Ефесяни (I поучение)

Интернет предаване с пастор Пламен Петров от Испания на 05.08.2010 г.


Ефесяни 1:1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христос,

до светиите и верните в Христа Исуса, които са от Ефес.

Ефесяни 1:2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога,

нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. 

Когато изучаваме Библията, ние трябва да се учим да бъдем водени, да бъдем управлявани от Светия Дух. Много е важно да четем Библията, защото въпреки, че ни е трудно да разбираме, дори и малко да разберем под ръководството на Светия Дух, това е полезно  и важно за нас.

Павел, се казва – значи, този, който пише посланието е Павел, който е апостол Исус Христов. Думата апостол значи „изпратен”, изпратен от Исус Христос. И се казва, че е по Божията воля изпратен, по Божията воля е апостол.

Човек може да бъде изпратен по Божията воля, а може и да не е по Божията воля. Както знаете в Откровение на Йоан 2 глава се казва:

Откровение на Йоан 2:2 …изпитал си ония, които наричат себе си

 апостоли (а не са), и си ги намерил лъжливи. 

Така че има два вида апостоли: едните са истински, другите са лъжливи или фалшиви, и трябва да се разпознават истинските апостоли, истинските изпратени.

Ефесяни 1:1 Павел, с Божията воля

апостол Исус Христос, до светиите 

Приятели, вие сте светии. Ние всички казваме, че сме грешници, обаче ние сме простени грешници. И след като сме простени грешници, ние сме оправдани  и осветени грешници. С други думи ние ставаме праведни и светии не заради друго, а заради пролятата кръв на Исус Христос на кръста за нас.

…до светиите и верните в Христа Исуса. 

Трябва да бъдем верни на Господа Исуса, защото идва време, когато нашата вяра ще бъде изпитана. Идва време, когато Антихриста ще започне да се изявява по различни начини, знаете, със слагане на печати (чипове) на ръката и на челата, и ще принуждава хората да се отрекат от името на Господа Исуса Христа. Но това, което е важно за нас, да бъдем верни до край на Господа Исуса Христа. Независимо дали атаката ще е от исляма, дали ще е от комунисти, дали ще е антихристи, ние трябва да държим нашата вяра в Господа Исуса Христа, да бъдем верни, както се казва верните в Исуса Христа. Защото мнозина говорят, но когато дойде време да опре ножа до кокала са готови да предадат Господа. Но ние трябва да бъдем докрай верни.

Който устои докрай, той ще бъде спасен. 

Когато човек повярва в Господа Исуса Христа, той получава дара на спасението, обаче след това трябва да го запази. Нашите имена са записани в книгата на живота на небето. И в Откровение на Йоан се казва:

Аз няма да им изтрия имената от книгата на живота. 

Така  че имената ни са записани, но Бог има правото да изтрие някое име. Ние искаме имената ни да са записани и да останат в книгата на живота. И после се казва:

Ефесяни 1:2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога,

нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. 

Благодат – Павел ни пожелава Божията благодат да бъде върху нас, и мир от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. Забележете, че Исус Христос е Господ, това е в основата на нашата вяра.

Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия

Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил

с всяко духовно благословение в небесни места; 

Това е един много дълбок стих. Забележете, благословенията се намират в Христа. Невярващите хора можем да ги благославяме, обаче благословение върху невярващите не знам как може да дойде, след като се казва, че благословенията са само в Исуса Христа. По скоро ако благославяш невярващите, благословенията се връщат върху тебе. Защото невярващ човек как ще бъде благословен, след като благословенията са в Христа. Ако си в Христос, ако си част от Христовото тяло, ако си в Христос и Христос е в тебе, тогава благословението е с теб.

Бог Отец ни  е благословил в Христа с всяко духовно благословение. Казва се всяко, всяко духовно благословение, приятели. Това означава, че:

Всичките обещания в Библията са ДА и АМИН в Христа Исуса, или чрез Христа Исуса. 

Всичките благословения и обещания са за нас. Благословението на Авраам е за нас, тъй като ние сме в Христа Исуса. И се казва:

всяко духовно благословение в небесни места;

Забележете, че ние сме благословени в небесни места. Сега, това е много важно да го чуем. В момента ние се намираме с тялото си на земята, ходим по земята. Обаче в духовно отношение не сме на земята, а сме на небесата (това ще го видим във 2-та глава). Тъй като Христос възкръсна от смъртта, възнесе се на небесата и седна на трона от дясната страна на Отец, и това е в небесни места. В Неговото подножие, под Неговите нозе са всички началства  и власти, т.е. под Неговият авторитет и власт. Обаче ние като християни сме в Христос, Той е в нас, Той е главата, ние сме тялото. Следователно със Него или във Него в небесни места на Неговия трон и всички началства и власти са в подножието, под Христос и под нас – църквата. Затова приятели ние имаме власт над сатана, защото Христос ни даде този авторитет и тази власт.

