Разширяване на Царството

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 14.01.2010 г.


Нека да отворим Библиите си, смятам, че всеки е с Библията си, предупредих ви да си носите Библиите на Църква. Няма значение, чу ние сме далече един от друг в пространството. Апостол Павел казва:

І Коринтяни 5:3  Защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас…

И ето виждате този момент. Това, което той казва ,че телесно не е при тях, но посредством писмото – посланието, което пише, тай казва: „Аз съм при вас. Телесно не съм при вас, но с духа си съм при вас.” Така че, ако ние сме събрани в духа, няма нищо невъзможно за нас. Така че най-важното е да сме събрани в Духа. Така, че не гледайте по плът как са нещата, гледайте по Дух как са нещата. Затова тези предавания, които правим, те имат своето значение. Въпреки, че по плът не сме заедно, но сме се събрали хора от целия свят по Дух.

Записвайте си ги тези неща, защото някой ще ви кажат обратното, че това нещо не важи и не може да се случи. Аз трябва да ви кажа,че в и посредством тези предавания имам общение с някои хора много от близко. Така че, може да се каже, че ние имаме едно доста добро общение, въпреки, че не се срещаме често. Сега, това е едното нещо.

Сега, искам да говорим по въпроса за освободителното служение. Защо е необходимо то и какъв е смисъла на цялата работа. И аз искам да ви покажа приятели, от Библията някои стихове в тази връзка.

Матей 28:18 Тогава Исус се приближи при учениците и им говори, казвайки: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. 

Вижте, даде Му се всяка власт на небето и на земята. Някои хора не го разбират, но даде Му се власт на небето и на земята.

19.И тъй, идете, научете всичките народи, (друг превод казва:

 „Правете ученици от всичките народи.”) Кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух,

20.Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал;

И ето, Аз съм с вас през всичките  дни до свършека на века. ( Амин.)

Исус казва, да ги учим всичко, което Той е заповядал. Не само някои неща, но да пазим всички неща. Не е лесно да се научат хората да пазят всичко, обаче, трябва да се стремим да не отхвърляме ни едно от нещата, които Господ Исус е поучавал. Но трябва да учим учениците на Господа да учат всичко, което Той е заповядал. Виждате го това нещо. Сега искам да погледнем в Матей 10 глава какво е заповядал Той? Едно от нещата, които е заповядал. Когато изпраща своите ученици, Той казва:

Матей 10:8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

Така че, виждате че Господ изпраща своите ученици да изцеляват болни, да възкресяват мъртви и да изгонват бесове. И същевременно им казва да не слагат цена на изгонен бяс, нито на възкресен човек да няма цена, нито пък изцелено око да има цена. Даром сте получили силата, даром давайте. Така че, трябва да се внимава. Защото има някои, които пророкуват срещу някаква сума. „Иди плати там и ще си получиш пророчеството!” Не става така. Ако човек има желание да даде и да инвестира в Божието дело, Бог да го благослови, но не можем да продаваме това, което Бог ни е дал.

Както правят служителите на сатана между другото. Вие знаете за различни врачки, екстрасенси и други подобни като отидеш нещо да ти направят и казват: „Това е цената.” Колко пари искат от тебе за това, което трябва да се направи.

Но тука в Божието Царство не е така. Но това не е целта на това , което говоря в момента. Тука ясно казва, че това е заповед, защото в 5 стих ако погледнете Той изпрати Своите дванадесет ученика и им заповяда. Някой ще каже: „Да, ама Той го заповяда на Своите дванадесет ученика.” Хора, няма нищо в Библията, което е написано да важи само за дванадесетте ученика. Всяко нещо, което пише в библията, важи за нас.

Защото цялото писание е боговдъхновено

и полезно за нас, да се поучаваме.

