Пасхата – Изход 12

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 29.04.2010 г.


Нека започнем нашето поредно поучение и днес темата, за която ще говорим е силата в кръвта на Исус Христос и как да я прилагаме в нашия живот и в живота на нашите близки, за да бъдем защитени от силите на мрака. И сега нека се помолим:

Молитва:

„Боже, дай ни дух на откровение и мъдрост да разбираме Твоите думи, да разбираме Твоето слово, учи ни Господи, в името на Исус се моля. Благодарим Ти.”

И сега отворете на книгата Изход 12 глава.

Изход 12:1 Тогава Господ говори на

Мойсей и Аарон в Египетската земя. 

Благодарим на Бога за това, че Той може да ни говори дори на място, където сме в робство. Бог може да ти говори дори когато си в робство. Защо? Защото иска да те освободи. Слава на Бога. Господ говори на Мойсей и Аарон в Египетската земя, а тя е земята на робство.

Изход 12:2 Този месец ще ви бъде началният месец,

ще ви бъде първият месец на годината. 

Когато Бог говори, Той идва да донесе свобода. И когато ти идваш на богослужение като това, знай, че целта на Бога е да те направи свободен.

Йоан 8:32 Ще познаете истината

и истината ще ви направи свободни.

Истината не те връзва, а те освобождава. Това, което те връзва е врагът. Но Господ те освобождава чрез Неговото слово.

Псалм 107:20 Изпраща словото Си и ги изцелява

и ги отървава от ямите, в които лежат. 

Благодарим на Бога за Неговото слово. Алелуя.

Изход 12:2 Този месец ще ви бъде началният месец,

 ще ви бъде първият месец на годината.

Господ казва: „Поставям ново начало, правя нещо ново. Оттук нататък няма да е така, както е било до сега.

Човек, когато е живял в робство, отрасъл е в робство, в един момент започва да си мисли, че животът му ще продължи така. Но Бог казва:

Поставям ново начало.

Лука 8:50 Не бой се, само вярвай! 

Идва ново начало от Господа.

„И ние Ти благодарим Господи за новото начало, което Ти даваш в името на Исус.” 

Изход 12:3 Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на деветия ден от този месец, всеки да вземе по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом. 

Господ казва:

– Аз ще ви дам ново начало.

И Той го казва това на Своите хора, на Своя народ. Бог дава ново начало, но това ново начало идва с агнето. Агнето носи новото начало.

        В 1 Коринтяни 5:7 е ключът за това, което ще говорим.

1 Коринтяни 5:7 Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто,

 тъй като сте безквасни. Защото нашата пасха, Христос, беше заклан за нас.             

Когато говори за нашата пасха Христос, тука Павел има предвид пасхалното агне.

Изход 12:3 Всеки да вземе по едно агне според бащините си домове. 

Тази 12 глава на Изход говори, че празникът наречен пасха (преминаване, един вид преминава от робство в свобода) е празник, който Бог заповядва. Ние трябва да празнуваме нашата свобода, нашето освобождение, да се радваме в Господа. Ние сме народ, който трябва да се зарадва, защото имаме освобождение:

  • освободени сме от смъртта и сме преминали към живот.
  • освободени сме от грехът и сме преминали към правдата.
  • освободени сме от болестта и сме преминали към изцелението и здравето.
  • освободени сме от робството на сатана и сме преминали в свободата на Христос.
  • освободени сме от проклятието и преминаваме към благословението.
  • освободени сме от мизерията и преминаваме към изобилието на Христос.
  • освободени сме от Господа и Той ни дава живот, и то изобилен в името на Исуса Христа.

И Господ заповядва всеки да вземе по едно агне в семейството си. Забележете нещо, което е характерно за Бога. Бог работи във фамилии. И с това искам да окуража хората, които имат някой неспасен роднина, че Бог работи във фамилия. Агнето в Стария Завет, което те са колели, е образ на нашето Божие Агне, което е Исус Христос. И както видяхме в 1 Коринтяни 5:7, Христос е нашето пасхално Агне, което беше заклано за нас. Божието Агне Христос беше заклано за фамилията на Божието семейство, за което ние сме благодарни на Бога. Но също така Агнето беше заклано и за теб, и за мен и за нашите семейства.

Изход 12:4 И ако домашните са малцина за агнето нека домакинът и най-ближният до къщата му съсед, нека го вземат според броят на хората в тях; смятайте за  агнето според онова, което всеки може да изяде.

Изход 12:5 Агнето ви или ярето ви нека бъде без недостатък, 

Нещата, написани в Старият завет са преобраз на нещата в Новия Завет. Агнето, което те са вземали е преобраз на Божието Агне, Исус Христос, което беше заклано за нас на кръста.

