Posted in юни 2010

Послание към Православната църква

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 17.06.2010 г.   И сега ще направим едно обръщение към православните вярващи, към православната църква. Ще започна с миналото на православната църква. Когато говорим за православната църква трябва да имаме пред вид миналото на православната църква, нейните корени в апостолската църква. Разбира се после минава … Има още

Послание към българския народ

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 13.06.2010 г. Днес ще говорим и ще отправим послание към българския народ, което вярвам Бог ми е вложил, за да разгледаме всички пречки  да бъде народа ни благословен. Тези дни, слушайки пророк Езекиил, Бог ми вложи в сърцето да споделя някои неща. И тези … Има още

Духовност

Интернет предаване с пастор Пламен Петров от Испания на 06.06.2010 г. Получих по скайпа молитвена нужда от една сестра за нейния син, за спасение, за изцеление, изобщо да се върне към Господ. Нека се помолим за тази нужда: „Боже, в името на Исус ние Те молим за тази жена, за нейното дете, да се върне … Има още

Огънят и облакът

 Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров на 03.06.2010г.  Видео: http://www.ustream.tv/recorded/7417429 Знаете стиха в Ефесяни 5:18, където се казва: Ефесяни 5:18 Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте с Духът.  Виждате, че Духът е като новото вино. Като че човек, когато е воден от Духа, е пиян от … Има още