Кръщение в Святия Дух

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 11.03.2010г.


Добре дошли. Бог да ви благослови!

Кажи Му:

 “Обичам Те, Господи, сило моя, Ти си моята сила и аз Те обичам. Господи, Ти си скала моя, Ти си моя крепост, Ти си моя Избавител, Спасител, Освободител, Снабдител, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам (моя надежда); Ти си моя щит (или защита), Ти си рога на избавлението ми, Царя, властта на моето избавление и високата ми кула.  Защита, безопасност, благодаря Ти, Господи. Ще Те призова Господи, защото си достоен за хвала и така ще бъда избавен от моите неприятели.

Аз Ти благодаря Боже, и Те моля да дадеш дух на откровение и мъдрост за Твоето слово, дай ни дух на откровение върху Твоето слово и кръщението в Святия Дух в името на Исус Христос. Давай ни Господи, за да знаят хората да разбират по този въпрос и да ходят в Твоята сила в името на Исус.

И нека всички да кажем: АМИН. Слава на Бога. Алелуя!

И така, започваме приятели, да разглеждаме въпроса за кръщението в Святия Дух. Ако има хора около вас, които имат проблем с това, обадете им се, кажете им, че за това ще говорим. Беше хубаво темата да се обяви по-отрано, но просто така се случи, че една сестра ми писа по този въпрос и изведнъж Святия Дух ми показа колко неясен  е този въпрос в Христовото тяло, и че ние трябва да говорим по този въпрос. Разбира се, това, което ще говорим няма да изчерпи въпроса, той е много голям, но ще отговорим на някои важни въпроси. И аз ще се радвам наистина да бъда в полза на Божиите хора по въпроса за кръщение в Святия Дух. Ще се радвам да послужа на Божието тяло в областта на Божията сила.

И така приятели, готови сме, нали? Добре, започваме с темата за кръщение в Святия Дух.

Първо: Ще го направим така – практично. Думата кръщение има гръцки произход „baptizo”, което означава „потапяне”, не означава „поръсване”. И за тази цел искам да ви демонстрирам нещо тука ( на дъската за писане).

Това е една чашка и слагаш нещо, което да сe потопи вътре и то се намира под водата. Думата е „потапяне”, не е „поръсване”. Значи „baptizo” означава „потапяне”, а не „поръсване”, това е много важно.

В Библията се говори за различни видове „потапяне” или „кръщение”. Аз започнах да говоря за основата, – за Божието слово, за нашата канара Христос и сме съвсем в началото. Но в тази връзка обаче, понеже нуждите напредват по-бързо отколкото аз се движа, затова трябва да направя един скок. Аз обичам скоковете, няма да се притеснявате от това.  В Евреи 6:1,2 са записани шестте така наречени основни поучения на християнството.

Евреи 6:1 Поради това нека да оставим първоначалното учение за Христа, 

казва Павел, да оставим първоначалното учение за Христа. Но ние сега върху него се фокусираме,

и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа

И ето виждате, че тези първоначални учения се полагат за основа:

 1.           покаяние от мъртви дела
 2.           вяра в Бога
 3.           учения за кръщения
 4.           за ръкополагане
 5.           за възкресение на мъртвите
 6.           за вечен съд

Шест основни поучения, за които много малко се знае. Но това са шестте основни поучения, или първоначално учение, или духовното мляко, както го казва по-нагоре автора, като вярваме, че е апостол Павел. Но това няма никакво значение за момента, не е важно човека, а Господ, Който го е изговорил словото.

Така че, виждате че:

 1. Имаме покаяние от мъртви дела.
 2. Вяра в Бога.
 3. Учения за кръщения.

Учения за кръщения е казано в множествено число, или повече от едно кръщение. Защо е така? Защото имаме най-малко две кръщения –едното е кръщение във вода, а другото е кръщение в Святия Дух.

Както виждате от тази картинка, която направих, и нека отново да я направя картинката.

Водно кръщение:

Ако погледнем например едно корито и в него има вода, и ако потопиш една топка, тя се намира изцяло под водата. Тази топка е кръстена, т.е. потопена. Това означава потапяне. При водното кръщение ние биваме потопени във водата, и след това излизаме от водата, защото ако дълго време останете отдолу може да се удавите. Потапяне и излизане от водата – ние няма да се занимаваме с водното кръщение но,

Водното кръщение представлява смъртта, погребението и възкресението на Христос. Ние ставаме едно с Него, умираме за стария живот и възкръсваме за нов живот.

Какво обаче представлява кръщението със Святия Дух. Тука ние виждаме, че при водното кръщение се потапяме във вода. А при кръщението в Святия Дух имаме обратното положение. Ако погледнете например един душ, водата слиза отгоре като водопад върху нас и ни потапя не отдолу, както е при водното кръщение, а отгоре.

Кръщение със Святия Дух:

Това можете да го видите на много места в Новия Завет:

Йоил 2:28 И след това ще излея Духа Си на всяка твар. 

Господ говори за изливане на Духа Си; изливането идва отгоре, от небесата; ние се потапяме в този водопад на Святия Дух, но отново сме потопени. Не става въпрос само за поръсване, а за покриване, потапяне в присъствието на Святия Дух. И аз искам това да го подкрепя с:

Деяния на апостолите 2:1-4 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето (виждате отгоре идва), като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща…

(къщата стана като един басеин – отгоре слезе). И явиха им се езици като огнени, които си разделяха, и седнаха на всеки един от тях. И те внезапно се изпълниха със Святия Дух, 

Значи Святия Дух идва отгоре и изпълва цялото помещение до такава степен, че като ги заобикаля и изпълва пространството, след това изпълва и тях самите.

Както например, ако се намираш под водата, водата е около тебе и в един момент водата влиза вътре в тебе, ако не излезеш навреме. Така и Святия Дух като дойде, изпълва цялото помещение и влиза в хората

Деяния на апостолите 2:4 Те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, 

Ето, виждате, изпълниха се и започна да излиза вече нещо,

…и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 

Виждате слизането отгоре. И така, виждаме кръщението в Святия Дух като едно потапяне.

Много важно начало да разберем, че имаме потапяне. Както при водното кръщение, така и при кръщението със Святия Дух.

Които са взели водното кръщение само с поръсване, ще ви покажа, че това не е достатъчно. „Потапяне” има нужда да се направи, за да преживеете това нещо.

