Духовност

Интернет предаване с пастор Пламен Петров от Испания на 06.06.2010 г.


Получих по скайпа молитвена нужда от една сестра за нейния син, за спасение, за изцеление, изобщо да се върне към Господ. Нека се помолим за тази нужда:

„Боже, в името на Исус ние Те молим за тази жена, за нейното дете, да се върне обратно към Тебе. Аз не знам какъв е случая, но ако има наркотици намесени, алкохол и други неща, нека се разрушат делата  и намеренията на врага и нека да бъде пуснато момчето. И нека да се върне към Тебе и да се спаси в името на Исус.”

Исаия 54:13 Всичките ти деца ще бъдат научени от Господа, 

казва словото на Бога. И това е слово за всеки един от нас. Има някои хора, които се упрекват и обвиняват за това, че не са успели да направят определени неща. Вие наистина трябва да учите децата си, трябва да ги обучавате в Божиите пътища, но словото казва, че:

Исаия 54:13 Всичките ти деца ще бъдат научени от Господа. 

И Господ е Този, Който е Учителя.

„Така че Боже, ние Ти благодарим, че Ти учиш нашите деца. И в името на Исуса Христа ти казвам:

Деяния на апостолите 16:31 Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти  и целия ти дом. 

И ние изповядваме тези стихове с вяра. В името на Исус ние Ти благодарим Боже, и Ти отдаваме славата и хвалата. Алелуя! Амин!

Също един брат ни писа, че той се е обърнал към Господа, повярвал е. Но в същото време обаче, неговият баща, който явно  е против вярата, (той с майка си се е обърнал към Господа, обаче неговият баща е против вярата) и произнася определени клетви против него. Не знам под каква форма, но като е ядосан човек не си дава сметка какво говори. Но дявола използва тези неща. И момчето казва: „Аз съм вярващ, обаче чувствам, че има спънки, има пречки в живота ми във връзка с това, че баща ми ме кълне.” И момчето пита: „Възможно ли е това влияние от страна на баща ми върху мене да се разруши?”

И казвам това, защото това не е проблем само на един човек. Има и други между вас, които имат роднини, вярващи, които произнасят определени негативни думи срещу вас. Знаете, че:

Притчи 18:21 Смърт и живот има в силата на езика. 

Така че, езикът на хората носи смърт или живот и в момента има много хора, които страдат поради изговорени неща; неща, които те самите изговарят срещу себе си или неща, които другите са изговорили срещу теб.

Сега: тука имахме един случай преди няколко дена, в който се молихме за една жена, която доста време е вярваща и получи много драматично освобождение от демони, единият от който се казваше „забравливост” – изненадващо име. Просто забравя неща и това е било демонично действие. Това беше един много важен демон, който излезе. Освен това и една друга група, която се наричаше: „самоотхвърляне”, „непростителност към себе си”, „самоомраза” и „самоосъждение”. Така че се осъждаше за определени неща, които тя не е успяла да направи, чувстваше вина по отношение на своята майка и други роднини и т.н. Разбира се дяволът може да хване наши грешки, да ги изопачи и да ви обвинява цял живот. Аз искам да ви кажа в тази връзка, че ако вие сте съгрешили, първият, Който ще дойде да ви каже, че сте съгрешили е Святия Дух. Когато съгрешиш Святия Дух идва и те изобличава. Той не те обвинява, Той те изобличава. Каква е разликата?

 Изобличението има любов в себе си.

Откровение на Йоан 3:19а; Притчи 3:12 Които любя, тях ги изобличавам, 

казва Господ. И аз искам да ви кажа: Ако не обичате някой, не го изобличавайте. Обвинението има в себе си омраза, или няма любов. Това  е първата разлика между изобличение и обвинение.

Втората разлика: Изобличението има в себе си изходен път, обвинението няма в себе си изходен път. Това можем да го видим в:

1 Коринтяни 10:13

Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек, обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото е силата ви,

но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че

да можете да го издържите. 

Тука се говори за изпитание, но това е и принципа и на изобличението. Изобличението, номер едно: идва с любов; ако няма любов е обвинение. Изобличението номер две: идва с изходен път. Бог ти казва: „Покай се..” и ти показва изходния път. Той ти показва как да излезеш от ситуацията.

