Послание към българския народ

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 13.06.2010 г.

Днес ще говорим и ще отправим послание към българския народ, което вярвам Бог ми е вложил, за да разгледаме всички пречки  да бъде народа ни благословен.

Тези дни, слушайки пророк Езекиил, Бог ми вложи в сърцето да споделя някои неща. И тези неща, които ще споделя не са просто за нас християните, а те са изцяло за българския народ. Разбира се, колко хора ще ги чуят, не знам.

Искам да започна с нещата, които вярвам, че Бог иска да каже на народа ни като цяло. На първо място Господ казва в Изход 20:2: 

Изход 20:3 Да нямаш други богове освен Мене. 

Исус казва в Йоан 14:6: 

Йоан 14:6 Аз съм пътят, и истината, животът;

Никой не идва при Отец, освен чрез Мене. 

Нито Мохамед е пътят, нито Буда, нито Кришна, нито комунизма, нито Ленин, нито Георги Димитров, нито който и да било друг е пътят към присъствието на Бога и вечният живот. Единствено Исус е пътят. И Той казва:

Да нямаш други богове освен Мене.

 

В България ние сме имали други богове, и в момента дори. Особено през времето на комунизма – 50 години комунистическата партия беше един бог; ние хвалехме комунистическата партия с нашите песни. Аз го помня това време – пеехме „слава на БКП”, КПСС и др. подобни. Това са други богове и това е ИДОЛОПОКЛОНСТВО. Господ казва:

Изход 20:4 Да не си правиш идол (кумир)… 

Това е втора заповед.

Изход 20:5 да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз Господ, твоя Бог, съм ревнив Бог, Който въздавам беззаконието на бащите  върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят. 

В нашата страна имаше омраза и отхвърляне на Господа. Аз знам на какво съм бил учен: че Бог не съществува. Това, което са ме учили, че не Бог е създал човека, а че човека е създал Бога. Също така, че Библията е една глупава книга, и само някои баби вярват в нея…

И когато за пръв път чух, че Бог е жив е че Библията е Божието слово, аз бях действително шокиран. Вие не можете да си представите какъв шок преживях, все едно съвсем нов свят ми се откри. Благодарение на това, че Бог използва моят учител по рисуване Чико, много хора го познават от Божия Църква. Той ми каза тези неща и аз се изненадах, беше голям шок за мене. Започнах да звъня на приятелите си и да казвам: „Знаете ли, че имало Бог”. И те решиха, че аз съм се побъркал.

Но това, което искам да споделя тука е, че комунизма е една съвсем друга религия, все още непобедена в България. И това е антихристка религия, която е насочена против Бога. И вие знаете по времето на комунизма, че много от българските пастири са били заточени, някои на Белене – знаете за Харалампи Попов и др. такива случаи. Жестокости по отношение на Божии служители, жестокости по отношение на вярващи и християни. И в Библията Господ казва:

Който докосва тебе, докосва зеницата на окото Ми. 

Много пъти зеницата на Божието око е била докосвана през време на комунистическия режим. Изобщо не знаем колко са пострадали, какво е било положението пред това време. КЪДЕ Е ПОКАЯНИЕТО ОТ ВСИЧКОТО ТОВА?

Вижте хора, при Бога няма такова нещо като просто да се забравят греховете, няма давност на греха. Има само едно решение по отношение на греха и Бога, и това е ПОКАЯНИЕ, това е лекарството.

В Притчи 28:13 се казва:

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си (грехът си) няма да успее 

И това е, което се получава в момента. Нашият народ като цяло не признава грехът си. Особено тези, които са извършили престъпленията не признават грехът си пред Бога по отношение на цял народ, по отношение на Божиите деца и църквата. В Библията се казва, че:

Притчи 28:13 Който крие престъпленията си (грехът си) няма да успее,

А КОЙТО ГИ ИЗПОВЯДА И ОСТАВИ ЩЕ НАМЕРИ МИЛОСТ. 

Така че, това, което има нужда да се направи е ИЗПОВЕД НА ТЕЗИ ГРЕХОВЕ И ОСТАВЯНЕТО ИМ. Никога повече да не се прави. И в словото Господ казва:

Разкъсайте сърцата си, а не дрехите си. 

Не просто да отидат някои лидери по време на някой празник, например в православна църква и да запалят свещ, но трябва сърцата да се разкъсат. И това послание не е само за вярващите, защото вярващите се опитват да живеят праведно. Но това послание е за всички българи и особено за управителите на страната.

Други богове – как допускаме исляма да завладява медиите, и да завладява страната?

 Вижте православната църква. По време на турското робство 500 години тя е изиграла историческа роля за запазването на нашата вяра. Не само като народ сме се запазили, но се  е запазила и християнската вяра през този период от 500 години. Знаете

 „Даваш ли даваш балканджи Йово хубава Яна за турска вяра? Моля войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Отрязаха му и двете ръце, и двата крака, извадиха му и двете очи…”

И какви ли не зверства са извършвани, но колко хора са запазвали вярата си? Разбира се, има българи, които са приели мюсюлманската вяра, и наричаме техните наследници „помаци”. Обаче колко българи са заплатили с живота си, за да запазят своята християнска вяра, вярата в Христос. И християнската църква е носела тази вяра.

Разбира се днес виждаме съвсем друго нещо в православната църква – има един упадък, едно разделение, православната църква не служи за пример. Изгубили са живота, останал е само скелета, може би чистотата и много други неща. Но ние трябва да се молим за реформация, както е имало едно време реформация по отношение на католическата църква.

Даже през 60-те години Дейвид Дю преси, наречен мистър Петдесятница, донася едно харизматично движение, с което се донася говоренето на езици и духовните дарби до различни групи и църкви. Включително и в католическата църква, и днес има католически харизматични църкви.