Преминаваме нататък – Марк 1:8. Много важен стих за нас. Йоан Кръстител, който кръщава във вода, казва:

Марк 1:8 Аз ви кръщавам със… 

Тука пише със, но думата е във, защото потапянето е във. Преводът е със, но от гръцки думата е във.

Марк 1:8 Аз ви кръщавам във вода, 

Нека да спря до тук. Думата „кръщавам” тука не означава „Отца, Сина и Святия Дух”. На български език не е правилна в този смисъл, че изглежда като кръст, един вид се кръстиш. А представлява „потапяне”. То е пак като кръст, защото във водното кръщение като се потопи човека умира и след това възкръсва – това е като кръста. Но смисъла е „потапяне”, а не „Отца, Сина и Святия Дух.”

Марк 1:8 Аз ви кръщавам във вода ( Йоан), а Той (Исус) ще ви кръсти със Святия Дух. 

Ето един важен момент приятели, нека обърнем внимание на това. Йоан Кръстител като човек казва: Аз ви кръщавам във вода. И аз ви казвам, че всички вие трябва да приемете водно кръщение от човек. Който не е приел водното кръщение, трябва да приеме водното кръщение, върху което сега няма да говорим. Но водно кръщение приемате от човек.

Обаче има само Един, Който кръщава със Святия Дух, и това е Сина на Бога – Исус Христос.

Той (Исус) ще ви кръсти със Святия Дух. 

Кой кръщава със Святия Дух? – Исус Христос. Затова приятели, да не разчитате на това, че някой ви е положил ръка и да не чакате от човек кръщението в Святия Дух, защото кръщението идва от Божия Син. Ако искате да бъдете кръстени със Святия Дух, трябва да отидете при Него.

Не го ли казва същото Евангелие от Йоан 7:37.

Йоан 7:37 …Исус застана и извика, казвайки: Ако някой е жаден, нека дойде при Мене и да пие.

Йоан 7:38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. 

Значи, ако се жаден, отиваш при Кого? – при Исус. Той дава кръщението със Святия Дух. Много е важно да се разбере това нещо. Не разчитайте на човек, защото е много помазан, че той ще ти даде кръщението в Святия Дух. Кръщението в Святия Дух идва само от Христос. И затова молете Него, или молете Отца в името на Исус, за да получите кръщение в Святия Дух. Не ходете да търсите кой да ви полага ръце и техника за получаване на Святия Дух. Нека кръщението да бъде истинско кръщение. Така че, потвърждаваме това нещо, че Кръстителят в Святия Дух е личността на Господа Исус Христос и никой човек не може да кръщава друг човек в Святия Дух. Даже Йоан казва:

Лука 3:16 …Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му: Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 

Нека погледнем сега в Йоан 1:33. Йоан отново дава допълнение към това, което казва по-горе.

Йоан 1:33 И аз Го не познах (кой – Исус); но Оня (Отец), Който ме прати да кръщавам със вода, Той ми рече: 

Йоан казва: Аз не можах да позная Кой е Христос, но Отец, Който ме прати ми каза:

Оня, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Святия Дух. 

И той видя Духът да слиза върху Него като гълъб, вие го знаете това. Така че, това беше едно потвърждение за Йоан, че Христос кръщава със Святия Дух.

Малко преди да се възнесе Христос на небесата, Той казва на Своите ученици: 

Деяния на апостолите  1:5 Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. 

И те наистина десетина дни по-късно получават кръщението в Святия Дух в деня н Петдесятница. И Петър в Деяния на апостолите 1:16 години по-късно заявява:

Деяния на апостолите  11:16 Тогава си спомних, (при кръщението в дома на Корнилий), думата на Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. 

Така че, вие виждате, че Този, Който кръщава е Исус Христос. И това е много важно, за да знаете Кого да търсите.

Между временно записвайте си, ако имате някои въпроси и като поприключим с поучението ги дайте. Даже и по време на самото поучение въпроси, свързани с кръщението в Святия Дух, можете да ги пишете. За да може аз според благодатта на Господа да ви дам някакъв отговор. Така че, виждаме че Христос е Този, Който кръщава със Святия Дух.

Сега стигаме до един много спорен въпрос (много хора спорят по този въпрос), и ще гледаме да говорим по този въпрос, както според Писанията, така че да не влезем в спор с никого. Целта не е да спорим, целта е да открием истината, целта е да свършим работата и Божия народ да знае истината. АМИН.

Така например, един от въпросите, който се появява при кръщението със Святия Дух е следния: Има някои хора и доктрини, които казват:

1 въпрос: Когато човек повярва в Господа Исуса Христа и приеме водно кръщение, човекът заедно с водното кръщение приема ли и кръщение в Святия Дух? 

Вярвам, че някои от вас са чували това. Това така ли е или не е така? Къде можем да го погледнем това нещо? Естествено, че трябва да го погледнем в Писанията. Писанията би трябвало да ни покажат, дали човек при водното си кръщение получава и кръщение в Святия Дух или не е вярно. И сега ние ще се обърнем (има един пасаж, който е много хубав в това отношение) в:

Деяния на апостолите  8:5 Филип слезе в град Самария и проповядваше Христа. 

Филип проповядваше Христа. Не проповядваше хора, църкви и доктрини, а Христа.

Деяния на апостолите 8:12 Но когато повярваха на Филип, (значи хората слушат и повярват), който благовестваше за словото Божието Царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени.

За какво кръщение става въпрос? Явно става въпрос за водно кръщение. Кръщаваха се мъже и жени, Филип ги кръщаваше във вода. Филип 1.проповядва, 2.хората повярват и 3.приемат водно кръщение. Тука това трябва да е ясно.

Така че хората приеха водно кръщение – това означава, че те са новородени, приели са водно кръщение, спасени.

Отиваме по-нататък:

Деяния на апостолите 8:14 А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, 

А това нещо става в Самария, на няколко десетки километра разстояние. Не са имали телефони, GSM–ми, интернет, информация (не е стигала информацията толкова бързо). Апостолите по някакъв начин чуват, че Самария е приела Божието учение. И братята им Петър и Йоан, които вероятно пеша са ходели, най-много да са се качили на коне или на магарета, което също отнема време, тръгват за Самария. Значи виждате: Хората в Самария повярват, кръщават се във вода, вестта за това стига до Ерусалим, от Ерусалим изпращат Петър и Йоан:

Деяния на апостолите 8:15 които, като слязоха, помолиха се за тях, (Защо?), за да приемат Святия Дух; 

Обърнете внимание на това нещо, приятели. Това е много важно, хора, слушайте внимателно!