Така че хората на този свят са под властта на сатана. Обаче ние като църква, не само че не сме под властта на сатана, но имаме власт над сатана.

Колосяни 1:13 Избавени сме от властта на тъмнината и сме преселени в царството на Неговия възлюбен Син. 

Две стъпки:

  1. избавени от властта на тъмнината,
  2. преселени в царството на Неговия възлюбен Син,

Т.е. вече имаме власт над тъмнината. Слава на Бога. Така че в 3-ти стих се казва: 

Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия

Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил

с всяко духовно благословение… 

Духовно благословение – виждате ли, тези благословения са в Духа. Човек може за ходи по земята и да му липсват тези благословения, тъй като те са в Духа. Въпросът е тези благословения от Духа да се материализират в нашия живот. Те са благословения, така да се каже потенциални – ние ги имаме, но все пак обещаните благословения се наследяват с вяра и търпение. Затова много пъти човек казва: „Уж го имам (написано е), пък го нямам.”

С вяра, търпение и постоянство се наследяват обещаните благословения. 

Искам за момент да спра тука  и да ви кажа нещо за книгата Ефасяните, което е много интересно. Значи, посланието към Ефесяните се състои от шест глави. Първите две глави (1-ва и 2-ра), говорят за нашата духовна позиция, авторитетът като християни в Христос или властта, която ни е дадена в Христос.  Вторите две глави (3-та и 4-та) се говори за нашата обхода или нашия начин на живот, или плода на Духа, който тече чрез нас в Христа. И последните две глави – третата част на посланието (5-та и 6-та глави) говори за нашето духовно воюване чрез Христа, воюване със сатана или как ние да воюваме в Духа.

В Библията посланието към Ефесяните е едно писмо и то е написано като цяло, не е разделено в оригинала на глави и стихове. Но при нашето изучаване ние трябва да го погледнем като цяло с орлов поглед и да видим всъщност за какво става въпрос. Много е важно да го видиш отдалече, като цяло. След това можеш да анализират отделните части и накрая трябва да синтезираш всичкото в един или няколко извода.

Така, 1-вата и 2-рата глава – Каква е нашата позиция в Христос? Казахме, че нашата позиция в Христос е седнали в небесни места. „Седнали”, означава общо две неща. Когато си седнал, ти си почиваш. Когато си прав не си почиваш, но когато си седнал си почиваш обикновено. „Седнал” значи „почивка”, а почивката значи благодат. Знаете, че в Новия Завет се говори, че ние трябва да влезем в Божията почивка (Евр. 3 и 4-та глави).

За Божия народ е дадена една Божия почивка. 

Какво означава това? – ние сме седнали в небесни места в Христа Исуса. Той се възнесе и качи и седна, и ние сме седнали в Него и чрез Него в небесни места. В Евреите се казва да се боим,

Да не би да се окаже,

че някой не е влязъл в Неговата почивка. 

Да влезеш в Неговата почивка, обяснява по-нататък автора, това значи да се починеш от своите си дела – да вършиш Божиите дела и да си починеш от своите си дела. Нашите дела ни изморяват, нашите мисли ни изморяват. Така че, почивайки си от себе си, ние си почиваме в Христа Исуса. За съжаление човек носи себе си навсякъде, не можеш да отидеш някъде без себе си и понякога се изморяваш от себе си. Обаче слава на Бога, Бог промисли нашето „себе” или „его” да бъде разпънато на кръста заедно с Христос, така че да не носиш себе си със себе си. Или както казва Павел:

Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но живота, който живея, живея го за Христос. 

„Аз”-т се съраспна с Христос, така че вече не „аз”-ът живее, а Христос живее в мене – тогава вече си в почивката (когато Христос живее в тебе и живее чрез тебе). Да си седнал в небесни места значи да си в позиция на почивка, да си починеш от своите си мисли и дела.

На второ място, да си седнал в небесни места означава духовен авторитет и власт, защото Христос не  е седнал на стол като мене, а е седнал на трон. А това означава, че Той е Цар, царува и управлява, Неговата дума се слуша. Царят говори, а не работи. Той само заповядва и слугите и войниците отиват и вършат работата, която им е заповядал да вършат. Седнали в небесни места значи, че сме в позиция на власт над силите на тъмнината.