Така че ние не трябва да мислим, че всички трябва да стават протестанти. Нека да има православни, но нека да има живот в православната църква, нека православната църква да се обърне към Господа като цяло, особено водачите. Нека да има поклонение на Господа, а не поклонение на ИДОЛИ. Словото Божие казва, че има само един посредник между Бога и човека и това е Исус Христос. Да бъде Той посредник, не Мария да бъде посредника. Ние почитаме, уважаваме, благославяме Мария, обаче знаем, че единствено Божият Син е Този, Който носи живот. Така че, трябва да има реформация в православната църква. Ние благославяме и благодарим на Бог, което е извършил чрез тази църква през толкова години, особено през това тъмно турско робство, когато се е опазила християнската вяра. Обаче нещо, което някога е било живо и е носило живот, днес може да върши негативна роля. И ние трябва наистина да искаме Бог да възстанови и възкреси тази църква. Защото 85% от населението се водят православни християни.

Така че, имайте предвид, че двете най-големи заповеди, които  разгневяват Бога най-много са: Да имаш друг бог освен Него.

Забележете, Исус не казва: „Аз съм път”, а казва „Аз съм пътят”. Това означава, че Той е пътят, т.е. единственият път към небесният Отец. 

Аз съм пътят. 

 Нито Мария, нито Буда, нито Кришна, нито Мохамед е пътят към Бога. Само Исус е пътят към Бога. Ако ти минаваш през Мохамед, отиваш при някой друг, отиваш в заблуда. И то не Исус като пророк, а Исус като Божият Син:

Който има Синът, има живот, който няма Синът, няма живот. 

И също Исус като Господ:

Римляни 10:9 Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 

Исус Христос като Господ, Който умря за греховете ни, според писанията, беше погребан и възкръсна от смъртта, Той е пътят. Този, Който възкръсна от смъртта е Този, Който ни дава жи вот, защото Той оживя и има сила и на нас живот да ни даде.

И така: никакви идоли да нямате, казва Господ. Днес какви идоли има в България: секса, дори музиката се изврати, изключително много извращения в областта на музиката, на танците, културата се изгуби. Но Господ казва:

Никакви идоли: който прави идол и му се кланя идва проклятие до трето и четвърто поколение в живота му.

На какво друго се кланят хората? На парите. Днес това е, което се почита. Но парите, се казва в Библията е идолопоклонство. Сребролюбието е идолопоклонство. Парите сами по себе си не са нечисти, но поклонението на парите вече става идол. И сега всички гонят да печелят пари. Но Господ казва:

Матей 6:24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единият ще се привърже, а другия ще презира. НЕ МОЖЕТЕ ДА СЛУГУВАТЕ НА БОГА И НА МАМОНА.

Така че Господ казва:

 „Не можете да служите на Бога и на мамона”. 

 Това е друг идол.

Както казах, 50 години комунистическата партия и лидери, като Георги Димитров, който имаше мавзолей, където цял един народ се кланяше на неговото тяло. И като малки са ни водили на поклонение на мавзолея на Георги Димитров, поклонение на едно мъртво човешко тяло. Слава на Бога, че мавзолеят беше разрушен в България. Това е едно добро дело.

Но помня на времето някои от комунистическите водачи беше казал: „Ние нямаме нужда от Бог в България”. Как искаме България да има просперитет, как искаме България да бъде благословена? Една България без Бог може ли да бъде благословена?

Обърнете внимание на това, което става в момента. Църквите, които искат да търсят Бога, да угодят на Бога, са обект на гонение, пише се против тях във вестниците и в пресата, говори се против тях. Опитват се по всякакъв начин да спрат тези църкви, да ги затворят ако може, ако закона позволи. Как може Бог да благослови такава нация?

Всяка нация, в която Божието слово, Евангелието е било допуснато свободно да бъде проповядвано, тази нация е просперирала. Вижте Съединените Щати: в продължение на стотици години свободно се е проповядвало Евангелието и тя е най-проспериращата нация. Обаче вече се затварят вратите за евангелието и вие ще видите, че ако това нещо продължава така да бъде, тази нация ще тръгне надолу и аз мисля, че вече е тръгнала надолу. Ние виждаме първите признаци на упадък. Защото Бог благославя Евангелието, благославя оня народ, който носи евангелието.

Знаете ли кога България най-много е процъфтявала? – по времето на Кирил и Методий, когато те написват българската азбука с цел да се проповядва Божието слово, Евангелието в българските църкви на български, а не на гръцки. Тогава България е просперирала, и тогава е бил златния век на българската книжнина. Двамата солунски братя Кирил и Методий тогава са имали мисионерско училище, от което са изпращали мисионери по целия свят. И България е била благословена – златния век на българската книжнина. Виждате, благословенията, които са идвали върху нашата държава са били в резултат на това, че ние сме угаждали на Господа.

И какво казва Господ на Авраам? Кой, прочее е Авраам – Авраам е бащата на вярващите. Всички ние, които вярваме истински в Господа със сърцето си сме духовни синове и дъщери на Авраам. И какво казва Господ на Авраам?

Благословен ще бъде този, който те благославя,

но проклет ще бъде този, който те проклина. 

Това нещо важи както за евреите, така и за християните. Защото Бог дава обещание на Авраам:

Битие 22:17 Ще направя потомството ти

 като небесните звезди, и като морския пясък. 

Морският пясък  е образ на земното потомство на Авраам, (което живее в пустинята – пясъка, в Израел), а небесното потомство – звездите, това е църквата, това сме ние. Така че Амраам има двойно потомство. Потомство като Израел по плът, и потомство като църквата – по Дух. И Господ казва:

Който благославя тебе (било то Израел или църквата),

 благословен ще бъде, но който те проклина

(било то Израел или църквата), проклет ще бъде. 

