Послание към Православната църква

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 17.06.2010 г.


 

И сега ще направим едно обръщение към православните вярващи, към православната църква.

Ще започна с миналото на православната църква. Когато говорим за православната църква трябва да имаме пред вид миналото на православната църква, нейните корени в апостолската църква. Разбира се после минава и през католическата.

Славянските братя Кирил и Методий са хора, които са били част от православната църква по онова време. Те са написали българската или славянската азбука с цел тя да бъде използвана за превеждането на Новият Завет и Библията и да може Библията да се проповядва на разбираем български език в българските църкви. По онова време в българските църкви се е проповядвало на гръцки език, и хората са отивали на църква  и не са разбирали нищо. Но когато двамата братя са превели Новия завет и някои други части от Библията, днес ние го наричаме църковно- славянски език, в църквите започнало да се проповядва на този разбираем за българите език. Аз вярвам, че това е един голям принос за онова време – за България и за българската църква. И можем да кажем слава на Господа за това.

Второто, което трябва да отбележим е заслугата на православната църква за запазването на християнската вяра през време на турското робство, което е продължило 500 години. И наистина е едно чудо от Бога, че България не е станала ислямска република, защото 500 години под ислямско робство е доста дълъг период. Обаче православната църква, православните вярващи са държали на правата вяра. Някои хора са заплащали с живота си, за да устоят. Имало е разбира се, които са приели мюсюлманството и днес ги наричаме помаци, но други са заплатили с живота си (може да прочетете в историята), за да запазят своята християнската вяра. И голяма заслуга за това е имала православната църква. Така че, когато говорим за православната църква, ние трябва да й отдадем заслуженото в исторически аспект.

Обаче след това, примерно преди 50-60 години назад, можем да видим и една друга картина, в началото на 40-те години, когато комунизма идва в България. И тогава започват така наречените процеси срещу Божии служители и мнозина, включително някои от православната църква, но предимно протестанско – евангелски служители са били изпращани на заточение – в Белене и на други места и са били измъчвани заради вярата. Можете да прочетете книгата за Харалампи Попов, как е страдал и колко време е бил в Белене и през какви неща е минал. През какви мъки са минавали християните по комунистическо време заради вярата си.

През това време е имало някои от православната църква, които са били агенти на комунистите и на държавна сигурност. Затова смятам, че е необходимо хора, които са извършвали това да признаят греха си през Бога, пред България и пред църквата, и не да се оправдават, че такова е било времето. Защото тези хора са били използвани срещу Божият народ, срещу българския народ и срещу Божии служители. Но в словото се казва за Божиите хора. 

Захария 2:8 Който докосва тебе, докосва зеницата на окото Ми, казва Господ. 

И вие знаете много добре как пострада Юда Искариотски, когато предаде Исус Христос? Предателството е омразно в очите на Бога. При греховете няма давност. В Библията се казва в:

 Притчи 28:13 Който крие греха си, няма да успее

 

Нито един да не мисли, че ще успее като скрива греховете си. 

Притчи 28:13 Който крие греха си, няма да успее,

но който го изповяда и остави ще намери милост. 

Така че изповядването, т.е. признаването на греха е изключителна важна част, за да намерят прошка от Бог не само тези хора, но и за целият ни народ. Така че:                                                               

…който го изповяда и остави греха си, ще намери милост. 

Така че трябва да има национална изповед на грехове на служители, които са предавали други Божии служители. Това не е леко нещо, което е ставало. 

1 Йоан 1:8 Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.

1 Йоан 1:9 Но ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете  и да ни очисти от всяка неправда. 

Православната църква в днешно време трябва да бъде реформирана чрез покаяние и обръщение към Господа. Православната църква трябва да се обърне към Бога и да поведе българския народ към покаяние и към спасение. Исус Христос казва в:                                                                                         

Йоан 3:5 Ако човек не се роди отново отгоре, не може да влезе в Божието царство. 

