Талантите

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 04.10.2010 г.

„Свeти Отче, моля Те, Ти да отвориш уши в нас, моля Те Господи да ни дадеш думи назидателни, да се поучим Господи. Научи ни на смирение, разпознаване и послушание на Твоя свят глас в името на Господа Исуса Христа Те молим и Ти благодарим. Алелуя и Амин! Слава на Бога!”

Сега, искам да ви прочета един пасаж, който се намира в Матей 25 глава от 14 стих надолу:

Матей 25:14 Защото е както човек при тръгването си за чужбина,

 свика Своите слуги и им предаде имота Си. 

Сега вие знаете, че този човек, Който замина за чужбина е Господ Исус. Господ – Господар на всичкия имот. Той е Господар, Той владее всичко. Той замина за чужбина – чужбина е небето.

свика Своите слуги и им предаде имота Си

Той свика Своите слуги, които са апостолите, но след това идват и други, и ние идваме като наследници след 2000 години, защото те като си заминат горе, имотът остава тука.

Матей 25:15. На един даде пет таланти, на друг два, на трети един. 

Виждате, Господ дава на различните хора различни таланти, или да го кажа с други думи различна отговорност.

На когото много е дадено и много ще се изисква, на когото малко е дадено малко се изисква. 

Така че имаме – пет, два, един талант, на всеки според способностите.  С други думи Господ дава отговорност спрямо способността, която дава на човека. Ако имаш големи способности, а не ги използваш за Божието Царство, можеш да се озовеш в позицията на безотговорен човек, който не е използвал онова, което Господаря му е доверил. Ако пък ти е дал малко, можеш да го пренебрегнеш. Но било то малко или много ти трябва да си верен в това, което Бог ти дава. И така, тука се казва, че дава:

…според способностите и тръгна.

Матей 25:16. Веднага този който получи пет таланта, отиде и търгува с тях и спечели още пет таланта. 

Забележете думата веднага – този, който получи петте таланта веднага отиде и започна да търгува и да прави бизнес и да използва петте таланта. Най-важното нещо е да се върти онова, което ти е дадено, да се ускорява оборота на онова което ти е дадено. Може много да ти е дадено, но ако не го използваш, няма да има резултат. И забележете, когато се използва това, което Бог ти е дал, резултатът е умножаване.  Когато използваш талантите, които Бог ти е дал, резултатът е умножаване. Веднага този, който получи петте таланта отиде и търгува с тях, това, което му беше дадено от Бога, и спечели още пет таланта. Виждаме 100% печалба. Слава на Бога, това е сериозна печалба. Този човек е имал пет таланта и на него му е дадено най-много, но той можеше и най-много да загуби. Винаги има риск, когато тръгнеш да служиш на Господа. Бог ти се доверява за нещо и има риск в това. Много хора се плашат от риска, много хора се плашат от грешки, но най-голямата грешка е да се плашиш от грешка. Защото Бог ни е дал лекарство против грешката, и лекарството се нарича покаяние.

1 Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.

 

Притчи 28:13 Който крие грехът си няма да успее, но който го изповяда и изповяда ще намери милост. 

Който направи грешка не е нужно да се оправдава, но нека го изповяда и остави гряха. Много хора обаче се страхуват от грешката, обаче забележете: този човек веднага взе талантите и веднага отиде да действа с тях. Бог иска да бъдем действени и активни. В книгата Деяния на апостолите всичко е действие. Тя не е умуването на апостолите, мъдростта на апостолите, думите на апостолите, а това е Деяние на апостолите. И не се казва Деянията на Светия Дух, знаете ли защо? – защото ние можем да стоим да чакаме Светия Дух да действа, но Господ набляга на това ние да се задействаме, а Духът на Бога ще съдейства заедно с нас.