Виждате, никой, който е проклинал или е правил някакво зло на Израел не е видял добро след това, нито пък по отношение на църквата. Защото това слово работи, това е слово е от Бога.

И ние трябва да кажем всичко това на един народ:

 „Български народе, обичаме те, но бъди внимателен да не бъркаш в зеницата на Божието око, засягайки църквите, които търсят да служат на Господа Исуса Христа. Защото Бог е жив и Той обича Своите Си!”

Какво искаме да направи българския народ? Искаме българският народ да направи едно нещо:

 ДА СЕ ПОКАЕ И ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ СВОЯ СПАСИТЕЛ ИСУС ХРИСТОС.

И нека да видим и другите неща: Какво казва Божието слово:

Не убивай!…

Колко убийства са извършвани по времето на комунизма, колко скрити убийства, колко хора бяха изтормозвани, насилени и убити. Какво е наказанието за смърт, наказанието за убийството какво е? – смърт, според Божия закон.

Ето виждате колко хора са съучаствали в това нещо. Мислите ли, че това не се отразява по някакъв начин наследствено? Отразява се, разбира се. Хора, които са вършили това и  не са се покаяли, ще живеят завинаги в огненото езеро, което вечно гори и е огън и жупел. Ако те не се покаят и не се обърнат към Господа, ще бъдат там. И посланието е:

 ПОКАЙТЕ СЕ И ПОВЯРВАЙТЕ В ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА!

Не само това, но и в този свят те и техните потомци понасят върху себе си тези неща. Не случайно толкова много болести има. Защото коренът на болестта е греха. Не случайно толкова смърт има, смъртоносни болести, защото убийството носи смърт.

И така, какво да кажем: Колко невинни хора са били убити през това време. Това са 50 години. Това са невинни хора, това са Божии деца, вярващи, това са служители. И затова нещо се изисква покаяние.

Какво да кажем за тази престъпност в днешно време? Тези мафиотски групировки, които избиха толкова много хора. Насилват и ограбват. Какъв резултат ще има в техния живот от това насилие и грабеж. Насилие върху един народ, насилие върху невинни хора.

През тези години, особено сега пък по време на демокрацията, особено като се е изпразнила хазната и като се изнесоха толкова много неща от България, какво се получава. Възрастните хора, пенсионерите, най-слабите социално хора са в такова трагично положение; някои умират от студ, някои умират от глад, биват лъгани, ограбвани, безпомощни и няма кой да им помогне на тези хора.

Какво да кажем за сирачетата по сиропиталищата, където живеят при

   нечовешки условия, голяма част от тях. Какво да кажем за вдовиците?

А какво казва Господ:

Яков 1:27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е:

да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им,

и да пази себе си неопетнен от света. 

Вместо да се пригледват сирачетата и вдовиците, те биват грабени, те биват насилвани. Мислите ли, че Бог ще погледне благосклонно на това?

Хора, тука не става въпрос да ходим в стерилна атмосфера и да каже някой: „Вие сте фанатици”. Не. Тука става въпрос за напълно нормални неща, които Бог изисква с подобаващото отношение към сирачето и към вдовицата, а не насилие.

Знаете ли, че в Библията има изговорени проклятия срещу хора, които онеправдават, насилват или по някакъв начин нараняват сирачета и вдовици. Или изобщо към хора, които са болни или немощни, тези, които са социално слаби. Например във Второзаконие 27:17 се казва:

Второзаконие 27:17 Проклет е този,

който отклони слепия от пътя му. 

Да отклониш слепия от пътя му носи проклятие. Аз знам за един човек, който на времето, като минавал през пазара и имало сляп човек, той се подиграл с него. Хвърлил му някакъв боклук, изсмял му се, казал му нещо на човека. В резултат на това, което е направил на слепия човек, му се раждат две слепи деца. Не е случайно това, защото така се дава място на дявола да работи в живота на човека. 

Йоан 10:10  Крадецът идва да открадне, да убие и разруши. 

И този крадец, дявола, в който мнозина не вярват, в момента вършее в България – краде, убива и разрушава. Разрушава семейства, разрушава икономика, разрушава морала, разрушава младите, разрушава възрастните, разрушава една държава, един народ… И единственото нещо, което може да помогне е евангелието на Господ Исус Христос. Хората трябва да раздерат сърцата си и да се обърнат към Господа Исуса Христа с истински покаяние. Не само да изповядат греховете… в Библията се казва:

Който изповяда греховете си…но трябва  и да ги остави. 

Този, който е насилвал, трябва никога повече да не насилва. Този, който е обирал, трябва никога вече да не обира. Нещо повече, да върне това, което е обрал. Защото това е покаяние.

 Ако погледнете в Библията за бирника Закхей, той каза:

„Ще върна четверократно, ако съм ограбил някой”.

И Исус каза: „Спасение дойде в този дом”.

Трябва да има действие, трябва да се направи нещо.

Даже в Библията се казва:

Притчи 17:13 Оня, който връща зло за добро,

злото няма да се отдели от дома му. 

Някой ти е направил добро и ти му връщаш зло. Радваш се, че си му върнал зло, обаче злото няма да се отдели от дома ти. Казваш: „Какво ме интересува”. Интересува те, защото това е слово от Бога и то ще се изпълни и после ще има плачове, ще има скръб: „Защо това, защо онова…? Защото си отворил врата на дявола да действа в твоя дом, като си извършил зло.

Лука 6:38 Давайте и ще ви се дава… С каквато мярка мерите,

с такава ще ви се отмери. 

