Постът (I поучение)

Интернет предаване, Испания с пастор Пламен Петров, 11.02.2010 г.

                                                                                                

Исус ни казва:  

Внимавайте какво слушате и внимавайте как слушате! 

Така че, внимавайте какво слушате в момента, дали ще говоря Божието Слово или не. Ако не е Божието Слово по-добре не го слушайте. И второто: И второто: Внимавайте как ще го слушате. Защото едно и също семе, сложено в различна почва, дава различни резултати. Можете да го видите в Матей 13 глава. Едно  и също семе в различни почви дава различен резултат. Много зависи от почвата, много зависи от човека. И така, нека да бъдем добра почва, за да имаме наистина добрите резултати от Божието Слово.

Аз не съм свършил темата за основата, тя е тема, която постоянно ще присъства и ние ще продължаваме, ако е рекъл Господ нанатък. Но понеже назряват въпроси в Божиите хора относно поста, и аз нямам намерение много високо духовни неща да ви говоря. Ще ви говоря много практични неща за поста, така че да работи. Не е важно колко духовен вид има, а е важно дали наистина е духовно. Не  е важно как изглежда, важното  е да върши работа. Така че, Словото Божие е предназначено да ни помогне,                                                                                                                 

За да бъде Божия човек екипиран,

 подготвен за всяко добро дело, 

 както казват Писанията.

И така, почваме с поста. Стегнете се сега, защото е важен въпрос. Поста е библейско учение, изключително много актуално.

Нека да чуем Словото, защото Словото дава живот. Някои хора могат да получат изцеление по време на самото Слово. А освен това Словото ще ви даде посоки, дирекции как да ходите в Божията сила и да не се налага постоянно да се моли някой за вас.

Така че, започваме с поста. Имайте пред вид, че е едно учение, което е библейско, дадено от Бога, което среща много сериозна съпротива от страна на сатана. Причината за това нещо е, че поста освобождава силата на Светия Дух. Поста освобождава силата на Светия Дух. Ние ще говорим по този въпрос и ще видите, какви резултати дава поста в живота на Божиите хора в Библията, разбира се и днес.  

40-сет дневен пост 

И ще започна първо с Матей 4:2, където е даден поста на нашия Господ Исус Христос. Матей 4:2 – искам да видите нещо важно тука: 

Матей 4:2 Тогава Исус беше отведен от Духа (от Божия Дух) в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 

Виждате, че Светия Дух може да ни води в пустинята. Не винаги Светия Дух ни води на конфортно място. Пустинята няма храна за плътта, но има храна за духа.

Исус беше отведен от Светия Дух в пустинята и там беше изкушаван от дявола.

Второто нещо, което искам да спомена е, че Духът може да те заведе на място, където дявола да те изкушава, т.е. на място на война. Така че не се чудете. Като срещнеш дявола срещу себе си, да не кажеш: „Бог ме е оставил.” Напротив, Бог те води във войната, приятелю. Ако Бог те е помазал, помазанието на Светия Дух идва с цел воюване, идва с цел война.  

Затова се яви Божия Син, за да съсипе делата на дявола. 

Война. Затова идва помазанието на Светия Дух. 

За да приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух. 

Защо да ти даде сила? За да можеш да воюваш и да побеждаваш. 

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет, Бог Го помаза със Светия Дух  и със сила, Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола. 

Отново война. Затова беше помазан Исус, за да воюва успешно и да порази сатана. И така, 

Матей 4:2. След като пости четирдесет дни

и четирдесет нощи, най-после огладня. 

Много е важно тука да обърнете внимание на това. Има различни пости, но 

ОСНОВНИЯТ ПОСТ, КОЙТО Е ДАДЕН ОТ БОГА, Е ЛИШАВАНЕ ОТ ХРАНА С ДУХОВНА ЦЕЛ, НО НЕ ЛИШАВАНЕ ОТ ВОДА.

Особено когато става въпрос за дълъг пост трябва да бъдете много внимателни да не лишавате организма си от вода.

Исус пости четирдесет дни и четирдесет нощи и се казва тука, че 

…най-после огладня. 

Ако не беше пил вода пред това време, най-после щеше да ожаднее още първата седмица. Но Той огладня, но не ожадня, което явно показва, че Той е пиел вода през това време. Нямаме доказателство нито за едното, нямаме доказателство нито за другото. Но имаме повече доказателство повече за това, че Той е пиел вода през това време. Това го казвам, защото има някои учения, които казват, че пост с вода не е пост. Но това не е вярно, защото в Писанието нямаме доказателство за това. Така че виждате, че поста е неядене с духовна цел, но не е непременно не пиене на вода. 

Пълен пост (тридневен) 

Има пост, при който човек се ограничава и от ядене и от пиене. Това е пълен пост. Този пълен пост се използва обикновено при кризисни ситуации, при които ситуацията има риск за живота.

Имаме такъв пример – може да видите в книгата Йона, когато Ниневия е била под смъртна опасност. Йон отива, пророкува и казва:  

Още четирдесет дни и Ниневия ще бъде разрушена или съсипана. 

Той пророкува и тогава целия град от царя надолу влиза в пълен пост без пиене на вода. И тогава Господ вижда поста  и смирението им и се отмахва Божия гняв от Ниневия.

Подобен случай имаме с Естир, когато отново имаме смъртоносна опасност. Аман, един от т.н. министри на царя на Персия успява да склони царя да избие всичките евреи до един. Като имаме пред вид, че абсолютно всички евреи са били в огромната Персийска империя, която се е състояла от 127 провинции. При това положение еврейския народ е трябвало да бъде избит до последния човек – Божия народ. Тогава Естир обявява тридневен пост без ядене и пиене, без храна и без вода. Влиза при царя и Бог й дава благоволението на царя и тя успява да победи благодарение на този пост. По този начин се променя историята на еврейския народ, както в първия случай историята на Ниневия, защото Ниневия се е радвала още 200 години съществуване поради това, че народът се е покаял.

Пророчеството на пророк Йон не се е сбъднало. Това е удивително. Той казва: 

Четирдесет дни и градът ще бъде съсипан. 

 И виждате, че в резултат на поста Божия гняв не падна върху този езически град и градът беше избавен, въпреки че пророка пророкув, че ще бъде разрушен. Т.е. пророчеството на Йоан не се сбъдна, защото народът се покая и отстъпи от греха, искам да обърнете внимание. Не става въпрос да живеят в грях и беззаконие, но те оставиха нечестивите си пътища.

