Послание към евангелските християни

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров на01.17.2010 г.

Това, което ще говоря сега се отнася за нас, като евангелско-протестански християни, и не само за нас като християни, но също за нас, като Божии служители. Слово, което вярвам, че Бог ми е дал да говоря.

Първото нещо, което искам да ви обърна внимание е в:

Галатяни 3:1 О, несмислени галатяни,… 

или глупави галатяни, казва Павел.

…кой ви омая (или омагьоса) вас, пред чийто очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат? 

И приятели, искам да ви споделя, че ние вярваме в пълното евангелие като евангелски християни, но основната ни вяра е в Господ Исус и Неговото разпятие на кръста, Неговата смърт на кръста. Нашата вяра без Христос е нищо. Нашата вяра без кръста и кръвта на Христос е нищо. Центърът на нашата вяра е Христос разпнат на кръста. Трябва да го запомним това. Защото, ако обърнете на посланието към галатяните, ще видите едни много добри християни, които обаче са изкривили евангелието и вместо да наблягат на Христос и Неговото дело на кръста, са започнали да се усъвършенстват по човешки, и по плът да изпълняват определени заповеди, да извършват определени външни действия като обрязването, и по този начин са се отклонили от благодатта и от Христос. И Павел в това послание се обръща към тях и ги предупреждава:

Вие започнахте в Духа, и защо след това не продължихте в Духа,

 а сега се усъвършенствате по плът. 

Днес голяма част от евангелската църква се намира в посланието към галатяните. Тръгна евангелското, петдесятното, харизматичното дело в Духа, обаче продължи да се усъвършенства по закон. Може да не е закона на Мойсей, може да е закона на тази църква или на онази църква. Може да е закона, който ние сме си изградили, обаче ние не сме под закон, не сме под Мойсеевия закон, не се под никакъв човешки закон, ние сме под благодат. Христос дойде да ни даде благодат върху благодат. И църквата трябва да се върне от закона към благодат, от буквата към Духа. Защото в Библията се казва:

2 Коринтяни 3:6б Буквата убива, а Духът дава живот. 

Така че трябва да се върнем към думите на Христос:

Йоана 6:63б Моите думи Дух са и живот са. 

Така че днес има един много голям враг, който се нарича „хуманизъм”.

 Хуманизмът издига човека на трона. Не че е лошо учението, че „ние сме царе, че ние сме свещеници, че ние имаме власт”.

Църквата не е хуманистична организация, църквата е поставена от Господа Исуса Христа и Той е главата на църквата, и ние вярваме в Него и вярваме в Неговата кръв. Освен това Павел казва в

2 Коринтяни 11:3 Боя се, че както змията измами Ева чрез своето лукавство, така може да измами умовете ви и да отпаднете от простотата и от чистотата, която дължите на Христос. 

Павел ни предупреждава, че змията, която измами Ева, може да измами нашите умове и умовете ни да отпаднат от простотата и чистотата, която дължим на Христос. Евангелието е просто  и евангелието е чисто. Нужно е да проповядваме просто и чисто евангелие по църквите. И аз искам да ви посъветвам, вземете си Библиите, четете ги с простота, учете децата си на тях. Недейте да влизате в сложни учения, в сложни организации, в сложни теологични структури и т.н. Нека Христос да бъде вашия Господ, нека Той да бъде вашия Цар, нека Той да бъде вашият ръководител. Защото царството не е  философия, а сила. Господ не ни е направил философи, Той ни е дал сила.

1 Коринтяни 4:20  Божието царство не се състои в думи, а в сила. 

Можем основно да видим Евангелието на Христос в 1 Кор. 15 глава, където сe казва, че Христос умря, беше погребан и възкръсна. И това е нещото, което променя света, църквата, променя и нас и ни дава живот. Няма нужда от захаросани учения, няма нужда от трудни и тежки за възприемане доктрини. Трябва да внимаваме да не повторим същите грешки, които е допуснала католическата църква преди много години. Защото в католическата църква какво са направили. Сложили са един папа, папата е наместник на Бога и всичко надолу трябва да слуша папата, защото папата говори от Бога. Имам усещането, че едно от нещата, което може да се получи е папщината или завръщането на папите.

 • Първо: Този който управлява и всичко надолу него слуша. Този, Който управлява е Исус Христос. Той е нашият Цар и Той е нашият Господ. И трябва да бъдем внимателни с тази структура.
 • Второ: Трябва да внимаваме да не се оплетем с историята с индулгенциите. Знаете едно време в католическата църква (ако гледате филма „Мартин Лутер” ще го видите), и това е, че са продавали индулгенции. Който си купи индулгенции извоюва спасение за своята си душа и за душите на своите роднини. И ние днес това не го вярваме. Обаче аз усещам, че това се завръща. Завръща се това спасението да става с пари и трябва да внимавате. Искам да ви предупредя да знаете всички, че никой човек няма да се спаси чрез пари.

Даже Симон магьосника искаше да получи кръщението със Святия Дух с пари и Петър каза: „Душата ти е вързана в горчива злъчка”. Трябва да знаем, че спасението е по благодат 100 %. Никой няма да бъде спасен заради това, че е платил на някого нещо. Спасението идва, защото Христос плати 100 % за спасението на душата на тебе и на твоето семейство – на всеки един. И това трябва да го помните. Той плати и цената не е пари, цената е кръв. И Бог не е направил индулгенции. Как трябва да даваш и кога трябва да даваш? – това е нещо, което Бог работи в човека. Това е нещо, което трябва да питаш Господа, Той да те води, и трябва да следваш Неговото слово и Неговия Дух. И всичко, което правиш трябва да бъде в подчинение на Бога. Не от страх от хора – кой какво е казал и как те е заплашил, а в страх от Господа, в смирение и подчинение пред Господа.

