Пречки за изцеление

Интернет предаване, Испания, п-р Пламен Петров, 25.03.2010г. 


Добре дошли на всички на нашето поредно богослужение на живо от Испания. Бъдете благословени в името на нашия Господ Исус Христос.

Нека да отворим Библиите си. Хубаво е, когато сте на богослужение да отворите Библиите си. Слушайте, много е важно да се слуша Божието слово с нераздвоено внимание. Така че трябва да бъдем дисциплинирани ученици на Господа.

Един прекрасен стих има в Библията,който се намира в книгата Исаия 5:13. Пише следното, и това е слово на Бога. Благодаря на Бога за Неговото слово, приятели. Няма друго слово като Божието. Това е нашата защита, това е нашето оръжие, това е нашата победа – Божието слово. Обичайте го, възлюбете го това слово, хранете се с него.

Исаия 5:13 Затова Моят народ ще бъде закаран в плен,

Интересно, че на английски звучи Моят народ беше закаран в плен. На български е бъдеще време, но това няма значение, важното е да разберем причината за плена. Плен, значи робство – пленен.

Исаия 5:13 Затова Моят народ ще бъде закаран в плен,

казва Господ. Но забележете, че това не са езичниците, а става въпрос за Божия народ. Учудващото е, че Божият народ може да живее в робство, противно на очакванията на повечето християни, че Божиите хора не могат да бъдат в робство. Този стих показва, че могат да бъдат в робство.

Исаия 5:13 Затова Божият народ ще бъде закаран в плен, 

и тук се дава причината. Знаете, че никакво проклятие не идва без причина.

защото нямат знание; 

Липсата на знание вкарва Божиите хора в робство или държи Божиите хора в робство. Липса на знание, говоря за духовно знание, за познаване на Божието слово, за Божията воля, за богопознание говоря. Липсата на знание на словото, липсата на богопознание държи хората в робство.

Исаия 5:13 Затова Моят народ ще бъде закаран в плен, защото нямат знание;

И почтените им мъже умират от глад, и множеството им съхне от жажда.  

Така че виждате, че робството е придружено с глад  и жажда, но робството е причинено от липса на знание.

Вижте, успеха на дявола в нашия живот зависи от нашето невежество. Нашето невежество дава възможност на сатана да държи хората в робство. Така че, за нас много важно е да имаме знание. Духът на истината е Святия Дух, духът на заблудата  е духът на Антихриста. Заблудата не е невинно нещо, заблудата е страшно нещо. Защото заблудата държи хората в робство както виждате, поради нямане на знание, поради нямане на разбиране на Божиите пътища хората стоят в робство. И това е повсеместно, дори хора по църквите.

Погледнете по времето на Исус в Марк първа глава, Исус влиза в синагогата, проповядва словото и вътре човек с нечист дух. Колко пъти това се повтаря в писанията? Защо в синагогата, където би трябвало да намерим присъствието на Господа, намираме присъствието на този, който не трябва да бъде там – поради невежеството.

Затова Моят народ ще бъде закаран в робство,заради невежество. 

Така че от нашето невежество зависи дали ще позволим на врага или не да ни вкарва в робство. Защото неговият начин да владее над човека не е толкова силата, със сила той може да владее над невярващите. Обаче над нас той владее с заблуда, с измама, с лъжа. Затова имаме нужда от истината на Божието слово и от истината на Святия Дух. Слава да бъде на Господа.

Така че като говорим за изцеление – някои хора казват:

Защо не мога да получа?

 Една от причините за това хора да не получават изцеление е липса на знание върху Божието слово. Ще кажеш:

Как така, аз знам?

Но знаете ли, че хора, които имат много интелектуално знание, четат даже Библиите, обаче като нямат това просветление от Святия Дух, не могат да видят дори, че в изкуплението е включено изцелението. Как да получат изцеление при това положение? Липса на знание. Хора, които нямат духовно знание върху словото, това може да се яви като преграда.

И това е, което искам да направя, когато отида в България – служби, в които искам да поучавам по въпроса за освобождение и изцеление. Също ако трябва и семинари, в които да се обучават хора, които наистина искат да служат на Бога в това служение. Защото това е едно от необходимите служения, тъй като е страшно нещо хората да бъдат потискани от сатана, както се казва в:

Деяния на апостолите 10:38 Исус от Назарет, Бог Го помаза със Святия Дух

 и Той обикаляше, вършеше благодеяния,

изцеляваше всички болни и угнетявани от дявола. 

Народът е угнетен. Има нужда да отидем и да го освободим с Божията сила, с Божието слово.

Божието слово е номер едно. Хвалението не  е номер едно. Хвалението е помощно служение. Макар че на някои места днес хвалението се е превърнало в номер едно, защото привлича най-много хората. Защо ги привлича? Защото прилича на концерт  и на песни. Истината е, че Исус не се е разхождал нито с китари, нито с музиканти и въпреки всичко са се случвали неща. А днес много музиканти, много китари, инструменти, обаче не виждаме действието на Божия Дух. Бог не е зависим от музикални инструменти, макар че те могат да бъдат използвани от Него, нито е зависим от хвалители, макар че те могат да бъдат използвани от Него. Но най-важното служение и в Стария, и в Новия Завет това е служението на Божието слово. То трябва да се проповядва, то трябва да се поучава и когато Бог даде да се пророкува. Това е, което трябва да се знае. Така че, номер едно – най-важното:

Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог и вършиш това, което ти заповядва,

благословение ще дойде в живота ти. 

Така че първото препятствие е липса на знание.

1. Липса на знание.

Незнанието ограничава вярата. Никога човек не може да вярва повече от толкова, колкото знае. Затова е нужно да знаете.

Обаждат се хора и казват:

-Брате, помоли се за еди кой си да бъде изцелен.

Ама как да се помоля, като той не вярва, че Бог иска да го изцели. Той казва:

Ако е рекъл Господ да ме изцели.

Т.е. този човек има съмнение, той не вярва. А молитвата на вяра изцелява страдалеца. След като човека няма вяра, какво трябва да направим? Трябва да го научим на Божиите пътища, за да може да разбере каква е Божията воля. След като я разбере, тогава той може да я повярва.

 Защото има много неправилно напластено поучение в главите на хората.

