И понеже  е станал слуга на другите, Господ го благославя, и той е станал богат.

„Който иска да стане велик, нека да стане слуга на другите.”,казва Божието Слово. Амин. 

С това просто искам до ви подчертая. И доста се отклоних от материала. Нека да продължим нататък.

и тогава напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

Същото е в служение. Трябва да сте упорити, да сте постоянни, да сте смирени, да сте слуги и да сте динамични и активни.

9. „Ето, заповядвам ти”, казва Господ. 

Още един път. Колко пъти заповядва? – три, четири пъти заповядва.

Ето, заповядвам ти!

Той ти го казва днес това. Това не е просто пожелание. Айде, Пламене, ако искаш, евентуално, да го направиш. Той казва:

„Пламене, аз ти заповядвам. Ето, заповядвам ти. Бъди силен, бъди смел. Да не се плашиш, да не се страхуваш, защото Господ, твоя Бог е с тебе, където и да идеш.”

Нека ви кажа едно нещо: Понеже аз знам, че има значение къде се намираме в пространството. Някои казват: „Е, брат, ние още България не сме евангелизирали, ти в Испания отиде. Друг отишъл в Америка, трети не знам къде си. Вижте, приятели, да ви кажа нещо. Тука казва: …където и да идеш. Не е въпросът къде ще ходиш в пространството, въпросът е: Къде ще бъдеш в Духа. Защото влизането в Обещаната земя не е пространството, а е в Духа, приятел.

В Лука 17:21 Божието Царство не идва така, че да се вижда, но ето то е във вас. 

Българският превод казва „между вас”, обаче  другите преводи казват: във вас. Така ,че, то е във вас, в сърцата ни. Т.е. ти трябва вътрешно да влезеш в царството. Защото ти можеш да си на всяка една точка на земята и да си в провал. Може от тука а се надигнеш да ходиш в Америка, страната на големите възможности  и да живееш в провал. Може да си в някоя бедна, сиромашка държава, но ако се движиш както трябва, да живееш в победа. Важно е, какво е вътре в тебе. По-лесно в успяваща страна да се успешен. Видно е. Ще ти трябва повече вяра, ще ти трябва повече неща, в такава държава, в трудна държава да бъдеш успешен  ида бъдеш победител. Но тогава пък ще станеш по-силен. Така че, казва Господ

„Господ, тоя Бог е с тебе, където  ида отидеш.

Слава на Бога… където и да отидеш. 

Не бой се! Някои хора ги е страх, като вземат да мръднат да не излязат от Божията воля.  

 …където и да отидеш. Ако Бог има специална инструкция за тебе, ако ти казва, разбира се, трябва да Го слушаш. Значи като цяло приятели, където и да идеш: Или си благословен, или не си.

…така, че бъди силен, бъди смел 

 (това е заповед), не се плаши, не се страхувай, защото Господ е с тебе и влез в обещаните благословения. Където и да си, в името на Исус Христос.И ад ви благодаря за това внимание сега. И знам, че Бог ви е говорил неща. Искам сега да се помолим, преди да завършим това поучение. А ако има човек, който не е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител. Преди да търсиш какъв и да е пробив или успех, ти трябва да оживееш. Защото каква полза има, ако спечелиш целия свят, а загубиш душата си. Не може с нищо да се сравни с душата. Затова към Господа, изповядай Исуса Христа, призови Неговото име и поискай прошка на греховете си.

Искам да кажа,има някои хора да се разреват а греховете си.

Тъжете, ридайте. Смехът ви да се обърне в плач и радостта ви ридание.”

Така, че да се обърнат в плач и в рев. Има някои хора да съжалят за греховете си. Не е въпрос само на приказки, трябва да стане промяна, да разкъсаш сърцето си, да разкъсаш стария си начин на живот. Преди да дойде кожухът на Илия върху Елисей, Илия разкъса своя си кожух. Преди да дойде помазанието в твоя живот ти трябва да скъсаш със старото нещо. То трябва да умре. Вижте, влизането в Обещаната земя дойде след смъртта на Мойсей. Така, че, след като умре старото, идва новото. Не идва първо новото, и тогава да умре старото. Трябва старото да умре, захвърли старата дреха, захвърли старото и ще влезеш в новото в името на Исус. Нека да кажем:

„Боже, благодаря Ти за обещанията, благодаря Ти за Царството, благодаря Ти за благодатта. Аз отхвърлям старото, отхвърлям греха, отхвърлям глупостта, отхвърлям пасивността, и религиозното успиване и приемам Сина Ти Исус. Приемам Твоето Слово и Твоята мъдрост, приемам Твоето спасение. Помогни ми Боже, да вляза в Царството, да завладея Царството, и да успея пред тази година да победя и да вляза там, където не съм влизал. В името на Исуса Христа. Отдаваме Ти слава и хвала, Господи.”

Амин.