Вие помните случая, когато Исус влезе в храма и разхвърля всичките маси на среброменители, продавачи на гълъби и т.н. И какво каза Исус:

Йоан 2:16 Превърнахте Моя дом в разбойнически вертеп (или дом за търговия) 

Трябва да разберем едно нещо, че църквата е свято нещо, тя е Божии дом и не е дом за търговия. Всички ние – аз и ти трябва да го имаме в предвид. Защото апостол Павел казва:

1 Тимотей 6:10а Сребролюбието е корен на всички злини… 

Ако трябва да търсим причините на всички тези неща, които са като горчив плод, то сребролюбието е коренът на всички тях.

И какво казва Исус?:

Матей 6:24а Не можеш да служиш на двама господари… 

Не казва на трима. Той казва: единият е Бог, другият е мамона. Църквата днес може да служи или на Бога или на мамона. Христос каза:

Йоан 18:36а Моето царство не е от този свят… 

Колкото и да се стараем да приличаме на света и да ги победим на светското поле, няма да успеем, защото Неговото царство не е от този свят, Неговото царство е от другия свят. Така че ние трябва да съсредоточим вниманието си повечето в бъдещето, в оня идващ момент, отколкото в настоящия момент. Не трябва да съсредоточаваме мислите си върху временните неща, колкото във вечните неща. Защото не можеш да служиш на двама господари, трябва да избереш единия.

КОЕТО БОГ ОДОБРЯВА, БОГ ГО И ХРАНИ.

Ако ти се подхлъзнеш и тръгнеш по някое учение, което ти предлагат и те примамват с неща…???? Аз вярвам в просперитета, вярвам, че Господ благоволява в просперитета, но както казва и Дерек Принс „просперитет с цел”, не просто просперитет. Господ казва на Авраам:

Ще те благословя и ще бъдеш за благословение. 

Т.е. две неща:

 1. ще те благословя и
 2. ще бъдеш за благословение.

Обаче вярвам също, че Бог не е манипулатор и Той не те манипулира и заплашва, за да правиш нещо, което ти нямаш убеждение да правиш. Който се поддава на манипулация е почти толкова виновен, колкото и този, който го манипулира, защото той се съгласява с манипулацията. Павел в галатяните също може би щял да бъде манипулиран, можете да го видите във втора глава, но той казва:

Нито за миг не се подадохме, за да може да устои с вас истината на благовестието. 

И всяко едно учение в Библията може да го извадиш, доведеш до крайност и изкараш от Духа.

 Всяко едно учение, включително и просперитета, който е от Бога, може да го доведеш до такава крайност. В момента има хора, които отричат просперитета заради тези, които са отишли в крайност. Господ иска да ви благослови, обаче в някои от нещата, които стават, аз просто не ги вярвам и не ги ободрявам, и не се съгласявам, и не ви ги препоръчвам.

 • Трябва да бъдете внимателни меко да ходите с Господа и да бъдете послушни на Господа за всяко нещо, което казва.
 •  И пазете се от човешката манипулация и контрол.
 • Христос иска да получи цялата слава за Себе Си, цялата слава е за Господа.

 И култ към служители и титли не вярвам че е нещо, което е от Бога. Бог иска да уважаваме и почитаме служителите, обаче цялото ни поклонение е към Господа, и на никой човек. Няма значение как ще се казва човека. Пред Петър паднаха хората и той каза: „Стани, самият аз съм човек”. Ние сме само едни хора. Никой служител няма право да превъздига себе си. Всички сме задължени да превъздигаме и превъзнасяме Господа, както казва Йоан Кръстител:

Йоан 3:30 Аз трябва да се смалявам, Христос трябва да расте. 

 Ето това трябва да е отношението на всеки един. И всеки, който въздига човека е в опасно място – трябва да превъзнасяме и превъздигаме Господа. И ако има нещо, което Той върши в даден човек, нека си дадем сметка, че това е от Господа. И ако даваме, трябва да даваме в помазанието и действието на Бог чрез определен човек. И като даваме, даваме като за пред Господа. И не вярвам, че Господ иска да въздига други имена, да въздига други табели освен името на Господа Исуса Христа. Няма значение от какъв ранг е човека – дали ще е пастор, дали ще е евангелизатор, дали ще е учител, пророк, апостол, няма значение. Важното е да вършим Божията воля. Нито крушата, нито ябълката си слагат табелка да кажат: „аз съм круша и аз съм ябълка”, просто всеки разбира това по плода. И както казва Исус, фалшивите пророци се познават по плода им.

Бере ли се грозде от тръни… 

Служителят и служението можеш да разпознаеш по резултатите, по плодовете, които дава. Ако видиш лоши плодове, не се влияй от него, какви титли има, важното е плодът. Защото:

 • ГОСПОД ПОТВЪРЖДАВА СВОЕТО ПОСЛАНИЕ И СВОИТЕ ПОСЛАННИЦИ.