В руската църква тука поучавах за изцеление и говорех между другото за тръна на Павел, както и на английски говорех тука за тръна на Павел и една сестра беше въодушевена от това. Защото толкова много книги се е изписало и толкова много се  е говорило за това, че този трън на Павел е болест. Изведнъж в писанията се оказва, че тръна на Павел не е болест, а са гонения. И можете да го видите в 2 Кор.12 глава, че никъде думата болест не  е използвана, а гонения за Христос. Това е бил тръна на Павел. Обаче хората като не изследват писанията си правят доктрини, които на тях им харесват спрямо техните слабости.

В този смисъл много е важно с искрено и отворено сърце да погледнем истините на Божието слово  и да се премахне тази първа пречка на незнание.

Незнанието не  е аргумент. Имах един приятел философ, той това го казваше много пъти. Така че да кажеш „не знам” , това не означава че си невинен. Да, действително, по-добре си от този, който знае и нарушава, но въпреки всичко ще бъдеш бит. И въпреки всичко ще страдаш. Затова на нас ни е нужно пророческо откровение върху писанията, откровение за Божията воля, защото добрия Бог не може да реализира това което иска в нашия живот, ако ние Му пречим с нашето неразбиране и незнание. Нашето незнание се явява пречка за Божията воля и за Божието действие. Не че Бог не иска да действа, искам това да го разберете правилно. Бог иска да действа много, много повече отколкото ние искаме Той да действа. Но нашето незнание може да стане като бариера, така че Той да не може да действа. И затова изнасяме поучение върху Божието слово, за да може всеки един да осъзнае каква е Божията воля. Това е да имаш „тиха увереност”, не е нужно да изповядваш толкова много, и да мислиш, че твоето изповядване ще промени толкова много нещата. Трябва първо да имаш вътрешната увереност за тези неща и да бъдеш спокоен. Да бъдеш спокоен, че това нещо ще стане. Амин.

И аз искам сега да ви водя в една кратка молитва по този въпрос. Нека да бъдем практични в тази кратка молитва, за да отхвърлим тази пречка. Кажи така:

Отче небесен, в името на Сина Ти Исус Христос аз се покайвам за невежество, незнание, неразбиране и непознаване на Теб, непознаване на Твоите пътища и Твоята воля. Прости ми Господи в името на Исус. Очисти ме Господи. Дай ми дух на откровение и мъдрост да разбирам словото Ти. Дай ми глад и жажда да изучавам писанията Ти. Моля Те изпълни ме с Божествено познание в името на Исус Христос. Благодаря Ти. Амин.

Слава на Бога първата стъпка я направихме. Така че знайте го много добре: Липсата на знание е бариера. Не че Бог няма желание, а липсата на знание пречи на хората.

Втора преграда. Вижте, има прегради като зелка, една след друга и ти се чудиш защо не минава Божията воля в живота ти. Не че Бог не иска да го направи, но ти като Му сложиш една след друга бариери, как да действа Той. Трябва да Му направим летище, за да се приземи. Аз казвам: направете едно голямо летище за да се приземи, а пък Йоан Кръстител казва:

Направете прави пътища за Господа (оправете пътя).

Ниското да се издигне, високото да се сниши, кривото да се изправи, 

За да може самолетът на Святия Дух да се приземи и на нашето летище и на нашето пристанище големият кораб да дойде.

Втората пречка е:

2.Неверието.

Трябва да имаме пред вид, че без вяра не може да се угоди на Бога (Евр.11:6). Просто не може. Така че вярата не можем да я избегнем. Има нужда от вяра в Бога, в Неговото евангелие. Ако ти не вярваш в това, което Христос е направил на кръста, как ще го получиш. Трябва да имате в предвид, че всяко едно нещо, което Бог ни дава, всяко едно, 100%, идва чрез Христовия кръст. Ние и целия свят днес не можем да получим нито едно нещо без кръста на Христос.

Има някои служители, които се отклоняват от евангелието, дори известни служители. Но приятели, без кръста на Христос ние не можем да получим нищо. Всяко едно нещо,  и най-малкия детайл ние получаваме чрез Христовия Кръст, включително изцелението.

В Неговите рани ние се изцелихме. 

Това е факт. Прощението на греховете ни е там чрез Неговата кръв – отново кръста. Така че винаги трябва да минаваме през кръста за всяко едно нещо. Ето дори аз съм си сложил кръст отзад, за да ни напомня, нашата вяра  е в Христовия кръст.

Павел казва:

Като дойдох при вас бях решил всичко друго да оставя,

само за Христос да проповядвам, и то Него разпнат. 

Искам да ви кажа, че в повечето църкви по света се проповядва за какво ли не. Всяко едно от тези неща може да е добро – например просперитета. Просперитетът е нещо, което Бог е предвидил за Неговите деца. Обаче то пак се получава чрез кръста. И ако погледне някой ще го намери в:

2 Коринтяни 8:9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. 

Защото Христос понесе всичко негативно върху Себе Си, за да можем ние напълно да влезем в този просперитет, пълното снабдяване на Бога във всяко отношение. Но просперитетът не е центъра. Просперитетът е резултатът. Но трябва да се мине през центъра, а центърът е кръстът.

И както някой казва:

Какво представлява кръстът?

 Кръстът представлява мястото, където твоята воля и Божията воля се срещат. Ти съизволяваш с Господа. Т.е. кръстът представлява това, което Христос направи за нас и на второ място твоята собствена смърт – смъртта на егото, на плътта, за да можем да живеем за Бога.

Господ, приятели, не води грешниците на църква, за да ги научи на нещо. Грешникът не може да се научи. Грешника и бунтовника Бог не  е предвидил да го научи. А Той е предвидил да го екзекутира. И тази екзекуция е станала на кръста чрез смъртта на Христос, ние сме умрели към греха. И когато ти умреш, ти възкръсваш  и ставаш ново създание в Христа Исуса. И от тук нататък започва твоят нов живот в Духа. Защото преди това може да си бил много интелигентен, дори да си познавал Библията, но това е било интелектуално знание. А ние трябва да влезем в духовното знание. Амин. И това само новото създание може да го има. Не може плътски грешен човек да го има. Някои казват:

 –Той е по-добър от християнин.

 Той може да е добър, но:

Човешката правда  е като мръсна дрипа в очите на Бога.

Така че, човешката правда не може да спаси човека. Христовата правда спасява човека. Човекът трябва да се смири, трябва да се покае, трябва да повярва в евангелието. Какво трябва да се повярва? Приятели, днес евангелието е атакувано.