Ако православни вярващи ходят на църква, но не се новородят чрез вяра в Исус Христос, чрез Божието слово, тези хора няма да отидат на небето, а ще отидат в пъкъла. Затова изключително важно е да се проповядва Исус Христос, да се проповядва спасение и Божието слово.

Какво да кажем за настоящето? 85% от населението на България се водят православни християни. Но православната църква накъде води в момента хората? Трябва да има възстановяване или възкресяване на православната църква, или да кажем на апостолската църква. И трябва да има възкресяване от смърт към живот. Да се върне православната църква към основите на вярата. Има слово в Библията, което казва така: 

Римляни 2:24…поради вас се хули Божието име. 

Поради нещата, които стават в църквата името на Господа се хули. Хората мислят, че църквата представлява Бога, но в много отношения тя не Го представлява.

И така, какво трябва да се направи? На първо място, първото поучение в християнството се казва „покаяние от мъртви дела” или „покаяние от грехове”. Това трябва да започне от водачите, но също така и сред народа трябва да се проповядва и направи. Защото покаянието не е просто дума, покаянието представлява обръщане. Българският народ, Божиите служители, православни служители трябва да се обърнат от греха към Бога.

 Защото има хора, които вършат престъпления и след това ходят да палят свещичка за опрощение на престъпленията им. Има мафиоти, които правят така, дори слагат пари и мислят, че това ще им изкупи греховете. Има само едно нещо, което може да изкупи греховете на хората и това е кръвта на Исуса Христа, ако човек се покае, изповяда греховете си и призове името на Господа. Защото се казва: 

Деяния на апостолите 2:21 И всеки, който призове името  Господно ще се спаси. 

Но призоваването не е просто дума, призоваването е призив от сърце. Господ казва: 

Йоил 2:13 Разкъсайте сърцата си, а не дрехите си, 

т.е. да бъде вътрешен вик към Господа.

И така, покаяние трябва да има, обръщане към Господа. Българският народ, православната църква се нуждае от истинско, радикално покаяние – отхвърляне на греха и обръщане към Господа Исуса Христа. Но как ще се получи това нещо, ако в църквата се проповядва на църковно-славянски език, който е бил адекватен по времето на Кирил и Методий, обаче в днешно време хората не го разбират. Пее се и се говори на този език. Има някои, които са започнали да проповядват на чист български език. Но това, което трябва да стане в православната църква е да започнат отците да проповядват на разбираем български език. Защото в Библията се казва:  

Римляни 10:17 Вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово. 

Ако хората слушат думи и не разбират езика, как ще повярват.  

Йоан 8:32 Ще познаете истината

и истината ще ви направи свободни.

или

Йоан 8:32 Ще разберете истината

и истината ще ви направи свободни. 

Хората, които слушат в църквата, не разбират, защото е езикът е неразбираем. Как ще бъдат освободени от робството на греха и на сатана тогава?

И така: Първото нещо е покаяние. Покаянието е заповед от Бога. 

Бог не държи сметка за времето на нечестието, но днес заповядва на всички хора  (включително и българите) да се покаят. 

Това е заповед от Бога. Който не се покори, ще си има работа с Бога.

Второто, което е важно: вяра в Господа Исуса Христа. Всеки казва, че вярва в нещо. Но вярата ни трябва да е в Исуса Христа, това е истинската, Божия библейска вяра.  

Йоан 14:6 Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. 

Забележете: той казва, че Той е ПЪТЯТ, единственият път, няма друг път. Никой не може да дойде при Отец чрез друго име, освен чрез името на Исус Христос. Отново можем да видим това в: 

2 Тимотей 2:5 Има само един посредник между Бога и човека и това е Човекът Исус Христос.

 

Деяния на апостолите 4:12 Няма друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим, 

освен името на Исус. Затова можем да направим извод, че хората трябва да бъдат учени, вярващите трябва да бъдат учени, независимо дали са православни, католици, или протестанти да гледат на Исус, защото няма друг път към Бога, освен Исус Христос.  

