Как да стоим

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 28.01.2010г.


Отворете сега Библиите си. Спомнете си, че миналия път говорихме за основата на нашия християнски живот. Колко важна е основата на всяка една сграда. Сграда без стабилна основа е нестабилна и в един момент може да пострада много, и тези, които живеят вътре в нея също. Така че Бог иска нашия християнски живот, нашите църкви, и нашите фамилии и семейства да бъдат построени на здравата основа и затова в момента говорим, че Бог ми показа, че днешното християнство му липсва здрава основа. Говорят се много високопарни неща, обаче основните неща ги няма. Да, много  е красиво да гледаш как се боядисва, как се оформят нещата в една къща, много е красиво да гледаш мебелите и да гледаш керемидите отгоре, покрива, много е радостно да видиш комина как се слага, всичкото това, и сателитната чиния даже. Обаче в същото време ако няма здрава основа, всичкото това отива на кино. Затова да не отиде по този начин, ние трябва да положим здрава основа в живота си.  Защото ти не само можеш да паднеш, може семейството ти да не устои, или служението ти, ако нямаш здрава основа. Но ти можеш да повлечеш след себе си и много други, защото се казва:

…падането е голямо.

Голямо и тежко падане. Колкото по-високо си, толкова по-тежко можеш да паднеш. За да може едно дърво да бъде високо, то трябва първо да пусне дълбоки корени в земята. Колкото по-висока е сградата, толкова по-дълбока основа трябва да има. Така че, ако искаме голямо служение, ако искаме велики неща в живота си, трябва първо да тръгнем да копаем надолу, да положим основата надолу и след това да градим нагоре. Затова пътят надолу е много важен – да се положи основа в нас.

И говорихме миналия път за основата на християнския ни живот. Тази основа се полага чрез вяра. Но какво всъщност представлява основата на християнския ни живот. И открихме, че единствената основа на християнския ни живот е канарата Христос. Цялото писание потвърждава, че Христос е канарата, на която трябва да се положи нашия живот.

Господ е канара моя…

Посочва, че Господ е канара и скала на нашия живот. И да имаш стабилен живот, ти трябва да имаш лична среща с Господа. Да търсиш срещата с Господа. Защото именно срещата с Господа е тази, която те променя. Защото има нужда от покаяние, за което по-нататък ще говорим. Но за да се случи всичко това ние имаме нужда да се срещнем с Господа. Да бъде лично, както Петър срещна Господа.

КАНАРАТА Е ИСУС ХРИСТОС, НА КОЯТО НИЕ ТРЯБВА ДА ГРАДИМ НАШИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ.

И сега идва следващата стъпка, за която трябва да говорим и това е как да стоим върху основата или канарата. Видяхте, че основата и канарата е Исус Христос. Както се казва между другото в:

І Коринтяни 3:11 Защото никой не може да положи друга основа, освен

положената, която е Исус Христос.

Т.е. основата, положена от Бога е Исус Христос. И ти или я приемаш или не я приемаш. Основа на живота ти не може да бъде нито пастир, нито църква, нито доктрина, нито деноминация, нито каквото и да е каквото и да е петкратно служение не може да ти бъде основа. Има едно място, на което се казва, че на основата на апостолите и пророците е като крайъгълен камък е Исус Христос. Но забележете нещо. Това се казва на едно място, а на друго място се говори, че Христос е основата на християнския ни живот. И ако Христос не е основата на християнския ни живот, нищо друго не може да стане основа.

И така. Как да строим върху основата? Ще започна с един много важен пасаж:

Матей 7:24-27 И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи, казва Христос, и ги изпълнява, ще се уприличи на разумен човек,който е построил къщата си на канара.

25. и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете,и устремиха се върху тази къща; Но тя не падна, защото бе основана на канара.

26. И всеки, който чуе тия Мои думи и не ги изпълнява,

ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък.

27. и заваля дъждът, придойдоха реките, и духнаха  ветровете,

и устремиха се върху тая къща; и тя падна и падането й беше голямо.

Виждате двама човека, описани в тази история от Исус. И двамата са образ на нас – на християните, и двамата строят къща. Ти можеш да строиш дом, мажеш да строиш служение, можеш да строиш християнския си живот или каквото и да е друго, бизнес. Обаче тука Господ казва следното нещо: и двамата строят къща, и на двамата къщите станаха, и двамата успяха да построят къщите си. Обаче има един проблем, че идват дъжд, реки, ветрове, идват бедствия. И когато дойдат тези бедствия или изпитания, те проверяват и те показват не колко е красива постройката, не какъв е коминът и какъв е покрива, а какво е основата, изпитват основата. Когато дойдат изпитания в християнския ни живот, те показват на каква основа ние сме стъпили. Затова трябва да обърнем внимание, че изпитанията дойдоха и върху двете постройки. Няма живот без трудности, няма живот без изпитания. Който ви учи, че няма изпитания, че може да избегнете изпитанията и трудностите в живота, има опасност да ви учи неправилно нещо.