Каква е връзката между тази част (1-ва и 2-ра глави) с останалите? Седнали в небесни места в позиция на почивка и власт е свързано с 3-та и 4-та глави, където ес говори, че ние трябва ад се обхождаме достойно за Христовото благовестие, т.е. това е вече нашата обхода или нашия начин на живот. Защото ходенето е най-естествената дейност на човека, и християнския ни живот не трябва да е напрегнат, а трябва да бъде естествен. Да произтича от почивката, да произтича от Божията благодат. Християнския начин на живот не е напъване, както Исус казва в Йоан 15 глава:

Вие не можете да дадете плод, ако сте отделени от Мене, както пръчките отделени от лозата. 

Знаете, че пръчките не се напъват да дават грозде. Те просто са свързани с лозата и по този начин дават плод. Така че, ние свързани с Христос даваме плод или се обхождаме по подходящ начин в плода на Духа. Така че нашето ходене идва от седнало положение, т.е. ние ходим в почивка, ние ходим в благодат. Всичко, което правим, ние трябва да го правим чрез Духа, трябва да го правим чрез Божията благодат. Трябва да бъдем в почивка. Не труд, плътски усилия, а почивка и благодат от Господа. Това трябва да бъде християнския живот. Мнозина мислят, че християнския живот е плътски усилия, но не е. Бог иска с радост, любов, вяра да вършим Неговата работа.

Така че, виждате, седнали в почивката ни води до нашето ходене или нашия християнски живот.

Накрая, духовното воюване – каква връзка има? Казахме, че седнали в небесни места говори за власт – властта, която има Христос и властта, която ние имаме в Христос. Нашето духовно воюване трябва да произтича от властта, която ни е дадена. Аз просто правя една картина на цялото послание. Петата и шеста глави на Ефесяни, където се говори за духовното воюване е свързана с първата и втората глави, където се говори, че сме седнали и сме в позиция на власт в Христос. Нашето духовно воюване е чрез властта, която получаваме от бога. Нашата духовна власт върху сатана и силите на мрака не се дължи на нашите усилия, а се дължи на благодатта на Господа Исуса Христа, защото Той ни даде Неговото име, а името значи власт и авторитет. Когато ние отиваме пред силите на мрака ние казваме: „В името на Исус Христос!” В името на Исус означава от името на Исус. Ти отиваш като посланик на Царството  и на Царя и посланикът има духовен имунитет. Врагът няма право да го докосва, защото ще си има работа с Царя и Неговото Царство. Отиваш  и казваш: „От името на Исус аз ти заповядвам: Излез от този човек!”, и той се подчинява. Защото ти идваш от друго име, идваш от друг чин и друга власт. Името е свързано с чин. Както в армията има различни чинове, така името на Исус е най-високия чин в духовното Царство. Името на Исус, така да се каже е генералисимус, на-високо, защото:

Всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда,

 че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. 

Господ, значи Господар. Значи Неговото име в духовния свят значи повече от всички други имена. Много хора не го вярват и не го признават. Но когато се сблъскват с демони, ще видите как демоните, както се казва в словото:

Вярват и треперят, 

И демоните почитат това име, щат не щат те го почитат. И не само те – духовния свят трепери и почита името на Господа Исуса Христа. Така че нашата власт определя духовното ни воюване.

Много интересно в Ефесяни 6 глава от 10-ти стих надолу, където се говори за Божието всеоръжие, повечето от оръжията са защитни. И това има своето значение и значението е следното: Ние казахме, имаме всичките духовни благословения, както се казва в 3-ти стих.

3. благословил ни е с всяко духовно благословение в небесни места.  

И когато влизаме в духовно воюване, ние не идваме от позицията да нямаме и да искаме да придобием, но идваме от позицията на небесното Царство, на тронната зала, от позицията на седнали в Христа Исуса – ние ги имаме в духовно отношение тези неща. Дори физически тука на земята да не можем да ги докоснем, ние ги имаме легално, дори и фактически да не ги притежаваме в момента. И всъщност ние заставаме  и ги защитаваме, защитаваме правата ,които са ни дадени. Както вдовицата каза на неправедния съдия: „отдай ми правото..” Тя в момента не е имала право, но то е нейно право. Така че ние идваме от позицията на имащи и искащи да защитят.

От друга страна погледнато ние искаме да влезем с вяра в тези неща, които са ни дадени и подарени.