Ако даваш зло, ще дойде върху тебе зло; ако даваш добро, ще дойде върху тебе добро; ако даваш любов, ще получиш любов от Бога, ако даваш омраза, ще получиш омраза. Някои хора са стимулирани от омразата.

А какво да кажем за окултизма? В Библията може да се каже много по този въпрос. В България дори има телевизионни програми, които предават окултни неща. Как може да искаме благословение от Бога, когато народът служи на дявола? Бог е казал:

Изход 22:18 …чародейка или магьосница да не се остави жива. 

Това е законът. За нас днес какво означава това? Това означава, че има смъртно проклятие върху тези, които вършат магии. Може да я наричат бяла, може да я наричат черна, но това носи проклятие върху тях и върху тези, които ходят при тях да ги подстрекават.

„Спри! Обърни се към Господа и търси Бога”.

 Знам, че го правят за пари, дори и да казват, че искат да помогнат на някого. Искат пари от хората. Но аз искам да ви кажа нещо:

 „Хора, недейте да ходите и да давате пари, за да станете още по-зле. Защото ако отидеш при този, който е крадец, разбойник, убиец, разрушител да искаш помощ, и отидеш при неговите слуги, няма да получиш помощ, а ще станеш още по-зле, отколкото си бил преди. Единствената помощ идва от Бога”.

Йоан 10:10 Крадецът идва да открадне, да убие и разруши, а Аз дойдох да ви дам живот, и да го дам изобилно, 

казва Исус. Така че всичките тези чародейства, магьосничества и други такива можем да видим в книгата Второзаконие 18:9-13 и се казва:

Второзаконие 18:9-13 Да не се намира в страната ти такива, които принасят синовете и дъщерите си, 

– жертвоприношение. Някой ще каже:

„Какви са тези жертвоприношения, днес не правим.”

  Но днес правим аборти, където се убива невинно дете, което е престъпление пред Бога. Това нещо трябва да се знае, че абортът в очите на Бога е убийство. И хората може да не обръщат толкова внимание на това и докторите също, обаче Господ е заинтересован и трябва да разберем, че не можем да си позволяваме такова нещо. Той е началото, Той е краят и Той решава нещата. Който убива, след това ще понася наказание.

„Затова покайте се, обърнете се към Господа и оставете лошите си дела. Абортите са принасяне на собствените деца в жертва на нечисти духове”.

После – екстрасенси. Екстрасенсите не са от Бога. Те действат със сатанинска сила и хората не осъзнават това. Врачки, гледачки, баячки, викане на духове, викане на духове на мъртви, никромания, магии, заклинатели, тези, които леят куршуми, всички гледачи, независимо на какво гледат – на боб, на кафе, на ръце или на нещо друго, те не са от Бога. И това трябва да бъде едно предупреждение.

” Обърнете се от злите си пътища, защото Господ мрази всички тези неща”.

 И в Исаия 24 глава се казва, че земята е осквернена, българската земя е осквернена поради такива дела. Убийство на невинни хора, на невинни деца, окултизъм, магьосничество, дори и сатанизъм вече, всичкото това носи проклятие върху народа. Искаме благословение, но трябва да тръгнем от корена. В Притчи 26:27 се казва:

Притчи 26:2 Никакво проклятие не идва без причина. 

Някой ще каже:

„Аз нищо друго не правя, само зодиите си гледам, хороскопи, астрология…”.

 Ти ги гледаш тези неща, обаче това отново е нещо, което не е от Бога. Бог е заповядал не астрономията – науката за изучаване на звездите, а не астрологията – влиянието на звездите и на планетите върху човека и определяне по този начин на бъдещето на човека. Това е пак вид гадаене и не е от Бога.

Искам да ви покажа нещо друго. Някои хора питат:

 „Има ли възмездие? Защо Бог е несправедлив, да остави това.”

Ще има наказание. Бог е дал свобода на човека, но един ден ще има съд. В Библията ясно е показано, че ще има възкресяване на мъртвите, което включва възкресяване на праведните и възкресяване на неправедните. Всички хора ще бъдат възкресени. Няма да има някой, който да избяга възкресението. Едните (праведните) ще бъдат възкресени за вечен живот и награда, а другите (неправедните) ще бъдат възкресени за вечна смърт и наказание. Вечната смърт не означава да не съществуващ, а означава да гориш в огненото езеро. Също така ще има два съда: единият ще бъде съд на праведните, другият ще бъде съд на неправедните. Едните ще получат награда, другите ще получат наказание. Никой няма да избегне това нещо. Затова трябва да бъдем подготвени за това. Господ призовава грешниците на покаяние.

Покайте се и повярвайте в благовестието. 

В Деяния на апостолите 17:30 се казва:

Деяния на апостолите 17:30 Бог, като не държи сметка на миналото, днес заповядва на всички хора навсякъде по земята да се покаят. 

Бог заповядва, това е заповед: ПОКАЙТЕ СЕ! Това не е препоръка, това е заповед. Господ си е Господ. Разликата между Господ и човека е огромна.

В книгата на пророк Данаил пета глава се описва един случай, когато внукът на цар Навуходоносор – Валтасар е взел всичките прибори- златни, сребърни от Господния дом. Направил пиршество и на това пиршество пият от Господните златни и сребърни прибори, подиграват се с Бога и с Неговият храм, защото са победили и в същото време хвалят техните си богове. Обаче както царят  седи и си пие, в един момент вижда на стената една ръка да се появява. И тази ръка просто написва три думи. И тези думи са били: М,не, М,не, Т,кел, упарсин. И тези три думи пророчески означават:

,не – Бог е преброил дните на твоето царство, и го е свършил;

– Т,кел – Претеглен си на везните, и си бил намерен недостатъчен.