Тука не говоря за болести, не говоря за демонично обладаване, тука говоря за житейски трудности. Защото някои хора в това число включват и болестите и обладаването. Те не са план от Бога. Атаки могат да дойдат, но болестите и обладаването е нещо, което Исус изкупи от нас на кръста, и ние просто трябва да живеем живот на победа в това отношение.

Та каква е разликата между тия двама мъже и тези две къщи? Не беше липсата на изпитания или присъствие на изпитания. Това, което ги различава двете е здравината на основата им. Никой на никого не е обещавал свободен живот от бури и свободен от бури път към небето. Напротив, в Деяния на апостолите 14:22 апостол Павел казва, че:

През много скърби трябва да влезем в Божието Царство.

т.е. в Божието Царство се влиза през скърби. Ако имате скръб в живота си не мислете, че непременно нещо не е в ред. Ако тази скръб е постоянна, ако имате скръб непрекъснато като че ли живееш в ада, тогава може да се говори за наличието на демонично нещо. Но ако имаш изпитания и скърби в живота си, ако минаваш през пустинята, това не означава, че имаш такъв проблем. На всеки му се иска да живее приятно, но Господ прави така, че да минаваме през пустините, за да може да ни очисти, изпита и да ни заздрави. Така че казва: през много скърби ще влезем в Божието Царство.

Разумният човек гради на основата на канара, а неразумният човек гради на основата на пясък. Както казахме Христос е канарата, стабилна, не се движи, не се променя.

Той е същият вчера, днес и завинаги. 

В Него няма промяна, няма изменение. Пясъка обаче се движи постоянно  и той се състои от малки песъчинки. Пясъкът обикновено е образ на хора, на множества, защото Господ каза на Аврам, че

…ще направи потомството му като крайморския пясък.

Потомство, хора, като пясък. Вижте, ние сме като песъчинки. И ако ти полагаш своята вяра, полагаш своята къща върху мнението на хората, хората се изплъзват, те са нестабилна основа. Хората могат да ти гарантират, че са с тебе, че са зад тебе, че ти помагат и т. н., обаче утре могат да се извъртат и да те предадат. Като самият Господ беше предаде от Юда. Не Господ предаде Юда, Юда предаде Господ. Ние сме тия, които предаваме Господ, не Господ нас. Но трябва да имаме предвид, че Господ е казал: 

Пазете се от човеците, защото ще ви предават по съдилища и други места и… 

Затова трябва да бъдем внимателни в това отношение.

И така, не трябва да строим на човешки мнения, на човешки чувства, а трябва да строим на единствената канара, която е Исус Христос от Назарет.

Обаче трябва да видим един момент, който е изключително важен. Понеже Христос не Го виждаме, как можеш да строиш на една невидима канара, не е много лесно. И ето ще ви покажа нещо. В Библията се казва за Христа.

Йоан 1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

За какво се отнася тука? Тука не става въпрос за думи, тука се говори за личност. Словото бе Бог.

Това очевидно е Божия Син. Той е Божието Слово. Четиринадесети стих го потвърждава, като казва:

14. И словото стана плът и пребиваваше между нас; И видяхме славата Му,

слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

С една дума тука се потвърждава, че това слово, за което се говори, е Божият Син, Единородният от Отца. Това слово стана плът, това слово стана човек, това слово прие човешка форма.

Откровение на Йоан 19:13 …и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.

Ездачът беше облечен в дреха, попръскана с кръв; това е кръвта Му, и името Му беше Божието слово,

 Неговото име е Божието слово. Вижте, Той беше наречен Исус когато дойде на земята преди 2000г. Но преди това не се е казвал Исус. Той е Вечния Божи Син, Той е вечното Божие слово и прие името Исус, когато дойде на земята и се роди от жена и стана Спасител.

И така, виждате, че когато се говори за Него, се говори, че Той е словото, слово в тяло. Словото слязло от небето в човешки образ.

Обаче освен словото, слязло от небето в човешки образ, в Библията за Божието слово се обяснява и по друг начин. Божието слово в Библията е описано и като Библията. Ето сега, какво казва Павел в:

Деяния на апостолите 20:32   И сега ви препоръчвам на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава…

Павел казва: Аз ви препоръчвам на Бога и на Неговото слово”, като се има предвид словото – писанията. Словото, което се проповядва, словото – писанията, които са записани. Ето тука като говори Исус в:

Матей 7:24  И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи, и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара.

Какви са тези Мои думи? – това са Божиите думи, които са записани в Библията. Така че, можем да направим един такъв извод, че Божието слово, когато говорим за Божието слово в тяло, Божието слово в плът, то се отнасят до Исус Христос. Но когато говорим за Божието слово, записано в Библията, това е писаното Божие слово. Така че, имаме Божието слово дошло в плът, Божие слово записано, или с други думи Библията.