Тези хора в Самария бяха повярвали, бяха приели водно кръщение, те имат новорождение, спасение. Може да прочетете и книжката ми „Новорождението”. Те бяха се новородили, но не бяха приели кръщението в Святия Дух. Трябваше апостолите да слязат от Ерусалим в Самария, да им положат ръце, да се помолят за тях и тогава те приеха кръщение в Святия Дух.

Деяния на апостолите 8:14 А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха,че Самария приела Божието учение,пратиха им Петра и Йоана,

Деяния на апостолите 8:15 които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух; 

Значи, водното кръщение на тези хора дойде чрез Йоан Кръстител. Кръщението в Святия Дух, което Исус го извършва, дойде  тях чрез Петър и Йоан,

Деяния на апостолите 8:15 които, като слязоха, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух;

Деяния на апостолите 8:16 защото Той не беше слязъл още на нито един от тях, 

Бяха кръстени във вода, но Святия Дух не беше слязъл на нито един от тях на тези, които бяха кръстени във вода.

Деяния на апостолите 8:16 защото Той не беше слязъл още на нито един от тях,а само бяха кръстени в Исус Христовото име.

Деяния на апостолите 8:17 Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. 

Слава на Бога. Това е кристално ясно, че тези хора имаха две различни опитности. Едната е новорождението свързано с водното кръщение и вярата; и другата – кръщение в Святия Дух, когато дойдоха апостолите и се молиха за тях и положиха ръце върху тях. В случая не наблягам на полагането на ръце, а наблягам на две различни опитности, които се случват в различно време, както забелязвате. И това е в Д.А.18:5-17.

Така че тези учения, които ви казват, че кръщението в Святия Дух се приемат в момента на водното кръщение или в момента на повярването, не са потвърдени от този стих, просто не са.

Имаме също един пример и във връзка с Исус Христос, защото Той е нашия пример и това е в Лука3:21. Защото аз съм ви казвал, да не приемаме само от един пасаж доказателство, а да се вглеждаме в повече – да има двама, трима свидетели. Ето сега например в Лука 3:21 можем да видим случая с Исус Христос.

Лука 3:21 Когато се кръстиха всичките хора, като се кръсти и Исус. 

Забележете нещо, чуйте го внимателно!

№1. Исус се кръсти във вода.

№2. И се молеше… След кръщението с вода, Той вече се молеше. За какво се моли? За изпълването със Святия Дух.

…тогава се отвори небето,

22. и Святия Дух слезе върху Него в телесен облак като гълъб. 

Значи виждате: имаме кръщението във вода – Той влиза във водата, излиза от водата, моли се, и след молитвата идва Святия Дух. Отново в този случай в Лука 3:21 виждаме ,че и при Исус не е казано, че когато Той влиза във водата, в момента, в който влиза във водата и се потапя в нея и Святия Дух слиза върху Него. А Той излиза от водата, и след като излиза от водата има молитва, и след молитвата идва Святия Дух върху Него.

Разбира се Той няма нужда да чака Петър и Йоан да дойдат от Ерусалим, защото Той е по-голям от тях, Той е Този, Който кръщава и върху Него слиза Святия Дух. Дори и Той е имал тези две различни опитности. Разбира се, за Него не става въпрос за спасение и новорождение, но Той казва:

Матей 3:15 Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. 

Той дава пример за нас. И за Него приятели, водното кръщение също има смисъл. Знаете ли какъв е смисъла? Не  е да се очисти от греховете, а това водно кръщение, което Исус преминава там представлява посвещение в смърт, погребение и възкресение. Той се посвещава да умре в този момент когато влиза в река Йордан. Неговото водно кръщение означава: „Аз съм готов да умра за Тебе Отче, да бъда погребан и да ме възкресиш.” Разбира се има и по-дълбоки неща.

Живо се надявам, макар че знам, когато някой дълги години е имал това в главата си, с няколко стиха, които аз цитирам тука да се отблокира умът му от това да вярва, че при водното кръщение не се приема Святия Дух, а това е отделно преживяване, което се случва с човека.

Да, интересни въпроси гледам, че се задават тука ( по чата) и ще ви отговоря и на въпросите. Ето тука има интересни въпроси, например като този:

2 въпрос: Може ли душата на човек да се спаси без кръщение в Святия Дух? 

Сега, това, което аз ви говоря не  е нито в едната крайност, нито в другата. Аз ги знам крайните учения, но не съм в тях. И ще ви кажа какво е положението, как го вярвам. Значи, както казах, това са две различни опитности.

 1. Новорождение и
 2. Кръщение със Святия Дух.

Новорождението (може да прочетете книжката ми) е свързано със спасението. Кръщението със Святия Дух е свързано със силата. Новорождението или спасението те прави способен за вечния живот, т.е. дава ти достъп до вечния живот. Дава ти достъп до небесата, защото ти се раждаш, ставаш бебе в небесното царство. Т.е. новорождението, спасението ти дава вечния живот. И винаги Бог е заитересуван на първо място от вечния живот. Обаче кръщението със Святия Дух идва за да те направи способен за този свят. Новорождението те прави способен да кажеш:

-Авва Отче, Ти си мой Татко,

 защото ти ставаш Негово дете при новорождението . При кръщението със Святия Дух ти приемаш сила от горе, за да можеш да кажеш на дявола:

-В името на Исус: Вън!

Новорождението те завежда на небето, кръщението в Святия Дух те прави способен за земята  – да можеш да срещнеш врага и да можеш да живееш в победа. Ето го словото:

Деяния на апостолите  1:8 Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух, 

Какво казва Господ? – ще приемете сила; Кога? – като дойде върху вас Святия Дух. Когато Исус каза това, Той беше вече духнал върху тях. Но това, че те бяха новородени създания в Христа Исуса, това не ги направи да имат силата. Веднага в Деяния на апостолите 3:6 те казаха на куция:

Сребро и злато аз нямам; но каквото имам това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина: стани и ходи. 

Така че ние говорим за две различни опитности.

Ако упреквате хора, които не говорят на езици и им кажете:

Вие нямате вечен живот!

 това е отиване в крайност. Защото се казва в:

Римляни 10:9 Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 

Има много хора, които са спасени, но не са кръстени със Святия Дух, нямат сила да живеят християнски живот – хленчене, оплакване, все нещо не е наред. Нямат сила да срещнат дявола.

Деяния на апостолите  1:8 Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух, 

И когато им говориш за кръщение в Святия Дух, те казват:

– Аз го имам кръщението.