Така че, ако беше за дванадесетте ученика нямаше да го има в Библията и аз съм сигурен, че има неща, които не са сложени в Библията, защото са били за дванадесетте ученика. Но какво казва словото:

Не сте ли чули, какво Бог ви говори чрез Мойсей като казва:

 Аз Бог Авраамов, Исаков и Яковов,

Господ говори там на Мойсей, Той не говори на нас, обаче чрез Мойсей това, което му говори то важи и за нас. Трябва да знаете добре, че словото важи за нас. В противен случай, писмото или посланието към коринтяните е за коринтяните, то не  е за нас, защото то е до коринтяните. До филипяните не  е за нас, защото е до филипяните. Деяния на апостолите не е за нас, защото е за апостолите, евангелието на Исус Христос не е за нас, защото е за Исус Христос, Старият Завет е за евреите и изобщо, дай да оставим Библията. Това не е начина, по който трябва да се работи. Продължаваме нататък.

Виждате заповедта, която дава, и едно от нещата е да изгонваме демони, просто чудотворно служение. Господ никога не е изпратил Своите хора да вършат работа с естествена сила. Той дава свръхестествена сила и първи стих казва:

Матей 10:1  И като повика дванадесетте Си ученика даде им власт над нечистите духове,

Номер едно, преди да ги прати,

…да изгонват, и да изцеляват всяка болест и всяка немощ. 

Забележете: …Да изгонват и след това да изцеляват. Защото често пъти болестта има нещо общо с демон. Но им даде власт. Властта, която прочетохме в

Матей 28:18 Даде ми се цялата власт на небето и на земята…

Сега:

Идете и правете ученици. 

 Защо? Защото на Мен ми се даде властта, и сега Аз ви пращам да отидете и да вършите работата. Хора, искам да ви кажа нещо. Ако Господ е имал пред вид ние да не вършим тази работа, нямаше да има нужда да ни дава власт.

Ето моя син, тия дни е спорил със „Свидетелите на Иехова” и им е говорил за свръхестественото служение на Святия Дух в нашето време и те са казали, тези неща са приключили, когато апостолите са умрели. На каква база е това не знаем? Все едно да кажеш: „Американският президент на Америка почина и вече президенти в Америка няма да има.” „Апостолът почина, след това апостол няма да има.” Апостолът е служение и то се приема, и то се предава. Също всяко петкратно служение е същото с функциите, които ги има в Библията. Други казват: „Днес няма нужда от това, защото имаме Библията. Едно време са имали нужда.” Но днес хората имат много по-голяма нужда от освободителното служение на Бога. Така че, ние не трябва да се хващаме за това. Сега, нека погледнем в Марк 16:15-18. Нещо, което Исус заповяда на Своите ученици:

Марк 16:15 И рече им: Идете по целия свят

И проповядвайте благовестието на всяко създание.

Словото номер едно:

16.Който повярва и се кръсти ще бъде спасен,

Ако не повярваш и се кръстиш няма да бъдеш спасен.

Който не повярва ще бъде осъден.

Съд.

17. И тези знамения ще придружават повярвалите

И тези признаци ще придружават кого? – повярвалите. Не казва повярвалите по времето на апостолите и Исус Христос. Даже не казваше, че ще бъдат апостолите с тези знамения придружавани, но казва: повярвалите. И който счита себе си за вярващ, този стих  за него. Аз се считам за вярващ. Защо ще гониш, защо ще служиш свръхестествено? – защото съм вярващ. Аз вярвам в едно свръхестествено дело и това е възкресението на Господ Исус. Възкресението на човешко тяло. Ако това не е свръхестествено, не знам какво е свръхестествено.

17. Тези знамения ще придружават повярвалите,

в Мое име бесове ще изгонвате

Номер едно знамение. Кои? – повярвалите. Ето го тука.

18. Змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно,то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.

Така че, виждате, че тези знамения, които ще придружават вярващите… Нека да кажем: вярващите. И не вярващите от преди 2000 години, а вярващите в днешно време. Защото вярващите тогава си свършиха работата, сега е време ние да си свършим работата. Достатъчно вързани хора има, които се нуждаят от помощ.