Изход 12:5 Агнето ви или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно, мъжко; 

Забележете, агнето трябва да бъде мъжко. Христос беше мъж. Вие знаете, че Христос има непорочно зачатие, роди се от девица, няма наследствените грехове, които повечето от нас сме наследили. Но Той се е родил от нетленно семе, от семето на Святия Дух. Той се е родил чрез Божието слово, както се казва:

Исаия 7:14 Девица ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил. 

И после ангелът казва на Мария:

Лука 1:35 Святият Дух ще дойде върху тебе и ще те осени и роденото от тебе ще се нарече Божий Син. 

Исус Христос е непорочен в зачатие, непорочен в живот. Той изпълни тази пророческа картина.

Когато двама от Неговите ученици пътуваха за Емаус, Той им тълкуваше писаното за Него по всичките писания в Библията. Във всяка книга пише за Него.

Изход 12:6 И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израилтяните, събрани в домовете си да го заколят привечер. 

Казва се да го заколят, както и Го разпънаха. Първата стъпка е заколването на агнето. За нас Агнето е заклано, и това е Христос, разпънат на кръст. Обаче освен, че Агнето трябва да бъде заклано има още нещо, което трябва да бъде направено.

 Много интересно как всичко се върти около дома. Аз вярвам, че Бог ще започне да възстановява домовете. Ако вашият дом е объркан от сатана, Господ ще го изцели. Обаче сега ще говорим как ще дойде изцелението върху дома ви. Ще видите чудеса, просто вярвайте  и постъпвайте според това, което ще научите днес. Защото тука се казва, че агнето трябва да бъде заклано в дома и за дома.

Изход 12:7 После нека вземат от кръвта  и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат. 

До тук имаме агнето заклано, имаме Христос разпънат на кръста, където се проля кръвта Му. И се казва, че трябва тази кръв да се събере. И да вземе бащата в семейството да постави кръвта на единият страничен стълб, на другия страничен стълб и на горния праг на вратата.

Представете си, кръв на едно агне е опазило Израел от смърт, колко повече кръвта на Божието Агне ще ни опази от смъртта. Кръвта на едно обикновено агне е била достатъчна, за да излезе Израел от египетското робство. Колко повече кръвта на Исуса ще те извади от робството на сатана в твоя живот. Слава на Господа.

Изход 12:7 После нека вземат от кръвта  и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат.

Агнето трябва да бъде изядено. Сам Исус казва в:

Йоан 6:53 Който не яде плътта Ми и който не пие от кръвта Ми, няма живот в себе си.

Мнозина се съблазниха  и казаха:

Йоан 6:60 Тежко е това учение, кой може да го слуша. 

И искам да ви дам един пример. Веднъж бях в една английска група и пасторът ме покани да кажа нещо, защото щяха да вземат Господна трапеза. И аз просто взех тези стихове, включително и в:

Левит 17:11 животът на тялото е в кръвта 

И като скочиха някои хора, направо беше страшно. Аз не съм очаквал това. И сега разбрах защо мнозина хора, включително и църкви нямат живот в себе си. Защото те приемат всичко като символи. Но Исус не казва: „Който яде символи и пият символи ще имат живот в себе си.“ Той казва:

Йоан 6:53  Който не яде плътта Ми

 и който не пие от кръвта Ми, няма живот в себе си. 

Аз знам, че ще има хора, които ще се съблазнят. Как става, какво става, ние не знаем, но важното е, че има не буквализъм, а натурализъм във вярата. И ако искаме наистина да имаме живот в себе си трябва по-натурална, по-простичка, по-истинска, по-жива вяра да имаме. Не всичко да превръщаме в преобрази и в принципи, защото така се губи живота. Трябва да вземеш живота от това слово, трябва да вкусиш живота, трябва да приемеш живота. Защото думите, ако нямат живот в себе си, носят смърт. Защото Исус казва:

2 Коринтяни 3:6В Буквата убива, а Духът дава живот. 

Защото на някои места вземат Господна трапеза с какъвто и да е хляб. Ако много се наложи може да взема Господна вечеря и с какъвто  и да е хляб, имам предвид квасен хляб. Но аз предпочитам да изпълня словото такова, каквото е. Защото тука се говори за безквасен хляб. Защо? Защото квасът е образ на грях, квасът е образ на учение. Квасът е образ на нещо, което не  е добро (лицемерие). И Господ иска ние да сме безквасни. Исус казва на учениците Си:

Матей 16:6 Пазете се от фарисейския квас, 

Т.е. от лицемерието, което е измама. Бог иска да сме истински.

И другото – някои вземат с гроздов сок или с какъвто и да е друг сок, а пък мормоните вземат с чиста вода Господна вечеря. Къде го пише това в Библията. Пише в:

Исая 1:22   Виното ви се разреди с вода, и среброто ви с шлака. 