Обвинението идва и казва: „Няма надежда за тебе.” Когато дяволът дойде да те обвинява, той ти казва:”Ти си съгрешил…”, може да ти каже: „Ти си похулил Святия Дух”. Много християни са мъчени от това, че сатана ги лъже, че те са похулили Святия Дух и поради това няма надежда за тях. Когато един глас ти говори и няма надежда, и това значи, че няма изходен път, няма бъдеще, тогава да знаеш, че това е от дявола.

Защото винаги, когато Господ изобличава, Неговото изобличение носи надежда, Неговото изобличение носи бъдеще, Неговото изобличение носи изходен път. Исус казва:

Йоан 14:6а …Аз съм пътят… 

Има път, по който да излезеш.

И така: Първо идва Бог с любов и те изобличава за греха и ти показва изходен път. Виждате в:

2 Тимотей 3:16 Цялото писание е боговдъхновено и полезно, За какво? – за поучение, номер едно, за изобличение, И после за поправление и наставление… 

Не само те изобличава, но ти показва как да се поправиш, и поправление в правдата, как да израстваш.  Виждате ли го това: – Първо те учи, после те изобличава, после те поправя и после те наставлява и ти дава растеж. Виждате колко конструктивно и позитивно действа писанието и Божия Дух.

Така че първо, когато съгрешиш идва Святия Дух да те изобличи за греха. Ако ти се покаеш, изповядаш греха и го оставиш, както казва писанието:

Притчи 28:13б Който го изповяда и остави ще намери милост. 

Ако изповядаш и оставиш греха си, Господ казва:

Еремия 31:34в Греховете ти ще простя и няма да ги помня вече. 

Номер едно: Бог ти прощава греха и номер две: Бог го забравя греха. Много е важно да запомните това нещо: След като ти си се покаял, Бог не само прощава грехът ти, но и го забравя. Ако този грях започне да се повтаря в ушите ти, това значи не е Бог, защото Бог казва, че Той го е забравил. Сатана обаче не го забравя. И затова приятели, след като ти си се покаял за греха си, от този момент нататък греха не съществува в регистрите на Бога. Оттук нататък той съществува в регистрите на сатана. Сатана идва след това и казва: „Наистина ли казва Бог, че ти е  простил греха? Наистина ли рече Бог. Ами твоят грях е толкова е тежък, че Той не може да го прости.” С други думи той какво ти казва? Той те лъже, и казва, че твоят грях е по-силен от кръвта на Исус. „Да, моя грях е много тежък, обаче кръвта на Исус има по-голяма тежест от моя грях, слава на Бога.”

КРЪВТА НА ИСУС Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЕКИ ГРЯХ. КРЪВТА НА ИСУС ИЗМИВА МИНАЛИТЕ МИ ГРЕХОВЕ, ИЗМИВА И НАСТОЯЩИТЕ.

Това не означава да ходя и да греша, не вземай повод от това. Защото има един дух, който казва: „Ние можем да си грешим, защото кръвта ни очиства постоянно.” Не означава това, но означава,  че Господ е промислил жертвата на кръста и за миналото и за настоящето. Знаете ли в миналото непрекъснато са принасяли жертви. Но Бог с една жертва покри цялата вечност, тази жертва е снабдена за цялата вечност, така че няма нужда да се принасят постоянно жертви. Кръвта има сила в минало, настояще и бъдеще, тя е вечна кръв, тя е вечна жертва, вечен завет. Слава на Бога.

Така че, като дойде дявола и започне да обвинява, той носи безнадежност. Той ти казва:

„Няма смисъл повече да ходиш с Господ, няма нужда да се обръщаш и променяш….. Така или иначе вече няма да ти прости, така или иначе вече си се провалил в очите на Бога и на хората, така че вземи се откажи и си живей в света.”

 Т.е. Той ти казва:

 „По-добре иди умри!”

 Той това нещо го каза на Юда. Юда отиде и се обеси, защото предаде своя Господ. Но Петър отиде и плака и Господ го възвърна. Искам да ви кажа, че Господ казва, че винаги, винаги има надежда да се върнем при Него.