Искам да ви покажа нещо важно също, което се намира в Матей 12:28. Трябва да ви кажа, че не е случайно това, че врагът не иска това служение да се развива. И затова ви моля да се молите, и затова ви моля да постите, защото имаме нужда от свръхестествено действие от Бога. Погледнете какво се казва тука: Исус заявява… целия пасаж е много интересен в Матей 12 глава, цялата глава, можете да си прочетете в къщи. Исус изцелява човек, обхванат от сляп и ням дух. Сляп и ням дух. Исус го изцели, фарисеите Го упрекнаха, че Той гони демони чрез Веелзевул. Исус им отговаря, че това не е така. И в 28 стих казва:

Матей 12:28 Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете,

то Божието Царство е дошло върху вас.

Ние трябва да бъдем балансирани в нашето учение и в нашия живот. Значи, има две крайности: Едната е: ние ще вършим нещата, другата крайност е: Бог ще върши нещата. Всичко Бог, Бог ще го направи. Обаче трябва да бъдем балансирани. Бог върши нещата съвместно с човека. Ето тука вижте какво казва Той: Исус го казва, тука Той функционира като Човешкия Син:

Аз чрез Божия Дух изгонвам бесове…

И ние изгонваме бесовете чрез Божия Дух. Бог не ги изгонва, ние ги изгонваме, но Той ни е дал авторитет, т.е. власт, дал ни е сила, за да можем да изгоним, но ние го правим това нещо. И ние трябва да знаем как да го правим. Както казах и друг път съм го казвал, че не викането, а властта е тази, която върши работата. Знание и власт са необходими за освободителното служение. И тука казва:

Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете…

Така че, ти чрез Божия Дух трябва да гониш. Ти чрез Божия Дух трябва да гониш. Обаче, забележете нещо.

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието Царство е дошло върху вас.

Тука се намира ключа, приятели. Защото „Ако Аз чрез Божия Дух ги гоня, Царството на Бога ще дойде върху вас.” казва Той. „Но ако Аз не ги гоня, Божието Царство няма да дойде върху вас.” Това е изводът от този стих. Това е следствието от това нещо. Т.е. ако ти не гониш демони, Божието Царство няма да слезе върху хората, ти ще говориш приказки. Защото:

1 Коринтяни 4:20 Не се състои от думи, а в сила.

Така че, думите няма да променят нещата, силата ще промени нещата. Думите, те съдържат сами по себе си сила. Но ако ти упражниш властта, която имаш в Господа, ще стане това. Самият Исус го е направил.

Аз си спомням на времето, един брат така каза: „Брате, брате, няма нужда да ги гониш, само кажи: „Ела Святи душе.” И то ще стане. Аз викам: „Ела Святи Душе.” Но то не става. Защо? Защото това не е което Господ е казал. Той казва:

бесове изгонвайте.

Не казва: „Ела Святи Душе.” И ще свърши работата. „Ела Святи Душе” си е отдално работа, но ние трябва бесовете да ги какво? – да ги изгонваме. Святият Дух е Дух е воин, Той ще действа съвместно с нас.

И така, този стих тука е много важен, защото в Господната молитва в Матей 6: Исус казва, молете се така:

Матей 6: 9  Отче наш, Който се на небето, Да се свети Твойто име,

 както на небето,така и на земята, Да дойде Твоето Царство,

 както на небето,така и на земята…

Да дойде Царството на земята, така като е на небето, което означава, че то не е. Библията се казва, че Неговият трон е установен на небесата. Тука има някой друг, който царува в момента. И ако ние искаме Неговото Царство да дойде както на небето, така и на земята, трябва да направим необходимото, царството на този другия да се измести. Нашата задача е да разширяваме територията на Божието Царство на земята. Разширяване територията на божието Царство. И след това казва:

…да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята.

Това означава, че не навсякъде е Неговата воля. Хората казват: „Ако е Божията воля е това…” Да, обаче виждаме ясно, че трябва да се молим за Божията воля и трябва да установим Божията воля.