Нека да бъдем натурални, истински, живи. Като е казано вино, да е вино. Но да приеме наистина църквата живот, когато вземаш Господна трапеза вярвай, че Господ ти дава сила, дава ти здраве, дава ти живот, кръвта на Исуса умива греховете ти. Слава на Господа. С вяра да участваме в Господната трапеза. Да се радваме, когато вземаме Господната трапеза, защото това е най-доброто нещо, което можем да направим.

Това не означава да отидеш с грях. Напротив. Безквасният хляб говори за отсъствие на грях. И как да вземеш Господна трапеза така. Първо: освети себе си, живей свят живот. Бъде бърз на покаяние, изповядай греха си и вземай Господна трапеза. Слава на Господа.

Защото всичко това говори за Господната трапеза. И не само това. Аз ще ви кажа два начина, по които кръвта трябва да бъде приложена: Единият начин е Господна трапеза, защото чрез нея ние споменаваме смъртта на Господ Исус Христос, докато дойде отново, ядем Неговото тяло и пием от кръвта Му. По този начин Господ ни очиства и изцелява. Но също така ние прилагаме кръвта на Агнето чрез устата си:

Откровение на Йоан 12:11 Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето  и словото на своето свидетелство. 

Така че нашият исоп, с който намазваме кръвта на Агнето, е нашият език. Твоята уста  е четката, с която ти намазваш (преобраза в Стария Завет) твоя дом в името на Исуса Христа.

Изход 12:8 През същата нощ да ядат месото 

Те са ядели месото на Агнето, 

печено на огън, 

 Защо печено на огън? Защото се говори за кръщение с огън, огнени изпитания. Изпитанията и гоненията на Исус бяха този огън, всичкото това, което Той пострада. Седмицата, когато Той беше разпънат се казва страстната седмица, седмицата на страданията.

С безквасен хляб  (със святост, с чистота) и с горчиви треви.

Защото това, което Исус е преживял заради нас преди и на кръста е било горчиво преживяване. И горчивината е също образ на проклятието. Господ казва на Мойсей да си спомнят хората, когато ядат тези горчиви треви, за горчивото робство, от което са били избавени.

И всъщност Христос ни избавя от горчивината на робството, като понесе горчивината върху Себе Си. Христос понесе нашето проклятие на кръста, за да можем ние да получим благословението на Авраам върху себе си.

Изход 12:9 Да не ядете от него сурово, нито варено във вода,

 но изпечено на огън с главата му, краката му и дреболиите му. 

Господ казва агнето да е печено, т.е. да е минало през огън. И се казва: цялото агне да се изяде. Какво означава това? Цялото Агне е Христос, Той е Божието слово. Господ иска цялото слово да ядем. Не само части от него, но да се храним с цялото Божие слово. Хранете се с Божието слово в неговата цялост, Христос такъв, какъвто е, в Неговата цялост. На някои хора им харесва социалната дейност на Христос, че Той е хранел бедните, и наблягат на тази част. Но забравят, че има и друга част, че Той изцелява болните. Те не го правят и не го вярват. Други не искат да повярват, че Той освобождаваше вързаните и т. н.

Така че ние трябва да изядем цялото Агне, т.е. да проповядваме изцяло Христос, такъв, какъвто е, а не само частица от Него.

Изход 12:10 И да не оставите нищо от него до сутринта; ако остане нещо, изгорете го в огън. 

Това го прилагаме на Господната трапеза: цялата питка да се изяде и виното по чашите да се изпие.

Изход 12:11 И така да го ядете:препасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите с ръцете си; и да го ядете набързо, понеже е време на Господното минаване. (пасха, защитно жертвоприношение, песах). 

Тука се казва: да бъдете готови. И след това те трябвало да го празнуват по същия начин, за да си спомнят как набързо са излезли. И сега 12 стих е много важен:

Изход 12:12 Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно, и ще извърша съд против всичките египетски богове. Аз съм Иеова. 

Идва време на Божия съд. Бог ще започне да съди този свят, ще започне да съди боговете на този свят, които са небесни началства и власти в небесни места, демонични власти. Ще съди служители на врага, ще съди хората от този свят – управниците. И даже този съд вече е започнал. Обаче ще видим много повече от това. Как можем да избегнем всичко това? Господ казва:

Изход 12:12 Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя, (земята на робство) и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно, първородното във всяко семейство ще бъде поразено)и ще извърша съд против всичките египетски богове.

 Аз съм Иеова. 

Това не е било само атака срещу египтяните, но и срещу техните богове. Десет чудеса извърши Господ в Египет срещу десет божества. Слава на Бога.

Изход 12:13

И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. 

Това е прекрасно, което Господ казва: Аз ще ви разпозная по кръвта на агнето на къщите ви.