Подобен е случаят с Естир: целият еврейски народ под смъртна опасност не ядоха, не пиха вода цели три дена и народът беше избавен. И този Аман, който е планирал да обеси Мардохей – Божия човек, вместо Мардохей да бъде обесен, този Аман – служителят на сатана, самият той увисна на собствено приготвеното си бесило. Той приготвя бесило за другия, и както се казва: 

Който копае гроб на другия  сам пада в него. 

Обаче, за да се задвижи това нещо има нужда от пост. Някои хора казват: „Каквато е Божията воля, то ще стане.” Не винаги става Божията воля, приятели. Затова е войната – коя воля ще бъде. Затова Исус ни казва и ни съветва в Матей 6 глава така да се молим:  

Да дойде Царството Ти, да бъде  волята Ти, както горе на небето,

така да слезе тука долу на земята. 

Нужна е молитва, за да стане, нужен е пост, за да стане. Искам да обърнем внимание на пасажа в Матей 17:21. Исус казва на Своите ученици. 

Този род не излиза освен чрез пост и молитва. 

Той говори за освобождението от демони. Демоните не излизат казва, освен чрез пост и молитва. Т.е. виждате, че постът и молитвата помагат много, когато имаме нужда от освобождение и изцеление, разбира се, защото те са свързани нещата. Много пъти освобождението и изцелението вървят ръка за ръка. Така че, хора, когато имаме нужда от освобождение и сега както възнамеряваме да провеждаме месечни освободителни служби имайте предвид, не само да разчитате, че някой ще се моли за вас, но вие се подгответе, подгответе почвата с подходящ пост и молитва. Защото този род не излиза освен чрез пост и молитва. Някои хора казват, че някои демони не излизат освен чрез пост. Постът и молитвата са задължителни. Постът и молитвата трябва да бъдат преди освободителната сесия. Когато дойде време за екшън, ти нямаш време да постиш и да се молиш, ти трябва да си подготвен.

И така, продължаваме нататък. Виждаме, че Исус огладня, така че поста е свързан с неядене, а не е непременно с непиене на вода.

Имаме два случая, в които явно в Ниневия, книгата на пророк Йоан и в книгата на Естир, когато имаме пост без ядене и без пиене на вода, но това са изключения в много сериозни ситуации.

Трябва да се внимава, особено при дълъг пост. Виждате три дена, при които не е пита вода. Трябва да се внимава при дълъг пост да не го правите без пиене на вода, за да не си създавате излишни проблеми.

Колко дълъг, колко продължителен трябва да бъде поста, виждате горната граница е поставена от нашия Господ Исус – четирдесет дена. Някои казват, че са постили по седемдесет дена, не знам. Но това, което аз мога да кажа: 

Доволно е ученикът да бъде като учителя Си. 

Това е, което мога аз да кажа. Аз бих сложил като горна граница четирдесет дена на пост. И освен това бих ви казал и друго нещо.

ПОСТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРШЕН ПОД ВОДИТЕЛСТВОТО И ПОМАЗАНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ. НЕ ПО ПЛЪТ, А ПО ДУХ.

Виждате тука, че Духът заведе Исус в пустинята да бъде изкушаван от дявола. Духът Го заведе да пости там. Светият Дух Го заведе. За такъв дълъг пост трябва да Светия Дух да те заведе. Не влизай в дълъг пост без ръководството на Светия Дух.

Така. Говорим за горната граница. Горната граница вярвам, че  е четирдесет дена. Има братя и сестри, тука имаме една сестра, която пости по четирдесет дена, в една църква постят по някои хора по четирдесет дена. Слава на Бога. Но въпросът е, не само колко дълго ще постиш, а колко ще бъде резултатен поста ти. И затова тука някой зададе въпроса: ”Как да постим правилно?” И много хубав въпрос зададе. Защото не е важно колко дълъг ти е поста, а колко е правилен. Дължината е важна, но и правилността на поста е много важна. Защо? Защото имаме пример в Лука 18 глава, където един фарисей застана пред Бога в храма да се помоли и каза:  

Господи, благодаря Ти, че не съм грешен, че не съм нечестив като другите хора, и като този бирник тука до мене, 

Благодаря Ти, Господи, че не съм такъв човек, че аз съм голямата работа, благодаря Ти, Боже, че Ти ме направи голямата работа, благодаря Ти, Боже, че Ти ме направи мене голямата работа, че аз съм голямо нещо станал. Благодаря Ти, Господи, че, 

Постя два дни седмично, че давам десятък от всичко. 

Лош ли е постът? Не е. Лош ли е десятъка? Не е. Всичко това е библейско. Кое е лошото? – гордостта, грехът на сатана. Грехът а на сатана е гордостта и това е лошото.

Той казва: „Благодаря Ти, Господи на Тебе, че аз съм голямата работа. Благодаря Ти, че постя два пъти седмично, благодаря Ти, че много хубави и праведни дела аз върша.”  Аз, аз, аз – гордост. Хора, които постят, за да се гордеят, хора, които постят, за да тормозят другите, не постят по Божията воля. 

Когато ти постиш,  нека да не си личи, че постиш. 

Не е въпросът да лъжеш хората, въпросът е да не натрапваш това, че постиш. Има хора така се държат в дома си, че всички останали се чувстват виновни, че не постят. Не е редно така да бъде. Нека като постиш, да бъде като за пред Бога. Ти като постиш, недей другите да ги тормозиш с това нещо, защото не е добре пред Господа. Не  е добре да се надуваме пред хората, напротив, в Библията се казва:  

Всеки със смиреномъдрие да счита другия за по-горен от себе си. 

Искам да погледнете в съвременната църква, колко хора считат другите за по-горни от себе си? Едно и също събитие, погледнато през различни хора, всеки мисли, че той е бил използван от Бога, за да стане еди какво си, а не вижда другия кога е бил използван от Бога. А ние трябва да бъдем смирени, и в поста също. 

МНОГО Е ВАЖНО СМИРЕНИЕТО!                                                                                                        

Бог дава благодат на смирените, а на горделивите се противи. 

Затова нека ходим смирено с нашия Господ. Когато постим да бъдем смирени, независимо колко дълъг е поста, ако щеш стотни пост да направиш, пак бъди смирен, защото няма да върши работа, ако няма смирение.

Както Господ казва на същото място в Лука 18 глава, че бирникът, който беше грешен, отиде у дома си оправдан, но не и този фарисей, който толкова праведни дела правеше, обаче, понеже се гордееше, Господ не му чу молитвата. И каква полза, ако не ти се чуе молитвата и каква полза, ако Господ не обърне внимание на поста.