Не трябва да слушаме гласа на дявола. Защото първо идва Бог, Той ни изобличава и ти се покайваш. И след това може цяла вечност да ти повтаря това дявола, което е било, но Бог вече го е забравил.

Ти трябва да решиш да повярваш в Божието слово, а не да вярваш в лъжите на дявола. Ние се водим по словото, не се водим по чувства или нещо друго. Слава на Господа.

Когато ти си се обърнал към Господа или семейството ти се е обърнало към Господа, слава на Бога. Обаче има хора, които не искат да се обърнат към Бога, приятели. Има някои наши роднини, които не искат да се обърнат към Господа. И това, което се получава, че те могат да изричат определени неща върху вас. И в Библията се казва:

Притчи 26:2б Никакво проклятие не идва без причина, или незаслужено в друг превод.

Т.е. каквото и да говорят хората за тебе, каквито и клетви да се правят и магии, ако ти ходиш съвършено по Божиите пътища, нищо не може да те постигне. Ако ти си скрит в кръвта на Исуса, ходиш в присъствието на Господа, нищо не може да те постигне. Обаче има един проблем, че много рядко човек ходи в такава святост, такова посвещение и присъствие на Господа, където е напълно скрит от врага. Защото Давид казва: 

Псалм 31:20 Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие, 

Това е негова молитва. Но за да се моли „Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие”, явно не е бил съвсем в скривалището, присъствието на Господа. И при това положение какво можем да кажем? Има някои неща, които са в състояние, в резултат на тези думи да дойдат до Божия човек. Има врати, които ние сами отваряме или които са били отворени отпреди. И това може да започне да действа, или вече е започнало да действа още от миналото. Някои казват: „Добре де, аз като съм се обърнал, като съм повярвал, как тези неща ще действат в живота ми? – Ти като си повярвал в Господа, душата ти се е спасила.

И нека го обясня това, защото скоро един брат ме попита: „Как така, нали като повярва човек и е кръстен със Святия Дух, Святия Дух влиза в тялото му и той вече е осветен отвсякъде. Но нека го обясним това. Човек се състои от дух, душа и тяло. Когато човек се новороди, кое се новоражда, тялото ли? Тялото си остава същото, то не се новоражда; душата ли, душата си остава същата, тя не се новоражда. Духът се новоражда. Така че духът е нов по образа на Бога, обаче тялото и душата остават същите. Тялото и душата могат да имат същите проблеми каквито са имали преди да повярваш. Исус казва:

Матей 9:17б Ново вино се налива в нови мехове. 

Новото вино кое е? – Святия Дух. А новите мехове кои са? Дали е тялото? – не може да бъде, защото тялото е същото, то не е ново. Да не би да е душата? И тя не може да бъде, защото и тя е същата. Тогава какво е? Новите мехове са новия дух, т.е Бог създава нов човешки дух в тебе. Той е новия мех, в който се излива виното на Святия Дух. Така че сатана не може да се докосне до духът на новоповярвалия, новородения човек, той е недокосваем, не може нищо да му направи.

Обаче това, което може да докосне врагът е това, което може да е останало в душата и тялото. Тялото може да си остане болно, както е било преди това, ако ти не приложиш с вяра жертвата на кръста. Защото ти си приложил спасението чрез кръвта на Исуса и си получил спасение, но не си приложил кръвта на Исуса, за да получиш изцеление. Може да не си приложил жертвата на кръста за освобождението, за да получиш освобождение. На човек умът му може да бъде още под контрол на различни мисли, обвинения, натрапчиви мисли, депресия, в душата, в емоциите, проблеми с волята – да не може да откаже това и това…(например цигари, алкохол и пр.). Може да съществуват такива неща, така че душата на човека се нуждае, номер едно: от освобождение, номер две: обновяване на ума чрез Божието слово и номер три: освещение в живота. Ето това ще държи дяволът далеч от теб. Така че трябва човек, който е бил болен, след като оздравее, да започне да пази духовна хигиена, защото мухите идват върху мръсотията. Ако имаш рана някъде, трябва да я зачистиш и трябва да я пазиш от замърсяване, за да може да оздравее. Ако я замърсяваш може да загнояса пак. Мухите идват там, където има рана, мухите идват там, където има мръсотия.