 Номер едно:

Девица зачна  и роди син,  Неговото име е Исус. 

– Ама как може девица да зачне? 

Може, не може, това е Божието слово, това е истината, Бог върши чудеса. Святият Дух е осенил Мария и тя е родила син. Той не е син на Йосиф, Той е Син на Бог Отец. Божият Син стана човешки Син, понеже се роди чрез жена. Но пак е Божий Син, защото Баща Му е Бог Отец. Живя безгрешен живот, умря на кръста за нашите грехове (Той умря в тялото си на кръста), беше погребан и на третия ден възкръсна и сега е жив  и ще дойде отново да съди живите и мъртвите. И това  е евангелието. Разбира се не е всичко, но това е важно. Защото във всяка една точка евангелието е атакувано, и ти трябва да го вярваш.

Знаете ли колко християни не вярват, че в Неговите рани са изцелени? Те вярват, че само греховете им са понесени. Не вярват, че с Неговите рани сме изцелени. Е, приятели, такава вяра е непълна и те се чудат защо страдат. Поради тяхното невежество и поради тяхното неверие.

А има хора, които искат да се молиш за тях, обаче не щат да повярват. Просто си държат на невярващата доктрина. Е как да станат нещата?

Дори един служител се обадил на друг служител и казал:

 – Не знам защо, ти като се молиш, се изцеляват хора, при нас не се изцеляват.

И той казал:

Наистина учудващо е това защо става. Защото вие не го вярвате, пък ние го вярваме, затова се получава.

Защото приятели, важното е какво вярваш в сърцето си. Ако вярваш в сърцето си и изповядаш с устата си, ще стане. Но трябва да вярваш в сърцето си и тогава да изповядаш с устата си. Амин.

Така че, неверието не  е невинно нещо. Искам да ви кажа, че Бог не гледа на неверието леко.

Какво стана в Матей 17 глава. Там имаше едно епилептично момче, за което учениците се молеха, но не можаха да изгонят беса. Слиза Исус и човекът се оплаква:

Помолих Твоите ученици да го изгонят, но те не можаха. 

А имайте пред вид, че това е преди да получат Святия Дух. Исус казва:

О, роде невярващ и  извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? 

Аз викам Боже Господи, какво говориш? Че не са успели хората, защо ги упрекваш? Че то ако погледнеш по този начин, какво ще кажеш за цялата църква почти? Къде се гонят демони? Той казва:

О, роде невярващ и  извратен, 

От къде идват извращенията навсякъде? От неверие.

До кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? 

Той не може да търпи неверието. Неверието е грях, и то основния грях. Неверието не е невинно нещо, той е основният грях, защото поради неверието идват всякакви извращения и всякакви други грехове. Гледаш хомосексуализъм, блудства, прелюбодейства и т.н. Това не е основата, не е коренът. Коренът е неверие. Така че трябва да се удари в корена. Неверието трябва да се отхвърли. Защото Той няма да ги упрекне, ако те нямат избор. Ако беше без избор, щеше да каже:

Колкото имат, толкова.

А Той казва:

О, роде невярващ и  извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? 

И това нещо Господ казва днес на голяма част от вярващите. Ще кажем:

– Това не е толкова важно.

 В Марк 16 глава какво казва Исус?:

Марк 16:17а И тия знамения ще придружават повярвалите. 

Кого? Повярвалите. Това са признаци за вяра. Господ поставя този признак, ние поставяме други признаци. Нашите признаци са детска работа. Но Той казва:

Марк 16:17б  в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. 

Нека ги сложим тези три признака. Колко вярващи остават в България и изобщо извън България? Ако ги прецедиш  и прецениш по признака кой гони бесове и кой не ги гони, кой говори на езици и кой не говори на езици и кой полага ръце за изцеление? Дори нека само да ги полага, не говорим за изцеление. Колко вярващи остават и колко църкви остават? Цели деноминации изобщо не влизат в този категория, която Исус я поставя.

Марк 16:17а И тия знамения ще придружават повярвалите.

И естествено, какво прави сатана? Има такива доктрини, които казват:

От деветия стих на Марк 16 глава до двадесети стих, не присъствали в еди кои си преводи.

Естествено че няма да присъстват, кой има интерес от това? Дявола.

Казва се: номер едно: Исус възкръсна от смъртта. Иска ли го това дявола? Разбира се че не.

Номер две: Мария Магдалена е освободена от седем демона. Освобождение? –не.

Номер три: знаменията, които ще придружават не апостоли и пастири, а вярващите, т.е. тебе ще придружават. Какви?

Ще гониш бесове.

– Аааа???

Дявола казва:

– Това слово не е вярно, то не присъства там, няма го там. Бог не  е имал предвид това нещо. Това е само за специални хора –дявола това казва.

Обаче Исус казва:

Марк 16:17а И тия знамения ще придружават повярвалите, нови езици ще говорят. 

Брат, ама това е дарба.

Това е знамение, признак, не  е дарба. Дарбата е в 1 Коринтяни 12 глава.

…на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. 

Това се предполага да го правят вярващите. Вкъщи като са болни децата ти полагай ръце и се моли.

Кой съм аз?

Който и да си, няма значение. След като си вярващ можеш да го правиш. Аз защо го правя, приятели? Знаете ли защо го правя? Защото съм вярващ. Понеже съм вярващ, гоня бесове, понеже съм вярващ, говоря на езици, понеже съм вярващ, полагам ръце на болните (сега от тука не мога да полагам ръце, но когато имам възможност, полагам ръце) и те получават изцеление. Слава на Господа.  Ей така, простичко и ясно. Така че – вяра. Неверието е грях.

И сега нека се помолим с една молитва  и да се отречем от неверието. Съвсем сериозно говоря. Невероятен проблем е това. Исус отиде в Назарет (Марк 6 глава) при своите Си, където трябваше да бъде приет, влезе в града, те Го погледнаха и казаха:

Този е дърводелец, майка Му познаваме, баща Му познаваме, братята и сестрите познаваме, не може да бъде. 

Както при шопите. Видял шопа жирафа и казал:

 – Е, такова животно не може да бъде, няма такова животно. По-високо от Черни връх нема, по-дълбоко от Искъро нема, и такова животно като жирафа нема. 

Така казва шопа и ние много често постъпваме по този начин. Обаче Господ казва, че го има.