Каква е основната цел на поста? Основната цел на поста е смирение на душата на човека. Основната цел на поста не е отговори на молитвите, а смирение на душата. Когато душата ти е смирена, Бог ще ти даде благодат. Когато душата ти е смирена, няма нужда много да викаш, Господ ще те чува по-лесно, защото: 

Господ не е оглушал, та да не може да чуе, но вашите беззакония са ви отлъчили от Господа, та Той не иска да погледне.

Така че, смирението носи благодатта на Бога, а гордостта носи съпротивата на Бога. Никой не иска Бог да му се съпротивлява. Обаче, за съжаление Бог им се съпротивлява и Бог да пази да не сме от тези някои. Ако сме от тях, ние имаме нужда от покаяние и смирение, за да придобием Божията защита и подкрепа. 

Защото ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? 

Ако Бог застане против нас,какво ще правим? Затова е нужно да знаем че,

Бог се противи на тези, които са горделиви и които Му се противят, а на тези, които се смиряват пред Него и пред останалите,Бог дава благодат, дава добри дарове.

Така че, поста е с цел смиряване на душата. По какъв начин се смирява душата? Вижте, в нас има две природи: Едната е природата, която сме наследили от Адам, нашия праотец – това е плътската природа, природата на бунтовника, който не се покорява на Божия закон и не може да се покори и който се съпротивлява на Бога, дори и да е религиозен. Това е плътската природа на Адам. И в Галатяни 5 глава се говори за делата на плътта, които са явни.

Също така в нас, които сме новородени християни има и друга природа, която е природата на Бога. 

Ако някой е в Христа, той е ново създание, старото премина, всичко стана ново. 

Това е създанието, което Бог е създал в нас, това е новия човек. И всъщност имаме в нас тази борба, както казва апостол Павел: 

В мене има борба, Копнежът на плътта и копнежът на Духа, които воюват в нас. 

Всеки ден ние се събуждаме и тази война е пред нас. Когато някой те атакува, на теб ти е лесно да се разгневиш и да се развикаш или да направиш нещо подобно.Но Господ не иска да бъде твоята реакция такава. 

Не отговаряйте на злото със зло. 

Така че, ние всеки ден ставаме с избора, дали да ходим в Духа или да ходим в плътта. Трябва да ходим в Духа. Именно поста отслабва плътта в човека, както физически, така и всякакси. Плътта на човека отслабва по време на пост, особено продължителен пост. И тогава отслабената плът има по-малко сили и възможности да се противи на духовната природа или на Светия Дух, или на новото създание вътре в нас. Така че, ние можем повече да се движим в Духа. Поста е насочен против нас самите и против нашата плътска природа, отколкото против нещо друго. Т.е. ние в поста воюваме срещу себе си, срещу собствената си плът. Умъртвяваме телесните действия, умъртвяваме собствената си плът, когато постим.

 Така. Тука има стихове, които искам да ви прочета. 

Матея 18:4 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното Царство.

 

Матей 23:12 Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.

 

І Петрово 5:6 Смирявайте се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиси своевременно.

 

Яков 4:10 Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.  

Така че ние имаме две алтернативи или две възможности – да следваме плътта или да следваме Духа. И именно, когато ние постим, ние даваме възможност на духовния човек в нас да расте, да се развива и да вземе надмощие.

Искам тука да обърна още едно внимание в Лука 4 глава случаят с Исус в пустинята отново е описан, там обаче има някои допълнения, които са много полезни. 

Лука 4:1 Исус пълен със Светия Дух, като се върна от Йордан беше воден от Духа в пустинята четирдесет дни. 

Забележете, Исус, пълен със Светия Дух при река Йордан беше воден от същия Свети Дух в пустинята четирдесет дни. Така че виждате, че Господ води народа Си през пустинята, дори и Господ Исус мина през пустинята. За да можеш да влезеш в обещанията, трябва да минеш през пустинята.

Някои хора искат от Египет да скочат директно в Обещаната земя. Не става. От Египет пътя минава през пустинята. От робството, от греха, пътя минава през пустинята, умирането на плътта и тогава влизаш в обещаните благословения на изобилие от Господа.  

Лука 4:1 Исус пълен със Светия Дух, като се върна от Йордан беше воден от Духа в пустинята четирдесет дни, и беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези четирдесет дни и като се изминаха, Той огладня. 

Забележете, тука Той отново ясно се показва, че Той не е ял през тези четирдесет дни. Не се казва: не е пил, но се казва: не яде и след това огладня. Нормално е като не ядеш да огладнееш. Ако беше не яде и не пи, щеше да пише, че е огладнял и ожаднял. Но се говори само за яденето.

Това го казвам, защото има някои учения, които връзват хората: „Ако пиеш вода, значи не си постил.” Това не е вярно. Има пост, ако искаш, например има някои сестри и братя, които да речем детето им е в интензивното отделение в Пирогов, всеки момент може да си отиде и т.н., нормално е да вземат пост без ядене и без пиене, защото има смъртна опасност, нормално е. Силен е поста, определено.  

И не яде нищо през тези четирдесет дни и като се изминаха, Той огладня.

И дявола Му каза: Ако Се Божи Син, заповядай на този камък да стане хляб. 

Дяволът идва да Го изкушава с ядене. Значи какво: когато си на пост, кой ще дойде, за да те накара да ядеш? Кой ще дойде да ти предложи храна? Както виждате той предложи храна, а не вода. Още един път: дявола ще ти предложи храна, така че съпротиви се. Исус каза: 

Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово,  

което означава, че по време на поста е хубаво да се храните с Божието Слово. По възможност. Ако си на работа и нямаш възможност, това е друг въпрос.

И така, мина три изкушения, на които три изкушения Исус отговори с Божието Слово и победи.

Но идваме до 14 стих, който е много важен стих. Казва се: 

А Исус се върна в Галилея със силата на Духа. 

Трябва да си го подчертаете това нещо.  

…със силата на Духа. И слух се разнесе за Него по цялата околност. 

Нека да забележим нещо. Исус влезе в пустинята – първи стих, пълен със Светия Дух, пости, беше изкушаван и победи и излезе със силата на Светия Дух. Искам това да го чуете внимателно, защото някои хора се объркват.