Йоан 14:6б Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Него (Исус Христос). 

Няма друг посредник между Бога и човеците, освен Исус, и няма друго име, чрез което трябва да се спасим, освен името на Исус Христос. Никой светия не може да спаси хората, никой не може да бъде посредник между Бога и човеците, освен Исус Христос. Нито дева Мария може да бъде посредник между Бога и човека. Тя е благословената майка на Исус, която е била използвана от Бога по невероятен начин да роди Божият Син на земята. Обаче трябва да помним, че само чрез името на Исус Христос има спасение. Той е Бог. Ние се молим на Отец чрез името на Исус Христос. Навсякъде в Библията се говори за това.  

Йоан 16:23 Каквото  и да поискате в Мое име, ще ви го дам. 

Следващото нещо, което е много важно за Божиите служители, за Божиите слуги. Исус Христос казва: 

Лука 6:39 Ако слепец води слепеца и двамата ще паднат в ямата. 

Ние всички като Божии слуги трябва да внимаваме дали виждаме ясно на какво учим хората? Ако един служител е сляп и не вижда, той води хората на същото място на където той се е запътил. Това е предупреждение от Исус Христос. И ние трябва да внимаваме за това. Разбери истината и тогава поучавай.  

Яков 3:  Братя мои, да не ставаме мнозина учители,

защото ще приемем по-тежко осъждение. 

Ако човек учи с някаква друга цел, освен да подкрепи и научи хората на Божиите истини, тежко му и горко.

Следващото нещо – отношенията между различните деноминации. Православната църква, която е традиционната църква в България, счита другите, католическа, протестанската църква за еретични.

Има един случай в евангелието, когато Йоан и другите ученици се опитват да изгонят един нечист дух, обаче не успяват. Исус слиза и казва: „Какво става?” Бащата на момчето казва: „Твоите ученици се опитаха да изгонят нечистия дух и не успяха.” Тогава Исус казва: 

Матей 17:17 О, роде невярващ и извратен,

докога ще бъда с вас, докога ще ви търпя. 

Той изгонва духа и момчето оздравява. И тогава учениците Го питат, защо  те не са могли да го изгонят. И тогава Исус им казва: 

Матей 17:20,21 Поради вашето неверие…

С пост и молитва трябва да се гони. 

Но малко след това Йоан казва:  

Марк 9:38 Учителю, видяхме един човек,

който гони бесове  вТвоето име и ние му забранихме. 

Забележете: Учениците не можаха да изгонят бесовете, а някой си друг, който не беше от тези известни ученици, той можеше да гони бесове. И те му забраняват, защо? „Защото не ни следва нас.” Кои сме ние, че да ни следват нас? Не трябва ли хората да стават последователи на Господа, не трябва ли хората да стават ученици на Господа? Кои сме ние, че нас трябва да ни следват? Дори Йоан да се казваме, или дори по какъвто и да е начин, дори да се казваме православни, протестанти, евангелисти, католици, ние трябва да учим хората да следват Христос, а не да следват човек или човешка институция. Исус какво им казва: 

Марк 9:39 Не му забранявайте на този човек да гони демони,

 защото който не е против нас, той е от към нас. 

И аз днес искам да кажа на православни, на католици, на протестанти: „Ако някой не е против нас, той е от към нас.” Нека да имаме една вяра и тя да бъде насочена към Господа Исуса Христа. Нека да вярваме в Него, да вярваме в Божия Син, да вярваме в Неговата смърт, погребение и възнесение, за да могат да се спасяват хора. Да не се взираме в дреболии. Защото какво казва словото: 

Матея 12:25 Царство, разделено против себе си не може да устои. Дом, разделен против себе си не може да устои. Град, разделен против себе си не може да устои. 