Искам да обърна внимание на следното нещо. Какво е доказателството за ученичеството  и какво е доказателството, че един човек е добър ученик. В Библията се казва:

Бъдете съвършени, както е съвършен вашия Небесен Баща.

Много хора казват: Не можем да го постигнем това, така, че по-добре да не се опитваме.” Обаче Господ заповядва да бъдем съвършени, т.е.

…да вървим от съвършенство към съвършенство.

Отношението на вярващия човек към Библията трябва да бъде същото, както към Христос. От къде го вадим този извод? Както казахме преди малко, Христос е словото в плът, а Библията е писаното Божие слово. Ти не обичаш повече Господа Исуса Христа, отколкото обичаш Библията. Ти не обръщаш повече внимание на Исуса, отколкото обръщаш внимание на Библията, не се подчиняваш повече на Господа, отколкото се подчиняваш на Библията. Много хора казват: „Аз много обичам Господа, брат, много обичам Господа.” Но нито се интересуват какво казва Той, нито имат желание да изпълнят това, което Той казва.

Така че виждаме, че отношението ни към Исуса Христа може да се измери според отношението ни към Неговото писано слово.

Основното, което отличава истинския ученик от хората в света е, че истинския ученик е този, който пази Христовото слово. Има хора, които познават Библията. Самият сатана знае Библията и неговите демони знаят Библията. Това, което различава ученикът е, че той не само слуша, но и пази словото на Бога. Вижте, това е важно.

 

Не законослушателите, а законоизпълнителите ще бъдат спасени.

Защото има хора, които само стоят и слушат, стоят и слушат. Трябва да слушаме и да изпълняваме Божието слово. Какъв е изпита на нашата любов към Бога?

І Йоан 2:4,5 Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.

5. Но ако някой пази словото Му, Неговата любов към Бога e наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

Т.е. тука казва Йоан: „Не се вълнувайте от това, кой ви казва, че е вярващ и че много обича Бога. Това, което различава вярващия от невярващия е дали пази заповедите на Господа или не ги пази.” Отношението ни към Божието слово е отношението ни към Самия Бог.

Аз затова ви казах, че има много писани книги, писани върху Библията. Но Господ ни е заповядал да изпълняваме Неговото слово, да четем Неговото слово – това е най-важното.

Търсете Господа и търсете Неговото слово.

Знаете ли защо много хора не обичат да четат Библията, а предпочитат да четат някоя книга? Защото когато четеш Библията, ти си зависим от Святия Дух и трябва да чуеш сам какво Святия Дух ти говори. Трябва своя ум да задвижиш, за да разбереш какво пише в нея. Обаче, искам да ви кажа, ако наблягате повече на четене на книги, отколкото четене на Библията, това не вярвам, че е угодно на Господа, защото в многото книги има и много изкривявания. Трябва да си го признаем, има различни учения.

 Обаче нека позволим на Святия Дух да обнови нашия ум и на Святия Дух да ни даде тълкуване на Писанията. Нека Святия Дух да започне да ни говори, когато четем тези писания, защото Той е всъщност Този, Който тълкува Писанията. В Библията се казва, че цялото Писание е боговдъхновено, вдъхнато от Бога и Господ е Този, Който тълкува писанията. Така че, ние по този начин (меча на Духа е Божието слово) позволяваме на Святия Дух да ни говори. Иначе, ако слушаме само хора, често пъти не знаеш кой с какъв мотив говори, често пъти ти не знаеш кой какво учение следва. А ние имаме нужда да стъпим на здравата основа.

Какви са средствата за откровение и това е много важен въпрос, приятели: слушайте внимателно! Това, което говоря, не си го измислям, а в момента Господ ми го дава да поучавам върху основите на християнството на Дерек Принс. Така че можете да си четете книгата и да намерите тези неща. Но Бог ми показа, че това е изключително важно. Защото това тука не е някаква теория и не е просто някакво мнение, а здраво стъпило върху Божието слово. Ето сега в Деяния на апостолите 2:17 се казва:

Деяния на апостолите 2:17 В последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар, синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, внуците ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища.

Тука се говори за слизането на Святия Дух, което носи проповедническо откровение. Това е много важно. Когато има съживление, когато Святия Дух слезе, започват да се упражняват духовните дарби, има пророческо откровение. Но ние трябва да имаме предвид едно нещо: Дарбите са начин на проявяване на Святия Дух. Ако няма дарби, Святия Дух не се проявява. Имаме нужда от проявлението на Святия Дух в живота ни, в църквите ни. Затова дарбите са необходими.