Светия Дух те води в пост, ти влизаш в поста и си казваш:” Аз съм пълен с Духа, влизам да постя и непременно трябва да чувствам присъствието  и Господ да ми говори.” Но вместо това, можеш да се отзовеш в същата ситуация, в която се отзова Исус. Вместо Бог да ти говори, дявола да ти говори. Защото виждате, че в пустинята не говори Бог на Исус, а говори дявола и Го изкушаваше. Дори Му даде стих, с който стих Го изкушаваше да съгреши на Бога и този стих беше от Библията. Той дори извращаване на Писанията прави.

Така че, по време на пост ти си в директна война със сатана. И нищо чудно, че ти е трудно. Защото сатана не иска никой Божи човек да пости.

И знаете ли какво казват Божиите хора: „Отказах се да постя. Аз като вляза в пост, та почнат проблеми в къщи, па се караме с жената. В поста, то проблеми, то главата ме боли, то постоянно ястия около мене се разхождат, карам се с този и т. н.” Но нормално е да бъдеш атакуван и изкушаван от сатана по време на самия пост, да бъдеш изкушаван, така че, да нарушиш поста и да оставиш поста.

Дори и да си паднал по време на пост, стани и продължи. Прави това, което си решил да направиш, довърши това, което си започнал. Защото поста има огромна сила. И ти си в една такава ситуация на война, в която сатана иска да те разколебае. Може и по време на пост да дойдат колебания, съмнения, отчаяние, депресия – всичко това са атаки. Ти можеш да не го разбираш, но това са атаки. Може да дойдат например да те извадят с вкусни яденета, или с упреци и т.н. Но просто не се предавай, както Исус не се предаде. Защото по време на поста ти си на война, и ти можеш да не чувстваш присъствието на Бога, но то е вътре в тебе. Врагът иска да те събори. Но виж 14 стих. Исус влезе в 1-ви стих, пълен с Духа, в следващите стихове пости, и в 14 стих  

излезе със силата на Светия Дух. 

Едно е да влезеш пълен с Духа, друго е да излезеш със силата на Духа.

ПОСТЪТ ДОКАРА СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ В НЕГОВОТО СЛУЖЕНИЕ.

       Т.е. поста, който Той мина, беше средството, чрез което силата, помазанието на Светия Дух се освободи. Поста ако щете беше това, което смачка маслината, за да може маслото да излезе от нея. Така че, смачквайки тази плът по време на пост, убивайки плътта, умъртвявайки телесните действия, ние освобождаваме помазанието на Светия Дух да действа в живота ни чрез пост. Искам да обърнете внимание на това. 1-ви стих – пълен със Светия Дух, 14-ти стих – със силата на Светия Дух Той излезе. Кога дойде силата? Не преди поста, не по време на поста, а след поста. Защото по време на поста ти се чувстваш слаб, немощен, атакуван, но след поста идва силата. 

И още едно нещо искам да ви предупредя! „Това го получих по време на пост, значи е от Бога.” Нека да ви предупредя за това нещо. Не всяко нещо, което получаваш от Бог  е от Бога. Исус по време на поста получи Словото, в което е казано: „Хвърли се от тука, защото е писано: Ще заповяда за Тебе на ангелите Си да те пазят, (91 Псалм цитира), на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък ногата Си.” Дявола Му цитира Словото и Исус можеше да каже: „Това беше откровение от Бога. По време на пост го получих, откровение от Бога.” Но Той каза: 

Да не изкушаваш Господа, твоя Бог. 

Така че по време на пост може да ти говори сатана, имай го в предвид. Не казвам, че може Бог да ти говори, разбира си, че може. Но може да получиш откровение фалшиво, затова всяко нещо трябва да се сверява с Библията. В момента има много плъзнали откровения, които трябва да се изпитват библейски. Иначе хората могат да влязат в беля, защото някой е постил и е получил някакво откровение. Надявам се, че това нещо ви е полезно. Да не вярвате на всяко нещо, което е дадено по време на поста.  

ПОСТЪТ ТЕ ВЪВЕЖДА В ДУХОВНИЯ СВЯТ. 

Поста те въвежда в духовния свят, а в духовния свят има две царства. И въпросът е, от кое от двете царство ще получиш информацията. Ако я получиш от неправедното царство, ще е духовно, но няма да е от Бога. Затова внимавайте!

Така че, искаме ли силата? Силата идва след поста. По време на поста ти си немощен. Обаче какво казва:  

Когато съм немощен, тогава съм силен, казва Павел. 

Когато твоята плът е немощна, тогава силата на Светия Дух се освобождава.

И така приятели, видяхте, че сатана го е страх от поста и се опитва да спира постовете на хората. Няма да се предаваме на тези неща, които той се опитва да направи.

Благодарим Ти, Господи Исусе Христе.

Та видяхте за продължителност, казахме максимум четирдесет дни – това е, което аз поучавам, не ви ограничавам, ако искате и сто дни изкарайте, обаче Пламен така учи. До 40 дни, защото това съм видял в Библията. Разбира се, пише се, че и по-велики дела ще извършим. Ако някой мисли, че и в поста по-велики неща ще извърши от Христос, е свободен да го направи.  

Минимален еднодневен пост 

Кое е най-малкото време, което можем да постим? Аз вярвам, че най-малкото е един ден. Един ден – 24 часа е достатъчно. Повдигнаха се някои въпроси относно това, как да постим, защото сме направили група за пост в интернет, в Фейсбук. Аз съм сложил от 7ч. вечерта до 7ч. вечерта на другия ден. Това, което съм сложил. Някой може повече, не искам да се хващаме точно за буквата. Моята работа основно е да ви насърча да постите и ако има някой, който да организира по-добре в това отношение, може да ми пишете. Да се заемете с това да се организират хората за това от колко часа до колко и т.н. Най-важното е, че сме решили да постим през цялата 2010 година. Всеки ден има по двама, по трима и по повече човека, които да са на пост. Слава на Господа за това нещо. И вече резултатите започват да се виждат: идват пробиви, защото не даваме на дявола да си поеме въздух. Благодаря на Бога за това нещо. Така че, едно денонощие. 

Как да постят хората, които са болни? 

Какво да правят хората, които са болни? Има хора, които имат определени заболявания, пият лекарства и т.н. Ако човекът е болен, допустимо е да направи и по-малък пост. Най-митиатюрния пост е пропускане на едно ядене, ако някой не може поради заболяване и т. н. Но нормален човек по-малко от едно денонощие смятам, че не е правилно. Има хора, които ги заболява много главата. „Брат, като постя много ме боли главата.” Първо, това може да означава, че врагът те атакува да не постиш. Второто нещо, което е, обикновено по време на пост, както и по време на гладуване, разбира се, още повече, там, където имаш заболяване, започва да те боли. Така че хора, които имат проблеми с високо кръвно налягане и с други неща, понеже организмът започва да се очиства, те започват да изпитват болки на определени места.