На Своите посланици Той дава духовен авторитет и духовен имунитет, така че враговете да не смеят да ги пипнат. И враговете разпознават, кои са Божии посланици и кои не са, кои имат власт и кои нямат власт. Защото думите лесно можеш да изработиш, но властта и силата не можеш да изработиш лесно, защото тя идва от Бога. Но и в тази област също има манипулации (една сестра ми пише: „Има ли падане в Духа, няма ли падане в Духа”). Аз ви казвам, че има падане в Духа, защото съм виждал как Бог го върши и просто не може да не стане. Но има много случаи, в които като няма помазание и няма сила, има бутане и заради бутането хората не вярват в действието на Бога.

 • Но ви казвам: има сила Божия, и има помазани Божии хора.

Това, че има фалшиви монети, не означава че няма истински. Това че има фалшиви долари, не означава че няма истински долари. Ние трябва да търсим истинското и да познаваме истинското, да искаме да имаме разпознаване на истинските неща. Не бъдете заблуждавани от външното. Исус казва:

Не съдете по изглед, но съдете справедливо. 

Трябва да можеш да разпознаваш кое е скъпоценно, и кое не е, кое е истинско злато и кое е фалшиво злато. Трябва да имаш разпознаване от Бога. Днес се получава така в нашите среди, че ние, за да можем да бъдем по-съвременни, се облечем като хората от света, вземаме тяхната музика,и направим всичко като тях, за да привлечем младежта. Можеш да правиш евангелизация с всичко, обаче когато дойде време, приятели, да се покланяме на Бога , аз вярвам, че духът на човека може да покаже кое е поклонение и хваление е истинско и кое е просто външно. Ние трябва да търсим да се „покланяме с Дух и истина”. Ти не с всичко можеш да се поклониш с Дух и истина. Не с всяка музика можеш да го направиш, не по всякакъв начин можеш да го направиш.

И както казва един проповедник, корабът в морето е наред, защото той си плува, но морето в кораба не е наред, защото корабът ще потъне. Морето е светът, корабът е църквата. Църквата в света е добре, и църквата не трябва да стане като света. Обаче, когато светът влезе в църквата, морето влиза в кораба и корабът потъва.

 • И ние трябва да направим така, че да извадим света от нашите сърца, от нашите семейства и от нашите църкви.

 Не насила, но вътрешно трябва да го пожелаем. Защото светът не ни прави повече да спасяваме хора. Ако в църквата присъства Святия Дух, ако в църквата има Божията сила, ако в църквата всеки ден има Божието слово, Господ ще прибавя всеки ден ония, които се спасяват. Както и в Деяния на апостолите се казва:

Деяния на апостолите 2:47б Господ всеки ден прибавяше ония, които се спасяват. 

Господ ги прибавяше. Иначе ние можем с музиката да ги прибавим, със сладникави неща, например много, много музика и малко приказки да прибавим към това. За евангелизации може, но хората като си тръгнат, си тръгват гладни. Така че трябва да внимаваме в това отношение и да върнем словото на Господа, соленото слово, интензивното слово, което е като сгъстено мляко, да се върне в църквата, да върнем солта. Защото Исус казва:                                                  

Матей 5:13б Ако солта обезсолее ще бъде тъпкана от хората. 

Ние можем да се правим на интересни, обаче те ни тъпчат. Понеже нямаме помазание и нямаме сила като живеем по този начин. Ако искаш да имаш помазание и сила трябва да живееш като „отделен от света”. Хора, трябва да се отделим от света, казва Господ: 

Отделете се от тях…, 

не да бъдем като света.

Освен това, колкото по-сложно е посланието, толкова човекът не разбира за какво става въпрос. Защото човек или служител ако разбира за какво става въпрос, няма нужда да  говори със сложни думи. Той ти го вади от кухнята, той ти казва сърцевината и същността. Сложните нещо са за него, той е стигнал до тях по труден начин, но той ти ги дава на теб по лесен начин. Това е служението на служителя и това е служението на учителя. Учителят, за да достигне до някои неща е минал през много проблеми, през много трудности, на него не му е било лесно. Но той стигнал един път до тях ти ги предлага наготово, предлага ти ги по един много по-лесен начин и няма нужда да стигаш по същия начин до тях. Ти ги получаваш наготово, можеш да стъпиш на тях и да тръгнеш нагоре. Затова е учителското служение, за да ти сложи едно стъпало по-високо да стъпиш и да тръгнеш. И това, което аз трябва да направя, е да ви помогна от мястото, до което аз съм достигнал, да тръгнете и да отидете по-надалече. А не да  ви накарам да мислите сложно и да ви дам такива термини, които просто трябва да завършите философия, за да разберете за какво става въпрос. Или да ви говоря неща, които просто да ви объркат ума. Не.

ТРЯБВА ДА НОСИМ ДОСТЪПНО ПОСЛАНИЕ.

И нека да ви дам и този пример. Господ е оприличил вярващите на овчици, овчиците са ниски и те пасат по земята, по ниското, тревичка – това се нарича СМИРЕНИЕ. И словото трябва да е по ниското, трябва да е смирено слово, трябва да е достъпно слово. Обаче, ако вдигнеш нависоко словото, то тогава само жерафите ще могат да се хранят. Овцете не могат да достигнат до високото, това е слово за жерафи. И затова има слово, за което хората се чудят и казват: „Какво е това, за какво става въпрос, аз не мога да разбера за какво става въпрос?” Защото то е слово за жерафи, то не е слово за овца. Ефесяни 2 

Вярващите са овцете, а не жерафите. Жерафите знаете ли кои са? – това са философите. Философите по високото ходят, обаче какво казва Господ:

Високоумието и гордостта водят до падение. 

Ние трябва да ходим смирено. Трябва словото както в:

2 Коринтяни 11:3 Словото трябва да бъде просто и да бъде чисто. 