Православната църква, която е национална църква в България, ако се реформира може да доведе обединяване и единство на нацията. Това е голяма отговорност за нацията от православните отци. Защото нас протестанските служители, българите не искат да ни слушат, защото не сме традиционната религия. Малцина слушат протестански служители. И ние сме отхвърлени, наричат ни секта и пр. Но какво прави православната църква в тази област? Традиционната, официалната църква, която трябва да носи посланието на евангелието, какво прави? Спасява ли хората, защото всички ние ще застанем през Божието съдилище и ще дадем отчет какво сме вършили в тялото си, казва словото. Трябва да се проповядва евангелието.

Царството разделено, църквата разделена на деноминации, деноминацията разделена на части, както сега православната църква е разделена и има борби и неща, които се случват. Това да не би да носи слава на Бога? Не  е ли редно ние да се обичаме, да се подкрепяме и да търсим спасението на този нещастен български народ, който е под хомот, мъчен в продължение на 500 години турско робство, мъчен в продължение на 50 години комунистическо робство и сега по време на демокрацията отново под хомот. И църквата е тази, която трябва да изведе народа от това положение.

Това ли е евангелието, да проповядваме традиции и обичаи. Какво казва Исус Христос в Матей 15 глава, защото този пасаж е много важен за този случай, като цитира Исаия: 

Матей 15:7-9 Тези люде се приближават при Мене с устата си, почитат ме с устните си, но сърцето им стои далеч от мене. 

Тука се говори за външно поклонение. И аз казвам на църковните отци: голяма част от българския народ, дори от престъпен свят, нечестиви хора влизат да се поклонят външно в църквата, но сърцата им са далече от Бога. Религиозна хора също го правят. Господ казва, че мрази това поклонение. Господ гледа на сърце, а не на лице. Трябва със сърце да се поклоним. 

Йоан 4:23 С Дух и истина да се поклоним, 

както казва словото. Обаче напразно, казва Господ ми се покланят. Напразно поклонение, като преподават поучения, човешки заповеди. В  

Исайя 29:13 (Матея 15:8,9)… човешки поучения, изучени папагалски. 

Не Божии поучения, а човешки поучения, изучени папагалски. И Исус какво им казва:  

Матея 15:3  Заради вашето предание престъпихте Божията заповед. Заради вашето предание осуетихте Божието слово. 

Друг превод казва: 

Заради вашето предание обезсилихте Божието слово. 

Така че заради преданията, неща, които не са написани в словото, всъщност пренебрегваме Божето слово. А нас Господ ни е пратил да проповядваме Божието слово, а не човешки традиции и обичаи, а още повече езически обичаи и окултни неща. Това са неща, които Бог никога не е заповядал, но както знаете Господ ясно казва, че не иска Неговият народ да се занимава с никакъв вид окултизъм. 

Второзаконие 18:10-13 Да не се намира между тебе някой, който прекарна сина си или дъщеря си през огън,

11. Никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;

12. защото всеки, който прави тия дела е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи отпред тебе. 13.Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.

 

1 Коринтяни 10:20 Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете. 

Ако тези жертвоприношения, курбани, подавания, задушници и други, ако те имат небожествен характер (а в Библията не ги виждаме), тези жертвоприношения не са за Бог, а на бесовете и това вкарва хората в общение с нечисти духове.

Така че трябва да се очисти учението от всякакви езически обичаи, жертвоприношения и други такива неща и да се проповядва чистото Божие слово, чистото евангелие – вземете Библията и проповядвайте върху нея.

ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНЕ ЦЪРКВАТА КЪМ ПИСАНИЯТА, СВЕТИТЕ ПИСАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ, ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОПОВЯДВА. 

2 Тимотей 3:16,17  Цялото писание е боговдъхновено и полезно… 

Така че цялото писание на нас ни трябва. Не обичаи, не традиции, а писанието на Господа. И когато ти проповядваш Божието слово, то е семето, което ще доведе до новорождение хората. Защото има много хора, които казват, че са вярващи, но не са се новородили от Бога.