Поста има физическа и духовна страна. Физическата страна можете да бъдете спокойни, че поста е полезен, когато се прави по правилния начин.  

Захранване след поста 

Не както казваха за един брат, който е постил две седмици и след това се наял с топъл хляб със сирене и получил преплитане на червата. Значи един хляб със сирене да изядеш след две седмичен пост, даже не знам дали и вода е пил през това време, нямам представа. Това е нормално да се случи такова нещо. Значи, трябва да се внимава как ще се захрани човек след това. Има различна литература по този въпрос: Дерек Принс има хубави неща, които е написал. Може да прочетете неща: Как да се захрани човек, защото трябва да става много постепенно.

Продължаваме нататък. Поста ни пренася от естествената в свръхестествената област. В свръхестествената област нещата, които са невъзможни, там стават възможни. Например както си в един лабиринт, и не можеш да излезеш от него  и всичко изглежда трудно, не можеш да се придвижиш както трябва, но ако успееш да се издигнеш над лабиринта, високо няма лабиринти. Така че, всичко  е възможно да се постигне с правилен пост. Казахме с правилен пост. Когато има гордост, поста е неправилен. Когато има смирение, поста е правилен.

Нека да видим още нещо, което е описано в Деяния на апостолите 13 глава.  

Деяния на апостолите 13:1 В Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава и

2.И като служеха на Господа и постеха Светия Дух каза: 

Ето виждате, в случая с Исус дявола говори на Исус. В този случай Светия Дух говори. Виждате, че поста пренася от естественото в свръхестественото. Може да чуем гласа на Светия Дух по време на пост, както те са чули в църквата гласа на Светия Дух, но трябва винаги да се изпитва. Дали това, което чуваш е от Бога като съпоставяш с Писанията. Те чуха гласа на Бога по време на пост. Бог им говори и каза: 

Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал. 

Павел е ил призован от Господа девет години по-рано. Господ го призова в 9-тата глава, като каза, че ще го изпрати далеч срез езичниците и ще проповядва на царе и т.н. Но минава един период около девет години мисля, и Павел не отива да върши това нещо. Но те са в Антиохия и почват да постят и да се молят. И тогава Светия Дух казва: 

Сега ми отделете… 

Досега беше призован, а сега не само си призован, но си отделен за работата, която вече съм те призовал преди девет години. Сега с поста призивът, който си имал, става реалност. Виждате, можем да кажем, че поста привежда реалностите от духовния свят в материалния свят. Павел, който е бил призован в резултат на поста влиза в призванието си, т.е. бива отделен от Господа за работата, на която е вече призован. И след като чуват това от Бога, те отново постят и отново се помолват и полагат ръце на тях и ги изпратиха. Виждате, че поста е бил неразривно свързан със служението на първата църква. Всяко едно решение, което е трябвало да вземат, те са постили, за да го взимат. Не са го вземали на база на логично мислене и ли на база на човешка мъдрост, а са го взимали в резултат на пост. Виждате колко е важно решенията на църквата да бъдат вземани чрез съответното постене.

И след това можем да видим също в: 

Деяния на апостолите 14:23 И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. 

Т.е. ръкополагане на презвитери, на ръководство на определена локална църква. Апостолите постеха и се молеха и положиха ръце, и така предадоха властта в ръцете на тези хора с пост и молитва. Отново. Възстановяване на ръководство на църквата. Това не е някаква администрация, тука ще отчетем това, хайде да гласуваме колко „за”, колко „против” и всичко е наред. Тука има нужда от намеса на Бога. Можем всичко да изчислим, гласовете точно, но ако Бог не е в това решение, жалко. Много жалко. И на много места Бог не е вътре в решенията. Виждате първата църква, (Деяния на апостолите) ще видите, че е водена от Светия Дух и решенията са били взимани от Светия Дух и те са се съгласявали с Него. Т.е. те са чували гласа Му и са разбирали гласа Му. Не са си въобразявали, а са чували и са разбирали съответно Божия глас и са го следвали.

Искам да видим тука начина, по който Господ е променил историята чрез Естир в книгата Естир 4:15,16. Това е много важно да го видим. Казахме, че с поста Господ ни променя нас. Но освен че нас ни променя с поста Господ може да промени хода на историческите събития и да се случи нещо друго, не това, което щяло да се случи в резултат на пост. Божия гняв може да се отмахне и може да дойде благословение от Господа. Ето вижте: 

Естир 4:15-17 Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохей: Иди, събери всички юдеи, които се намират в Суса и постете за мене: не яжте и не пийте три дни, нощ  и ден, и аз и моите момичета ще постим подобно, и тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако погина, нека погина. И тъй Мардохей отиде и извърши всичко, което му заповяда Естир. 

Резултатът можем да го видим вече в 7-ма глава обесването на Аман в 6-та глава отдаване почит на Мардохей, който трябваше да бъде обесен, в 8-ма глава царския указ относно юдеите, в който юдеите не биват избити, а напротив биват поставяни на почит. Виждате че Аман беше обесен. И имаше едно невероятно благословение за целия народ и историята се промени в резултат на това, което направи Естир: че призова народа към пост и молитва. Когато имаме трудности, когато имаме трудни проблеми ние можем да решим да се справяме по плът с нещата, но можем да решим да се оправим и по Дух.

Искам да покажа тука един друг стих, който се намира в: 

Ездра 8:21 Тогава прогласих пост там при реката Авва, за да се смирим ред нашия Бог, (виждате в поста смирение) и да просим добър път за нас, за чадата ни и за целия ни имот. Те трябва да се преместят в Ерусалим, за да строят. Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници за да ни пазят от враговете ни по пътя, понеже сме говорили на царя, казвайки: Ръката на нашия Бог за добро над всички, които го търсят, а силата Му и гневът Му против всички, които Го оставят. Постихме  и се молихме на нашия Бог за това Той ни послуша. 