 Виждате каква атака от страна на врага е това, каква атака от сатана е това, че имат кръщение в Святия Дух. Защо? Защото ако ти наистина приемеш кръщение в Святия Дух ти приемаш сила в себе си. А той те иска слаб, иска църквите да бъдат слаби. Аз това се изумявам, че дори днес харизматичните църкви, петдесятни църкви, хората не знаят за кръщението в Святия Дух, не разбират. И аз смятам, че отговорих на този въпрос. Разбира си знам, че не всеки ще  е съгласен с мене това ,което казвам. Обаче пак ви казвам: новорождението има отношение към вечния живот, и това е първото и най-важното, което Бог търси. Ти си добре, ще имаш вечен живот, но да послужиш на другите имаш нужда от кръщение в Святия Дух. Защото без дарбите, без благодатта на Господа Исуса Христа как ще служиш на хората? Затова има мнозина, които искат да служат на Бога, но нямат силата да го направят, защото нямат кръщението в Святия Дух.

Друг въпрос, който виждам тука:

3 въпрос: Защо някои не могат да получат кръщение в Святия Дух, дори  ида искат много?

В Лука 18 глава, както и Лука 11 глава се говори за това:

Лука 11:9 Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.


Матей 7:11 И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него.Колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде Святия Дух на тия, които искат от Него. 

Имаме обещание, че Бог ще ни даде Святия Дух. Имаме казвам обещание. Значи, за да не получи някой, не  е искал както трябва. Някои хора искат заради други – не са достатъчно жадни, защото Господ казва:

Йоан 7:37 Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие. 

За кръщението според Него трябва да си жаден, да го искаш. Ако не го искаш, Господ не хвърля бисери така. Значи трябва да има голямо желание, трябва да има жажда ,за да го получиш. После трябва да има молитва: които искат от Него, няма ли да получат. Ще получат, които искат от Него. Жажда, копнеж, искане – да искаш Святия Дух като жадния в пустинята. Аз днес почти не го виждам това нещо приятели. Извинявайте, ама едно време през комунизма, църквата такава жажда имаше за кръщение в Святия Дух – нощно време се събуждаш, искаш Святия Дух, молиш се, плачеш, тръшкаш се докато го получиш. И получаваш нещо реално, нещо истинско получаваш. Не някакви хватки  и системи, а истинско кръщение със Святия Дух.

Защо някои не получават. Има пък други, които не са изпълнили условията за кръщение в Святия Дух.

Деяния на апостолите 2:38 Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 

Ако човек не се е покаял, а пък иска Святия Дух, той не идва.

Още едно нещо да ви кажа: Спасението е за невярващите: невярващия да повярва и да се спаси. Но Святия Дух  е за вярващите. Вярващите да Го приемат. Исус ясно казва в Йоан 14 глава, че светът не може да Го види, той не Го познава. Така че, Святия Дух е за вярващия, а спасението е за невярващия. Невярващия да се обърне да бъде спасен, а Святия Дух е за този, който вярва да бъде изпълнен със сила.

И така, покаяние от мъртви дела, едно условие, покаяние от грехове. Не искат да се покаят хората, не искат да си изповядват греховете. Святия Дух братя е свят Дух. Не може Той да се излее в нечисто. Затова казва Исус:

Матея 9:17 Нито наливат ново вино (което е Святия Дух) във вехти мехове (което е новото създание или новорождението);

Човек се новоражда и става ново създание – нов мях; и тогава се излива новото вино  на святия Дух. Отново виждате тука преобраз даден от Исус.

Ново вино в нови мехове. 

Ако си стар човек, ако си греховен човек, ако си непокаян човек, не мисли, че ще приемеш Святия Дух. Това ви казвам, за да знаете ,защото има хора, които лъжат, че упражняват духовни дарби, а са си служители на сатана. Не са минали през покаяние, нямат жива вяра в Господа Исуса Христа, а имат съновидение, различни дарби, които не идват от Бог, защото трябва да се мине през кръста, трябва да се мине през собствената смърт, трябва да се мине през покаяние, за да може Святия Дух да дойде. Нека да ви го кажа: Първо трябваше Христос да умре, за да може Святия Дух да Го възкреси. Така ли е? Трябваше първо Христос да умре, за да може Святия Дух да дойде. Винаги първо е кръвта, и след това е Духът. Първо има смърт, и след това идва Духът на живота. Не може хората да прескочат покаянието. Ако погледнете в Евреи 6:1 – първото учение на християнството се нарича покаяние от мъртви дела. Така че, ако няма покаяние, няма кръщение в Святия Дух. Трябва да има вяра в Бога.

Другото нещо, което е важно също. Ако имат хората някакво окултно минало, било то сключване на договори със сатана в родовете, занимавали са се с чародейства, с гледачество и пр. Тези неща стоят като някакъв товар и като някаква преграда. Ако няма изповед от грехове, ако няма отричане от тези неща, понякога това се явява пречка. Аз не казвам, че човек трябва да повтаря едно  и също, но ако човек не го  е направил това нещо, то може да се яви пречка. Окултизма, непростителността също. Ако държиш непростителност, защо мислиш, че Бог ще те кръсти със Святия Си Дух.

И другото, ако всичко ви е наред, има и един такъв момент:

4 въпрос: Някои хора пък си мислят, че трябва да заслужат Святия Дух.

 Но Святия Дух никой не го заслужава. Казва се: дара на Святия Дух, това е подарък. Той се дава по благодат – дар. Бог прощава греховете ти и ти дава дара на Святия Дух. Друга дума, която е използвана в Писанието, е обещанието на Отца. Отец е обещал Святия Дух. След като го е обещал, Той ще го даде:

Просто вярвай и ще приемеш Святия Дух!

 Следващото нещо, което го има като въпрос е:

5 въпрос: Как можем да разберем кога ни говори Святия Дух?

Сега няма да отговоря на този въпрос, защото това не е нашата дискусия и ще се разшири много словото.

Има тука въпрос, който е свързан с това:

6 въпрос: Кръщението със Святия Дух еднократно ли е, или многократно?

Затова слушайте сега внимателно! Кръщението или потапянето в Святия Дух е еднократно според Божието слово – един път става. Обаче има многократни изпълвания със Святия Дух, които следват това кръщение. В Ефес.5:18 Павел казва:

Ефесяни 5:18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте със Святия Дух. 

Т.е. изпълването със Святия Дух е нещо, което трябва да съпровожда нашия живот и това не  е кръщението, а това е следствие. Един път като си приел кръщение, това не означава, че е достатъчно, но трябва да продължиш да се изпълваш със Святия Дух.