 И така, ако има мръсотия, ще дойдат демоните в живота ти. Не се чуди, трябва да изчистите мръсотията. И много интересно е, ако има на едно място плъхове, или хлебарки, или други такива неща, просто трябва да се махне причината за тях и те лесно ще бъдат изгонени. Така че някои хора мислят, че всичко е само гонене на демони. Не.

И нека да се върнем към въпроса:

„Какво да правя, ако баща ми ме кълне”, казва брата.

 Вижте сега, в Библията се казва, че бащата е глава на семейството, той има съответен духовен авторитет. С този духовен авторитет той може да направи много неща в живота ти, и добри и лоши. Ако те благослови, благословение да дойде върху тебе, ако те кълне, проклятие може да дойде върху тебе. Обаче, това, което можеш да направиш приятелю, ако си човек, който вече си станал пълнолетен, човек самостоятелен, в една такава ситуация, е да се обърнеш към Бога и да кажеш:

„Боже, в името на Твоя Син Исус Христос, Ти си моя духовен авторитет, тъй като баща ми е в състояние на невярващ човек….„

Искам да ви споделя тука нещо, защото Господ ме подсеща. Приятели, много пъти ми прави впечатление, че хората се оплакват един от друг. Ти се оплакваш от друг, който ти прави лошо. Обаче, когато чуя от другата страна пък, картината се променя. Всеки я вижда от своята си страна. Това не е справедливо. Искам да ви кажа, че хората си навличат проблемите сами. Има някои жени, които много се оплакват от мъжете си:

 „Моят мъж е такъв, такъв, такъв…..”

 Обаче, като опознаеш жената по някое време, в един момент може да се окаже, че мъжът е цял духовен гигант да издържа такава жена. Сериозно говоря. Нищо чудно, че той се държи по този начин. Ако жената говори за вяра, а в същото време се държи по този контролиращ,  напорист начин и го манипулира, нищо чудно човека да се държи по този начин. Какво казва словото в:

1 Петрово 3: Жената не да благовества на мъжа си, но със своето поведение да го води във вярата. 

Жените по-малко да говорят и с поведението си да показват своето поведение на вярващи – това има неотразима сила. Но голяма част от жените вместо да покажат живот, те говорят:  „Хайде мъжо, до кога, хайде мъжо…” – хайде да го бутаме.

Но Исус казва:

Йоан 14:6б Никой не дохожда при Мене, ако не го привлече Отец Ми, Който е на небесата. 

Жената не може да привлече мъжът си към Господа. Единственият начин да привлече мъжът си е чрез своята обхода, когато мъжът види промяната, която става в жената.

Нека да продължим нататък. Вижте какво се получава: Много пъти човек сам си предизвиква нещата: Бъдете внимателни, обуйте си духовни терлички, ходете на пръсти внимателно, гледайте да не настъпвате хората около себе си, за да не си предизвиквате сами нещата.

И ако ти си изпълнил всичко, и ако ти се държиш по подобаващ начин, и не тормозиш хората около себе си, обаче въпреки всичко те те тормозят и правят такива неща, тогава ти имаш възможност да се освободиш от това и да застанеш и да кажеш:

Молитва:

Боже, моят баща ме кълне, и аз не искам да понасям клетвите на баща ми. Аз искам Господи да приемам благословенията от Тебе. И в Библията се казва, че Ти ме благославяш чрез кръвта на Христос. 

Галатяни 5:13,14 Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет вместо нас.

За да може благословението на Авраам да дойде върху нас.

Молитва:

Т.е. Авраам е моят Отец. Така че, аз се отричам от всичките клетви, които са произнесени от моя баща по плът. И сега Отче, Ти си моят духовен Баща, Ти си моят Баща чрез кръвта на Исуса Христа. И аз приемам благословенията и се отричам от всички тези клетви в името на Исус и заповядвам на съответните демони да ме напуснат.

 И аз ти казвам, че това нещо ще се разруши. Но ти трябва ежедневно да прилагаш кръвта на Исус върху себе си и да имаш молитва, в която да се отричаш от подобни неща. Защото не знаеш какво е можело да се случи. Например в книгата Йов, Йов ежедневно принасяше жертви за синовете си, като казваше:

Йов 1:5в  Да не би синовете ми да са похулили в сърцата си Бога. 