Някои хора и учения не приемат или омаловажават силата на кръвта на Агнето, като казват, че е социално неприемлива. Някъде например в някои преводи кръвта не се споменава. И много фино дявола почва да видоизменя самите преводи на Библията, така че да се загуби силата на Божието слово. И кръвта все повече и повече ще бъде подминавана.

 Затова трябва много да внимаваме с това. Защото вижте какво се казва в 13 стих: че един белег ще има. Белегът няма да бъде, че си от Израел, белегът няма да бъде, че се наричаш вярващ, белегът няма да бъде това, че ходиш на църква. Белегът ще бъде кръвта на агнето. Ако има кръв, има защита, ако няма кръв, няма защита.

…и като видя кръвта, ще ви отмина,

няма да се стовари върху вас ударът на унищожението. 

Духът на смърт и унищожение няма да удари израилтяните поради кръвта на къщите им.

И също и сега в това последно време нашата защита е в кръвта на Исус Христос.

Ние сме осветени чрез Неговата кръв. 

 Осветени, значи отделени. Отделен си от греха  и от света. Отделен си от сатана и той не може да мине през нея. Твоята защита е в кръвта на Агнето. И затова трябва да знаеш как да прилагаш кръвта на Исуса в твоя живот. Господ казва, че ще мине да унищожи всяко първородно в Египет. Господ ще започне да наказва този свят. Ако искате да се избавите от съда и наказанията в този свят, трябва кръвта на Агнето да бъде приложена върху вас, върху вашите прагове, върху вашите домове, върху вашите езици, чрез Господната трапеза. 

Изход 12:14 Оня ден ще ви бъде за спомен и ще ви бъде като празник на Господа… 

Господната трапеза трябва да ви бъде празник. Делото на кръста трябва да бъде празник за нас, защото трябва да празнуваме това, което Христос направи за нас на кръста чрез Неговата кръв.

…празник на Господа във всичките ви поколения; вечен закон ще ви бъде, да го празнувате. 

Не само за Стария Завет, но също и за Новия завет, но го празнуваме по друг начин.

Изход 12:15 Седем дни да ядете безквасен хляб; още на първия ще вдигнете кваса от къщите си; защото, който яде квасно от първия ден до седмия ден,  оня човек ще се изтреби отсред Израил. 

Трябва да бъдем внимателни с кваса и най-вече квасът на греха и да го изхвърлим от живота си. И човек, който взема Господната трапеза трябва да отхвърли греха и да приема Господната трапеза очистен със святата кръв на Исус Христос.

Изход 12:16 На първият ден ще имате свято празнично събиране, и на седмия ден свято празнично събиране; Никаква работа да не се върши в тях, освен онова, което е нужно за ядене на всеки; само това може да вършите. 

Господ казва, да оставим своите си дела и да вършим Божиите дела, т.е. да влезем в Неговата почивка и в Неговата благодат.

Изход 12:17 Да пазите празника на безквасните хлябове, защото в същия ден изведох войнствата ви от Египетската земя; Заради което ще ви бъде вечен закон да пазите този ден във всичките си поколения. 

Слава на Бога. Т.е. Господната трапеза трябва да присъства, кръвта трябва да присъства през всичките ни поколения, приятели. Обществото не приема кръвта, но и дявола вярва в кръвта. Много добре знае за кръвта; когато я споменеш и приложиш, той знае за нея, знае за какво става дума.

Изход 12:18 От вечерта  четиринадесетия ден от първия месец до вечерта на двадесет и първия ден от месеца ще ядете безквасни хлябове.

Изход 12:19 Седем дена да не се намира квас в къщите ви; Защото който яде квасно, онзи човек ще се изтреби изсред обществото на израилтяните, било то пришълец или местен.

Изход 12:20 Нищо квасно да не ядете; Във всичките си жилища безквасни хлябове да ядете.

Изход 12:21 Тогава на четиринадесетия ден от месеца, Мойсей повика всичките Израилеви старейшини и рече им: Идете и си вземете по едно агне според челядите ви и заколете пасхалното животно.

Изход 12:22 После да вземете китка от исоп (исопът е образ на вяра, с вяра се прилага, да вземеш с вяра)

В Евреи 11 глава се казва:

Евреи 11: 28 С вяра Мойсей установи пасхата…

и да я потопите в кръвта, (кръвта с вяра), която ще съберете в легена, и с кръвта, която е в легена помажете горния праг и двата стълба на къщната врата; и никой да не излезе от къщната си врата до сутринта. 

ЕТО ЗАПОВЕД ОТ БОГА: НИКОЙ ОТ НАС НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛИЗА ОТ ЗАЩИТАТА НА ХРИСТОВАТА КРЪВ.

    Израилтяните са изпълнили заповедта и са помазали вратата с кръв, но ако някой е излязъл от вратата, духът на смърт е щял да го удари навън. Затова е казано никой да не излиза извън вратата навън.