Приятели, спокойно слушайте словото, словото нека леко да влиза във вас, нека да се насажда във вас. Бъдете спокойни, не се притеснявайте за нищо. Оставете нещата в ръката на Бога. Нека Божия мир да бъде във вас. И ако обърнете по-натам в:

Марк 16:19

..Исус се възнесе на небето…

Марк 16:20 А те излязоха и проповядваха навсякъде,

като им съдействаше Господ, 

Те излязоха, те проповядваха, а Господ съдействаше на тях, т.е. Той беше с тях и:

Подкрепяше, или другия превод, който аз харесвам, потвърждаваше словото с знаменията, които го придружаваха. Амин. 

И така, те излязоха и започнаха да проповядват, започнаха да действат, а Господ потвърждаваше, докато те действаха. Ако ти не действаш, Господ няма да действа, защото днес ние сме Неговите ръце, ние сме днес Неговата уста, ние сме днес Неговите нозе. Затова се казва:

Исайя 52:7 Колко са прекрасни нозете на тия, които носят благовестието на мира. 

Така че Бог може тебе да те използва, и ще бъде много жалко, ако не те използва. Затова слушайте внимателно, да не би да бъдем безплодни в словото на Бога.

И така, тука какво става? Този който имаше два таланта спечели още два, пак 100 % печалба. Можеш да кажеш: „ Да, ама той е спечелил само два.” Той е спечелил това, което му е дадено. Бог иска от тебе според това, което ти е дал, а не според това, което не ти е дал.

Петър каза: Това, което имам

ти давам: В името на Исус Христос, стани  и ходи! 

Не можеш да дадеш това, което нямаш. Това, което Бог ти е дал, това ще иска от тебе. Ти може да кажеш: „Аз искам да имам като този, и като онзи, и като този…” Обаче като нямаш като тях, виж какво ти имаш. Ние хората обичаме да гледаме какво ние нямаме и какво другите имат. Но Господ отново и отново казва, както случая с рибките и хляба, така и случая с Елисей и  жената, която имаше малко олио и брашно в къщата. Хората казват: „Нямаме нищо, нямаме нищо, само две рибки и пет хлебчета”. И жената каза: „нямам нищо, освен  мъничко олио.” И тогава Господ какво казва: „Не те питам какво нямаш, а какво имаш.” Значи ти имаш малко олио, пък имаш рибки и хляб. Малко може да е, но не е важно колко е, важно е какво имаш. Виж какво имаш на твое разположение и го инвестирай в Божието Царство. Както тази жена инвестира своето олио и то се умножи. Момченцето с рибките и хляба и те се умножиха. ЗАЩОТО КАТО ДАДЕШ НЕЩО В РЪЦЕТЕ НА ГОСПОД ТО ЗАПОЧВА ДА СЕ УМНОЖАВА.

Така че този човек с двата таланта спечели още два.

 А този, който получи единия талант, си каза: „Този има пет таланта, другия има два таланта, а аз какво имам, аз нямам нищо, само един, Господ явно ме е пренебрегнал.” И човекът се чувства пренебрегнат от Господа. Но Господ е мъдър и Той знае на кого колко и какво да даде. И така, този с единият талант вижте какво направи:

Матея 25:18 А тоя, който получи единия, отиде, разкопа земята и

скри парите на Господаря си.

Това означава че скри и погреба дарбата, която му беше дадена от Бога, защото той презря, пренебрегна дарбата, която Бог му даде. Това е, което тоя човек направи, защото той подцени това, което му беше дадено. Не го активира, а го погреба. И вижте, той се оправдава като казва:

Матея 25:19

 След дълго време идва Господаря на тези слуги да поиска сметка, 

Значи Господаря е дал нещо и след това се интересува тази инвестиция, която е направил какъв резултат дава. Защото Бог е инвестирал в тебе дарби. И както казах преди малко:

1 Петрово 4:10 Според дарбата, която всеки един е приел, служете един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. 

Според дарбата служи. Не според дарбата на другия, според твоята дарба. Всеки има различни дарби, защото се казва „според дарбата, която всеки един от вас е приел”.

И после се казва, че Господаря дойде да поиска сметка. Значи, ще дойде време, когато трябва да отговаряме за това какво сме правили или за това, което не сме правили.