Така че ежедневно трябва да прилагаш кръвта на Исус, да не би някой наистина да е изговорил, или направил нещо срещу тебе. В името на Исус ти трябва да имаш духовната защита,  и тя е в кръвта на Исуса.

Има сила, има надежда. Хора, това, което е прекрасното при нашия Господ е, че Господ е снабдил невероятна жертва с невероятни възможности, които за съжаление използваме само една малка част.

Но бих ви казал също: Експериментирайте в духовния свят, използвайте въображението си. Не само питайте, но и опитвайте. Ако нещо бъркаш, покай се, но трябва да бъдеш експериментатор в духовно отношение, защото както казва словото:

От опит трябва да познаете Божията воля. 

Някои неща просто работят, а други неща не работят. Някои неща понякога работят. И ти трябва да се научиш как да следваш Господа и да намериш как работят нещата. Нека да ви покажа някои стихове тука, които не знам дали друг път сте ги виждали в тази светлина, но вярвам, че могат да ви помогнат. Нека да отворим сега на:

Евреи 5:13,14 Всеки, който се храни с мляко (млякото  е словото), е неопитен в словото на правдата, понеже е младенец, 

Който се храни с мляко е т.н. духовно бебе. Бебетата се хранят с мляко. В духовно отношение този, който се храни с мляко е бебе. Той е, какво се казва: неопитен, не се казва, че няма знание, а няма опит, опитът определя нещата.

Евр. 54:14 Твърдата храна обаче е за пълнолетните, които с упражнение 

Значи човек има нужда от упражнение. Човек упражнявайки се, заяква, придобива опитност, сила, умения. За всяко нещо, за да станеш добър, трябва да се упражняваш.

Някои хора питат: „Как си се научил да проповядваш?“ Не знам как съм се научил, нямам специално обучение в тази посока, но смятам, че Божият Дух ме води и говори чрез устата ми.

И така, какво казва словото: 

Твърдата храна е за пълнолетните,

които чрез упражнение са обучили чувствата си. 

И думата „чувства” е усещане, като „усет”. Обучение на усещане на чувствата. Ама не душевни, а духовни.

Да разпознават (или да различават, да схващат, да възприемат) доброто и злото. 

Да можеш да различиш. Така че твърдата храна от Господа е за тези, които са се обучили чрез упражнения да различават доброто от злото. Така че, като дойде нещо духовно към тебе, ти не можеш да хванеш Библията и да го изучиш в момента, защото всичко става в движение. Ти можеш на теория да знаеш какво да направиш, както например един кандидат шофьор. Той е научил на теория какво да прави, обаче като седне на колата е по-различно.

Пълнолетния човек чрез упражнение (обучение, опит), 

Означава почти винаги негативен опит. Грешки, грешки, падания… Едно дете как се учи да ходи? Като ляга на земята и казва:” Никога няма да се науча да ходя. След като паднах, никога няма да се науча.” Така ли казва бебето? Не. То става, тръгва, става, тръгва, пада.

Притчи 24:16 Праведният седем пъти да паднe, пак ще стане, 

казва словото. Така че няма да се притесняваме от тези работи: Атакуваме! Но хора, не се страхувайте, защото така Бог ви учи и започва да обучава вътрешното ви усещане. Това е да разбирате какъв дух владее даден човек. Аз сега съм на такова положение вече, че като видя даден човек понякога, и изведнъж, все едно го сканирам и Бог ме предупреждава да не пипам тука, отдалечавам се. Само като го видя. Бог ми говори. Няма нужда да отида да се опаря, да се убодя на тръна, за да знам, че е трън. Още отдалече духовно разпознавам бодилите. Също така  с нечистите духове. Много пъти  е така. Някои духове действат като Божия Дух, обаче не са.

Нека да минем към един друг пасаж, който също е много важен:

1 Коринтяни 2:9 Според както  е писано: Каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят. 