Като казвам чисто, това означава да няма нечисти шеги, мръсотии в словото. Словото трябва да има своята святост и да има своята чистота. Защото ние сме свещенослужители и трябва да бъдем внимателни.

Друго, трябва да се съсредоточим в писанията. Говоря за евангелските църкви, не говоря за православната църква – да не изопачаваме писанието.

2 Тимотей 3:16 Цялото писание е боговдъхновено… 

Това означава, че Господ иска да храним хората с цялото писание. Не само определени неща, не само да наблягаме на някои неща, които ние искаме да направят хората, но трябва да ги храним с онова слово, от което те се нуждаят. Какво каза Исус в Матей 24 глава.

Лука 12:42,43 Блажен оня слуга, който когато се върне господаря му го завари да храни хората на времето. 

Точно това, което в момента се нуждае всеки. А каза,

Лука 45, 46 Но ако седне с пияниците да яде и да пие и да бие съслужителите си, тогава ще получи наказание със скърцане със зъби. 

Какво казва Господ? – да не бъдем насилници, да не тормозим, защото пасторът не е пратен да бие овцете. Той може да ги потупне да вървят в правия път, на като цяло пасторът е пратен да ги води и да ги храни. И за пасторът – работата му е да води,  а не да бута. Пастирите не са отзад да бутат овцете. Представете си един пастир бута цяло стадо отзад. Това не е пасторът. Пасторът върви с гегата отпред в ръка, овцете познават гласа Му и Го следват. Затова пасторът като тръгне, него го следват овцете, разпознават гласа на пасторът, те разпознават дарбата, защото дарбата е от Бога. Обаче неуверените пастири, като видят, че нещо не е както трябва, те започват да налагат и да насилват хората да правят това или онова. Но разберете, насилието не е от Бога, Бог води доброволно. Искам да ви покажа какво казва апостол Петър:

1 Петрово 5:1 Презвитерите, които са между вас увещавам, който също съм презвитер  и свидетел на Христовите страдания… 

Забележете: той не се прави на апостол, а казва: „Аз съм презвитер”. Какво смирение.

…и съучасник в славата, която има да се яви. 

Вижте каква препоръка:

1 Петрово 5:2 Пасете Божието стадо, което е между вас… 

Пасете – това значи хранете ги. С какво? Със словото, това е храната. Духовната храна е словото, тревата е образ на словото. Пасете Божието стадо, което е между вас.

…надзиравайте го, но не от принуждение… 

Тука казва: „не с насилие, не с принуда”. Това трябва всеки един служител да го знае. Аз съм го преживял  да ме принуждават. Ние не сме в царството на сатана, ние сме в царството на светлината,  няма принуда, всичко е доброволно – или го правиш от сърце, или не.

…не от принуждение, но драговолно, като за Бога,…

Без принуда. Ако някой те принуждава, това не е от Бога. Ти ако не искаш да го правиш, може сега да станеш и да си отидеш и после ти ще си отговаряш за това, което правиш. Но никой няма право да те насилва. 

…Не по принуда, но като за Бога, нито за гнусна печалба, но с усърдие.

1 Петрово 5:3 Нито че господаруваме над паството, което ви се поверява. 

Не като господари, а казва Исус – като слуги.

А като показваме пример на стадото… 

Примерът е начинът на водене в Божието царство. Пастирът върви отпред и овцете следват примера, вървят след него.

1 Петрово 5:4 И когато се яви Пастироначалника ще приемете за венец, който не повяхва в славата. 

Бог ще даде слава на онези слуги, които са се обхождали както трябва.

И вижте какво се казва в:

Езекиил 34:1,2 Господното слово дойде към мене: Сине човешки, пророкувай против израилевите пастири, пророкувай и кажи им: Така казва Господ Иеова на пастирите: Горко на израилевите пастири, които пасат себе си. 

Кого трябва да пасем? – овцете. Аз също влизам в тази число, всички трябва да се променяме в тази посока.

…които пасат себе си. Не трябва ли пастирите да пасат стадото?

Вие ядете тлъстината, обличате се във вълната, колите угоените, но не пасете стадото. 

Виждате ли, Господ не ги упреква, че те ядат, защото за пастиря нормално да се храни с овче месо, нормално  е да се облича с вълната, даже дори да коли угоените, но казва: НЕ ПАСЕТЕ СТАДОТО!

е подкрепихте немощната,… 

Значи немощната има нужда от подкрепа, но ако има дух на немощ, има нужда и от освобождение.

…нито изцелихте болната… 

Някой е болен и се страхуват да положат ръце на него, няма да го  помажат с масло…

…не превързахте ранената…

 Има хора с вътрешни рани, имат нужда от вътрешно превързване.

…не докарахте заблудилата се… 

Заблуждават се някои и ние трябва да им кажем, че са в заблуда и не само това, а да не говорим, че не трябва да ги заблуждаваме.

…нито потърсихте изгубената… 

А това, че трябва да се търсят изгубените.

…но с насилие и строгост властвахте над тях. 

И те се разпръснаха, понеже нямаше пастир и станаха плячка. 

Защо стана това разпръскване? – защото няма пастир.

И Исус като погледна народа видя ги като овце, които нямат пастир. 

Пасторът не е чин, пасторът е служение или пасторът е благодат, която Бог дава, за да може да обедини овцете, и да ги нахрани, и да ги пази в Духа. Това е една охрана така да се каже в Духа. Пасторът ги охранява в Духа. И тука едно от нещата:

Не ги хранихте, не ги изцелихте, не ги подкрепихте, не ги потърсихте и т.н. 