Ездра   бил в такова състояние: той е говорил с царя да му даде определени неща, съответните финанси, които са необходими и разрешение, за да може да строи в Ерусалим. Обаче това, което не е поискал от царя е защита, защото е имало достатъчно много врагове, които са щели да нападнат тях  и децата им по пътя. И Ездра казва: „Досрамя ме да поискам от царя и конници да прати да ме защитават, защото казахме на царя, че Бог ни защитава.” И царя ще каже: „Нали ви защитава вашия Бог, защо сега искате допълнителна защита.” Така че те прогласили пост  и молитва. И това  е нещото, пред което сме поставяни много пъти. Дали ще търсим да се защитаваме по плът, или ще тръгнем да търсим в Духа защитата от Господа. Много по-благословено е това, което той е направил. И често пъти ние можем да изберем плътския вариант. Но по-добре да изберем начина, по който Ездра постъпи.

И сега искам да обърнем на Исаия 58 глава. Цялата глава почти се говори за поста. И тука се казва така: говори се за Божиите хора, че Го търсят, че искат да се приближават и Моите хора Ми казват:  

Исаия 58:3 Защо постихме, а Ти не виждаш?

 Защо смирихме душата си, а Ти не забелязваш? 

Значи вижте, целта на поста е също Бог да види и Бог да забележи или Бог да чуе молитвите ни. Поста усилва нашите молитви и привлича вниманието на Господа към нас.  

Исаия 58:3 Ето, в деня на постите си

 вие се предават на своите си удоволствия. 

Това  е eдни от нещата, които искам да ви кажа. Поста е свързан с това, да не се предаваш на своите си удоволствия. Човек обича да се храни – по време на пост не можеш да се храниш. Аз вярвам, че включва и такива неща. Когато си на пост не да се предаваш, като имаш някое любимо предаване по телевизията, например хората гледат разни сапунени опери гледат и т.н. Постиш и не се предавай на своите си удоволствия. Предавай се на Словото, 

Защото не само с хляб ще живее човек,

но със всяко Слово, което излиза от Божиите уста. 

Предавай се на молитва. Словото и молитвата са тези неща, на които трябва да се предаваш по време на пост, а не твоите си удоволствия. И казва: 

И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

Т.е. поста е време, в което ти трябва да оставиш своите си работи. Защото ние постоянно имаме толкова много неща да вършим. Разбира се, ако ходиш на работа не можеш да го оставиш. Но ако не си на работа,  и е хубаво да постиш, когато не си на работа, да можеш да посветиш това време на Господа. Не да си вършиш своите си работи, а да вършиш Неговата работа. Поста е време да вършиш Неговата работа, а не своята се работа. Ето по-нататък. 

Исаия 58:4. Ето, вие постите за препирни и кавги. 

Някои хора постят, за да се карат: „Аз постя, ти не постиш, не те е срам. Как може, аз виж колко съм духовен, ти колко си плътски, защото аз постя.” Не така да се препираме  и караме. Не да постим, за да спорим по доктринални въпроси. Поста не е за спор. Казва: 

…вие се препирате и карате,

И да се биете нечестиво с плесници. 

Не да наказваш хората, защото човек може да ес изнерви по време на поста и да започва да наказва другите с думи или с дела. Не е това поста. Защото хората около тебе ще намразят поста ти, ако те така се държиш с тях.  

…не можете да постите така  ида се чуе горе гласът ви. 

Виждате, че поста е предназначен гласът ни да се чува горе.  

Исаия 58:5. Такъв ли е поста, който Аз съм избрал, -Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, и да постила вретище и пепел? 

Така че Господ казва: „Да си смирен не означава външно да изглеждаш смирен.”

Както ставаше въпрос за едно момче,на което казваше баща му: „Седни!” А то казва: „Няма да седна.” Има хора, които външно се показват смирени, а вътрешно са горделиви. „Седни!” „Няма да седна.” И накрая бащата го натиснал и го сложил на мястото и казал: „Е, сега седна.” И момчето казало: „Да външно съм седнал, но вътрешно съм прав.”

Така че, не външно да си смирен, а вътрешно да си горделив. 

 СМИРЕНИЕТО Е ОТНОШЕНИЕ. ТАКА ЧЕ ТРЯБВА ДА СМИРИШ ДУШАТА СИ, А НЕ ВЪНШНО ДА ИЗГЛЕЖДАШ МНОГО СМИРЕН. 

Не това ли е поста, който Аз съм избрал – Да развързваш несправедливите окови, (да освобождаваш от несправедливост, като постиш), да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените, да счупваш всеки хомот? 

Това всичко е свързано с освобождение. Виждате освободителното служение има общо с поста. Слава на Бога. 

Исаия 58:7. Не е ли да разделяш хляба си с гладния, и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? (това е благочестие) Когато видиш голия да го облечеш, и да не се криеш от своите еднокръвни. 8. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще разцъфне; 

Виждате, в резултат на правилния пост: 

светлината ти ще изгрее като зората, 

 т.е. светлината на евангелието ще изгрее чрез тебе. Правдата ти ще изгрее, ще се види на дело, не само на приказки. 

и здравето ти скоро ще разцъфне; 

Говори се за физическо здраве в резултат на правилно проведен пост.  

Праведността ти ще върви пред тебе,

и славата Господна ще ти бъде задна стража. 

Говори за защита – славата на Господа ще ни пази. 

Исаия 58:9. Тогава ще зовеш,(това е молитва), Господ ще отговаря! 

Виждате, че поста е свързан с молитва и отговорна молитвата. Не само молитва, но и отговор на молитвата.  

Ще извикаш  и Той ще рече: Ето Ме! 

Господ ще ти отговори на молитвата. 

Ако махнеш от себе си хомота на гнета,

соченето с пръст и нечестивите думи. 

Значи, това, което трябва да правим по време на пост е да не тормозим хората. Има някои, които с религиозните си доктрини тормозят хората да правят така, както те си го вярват. Но има неща, които не са правилни. Те ги вярват, но не са правилни. Нямаш право да налагаш на хората да се покланят по същия начин, по който ти го правиш. Трябва да махнеш хомота, соченето с пръст е обвинение: „Ти, ти си виновен за всичко.” Обвинение.  

…Соченето с пръст и нечестивите думи,

10. Ако даруваш на гладния желаното от душата ти,и насищаш наскърбената душа.

Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне;

11. Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие,и ще дава сила на костите ти;

 И ти ще бъдеш като напоявана градина, и като воден извор, чийто води не пресъхват. 

Вижте, това е страхотно обещание има тука в 58 глава на Исаия. 

12. И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население. 

До тука, виждате това, което показва Словото е че всъщност започва възстановяване, реставриране, възкресенската сила на Светия Дух започва да действа в резултат на поста. Много от нас имаме нужда от това. Някои казват: „Искам съживление.” Ето, пост и молитва. Направили сме такава група в интернет, в Фейсбук, можете да влезете, да постите, да се молите. Аз ще гледам да го кача това, което правим в момента, за да може и други хора, които искат да слушат и да гледат  и да се учат.