– П,рес – Раздели се царството ти, и се даде на мидяните и персите.

Защото си съгрешил достатъчно пред Бога и не си се покаял. И какъв е резултатът? – още същата нощ пристига мидянинът Дарий и завладява града и убива царя.

Искам само това да ви кажа, когато вижда царят ръката да пише, неговите колене започват да се удрят едно във друго. А какво  е видял? – само една ръка е видял, нищо друго, свръхестествена ръка, ръка на ангел. Обаче колената му започват да се удрят, чинето му започва да трака. Защото много лесно  е да се хули, но страшно нещо е да застанеш пред Всемогъщият Бог. Защото от всеки друг има кой да те избави, но от Бога няма кой да те избави.

„Недей да разгневяваш Бога, защото не ти държиш Бога, но Бог държи тебе. Не Той зависи от тебе, ти зависиш от Него. Затова внимавайте как се обхождате с Всемогъщият Бог, обърнете се към Него, повярвайте в благовестието и това ще бъде добро за вас”.

Искам да ви покажа и нещо друго тука.

Захария 5:4 Аз ще я направя да излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на оня, който се кълне лъжливо в Моето име. И като остане в къщата му ще я разори, както дърветата, така и камъните й. 

Тука Бог изговаря проклятие върху тези, които крадат или върху тези, които лъжесвидетелстват. Колко лъжесвидетели са лъжесвиде-телствали срещу Божии служители и срещу невинни хора. И тези хора са били заточени, и са били мъчени, и са били убивани с лъжливи свидетелства, особено по време на процесите срещу пасторите в началото на комунистическия режим. И какво казва Господ:

Лъжливо се кълнат, лъжливо свидетелстват.

 Не свидетелствай лъжливо против ближния си. 

Това също е предупреждение към църквите.

„Не свидетелствайте лъжливо против братя и сестри, говорете истината. Ако не искате да говорите истината, замълчете, но не свидетелсвайте лъжливо против ближния си, защото това е опасно. Мислите, че далече е това от нас ли? Светът около нас е пълен с лъжа”.

Сатана мами цялата вселена, 

и използва хора, обвинява. Той е обвинител, клеветник на нашите братя е сатана. Той го прави понякога чрез нашите усти. И трябва да внимаваме с това. Крадецът – има хора, които ограбиха нашата страна. Защо пенсионерите сега нямат пенсии. Защото някой ограби парите и ги занесе някъде, за да живее конфортно, за да живее удобно, за да се чувства добре, да се наслаждава на този кратковременен живот.

    „А какво ще правиш след това човече, когато се протегне към тебе огънят, когато се протегне към тебе червея, какво ще правиш тогава? Тичай бързо и проси милост от Господа, докато е още време. Защото ще дойде време, когато ще се затвори вратата. И като се затвори вратата, и да викаш, няма да бъде отворена. Днес е ден за спасение, днес е ден, „Който призове Господното име, ще се спаси”. Но ще дойде време, когато ще се затвори вратата”.

И защо тази голяма съпротива срещу Господа на силите? Защо е тази голяма съпротива в нашата страна срещу Неговия помазаник? Защо?

Псалм 2:2  Защо се противят народите?

Защо се противят на Бога и на Неговият Помазаник? 

Нека да продължим нататък.

Притчи 28:27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия,

а който покрива очите си за тях, ще го стигнат много клетви. 

В нашата родина има много сиромаси и е имало. И не само че очите са се затваряли за техните нужди, но са ограбвани допълнително и насилвани. Не говоря само за турското робство. Говора за комунистическия режим, дори и сега през това време на демокрация – 20-те години. Трябва да обърнем внимание на нашите пътища в това отношение.

Нека да обърнем внимание и на друго нещо – отношението към родителите. Отношението към родителите е изключително важно за благословението на един човек и на един народ.

Изход 20:12 Почитай баща си и майка си, 

Е първата заповед с обещание,

за да ти е добре, и да живееш дълго на земята. 

Има две обещания за хора, които почитат баща си и майка си.

 1. Да ти е добре,
 2. И да живееш дълго на земята.

Виждате от къде може да произлезе съкращаване на живота – от неправилно отношение към родителите.

да ти е добре, 

на някои хора им е зле, защото се държат зле с родителите си.

Освен това има специално слово:

Второзаконие 27:16 Който кълне баща си или майка си има смъртно проклятие. 

Има слово против тези, които бият родителите си или удрят дори родителите си – Изход 21:15, 17. Така че трябва да внимаваме – родител трябва да се почита, да се уважава, дори и да не е добър. Трябва да внимаваш как се държиш с него. Да не го хулиш, да не говориш лоши приказки с него и за него, и да внимаваш да не го удариш. Защото днес в нашата страна има възрастни хора, родители захвърлени, занемарени, изоставени. Ние трябва да внимаваме за това.

В отношението към сираците, вдовиците и към чужденецът. Чужденците също спадат към тази категория. Трябва да внимаваме как се държим с чужденците също. Ние християните в момента сме чужденци. Ти можеш да живееш в България и да казваш:

 „Аз съм българин”.

Ти си чужденец в България. Виждате, че в момента, духът, който действа в нашата страна е духът на мащеха. България не се отнася към своите поданици като загрижена майка, а като мащеха. Затова много хора напускат страната. На друго място пак не ги приемат както трябва, но се чувстват по-добре, защото при мащехата се чувстват по-зле, отколкото да отидат на място, където да са си като истински сираци.

Като говорим за родителите нека да обърнем внимание на семействата. Семейства се разделят, в семействата има скандали, проблеми, разцепления, разделения и разводи, нещастни деца, аборти, изоставени деца. На какво прилича това?