7 въпрос: Може ли човек, който има нечист дух да бъде кръстен и изпълнен със Святия Дух?

Много важен въпрос приятели. Благодаря за този въпрос.

Човек се състои от дух, душа и тяло. При кръщението в Святия Дух, духът на човека се изпълва със Святия Дух. Душата е същата, тялото е същата, но новия мях, за който говори Исус е новия човешки дух, който е в човека. Нека да ви го покажа това нещо, това е важно.

Езекил 36:25 Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли ще ви очистя. 

Чистата вода е словото и образ също на водното кръщение.

26. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас. 

Но това не е Святия Дух. Това е нов, човешки дух. Говори за нов дух, т.е. мъртвият човешки дух възкръсва  и става нов.

и нов дух ще вложа вътре във вас,

27.като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 

Виждате ли? Казва: нов дух ще вложа вътре във вас, и след това казва:

28. И ще вложа Духът Си вътре във вас. 

Първо казва: нов дух ще вложа вътре във вас,човешки дух, новорождението е това), и след това ще вложа Духът Си вътре във вас, т.е. вътре в човешкия дух влага Своя Дух,

и ще ви накарам да ходите в повеленията Ми, да пазите 

 съдбите Ми, и да ги извършвате. 

Ето това е: Първо Господ те прави ново създание, нов мях, слага нов дух в тебе и след това излива новото вино на Святия Дух. Надявам се, че  е ясно това нещо и е библейско, разбира се; виждате, че го има в писанията.

Така че на въпроса: Може ли човек, който има нечист дух да бъде кръстен и изпълнен със Святия Дух?

Когато човек приеме кръщение със Святия Дух той става ново създание, нов дух има в него и Святия Дух  е вътре във духа. Но човекът си остава със същата душа и със същото тяло.

 1. Душата трябва да се освободи, да се освещава и да се обновява (умът да се обновява).
  Т.е. душата трябва да се освещава и това е процес.
 2. Тялото пък трябва да бъде подложено на изцеление, ако има болести.

Виждате че човек може да приеме кръщение в Святия Дух и въпреки всичко да има рак или някоя друга болест  и дори да умре от нея. Защо? Защото Святия Дух изпълва духът на човека, но душата и тялото допълнително имат нужда от освобождение и изцеление. Това, че човек е спасен и изпълнен със Святия Дух не означава, че болестите са си отишли.

Това са така да се кажи различни реки на помазание, или различни области на Божието Царство, които ние трябва да завладеем. Когато влизаха да завладеят Обещаната земя седем народа имаше вътре. Не беше един народ, влизаш  и край. Един народ: Ерихон, след това друг народ, трети народ, четвърти народ,….седем народа трябваше да завладеят. Това са различни области, в които Исус ни е дал победа, благословения, обещания, които едно по едно ние трябва да започнем да завладяваме.

Защото хората казват:

– Добре, аз като съм християнин, защо това ми се случва, защо онова ми се случва?

 Защото те са ти дадени Божиите обещания, но не си ги завладял и трябва да влезеш в тях. Как ще влезеш, това е друг въпрос:

Който търси, ще намери. 

Даже имам лична опитност: Когато бяхме още в квартала горе, събирахме се в залата на училището. И един път сме застанали с един мой приятел – с Иван и говорехме за данъци, какви данъци трябва да се плащат и т.н. – той е бизнесмен и спорехме нещо по този въпрос. Изобщо не бяхме на духовна вълна. И в един момент една жена дойде от Филиповци  и каза:

– Вижте братя, преди няколко дена моята дъщеря прие кръщение в Святия Дух във Филиповци и от тогава почнаха проблеми. От време на време нечисти духове започват нещо да правят.”

 И аз само сложих ръка върху рамото на момичето и казах:

– Влезте вътре, ако обичате, после, като започне службата ще се помолим за момичето, че сега имаме разговор.

Само като сложих ръка върху нея, момичето започна да се тресе, падна на земята и взе да крещи. И наоколо невярващи хора и аз си казах:

– Какво ще си кажат тези невярващите, аз какво ги правя тези хора около мене, крещят, падат. Казах: Дигнете я, вкарайте я вътре.

 Вкараха я вътре. Проведохме си богослужението, обаче като говорех, от време на време като кажа някоя по-помазана дума и демоните подскачат в нея. Обаче казах, не, ще изчакаме до края да се кажа словото (защото беше дошъл един момент, в който не можех да си кажа и словото). И разбрах, че има трикове от врага, просто да не ме остави ад си проповядвам. Казах си словото, молихме се с братя и момичето беше освободено  и сега е добре. . Слава на Бога.

Ето виждате: Беше приела кръщение в Святия Дух и се е получило конфликт в нея. А пък нечистия дух беше в душата й. Може да бъде в умът, в емоциите, може да бъде във волята, може да бъде в тялото под формата на болест. Това е трудно на хора да го разберат. Затова се казва: 

1 Солунци 5:23 …да се запазят непокътнати духа, душата и тялото до пришествието на нашия господ Исус Христос. 

Така че може да се случи. И затова Исус казва:

Марк 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите:в Мое име

бесове ще изгонват (номер едно, защо?); нови езици ще говорят (защо?)

Първо трябва да минеш през освобождение, за да излязат бесовете, и след това да приемеш кръщението, нови езици да говорят. Не както ние днес го правим, не освобождаваме хората, Исус е заповядал да се освобождават хората. Преди да получат кръщение в Святия Дух трябва да преминат през освобождение, за да няма такива противоречия и конфликти в тях.

Аз сега дори ще ви отговоря  и на друг въпрос, който някои го задават:

8 въпрос: Може ли да се молим за кръщение в Святия Дух, а дявола да ни даде някой нечист дух?

И ето аз ще ви го покажа, че това нещо е невъзможно. Казвам, не  е възможно да се молиш за кръщение в Святия Дух и врагът да ти даде нечист дух. Искам да ви го покажа. Когато става въпрос точно в:

Лука 11:9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде;

търсете и ще намерите;

хлопайте и ще ви се отвори.

Лука 11:10 Защото всеки, който иска получава;

който  търси, намира;

и на онзи, който хлопа, ще му се отвори.

Матей 7:9-11  Кой е оня баща, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? 

(Какво ще кажете, можете ли да дадете камък на децата си, вместо хляб?)

Или, ако му поиска риба, да му даде змия (Ако поиска детето ти риба, ще му дадеш ли змия?),

Ако ти поиска яйце, ще му дадеш ли скорпион?) 