Забележете нещо, тука говори за разликата между духът и душата. Душата е окото, ухото и сърцето на човека: окото – виждане, ухото – чуване, сърцето – чувства. Но освен това човек има и обоняние, има вкус, има и усет. Така че човек има пет естествени сетива, с които  възприема околния свят. Това са сетива, които са върху тялото, за да може душата да общува с околния свят. Обаче това е на душевно ниво. Но на духовно ниво не се работи така. На духовно ниво има други сетива. Казва се: 

Ефесяни 1:18 Бог да отвори очите на сърцето ни, отворил си уши в мен (вътре в сърцето),

Къде ще бъде обонянието (1 Коринтяни 12 глава, и това се говори за тялото на Христос). 

Така че има духовен усет, духовно възприятие. И се казва така: 

1 Коринтяни 2:9в Но всичко това е приготвил Бог за тези, които Го любят. 

Добре, Бог е приготвил това, но кога ще го разберем? И вижте това:

1 Коринтяни 2:10 На нас Бог откри това чрез Духа,

 понеже Духа издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. 

Значи Бог откри това чрез Духът Си на нас. Как го открива? – чрез Духът си. Кога? – сега ни открива чрез Духът Си. То не  е нещо, което един ден ще разберем, но сега трябва да го разберем, но то се възприема чрез Духът, не чрез душата, не чрез естествените сетива.

1 Коринтяни 2:1 Защото кой човек знае какво има в човека,освен духа на човека в него, така и никой не знае какво има в Бога, освен Божия Дух.

1 Коринтяни 2:12 Ние получихме не духа на света на Духа на Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. 

Това, което Бог ни е дал ние можем да го познаем чрез Духа, затова ни е даден Духа.

1 Коринтяни 2:13 Което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, 

Значи човешката мъдрост може да ни учи на думи, но трябва да има пророческо откровение.

…научени от човешка мъдрост, а думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. 

1 Коринтяни 2:14 Но естественият човек не възприема онова, което е от Божия Дух, защото за него е глупост. 

Естественият ум не може да схване Божиите неща, защото за него е глупост. Така че, ако си в плътта, за тебе става глупост. Затова трябва да виждаме в Духа и там да слушаме, защото там вече ще възприемаме.

Както едно време в скинията е имало двор, светилище и Светая Светих. Бог не ти говори в двора, не ти говори в светилището, а ти говори в Светая Светих. За да можеш да чуеш от Бога трябва да влезеш в Духа, там е мястото, където ще чуеш.

Но естественият човек не възприема онова, което е от Божия Дух, защото за него е глупост, и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. 

То се възприема, или схваща, или се разпознава, или се различава духовно. Ти трябва да разбереш, че духовното разпознаване не става чрез ума, а духовното разпознаване става някъде вътре в тебе. Духовното разпознаване е нещо, което Бог ти дава, но то идва по откровение. Ти трябва да се научиш да влизаш в Духа. Вижте, духовно и интелектуално знание са различни неща. Знание върху Библията не означава духовно знание. Духовното знание се базира на откровение върху Библията, духовното знание се базира върху откровение, разкриване, разумяване, осъзнаване от Святия Дух. Духовното знание е една дълбочина, която идва от Бога.

Има хора, които казват, че са получили от Духа, но са плод на душевни неща, душевни чувства. Душевните чувства и духовния усет са различни работи. По какво ще ги разпознаеш? – едно от нещата е по резултатите. Духовните неща дават резултат, душевните не дават. Душевни пророчества не вършат много работа. Духовното пророчество обаче дава резултат, защото то идва от Бога и ти чуваш от Бога. Христос какво казва: 

Йоан 8:29 Аз от само себе си нищо не мога да правя, това, което Отец върши, така подобно на Него и Аз върша. 

Той казва: „Аз виждам какво Отец прави и Аз го правя. Ако Аз не видя какво Отец прави, аз не мога да направя нищо.”

 Христос обяснява, че силата на това, което е вършил е това, че Той е видял нещо от Отец, нещо, което Отец върши. Т.е. Той е имал духовно виждане, проникновение, Той е виждал в Духа. После казва:

Йоан 8:26 Аз от само себе си нищо не съдя,

това, което чуя от Отец, това съдя. 

Той казва:

„Това, което чувам, това ви говоря.”

Той не говори от себе си, не действа от себе си, ето затова има резултатите – слушане и виждане в Духа. Ето какъв е ключа за Неговото свръхестествено служение.