Когато Бог създаде човека, Той създаде първо семейството. И Той благослови семейството и казва, че двамата стават една плът. Не се женим, за да се развеждаме. Така че, какво казва Господ в:

Евреи 13:4 Женитбата да бъде на почит у всички. 

Господ иска хората да имат сексуални взаимоотношения като се оженят. Не преди това и не извън женитбата. Значи:

Женитбата да бъде на почит и уважение, 

Женитбата в момента не е на почит и уважение. Но се казва:

Евреи 13:4 Женитбата да бъде на почит у всички и леглото неосквернено, 

което означава да няма излизане навън – мъжът да ходи с други жени или жената да ходи с други мъже, което днес се случва много. Защо? Защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Кои са блудници? Аз ще се обърна и към момичетата, които ходят по кръстовищата, по улиците и продават тялото си за пари.

 „Не ви ли е срам, да продавате тялото, което Бог ви даде, за пари и да правите мръсотии? Ще кажеш, че имаш нужди, ще кажеш, че си бедна, че имаш дете – с всичко можеш да се оправдаеш. Обаче пред Бога не можеш да се оправдаеш с това нещо. Това е мерзост, оставете проституцията, обърнете се към Господа. Човек по-добре да пострада, но да бъде свят  и чист. Защо трябва да загубиш тялото си. Знаеш ли какъв грях извършваш против тялото си и в какъв грях вкарваш другите?”

И тези, които се снимат в разни порнографски снимки или кадри, или видео, или филми – да изкушават и да съблазняват. И словото казва:

Ако някой съблазни един от тези малките, които вярват в Господа, по-добре да си окачи воденичен камък  на врата и да се хвърли в морето. 

Представи си за какво става въпрос.

„Играете си с живота. Можеш всякакви оправдания да си намериш, но съвземи се и обърни се към Господа. Търси начин, търси работа. По-добре човек да умре, отколкото да съблазнява. По-добре от глад да умре човека, отколкото цяла вечност да бъде мъчен. Защото смъртта е болка за момент, а в пъкъла е неимоверно страдание. Така че хора обърнете се към Бога, оставете тези грехове”.

А какво да кажем за тези, които търгуват с жени, затварят ги, за да печелят пари от тях. Търговия с малки деца, крадат деца, търговия с кръв и човешки органи – издевателство над човечеството за пари – алчност. „Искам, искам..”

„Как ще избегнете Божия съд вие нечестиви човеци, които унищожавате малки беззащитни деца, за да вземете някой орган от тях, които продавате кръв. Как ще избегнете Божият съд? Бог ще съди блудниците, Бог ще съди прелюбодейците, престъпниците, мафиотите, които тормозят народа. Грабят, тлъстеят, но както виждате някои си отиват”.

Галатяни 6:7 Защото каквото посееш, това ще и да пожънеш. 

Словото казва:

Който вади нож, от нож ще умре. Който вади пистолет, от пистолет

ще умре. Който вади картечница, от картечница ще умре. 

Търговия с наркотици, това е убийство. Ти убиваш отново хора и малки деца се зарибяват по училища. Правят ги зависими, да могат после да купуват.

ПОКАЙТЕ СЕ И СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА!

Нека да се върна към семействата – изневяра.

„Ти жено, която изневеряваш на мъжа си, мислиш ли, че отминеш Божия съд? Трябва да се обърнеш към Господа. А ти мъжо, който изневеряваш на съпругата си, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд? Божият съд идва дори и в този свят. Спин, сифилис, и други такива болести, които разнасяш, които хващаш. Господ благославя чистия живот, Господ благославя светостта, Господ благославя чистотата. Живейте чист живот”.

Тези, които правят порнографски филми, по-добре казва Господ да сложите на шията си воденичен камък и да се хвърлите в морето, отколкото това, което вършите. Да изкушавате цял народ, да изкушавате Божии хора, вярващи да влизат в грехове.

„Оставете го това, намразете греха, отхвърлете го”.

Нека да видим за сексуалните неща друго. Какво да кажем за хомосексуализма, който стана толкова популярен. Излязоха дори певци, изпълнители, които открито пропагандират това. Хомосексуализъм. Вижте какво казва:

Левит 20:13 Ако някой легне с мъж, като с жена, и двамата са извършили гнусота. Да се умъртвят, кръвта им да бъде върху тях. 

Сега, това е законът, а ние сме под благодат. Но искам да видите отношението на Бога към този грях.

Ако някой легне с мъж, като с жена,

Т.е. хомосексуални взаимоотношения между двама мъже,

и двамата са извършили гнусота, 

и единият, и другият, и двамата са в грях.

Да се умъртвят, 

Това означава, че смъртен грях идва върху тях.

кръвта им да бъде върху тях.

Така че да знаете, че това не е безгрешно. И в Новият Завет в Римляните ще го видите, че го има. Хомосексуализмът е отхвърлен от Бога, независимо какво говорят хората, независимо какви закони ще направят. Божият закон казва на хомосексиализма: НЕ! Казваш: „Привлича ме”. Ако те привлича, значи си болен и имаш нужда от лечение. Това, че си болен, не означава, че трябва да продължаваш с болестта. Трябва да потърсиш освобождение, трябва да потърсиш покаяние. Това нещо е лечимо.

Какво да кажем за наемните убийци например. „Аз за пари го правя”. Ти за пари го правиш ли? Искам да ти прочета:

Второзаконие 27:25 Проклет, който приема подарък,

за да убие невинно лице. И целият народ да каже Амин! 

Проклет, който приема подкуп, или заплата, за да убие невинно лице. Ти ще кажеш: „той не е невинен”. Ти така мислиш, че той не е невинен, но ти приемаш пари за да убиеш човек. Чудим се защо е такова състоянието на нещата.