Затова много пъти духовното воюване, изгонване на демони и др. такива неща – тези неща легално ни принадлежат, но фактически в отделни периоди от живота може да не са наши. И ние искаме да си ги получим:

„Отдай ни правото спрямо противника ни.” 

И ние това искаме. Но трябва да имаме предвид, че ние сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места. Не идваме като просяци, на нас това вече ни е дадено чрез смъртта на Христос на кръста. И продължаваме нататък.                          

Ефесяни 1:4  както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; 

Избрал ни е още преди създанието на света, можете ли да си представите. Видял ни е и ни е избрал преди създанието на света. Не е нещо, което да се случва сега. Защо” – за да бъдем свети, без недостатък пред Него в любов.

Ефесяни 1:5 Като ни е определил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа,

Ние сме Божии деца.

Мога да ви дам пример: когато общувах с един мюсюлманин, той се възмути от това, че ние наричаме Исус Божият Син. И нашият спор беше на базата на това, че Исус е Божият Син. Изобщо не стигнахме до това да му кажем, че и ние сме синове на Бога. Ако бяхме направили това, не знам какво можеше да стане вече.

Но искам да ви кажа, че това е някаква невероятна привилегия да станем Божии синове и дъщери. Как ние ставаме Божии синове и дъщери? Това е много важно да го видим. Когато Бог създаде небето, земята и всичко останало, създаде човека с ръцете Си о глина. Направи една скулптура от червена глина и направи Адам, защото Адам значи червен или човек, и вдъхна жизнено дихание и скулптурата стана жив човек, жива душа. Така че Адам беше сътворен с ръцете на Бога. Обаче:

Исус Христос, Божия Син не е сътворен, а е роден преди всички векове. 

Когато ние повярваме в Божия Син Исус, ние ставаме едно с Него – Той в нас и ние в Него. Ние сме в Христос след като повярваме, и особено след като минем през водното кръщение. Защото водното кръщение представлява идентифициране с Христос в смърт, погребение и възкресение, те ставаш едно с Него. И после сме поставени да седнем в небесни места в Христа Исуса. И понеже ние сме вече в Христос, умрели към греха, погребани чрез водното кръщение и възкресени от смъртта, ние ставаме едно с Него, както казва Павел,

Не аз живея, но Христос живее в мене. 

Чрез това действие на Бога, че Той ни съвъзкреси с Христа и в Христа, ние ставаме ново създание в Христа Исуса. И поради Божия Син, Който възкръсна от смъртта, ние понеже сме част от Него, ние също ставаме Божии синове. Слава на Бога. И тука се казва, че:

Той ни е определил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, 

Т.е. ние не сме били Божии деца., и целия свят не са Божии деца, както много пъти хората казват: „Всички са Божии деца”. Не е вярно. Само тези, които са родени чрез Исуса Христа са Божии деца. Целият свят е сътворен от Бога. Даже има една книжка, която съм написал „Новорождението”. Там съм описал тези неща. Всеки човек на тази земя е Божие творение, той е сътворен, той е създаде чрез ръцете на Бога. Обаче, когато вярваш вече в Исуса Христа, те вече не си само Божие творение, но ставаш Божие дете или Божии син.

И Той ни осинови чрез Исуса Христа. 

Вижте колко интересно. Той е единородния Син, и ние сме осиновени в чрез Него. Как може човек да получи наследството на вечния живот, ако не е Божие дете? Не е възможно. Само децата получават наследство от бащата. Ако си извън Сина, не си Божие дете. Затова Исус – Божия Син казва:

Аз съм пътят, истината и живота. 

Никой не идва при Отца… 

Забележете – никой не може да стане Божие дете,

Никой не идва при Отца освен чрез Мен. 

Исус казва: „Защото Аз съм Синът, затова и вие можете да станете синове чрез Мене и във Мене.” Слава на Бога за това.

Искам да се концентрираме в Христос, искам да се концентрираме в делото на кръста.

Ето, ние до тука сме разгледали пет стиха. Дори да не разгледаме повече, слава на Бога, разбрали сме нещо под ръководството на Светия Дух. Всеки път, когато четеш този пасаж, Светия Дух може да ти открива нови, и нови неща. Да влизаш надълбоко и да се разхождаш в Духа, да се разхождаш в Писанията. И Светия Дух да те учи.

Едно нещо е потребно, и Мария го избра. 

Нас ни интересува личността на Божия Син.

Ефесяни 1:5 Като ни е определил да Му

 бъдем осиновени чрез Исуса Христа,

по благоволението на Своята воля.