Значи нещо не е наред. И ако погледнете около нас, наред ли е всичко? Погледнете ситуацията в България – тази мизерия. Сираци в какво състояние са, възрастни хора, вдовици, които умират от студ и глад. Сираците по сиропиталищата в какво дередже са. Младото поколение в какво състояние е, отчаяно, няма бъдеще. Всичкото това Божията вола ли е? Ако това е Божията воля ние вярваме в един лош Бог. Не, приятели, това е волята на сатана, който е намерил отворена врата, за да свърши работата. Да, разбира се, грях, грехът е там. Но трябва да има покаяние, за да дойде изцеление на земята. Трябва да има ходатайствена молитва, за да има изцеление на земята. Защо е ходатайствената молитва? „Да дойде Царството Ти.” Трябва духовно воюване. Исус казва:

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, (изтласквам ги),

то Божието Царство е дошло върху вас.

С други думи там, където Бог трябва да царува, някой друг управлява. И ние знаем и говорим за това, че има началства и власти в небесни места, които контролират определени територии, които контролират хора. Значи, Исус го казва:

Лука 17:20,21…Божието Царство не идва така щото да се забелязва,но ето, то е сред вас (български превод),(а другите преводи казват:) Но ето то е във вас…

Царството на Бога да бъде във нас, волята на Бога във нас. И тогава Царството на Бога да Бъде чрез нас, и волята на Бога да бъде чрез нас. И всичко това става чрез Святия Дух. Святият Дух носи със себе си Царството на Исус Христос. Святият Дух носи със себе си господаруването и царуването на Исус Христос.

Където е (присъства) Божия Дух, там е свобода (няма робство),

Което показва обратно математически. Където има робство, там присъства ли Господния Дух? Разбира се, Той е навсякъде. Но там Господния Дух не  е изявен. Господният Дух можем да кажем в този смисъл, не присъства изявен.

 Той може да присъства в скрита форма, но ние виждаме господството на други сили. В мафията какви сили действат, в проституцията, в наркоманията. Всичките тези търговци с кръв, с човешки души, с човешките тела, с малки бебета, с малки момичета, с оръжие, с наркотици…Всичкото това не е Божието Царство. Това е царството на тъмнината, където княз е сатана.

Така че, ние отивайки, носим със себе си Божието Царство. Но за да може това Царство да се установи трябва да има покаяние и обръщани към Исус, изгонване на демони. Ето го.

И поради тази причина има съпротива, приятели срещу освободителното служение. Не трябва да се отива в крайности, не трябва да се отива във фанатизъм, обаче трябва да се знае, че това е една трета или една четвърт от Евангелието, което Исус заповядва:

Идете проповядвайте и поучавайте, идете освобождавайте, т.е. гонете демони, идете изцелявайте болните.

Това се съдържа. Даже Той говори  и за възкресяване на мъртвите, което също трябва да влезем  ида започнем да го правим. Не на ужким, а наистина да го правим.

Така. Нека да минем към Деяния на апостолите 1:8, където в 6 стих учениците питат Исус, преди Той да се възнесе:

6. …Господи, кога ще възвърнеш царството на Израел?

И Той казва:

7. За тези неща на вас не ви е дадено да знаете.

Не ви е дадено да знаете тези времена, но:

8. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух,

и ще бъдете свидетели за Мене.

Вижте какъв странен отговор. Те Го питат за Царство, Той им говори за сила. Те Го питат за царство, Той им говори за Святия Дух. И тука идва І Кор. 4:20, където се казва:

І Коринтяни 4:20 Божието Царство не се състои в думи, а в сила.

Ето ти го Царството. Те питат за Царството, Той говори за сила. Те питат за Царството, Той говори за Святия Дух. Святият Дух носи Царството със Себе Си. И Той им казва:

Святият Дух ще донесе Божието Царство със себе си. И навсякъде, където Му позволите да се изяви, и навсякъде, където кооперирате и да действате със Святия Дух ще се установява Царството на Бога на това съответно място.