И да ви кажа, някои хора искат молитви, но не искат да се откажат от греха си. Искат изцеление, искат освобождение, искат Бог да ги благослови, но не искат да оставят греха си. Мене ще ме излъжете, добре, аз съм човек. Обаче Бога как ще Го излъжете? Той знае всичко. По-добре оправи отношението си с Господа и ще се оправи състоянието ти, защото коренът на всяко зло  е в греха. Ако ти оставиш греха, нещата ще се оправят.

Вие виждате за колко неща говорим в момента. Ето, разврат в музиката например. Танци, музика, тази чалга, която е плъзнала, всички тези жени, които са се разголили и т.н.

 „Жени, съвземете се – заради пари и слава си губите душите. Обърнете се към Бога”.

 Хомосексуализъм, порнография, а какво да кажем за изнасилва-нето.Колко невинни момичета са били насилени.

„Ти, който насилваш, мислиш ли че ще ти се размине наказанието? – в резултат, че ти насилваш, насилие ще дойде в твоя дом. Твоите собствени деца ще преживяват това нещо, защото:

Каквото посееш, това и ще пожънеш.

Затова се покай и плачи пред Господа, разкъсай сърцето си”.

 Предателство – още поп Кръстьо предаде Васил Левски. И това предателство  е в българския народ. Трябва да се отхвърли предателството. Колко хора Бяха предадени по време на комунизма. Колко хора се предават един друг. Това е нещо, което е омразно в очите на Бога. Както казахме – кражба на национално богатство; социално слабите са затормозени и притиснати в момента.

Какво трябва да направим с всичкото това? Има ли изход от тази ситуация? Има, да!

Притчи 28:13 Който крие греха си няма да успее, 

Има хора, които се крият, не искат да признаят греховете си.

Притчи 28:13 Който крие греха си няма да успее,

който го изповяда и го остави ще намери милост. 

Когато Петър проповядва в дена на петдесятница, (в Деяния на апостолите втора глава) хората бяха ожилени в сърцата си, защото предадоха Исус, убиха Го. Те бяха ожилени в сърцата си и казаха:

„Какво да правим братя…?” Ето, такъв въпрос трябва да се зададе.

”Какво да направим братя?” И отговорът, който Павел им даде, е отговор, който е валиден и за нас днес.

Деяния на апостолите 2 Като чуха това, ожилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите братя: Какво да сторим братя? И Петър каза: Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете и ще приемете този дар, Святия Дух. 

ПОКАЙТЕ СЕ ОТ ГРЕХОВЕТЕ СИ! Покаянието не  е дума. Покаянието е решение в сърцето. Покаянието е да решиш в сърцето си да оставиш греха и да се обърнеш към Господа Исус Христос. Покаянието значи да промениш живота си – промяна, решение, обръщане, не приказка. Обръщане:

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си,Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 

ДА СЕ ОБЪРНЕМ И ПОКАЕМ ПРЕД ГОСПОДА В ИМЕТО НА ИСУС ХРИСТОС!

Сега искам да водя хората, които искат да се обърнат към Бога в молитва. Записал съм тази молитва в книжката „Новорождението”. Препоръчвам ви да я четете; можете да я намерите в книжарница Си ел Си може би. Ще я ползвам, защото съм мислил върху нея, и е направена по един начин, достъпен и точен, за да може човек наистина да бъде новороден, да бъде спасен. Както казах, без покаяние няма спасение. И така, за да можеш да се обърнеш към Бога, да се новородиш, да се спасиш, имаш нужда да повярваш в осем факта:

 1. Исус е Синът на Бога.
  Ние сме синове и дъщери, защото сме в Него, когато се новородим.
 2. Заченат от Святия Дух и роден в човешко тяло от девица.
  Някои се подиграват по отношение на това.
  „Не се подигравайте, защото това е опасно”.
 3. Живял е свят и безгрешен живот.
 4. Разпънат на кръст, понасяйки греха ни в собственото Си тяло.
  Някои, сатанистите например обръщат кръста наопаки и се подиграват с него. Подиграват се с Този, Който даде живота Си за тях, Този, Който умря за техните грехове. Обърнете се, Господ ви обича и ви иска.
 5. Тялото Му е било погребано в гроб.
 6. Възкръсна от гроба и живее завинаги.
 7. Възнася се и сяда отдясно на Отца.
 8. Той е Господ.

Нека сега да го повторим заедно: 

Молитва:

Аз вярвам, че Исус е Божият Син, заченат от Святия Дух и роден в човешко тяло от девица. Живял е свят и безгрешен живот, разпънат на кръст, понасяйки греха ни в тялото Си. Тялото Му е било погребано в гроб, възкръсна от гроба и живее завинаги. Възнесъл се и седна отдясно на Отца. Той е Господ.                                                                                                                             

И сега нека да се помолим заедно. Както казахме,

 „Не крий греховете си, а ги изповядай пред Бога. Остави греха си на дело и не го върши вече, и Бог ще се смили за тебе и ще прости греховете и ще те оправдае. Сега е нужно обаче да се молиш истински и честно, а не формално, защото Бог вижда в сърцето ти. Бъди откровен с Него, Той знае всичко  и не можеш да Го заблудиш. Изповядай греховете си като ги назоваваш с точните им имена, без да криеш и без да се оправдаваш. Ако се оправдаваш пред Него, Той няма да те оправдае. Ако осъдиш себе си, Той ще те оправдае. Реши в сърцето си и се обърни наистина и на дело от греха към Бога. Ако подходиш към Бога с твърдо решение и искрена вяра с теб ще стане най-голямото чудо на този свят – новорождението. Ще бъдеш роден от Бога и ще станеш негово дете, а Той твой Баща. Ще придобиеш сила да се откажеш от греховния си живот. Сега кажи молитвата си на глас, а не на ум, за да бъдеш спасен. Не  е достатъчно да се молиш на ум и да изповядаш на ум, а трябва да се молиш на глас”.