Но има нещо много важно, че основата на християнския ни живот е личността Исус Христос и основата е Божието слово, писаното Божие слово даже ще кажа. Основата е писаното Божие слово. Писанията са върховно, авторитетно средство, чрез което най-вече Бог говори на Своите хора, разкрива Себе Си, насочва и ръководи хората Си. Някои хора, понеже ги мързи да четат Библията (казвам някои), наблягат на откровенията: „Господ им открил това, тук гълъбче кацнало, там цветенце на скаличка има.” Разбирате ли? – има неща, които в Библията се казва, че човек пророкува от собственото си сърце.

Така че, ние трябва всяко нещо да го сравняваме с Писанията. Човекът е видял гълъб: Има ли гълъб в Писанията? Има гълъб и значи  всичко е вярно. Не е така. Не може така да се разсъждава. Всичките бели гълъби, които са видени, значи са от Бога. Вижте, Йоан веднъж е видял гълъб, оттогава бели гълъби не са се появявали в Писанията, аз не помня на друго място.

Нашият син Стефан като беше малък като видеше бели гълъби и тичаше на площадката и викаше: „Мамо, тате, Святият Дух, Святият Дух…” И всички хора се обръщаха да гледат Святия Дух – белите гълъби, защото той знаеше, че Святият Дух е слязъл върху Исус Христос като бял гълъб.

Така че, Господ разкрива Себе Си най-вече чрез Писанията. Писанията са вечният авторитет, на който трябва да държим. И всяко друга откровение, всякакво друго слово – пророчество трябва да се съобразява с авторитета на Божието слово.

Има пророци, които казват: „Господ ми каза: така и така, ако ти не послушаш, еди какво си ще стане.” Съобразявайте го с Божието слово това, което са казали.

„Ама ако се усъмня, брат, какво ще стане?” Искам да ви покажа, че в Библията се казва, че ние трябва да изпитваме пророчествата.

І Солунци 5:19-21 се казва:

19. Духа не угасвайте.

Т.е дарбите, помазанието на Святия Дух и дарбите да са в действие.

20. Пророчествата не презирайте.

Не отхвърляйте пророчествата.

21. Всичко изпитвайте;

Всичко обаче изпитвайте или отсъждайте. Пророчество ли са ви дали, изпитвайте. „Ама брат, аз трябва да го вярвам.” Ти трябва да го изпиташ. Пророчествата трябва да се изпитват според Словото.

І Коринтяни 14: също се говори за пророчествата. Казва се:

Двама, трима да пророкуват, другите да отсъждат.

Да стоят и да разсъждават: вярно ли е, според писанията ли е или не е според писанията. Защото в последно време се изговориха много пророчества, част от които братя и сестри трябва да си признаем, че не са били от Бога. И хора, които са се хванали на тях, на погрешни пророчества и са си сложили живота върху пророчество – нека това да ви го кажа: Има хора, които са си поставили живота върху пророчество, стъпили са и са взели пророчество за основа на живота си, и са се провалили и все едно Господ е станал виновен защо не си е изпълнил словото.

 Първо, Господ може никога да не го е казал това слово. Това, което със сигурност можем да твърдим е това, което е записано в Божието Слово. Ако Господ не го е казал, недей да Го обвиняваш защо не го е изпълнил, защото Господ не изпълнява чужди думи. Господ изпълнява Своите думи. Така че, внимавайте на какво си слагате живота. Затова ви казвам, че Писанието трябва да бъде основата на живота ви. Няма да има падане така, ако стоиш върху Писанията. Но ако на вятърнически пророчества си слагаш живота, може да пострадаш. Аз вярвам в пророчества, вярвам в духовните дарби, обаче съм много внимателен. Защото идват хора и не им знаеш с какви мотиви идват да ти говорят. Има хора, които са ми пророкували клетва под формата на пророчество – формата е пророчество, но смисълът е клетва.

Има хора, които ти пророкуват с цел, както един път така наречен брат дойде в църквата в квартала, и каза: „Господ ми каза, че трябва да ми съберете сега тука 20 милиона лева.” ( сега 20 хил. лева днешно време). „От къде ще ти ги съберем тия пари, ние сме циганска църква?” Дойде и го каза това нещо, и аз ако се бях вързал … И аз му казах: „Господ не може да ти каже това.” И човекът се обиди и си тръгна. Хората бяха тръгнали да си свалят вече герданчета, пръстенчета, това, онова, защото нямат. Обаче, аз го спрях.

„На мен Святия Дух ми каза.” Не може да ти каже Святия Дух такова нещо в бедната църква да поискаш толкова пари, те ги нямат. Що не ти каза Святия Дух да дойдеш и да дадеш, интересно. Трябва да разпознаваш и да не вярваш на всеки дух.

Но да изпитваш духовете дали са от Бога, казва Словото.

Опитвам се да ви избавя от някои неща. Защото се казва в Библията:

„ Безумният (глупавият) вярва всяка дума, но мъдрият внимава добре в стъпките си.