Ефесяни 1:6 за похвала на славната Си благодат 

И в Колосяни се казва, че:

В Исуса Христа са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. 

Мъдрост и знание – всичко е скрито в една личност и това е Исус Христос. И го свързах с притчата за Божието Царство, където едно съкровище е скрито в една нива. И когато един човек намери това съкровище, скрито в нивата, той отиде и продаде всичко, което има, за ад купи тази нива, защото в тази нива имаше съкровище. И погледнете – нивата на какво е образ, пръст? Тя е образ на плът или на тяло. Защо? Защото тялото на човека беше направено от пръст. И вътре в това човешко тяло беше скрито съкровището. И аз виждам, как тази нива е преобраз на тялото на Христос. И вътре в тялото е скрито съкровището на премъдростта и на знанието – всяко съкровище, скрито в Него.

Забележете, съкровището не е скрито в никой човек, в никой служител, а само в една личност, и тя е Исус Христос. Затова не си заслужава да говорим за хората, не си заслужава да говорим за служителите, колкото и големи да са. Само една личност заслужава, защото тя е живота. Исус казва:

Аз съм живота и възкресението. 

Ако ти имаш живота и възкресението, няма начин да не възкръснеш, няма начин да не живееш.

Енох в Битие пета глава как е ходел 300 години с Господа. Той е ходел с Божия Син още Той да се въплъти в тяло. Той е ходел с Него, със самия живот. Представете си 300 години да ходиш с Него. Те са общували, той му се е подчинявал, покорявал. Дори не е имало писания, Библия по онова време. Имал е невероятна обхода с Господа. И в един момент се казва, че Енох вече не можеше да се намери. Защо? Защото Господ си го взе. Той буквално така се свърза с живота, така се свърза с Бога, че в един момент отиването му на небесата е станало съвсем естествено.

И така, това, което ви казах в Колосяни, че:

В Христос са скрити всичките съкровища. 

И ако трябва да търсим някъде съкровище, намира се в Него. Ако искаш нещо да разбереш, намира се в Него. Ще ви кажа защо е толкова важно това. Защото установих едно нещо: все повече и повече нуждите на човечеството се увеличават. Все повече и повече, включително и вярващите имат растящи нужди – нужди за изцеление, за освобождение, нужди материални, душевни, семейни, емоционални, всякакви, нуждите са огромни. Обаче като започне една вълна да ме залива от молитви и нужди, и аз в един момент се почувствах неспособен да обхвана на тази вълна и да отговоря на това предизвикателство да помогна на всички хора, които се нуждаят, макар, че ми се иска. Иска ми се.

 Има хора, които в момента са на смъртно легло, само чудо може да ги оправи. Има семейства (и днес получих такова писмо), които се разбиват и се развеждат, деца страдат…. Просто всичко се тресе. В тази атмосфера в един момент има само една скала, на която може да се хванем – Исус Христос. Иначе вълните ще ни отнесат. Трябва да се хванем само за една скала и тя се казва Христос.

Ако може от всичко, което съм говорил, че нашето спасение е Христос. Той не  е само Спасител, Той е нашето спасение. Ние имаме нужда от Него в ежедневния си живот.

Не гледай сестро дали твоя съпруг се е обърнал към Бога или не, защото докато гледаш към съпруга си ще се разочароваш. Хвани си Господа Исуса, обикни Го, търси Го и недей толкова да се взираш в съпруга си. И в един момент може да се окаже, че твоят съпруг е повярвал в Господа.

Както някой беше казал: „Погледнах към Христос, погледнах на кръста  и гълъба дойде при мен. Погледнах към гълъба и той си отиде.” Тука става въпрос за Светия Дух. Когато гледаме Христос на кръста, Светия Дух идва и започва да действа в живота ни. Но ако погледнем дори  и към Светия Дух, и насочим вниманието си прекалено към него, а не към Христос, дори самия Свет Дух си заминава. Колко повече други неща си отиват.

Но слава на Бога, че има Един, Който ни обича, толкова много ни обича. Никой не е направил толкова, колкото Той е направил за нас и Той дори още иска да направи. Затова ние можем да имаме пълна увереност в Него, в Неговата любов, към Неговото намерение към нас, и трябва да се научим да бъдем зависими от Него във всичко. Така че, в Него е скрито всичко от което се нуждаем, в Него са скрити всичките съкровища, от които се нуждаеш. Някой търси просперитет, в него е скрит. Ако ходиш в Него…вижте един Аврам, ходил е с Христос, нали? И какво? Имал е и просперитет, имал е и дълъг живот. Казва се, че:

Бог благослови Аврам във всичко. 