Молитва:

 Благодарим Ти, Господи за това нещо. Моля Те наистина Твоето Царство да се установява в нашите сърца, да се установява в нашите семейства. Тука сега, тази общност, която сме сега ,нека Твоето Царство да бъде установено в името на Исус. И нека всякакви нечисти сили да бъдат изгонени в името на Исус. 

 Интересен пасаж е в Лука 10:19, където Исус казва на Своите ученици:

Лука 10:19 Ето, давам ви власт…

Колко хубаво е това: Властта ни е дадена.

…да настъпвате на змии и на скорпиони

(които са образ на нечисти духове).

Тука преди два дена дойде едно испаноговорящо момче, което се е занимавало с хеви – метъл, блек-метъл и така много добре свири момчето – от Уругвай е всъщност. Но носи по себе си вериги, някак си такива особен фанелки също, също имаше един медальон със скорпион на себе си. И ходи на църква вече някъде около година и половина, но в църквата, в която ходи не обръщат внимание на това нещо. Но Йосиф, сина ми, той е станал покрай мене голям евангелизатор в нашия раьон тука. Навсякъде върви и говори по този въпрос. Казва:

 „Трябва също и освободително служение да има.”

 И също така казва на момчето:

„Ти трябва да махнеш тези неща от себе си, защото тези неща не носят добро.” 

И аз видях на момчето скорпиона. И аз го попитах:

„Добре, ти като мислиш за този скорпион, дето е на врата ти, мислиш ли, че това нещо е от Бога? В Библията като се говори за различни животни, къде влиза скорпиона, в коя част? В Божиите или някакви други?”

Ясно е: 

Ще настъпвате на змии и на скорпиони, 

 казва словото. Така че, малко или много тези образи представляват сили на тъмнината. В тъмнината нещата са много натурални в духовният свят така да се каже. Така че, тези предмети представляват нещо. И често пъти, не винаги, но често пъти, се прикачва или както казват ………. На английски, хубава дума, прикачват се към тях духове, които започват да оперират и да нанасят поразии в живота, в семейството и т. н. Защо ни трябва това? Да речем, ние не можем да сме абсолютно сигурни и да можем да му кажем: „Това непременно ти нос….” Аз не му го казвам така. Обаче, има много голяма вероятност да ти носи поразия това, което е върху тебе. Нито го задължавам да то махне. Но пази се и внимавай! Защото не знаем кое какво е. Даже в Библията се казва:

Да не си правиш образ… 

 Така че, трябва да се внимава с тези неща. Бъдете внимателни, стъпвайте меко и не си мислете, че всичко знаете  и всичко разбирате, за да не се сблъскате с някой великан, с който после да се чудите как да ес оправите.

Знаете ли, по-добре е човек да взема превантивни мерки, отколкото след като поразията е станала да се чудиш как да се оправиш. Превантивните мерки в медицината и в духовната област са по-добро нещо.

Аз даже съм забелязал едно нещо. Не го казвам като нещо добро. Но когато се моля за болни от рак, съм забелязал, че когато ракът е в по-начална степен имаме повече постижения човекът да бъде изцелен отколкото ракът е в по-късна степен. По голям процент от хората получават изцеление от рак, когато го уловиш в началната степен.

 И знаете ли какво казват хората за това?

„Ама то всичко е възможно за Бога, няма значение коя степен е.”

 Разбира се, че всичко е възможно за Бога. Обаче знаете ли какъв е проблема? Дали на Бога е възможно чрез мен да го направи. Дали аз ще имам нужното ниво вяра, за да може Бог да ме използва за изцелението на този човек. Дали ти ще имаш нужното ниво вяра, за да може да те използва за това. Дали ти ще се предадеш до такава степен на Святия Дух, че наистина да може за направи това. Защото Святия Дух без теб не го прави. Той го прави чрез нас. Затова аз им казвам на хората:

Стъпвайте внимателно и внимавайте!”

 Всичко е възможно за Бога, но откъде знаеш, дали ще има служител около тебе, който да е така помазан и така отдаден, че наистина да може да сe свърши работата.

И хората казват:

„О, оооо” като не стане нещо.