Значи това, което е много важно: да ги поучаваме от писанията по един достъпен и добър начин и да храним душите на хората. Какво казва словото:

Вярата идва от слушане, слушането от Божието слово. 

Ако нямат вяра хората, какво говори това? Те могат много да изповядват, но ако нямат вяра, това показва ,че не се проповядва както трябва словото. Ако ние проповядваме както трябва словото, вяра ще дойде. Но ако вярата не идва в сърцата, а идват съмнения и безпокойства, може би трябва да променим нещата, може би трябва да се върнем

към простотата и чистотата, която дължим на Христос. 

Може би трябва да се върнем към едно по-просто послание. Защото:

Йоан 10:10б Христос дойде да даде живот и да го даде изобилно. 

Христос не дойде да строи църковни сгради. Защото може да има църковни сгради, обаче има ли живот в тези църковни сгради? Едно време хората са се събирали по домове и по къщи. Аз не умаловажавам важността на сградите, те си имат своето значение, те са важни, но когато сградата стане идол, и на сградата почнем да се покланяме и   всичко отива за сградата, тогава сградата става църквата, а не хората стават църквата. Господ не дойде да строи сгради, а Той дойде да построи църква и да даде живот.

Ако хората трудно разбират това, което поучаваме (пастирите), те още по-трудно ще го приложат на практика. Много е важно словото да има тази простота, че всички, които го слушат по възможност да го разберат, не само с ума си но и със сърцата си до такава степен, че да им е лесно и да го приложат.

 ДА ГО РАЗБЕРАТ И ДА ГО ПРИЛОЖАТ, ВЯРА И ДЕЙСТВИЕ. ВЯРА БЕЗ ДЕЙСТВИЕ Е МЪРТВА ВЯРА, ВЯРА С ДЕЙСТВИЕ Е ЖИВА.

Словото трябва да доведе до вяра и до действие. И както казахме, евангелието не е в приказки и философия, а в СИЛА.

Другото, което искам да ви споделя е, че има много книги. Какво казва Еклисиас – Соломон, мъдър Божии човек?

Многото книги изтощават плътта. 

Дали ги пишеш, дали ги четеш, изтощават. И в голяма част от книгите има доста човешки елемент. Но това, от което се нуждаем е повече от Духа на Бога, а Духа на Бога работи чрез писанията основно.

1 Тимотей 3:16 Цялото писание е боговдъхновено. 

Не всяка книга е боговдъхновена. И ако някои книги ти помогнат, това е добре, но трябва да подхождаш към книгите под водителството на Святия Дух, не безразборно. Вземаш да четеш една книга  и казваш: „А, сега разбрах за какво става дума”. Вземаш да четеш друга книга и казваш: „Какво стана сега, тази казва така, другата казва друго…?” Брат Пламене кажи какво е положението? Какво да ти кажа, как да ти помогна? Духът ако не те научи и не те води, какво мога да направя аз? Много хора са объркани защото слушат най-различни книги. Съсредоточете се повече в писанията.

1 Тимoтей 3:16 Цялото писание е боговдъхновено, 

казва Библията. И в последно време виждам толкова много книги, толкова много проповеди, че се отдалечават хората от писанията. Повечето от новите вярващи не знаят както по комунистическо време какво пише в Библията. Те знаят какво пише този автор и какво пише другият автор, а не знаят какво казва Господ.

Аз не казвам, че не трябва да се четат книги, но казвам, че на първо място трябва да се чете Библията, защото ти трябва да съпоставиш книгите с Библията. Защото не всяка книга, която претендира да е християнска е такава. Не всяка книга, която претендира да носи истина, носи истина. Има неща, които могат да те изведат извън истината. Затова трябва да четеш под водителството на Святия Дух.

Иначе като се хванеш с тази книга и с онази книга какво става: „Аз съм Петров, аз съм Павлов, аз съм Аполосов, или аз съм от тази църква, аз съм от онази църква, аз съм от това движение… Какви движения?

При Христос има една църква, няма много църкви – това е църквата, изкупена с кръвта на Господа Исуса Христа, независимо дали ще се нарече католическа, протестанска, православна и т.н., които са изкупени с кръвта на Исус и живеят праведно, те представляват църквата на Господа. И това са хора, които са водени от Божия Дух.

Другото, което искам да ви споделя, че евангелието не е средство за печалба. Защото и в тази посока може да се получи изопачаване. 

Това поучавай и увещавай и ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с благочестивото учение, той се възгордява и не знае нищо и има нездрави склонности към спорове и препирни, от които произлизат завист, разправии и хули, лукави подозрения между човеци с развратен ум и лишени от истината мислят,че благочестието е средство за печалба.

1 Тимотей 6:6 А благочестието, приемано с задоволство е голяма печалба, защото нищо не сме внесли на света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, нека бъдем доволни. 

Какво казва Господ? – да бъдем доволни. Обаче човек като гони парите какво става:

1 Тимотей 6:9,10 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение и в примките на много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. 

И всъщност сребролюбието е корен на много злини, а не парите. Но много е финна разликата между сребролюбие и сребро. И понякога зад среброто се крие сребролюбието.