Римляни 10:9 Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 

И вярвай, че Бог чува и приема твоята молитва. Той казва:

Който дойде при Мене никак няма да го изгоня. 

И накрая сега ще те водя в една молитва на покаяние и приемане на Исус Христос за твой Господ и Спасител на душата ти. Затвори очите си и мисли само за Бога. Кажи:

Молитва:

Боже, прости на мен грешника. Аз признавам своите грехове и ги изповядвам пред Тебе.

Сега ти давам време да изповядаш пред Господа греховете си. Говорихме за грехове, изповядай ги. Не казвай:

 „Аз без да искам, случайно го направих, друг ме накара и пр”. Признай, за да ти се прости. Ако се оправдаваш, няма да получиш оправдание. Давам ти малко време да изповядаш греха си сега пред Господа.

Признавам и най-големият ми грях, бунтът и неверието. Прости ми, Боже. Аз приемам Исус Христос за мой Господ и Спасител сега и вярвам Отче небесни, че Той е Твоят Син, умрял за греховете ми, възкръсна от смъртта и е жив днес. Прости ми Боже, спаси ме, промени ме, направи ме нов човек в Христа Исуса. Искам да бъда Твое дете, а Ти да бъдеш мой Баща. Приемам сега с вяра, че се раждам в Твоето царство и ставам Твое дете, а Ти ставаш мой Баща. Тази молитва отправям към Теб в името на Исус Христос. Прощавам на всички, които са ми направили зло.

Сега можеш да изповядаш имената на хората, които са ти направили най-голямо зло. Ако искаш Бог да ти прости, ти трябва да простиш. Ако ти не простиш, и Бог няма да ти прости. Изповядай сега и прости на всеки човек, който е извършил зло срещу тебе. Кажи името или имената на човеците, кажи, че прощаваш и го благославяш.

Прощавам Боже на всички, прости  и Ти на мен Боже  всичките ми грехове.  Оправдай ме и ми дай вечен живот в името на Исус Христос. Аз Ти благодаря и Ти отдавам слава. Амин!

Слава на Господа. Ако вие наистина от сърце сте се помолили, с вяра, е станало най-голямото чудо във вас, което се нарича новорождение и спасение на душата.

И сега има три важни неща, които трябва да следвате във живота си:

 1. Трябва да си намерите Библия и всеки ден да я изучавате, като се започне от Новия Завет. Втората част от Библията се нарича Новият Завет. Защото по този начин Бог лично ще ви говори.
 2. Всеки ден да се молиш на Бога в името на Исус Христос. Това е начина, по който ти му говориш. Не в името на Мохамед, не в името на Мария, а в името на Исус Христос. Защото само чрез Него имаме достъп до трона на Отец.
 3. Потърси и намери църква, която е жива, пълна със Святия Дух и водена от Бога, където да се проповядва Библията в пълнота. И редовно, поне веднъж седмично трябва да я посещаваш, да общуваш с братя и сестри, да се учиш  и да служиш на Бога, като използваш дарбите, които ти е дал.

И така: чети Библията, моли се на Бога и ходи на църква.

Ако не можеш, свържи се по някакъв начин с нас, кажи къде живееш и ние ще ти препоръчаме църква, която знаем във вашия раьон. Също църкви, които са в различни области на България, също така в Европа и в света, могат да влязат в контакт с нас, за да знаем, че вие съществувате, и ако има хора във вашия раьон, да знаем къде да ги насочваме. Защото нашата работа е да подкрепяме църквите, да им помагаме – нашето служение е такова – освободително служение. Така че, ние имаме желание да ви помагаме, да ви подкрепяме. Също така, ако имате нужда, да ни поканите да дойдем да ви послужим.

Така че, благодарим на Господа за това. Аз се надявам и вярвам, че Бог ще докосне българи в България, и не само в България, които да се обърнат към Бога. Искам да ме чуете, приятели. Знам, че бях доста строг с това слово. Но Бог също ми даде строго словото.

И искам да ви кажа, приятели, че Господ ви обича.

Йоан 3:16 Бог толкова възлюби света,

че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един,

който вярва в Него, но да има вечен живот. 

Така че, обърни се към Него. Той има милост, Той е богат с милост, богат е с любов, богат е с благост към тези, които Го призовават. Но не Го разгневявай. Защото Бог е любов, бавен на гняв, обаче въпреки всичко  е много мощен и страшно нещо  е да паднеш в ръцете на живия Бог.

„Затова скъпи сънародници от името на Господа Исуса Христа, помислете си. Той слезе на земята от трона, да живее в тази нещастна земя и да пострада, без да е виновен, за да можем ние да се спасим. Какво ще стане, ако ти отхвърлиш това скъпоценно, благодатно спасение, което ти се предлага безплатно? Къде ще отидеш, как ще се оправдаеш? Само чрез Него става. Затова ви умолявам: Обърнете се към Господа. Замислете се за постъпките си и ги оставете и се обърнете на дело и в действителност към Господа”.

 И ви благославям в името на Исуса Христа.

Искам да завърша с благословение. Защото Господ, въпреки всичко, Неговото желание е добро, благословение за всеки един от нас. И това е в:

1 Солунци 5:23 Сам Бог на мира да ви освети напълно;

И дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви

 без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.

24. Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това,

в името на Исус Христос. 

И нека всички да кажем: Амин!

АМИН!