Хора, не е лесно. Както казва моята съпруга:

-„Един Божи служител е едно цяло чудо.”

 Едно служение е едно цяло чудо. Аз сега ако ви кажа през какви неща е минало нашето служение, за да дойде до тука, ако седна да ви разказвам няма да ни стигне една нощ да говорим. То просто са много неща в различни аспекти, много ви казвам. И много проблеми, и много съпротива, и много атаки. И хората казват:

-„Е, слава на Бога, хубаво нещо е да си служител.”

Ти знаеш ли за да дойда аз до това положение, а то положението ми не е нещо особено, за да дойда до това положение през какви неща съм минал. През какви неща съм минал, през този огън и през тези неща, много хора изпопадаха. Някои не станах до ден днешен. Има хора, които не са станали  и до ден днешен и са паднали през това, през което съм минал. Не  е лесно. Един служител да влезе в едно здраво служение освободително, знаете ли какви сили от сатана застават срещу него. Защо? Защото сатана не иска такива служения. Не иска.

Не само пеене на „Алелуя!” и казване на „Слава Богу!” е това, което оправя нещата. Защото казването на „Слава на Бога” не носи слава на Бога, а вършенето на делата на Исус. Исус казва:

Така ще прославите Мене  като давате много плод.

А не като говорите само за плода. Така че, Господ иска днес хора, които да са като мерцедеса. Не да дигат шум като тръбанта, не да тръбят пред себе си  и да казват: „О, елате сега на чудесата….” Иска хора, които да са скромни, и практични  ида вършат работа. Отиваш кротко, спокойно, възкресяваш човека и това е. Отиваш кротко, спокойно и изгонваш демоните. Сега те ако викат, това е липса на възпитание от тяхна страна, те така или иначе не са възпитани. Това си е техния характер. Ти не можеш да ги промениш, затова ги гоним. При тях покаяние няма.

Обаче да бъдеш ефективен Божи служител без да вдигаш много прах, да вършиш много работа. Ето, от това има нужда. И въпреки всичко да кажеш:

„Аз съм един недостоен слуга, което прави само това, което е длъжен да направи.”

 А аз даже ще прибавя:

„Дори и това не го правим, което сме длъжни да направим.” 

Но нека да ви кажа нещо. Някои като му се даде малко повече власт и малко повече сила да започне да направи нещо, и като се надигне носа нагоре и губи. Или се проваля или губи помазанието и силата. Има различни варианти, по които се действа. Не е един вариант. Но трябва човек внимателно да ходи. Изхвърлете религиозните клишета.

„За Бога всичко е възможно.” 

Знаем, че всичко е възможно, знаем го. Въпросът е, ще има ли такъв инструмент на разположение, чрез който Бог да направи това, което Му е възможно. Защото ако забележите наоколо не стават от нещата, които са възможни за Бога.

Това, което гледаме е Ел Алън да е вършил на времето, тези чудеса и знамения не ги виждаме много. Джон Александър Дауи, Ейми Семпъл Макферсън, Мария Удуърт-Етер, Джон Г. Лейк и други служители, Смит Уигълзуърт, Кетрин Кулман – много ли ги виждаме тези неща?

Виждаме днес едно служение на Бени Хин, виждаме пример П. Джошуа в Африка и някои още други. И общо взето повечето са приказки. Но няма сериозни, здрави учения, такива каквито да видиш движението на Святия Дух мощно. И затова ние трябва да платим съответната цена и да влезем в тези неща. Но как ще влезеш, ако не ги вярваш, и как ще влезеш ако не ги търсиш.

Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони. Давам ви власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди.

Но пак ще ви кажа: Това ,че ти е дадено власт и сила не означава, че ти не трябва да облечеш Божието оръжие, защото ти е дадено и оръжие. Ти можеш да кажеш:

„Власт и сила ми е дадена, нищо няма да ме повреди.”