И затова Исус отива в родния си град и не можа почти никакво велико дело да извърши на това място поради тяхното неверие. И това е Божия Син – поради неверие. Не може да помогне, не може да извърши чудеса поради тяхното неверие. Виждате каква съпротива е това. Това не е невинна работа. И Господ не гледа на неверието с леко око.

Неверието е грях, който трябва да се изповядаме, да се отречем и да се покаем от него. И нека ви водя  в молитва за това. Кажи така:

Молитва

Всемогъщи Боже, в името на Сина Ти Исус аз се покайвам от неверие, съмнение, колебание, отричам се от тях и приемам вярата. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия Син, Господ над господарите. Той беше заченат от Святия Дух и се роди от девицата Мария, живя свят живот, отиде на кръста  и умря за моите грехове. Беше погребан, възкръсна в третия ден, възнесе се на небесата, царува и ще дойде отново като Божий Съдия да съди живите и мъртвите. Той е моя Цар. Благодаря Ти Боже. Отхвърлям неверието, съмнението, колебанието и приемам вярата в името на Исус. Амин. Слава на Бога.

Разбира се всички тези грехове идват като последица от неверието.

Третата пречка приятели се нарича:

3. Липса на покаяние.

Независимо дали сме християни или не, има едно генерално, основно покаяние, с което се покайва човека, когато повярва в Исус Христос. Но след това периодично има нужда от покаяние. Така че имаме нужда да си умиваме нозете. Както казва Господ, който се е окъпал, е чист, но има нужда да си умиваме нозете, т.е. пътищата, като ходим по този свят. Ние си напрашаваме краката с боклука от този свят и имаме нужда да ги измиваме. Между другото това е нещото, което има предвид Исус като казва да си мием нозете. Не физическото измиване, а духовното измиване на нозете, това е важното.

Така че ако погледнете в: 

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си няма да успее, 

И виждате, че Господ иска успех. Ето успех, както говорят някои – просперитет, едни са за просперитет, други против. На ето Господ иска да имаш успех. Но ако криеш престъпленията си (греховете си), няма да успееш.

а който ги изповяда и оставя ще намери милост. 

Ето го ясно словото. Някой ще каже, че това е в Стария Завет, ние сме в Новия Завет. Добре, нека да го видим и в Новия Завет.

1 Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си

И той го говори за вярващите, защото Йоан пише посланието към вярващите.

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме, 

Това означава сегашно продължително време, т.е. редовно да си изповядаме греховете. Изповедта на грях трябва да бъде част от молитвата.

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. 

Така че виждате, че има нужда грехът да се изповяда. Искам да ви успокоя, че ако изповядате най-страшните грехове, няма да уплашите Господа, Той вече знае за тях. То може да е новина, но хубаво е да я споделим. Той е наясно с греховете на целия свят. Знае какво се върши  и знае какво сте вършили вие. Всичко го има записано. Но то е записано до момента, докато ти се покаеш и след това Той го изтрива. И казва:

Греховете ти няма да помня вече. 

Хубаво и препоръчително е за нашето здраве, както се казва: Това е добро за вашето здраве. Значи за вашето здраве, за вашето изцеление е нужно духовно изцеление. 

ако изповядаме греховете си и ги оставим, ще намери милост. 

Изключително необходимо е. Изповедта на грях не означава:

Боже, прости ми греховете, аз съм грешник.

Това е само част от изповедта. Изповедта на греховете е точно да назовеш греха, който си направил. Защото греховете си ги вършил един по един и след това искаш наведнъж да ти се простят всичките. Затова трябва да ги назовеш по име.

Ако нещо не си се сетил, аз не вярвам, чие Бог е дребнав, за да не ти прости. Но просто не може с една дума да минаваш всичките грехове. Затова имайте пред вид – назовавайте си греховете пред Господа. Изповядвайте. Намирайте време да Му кажете:

 -Боже, аз това направих. Днес това казах, това направих, така погледнах, така помислих (кажи го). Или преди пет години го направих.

Кажи го на Господа, ако не си го изповядал, защото грехове, които не са изповядани, те стоят. Така че това, че си християнин, не означава че нямаш непростени грехове. Виждате в:

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си, 

Ако означава, че има две възможности: Едната възможност е да изповядаш греховете си и Той да ти ги прости. Другата възможност е като християнин да не си изповядаш греховете и Той да не ти ги прости. Това говори този стих. Вижте, логично разсъждавайте върху него. Това е заключението. Така че, ако не изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да не ни прости греховете и да не ни очисти от всяка неправда. Това се подразбира. Така че какво трябва да се направи? Да се изповядат греховете, и какво после? – да се оставят. Да се оставят означава да спрат да се вършат.

Така че виждате, че липсата на покаяние е една пречка, даже ще ви прочета един стих, който е много красноречив в тази посока.

Деяния на апостолите 28:26-28 Иди кажи на тия люде: С уши ще чуете и никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете. Защото затлъстя сърцето на тия люде, и ушите им натегнаха, очите им се затвореха, да не би да гледат с очите си, и да разберат със сърцето си, и да сe обърнат (покаяние) та да ги изцеля. 

Да се обърнат, значи да се покаят, та да ги изцеля. Виждате, че покаянието е свързано с изцелението. Трябва да имате предвид, че това е първоначалната причина на болестите, на смъртта и греха. Върнете се при Адам и ще видите кога влязоха смъртта и болестите. Никъде преди Адам не пише че  е имало болести в Едемската градина. Значи смъртта и болестите влязоха след греха. Това е първоначалната причина – липсата на покаяние може да бъде причина за липсата на изцеление.

Това не значи да се упреквате един друг и да казвате:

След като си болен….

 Не това имам предвид. Имам предвид да премахнем пречките, за да може Бог да действа. Защото:

Слънцето на правдата изгрява с изцеление в крилата Си. 

Слънцето на правдата – Исус Христос, носи правда вместо грях, и тогава идва изцеление в лъчите. Така че първо идва правда, после идва изцеление, приятели. И те са много свързани, двете вървят ръка за ръка. Правда и изцеление вървят ръка с ръка. Ако живеем в правда, живеем и в здраве. Амин. Бог да ви благослови.