Тука искам само да допълня нещо, което не ви казах: в Матей 26:41 Исус казва на Своите ученици: 

Бдете  и молете се, за да не паднете в изкушение.

Духът  е бодър, а тялото немощно. 

Като казва: Бдете!  Бдението е да си на пост до голяма степен. Не е само това, но едно от значенията е поста. 

Бдете  и молете се, за да не паднете в изкушение, 

Т.е. поста и молитвата ни пазят от изкушение. Който е изкушаван, ето ви едно лекарство – поста и молитвата са лекарството против изкушения.

Също така искам да видим в Лука 21:36, където Исус говори за последното време и казва, че има неща, които ще дойдат неочаквано на този свят и няма народът да бъде подготвен. Той казва: 

Лука 21:36 Но бдете винаги, и молете се,  за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син. 

Виждате, че поста и молитвата са в състояние да направят да избегнем оня съд, който има да стане на тази земя и да стоим пред нашия Господ. Когато говорим за пост, аз ви казах, че постът има физическа страна, което е неяденето, но същевременно поста има и духовна страна, която е свързана с това да ходиш в правда по време на поста, да не съгрешаваш на Господа. Значи има духовна страна на поста, не само физическата страна. Защото при гладуването хората могат да гладуват и да си вършат греховете. Но постът не е гладуване, постът  е много повече от гладуване. Постът е гладуване с духовна цел. Другото, което искам тука да ви покажа е свързано с православните пости. Понеже има един такъв въпрос – какво ще кажем за православните пости? От къде са взели това нещо? И аз искам да обърна на: 

Данаил 10:2 В онова време аз Данаил жалеех цели три седмици.

 Виждате постът е жалеене,

3. Вкусен хляб не ядох, месо и вино не влизаше в устата ми, и ни веднъж не помазах себе си, докато не се навършиха цели три седмици. 

И тогава той вижда ангел, който идва при него и му дава откровение. Така. Някои тълкуватели казват, че вкусен хляб не ядох означава да не ядеш сладкиши. …вино не влизаше в устата ми, ясно е за виното, месо да не ядеш и да не се помазваш, т.е. външно помазване, но така също и мазно да не ядеш. Предполагам православните от тука са взели, като правят четирдесет дневни постове.

Една сестра ме попита дали да се правят четирдесет дневни постове или не. Но нямаме доказателство, аз не съм убеден, че „вкусен хляб означава сладкиш. Днес гледах в речника и никъде не видях тези думи да става въпрос за сладкиши или за нещо подобно. За мене вкусен хляб означава, той си е вкусен хляба, нали, ние си го обичаме. Значи, хляб да не ядеш, вино, да не помазваш себе си, т.е. мазнини, хляб, месо и т.н. Според мене тука си става въпрос за пълен пост, дори  и да означава нещо друго. Аз това мога да ви кажа, приятели, това, което съм разбрал от Словото на Бога. Че всяка една истина, която иска Бог да я приложим, той я потвърждава с двама или трима свидетели. Ако това нещо с този пост  е така, както го казваме, че е православен тип пост, то трябва да го видиш на още две, три места. Аз такова нещо на друго място не мога да намеря. Дори на този пасаж не мога да твърдя със сигурност, че има такова нещо.

Затова нека да си караме по верния път, както Бог го е показал. Постът си е неядене – няма това може, онова може. Просто значи да не ядеш. Добре, ама как православните не го знаят. Как ще го знаят, като не знаят Словото. В православната църква се следват много догми, които са традиции, но Исус казва изрично: 

Поради вашите традиции вие осуетявате или обезсилвате Божието Слово (Божията воля). 

Така че, ние не сме пратени да следваме човешки традиции или религиозни обичаи, ние сме пратени да служим и да изпълняваме Божието Слово.

Тука има въпрос: можеш ли да получиш отговор на молитвата си и без пост и какво е предимството на поста? Значи, можеш да получиш отговор на молитвата си, разбира се и без пост. Това е абсолютно така, защото за да получиш отговор на молитвата си имаш нужда от вяра.  

Каквото и да поискате от Господа, вярвайте,  че го получавате и ще ви бъде, казва Словото. 

Условието е вяра, условието е да се помолиш в името на Исус Христос, разбира се. Поста обаче, както казахме с цел смиряване на душата и  

Бог дава благодат на смирените… 

по време на поста молитвата се засилва, т.е поста засилва молитвата, привлича вниманието на Господа повече. Когато има нужда от повече свръхестествено проявление и действие, просто поста е изключително полезен. Но човек не може да пости постоянно, защото както пости постоянно, така може да си замине. Както казваха за Настрадин Ходжа, тъкмо научил магарето си да не яде и то умряло. Така че, поста не означава, че човек не трябва никога да не яде. Между другото, казваха за свети Иван Рилски, че последните три години от живота си не е ял нищо друго освен Господна трапеза – хляб безквасен с вино. Всеки ден с това се е хранел човека, такава е била вярата му, това нещо е правил. Разбира се, както казах, трябва човек да се съобразява с водителството на Светия Дух.

Що се касае за еднодневния пост, аз вярвам, че този фарисей в Лука 18 глава правилно се е изказал: постя два пъти седмично. Значи, един или два пъти според силите на човека, както го реши. Два пъти седмично  е добре да пости. По-малко от един ден не е добре и повече от два дни седмично като редовно, просто не мисля, че е много удачно. Един, два пъти седмично да пости е нещо, което е добро. И това е една добра дисциплина. Трябва да имаме съответна дисциплина. Така, за еднодневния пост всяка седмица, не можем да чакаме постоянно: „О, Боже, тази седмица да пося или да не постя?” Пости си всяка седмица. Но ако имаш дълги постове, просто трябва да бъдеш въведен в това нещо. Може да бъде един ден, може да бъде два дена поста, може да бъде три дена поста, една седмица, две седмици, както Данаил 21 дена, а пък Исус дава пример – 40 дена.