 Но ако ходиш гол и бос ще те повреди. Да, затова трябва да облечеш Божието оръжие. И трябва да се научиш да воюваш, а Бог ще бъде с тебе и Той ще те подкрепя. Какво казва Яков 2 глава?:

Както тялото без Духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

И обещанията работят чрез вяра. Ако не упражниш вяра, как тези обещания ще станат реалност в твоя живот. Така че, приятели ние трябва да се научим как да влезем в тези неща. Това е много вълнуващо.

И аз вярвам, че Господ иска и в България да има едно събуждане в тази област. Да има едно събуждане. Има хора, които са под хомот. Има нужда от едно събуждане. И аз също Господ така направи да има водачи на Църкви в България, които желаят да се научат в тази област, или които да желаят в църквите им Бог да подейства по този начин: да освобождава хора, да изцелява хора. Такива хора могат да ми се обадят и наистина да организираме нещо за ползата на Божието тяло, за ползата на Божиите хора. Истината е, че докато някой е вързан, той не може да развързва другите. Има нужда да бъдеш развързан, за да можеш да развързваш и другите. Някои са вързани в умовете, други в сърцата, трети в телата. Има нужда от това нещо да стане. Сега, аз не казвам, че ще имаме 100 % успех, но казвам, че ще имаме успех в името на Исус Христос.

И нека да погледнем така. Един път дойде един брат на служение и каза така: „Брат, всички ли хора, за които се молиш за освобождение се освобождават?” И аз му казах: „Не всичките, но се освобождават. Това е най-важното.” Не е важно колко не се освобождават, важно е колко се освобождават. И аз благодаря на Бога за това. И колкото повече ние търсим да служим на хората, толкова повече, бидейки слуги, толкова повече Бог като бъдем служители ще ни дава по-голям и по-голям процент на успеваемост, докато стигнем 100 %, които ги е имал Исус Христос. Казва се:

..всички бяха изцелени.

И също така, процентът на апостолите, където се казва, че всички бяха изцелени. Така че, те са имали богослужения, където всички са били изцелявани. Дори евангелизатор Филип, който е бил по това време дякон, представете си какъв дякон. Бог да благослови дяконите да станат като него. Такъв дякон е бил, че ако погледнете 8 глава от Д.А. какво масово спасение, изцеление и освобождение е провел в Самария. Казва се, че мнозина куци и парализирани са били изцелени и се казва, че много духове са излизали с крясък от хората. Чак до такава степен, че един магьосник Симон се е впечатлил и отишъл и искал тая сила и той да я има върху себе си. Магьосника.

Аз не знам, ако има на някои места разни магьосници и други такива, ще отидат ли в Църквата да поискат тази сила, която има в Църквата. Това трябва да се получи. И ние трябва да се стремим към това нещо.

Така че, приятели, освобождението е една важна част от благовестието. Това не е всичко. Има много други неща, но не трябва да отхвърляме тази важна част от благовестието. Защото тя присъства. И не само това. И също Исус казва:

…да учим всичко, което Той е заповядал.

Т.е. ние трябва и да го поучаваме. И аз ви казвам по църквите, не само че искам да провеждаме освободителни събрания, където хората да бъдат освобождавани. Но също да бъдат обучавани и водачите, а и други водачи, даже обикновени хора в църквата да бъдат обучавани, за да знаят как с мъдрост и с власт да служат в това служение, за да не стават бъркотии. Да не стават виканици, крещене и блъсканици и други такива неща, грозни работи, и да не се наскърбяват и да не се нараняват хората.

 Значи трябва да се знае, че когато се служи на хората, ние мразим дявола, но обичаме хората, които са вързани. Трябва да внимаваме да не ги накърним и да не ги настъпим по лош начин.

Така че, това служение трябва да бъде движено също и със съответната мъдрост. И аз благодаря на Бога за това, защото вярвам, че това служение ще се разшири в България и ще помогне на много хора, както поучаваме, има и свидетелства, за това че помага на хора, че хора се освобождават, че хора се изцеляват, че хора влизат в Божиите обещания. Бог да ви благослови с това, просто с това смятам да приключа това поучение.

Амин.