Погледнете един Мойсей; ходи с Христос в пустинята, онази вечна скала…

И той издържа като един, който вижда Невидимия. 

Виждате защо издържат хората? Колко хора не издържат, защото са се хванали аз някаква доктрина. Доктрина ни спасява, личност спасява. Нямаш нужда от доктрина, имаш нужда от Христос.

Днес има религиозни и антирелигиозни; нито едното е добро, нито другото е добро. Защото едното е погрешно, а другото е против погрешното. И какво трябва да направим? Хвани извора на живота, търси Него и там е разрешението на твоите проблеми и въпроси.

7. В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му 

Изкупление значи, че сме купени. Вижте колко интересно е това. Ние грешници, мъртви в греховете си, под властта на сатана, мръсни, омърсени, в един момент идва Божия син и плаща цена за нас, която е Неговата кръв или Неговия живот за нашия живот. Той ни изкупува от властта на сатана със собствения Си живот, и ни изкупува заедно с дълговете ни, т.е. с греховете ни. Защото едно е да те купи тебе, а друго е да те купи заедно със задълженията ти. Той те купува с всичко от ръката на врага. И след като те купува, тогава Той ти прощава дълговете, след това те окъпва чрез новорождението и водното кръщение и ти излизаш възкресен за нов живот, но гол. Жив, но гол. И тогава те облича с бяла дреха, която е праведните дела на светиите (праведност) и се явяваш пред Бога Отца като праведник. Защо? Защото Исус Христос плати за всичкото това. Не можеш да кажеш: „Аз съм голямата работа, аз много вярвам и затова стана.” Не. Той направи всичко. Ние приемаме всичкото по благодат.

И нека да ви кажа един секрет тука: ние вършим добрите дела не за да бъдем спасени, а ние вършим добрите дела, защото сме спасени. Ти вършиш добрите дела, защото Той те  е променил отвътре, направил те е нов човек и от тебе извира новия живот и ти започваш да вършиш добрите дела, благодарение на тази благодат, която е в тебе, а не че благодарение на твоите дела ти се спасяваш. Разбира се, делата имат огромно значение. Не може да каже: „Аз съм спасен” и да живее в греха. Защо? Защото се казва в словото, че никой, който живее в греха няма да наследи Божието Царство. Никой.

Праведният може да падне седем пъти, но пак ще стане. 

Той е паднал праведник, но пак ще стане  и пак ще живее. Но нечестивите веднъж като паднат се съкрушават и си отиват. Например имаше хора, които бяха на много високо ниво и изведнъж изчезнаха.

Така че Бог ни дава тази благодат и ти започваш да живееш, което го има в 3-та и 4-та глава. Благодарение на нашата позиция, почивката, благодатта, и властта, която имаме, ние живеем съвсем естествено и нормално живот на праведност и на святост.

7. В Него имаме изкуплението си, 

Т.е. сме купени. Погледни Псалм 107:2

Псалм 107:2 нека говорят така изкупените,

 които Той изкупи от ръката на врага 

Ние сме изкупени от ръката (властта) на врага. Също в:

Колосяни 1:13 То ни избави от властта на тъмнината

и ни пресели в Царството на Своя възлюбен Син. 

Ето, отново имаме това, изкупване от властта на тъмнината. Така че:

В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му… 

Защо кръвта? Защото кръвта говори за смърт. Той умря, за да живеем ние. Ако Той не беше умрял нямаше ние да живеем. Той умря за нас, за нашите души и за нашите грехове, понесе нашите дългове върху Себе Си, нашето наказание върху Себе Си.

7. В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му,

опрощението на прегрешенията ни, 

Ето, първо говори за опрощение, и второ говори за греховете; първо ни купува греховете, после ни прощава греховете.

Според богатството на Неговата благодат. 

„Благодат” значи „незаслужена милост”.

8. която ни е дарил изобилно с цялата мъдрост и разум

9.като ни е открил тайната на Своята воля според благото Си намерение, което е вложил в Себе Си. 

Малко са му сложни изреченията на апостол Павел, но затова пък имаме Светия Дух, за да ни учи. Виждате, отново в Себе Си влага всичко.

10. което да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да събере в Христа всичко – това, което е на небесата и това, което е на земята. 

11. В Него, в Когото станахме  и наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога. 

Ние сме Божието наследство, защото сме Божиите деца. Но също така означава, че ние сме Божии наследници.