Нека цялото ви семейство, нека всички ние да бъдем скрити, покрити с кръвта на Исуса, в Неговата защита. Никой да не излиза извън защитата на кръвта. Ние без кръвта на Исус нямаме защита от Бога, нашата защита е чрез кръвта на Исус. Когато дойде и кръвта, върху нея идва и маслото, и това е нашата защита.

Изход 12:23 Защото Господ ще мине, за да порази египтяните,  а когато види кръвта на горния праг и на двата стълпа на вратата, Господ ще отмине вратата, и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. 

Вижте, Господ минава, но погубителят поразява. Какво представлява това. Не че Господ погубва хората, а Той позволява на погубителят да погуби египтяните. Защо те са погубени? Защото нямат кръвта на агнето върху себе си. Ако егитпянинът вземе кръвта и я положи върху себе си, той ще се спаси.

Матей 7:21 Не всеки, който призове Господното име ще спаси. 

Всеки, който вземе кръвта на Агнето, Божия Син Исус Христос, всеки, който повярва, че Исус умря и възкръсна и повярва, че Исус Христос е Господ, ще се спаси. Затова ние трябва да носим кръвта и да я предложим на хората, да вземат кръвта, за да бъдат избавени от тази смърт.                                                                                       

Изход 12:23 Защото Господ ще мине, за да порази египтяните, а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата, и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. 

Забележете, че ако няма кръв, въпреки че са израилтяни и са Божии народ, потомство на Авраам, са щели да бъдат ударени. И днес това е много важно за Божиите хора да прилагат кръвта на Исус.

Някои казват: „Аз съм Божие дете, защо ми се случи това?“ Като излезеш от защитата на кръвта е опасно. Затова стой под кръвта на Исуса, защото там е защитата. 

Изход 12:23 Защото Господ ще мине, за да порази египтяните,  а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата, и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. 

Този погубител има право да убие първородното във всеки дом. И когато стигне до вратата и види кръвта на първородно върху праговете, той няма какво да прави повече. Първородното вече е убито и той трябва да отмине. Когато сатана дойде да носи смърт в нашия живот или в нашето семейство и той види кръвта на Исуса, (вече има смърт) той ще отмине.

Евреи 9:27 На човек веднъж е дадено да умре и след това настава съд. 

Просто той няма право да убива два пъти. Христос понесе нашата смърт на кръста и затова с Неговата кръв ние побеждаваме. Защото чрез  кръв Му ние сме мъртви към греха и към закона. Закона няма власт над нас, защото ние сме умрели чрез Христос, чрез Христовото тяло. Ние сме част от Него. Ние не сме под закон, защото сме умрели за закона, за да живеем под благодатта. Христос се роди под закона, приятели. Той живя под закона, за да може да изпълни закона вместо нас и понесе нашето наказание като нарушители на закона. Затова ние се оправдаваме, защото Той изпълни закона, ние на готово получаваме изпълнението на закона. И Той понесе нашето наказание, така че да бъдем свободни от закона и да живеем под Божията благодат в името на Исус. И ние Ти благодарим Господи за това.

Изход 12:24 И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си.

Изход 12:25 Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието Си, ще пазите тази служба. 

Забележете: Кръвта има сила в Египет, кръвта има сила и в Обещаната земя. Кръвта ни освобождава от робството в Египет, кръвта ни пази от робство в Обещаната земя, и кръвта ни носи благословения в Обещаната земя. Благодарим Ти Господи за святата кръв. Каква е Обещаната земя? Това е всичките Божии обещания в Исуса Христа, колкото много и да са те, те са ДА и АМИН.

Изход 12:26 И когато чадата ви попитат: Какво искате да кажете с тази служба?

Изход 12:27 Ще отговорите: Това е в жертва за спомен за минаването на Господа, който отмина къщите на израилтяните в Египет,  когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава людете се наведоха и се поклониха. 

Чрез кръвта имаме спасение, избавление, освобождение. Благодарим на Бога.

Изход 12:28 И израилтяните отидоха и сториха, според както Господ заповяда на Мойсей и Аарон, така направиха.

Изход 12:29 И посред нощ Господ порази всяко първородно в Египетската земя, от първородния на Фараона, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както  и всяко първородно от добитък.

Изход 12:30 И Фараон стана през нощта, той и всичките му слуги, и всичките египтяни; и нададе се голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвец. 

И така, виждате че Божия съд дойде върху Египет, върху египтяните и техните богове. И Господ по този начин избавя народа Си.