Написах една книга, която се казва „Новорождението”, която обяснява точно това: че както човек не може да дойде в света, ако не се роди от жена, така човек не може да отиде в Божието царство, ако не се роди чрез Исус Христос и чрез Божието слово. Така че, хората трябва да чуят евангелието и тогава да се новородят. Трябва да чуят за Божият Син, за Господа, Който умря за греховете им и възкръсна за оправданието им. Те трябва да чуят за това, което Той направи за тях: че Той умря за техните грехове, за да бъдат те спасени.

Другото нещо, което трябва да се върне в църквата, това е молитвата – молитвата за изцеление. Народът е болен и трябва да се научим да се молим за изцелението на тези болни хора. Православната и католическа църква имат традиция в областта на „Ексорсизма” (преведено на български „освобождение или изгонване на демони). В момента дори братя православни, например отец Макарий Йонан, който е православен свещеник в Египет, в Кайро, служи на Бога и в неговото служение идват мюсюлмани и получават освобождение от нечисти духове. Нещо, което трябва да се върне също и в православната църква. „Ексорсизма” или освобождението от демони трябва да се върне, защото Исус заповядва: 

Матей 10 Да проповядваме Божието царство, болни да изцеляваме, бесове да изгонваме, мъртви да възкресяваме, прокажени да очистваме. 

Това е заповед от Господа, която трябва да се изпълнява. Хората са вързани  и имат нужда от освобождение от нечисти духове. И това също трябва да се върне в църквата.

Нека обаче още нещо да спомена – за водното кръщение. Аз съм вземал водното кръщение в православна църква, когато бях на 18 години, когато не бях чувал нищо за Господа, нямах никаква вяра в Господа. И православен свещеник ме кръсти, защото майка ми ме заведе там. Аз се смях и се подигравах в себе си, за което съжалявам днес, но нямаше кой да ми каже една дума за Господа, за да повярвам в Него. Никой не ме попита нищо, просто те кръщават във вода. И какво беше това кръщение – поръсване с вода. Но приятели, думата „кръщавам” на гръцки език е „баптизо” означава „потапяне”. Исус, когато влезе в река Йордан, за да Го кръсти Йоан Кръстител не беше поръсен с вода, а беше потопен в река Йордан. Защото водното кръщене представлява смърт, погребение на стария човек, докато си под водата, и след това възкресение за нов живот в Господа. Така че Исус ни даде пример, и ние с водното кръщение ставаме едно с Него – смърт, погребение и възкресение. Така че това също трябва да се върне в църквата – не само поръсване.

А също така кръщението на бебета. Аз няма да ви кажа: Не го правете, но само ще ви кажа Божието слово какво казва? Божието слово говори за условия, при които трябва да се взема водното кръщение и това е вяра в Божия Син.

„Вярваш ли?” – пита Филип скопеца, и той казва:” Вярвам, че Исус е Божият Син”.

Трябва да има вяра в Божия Син. Едно бебе как може да има вяра в Божият Син? Трябва да има вяра в Господа, в Неговата смърт, погребение и възкресение, трябва да се вярва в евангелието. И другото, трябва да има покаяние от грехове, защото знаете, че Йоан Кръстител кръщаваше хората с водно кръщение, като преди това те изповядаха греховете си.

ПОКАЯНИЕ И ВЯРА В ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС!

По тези показатели бебетата не отговарят. Но аз вярвам, че дори тези, които са приели водно кръщение като бебета, като големи трябва да приемат съзнателно водното кръщение с вяра, с покаяние и обръщение към Господа Исуса Христа.

Нека да се върне водното кръщение, защото в Марк 16 глава се казва: 

Марк 16:16  който повярва  и се кръсти ще бъде спасен; 

Така че кръщението е включено в спасението.

Какво да кажем за кръщението в Святия Дух? Без Святия Дух църквата е мъртва. Кръщението в Святия Дух трябва да се върне православната църква. Вие трябва да искате Господ да ви изпълни със Святия Дух и с огън. Знаете, че в деня на Петдесятница и на други места в Деяния на апостолите, те приемаха кръщение в Святия Дух и започваха да говорят на езици. Мнозина го отхвърлят, но Исус каза: 

Матей 7:7 Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. 