Който иска да е глупав, да вярва на всяка дума. Но ние трябва да вярваме на думите на Господа, а не на всяка дума. „Не всичко, което хвърчи се яде.” Така, че:

І Солунци 5:19-21

19. Духа не угасвайте

20. Пророчества не презирайте.

21. Всичко изпитвайте, дръжте доброто.

Така че, трябва да се позволи на Святия Дух да работи, но е погрешно да се приемат пророчества, без да се отсъждат. Трябва да се изпитват според Писанията и тогава да се приемат.

Исаия 8:20 Нека да прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.

Какво казва словото:

Да прибегнем при закона… 

Какво е това? Писанието.

и при свидетелството. 

Да прибегнеш при свидетелството – Божието Писание, което е наречено Библия. Тази книга, която напоследък доста се пренебрегва. Понеже има какви ли не доктрини, какви ли не модерни учения. Не се хващайте на вятърничеви учения, а се дръжте здраво на Божието слово. В Божието слово може бавно до напредваш в него, може да е твърдо като черен хляб, твърдо като типов хляб, трудно да се смила, трудно да се дъвче. Много по-приятно е да ядеш тортички, обаче тортата е вредна за здравето ти, въпреки че лесно я поглъщаш. Но този типов хляб е истинското Божие слово, което е полезно за тебе. И вижте какво казва Господ. Той казва, не само с торти ще живее човек но

С всяко Божие слово, което излиза от Божията уста.

Казва:

Не само с хляб, 

т.е. оприличава Божието слово с хляб.

 То е хляб за душата ни, то е жизнено необходимо. И приятели, искам да ви обърна на нещо друго внимание:

Гордостта предшества падението, и високоумието гибелта.

Високоумие и гордост, те унищожават, падаш. Затова се казва в Библията:

Не мислете високи неща,  мислете нисички, скромничко.

Преди няколко дни пуснах това по Фейсбука.

По-добре е този, който е скромен, ама си слугува на себе си, отколкото оня, който е голяма работа, пък няма хляб да яде.

Значи, по-добре скромничко, тихичко, движи си нещата, работи си работата,

Господ е със смирените. 

Забележете и при Словото.

Псалм 23:1 Господ е Пастир мой, няма да остана в нужда, на зелени пасбища ме успокоява.

Не казва Господ че ще ни слага по палмите горе и по дърветата храната, нависоко, а на земята, по нисичкото – тревичка.

При тихи води ме завежда…

Тихичко, скромничко – пийваш си водичката на Божието слово, в присъствието на Святия Дух в молитва. И освен това, какво друго? Вземаш и си хапваш зелената тревичка на Божието слово. Скромно. Божиите хора са оприличени на овце – пасат надолу, по ниското.

Ние не сме жирафи – Божият жираф; отива и пасе по високото – философи, философски работи, велики неща. Оставете това! Бог е велик, ние трябва да сме скромни.

Никой да не мисли за себе си повече, отколкото трябва да мисли,

казва Божието слово, но всеки смирен да бъде. 

 И даже се казва:

Всеки нека счита другия  за по-горен от себе си.

Как го виждате това, а? Колко хора виждаме, които считат другия за по-горен от себе си и колко хора са голямата работа днес? Разберете: това не е от Господа, и го пише в Писанията навсякъде. Обаче дяволът иска да ни отвлече вниманието от Писанията, иска да ни накара да четем високопарни книги, пълни със сгъстен въздух, и да те отдели от Божието слово. Има писания, има книги, които наистина Господ е вдъхновил хората. Обаче има книга, която наистина е вдъхновена, както се казва в

ІІ Тимотей 3:16,17 Цялото писание ( кое? – от Битие до Откровение) е боговдъхновено (кое писание? – Библията) и полезно.

Цялото Писание е боговдъхновено и полезно.

Така че, това е от което ние се нуждаем –

цялото Писание, което е боговдъхновено. 

Няма нужда да търсим толкова другите неща.

Така че, Божието слово е върховния стандарт, чрез който всичко останало трябва да се проверява. Никой човек, организация или църква няма власт да промени, пренебрегне или да се отклони от Божието слово. Който се отклонява от Божието слово, толкова повече навлиза в тъмнина. Тези думи, които казва:

Исаия 8:20 Нека да прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.

Т.е. има тъмнина. Хората, като се отклоняват от Библейския модел навлизат все повече и повече в тъмнината.

Матей 24:23-25  Христос ни предупреждава, че идват заблуди.

23. Ако някой ви каже: Ето тук е Христос,или: Тука, не вярвайте;

24. защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните.

25. Ето предсказах ви.

Така че, да не тичаме толкова по различни проявления. Искам да ви кажа нещо: Не е важно какво е проявлението. Защото в момента много ми се набляга – не искам никого да обидя, аз ви говоря Божие слово в момента. Искам да ви обърна внимание на неща, които ме безпокоят в Духа:

„Че паднал от небето златен прах, че паднали от небето скъпоценни камъни, че паднали от небето перца, че паднало от небето не знам какво.”