Така че нека сега да се помолим с една молитва по този въпрос, защото знаете че обичаме да бъдат практични нещата, да вършим работа, не само да приказваме. Това, което правим има голямо значение. На тебе може да ти се струва че не е нещо особено че се молим, – това отричане, но вие не можете да си представите в духовния свят какво става. Режат се причини, проклятия се разкъсват, демони губят законовата си основа да  стоят у вас, бъдещи евентуални болести няма да дойдат поради това, което правим в момента. Защото ти не можеш да го измериш само с това, което чувстваш в момента. Има неща, които не ги чувстваш, но те стават в духовния свят в момента. Затова:

Не бой се, само вярвай! 

 И сега ще се помолим с една молитва. Кажи:

Всемогъщи Боже, в името на Исус, въз основа на словото Ти, аз се покайвам за всеки грях който съм извършил в живота си, който съм изговорил с устата си  и който съм си помислил дори в ума си. Всичко, което съм извършил в миналото и настоящето аз се покайвам от него. Също се покайвам и се отричам Боже от всяко нещо, което не съм извършил, защото Ти си казал:

Който знае да върши добро и не го върши грях на него. 

Така че се покайвам от ония грехове, когато не съм извършил добро и се отричам от това в името на Исуса Христа. Моля Те, прости ми, измий ме с Христовата кръв. И сега под водителството на Святия Дух аз ще се изповядам за някои грехове, които тежат на моето сърце и моята съвест. (сега ви давам една минутка време да си изповядате греховете. Говори с устата си ясно на Господа и Му изповядвай грехове в името на Исус.)

Боже, аз Те моля да ми припомняш грехове, особено тези, които се явяват като бариера и пречка, за да могат хората да получат освобождение и изцеление и благословение в техния живот в името на Исус Христос.

Изповядвайте греховете си,

Той е верен и праведен да ви прости греховете сега, в името на Исуса Христа. 

Прости ми Боже и ме измий със святата Си кръв от всеки грях. Аз ти благодаря за това и вярвам, че Ти си ми простил, защото Твоето слово казва ,че Ти ми прощаваш. Благодаря Ти Господи. Амин.

В края на това искам да ви кажа, че когато грехът сте го изповядали и сте го оставили, трябва да престанете да говорите за него и трябва да престанете да слушате за него. Защото дявола – обвинителят на нашите братя, след като вие сте се покаяли и сте се отрекли и сте оставили греха, той е този, който продължава да ви внушава:

– Бог никога няма да ти прости, ти си извършил непростимия грях, по-добре да спреш да бъдеш християнин, защото така или иначе няма да стане. По-добре си иди в света и си живей светски живот – това казва дявола!

А Бог казва:

Греховете ви ще простя и няма да ги помня вече. 

Те са изтрити от паметта на Господа. В Неговият компютър не присъстват твоите грехове от този момент нататък. Слава да бъде на Господа. Запомни го това  и не давай на дявола да те лъже.

Следващото нещо на което трябва да обърнем внимание се нарича:

4. Непростителност. 

Марк 11:25  И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата вашитe прегрешения.

Марк 11:26 Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията. 

Ето една проста сделка, която Бог предлага. Той казва така: ти държиш в ръцете си един лист със задълженията, които има някой към тебе. Той ти е направил нещо, той те е наранил, той те е огорчил, той е направил някакво много голямо зло спрямо тебе. И под формата на числа и пари ако трябва да го изразим, представи си че той ти е направил поражение което е например в рамките на 1000 лв.

Обаче в същото време ти си направил на Господа задължение, което е от порядъка на 1 милиард лева. Значи той ти дължи на теб 1000 лв., а ти дължиш на Господа 1 милиард лв. И Господ също държи листа и казва: дължиш ми 1 милиард лв.

И Господ казва: правим с тебе една сделка7 Ако ти скъсаш този лист, който е в твоите ръце за дълга, който еди кой си ти дължи, тогава Аз късам моя лист за 1 милиард лв. Обаче решението е твое.

Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. 

Решението е твое. Ако държиш листа и Аз го държа. Ако го скъсаш и Аз го скъсам.

Ти казваш:

– Ама ти не знаеш, той ми дължи 1000лв. Не мога да му ги простя. Не мога. Аз съм в такава нужда, не мога да ме простя тия пари.

Като говоря за пари разбирайте за духовни неща, не разбирайте непременно за пари че става въпрос, макар че и това може да бъде включено. И Господ казва: Ако ти простиш, и Аз ще ти простя. Ако не простиш, няма да ти простя.

Е, приятели, всички ние се нуждаем от това Господ да ни прости. Като се замислиш през живота си какво си направил, дори  и да не осъзнаваш. Просто всеки има нужда да му бъде простено. Нека да пуснем, нека да бъдем щедри, нека да отворим сърцата си и да кажем:

 – Да бъде.

И не само това. Искам да ви кажа нещо. Един човек не може да бъде съден едновременно от човек и от Бога. Ако ти съдиш човека, Бог няма да го съди. Ако ти оставиш човека на Господа, Той ще го съди. С една дума ти определяш кой ще бъде съдията на този човек. Когато оставиш човека в Божията ръка, оставиш това, което е било, освободиш сърцето си, ти го оставяш в Божиите ръце. Бог е справедливия съдия. Той е Този, Който съди, не сме ние.

Обаче има един проблем с Бога, че Той е много милостив, за разлика от нас. И както Йона не искаше да отиде в Ниневия и казваше:

 – Не искам да им казвам, да не би да вземат да се покаят.

 И отиде и какво им каза Йона?

– Още четирдесет  дена и Ниневия ще бъде разрушена.

Но не им каза, че има надежда да бъдат избавени. Каза само какъв съд ще дойде, но не каза, че има избавление. Но те взеха че се покаяха и Господ ги избави.

И Йона така се ядоса и каза:

-Господи, как можа да им простиш Ти на тези, те са такива грешници.

И Господ каза:

Ти тука за едно листо, за една тиква съжаляваш, а пък Аз да не се ли съжаля за 120 хиляди мъже в този град, които не могат да различат левицата от десницата си, кое е добро и кое е зло. И как няма да им простя.

Бог иска да прощава. Но Бог е съдията, не ние.

Не отговаряйте на злото със зло,

а побеждавайте злото чрез доброто. 

Така че трябва да отхвърлим непростителността. И сега е момента. Това нещо трябва да стане с решение. Някои казват:

 – Аз не мога да го направя, 

 обаче ти трябва да решиш. Да решиш да го направиш, а силата е от Господа. И прости с устата си, прости и със сърцето си и Бог ще ти помогне в името на Исуса Христа. Това е Божията воля – да прощаваме на всички.

