Елисей и огнените колесници

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 02.09.2010 г.

Да разгледаме:

ІV Царе 6:14 Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска… да хванат Божия човек Елисей. 

За един човек, царят прати коне, колесници и голяма войска – каква привилегия за Елисей. Каква войска е бил Елисей, само този човек каква войска е бил.

Които дойдоха през нощта и обиколиха града.

 

15. на сутринта, когато слугата на Божия човек стана та излезе, ето, войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата: Ах, господарю мой! Какво ще правим? 

Ние можем да кажем в тази трудна ситуация, какво ще правим. В трудна ситуация, в която се намираме, в трудна ситуация, в която се намира България и българския народ, какво ще правим. Заобиколени сме от противника и противника и е много силен. Слугата му рече:

Ах, господарю мой! Какво ще правим?

16. А той (Елисей) в отговор рече: Не бой се! 

Господ когато казва, първото нещо, което казва е: „Не бой се!” Така че, какъвто и да ти е проблема, първото нещо, което Бог ти казва: „Не бой се!”

„Не бой се, само вярвай и ще се избавиш!”

 

…защото онези, които са с нас,

са повече от онези, които са с тях. 

Друг превод казва: 

…Онези, които са с нас важат повече

от онези, които са с тях. 

Така че, било повече на бройка, било то че са повече в сила. Така че тези, които са с нас, армията на Божието Царство, огнените коне и колесници, ангелските войнства са повече от демоничните орди и са по-силни от тях. Слава на Господа! 

Не бой се, защото онези, които са с нас

са повече от онези, които са с тях. 

Забележете, Елисей не гледа на числения брой във видимото, той гледа в невидимото. Във видимия свят той е там и има огромна армия около него. Обаче в невидимия свят, тези, които са с него са повече и са по-силни от онези, които са с тях. Виждате как гледа Елисей с вяра, вярата гледа на невидимото, а не на видимото.

…и помоли се Елисей, казвайки: 

Виждате, молитвата активира ангелските сили.

Моля Ти се Господи, отвори му очите, за да види. 

Когато има нужда човек, както сега сестрата пише: „Моли се за моето семейство.” Правилно искаш. „Господи, отвори очите на семейството на сестрата от Гърция в името на Исуса Христа. Отвори им очите…”

Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и, ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей. 

Врагът беше около града, обаче огнените коне и колесници бяха около Елисей. Значи, те бяха около него, около Божият служител, около Божия пророк, около Божиите хора, около Божиите помазаници. Има ангелски войнства, коне и колесници, огнени, ние не ги виждаме, но те са там. И Слугата на Елисей видя, че хълма беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Забележете, словото казва, че:

Господ прави ангелите Си огнен пламък. 

Ето ги тука.

18. И когато слязоха към врага, Елисей се

помоли Господу, казвайки: Моля Ти се,

порази тези люде със слепота. 

Когато ние се молим, Господ ослепява врага, слугите на сатана, а отваря нашите очи. Очите на Божиите хора.

И порази ги със слепота, както каза Елисей. 

Как? Както каза Елисей.

19. Тогава Елисей им рече: Не е този пътят, нито е този градът: последвайте ме и ще ви заведа при човека, когото търсите. И отведе ги в Самария.

20. И когато стигнаха в Самария Елисей рече: Господи, отвори очите на тези, за да видят. И Господ отвори очите им, та видяха; и, ето, бяха сред Самария.

21. А когато ги видя, израилевия цар рече на Елисей: Да ги поразя ли татко? Да ги поразя ли? 

Вижте, царят казва на Елисей „татко”.

Да ги поразя ли татко? Да ги поразя ли?

22. А той в отговор им рече: Не ги поразявай. Поразил ли би ти ония, които би пленил с меча си и с лъка си? 

Т.е. Елисей, един човек и цяла армия.

Сложи им хляб и вода, за да ядат и пият; 

   Или както казва словото:

Нахрани врага си, напой го…

 

И нека отидат при господаря си.

23. И така, той им сложи много ястия;

и след като ядоха  и пиха, пусна ги, та

отидоха при господаря си. И сирийските

чети не дойдоха повече в Израилевата земя. 

   Виждате какво превъзходство е планът на Бога. Това е Божият човек който вижда невидимото, вижда Невидимият, вижда в невидимия свят. Гледа на видимото, но вижда в невидимото. Искам да ви кажа, че:

    Армиите, които са от към нас са много повече и са много по-силни от армиите, които са с този свят.

   Така че благодарим на Бога за огнени коне и огнени колесници, благодарим за Святия Дух, Който е  от към нас, защото:

По-велик е Този, който е в нас от онзи, който е в света.  

   И чрез силата на Светия Дух можем да местим планини, можем да побеждаваме царства, можем да угасваме силата на огъня, можем да избягваме острото на ножа, можем да изцеляваме болните, можем да получаваме обещания, можем да възкресяваме, защото:

По-велик е Този, Който е в нас от онзи, който е в света. 

Молитва:

   Благодарим Ти свети Отче. Направи ни като Елисей, направи ни с вярата, която Елисей е имал, помазанието, което той е имал, нека да се върне отново върху църквата. И нека същите дела, които Елисей е вършил, да вършим днес за Твоя слава.

В името на Исуса, приемете от Господа – помазание и благословение в името на Исус!

АМИН!