Някои питат: „Защо е нужно църквата да е силна, защо е необходима Божията сила?“ Защото приятели, вие виждате, както Господ избави чрез Мойсей народа Си от робството, така и нас трябва да ни избави. Мойсей не отиде с голи думи, той отиде с чудеса, знамения и велики дела и Господ извърши чрез него десет чудеса в Египет. Виждате това с агнето какво чудо е, с първородното. Без сила нищо не става. Фараонът абсолютно не искаше да обърне внимание на Мойсей и каза:

Кой е Този Иеова, не Го познавам. Аз няма да пусна народа. 

Но когато дойдоха чудесата, знаменията, великите дела, когато се намеси Божията сила, се наложи да пусне народа, защото беше притиснат. И днес искам да ви кажа, че не е работата да осъждаме дявола, защото той наистина е осъден и ще си понесе това, което заслужава. Нашата работа  е да избавим хората.

Някои казват: „Защо трябва да се осъди виновният?“ Виновният трябва да бъде осъден с цел, за да се избави невинният. Целта не е осъждането на виновния, но осъждането на виновния довежда до свобода на невинния. Защото докато не осъдиш виновния, докато не го вкараш в затвора, невинният страда. Вие знаете каква е ситуацията в България.

Йоан 3:8 Затова се яви Божият Син да разруши делата на дявола чрез собствената Си смърт на кръста. 

Защо? За да можем ние да бъдем спасени, да бъдем избавени от хомота на робството и да живеем свободни. И както казва Божието слово в:

Галатяни 5:1 Стойте, прочее, твърди в свободата, която Христос ви освободи и не се заплитайте отново в робско иго. 

Така че Господ иска не само да ни направи свободни, но да не се връщаме отново в робство. Не се връщайте в робството, цени свободата,

1 Коринтяни 7:23 Защото с цена сте били купени, не ставайте роби на човеци.

Дори Павел казва във:

2 Коринтяни 11:19 Защото вие като сте разумни, търпите неразумните.

20. понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.

Ще кажем: Нали в словото се пише, че

Матей 5:39 Ако някой те плесне по едната буза, подай му и другата. 

Това наистина е така и ние трябва да го правим за Христовото име. Но тука става въпрос за нещо друго.

Така че приятели, нека да благодарим на Господ за кръвта на Исуса, за всичко, което Той извърши за нас чрез Неговата кръв и:

Галатяни 5:1 Стойте, прочее, твърди в свободата, която Христос ви освободи и не се заплитайте отново в робско иго.

Как се прилага кръвта на Исуса в живота ни? Казахме: единият начин е Господната трапеза. Има хора, които с години не са вземали Господна трапеза. Какво трябва да направят? Трябва да се покаете, да изповядате греха си, да го оставите и да започнете да вземате Господна трапеза. Защото някои смятат, че са много смирени, като не вземат Господна трапеза, защото се признават за виновни. Но истината е, че това е непокорство. Христос е заповядал да взимаме Господната трапеза в Негово възпоменание, докато Той дойде. Така че трябва да се подчиняваме на тази Негова заповед и да признаваме Господната трапеза с благодарност, с радост в сърцето си, с вяра, с покаяно сърце. С вяра вземай Господната трапеза и вярвай, че Бог те обича и чрез тази кръв ти получаваш живота на Христос. Слава на Бога.

Другият начин, чрез който прилагаме кръвта на Исус, това е нашата уста, нашия език, нашата изповед.

Псалм 107:2 Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника. 

Така да говорим, да изповядваме това, което Христос направи за нас и за нашите семейства на кръста. Забележете, че агнето беше заклано и кръвта му беше използвана за домовете, Господ е дал Христос за домът ви. Освен това Йов принасяше жертви за домът си. Бог избави домът на Ной. Бог избави домът на Лот.

Какво каза Павел:

Деяния на апостолите 16:31 Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се избавиш ти и целия ти дом. 

Така че Бог гледа на домове. Благословенията се движат в домовете, както и проклятията, разбира се. Благодарим Ти Господи.

2 Коринтяни 11:19 Защото вие като сте разумни, търпите глупаците. 

Да, някои разумни търпят глупаците. Какво казва Господ:

Притчи 26:5 Отговаряй на безумния според безумието му, за да не се мисли за мъдър. 

Глупакът го постави на място.

20.понеже търпите, ако някой ви поробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.

Да, християни търпят някой да ги поробва, а словото казва:

1 Коринтяни 7:23 С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. 

Ако си в робство, това е съвсем друг въпрос. Но да станеш роб на човек? 

…ако някой ви поробва, ако ви изпояжда 

Има готованци и използвачи, които са пратени от дявола да дойдат при вас и да ви вземат нещата, които имате. Защо? За да бъде първо ограбено семейството ти и, второ, да бъде ограбено Божието дело. Защото финансите, които имаш, или нещата, които имаш, вместо да ги инвестираш в твоя дом и в Божието дело, ще дадеш на някой, който е като пиявица, който ще вземе това нещо. И това е дяволът,

Йоан 10:10 Който идва да открадне, да убие и разруши. 

