Posted in октомври 2010

Дом на молитва

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 28.10.2010г. И така приятели, започваме. Исус Христос, нашият Господ направи едно изявление много важно. И Той каза: Домът ми ще се нарече дом на молитва.  Когато говори за дома, Той говори за храма, когато говори за дома, Той говори за църквата. Но когато за дома, Той говори … Има още

Себеправедност

 Интернет предаване от България с пастор Пламен Петров, 23.10.2010 Нека да започна с Второзаконие 9 глава. Искам да ви покажа някои интересни неща, които Бог ми показа през тези дни. Слушайте внимателно! Второзаконие 9:1 Слушай Израилю, днес ти преминаваш Йордан за да завладееш народи…  Господ говори на Израел, но ние сме също духовния Израел. Господ … Има още

Духовно воюване

Интернет предаване от България с пастор Пламен Петров, 22.10.2010г. Здравейте на всички. Искам да ви споделя Божие слово. Получавам телефонни обаждания, по скайпа, по Фейсбук  и си пишем с различни хора във връка за нужда от освобождение. Много хора се чудят какво става с тях, защо става. Но нека да ви кажа нещо. Днес ми … Има още

Влизане в Обещанията

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 21.10.2010 г. Видео: http://www.ustream.tv/recorded/10333300     Тука има написани свидетелства. Слава на Господа за това. Една сестра пише, че много книги за освобождение е прочела, но сега е видяла Божията сила в действие и това е много повече от всичките прочетени книги. Слава на Господа. Вярвам, че това е … Има още

Словото на портите

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 21.10.2010 г.   Второзаконие 6:4   Слушай Израилю!  Като казва Израил, кои са Израил? Кои са Яков? Ония които търсят Господа. Кои са израел? Ония които са по сърце такива. Ние сме Израел. Духовен Израел. Ние не изместваме физическия Израил, обаче обещанията на Бога са и за семето по … Има още

Вяра и изцеление

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 28.10.2010 г.   Слава на Бога. Сега искам да ви споделя нещо, слушайте внимателно и след това ще се помолим вече за болните. Но искам да ви кажа как трябва да се постъпва, когато се молим за болните или когато се предлага нужда за молитва. Библията казва: … Има още

Постът (II поучение)

Интернет предаване с П-р Пламен Петров, 07.Х.2010 г.     Господи, ние те молим в името на Исус за Твоето Слово. Господи, моля те да отваряш уши в нас, моля те да дадеш дух на откровение и мъдрост, за да можем да разбираме Твоите думи, защото не е както говори човек. Искаме да разбираме как … Има още

Талантите

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 04.10.2010 г. „Свeти Отче, моля Те, Ти да отвориш уши в нас, моля Те Господи да ни дадеш думи назидателни, да се поучим Господи. Научи ни на смирение, разпознаване и послушание на Твоя свят глас в името на Господа Исуса Христа Те молим и Ти благодарим. Алелуя … Има още

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 04.10.2010 г. „Свeти Отче, моля Те, Ти да отвориш уши в нас, моля Те Господи да ни дадеш думи назидателни, да се поучим Господи. Научи ни на смирение, разпознаване и послушание на Твоя свят глас в името на Господа Исуса Христа Те молим и Ти благодарим. Алелуя … Има още

Служението на Исус

                                  Исая 61:1  Духа на Бога е на мене, защото ме е помазал,  Защо Духът на Господа е на нас? Защото ни е помазал, както помаза и: Деяния на апостолите 10:38. …Исус от Назарет, Той обикаляше и изцелявяше всички … Има още

Синаповото зърно

Небесното Царство прилича на синапено зърно, което взе и пося в нивата си, което наистина е по-малко от всички семена,но когато се посее (или порасте) е по-голямо от злаковете и става дърво, така че небесните птици идват и се подслоняват под клоните му.   Забележете: Небесното царство прилича на едно зрънце (цялото Царство в едно зрънце). … Има още