Дайте Словото да падне от небето, бе хора. Нека Божието Слово да го чуем. Защото има глад за истинското Божие Слово.

И второ: Искам да ви покажа нещо друго. Христос каза и даде заповед:

Матей 10:1 …даде им власт над нечисти духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

И им заповяда:

Проповядвайте благовестието на Царството.

Не на скъпоценни камъни, златен прах, перца и други такива неща, а благовестието на Царството проповядвайте. И после какво казва? Не казва: „ Ще пада това, ще пада онова.” Казва:

Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте,

прокажени очиствайте, бесове изгонвайте!

Това е, което Той казва. Нека тези неща да ги виждаме. Обаче като не могат да се видят тези неща, хората се отклоняват в други неща. Аз не казвам, че няма такива неща, но това не си заслужава да се сложи погледа върху него. Нека сложим погледа си върху Господа, нека сложим погледа си върху реалните Божии проявления, които са записани в Библията и да търсим практично и смирено онова, което Бог дава.

А не сега, че голяма работа, че прах паднал от небето. Хората стоят болни и вързани, прах паднал от небето. Еми да си го събираме, какво да направим с него, търговия ли да направим, хора? Трябва да бъдем по-сериозни в това отношение. И да тръгнем да хванем простото евангелие и да го изпълняваме. Какво казва?

…бесове изгонвайте, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте.

Нека тръгнем това да правим. Другото кое е? – благочестието. Сираците, вдовиците – това е благочестието.

Духовните дарби да се упражняват – реално, истинско Божие Слово да има в църквата. Защото какво се казва там.

І Кор. 14: се казва, че ако влезе в църквата човек и ви чуе да пророкувате, той ще бъде изобличен за греховете си, ще падне и ще се покае. Ние това нещо виждаме ли го? Това говори за пророчества, които изявяват тайните на сърцето му. Не просто общи приказки, а конкретни неща. „Ти си направил това и това, така казва Господ. Ти трябва да се покаеш от това и това, конкретни неща – истинско пророчество.”

Отклонявам се от темата, ама трябва да ви го покажа това: Погледнете Исус Христос при кладенеца – Йоан 4 глава. Идва при Него самарянката. Той сяда на кладенеца изморен, като Човешки Син изморен, сяда на кладенеца. Праща учениците Си да купуват храна, и казва на жената:

Дай ми да пия, защото съм жаден.

Тя казва:

Няма с какво да Ти извадя водата.

И Той започва разговор с нея и казва:

Извикай мъжа си…

Тя Му казва:

Нямам мъж… 

и тогава Христос започва да говори пророчески. Не казва: „Ще ти дам пророчество и ще ми платиш едно евро за пророчеството.” Искам да го видите това нещо:

Даром сте приели, даром давайте.

Търговия с това не става. Казва:

Право си казала: Имала си пет мъже и този, с който си в момента, не ти е  мъж.

Дава й едно откровение, но няма въздухарска работа. Има точни, конкретни факти от Бога, които като ги чува жената, хуква в селото и казва:

Елате да видите:  Христос дойде. Елате да видите, дали това не е Месията.

Излиза селото. Каква евангелизаторка? Вижте каква евангелизация, водена от Святия Дух. Няма реклами: „Исус изцелява, Исус пророкува.” Няма големите реклами: „Елате да видите какво ще направи Господ. Ще ви прогледат очите, ще стане голямата работа.” Ще стане и накрая да не стане. А става, без да го казва. Смирено ходене. Иди! Тя отива и завежда цялото село и прави една непринудена евангелизация, без много организация, ръководена от Святия Дух.

Исус им изнася едно поучение и накрая хората казват:

Ние вярваме, не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Христос, Месията.

Цяло село се обръща към Христос заради едно пророчество, приятели, но истинско.

Така, отиваме нататък.

І Тимотей 4:1-3  Духът изрично казва, че в последните дни някои ще отстъпят от вярата.

Ние сме в последните времена.

И ще слушат измамителни духове.

Значи какво ще слушат? – духове на заблуда и измама. Това е предупреждение в Писанието. І Тимотей 4:1-3. Значи какво правят?

ще слушат измамителни духове. 

 Значи говорят тези духове. Ти не ги виждаш духовете да ходят и да говорят по улицата, тези духове говорят чрез хора.

И ще слушат измамителни духове, и бесовски (или демонични) учения.

Виждате, че демоните могат да изнасят доктрини. Думата е „доктрини”, демонични доктрини. И тези доктрини трябва да можете да ги разпознавате

Чрез лицемерието на хора, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които забраняват (ето сега дава някои характеристики), жененето и заповядват въздържането от ястия, които Бог създаде да се употребяват с благодарение от ония, които вярват истината.