Колко е хубаво приятели да знаеш, че ти като простиш на другите, Бог на теб ще ти прости. Няма ли да ти е хубаво. Не гледай толкова на това какво ти е направил човека, погледни на това какво Бог ще ти направи като простиш. Защото човека като ти го е направил, то няма как да се оправи това нещо, ти страдаш от това.

 Но искам и още един мотив да ви дам. Знаете ли, че:

Никакво проклятие не идва без причина.

и тези, които не прощават, (говорим за духа на непростителност) докарва в тях рак или артрит. Има хора, които имат тези болести поради непростителност. Огорчение и непростителност. Няма полза от това. Оставяме го в името на Исус, прощаваме и искаме Бог да ни прости. Даже в Библията се казва:

Благославяйте тези, които ви гонят,

молете се за тези, които ви вършат зло. 

Така че нека да го направим. Ако не можеш да го направиш, Бог да ти помогне. Трябва да изгоним може би  и демон от някои хора, за да могат да го направят. Защото има такъв дух, който се нарича огорчение, има дух, който се нарича непростителност. Случва се, но това не е закон. Повечето хора се оправдават с дявола. Но всъщност не дявола трябва да се покае, но ние трябва да се покаем, покаянието не е за дявола, а за нас.

Кажи така:

Всемогъщи Боже, в името на Сина Ти Исус, аз сега вземам решение и прощавам на всеки човек. Прощавам на тези, които най-голямо зло са ми наравили. (сега можеш да кажеш името на човека или хората- свекърва, майка, баща, деца, съседи, мъж, жена и т.н.)

Кажи:

Прощавам всичките им грехове и ги благославям в името на Исус. Благославям и се моля за тях в името на Исус, Отче.

Това не означава, че благославяш делата им, благославяш хората.

И сега в името на Исус, Отче аз те моля ти на мен да простиш всичките ми грехове и да ме очистиш. Освободи ме от всяка непростителност и огорчение. И аз заповядвам на тези духове на непросителност и огорчение – Вън от мен в името на Исус!

Благодаря Ти Отче и Ти отдавам цялата слава  и хвала. Амин.

Сега обаче приятели отиваме на едно място, което трябва да го мина накратко, въпреки че това е много важно място. Това се намира в Изход 23 глава. Това е една прекрасна глава, можете да я прочетете.

4.Окултизъм и идолопоклонство:

Изход 23

23.Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги събаряш съвсем и да изпотрошиш стълбовете им.

24.Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.

25.Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно. 

Забележете, че 24 стих говори за идолопоклонство и окултизъм, които се явяват много голяма причина за проклятие в живота на хората. В Изход 29 глава, знаете много добре първите заповеди, се казва да не си правиш никакви образи и да не им се кланяш, защото който прави това нещо идва проклятие  три – четири поколения върху тяхното потомство.

Но тука вижте какво казва:

23.Да не се кланяш на техните богове, 

т.е. това е идолопоклонство – да не се покланяш на идоли.

Искам да ви кажа и друго нещо. Нямам намерение да конфронтирам никого, обаче трябва да споменем, че един от тези идоли са иконите. Хора, които се кланят пред иконите има опасност да нарушат тази заповед. Въпросът е, че няма смисъл, защото в Йоан 4:23,24 се казва, че Бог е Дух и който се кланя с Дух и истина трябва да се кланя.

Йоан 4:23 Но иде час и сега е, когато истинските поклонници  ще се покланят на Отца с дух и  истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. 

Не да се кланяме на предмети, които се виждат.

Изход 23:24 Да не се кланяш на техните богове,

нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; 

Вижте какви дела имат. Хората се занимават с най-различни видове окултизъм в момента – викане на духове, зодии, гледат си, ходят по врачки и гледачки, екстрасенси, по най-различни учение. Не мога да изброя всички тези неща, защото са много, но по другите материали можете да видите тези неща, които се вършат. Всички тези окултни практики, Господ не благоволява да ги вършим. И тогава казва Господ:

Изход 23:24. Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; 

Да благослови хляба ти и водата ти, резултатът какво е? Здраве.

Изход 23:24 Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви, 

Той казва не само че ще ти даде здраве, но ще отмахва болестите и няма да има безплодие.

Изход 23:25.Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти,

Значи виждате, че спонтанните аборти  и безплодието според това, което четем в този стих са причинени от идолопоклонство или окултизъм. Може би някъде там по родовете, а може би ти да си го вършил, или твоето семейство. И после:

числото на дните ти ще направя пълно.

Което означава, че ако човек е идолопоклонник или окултист може числото н а дните му да не бъде пълно. И причината е не че Бог си го е прибрал, а защото се е отворила врата на крадеца

да открадне, да убие и да разруши, 

и той е дошъл и е съкратил числото на дните поради греховете, и най важните – идолопоклонство и окултизъм. Всеки мисли, че разбира тази дума, но не е лошо да понаучите какво значи окултизъм? Това включва много неща, защото дявола е направил така, че с годините те променят имената си, но си остават същите.

 Както престъпниците – променят си самоличността, правят си пластични операции, променят си имената, вземат си нови паспорти, но са си същите престъпници. Така и дявола прави по същия начин. Той уж прави нови учения, но новите учения са всъщност старите учения на нов глас. Старите окултни практики на нов глас в днешно време, така че да станат по-достъпни. Може да бъдат представени по някакъв научен начин като Ню Ейч например и т.н., но те са си същите неща.

Така че, окултизъм и  идолопоклонство е следващото нещо, което е пречка за получаване на изцеление. Сега ние ще се помолим това нещо да бъде премахнато в нашия живот. И ако ти се сещаш за някои от тези неща, покай се за това. И искам да ви покажа в Деяния на апостолите, 19-та глава как хората се покайваха и изказваха делата си и:

Деяния на апостолите 19:19 Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и пресметнаха цената им, намериха, че бе петнадесет хиляди сребърници. 

Още изгаряха предмети и други, свързани с окултизма. Ние също трябва да правим това. Ако имате в дома си такива предмети, трябва да ги изгорим.

Една сестра ме пита:

Брате, можем ли като другите да боядисваме яйца и т.н.