И Бог ще дава Святия Дух. Ако Го няма Святия Дух в църквата не може да стане реформация и не може да се изпълни с живот. Защото в момента църквата прилича на един мъртъв скелет, но като дойде Духът на Господа ще съживи църквата. Православната църква не трябва да умре, не трябва да пропадне, напротив, ТЯ ТРЯБВА ДА ВЪЗКРЪСНЕ И ДА ОЖИВЕЕ и чрез нея Бог може да извърши велики дела.

 И това словото в Езекиил 37 глава също важи за православната църква. Защото Езекиил мина и видя едно голямо бойно поле осеяно с мъртви, сухи кости, които от много години бяха сухи, твърде сухи. И това е състоянието на православната църква. Но Бог му каза да пророкува и той започна да пророкува и тези мъртви кости започнаха да се събират заедно и започнаха да се обличат с жили, с мускули, с кожа. И накрая Господ каза: Пророкувай Святия Дух да дойде. И Духът дойде и те станаха  и стана една огромна армия. От поле с мъртви кости може църквата да възкръсне и да стане една огромна и мощна армия.

Но има нужда от истинско, живо Божие слово, за да възкръсне дори тази православна църква, защото костите са твърде сухи и само Господ може да възкреси. Господ пита Езекил: „Може ли да оживеят тези кости?” И той каза: „Ти знаеш, Господи”. Защо го каза това? Защото толкова са били сухи, че той не може да повярва в тяхното възкресение и каза:” Ти знаеш Господи”. И Господ ги възкресява. И аз вярвам, че идва време на възкресение. Нека Господ да възстанови тази църква и да се обърне към Него.

Но искам да ви каза и за ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО.

Изход 20:4 Да не си правиш идол и да не му се кланяш.

Изход 20:5 да не им се кланяш, нито да им служиш,защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят.

Той го нарича: „мразят Господа”. Идолопоклонството го възприема като омраза. Трябва да престанем с идолопоклонство. Поклонение на предмети, поклонение на икони, поклонение на светии и поклонение на дева Мария. 

Матей 4:10 На Господа твоя Бог да се покланяш

и само Нему да служиш. 

Това е Божието слово. Никой не е достоен за поклонение, само Господ. Всички останали са хора, святи хора, но са хора. Ние трябва да ги уважаваме, но не и да им се покланяме. И това е слово от Господа, Господ мрази идолопоклонството  и го нарича духовно блудство. Ние трябва да обърнем погледа си към Господа и да изповядаме: 

Ние вярваме в един Бог Отец, вярваме в Исуса Христа, вярваме в Святия Дух… 

Ето, символа на вярата е верен, защо не го следвате в православната църква, да тръгне след символа на вярата. Защото там се говори за Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. За това се говори – вяра в кръщение, вяра в спасение, вяра в идващият Спасител и Господ. Слава на Господа Исуса Христа. Това е, в което да трябва да вярваме и трябва да се върнем към истината и към писанията. И аз вярвам приятели, че Бог е приготвил реформация на православната църква  и ние трябва да се молим за това. Ние, така наречените протестанти или евангелисти трябва да се молим и да благославяме православната църква Бог наистина да я възстанови, Бог наистина да я възкреси. Защото православната църква има отворена врата за работа с българите.

Нека погледнем сега в 2 Летописи 7:14, защото той е изключително важен за България. 

2 Летописи 7: 14 Народът Ми, които се нарича с Моето име (т.е. християните), 

Ние сме християни, които вярваме в Христос и носим Неговото име. Христос значи Помазаник, и ние сме помазани със Святия Дух. 