Но аз съм убеден, че нито баща, нито майка ще даде нито камък на детето си, нито змия да го ухапе, нито скорпион да го ужили).

И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде Святия Дух, които искат от Него! 

Това е доказателство, че когато се молиш за кръщение в Святия Дух ще получиш кръщение в Святия Дух, а няма да получиш нечист дух. Амин.

9 въпрос: Има ли говорене на езици, което да не е от Бога?

Отговорът е, че по всяка вероятност има такова говорене на езици, което не  е от Бога. Защото сатана е подражател, той копира всяка една дарба  и всяко едно нещо, което Бог прави. Значи и това нещо включително вероятно го има. Ние сме се сблъсквали с такова нещо.

Но това, че има фалшиви пари, не означава, че ние трябва да отхвърлим всички пари. Това, че има фалшиви левове, не означава че като ти дават пари – заплати  и т.н. да кажем: „Не, не искам с пари да се занимавам, да си имам работа, защото може да са фалшиви.” Така ли правите, като ви плащат в работата? Напротив, ти искаш да разбереш дали са истински и ли са фалшиви и искаш да с и получиш заплатата.

По същия начин е с нещата, които Бог дава. Това, че дявола прави фалшификации, не трябва да отхвърлим истинското.

И сега идваме до въпроса – ключовия въпрос:

10 въпрос: Свързано ли е кръщението в Святия Дух с говоренето на езици или не е свързано?

Ние видяхме първо, че кръщението във вода и кръщението със Святия Дух са две различни неща и стават по различно време, са две различни опитности.

 Но сега въпроса е в това: Трябва ли хората да говорят на езици при кръщението със Святия Дух или не трябва да говорят на езици? И това  е един важен въпрос. И нека да намерим сега отговора пак в писанията: Всички ли говорят на езици?

Има три пасажа в Новия Завет или в Деяния на апостолите, защото говоренето на езици е в Деяния на апостолите. Преди смъртта и възкресението на Исус не  е имало такова нещо. В Стария Завет нямаме говорене на езици. Няма да чета пророчествата в Стария Завет, че Господ казва:

С гъгниви устни, с друг език ще говоря на тия люде и т. н.

Деяния на апостолите 2:2-4 И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки един от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици (колко от тях? – всички) според както Духът им даваше способност да говорят. 

Святият Дух даде способност, но те говореха. Аз искам да това нещо да кажа на братя и сестри, които чакат Святия Дух да говори чрез тях. Няма да почне Святия Дух да почне да говори чрез вас, вие трябва да говорите на езици. Святият Дух ти дава способност, но вие говорите. Но дявола идва и ти казва: „Това може би си го измисляш, я спри по-добре!” А Господ казва:

Отвори устата си и ще я напълня. 

Приятелю, отвори устата си, започни. Това е говорене на езици, това не е шушукане на езици. Говорене – започнаха да говорят на езици. Виждате ли какво казва: 

Деяния на апостолите 2:4 И те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят. 

Отиваме в Деяния на апостолите 10:46-48. Това е домът на Корнилий. Виждате първото кръщение със Святия Дух: Има ли говорене на езици? Отговор: има.

Деяния на апостолите 10:44,45  Докато Петър още говореше тези думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха словото. И обрязаните вярващи дошли с Петър, се смаяха загдето дарът на Святия Дух се изля и на езичниците. 

Казва се: се смаяха загдето дарът на Святия Дух се изля и на езичниците. Интересно приятели, как обрязаните евреи разбраха, че дарът на Святия Дух се изля на езичниците? По какъв признак? Те трябваше да познаят по нещо, че кръщение се случва в този момент. Защото те са били евреи и не са вярвали, че Бог може да даде нещо и на езичниците. И Бог не ги е чакал изобщо. Защото ако ги беше чакал, те нямаше да пристъпят към действие, защото:

 1. Смятат, че съгрешават пред Бога,
 2. Техните братя в Ерусалим, като разберат могат да ги отлъчат от синагогата.

Затова Петър проповядва, но Святия Дух започва да действа в този момент  ида потвърждава, че това кръщение е и за езичниците. По какво познаха те? Вижте:

Деяния на апостолите 10:45 И обрязаните вярващи дошли с Петър, се смаяха,(те се смаяха), задето дарът на Святия Дух се изля и на езичниците,

Деяния на апостолите 10:46 Защото ги чуваха да говорят на чужди езици и да величаят Бога. 

Ето това беше признака, по който познаха, че става кръщение в Святия Дух. Те ги

ги чуваха да говорят на чужди езици и да величаят Бога. 

Деяния на апостолите 2 глава, Деяния на апостолите 10 глава. Деянията на апостолите 19:2-6. Павел отиде в Ефес, и като отиде в Ефес попита там вярващите:

Деяния на апостолите 19:2а Приехте ли Святия Дух като повярвахте? 

И аз днес ви питам същия въпрос:

 – Вие получихте ли Святия Дух, като повярвахте?

 Някои ще ми кажат:

   – Да, разбира се.

Обаче за Павел не се е разбирало това. Значи според Павел може да повярваш без да си получил Святия Дух. Какво ще кажете за това? Въпросът е: 

Получихте  ли Святия Дух като повярвахте? 

Някои казват:

Ама ние като повярваме го получаваме.

Павел тогава за какво пита? Въпросът е:

Вие, като повярвахте получихте ли Святия Дух или след повярването получихте ли Святия Дух или не го получихте? 

Деяния на апостолите 19:2б А те му отговориха:Даже не сме и чули дали има Святи Дух.

Деяния на апостолите 19:3 И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Йоановото кръщение. 

А, не така: Йоан е говорил за Исус, и сега в името на Исус да се кръстите. И след това те приемат кръщение в Святия Дух.

Значи, те приемат Йоановото кръщение, след това приемат кръщение в името на Исус и след това:

Деяния на апостолите 19:6а И като положи ръце на тях, 

Павел положи ръце на тях, след водното кръщение, не по време на водното кръщение. Ако те бяха получили кръщението нямаше нужда Павел да полага ръце на тях.

Деяния на апостолите 19:6б Святия Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха. 

Тука има вече и прибавяне на пророкуване, но навсякъде от тези места имаме говорене на други езици. Така че, имаме Деяния на апостолите 2:2-4; Деяния на апостолите 10:44-48; Деяния на апостолите 19:2-6 – имаме три случая, и в всички тях имаме говорене на други езици.