Много интересно. Бо Отец, Той е Бащата, и Той има Син, Когото наричаме Исус. Бащата дава цялото наследство на Сина, а ние сме сънаследници със Сина, понеже сме в Сина, ние имаме право на наследство. Извън Сина нямаме право на наследство. И понеже сме в сина, ние ставаме сънаследници чрез Него на тази благодат  и на всичките благословения и обещания от бога Отца. Това е наследство. Забележете, наследството се дава на децата, на синовете. Който не е новороден няма законно право да получи наследство.

Тези, които упражняват други религии и които не вярват в Божия Син и не са умрели, погребани и възкресени в Божия Син, те не могат да получат това наследство, защото то е дадено за децата. То е дадено за Сина и ние сме в Него. Слава на Господа.

11. В Него, в Когото станахме  и наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога,

Който върши всичко по решението на Своята воля,

12. тъй че да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надявахме на Христа.

13. в Когото, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, и като повярвахте 

в Христос 

Забележете, всичко сочи към Христос. Нашата вяра дори не е насочена към Библията, нашата вяра е насочена чрез Библията към Христос. Защото Исус каза на фарисеите:

Вие изучавате писанията и мислите, че в тях имате живот, но те свидетелстват за Мене, а вие не искате

да дойдете при Мене, за да получите живот. 

Има много фарисеи, които казват, че вярват в Писанията, обаче не отиват при Сина, за да получат живота. Писанията са средство, за да стигнем до източника на живота. Писанията са огледалото, което ни показва Кой е Той и да видим Неговото лице, да Го опознаем, защото в Него е живота. Така че не трябва да се взираме в буквата, но да можем в писмото, което е Библията, или така да кажем любовното писмо на нашия Небесен Баща. В това писмо ние да можем ад видим Неговото сърце и Неговото лице. Да видим Неговата личност в това писмо. А не да го разглеждаме като система от правила. Трябва да жива личност, защото Той е живота. В Библията се казва:

Може ли брадвата да каже: защо си ме направил? 

Ние, които сме брадвата, сме много по неодушевени, отколкото Той, който е самия живот. Този, Който ни е създал, как може да пита има ли Бог? Ако ние имаме живот в себе си, колко Този, Който ни е създал има живот в Себе Си.

13. в Когото, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, и като повярвахте 

в Христос, бяхте запечатани с обещания Свети Дух.

Знаете ли, понякога се чудя и се казва, че: като повярвахте в Христос, бяхте запечатани с обещания Свети Дух. Обаче, хора, които не ас запечатани със светия Дух се чудя, до къде е вярата им. Като гледам критериите на Бога, като гледам критериите на Христос, погледнете Марк 16 глава:

тези знамения ще придружават повярвалите, 

това са признаците, и още:

бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, 

Само тези двата признака като ги вземеш, първите които са, да оставим останалите. И като орежеш това, което не върши тези неща, можеш да видиш до къде се простира вярата. Да, наистина има някаква вяра, но много пъти тя е умствена вяра, т.е. тя е някаква надежда. Обаче истината е, че истинската вяра е в сърцето, истинската вяра не  е нещо, което можеш да хванеш. Истинската вяра е дух, и този дух се отразява в делата. Яков казва:

Вяра без дела е мъртва вяра. 

Как ще кажеш: „има вяра”, пък нищо не става.

14. Който е залог за нашето наследство. 

Светият дух ни е даден като залог за нашето наследство.

…докато бъде изкупено притежанието на Бога

за похвала на Неговата слава.

15. Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии

16. непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си

17. дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете. 

Павел се моли за Ефесяните Бог да им даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаят. Ето, когато четете Библията, молете се аз това – за дух на мъдрост и на откровение, защото Библията може да бъде разбрана чрез Духа на Бога, Който ти дава мъдрост, и ти дава откровение да разбираш Божието слово.

18. и да просветли очите на сърцето ви (вътрешните, духовните очи), за да познаете каква е надеждата, към

която ви призовава, какво  е богатството между светиите

на славното от Него наследство. 

За да познаем наследството, имаме дух на мъдрост и на откровение, за да можем да познаем надеждата и да познаем наследството, което имаме.

19. и колко превъзходно велика

е силата Му към нас вярващите 

Третото нещо е силата Му. А да познаеш силата Му имаш нужда от откровение и от мъдрост. Да познаеш Неговата превъзходна, велика сила към нас, вярващите. Силата Му е към нас, вярващите, не към невярващите.

Сила, която е според действието

 на могъщата Негова мощ. 

Какви думи – мощ и сила (по няколко пъти се повтарят). Откровение ни трябва, за да познаем Неговата мощ и сила.   