Затова искам да ви кажа приятели – живеем наистина в трудно време, обаче трябва да бъдем благодарни на Бога за всичко и трябва да насочим вниманието си към вечния живот, към вечните истини и не да се пронизваме с допълнителни безпокойства и грижи. Защото Бог наистина иска да ни благослови. Но обаче, ако такъв човек се втурне без мисъл, без мъдрост, без откровение от Бога, да прави някакъв бизнес и вземе заеми, и както сега в момента е икономическа криза (а всички казват, че икономическа криза не може да те улови, обаче както виждате доста хора ги хваща икономическата криза), и в един момент тези хора си загубват жилища, загубват пари, загубват всичко, отчайват се и някои отпадат от вярата. Защо трябва да се случва това? Защо трябва хора да се съблазняват? Нека да ви кажа нещо: Божието царство не е пари.

Римляни 14:17б Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. 

И ние наистина трябва да тръгнем да търсим повече Господа в чистота.

Още едно нещо искам да ви обърна внимание:

Яков 3: Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане.Защото ние в много неща грешим. Който не греши в говорене, той е съвършен мъж,  способен да обуздае цялото си тяло. 

Учител да става този, който е призован да става и не всеки е за това служение. Всичките грешим в много неща, но важното е на какво учиш хората. Не е въпросът само да хванеш Библията или някоя книга, която си прочел и да тръгнеш да научиш хората на това нещо. Ти трябва да имаш послание, което Бог да ти е дал, трябва да имаш призвание, което идва от Бога. Защото има хора, които поучават другите, без да знаят за какво точно говорят, и без да знаят как да го кажат. Не всеки човек е призован да бъде учител на другите. Да, ние трябва да учим хората на елементарните неща, това е вярно, обаче основата, посоката, доктрината, учението не може всеки да го прави. Някои хора мислят, че ще застанат ей така и могат да водят църква или да поучават, но това са неща, които Бог ги дава. И между другото това, което Бог дава, Той го и храни. Бог благославя, Бог дава благодат и Бог храни.

И хората, които слушат, трябва наистина да внимават какво слушат. Защото Исус какво предупреждава?

Внимавайте какво слушате. 

Някои казват: „Брат, важно е да ходим на църква”. Но Исус казва:

Внимавайте какво слушате.

И второ:

Внимавайте как слушате. 

Но аз сега се съсредоточавам на това: 

Внимавайте какво слушате. 

Защото ако приемаш слово на живот, ще имаш живот, но ако словото, което слушаш няма живот, няма да имаш живот. И в един момент можеш да видиш разликата. Затова е много важно какво слушате. Защото не табелите правят служителя, а Божията благодат, Господ го прави. Може да няма име, може да няма хубави дрехи, както Йоан Кръстител е бил в пустинята. Един проповедник е живеел в пустинята, но е имало благодат от Бога и са ходели в пустинята да слушат неговото слово, защото са виждали, че Бог е с него. Бил е в кожи облечен, хранил се е с обикновена храна като акриди и див мед. Представете си обаче, Божието слово е излизало от неговата уста. Ние днес имаме нужда от словото на Бога, нямаме нужда от човешко слово. Както се казва в Изход 20 глава Мойсей казва как да се прави олтар: 

Изход 20:24 От пръст ми издигай олтар

и жертвай на него всеизгаряния… 

От пръст – образа е човешкото тяло. 

Изход 20:25 Но ако ми издигнеш каменен олтар да не го съзидаш от дялани камъни. 

Дялани камъни – да не го дялкаш с брадва или с нещо друго и да ги направиш по-хубаво да изглеждат.

Изход 20:26 Защото ако вдигнеш на него сечиво ще го оскверниш. 

И така, това, което искам да ви кажа, че учението трябва да бъде неодялано, не перфекционализирано. Защото одяланите камъни са образ на одялани хора, като аптекарски шишета, одялано учение, всичко квадратно и точно, всичко е ясно. Господ иска учението да бъде натурално, да бъде истинско, да бъде като един истински хляб. Няма в него никаква захар, не е пица, не е нито торта или паста, а е просто един хляб. Даже може да е малко горчив, но е хранителен. Господ не одобрява пастите и тортите, захарните петлета и пиците, всичките тези неща са в духовен смисъл, Господ иска Неговия хляб.

Матей 4:4 Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. 

Но това е словото – натурално, истинско, живо слово и от това имаме нужда. Да има сок в себе си, да има масло в себе си, помазание да има в себе си и да няма в себе си квас, но да бъде безквасно слово. Защото кваста напомпва. Има такива учения, напомпани, които като го хванеш е въздух под налягане. Това не е Божието слово. 

Евреи 4:16 Божието слово е живо, деятелно… 

и то е съществено и то е слово на реалност. Господ казва и го прави. Не може да се казва и никога да не става. Имаме нужда от реално слово, от истинско слово.

Ние също трябва да обърнем внимание на православната църква в България – да се молим за реставрация и реформация в тази църква. Аз вярвам, че ще дойде ден, когато ще излязат служители от тази църква и ще започнат да реформират. Защото голяма част от народа ни се води православен народ и наистина иска да намери Бога, но не знае как. И аз вярвам, че ще започне да възстановява и да възкресява основите на апостолската църква. И ние трябва да я уважаваме заради тези заслуги, които тя има, особено през турското робство, за да запази вярата, да запази българската народност по времето на Кирил и Методий, когато е измислена азбуката, за да може да се превежда Библията на български и да се проповядва на български език в църквата. Така че доста заслуги има православната църква и не да си мислим, че ние имаме всичко и знаем всичко, но да имаме подобаващо уважение и почит. Те си имат своите заблуди, обаче искам да ви кажа, че Бог гледа на сърце. 