И после хората се сърдят на Бога. Казват: Аз посях. Ама къде пося? Къде казва Господ, че ако посееш на камениста почва ще получиш жътва. Всеки един земеделец, преди да посее някъде, преглежда почвата дали е добра. Ако купи нива преди това, ще види дали нивата е добра. Ако е пълна с камъни, за какво да я купува?

Затова много от инвестициите не вършат работа. Ето погледнете във финансово отношение. Господ е най-добрият бизнесмен, най-добрият мениджър. Той знае къде трябва да се инвестира. Иска ние да инвестираме разумно онова, което ни е дадено от Бога. Защото ние сме поставени мениджъри от Него, а Той е собственикът. И собственикът иска да види резултат, иска да види ефективност, иска да види печалба от това, което се инвестира. Ако ти е дал нещо, ти трябва да го използваш разумно за целите на Божието царство. А не просто да го хвърлиш и да кажеш:

Дай да го дам, за да се избавя. Така или иначе трябва да ги давам тези пари, дай да ги давам да ми се махнат от главата.

 Това не е правилно. Селянинът не хвърля така семето, той внимава, защото знае че от това къде ще попадне семето зависи бъдещето му.

Галатяни 6:7б Защото каквото посеете, това и ще пожънете. 

Но зависи и къде сеете. Исус говори в притчата за семето, че има много безплодни почви, чак на четвъртата почва семето даде плод. Така че сейте в четвъртата почва. Какво се казва във 2 Коринтяни 11:20?

2 Коринтяни 11:20  понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, (да ви вкарва в примка)… 

Някой идва да те мами, да те лъже и ти стоиш и казваш: Да, да.

Изобличавай лъжата, вярвай в истината.

…ако някой се превъзнася… 

Има хора, които се хвалят много.

Не този, който себе си хвали, а когото Господ хвали.

Не този, който себе си препоръчва, който Господ препоръчва, той е одобрен. 

…2 Коринтяни 11:20в  Ако някой ви бие по лицето. 

Ето виждате ли, Исус казва да обърнеш другата си буза, а тука Павел казва,

вие търпите ако ви бият по лицето. 

Това е като упрек. Той  говори за апостолското служение. Господ наистина възстановява апостолското служение и петкратното служение. Но всеки плод се познава по вкуса си.

Матей 7:16 По плодовете ще ги познаете… 

И тука говори за лъжливи апостоли, както и в Откровение на Йоан 2 глава казва:  

Откровение на Йоан 2:2 …изпитал си ония, които наричат себе си апостоли (а не са) и си ги намерил лъжливи. 

За какво говори Господ тука? Говори, че трябва да изпитваме служенията, да изпитваме пророчествата. Трябва да бъдете внимателни: не да обвиняваш, не да подозираш, а да изпитваш.

1 Солунци 5:21 Всичко изпитвайте, дръжте доброто. 

Бъдете като агънце, което подбера хубава тревичка да хапне. То не яде какво да е, като свинята, която яде всичко, каквото й попадне. Казва се, че:

Притчи 13:15  Безумният вярва във всяка дума,

а разумният добре внимава в стъпките си. 

Недейте да бъдете безумни и да вярвате всичко. Има вяра, която е глупава вяра, безумна вяра. Истинската вяра изпитва и тогава вярва. Погледнете Гедеон, два пъти сложи руно пред Господа.

Така че тука Павел казва:

2 Коринтяни 11:19 Защото вие като сте разумни,

 с готовност търпите глупаците. 

Ние не трябва да търпим глупаците, трябва да ги сложим на мястото им, трябва да се постъпи с мъдрост. 

2 Коринтяни 11:20  понеже търпите,

ако някой ви поробва (да бъдеш роб на глупак) ако ви изпояжда (и ти се чувстваш виновен), ако ви мами (в примка да те подмами), ако се превъзнася (и да се прави на голяма работа пред тебе) ако ви бие по лицето (и ти уж за Господа търпиш това нещо)

Обаче има време, когато търпиш за Господа, но това нещо е за вярата. Например:

– Ще се откажеш ли от Христос?

– Няма да се откажа.

Бой, наказват те, мъчат те, но това е за Божия слава.

А другото е за срам. И мнозина хора търпят срам заради това нещо. И после мислят, че Бог им е виновен. Но в словото е показано какво трябва да се прави, приятели. И ние не трябва да изпадаме в такива крайности. И ако някой е изпаднал, трябва да излезе от това. Слава на Господа за това слово.