Въпросът е: Трябва ли да говорим на езици или не?

Виждате, че в първата църква, когато хората са започнали да говорят на други езици, това са го приемали като признак за кръщение в Святия Дух. Защото

от преизпълването на сърцето говори устата.

Когато бъдеш потопен в нещо, това нещо влиза в тебе, изпълва ти и след това започва да излиза от тебе. И именно това са езиците: излиза от тебе, от преизпълването на сърцето говори устата. Значи, това е един признак за кръщение в Святия Дух.

Някой ще каже:

 – Къде го пише, че това е признак за кръщение в Святия Дух? 

Вижте в Марк 16:17: 

Марк 16:17 И тия знамения (знамения, значи признак) ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват (номер едно); и номер две: нови езици ще говорят. 

Не казва: Може, евентуално, някои, но казва: нови езици ще говорят. Погледнете го в Марк 16:17 – знамения или признак. 

…нови езици ще говорят. 

Това е за вярващите.

Марк 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите:

…. нови езици ще говорят. 

Някой ще каже:

– Няма да говоря.

– Както искаш. Аз ти казвам какво пише в Библията, пък ти ако не искаш не говори.

Има и такива случаи. Някои казват: „Ние така сме приели нещата, така ще караме.”

– Добре. Но аз предлагам да се научим да се променяме.

Така че, виждате в писанията, че кръщението в Святия Дух е придружено с говорене на непознати езици. И ви казвам хора, молете есе Бог да ви кръсти със Святия Дух, да ви изпълни, който не е получил. Искайте!  Как ще стане, кога ще стане, по различен начин Бог го прави: недейте да следвате модели. Но едно много важно нещо: че трябва да отворите устата си и да говорите на езици. Някои хора си стискат устата:

 Нещо ми се преплитат езиците, чакай да мълча или да шушукам.

Не, като се преплитат, вероятно Святия Дух го преплита. Остави го, нека да се излее, нека да излезе тази река,

отвори устата си и ще я напълня, 

казва Божието слово.

Нека да отговорим на още един въпрос: Някои хора казват:

– Добре брате, в 1 Коринтяни 12 глава, където се говори за дарбите на Духа се казва: 

1 Коринтяни 12:12:30б…всички ли говорят езици?, 

което означава, че не всички говорят на езици. Въпросът е хубав, но има една разлика: Погледнете в:

Марк 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите:

в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят.                           

Нови езици ще говорят и там се казва, че това е знамение. Да повторим думата знамение или признак. Знамение – това е, което Исус казва: знамения ще придружават повярвалите.

Докато в 1 Кор.12 глава всеки знае, че се говори за дарби. И там се говори не само за говорене на езици, а за девет дарби, едната от които е разни езици обаче. Не е други езици, не е нови езици, не е чужди езици, а е разни езици се казва там. Основното, което искам да разграничим е признакът за кръщение в Святия Дух:

Марк 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите,

в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят. 

И това, което тука се казва в 1 Кор. 12 глава за говоренето на разни езици, което върви успоредно с тълкуване на езици. Говорене на езици и тълкуване на езици, събрано заедно е равностойно на пророкуване. Ако погледнете 1 Кор.12 глава с 1 Кор. 14 глава1 за което нямаме време да се занимаваме в момента, ще видите, че говоренето на разни езици плюс тълкуването на разните езици е равно на пророкуване. И тогава ще видите също ,че говоренето на разните езици е свързано с нещо, което Бог говори на църквата. И е нужна дарбата тълкуване на езици, за да може да се изяви.

Докато другото за което говорим е знамението или говорене на други езици.

До тука ще се занимая с този въпрос, няма да влизам повече в детайли. Ние разбира се можем много да спорим по тези въпроси, но както и Павел казва:

1 Коринтяни 11:16 б Ние нямаме такъв обичай, нито Божиите  църкви…

да спорим по тези въпроси. 

Ако някой не е жаден, просто няма да пие. Аз ви казвам, че ако имаше възможност още едно кръщение в Святия Дух да приема, бих го приел. Просто няма такова нещо. Само изпълвания има. Кръщението в Святия Дух е необходимо, за ад можеш наистина да служиш на Бога. Защото Бог не приема служение по плът. Бог приема само служение по Божията благодат и чрез Неговата сила. Затова се казва: 

Захарий 4:6в Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите. 

В общи линии смятам, че покрихме материала. Да тука някой ми го е написал на чата:

1 Коринтяни 12:29 Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са?

Всички учители ли са? Всички вършат ли велики дела?

1 Коринтяни 12:30 Всички ли  имат изцелителни дарби?

Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли? 

Да, това казахме става въпрос за дарбите. Бог дава дарбите Си според волята Си на всеки различно. Но що се касае за кръщението със Святия Дух, Той е обещан на всички, и признака „говорене на езици” е също за всички и ние това можем да го видим в Деяния на апостолите. Разбира се, в Деяния на апостолите 9 глава виждаме Павел приема кръщение със Святия Дух и не се казва дали е говорил на езици или не, но по-късно в едно от посланията си Павел казва:

1 Коринтяни 14:18 Благодаря Богу, че аз говоря  повече езици от всички ви; 

което явно показва, че той говори на езици, и той го е приел.  Така. Тука има и други въпроси:

11 въпрос: Как да се изпълваме със Святия Дух, като говорим на езици ли или….?

Молитвата на езици, за която става въпрос е че човешкия дух се моли, без умът да схваща за какво се молиш. И тази молитва назидава духът ти. Наистина, ти ес изпълваш с Духа по този начин – с хваление, с молитва, с словото се изпълваш със Святия Дух. Молитвата на езици е един от начините и ви препоръчвам да се молите всеки ден на езици, защото вие не знаете какво точно се случва, но се случва нещо много добро. Вашият дух в момента се моли според Божията воля.

Тука има въпроси:

Има много хора кръстени като деца във водно кръщение, но това дали важи. Това не  е техен избор, те не са се отрекли, умрели и родени за нов живот.

Аз не говоря сега за водното кръщение, но както казах, че има условия за кръщение в Святия Дух, така има и  условия за приемане на водно кръщение и имаме едно поучение по този въпрос, съветвам ви да го видите в интернет. Поучението се казва: Водно кръщение, там даже има нагледни кадри.

Значи, да получи човек водно кръщение, трябва да има

 1.  Покаяние. Детето може ли да се покае от грехове?
 2. Трябва да има вяра в смърт, възкресение и възнесение на Христос. Детето разбира ли за какво става въпрос?
 3.  Трябва да вземе решение да следва Господа.