Бог се противи на горделивите,

а на смирените дава благодат. 

Знанието понякога възгордява. Ние като евангелски християни мислим, че знаем толкова много и толкова гордост е влязла в нас, така че Бог започва да се противопоставя. Защото Господ не гледа на глава, не гледа на ум, а гледа на сърце.

Един православен християнин може да няма твоето знание, но може да е много по-искрен във вярата си към Господа и Бог да го зачете повече, отколкото ти ако имаш много информация в главата си, и си в една бъркотия, и сърцето ти не е наред. Така че имайте предвид, че Бог не е интелектуалец. Интелекта е в ума. Бог е Дух, а Духа е в сърцето.

Така че да внимаваме към отношението си към православната църква ,да се молим за тях, за тяхното възстановяване и реформация, за да може наистина българския народ да се спаси”.

Не знаем дали Бог ще използва главно евангелската или главно православната църква. Ако Господ реши да използва православната църква за спасението на българския народ, ние какво да кажем. Те не ни следват нас, затова ние им забраняваме да го правят, така ли, както те го правят с нас. Не. Ако Бог тях ги използва, слава на Господа.

Знаете случая, когато учениците на Господа не можаха да изгонят един нечист дух и Исус казва:

О, роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? 

И малко след това Йоан казва:

Господи, тука един човек гони демони в Твое име и ние му забранихме, защото не ни следва.

 

И Исус казва: Не му забранявайте, защото този, който не е против вас, е с вас.

Защо трябва да забраняваме на хората, които не са против нас, те са откъм нас. Така че ние не трябва да бъдем против тях, ние просто трябва да се молим и да помогнем да има някаква промяна.

Ето и в този случай – защо да следва този човек след тях, като те не можаха да изгонят демона.

В момента в Кайро има един православен свещеник – ексорсис, който служи със словото и гони демони, така както не съм виждал евангелисти да го правят. Много евангелисти не могат да правят това, което той прави. Даже не го вярват, и не го търсят, и не го искат, а той е православен свещеник. Виждал съм и католически свещеници, които служат в това служение, повече, отколкото евангелски.

Църквата не е институция, която да е зависима от пари или членство  и независима от Бога. Ние трябва да разберем, че Божието дело ще се свърши независимо от кризите, независимо от това, колко членове имаш в църквата си и т.н. Трябва да имаме увереност в Бога. Бог е Господ, Който владее всичко. Той е Господ и на парите, и на всичко. И ние трябва да бъдем свободни от това безпокойство,

Матей 6:25 Не се безпокойте какво ще ядете и какво ще облечете, 

но вярвайте в Него, Този, Който снабдява всичките нужди. Важни са душите на хората, а не на парите. Трябва да проповядваме за спасението на хората, а не да се съсредоточаваме толкова върху финансите. И ако ние

търсим Неговото Царство и Неговата правда, 

тези неща, от които имаме нужда ще дойдат. Финансите ще дойдат, Бог ще ги снабди, ние като ходим да вършим Божието дело.

Матей 6:33 Търсете първо Божието царство

и всичко друго ще ни се прибави. 

Трябва да се научим не да насилваме, а да се грижим за душите на хората. И като казах трябва да изнесем търговията от храма, контрола и манипулацията.

И друго нещо:

Матей 9:37 Жетвата е изобилна, а работниците са малко. 

Господ не казва апостоли, не казва пророци, а казва работници. Господ има нужда от работници. Ти работник ли си, искаш ли да работиш? Той няма нужда от президенти, няма нужда от титли, има нужда от работници на Неговата жетва. Това е, от което Господ се нуждае – работници. И Господ призовава работници. И да си работник на Божията нива е нещо, което е смирено. Бъдете работници на Неговата нива в името на Господа Исуса Христа.

Ние като протестанти, като евангелисти не сме последователи на Лутер, ние трябва да сме последователи на Исус. Ние не трябва да сме последователи на човек, а на Господа. Самият Лутер съм убеден, че не е искал хората да следват него, нито да следват някакви човешки авторитети, а трябва да се следва Господа.

Даже ще ви кажа: ние не трябва да бъдем нито протестанти, нито евангелисти, нито петдесятни, нито православни, нито католици, ние трябва да бъдем Христови и да обичаме всички, които са Христови. Християнството трябва да стане начин на живот, а не просто някаква доктрина. И фанатизма е вреден за вярата, за църквата и за обществото. Нужно е да се освободим от всякакъв вид фанатизъм. Недейте да тормозите хората около себе си, обичайте ги, помагайте им. И народът е като овце без пастир и има нужда и ти можеш да пасеш хората около себе си, можеш да им помогнеш с Божието слово в името на Господа Исуса Христа.

И така Бог да благослови всички наши братя  и сестри, Бог да благослови всички служители. И аз искам да задам няколко въпроса на служителите:

-запитай се дали си призован от Бога или си поставен от хора?

-Бог призовал ли те е да бъдеш учител?

-насилваш ли подчинените ти?

-превърнал ли си се в папа?

-смирен ли си и слуга ли си, както Исус изми нозете на учениците Си?

-себе си ли препоръчваш или Господа препоръчваш?

-Бог потвърждава ли твоето служение свръхестествено?

-дръж простотата и поучавай ясно и просто в името на Господа Исуса Христа.

Молитва:

Отче, аз Те моля за всеки един вярващ и за всеки един служител за Твоята милост и благодат върху всеки един от тях в името на Господа Исуса Христа.             

Искам да допълня: Господ ни е поставил да бъдем водачи.