Тука се дават някои факти за две неща, с които трябва да внимаваме, но това не е всичко. Това е само част от нещата.

Значи трябва да се внимава с учения, свързани с яденето: какво да ядеш, какво да не ядеш. „Туй не яж, онуй не яж” и т. н. Трябва да се внимава с тия учения.

И другото е по отношение на жененето. Няма да се женят, няма това, онова – с женитбите.

Значи, с храненето трябва да се внимава. Има такива специални демони, които са създали тези учения, такива демонични учения, примерно с вегетарианство, било то суровоядство, било то други такива неща, които да отклоняват хората от същността и истината на нещата.

Другото нещо е свързано с женитбите. „Нямаш право да се жениш, или не знам какво.”

Но тези неща не покриват всичко. Трябва да имаме пред вид, че има много измамителни духове в това последно време, и много бесовски или демонични учения и доктрини. Ако нямаш разпознаване, ако не познаваш Писанията, Господ да ти е на помощ, не знам. Затова трябва да разпознаваш и Псанията, за да можеш да разпознаваш тези учения.

Аз като гледам колко хора, задават такива елементарни въпроси върху Писанията. Хора от дълго време във вярата – не знаят елементарни неща. Не знаят дори книги в Библията, пророчества, например малките пророци и т. н. Трябва да се захванеш да четеш систематично Писанията, защото те са основа на християнския живот.

Това е много важно, което сега ще ви го кажа:

 БОЖИЕТО СЛОВО И БОЖИЯТ ДУХ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО, В СЪВЪРШЕННО ЕДИНСТВО И ХАРМОНИЯ. НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА РАЗДЕЛЯМЕ СЛОВОТО ОТ ДУХА ИЛИ ДУХА ОТ СЛОВОТО. БОЖИЯТ ПЛАН НЕ Е СЛОВОТО ДА РАБОТИ ОТДЕЛНО ОТ ДУХА, НИТО ДУХА ОТДЕЛНО ОТ СЛОВОТО.

Има крайност: хора си хващат Писанията и почват да си го тълкуват по човешки без ръководството на Святия Дух и влизат в мъртвешки доктрини. Примерно започват Господа да Го разглеждат като някакъв скелет. Някои верни неща, но все едно Господ не е жив, а е някакъв скелет.

Има другото: хора, които влязоха толкова в харизматичните неща, толкова вече Духът работи при тях, и толкова високопарни неща станаха, че се пренебрегнаха Писанията. Но трябва и едното да се държи, и другото да се държи. Не едното или другото, а едното и другото.

Псалм 33:6 Чрез Словото на Господа станаха небесата, и чрез дишането на устата Му (което е Божия Дух) цялото им множество.

И така, ние трябва да обърнем внимание, че в Битие 1:2 се казва, че:

Божият Дух се носеше над водата.

И тогава Бог рече:

Да бъде светлина и стана светлина.

Вие виждате: Духът се движи, Словото идва и резултатите идват.

Но Божието Слово, ето, както аз в момента говоря, Божието Слово са думите и Божият Дух е дъхът. Вие да ме чувате в момента, вие чувате думите, но ги чувате поради дъхът, който излиза от устата ми. Ако не излиза дъх, който излиза от устата ми, сега чуйте,  как сега няма да чуете нищо от устата ми. ……………. Чухте ли нещо? – не, защото няма дъх.

А някои действат така: „Ааааааааа „ идват при тебе и ааааааааа. Какво е това? Значи, трябва да има комбинация между Дух и Слово. Извинявам се, ако изглежда смешно, но това е реалността. Словото и дъхът вървят заедно. Така че, не трябва да се вземе само едното или другото, но винаги трябва да вървят заедно. Какво се казва:

Мечът на Духът е Божието Слово.

Т.е. доколкото

Божието слово се вселява богато в тебе, в твоят ум, в твоето сърце, 

 дотолкова ти позволяваш на Святия Дух да работи чрез теб и в теб. Някои казват: „Защо Святия Дух не ще.” Има ли материал за работа, с какво да работи? И затова ние проповядваме Словото и като го проповядваме то е придружено с чудеса и знамения. Но ако не го проповядваш няма чудеса и няма знамения, защото Бог действа заедно със Словото.

Мечът на Духа е Божието Слово.

Също ангелите.

Мощни в сила да изпълняват Словото Му.

Така че, те изпълняват Неговото Слово и в това е тяхната сила.

А какво да кажем за нашият Първосвещеник Исус.

Евреи 3:1 Той е Първосвещеник на нашата изповед, т.е. Той ходатайства за нас съответствие със Словото, което излиза от нашата уста.

Словото, което ние изповядваме, това е, което Той взема като материал за да ходатайства пред Отец. И какво казва:

Който изповяда Мене, Аз ще го изповядам пред Отец, който се отрече от Мене, и Аз ще се отрека от него.