 Аз се отклоних от това, за което говорех преди малко, но благодаря на Бога за това, което ми дава в момента, защото чувствам, че носи освобождение на някои хора. И ако имате такива проблеми, просто вие трябва да знаете, че вие сте Божии слуги, а не слуги на хора. Павел казва:

Галатяни 1:10б Ако бях още угаждал на човеци,

не щях да съм Христов слуга. 

Ако вършиш Божията воля, Бог ще е доволен, а хората няма да са доволни. Ще говорят против тебе, но какво от това.

Като отида някъде да служа на ново място и ми казват, че някой вече е минал от там и е казал нещо. Обаче като се сблъскаме заедно с хората, като общуваме, като служим заедно и хората си променят мнението. И аз искам да ви кажа, че дяволът, който е обвинителят на нашите братя, навсякъде минава и сее какво ли не. Защо?

– Ще правиш това, което ти казвам, ако не, ще ходя да говоря на другите.

Ходи и говори, на целия свят иди и кажи. Говори, каквото искаш. Слава на Господа. Няма да бъдем слуги на хора, няма да плащаме данък обществено мнение, да говорят навсякъде. Най-важното е Господ да е доволен. Защото:

Матей 10:28 Не бойте се от ония, които убиват тялото,а душата не могат да убият; по-скоро се бойте от Оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла. 

Така че да се боим от Господа, да угаждаме на Господа. А пък хората, които си заслужават си отиват на мястото. Приятели, просто не трябва да оставаме роби на хора. Слугувай на хората, но не бъди роб на хората. Бъди роб само на Христос.

Галатяни 5:1 Стойте твърди в свободата, за която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. 

Молитва:

„Отче, в името на Твоя Син Исус Христос аз се моля за всеки един, който гледа това предаване, който участва в това богослужение. Господи, да освободиш хората от хомоти, да освободиш хората от всякакво робство и хомот, да ги освободиш Боже от робство, от поробване, от дух на робство.”                                                

Римляни 8:15 Не сте приели дух на страх, та да бъдете пак в робство, но сте приели дух на осиновление, чрез който викаме: Авва Отче!

Римляни 8:16 Така че и Святия Дух свидетелства заедно с  нашия дух, че сме Божии деца, не сме роби. 

Молитва:

Така че Те моля Господи да пуснеш на свобода Твоя народ. И сега в името на Исус прилагаме кръвта на Исус върху всеки един от нас. Прилагаме кръвта върху праговете на нашите жилища, прилагаме кръвта върху праговете на нашия дом – дух, душа и тяло. Пусни на свобода угнетените Господи. Ние искаме да бъдем свободни. Искаме да служим на Тебе Господи, защото вързан човек не може да Ти служи. Ти ни пускаш на свобода, за да можем да служим. И както каза на Фараона: Пусни людете Ми да Ми послужат, казва Господ. В името на Исус заповядвам: пусни Божия народ да служи, сатано! Фараон, пусни Божия народ да служи на Бога в името на Исус! В името на Исус всичките тези египетски язви да се излеят върху тези божества на Египетската земя (на този свят). Нека ударът да падне върху тях в името на Исус, а нека избавление и освобождение да дойде върху Божия народ. Нека небесни началства и власти да бъдат ударени чрез кръвта на Исус Христос, чрез свръхестествената чудотворна сила на Господа. И нека пленниците да бъдат пуснати на свобода, да бъдат пуснати на свобода угнетените в името на Исуса. За което Отче ние Ти благодарим и Ти отдаваме слава, отдаваме Ти хвала. О, алелуя! Благодаря Ти Господи.

Прекрасно е това. Вижте какво се казва:

Ефесяни 4:7 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. 

Благодат на всеки от нас. Благодарим на Бога за това.

Ефесяни 4:8  Като възлезе нависоко взе множество пленници и даде дарове на човеците. 

Какво направи като възлезе нависоко? Хвана демоничните сили и ги плени и даде дарове на нас. Това, което бяха ограбили, Той ги взе от тях и го даде на нас. В името на Исус Ти благодарим Отче. Слава, слава, слава.

Ефесяни 4:9 А това възлезе що друго значи, че освен че по-напред беше слязъл в местата по-долни от земята.

Ефесяни 4:10 Този, който е слязъл е същия, който е възлязъл по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.

Ефесяни 4:11 И той даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастири и учители

Ефесяни 4:12  за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло с цел да се усъвършенстват светиите,

Ефесяни 4:13 докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познанието на Божия Син в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христоват пълнота.

Ефесяни 4:14 Да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешка заблуда,лукавство по измамителни хитрости,

Ефесяни 4:15 но действащи истинно в любов, да пораснем във всичко в Него, Който е главата Христос,

Ефесяни 4:16 от Когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставянето на всеки става според съразмерното действие на всяка една част и изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта в Христа Исуса. 

Бъдете благословени в името на Исуса Христа. И нека всички да кажем на това:

Амин.