Това са езически обичаи – боядисването на яйца. Какво представлява това?

Например ако сте гледали филма „Адвокат на дявола” с Робърт де Ниро, на този филм беше показано всъщност, че яйцето е символ на душата на човека. Тогава като го гледах още, както се вика полуневярващ, (не се бях обърнал към Господа, както трябва) и ми направи силно  впечатление това нещо.

 Защо? То съдържа в себе си един потенциален живот. Има живот в него, ако се измъти яйцето. Защото яйцето какво съдържа в себе си? То има черупка, което е образ на тялото; белтъкът, който е образ на душата и жълтъка, който е образ на духа на човека. И това по някакъв начин символизира човешката личност.

 Вие знаете, че магьосниците използват яйца, за да правят магии с тях. Така че това не е безобидна работа. Боядисвайки тези яйца първоначално с червено, това говори за кръв, това говори за жертвоприношение – езически обичаи. Ние нямаме нужда от това в днешно време. И накрая ще се чукаме с тези яйца и ще ги ядем и ето ядене на идоложертвено. Уж за здраве, но нашето здраве не идва от това, нашето здраве идва от Исуса Христа.

В Неговите рани ние сме изцелени. 

Така че, това трябва да се отреже.

Другото, което е, например тези мартеници. Гледам християни носят мартеници. Даже сега като бях в България ми направи впечатление. Не винаги имам време на всеки да обяснявам. Ако тръгна да обяснявам: не прави това, не прави онова. Но помислете си тези мартеници например какво представляват?

 На времето, доколкото ми е известно Хан Аспарух имал история с някакъв орел и т.н.; този орел бил наранен и бяло и червено имало (кръвта разбира се – тя е червена) и от там са излезли тези мартенички – бяло  и червено. Червеното е символ на кръвта. Обаче това е някакъв езически обичай. Това не е образ на Христовата кръв. Ако е образ на Христовата кръв, какво е пък това бялото?

Някои ще кажат:

Това е чрез кръвта, и после ставаш свят, бял.

А Пижо и Пенда кои са? Такива въпроси изникват.

Но искам да ви кажа, че окултните практики те се дегизират, те се преобличат и привличат – дявола идва като светъл ангел.

Аз не искам да ставаме фанатици, но искам да бъдем внимателни. Да очистваме себе си и дома си от такива неща. Има предмети, които влизат в дома ти, внимавайте като купувате различни предмети, които имат съответни някакви знаци и т.н. Сатанистите например, изкарват пари, като продават такива символи във вид на  бижутерия. Младежите  много обичат такива неща да купуват. По този начин изкарват пари, но не само изкарват пари, но в същото време ги принасят по някакъв начин и в жертва, и принасят върху тях молитви. Те го казват благословения уж върху тях, а някои направо клетви изговарят върху тях. И когато го вземеш това нещо, ти си вкарваш проклятие в дома. Защото имайте предвид, че предметите могат да се натоварят с духовна информация.

 Ще кажеш:

Къде го има това в Библията?

Ще ти покажа например, че дрехите на Павел изцеляваха например болните. Това означава, че има помазание върху тези дрехи – да се изцеляват болните и да се гонят демони.

Но например пък Юда казва в своето послание,

Гнусете се дори от осквернената от плътта дреха. 

Значи тази дреха е била осквернена, има някаква духовна информация върху нея. Ти може да не я виждаш, но има нещо. Върху предмети може да е изговорено слово и това слово може да носи определена сила. Особено ако предметите имат определена форма, например змия или други подобни неща, като сатанински знаци – петолъчки, обърнати отгоре надолу, козли и да не изброявам всичките неща, които могат да бъдат. Просто ви казвам да бъдете внимателни. Не подценявайте нито дявола, нито неговите слуги. Те не са за подценяване. Те имат по-малко сила от нас, ама ако ние ги подценим е опасно.

Да не влизам повече в детайли по този въпрос. Можем да направим едно поучение по този въпрос по-нататък.

По този въпрос можете за четете литература от Дерек Принс – най-балансирания служител, който е учител с много стабилен баланс и няма никакви крайности при него.

Ще направим една молитва за това и за следващото, с което искам да завърша.

Между другото ви казах, че има някои предмети, които трябва да се изгорят – разни книги, било то окултни или сатанински, или други предмети, свързани с окултизма или някаква ритуалност. Трябва да ги изгорите. Да не тръгнете да ги продавате, себе си да избавите, пък други да вкарате в беля. Направо ги изгаряйте. Казва се, че:

Деяния на апостолите 19:19…петнадесет хиляди сребърници (са стрували окултните книги, които са изгорили хората, занимаващи се с магии и окултни практики.) 

Тези неща са достойни за изгаряне.

Имайте пред вид, че в книгата на Исус Навиев 7-мата глава, когато завладяваха Ерихон, Господ каза да не вземат нищо от тези, които  побеждават. Обаче имаше един човек Ахан, който се съблазнил и взел някои от предметите там.

Исус Навиев 7:20 А Ахан в отговор на Исуса каза: Наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог, като сторих така и така. Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха, (Вавилон е образ на окултизма) двеста сикли сребро (среброто-сребролюбие), и една златна плоча, тежка петдесет сикли, също сребролюбие.

Ние не знаем колко е това, но само като го чуеш, чувстваш, че не е толкова леко – „тежка”)

пожелах ги и ги взех; и ето теса скрити в земята всред шатъра ми, и среброто отдолу.

Исус Навиев 7:25 И рече Исус: Защо ни навлече тази беда.  Господ ще навлече беда и на теб днес. Тогава целият Израил уби Ахана с камъни, после уби с камъни и останалите и ги изгори с огън. 

Забележете: трябваше да убият този човек и целият му дом, и целия му имот да изгорят с огън и да ги заровят. Защо? Защото поради техния грях целия Израел изгуби битка и те не знаеха каква е причината.

И днес Божия народ губи битки, като е сложил едната ръка на Бога а с другата ръка се занимават с окултни практики и се чудят защо хората живеят в поражение. Това е окултизъм, очисти се от тези неща, това не са невинни работи.

По телевизията се гледат какви ли не неща: врачки, гледане на различни работи за бъдещето и т.н. Някои християни ходят да им леят куршуми, на баене ходят, внасят в дома си различни окултни предмети, сувенири, кукери и пр. Очистете дома си от тези неща.