Виждате, че това, с което Господ работи са думите, които излизат от нашата уста. Толкова е важно Словото Божие да влезе в нашата уста, да влезе в нашия ум  и да влезе в нашето сърце.

 Нека да ви кажа нещо друго, което Бог ми показва в момента: Ако отворите на Евреи 11:1, където е определението за вярата.

Евреи 11:1 А вярата е даване на твърда увереност за ония неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.

Т.е. вярата застава върху надеждата. Вярата идва върху надеждата. Надеждата е нещо, което идва в твоя ум в резултат на Божието Слово. От къде идва това нещо? В Словото се казва:

Шлемът на надеждата за спасение.

 

Значи в Ефесяни 6: се казва: шлемът на спасението, а в Солунците  се казва:

шлемът на надеждата за спасение. 

Т.е. шлемът е тука ( на главата), надеждата е тука. Къде е? – в умът ти. Как се изгражда? – чрез Божието Слово. Ти храниш умът си, ти обновяваш умът си, Римляни 2 глава.

Обновяваш умът си с Божието Слово и чрез това обновяване на умът всъщност идва надеждата в тебе. А вярата обаче:

Със сърце вярва човек и се оправдава.

Вярата е в сърцето. Но вярата идва въз основа на надеждата. Ако ти не изпълваш умът си с чистото духовно мляко на Божието Слово, тогава нямаш достатъчно материал да слезе (две педи) надолу в сърцето ти, да влезе в сърцето ти и да има жива вяра.

Вяра, с която да живееш. 

 Имаш нужда от вяра, с която да живееш, защото Библията се казва:

Праведният чрез вяра ще живее.

И накрая в завършек какво можем да кажем? Основата на нашият християнски живот е Исус Христос, личността на Исус Христос, Който е Божието Слово. Но ние Него не можем да Го видим. Основният начин, чрез който ние можем да стъпим в живота си на Него е чрез писаното Слово, което е Писанията. Имайте пред вид, че  в Библията или Писанията не са записани всичките Божии думи. Бог е говорил много повече и говори много повече от това, което е записано. Това, което е записано е с цел да повярваме, с цел да знаем как да живеем нашия живот тук на земята. На нас ни е дадена една информация, която ни е необходима. Повече от това не се нуждаем като информация, освен ако Бог не даде някакво откровение, пророчество или някакво друго такова.

 Но Писанията са достатъчни, няма нужда да търсим някакви други окултни книги. Примерно скрити евангелия, било то на Тома, или на Юда евангелието, или на Мария Магдалена евангелието, или други такива измислици. Просто няма смисъл да се търси там. Това, което трябва да търсим е в Библията, защото то е боговдъхновеното Божие Слово, което ни е дадено на нас. И ние трябва да използваме Писанията като основа на нашия живот. Във всяка една област на живота ни. Това са нашите граници, това са нашите рамки, в които трябва да се разпростираме.

Колко пъти хората ме питат: „Мога ли да се женя за този, мога ли да се женя за онзи?” Има едно просто определение в Библията за кого може да се ожениш.

…само да е в Господа.

Прецени, търси мъдрост и се ожени, но нека той да бъде в Господа, нека тя да бъде в Господа. И от тук нататък ти прецени, защото ти ще живееш с този човек. Няма Господ да живее с него. Ако искаш мъдрост, Той може да те посъветва, но Бог не е длъжен да ти каже точно за кого да се ожениш, защото ти си човек, творческа личност и ти можеш да избереш личността, с която искаш да прекараш живота си. Не  е задължително да искаш Господ да ти покаже всяка стъпка като някоя марионетка да ходиш, като кукла на конци. Бог е вложил творчество, Бог е вложил разум в нас. Бог ни е дал граници в Писанията, в които да се обхождаме и оттук нататък ние можем да вземаме решения. Той дори може да каже: Амин! на нашите решения, ако те са в съответствие с Неговото Слово. Но ако Бог ти каже Слово  и ти даде пророчество, и ти даде откровение и ти каже: „Този е.” трябва да Го послушаш.

Но не задължавай Бог да действа по същия начин, както е действал с някой друг. Той има различни начини, различни методи и нека да се успокоим и да имаме Господния мир. И приятели, да хванем Меча на Духа, Който е Божието Слово  ида стъпим върху него  и да застанем да го изучаваме, и да го прилагаме. Защото да строиш върху основата Христос, означава да изпълняваш думите на Писанията. Още един път ще кажа: Да строиш върху основата, върху канарата Христос, означава да вземеш Божието Слово, да стъпиш върху него на дело  и да прилагаш това, което е записано в него.

Така ще бъдете Мои ученици,

казва Господ Исус Христос.

Нека Господа да ви благослови сега в името на Исус. И нека всички да кажем: Амин.