И много хора казват, че трябва перфектно да служат на Господа, но перфекционизма не вярвам да е от Господа. Някои хора казват: „Не мога, не мога да го направя това. Аз като правя нещо трябва да е перфектно. Трябва да е перфектно като за Господа. Аз не мога да правя”.

 Много хубаво звучи това. Обаче ще ви кажа една приказка да Финдил Пиндил и за Джаста Праста. Това са две сестри, които ги викат да отидат на сватба. И Финдил Пиндил взела да си шие рокля,  и така я правила, така я изпипвала, шие, шие, а сватбата започнала и приключила, докато тя ушиела роклята. А Джаста Праста си направила роклята, къде направила, къде не, и отишла. И хората казали: „Джаста Праста на хорото, а Финдил Пиндил зад плета.” Какво иска да каже това: перфекционизма е излишна човешка гордост. Просто иди и го направи, просто иди и послужи и Бог ще те използва. Качеството ще се подобри, работата ще се подобри.

Знаете ли, някои хора например не смеят да направят превод или не смеят да напишат нещо да не би да се окаже, че има  някоя правописна грешка (говоря за книжките) и си казват: „Какво ли ще кажат другите, ако видят, че аз правя правописни грешки?” То всички правим правописни грешки. А може да направиш не само правописна грешка, а голяма грешка можеш да направиш, ако изобщо не искаш да се включваш в Божията работа. Така че,

Матея 25:19

След дълго време идва Господаря на тези слуги да поиска сметка,

Матея 25:20 И когато се приближи този, който бе получил пет таланта, донесе още пет таланта и рече: Господарю, ти ми предаде пит таланта; ето, спечелих още пет.

21. Господаря му рече:  Хубаво добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на Господаря си. 

И на другото място в Лука се казва:

…владей над десет града, 

Което явно има връзка с бъдещето на детето, съответната власт: ако си верен на малкото над много ще бъдеш поставен.

Матей 25:22 Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето спечелих още два.

Матей 25:22 Хубаво добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на Господаря си. 

Матей 25:23.Тогава се приближи този с един талант и рече: 

Вижте сега този човек, нека да не бъдем като него.

Господарю, аз те знаех, че си строг човек; 

Това е мнението на някои хора за Господа. Не казват: „Господи, Ти си любящ Баща, Ти си Този, Който ни даваш това, което не заслужаваме, Ти си Този, Който се грижиш за нас и ни обичаш.” Не, той казва:

Аз знам, че Ти си строг човек, жънеш където не си сял,

Сега това е несправедливо изказване: как не е сял, Той е посял в тебе и иска да пожъне това, което е посял в теб.

жънеш където не си сял,

с други думи казва: „Господарю, Ти искаш аз да работя, пък Ти да вземеш резултатите.” Сметкаджия – не иска да работи за Царството, иска да работи за своя полза.

И събираш, където не си пръскал;

и  като се уплаших 

Забележете думата „уплаших” – страхът не е от Бога.

Аз се уплаших и скрих таланта си в земята, (да не направя грешка с други думи) и ето ти го. Имаш си своето, това си ми дал, ето ти го)

„Какво пренебрежение, затова ли ти го дадох, мойто момче, затова ли ти дадох тези дарби, за да ми ги дадеш в съдния ден.”

ето, имаш своето.

А господаря в отговор му каза: Зли и мързеливи слуго, 

Знаете ли, аз см се чудел, защо е зъл, но наистина едно такова изказване наистина е лошо изказване и то показва какво му е сърцето. Той вижда Господаря си лош, а той е лош.

Зъл и мързелив слуга,

Както се казва в Притчи:

Лъв има на улицата. 

Хора, които ги мързи, все нещо не става: „лъв има на улицата, такъв и такъв проблем има, все не може да се направи нещо.

Зли и мързеливи слуго, знаел си че жъна където не съм сял, и събирам там, където не съм пръскал, 

ти трябваше да го дадеш на банкерите и когато си дойдех щях

 да взема парите си с лихва.