ако смири себе си 

Да се смирим. Не да казваме ние сме единствено правите, не да казваме ние имаме единствено истината, не да казваме ние сме истинската църква, а всички други са фалшиви, но да смирим себе си  и да кажем: ИМА ЕДИН ИСТИНЕН БОГ! И нека да се поклоним и да се подчиним под Него. Дори някои да не ни следват, не са длъжни нас да ни следват, нека да следват Господа. Както тогава Йоан каза: Ето един човек изгонва бесове в Твое име Господи, но не ни следва нас и ние му забранихме. Господ каза: 

Марк 9:39 Не му забранявайте, защото който не е против Мене (вас), е от към Мене (вас). 

Така че ние не сме един против друг – православни, католици, протестанти, евангелисти. Ние вярваме в един и същи Господ, в един и същи Божи Син, ние вярваме в Неговата смърт за греховете, в Неговото възкресение за нашето оправдание, ние вярваме, че Той ще дойде отново да съди праведните и неправедните, ние вярваме в Неговата свята кръв, чрез която са простени греховете ни, ние вярваме, че Той дава Святия Дух. Благодарим на Господа за всичкото това, което Той ни дава.  

та се помолят, 

да се помолим като народ, българският народ да се помоли на правилния Господ, да се помоли в правилното име, което е името на Исус, няма друго име. Не можем да се молим в името на Мохамед, на дева Мария, на светии, а трябва да се молим в името на Исус Христос, защото само пред това име  

Римляни 14:11 …всяко коляно ще се преклони пред Мене и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. 

И после: 

и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, 

Толкова нечестие се върши в момента в България, и от много време. Народът пъшка, сираци, вдовици пъшкат под хомот, възрастните хора пъшкат под хомота, бедните, гладните умират. И ние се водим православна нация. Народът се унищожава. И се казва: 

и се върнат от нечестивите си пътища, 

Ако Божият народ се върне от нечестивите си пътища, 

тогава ще послушам  от небето, ще простя греха им

и ще изцеля земята им. 

Господ не ще да слуша нечестиви молитви. Той иска да се обърнем от нечестивите дела.

И земята е болна поради нечестието на хората. И искам да кажа на православната църква: „Не трябва да слушаме врачки, гледачки, баячки, екстрасенси, леячки на куршуми и т. н., да ходим при такива слуги на дявола и да казваме, че те са Божи слуги, не трябва. Защото във Второзаконие 18:10-13 Господ е изредил всички тези неща, които мрази, те са мерзост пред лицето Му.

И Господ казва да отхвърлим всички тези неща – викане на духове, некромания, което е викане на духове на мъртвите,  баячки и други такива. Православната църква също трябва да се очисти от тези неща и да ги отхвърли в името на Господа Исуса Христа. И какво казва Господ: 

че тогава ще послуша молитвата от небето, ще простя греха на народа (защото е голям греха в България) и ще изцеля земята.

И земята ще бъде изцелена и благословена. Тогава ще има земеделие и плод. Ще има плод и от курортното дело, тогава икономиката ще тръгне, защото Бог ще даде Неговото благословение. Защото могат да се вземат всичките икономически правни мерки, може да се получават помощи от Европейския съюз, може да се опитваме всичко да направим, но докато ние сме врагове с Бога, Бог ще бъде враг с нас и няма да можем да успеем. Защото благословението идва от Господа. 

Псалм 33:12 Блажен оня народ, на който Бог е Господ. 

Притчи 14:34 И праведността издига нацията,

а грехът е срам и позор на народите. 

И това е, което се получава в момента. Не може само с закони да се оправят нещата, не може да си мислим, че ще поставим управници, а те всички са в един кюп и вършат всичките тези неща. Трябва праведност в този народ. И затова това е призивът: Праведност в църквата и след това праведност в народа. Православни служители, православни вярващи и православна църква.

 Господ Бог Всемогъщи да ви благослови, да ви избави, да ви даде покаяние, да ви даде истинска жива вяра в Него. И наистина да има промяна, реформация в православната църква и след това реформация и промяна в нашата скъпа родна България. Божият мир, благодат  и милост да бъде с всички вас в името на Господа Исуса Христа. И нека всички да кажем.  

АМИН!