Помислете, не става въпрос да влизаме в фанатизъм. Но има неща, които носят информация. Внимавайте с пръстените. Пръстена има кръгла форма, това е образ на вечност, и това е образ на сключване на завет,  вечен завет.

Последното, което ще говоря се намира пак в Изход 23:32.

5.Небогоугодни договори.

Изход 23:32 Да не сключваш завет с тях, нито с боговете им. 

Внимавайте какви договори сключвате! Завет е договор. С кого сключваш договор?

Библията казва, че ние нямаме право да сключваме договор за женитба с невярващ човек, независимо какво си мислиш. Ако е невярващ, нямаш право да сключваш договор с този човек. Това е Божието слово.

Другото което е – не се впрягайте несходно с невярващите. Внимавайте с кого сключвате договор за бизнес,  да не си навлечете беля. Особено, ако са окултисти, ако са сатанисти или други подобни. Внимавайте с кого сключвате договор. Проучвайте нещата. Защото ако един път сключиш договор, след това трябва да го изпълняваш.

На мъжете казвам, ако жените им са дали някакъв обрек и казват:

 – Аз не мога да наруша обрека,

мъжът според Божието слово има право да разруши обрека, ако жената е направила глупав обрек и казва:

– Аз съм обещала вече, не мога да го върна.

Ако е глупаво това, което е казала, мъжът според Божието слово има право да го разруши. Той е глава, той решава нещата в крайна сметка. Така че това нещо трябва да го имате предвид.

Какви договори са сключени в нашия род? Да не сключваме такива договори, да внимаваме с какво се обвързваме или на какво се обричаме, обреци да не правим. Ако правиш обреци бъди сигурен, че ще ги изпълняваш. Защото който направи обрек и го изпълни, има голяма награда. Който направи обрек и не го изпълни, има голямо наказание. Затова казва словото:

По-добре не се обричай, ако не можеш да го изпълниш. 

Има случаи, както е случаят с Анна (1 Царе 1 и 2 глави). Тя нямаше дете и каза пред Божия човек:

Ако Бог ми даде дете, аз ще го дам на Бога.

И Бог й даде дете и тя го даде на Бога – Самуил.

Някои ще кажат:

Каква полза да имаше дете? 

После Бог й даде още пет деца – две дъщери и трима сина.

Но вижте, тя направи обрек с Бога. Понякога това е нещо, което отприщва благословенията на Бога. Например някой човек може да каже както Яков:

Боже, ако Ти ме благословиш, аз ти обещавам, че ще ти дам десетата част от моя доход.

Ето той направи този обрек с Господа и Бог го благослови. Това може в Битие да го видите.

Така че по принцип внимавайте с кого сключвате завети и договори. Защото и в Исаия 30; 31 глава се казва и е много важно това. Днес е много популярен бизнесът, хубаво е хората да правят бизнес. Обаче някои хора се провалиха, дори има опасност да отпаднат от вярата. Така че трябва да се внимава. Вижте какво се казва:

Исаия 30:1 Горко на непокорните чада (чада, но непокорни), които се съветват, но не с Мен, и сключват договори, но не чрез Моя Дух, та прибавят грях на грях; 

Виждате, че Бог казва:

Горко на Моите непокорни деца, които сключват договори, но не чрез Мене. 

Да внимаваме с кого се обвързваме. Ако правим обреци трябва да ги изпълняваме и да не ги забравяме, защото Господ няма да забрави и може да си навлечеш беля по този начин.

Нека сега да се помолим. Кажи:

Молитва:

„Святи Боже, в името на Сина Ти Исус, аз се покайвам и се отричам от всяко идолопоклонство в моя живот и в живота на моите предци, по бащина и по майчина линия, всички поколения назад, чак до Адам. Отричам се от идолопоклонство в рода ми. Отричам се и от всеки окултизъм в моя живот и в живота на моите предци по бащина и майчина линия, всички поколения назад, чак до Адам.”

И ако сега знаеш за какво става въпрос, кажи го сега, изповядай го пред Бога. Защото аз не ви знам какво сте направили и предците ви какво са направили. Изповядайте го на Господа, отречете се от окултни грехове в името на Исуса Христа. Гледане на кафе, гледане на карти, ходете на врачки и екстрасенси, леене на куршуми, принасяне на жертви, подаване за мъртвите, викане на духове, и какво ли не.

„Отричам се Господи също от всеки заветен договор, който не съм сключил чрез Теб в моя живот, а също и който моите предци са сключили по майчина и по бащина линия назад чак до Адам. Нека всички тези завети и договори да бъдат разрушени в името на Господа Исуса Христа. Аз съм сключил завет с Тебе Всемогъщи Боже чрез кръвта на Господа Исуса Христа и развързвам себе си от всякакъв нечестив и небогоугоден договор, от всеки окултизъм и от всяко идолопоклонство и потомството си. Боже, всички предмети, свързани с окултизъм и идолопоклонство аз ще изхвърля и ще изгоря. В името на Исус покажи ми, научи ме, и аз Ти благодаря. И сега Боже, аз се моля да разрушиш всяко проклятие върху живота ми, да разрушиш всяка нечестива връзка и нека всеки нечист дух на болест, на немощ да напусне тялото ми, да напусне цялото ми същество в името на Исуса. И нека всяка болест да се махне от мен. Аз се отричам от болестите, от немощите в името на Исус и приемам изцелението, което Исус снабди за мен на кръста  и за моето семейство. Дух на болест и немощ, дух на смърт, напусни дома ми в името на Исус Христос! И нека живот, благословение, изцеление, здраве, свобода да бъде в мен и в моя дом в името на Исус Христос. Амин. Благодаря Ти Господи.”

Дигни сега ръце към Господа и Му отдай слава.

„В името на Исус, Боже аз се съгласявам с всички тях. връзвам силите на тъмнината и заповядвам да напуснат: Вън! Да напуснат сега! И нека Твоите благословения, Твоите дарове, Господ раздава дарове, Твоите милости, Твоите благословения, живот, милост, да дойдат върху Твоите чада в името на Исуса Христа.”

Исаия 54:17 „Никакво оръжие, скроено против тебе не ще успее. И ти ще победиш всеки език, който се повдигне на съд срещу тебе. Това е наследството на слугите Господни, и правдата им е от Мене, казва Господа.” Амин. 

Нека да благодарим на Господа.  Божията сила е върху вас.

АМИН.