И аз искам да кажа на всеки един водач: Ние всички трябва да бъдем виждащи, ако ще водим хората, защото Исус казва:

Матей 15:14 Ако слепец води слепеца

и двамата ще паднат в ямата. 

Който иска да води другите трябва да знае къде отива. И ти можеш да заведеш човека само там, където си бил или в момента си. Защото слепеца може да убие не само себе си, но и другия. Така че е важно всеки един от нас да е уверен, че вижда, преди да тръгне да учи другите. Трябва да бъде много внимателен с душите на хората. Защото понякога ги учим и мислим, че ще им дадем живот, а ги водим в обратна посока. Учението, което говорим трябва да бъде Дух и живот, не буква, защото буквата убива. Учението не трябва да бъде фанатизъм, а трябва да бъде живот. Христос не е бил фанатик. Фанатизма убива. Виждате какво става в средновековието и инквизицията – колко истински християни е убила. Така че ние трябва да даваме живот, а не да убиваме. Какво казва Исус в Матей 15 глава:

Матей 15:6б Поради вашите обичаи и традиции обезсилихте Божието слово. 

Човешки обичаи и традиции, които са противни но Божията воля, осуетяват Божието слово, независимо какви са тези традиции и обичаи. Има някои традиции и обичаи които не пречат, но има други, които са в пречка, и те осуетяват и обезсилват Божието слово. И ако имаш такива традиции в църквата, те могат да попречат на движението на Божия Дух и да попречат на Божията сила да действа. Също за Господната вечеря. Исус казва:

Йоан 6:56  Който яде от плътта Ми и пие от кръвта Ми….

 

Който пие тази чаша…. 

И това е било вино, не е гроздов сок. И хлябът е бил безквасен. Препоръчвам да се придържаме към тези неща. Хубаво е да има сол в хляба, защото солта предпазва от разваляне:

Ние сме солта на земята.

Масло може да има в него, защото помазанието е върху този хляб. Препоръчвам и няма да упрекна никой, който прави обратното. Обаче, ако искаме да се върне Божията сила, трябва да обърнем внимание и на Господната вечеря и да бъдем прецизни в тези неща. Още повече, че Исус ни даде пример. Защото има някои отклонения, които се получават. Христос казва:

Царство, разделено против себе си не може да устои. 

Трябва да престанем да се разделяме, било то в евангелизма или извън това. Ние сме  Христови. Христос е нашата глава, ние сме Неговото тяло и трябва да се обичаме помежду си, и да не се разделяме едни с други. Дарбите също – кръщението в Святия Дух трябва да се върне в църквите;

 Кръщението в Святия Дух избяга до голяма степен. Не говоря само за баптиските църкви и други такива, които не вярват в говоренето на езици. Говоря дори за нормалните, петдесятни църкви – вече не чувам толкова много за говорене на езици и за кръщение в Святия Дух. Искам да ви кажа, че трябва да се върнем към Петдесятница. Защото без силата на Святия Дух не можем да свършим нищо. Затова търсете Духа на Бога, търсете кръщението, придружено с говорене на езици, както е в Деяние на апостолите. Трябва също да се обърне внимание на сиромасите.

Трябва да обръщаме внимание на сирачето, вдовицата, чужденеца, без манипулация. Както апостол Павел казва:

Деяния на апостолите. Да не забравям сиромасите, както и аз самия имах намерение да правя. 

 • Предателствата: не бъди предател на брат си.

Както и през комунистическо време мнозина са ходели и са предавали братя служители и са ги заточавали – някои на Белене и на други места. Предателството не е от Бога.

 • Някои са лъжесвидетелствали.

Дори и днес има хора, които лъжат и лъжесвидетелстват. И това е зло.

Изход 20:16 Не лъжесвидетелствай… 

И Господ е заповядал да не лъжесвитетелстваме – предателсва и лъжесвидетелства.

Като ставаме служители:

Ние не сме партийни секретари, комсомолски секретари и други такива, не сме хора, които да правят кариера. Трябва да бъдем слуги на Всемогъщият Бог. Кариеризма няма място в християнството. Някои се насочват да правят кариера. Но да служиш на Господа не е това. Кариеризма не е служение на Господа.

Изход 20:7 Не споменавай напразно името на Господа, твоя Бог!

Има хора, които се кълнат в името на Господа и казват: „Не бе брат, пред Господа, пред Господа ти го казвам.” А в същото време понякога и лъжат. Какво казва Исус:

Яков 5:12б Да! Да! Не! Не! – другото е от лукавия. 

Говори истината, без да споменаваш името на Господа.

Това са нещата, които исках да ви спомена и всеки, който е влизал в тези неща или ги е правил, трябва да се помоли на Господ и да поиска прошка и да се покае за тези неща, които е направил в името на Господа Исуса Христа.

Притчи 28:13 Оня, който крие греховете си, няма да успее, Оня, който ги изповяда и оставя, ще намери милост. 

Бог да ви благослови приятели. Нека всички да насочим очите си към единствения Господ, да се учим от Него, Него да следваме и Него да обичаме, на Него да служим. Братята и сестрите да обичаме, дори да не споделят нашето учение. Но какво казва Библията:

Филипяни 2:3б Със смиреномъдрие всеки да счита другия по-горен от себе си. 

Бог да ви благослови в името на Исус. И нека Бог да ни даде смирение, да ни очисти и освети и да ни подготви за великата жътва; и да ни подготви за Неговото царство в името на Исуса Христа. АМИН!