Сега, въпреки всичко, бях изненадан от Господа с едно нещо. Намерих в книгата Второзаконие 9 глава нещо, което ме смая и ще ви го споделя. Става въпрос за Мойсей, когато отиде на планината да получи 10-те Божи заповеди – плочите с десетте Божи заповеди се казва, че през това време нито яде, нито пи. И това са 40 дена. Мойсей 40 дена не е ял и не е пил горе на планината. Само че, не ви съветвам да последвате примера на Мойсей, защото той е бил воден от Бога да го направи това нещо. Бъдете внимателни с това нещо. Ако наистина сте водени като Мойсей 40 дена не е нормално човек да издържи без вода. Доколкото съм чувал човек до три дена, максимум до една седмица (сега покрай Хаити казваха, че една седмица бил максимума).  40-сет дена Мойсей е бил без храна  и без вода, слиза отгоре, но той се е хранел от Божието присъствие и е пиел от канарата Христос. Когато слиза долу, той вижда народа да идолопоклонства. Ядосва се, хвърля плочите, счупва ги и след това се качва отново, за да получи заповедите от Бога, така че отново е на планината. Вярвам, че не е имало време да яде долу, не знам, не съм сигурен. Но вярвам, че не е имал време да яде, защото като ги е носел и счупил плочите едва ли е взел един сандвич да изяде, някакси не отива на ситуацията и се качва горе и изкарва още 40 дена без храна и без вода втори път. Дори да е ял и пил през това време докато е слязъл долу, тези 40 дена е много голям срок, и после отново втори път не яде и не пие 40 дена и получава отново плочите. Пак слиза долу при народа си и в същата глава се казва (това го четох трети път), той паднал на лицето си и 40 дена той бил на лицето си пред Бога. За трети път вече – не знам дали е ял или е пил, защото там не се пише за ядене и пиене. Пише, че е бил на лицето си 40 дена. Трудно е наистина докато си на лицето си да ядеш и да пиеш, но може да имало паузи, в които да го е правил. Въпросът е, че това са невероятни свръхестествени неща, които Бог е извършил чрез Мойсей. И вие приятели, като четете книгата Изход какви неща, какви чудеса Бог е вършил чрез този Божи човек – невероятни. И се казва, че Бог не е издигнал друг пророк, с който да говори лице в лице, както е говорил с Мойсей. Той е един изключителен случай. Но това ме учуди, както казах, че той в продължение на 40 дена за разлика от Исус и вода не е пил. Но както казах, това не ви го препоръчвам, но понеже го има в Словото, не мога да изкривя Божието Слово, то си е там, то си е записано. Ако някой има такова ръководство, нищо не мога да кажа по този въпрос. Бог е в контрол на ситуацията. Така. Ето тука някой пише, че в Хаити са намерили след 27 дена жив мъж, много изтощен, някой казва, че някой му е давал вода. Слава на Господа.

Ето тука един брат пита: „Дали може да се пости 12 часа само, без храна и без вода?” Явно не знам по каква причина човекът иска да пости само 12 часа. Аз вярвам, че най-добро е да си пости човека 24 часа. Но ако има здравословни причини или нещо свързано с работа или нещо друго, разбира се, че може да го направиш. Както казах, най-малкия възможен пост е пропускане на едно ядене. Дори и това може да бъде пост, зависи какво е разположението на сърцето ти. Но аз вярвам, че това е приемливо за Бога, единствено ако нямаш друг избор. Иначе не оправдават хората ако нямат сериозни здравословни проблеми да не могат да изкарат 24 часа пост, независимо дали те боли главата или не те боли. Даже ще ти кажа: Ако те боли главата, трябва да изкараш по-дълъг пост, за да може Господ да извърши това, което трябва да извърши в твоя организъм и да се пречупи това. Има хора, които имат дух в себе си, който дух естествен, че няма да иска да постиш.

ПРЕОДОЛЕЙ ГО И ГО ПОБЕДИ!                                               

 Плътта ти също не иска да постиш. Духът на Бога иска, защото ако не искаше, защо ще води Исус, пълен със Светия Дух да Го води в пустинята да пости 40 дена. Можеше директно да влезе в служение. Ето, мнозина искат да влязат в служение, обаче не само призив трябва, трябва и отделяне. Трябва както се казва, Господ да те ритне да излезеш в служение. И ти с поста прокарваш Божията воля в своя живот.

Бог да ви благослови.

Ето тука да вземем например Йоан Кръстител, който е бил Божии човек, който е бил пратен от Бога да прокара пътя на Господа. Йоан Кръстител е живял през целия си живот в някакъв частичен така да го наречем пост, защото през целия си живот е ял див мед и акриди, които според речника представляват скакалци. С див мед и скакалци да се храниш цял живот. Доста бедна кухня, но дивият мед е доста калоричен, скакалците протеини имат и т.н. Но просто не  е лесно да се изкара с такъв пост. Това е била диетата или поста, на който е бил поставен Йоан Кръстител през целия си живот, освен майчиното му мляко като бебе, което е пиел.

И накрая това, което искам да ви покажа също е свързано с пророк Йона, както казахме, който отива в Ниневия и пророкува. При него това, което е интересното е, че той обявява, че ще бъде разрушена Ниневия и царя провъзгласява пост- всички да постят, да се смирят и да оставят нечестивите си пътища, включително и животните. Нито животните не трябвало да ядат, нито да ядат, нито да пият, както казахме при смъртна опасност. И се казва, дори и животните. И се казва, да оставят нечестивите си пътища и да се обърнат към Бога.

 Вижте, постът има сила, но ако човек ходи в нечестие, върши грях, няма сила. Поста не замества праведния живот. По време на пост трябва да вършиш дори повече праведни дела. Така че поста не  е заместител да ходиш в нечестие и след това да постиш, не. Правдата си е правда, поста си е пост. Поста усилва молитвата, Господ чува повече молитвата, и идват чудеса в живота и в служението ни в резултат на поста. Това е библейска истина, това е библейска практика. Затова ви съветвам да го правите. Един път в седмицата, просто се включете в тази верига на пост и молитва и ще видите какви неща Бог ще извърши в името на Исуса Христа.

Ние Ти благодарим Господи за това нещо.

Смятам, че горе долу отговорихме на въпросите.

Мими: Може ли да прибавя нещо за поста? Че всъщност поста означава сам по себе си стоене на служба, на бдение, както в армията има такива хора, докато другите спят, т.е. с цел защита. И поста е добър не само когато се налага и при нужда, а той е и вид служение, както пророческото служение, както Анна, цял живот беше предадена на пост и молитва в храма. Това исках да споделя.

Пламен: Тя е била на повече от сто години и е постила и се е молила. Някои хора казват: „Твърде съм стара за пост.” Тя е била на 110 -115 години и е била в пост. Така че няма такова оправдание, като възраст. Поста може да се упражнява от всякаква възрастова група.

Бъдете благословени.  

АМИН.