Аз смятам, че тези неща просто едно бебе не може да ги направи и ние трябва да изчакаме хората да станат на една такава възраст, в която да могат да вземат решение. И ние никъде не виждаме между другото кръщения на деца, защото се казва в Деянип на апостолите за Филип, ако обърнете внимание.

Деяния на апостолите 8:12 Но когато повярвах на Филип, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, КРЪЩАВАХА СЕ МЪЖЕ И ЖЕНИ. 

Казва се: кръщаваха се мъже и жени, това са пълнолетни хора, които могат да вземат решение и да поемат отговорност за действията си. Така че, бебета не може да се кръщават, излишно е това нещо да се прави.

Аз няма повече във водното кръщение да ес простирам. Имам поучение за водното кръщение: погледнете го, слушайте го. Освен това аз също не мога да кажа  на всеки дали е готов или не е готов. Вие трябва да изпитвате себе си.

12 въпрос: Как можем да приемем Светия Дух?

Казах ви, номер едно, трябва да знаеш, че това е подарък, Святия Дух е подарък от Отца.

Когато например един баща за нова година дава подарък на детето си, той не го дава, защото детето е много слушали или ако е счупило чашата няма да получи подарък; или ако не е слушало в училище няма да получи подарък.

Подаръкът е обещан, т.е имаме подарък, който е обещанието на Отца, Святия Дух е обещанието на Отца. И Отец като го е обещал, Той ще го даде. Трябва да имаш твърда увереност. Обещанието на Отца да приемеш. Трябва да го приемеш. Ти не го заслужаваш, Той ти го дава като незаслужен дар.

Как се приема? Не се приема, като се стегнеш, а се приема като се отпуснеш. Как човек се отпуска  и ляга върху водата  и почва да плува  и водата го носи. Трябва да се отпуснеш в присъствието на Господа и така да приемеш кръщение в Святия Дух. Някои хора се стягат, като че ли ще излетят. Няма нужда да се стегнеш. Ти не го правиш, Той го прави, Той те кръщава. Ти чакаш.

Исаия 40:31а Но ония, които чакат Господа ще подновят силата си, 

Казва се още:

Матей 7:7а Искайте и ще ви се даде;

Който не го иска, не го желае, как да го получи. Трябва да го искаш и да го желаеш. Трябва да се молиш, за да го получиш, и накрая трябва да го получиш. И като усетиш, че нещо става в тебе, че нещо започва да бълбука, нещо се случва с тебе,отвори устата си  и започни да говориш. Ама не на български, а направо на непознати езици, които Господ ти дава в момента.

Отвори устата си и ще я напълня,

казва словото.

И въпреки ,че го говоря това, аз съм забелязал, че много хора след тези приказки, които говоря, пак си правят същото. Не се активират. Има нужда от активиране.

Аз не съм на принципа на Смит Уигълзуърт, който например прави събрание и казва на събранието:

Помолете се Бог да ви даде Святия Дух.

Помолват се и той казва:

– Сега отворете устата си и почнете да говорите на езици.

Не ги чака изобщо.

Започвайте силно да говорите на езици. 

След това казва:

Стоп! Сега пейте на езици.

Той с вяра ги кара да влизат. Защото:

Матей 11:12б Всеки, който насили себе си, влиза в Божието Царство. 

Трябва да отвориш устата си. Казва се:

Деяния на апостолите 2:4 Те всички се изпълниха със Святия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 

Той дава способност, но те говорят Не чакат Той да говори. Как да говори? Тя устата е твоя.

Отвори устата си и ще я напълня. 

Активираш вярата си. С вяра става всичко в Божието царство. И това, което искам да ви кажа, че ако някой не иска да ес покае от греховете си, как иска да получи кръщение в Святия Дух. Святият Дух е свят и в нечист съд не влиза. Ако някой не иска да прости, прощението може да бъде като преграда. Ако не искаш да се откажеш от окултните практики, с които се занимаваш, гледат си на разни неща и т. н. и мислят, че Бог ги води. Е, как да получат кръщение в Святия Дух. Святият Дух в нечисто не влиза. Ти трябва да се откажеш от това, ти трябва да го изхвърлиш, трябва да се отречеш. Покаянието е необходимо, отричане, отхвърляне. Трябва да се очистиш от това нещо, трябва да си изповядаш греха, да те измие Господ със святата Си кръв. Ако ги крием греховете си, как ще ги измие.

 Нека  и нещо друго да ви кажа: Най-правилният начин за приемане кръщение в Святия Дух е първо да приемеш водно кръщение и след това да приемеш кръщението със Святия Дух. Защото водното кръщение трябва да се приема с новорождението, а Святия Дух е изпълване. Т.е. ти се посвещаваш на Господа, ставаш нов човек и тогава идва Святия Дух върху теб.

Имаме случаи в Библията, в които първо са били кръстени в Святия Дух, както при Корнилий, и след това получават водно кръщение. Това е избор на Бога, Той просто доказва по този начин. Но правилният начин е:

 1. повярваш,
 2. кръщаваш се във вода и
 3. приемаш кръщение в Святия Дух.

Това са три различни стъпки.

Някои хора приемат кръщение в Святия Дух, но не приемат водно кръщение. Не подценявайте водата, гледайте поучението ми Кръщение във вода . Има го навсякъде в интернет, ще го намерите. Много важни неща има вътре. И не само моето поучение, има писани неща, особено от Дерек Принс, много сериозни неща, писани по отношение на водното кръщение. Не подценявайте водното кръщение. Но сега няма да говоря за него, сега говоря за кръщение в Святия Дух.

Святият Дух, без Него си нещо, без Него не можеш да направиш нищо. Затова искай, викай към Бога, приеми Го и започне с вяра да говориш непознати езици. Недей да се боиш, не се страхувай! Както казах: Ако искаш Господ да ти даде Святия Дух, няма да ти даде нито камък, нито змия, нито скорпион, което е образ на нечисти духове. Като молиш Бога за Святия Дух, нечист дух няма да получиш. Нечист дух можеш да получиш, ако отидеш при врачка, при екстрасес, ако отидеш да се занимаваш с магии, ако почнеш да кълнеш, ако ходиш в грехове, тогава да. Обаче да молиш бога за Святия Дух и да получиш нечист дух това абсолютно е невъзможно, приятели.

Не бой се, само вярвай! 

 казва Господ.

Благодаря на Бога за това нещо. Радвам се, че се занимахме с този въпрос.

АМИН.