20.с която подейства в Христа,

когато Го възкреси от мъртвите 

Виждате какво чудо е това – възкресение от смъртта, да възкреси Христос от смъртта. Тази сила може да действа в нас мощно чрез вяра в Този, Който беше възкресен от смъртта. Този същият дух, който Го възкреси от смъртта може да възкреси и нашите смъртни тела, може да действа чрез нас мощно.

И Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата. 

Ето, за това, което говорихме – Той (Исус) е сложен да седне от дясната страна на Отец. Христос  е седнал в позиция на власт. И сега тука в следващия стих доказва това:

21.далеч по-горе от всяко началство и власт, 

Далеч по-горе, не по-горе, а далеч по-горе,

сила и господство, и всяко име, с което се именуват,

не само в този свят, но и в бъдещия. 

С други думи, Той има най-висока позиция в този свят и в бъдещия свят. Който пренебрегне Христос, той пренебрегва не само този свят, но и бъдещия свят.

22.и всичко покори под нозете Му,

и постави Го да бъде глава над всичко за църквата 

Това, което говорех – всичко е покорено под Неговите нозе. Но вие си представете, че Той е главата, а ние сме тялото. Когато всичко  е покорено под нозете Му, това означава, че и най-ниската част на църквата има авторитет и власт над всичко. 

22.и всичко покори под нозете Му,

и постави Го да бъде глава над всичко за църквата 

Той е главата на църквата. Църквата има само една глава, и тази глава е Христос и трябва да следва Христос чрез Светия Дух. Ако църквата не следва Христос чрез Светия Дух, тя се обръща към обичаи и традиции, изгражда си системи, изгражда си определени йеархии, за да може да има някакъв ред. Обаче, винаги църквата е била най-силна, когато спонтанно е била водена и управлявана от Светия Дух. И ето тека се казва: „и всичко покори под нозете Му, и постави Го д бъде глава над всичко за църквата.”

23. която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.  

Църквата  е изпълнена с пълнотата на Христос. И по-нататък във втората глава отново продължава с благодатта, за това как сме поставени в небесни места да седим, как сме спасени по благодат, как сме в Христос и т.н.

Изобщо, прекрасно  е Божието слово и трябва да се концентрираме в него. Виждате, разгледахме една глава от Библията заедно. Разбира се, всеки има нещо, Господ му говори и показва, и ние се обогатяваме и разбираме повече за Господа, съсредоточаваме се в Неговия Син. И всъщност ние черпим всичко от Неговия Син, Той е тази нима, в която са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Така че към Него трябва да се обърнем. И като погледнете и в посланията, и в Деяния на апостолите, и в Евангелията, и в Откровение на Йоан, централната личност е Христос, централната личност на цялата Библия е Христос.

В Лука 24 глава, когато Христос след възкресението Го срещат двама ученици и не могат да Го познаят, и вървят по пътя за едно село Емаус, Христос се присъединява към тях. Говорят си с Господа  и те казват: „Не можем да разберем, как така Го разпънаха, а ние мислехме, че Той ще спаси Израел. А в същото време те Го убиха и всичко свърши.” Христос тогава каза: „О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са писали пророците.” И като започна от Мойсей, през целия Стар завет, защото Новия все още не беше написан, във всяка една книга Той им тълкува писаното за Него. Той им разкрива къде е написано за Него, защото от пръв поглед не се вижда. Но с помощта на Светия Дух ти откриваш Христос и все повече и повече писанието ти разкрива Неговата личност.

Защото както казах в началото, и сега завършвам с това,

В Него са скрити всичките съкровища

на премъдростта и знанието. 

И нека нашите очи, нашие уши, нашите сърца, нашия живот, всичко това да бъде насочено към Него. За да не ни каже Господ един ден:

Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много

неща, но едно ти е потребно, и Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. 

И това, което Мария избра е да е седи в нозете на Исуса Христа. Да седи какво значи? Това, което говорихме, в позиция на почивка. Седнали в нозете на Христа и слушащи Неговия глас, и Господ ни учи и ни води.

Бог да ви благослови и нека да продължим с молитва:

„Господи, аз Те моля Ти да утвърдиш Своето слово в сърцата на братята  и сестрите ми, и Те моля господи да ни научиш да изучаваме Божието слово, с помощта на Светия Дух да черпим от живота и да опознаваме все повече и повече Твоя Син в името на Исуса Христа. Отдаваме Ти слава и хвала и Ти благодарим за посланието към ефесяните, особено за първата глава, през която ние вече минахме.”

Амин!