И забележете, нека видим случката с жената при кладенеца (Йоан 4 глава). Жената идва при кладенеца, Исус си седи и казва:

Йоан 4:7 Дай ми да пия…

Нещо нормално, не е нещо свръхестествено, и тя казва: „Как така, ти се държиш нормално с мен, пък си евреин.” И Той тогава се разкрива и казва:

 „Аз съм Месията, Божият Син и съм изпратен от Бога.”

 Жената Му казва:

Йоан 4:15 Дай ми да пия от тази вода за която

Ти ми говориш, да не извървявам толкова път до тук. 

И Исус й казва: Извикай мъжа си.

А тя казва: Нямам мъж

Той казва: Истина казваш, че нямаш мъж. Защото петима си имала и този, с когото живееш не ти е мъж.

Тогава жената проумя, че пред нея стои не обикновен човек, а пророк, който вижда в миналото, в бъдещето й (петима мъже), в настоящето (един мъж). Ето ви едно евангелизиране в Духа, едно проявление на духовна дарба, едно проявление на Святия Дух, едно пророческо откровение от Господа. Това върши повече работа, отколкото насила да карате хората да се обърнат към Господа.

И жената тогава каза: 

Йоан 4:19 Господине, виждам че си пророк, а май си и Месията, дойдох за вода но друга вода намерих. 

И тича в селото да каже на хората, че е намерила Месията.

Йоан 4:29 Видях човек, Който ми каза всичко, което съм сторила. 

С няколко думи Исус й обясни какъв и е живота. И цялото село излезе да види Кой е Този? И ето ви сега реклама: Исус си седи на кладенеца, пие си вода, чака учениците да купят хляба. Той ги изпраща да купят хляб, за да не Му пречат според мене. Защото те докато разберат защо Той ще говори със самарянката, докато им обясни, по-добре да ги прати да купят хляб.

 И понякога има хора около вас, които са религиозни, но като вършите Божията работа по-добре ги пратете да вършат някъде другаде работа, за да можете да свършите както трябва работата, защото могат да я объркат.

И учениците като се върнаха се опитаха да я объркат. Бяха в недоумение защо говори с жена, и то самарянка.

Обаче Исус видя в жената потенциален евангелизатор, който макар че в момента, в който Го среща е в грях (имала е шест мъже), но по-после тя се покайва. Евангелизира хората, извежда цялото село без реклама.

И затова ви казвам:

  • ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ИНВЕСТИРА В ТОВА: ДА СЕ ТЪРСИ ГОСПОД.
  • ПО-ДОБРЕ БОЖИИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА ИНВЕСТИРАТ В ТОВА ДА ИМАТ ВРЕМЕ ДА ТЪРСЯТ ГОСПОД, ДА ТЪРСЯТ ОТ ГОСПОДА, ДА МОГАТ ДА СЕ ДОКОСНАТ ДО НЕГО, ДА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ОТ ГОСПОДА. И КАТО ПОЛУЧАТ ЖИВАТА ВОДА ДА МОГАТ ДА НИ Я ДАДАТ.

Иначе приятели, много активности без помазанието е едно нищо. Виждате Исус по какъв начин е действал. Слава да бъде на Господ.

Ще кажеш: „Ама това е Исус”. И ние така трябва да действаме. Защо трябва да мислим, че това е само за Исус.

Петър влиза при Еней и казва: „Еней, Господ Исус те изцелява в момента, стани и си оправи леглото.”

 Но приятелю, това не са думи, той чува от Бога. Той чува от Бога, Бог говори, той казва на Еней и то става. Защото ако не чуваш от Бога, можеш същите думи да кажеш, но няма да има същия резултат. Разликата е като при електричеството, или си включен в Господа (контакта) или не си включен. Ако не си включен, няма сила. Ако искаш да викаш или каквото и да правиш, няма да стане, няма сила.

ТОВА Е СИЛАТА – СВЯТИЯТ ДУХ.

Йоан 15:5 Без Мен не можете да сторите нищо, 

казва Господ. И словото казва:

Еремия 2:13а Два гряха извършиха Моите люде: Оставиха Мене, изворът на живите води. 

И аз вярвам, че Господ иска да възстанови истинското пророческото откровение.