Искам тука да ви покажа и нещо друго: „Дай го на банкерите, те да работят с него, за да мога да получа това, което ти дадох с лихва.” Някои ще попитат какво означава това за нас днес? Тука в момента не говорим за пари, говорим за дарби, които Бог ни дава, способности, които Бог ни дава. Какво иска да каже Господ? Някои хора искат да започнат служение, като гледат големи проповедници и служители. Но трябва нещата да се движат според дарбата. Ако дарбата не присъства, а присъства друга дарба, тогава какво трябва да направиш? – трябва своята дарба да я сложиш в друго служение. Хем да използваш дарбата си, хем да сложиш в банката там, където тя ще бъде употребена за Божието Царство и за Божията слава. Нито един християнин не е оставен без дарба от Господа, и нито един християнин не трябва да бъде безплоден за Божието Царство, и всеки един трябва да принася плод. Всеки един трябва да участва в спасяването на човешки души по един или по друг начин – каквато дарба Бог ти е дал, каквото можеш, но ти трябва да участваш. Може да не си на предна линия този, който да проповядва, но ти можеш да подкрепяш  с труд, молитва, финанси, можеш да подкрепяш по всякакъв начин, така че делото Божие да може да се движи и това, което ти можеш да направиш за Божието Царство друг не може да то направи, защото ти си уникална личност, с уникални дарби от Господа.

Така че Исус каза: „Сложи го там в банката, за да може да си взема лихвата.” И Бог каза:

Матей 25:28.Вземете от него таланта и го дайте го на този, 

който има десет таланта. 

И вижте колко несправедливо изглежда: на всеки ще дадем по равно, по един талант и всичките ще закопаем талантите, а Господ ще каже: „Аз искам да правя бизнес, искам да видя резултатите на Божието Царство, искам реколта да имам на тази земя. Ако всичките Ми хора са такива, които си крият дарбите, ще фалира Царството.” И какво трябва? – Трябва да се награди този, който наистина върши работа за Божието Царство. И Господ казва:

Матей 25:28. …дайте го на този, който има десет таланта.

Матей 25:29. Защото на всеки, който има, на него ще се даде,

 и той ще има изобилие, а на този, който няма,

от него ще се отнеме и това, което има. 

Англичаните казват: „Използвай го или ще го загубиш.” И затова искам да ви кажа как стоят нещата в Божието Царство – или растат, или се смаляват; или има напредък, или има изоставяне, няма застой. Така че ти избираш какво да бъде положението.

Матей 25:30. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина, 

там ще бъде плач и скърцане с зъби. 

И това е доста страшна картина. Безполезният слуга е хвърлен във външната тъмнина, където е плач и скърцане с зъби – виждате за какво става въпрос, направо е страшно.

И така, искам да обърнем сега на Матей 13:31,32. Исус казва друга притча тука:

Матей 13:31,32 Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапено зрънце, което човек взе и пося на нивата си.

Знаете ли кое ме удивява при Господа и какво ме удивява при евреите като народ. Можете да видите в посланието на Яков – няма никакъв застой, само действие:

Вяра без дела е мъртва, 

казва Яков и постоянно говори за действие. И ми прави впечатление, че мисленето на евреина е образно, както Исус в Притчи говори, не в термини и определения, а притчи – картинно, и след това има действие. Вижте, Исус като говори за Божието царство, всичко е действие. ВЯРАТА Е ДЕЙСТВИЕ, ЦАРСТВОТО Е ДЕЙСТВИЕ, В ДВИЖЕНИЕ. Няма философия.

Докато гръцкото мислене е в ума – термини, понятия, философия. Аз се бях оплел преди години в това нещо, то направо те връзва отвсякъде. Но Господ иска действие. ЕДНО ДЕЙСТВИЕ ИМА ПОВЕЧЕ СИЛА ОТ ХИЛЯДА ДРУГИ НЕЩА, КОИТО СА ТИ В ГЛАВАТА.

ЗАДЕЙСТВАЙ ВЯРАТА СИ И ЩЕ ВИДИШ ЧУДЕСАТА НА ГОСПОДА.

Както Исус каза на паралитика:

Стани вдигни постелката си и ходи.