В България е имало Ванга, лъжлива пророчица. Но Господ трябва да издигне истински Божии пророци, които да казват истински Божии словеса, до които да идват и да се допитват управителите на страната и които да дават насоки, за да може за се оправи тази страна. Защото рибата се вмирисва от главата си, и главата на нашата държава България се е вмирисала, а и не само България, а целите Балкани. Вижте какво става в Гърция.

Балканжиите, бай Ганьо трябва да се покае, трябва бай Ганьо да бъде разпнат и Христос да се изобрази в него. Комунизмът трябва да бъде разпнат и Христос да се изобрази в хората. Идолопоклонството трябва да се разпъне и трябва Христос да бъде издигнат в тази страна.

Йоан 3:14 Когато бъда издигнат Аз,

ще привлека всички хора при себе Си. 

Но кога ще стане това? – когато Той бъде издигнат. И ние приятели, какво трябва да правим? Трябва да издигаме Христос, а не някой служител и да казваме:

 „Аз съм Пламенов, аз пък съм на този, аз съм на онзи….”

Какво значение има това. Ние сме просто един прах и единственото, което е важно, че Божият Дух действа. Ние наистина сме едни „безполезни слуги”, които дори не правим това, което трябва да правим.

И това, което трябва да правим е да търсим и да опознаем нашия Господ. Той казва:

АЗ ИСКАМ БОГОПОЗНАНИЕ, БОГООПОЗНАВАНЕ.

 ОПОЗНАВАНЕТО НА БОГА ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕ НАД ДОКТРИНАТА. ТРЯБВА ДА ГО ОПОЗНАЕМ, И ТО ЧРЕЗ ВЪТРЕШНОСТТА СИ, ДА СЕ ВЛЮБИМ В НЕГО:

Марк 12:30 Да любиш Господа, своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. 

И тогава можеш да изпълниш втората заповед:

Марк 12:31 Да възлюбиш ближния си както себе си. 

Ако не обичаш Господа, не можеш да обичаш ближния си. Защото ако не получиш любов от Господа, не можеш да дадеш любов на никого. Любовта идва от Бога, защото БОГ Е ЛЮБОВ. Когато ти си съединен с Бога чрез тази любов, тогава тази любов започва да протича през тебе и ти я носиш на другите.

НО НЯМА ДА МОЖЕШ ДА ДАДЕШ ЛЮБОВ, АКО НЯМАШ ЛЮБОВ.

Както Петър каза:

Деяния на апостолите 3:6 Това което имам ти давам… 

Не можеш да дадеш това, което нямаш. Затова колко е важна тази връзка с лозата (Йоан 15:1-7). Нека да търсим това в името на Исуса Христа. И толкова прекрасно и важно нещо е откровението, пророческото откровение от Господа. Слава на Тебе Господи.

Молитва:

„И аз Те моля Господи да докоснеш и да благословиш Васил в името на Исуса Христа.”

Защо казвам Васил, не знам. Просто това име дойде в мен и искам да кажа на Васил:

 „Господ има нещо специално за тебе и иска да ти го даде. Отвори своето сърце към Него и Го приеми с пълно сърце. И Бог ще те докосне и ще те благослови в името на Исуса Христа.”

Алелуя! Благодарим Ти Святи Татко.

Нека да издигнем своите ръце към Господа и да благодарим на нашия Бог. Кажи Му че искаш да Го познаваш, да се приближиш към Него, да си в Него и Той в тебе.

Дай ни Господи да сме в Тебе и Ти в нас.

Колко е прекрасно да ходим с Господа, както Аврам е ходил с Господа. Усеща се че е Божии човек Аврам, че е Божии приятел и е ходил с Господа. Енох е ходел с Господа години наред. Вижте Божиите хора, например един Йосиф. Нека Господ да те направи като Йосиф. Защо като Йосиф? Защото Йосиф донесе спасение. Господ днес има нужда от такива хора като Йосиф, които да могат да приемат пророческо откровение, за да се спасяват души в името на Исус.

ДА ГО ПОЛУЧИШ, ДА ГО ПРИЕМЕШ И ДА ГО ПРЕДАДЕШ В ИМЕТО НА ИСУСА ХРИСТА!

Алелуя! Благодарим Ти Святи Татко в името на Исус Христос.

АМИН!