Вяра и изцеление

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 28.10.2010 г.


 

Слава на Бога. Сега искам да ви споделя нещо, слушайте внимателно и след това ще се помолим вече за болните. Но искам да ви кажа как трябва да се постъпва, когато се молим за болните или когато се предлага нужда за молитва. Библията казва:

 Вярата идва от слушане, а слушането идва от Божието слово. 

Така че вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово. За да бъде човек изцелен, има нужда от вяра. Много пъти хората искат просто молитвата, но не обръщат внимание на вярата.

Яков 5:15 Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. 

Не само да се помолим, но трябва да потърсим да имаме и вяра. А за да имаме вяра имаме нужда да слушаме Божието слово. Например Орал Робърдс казва, че той никога не се е молил за болните, преди това да проповядва час, час и половина Божието слово и чак тогава се е молил за болните, защото е искал да се изгради вяра в хората. Дори на немски език си спомням, че пишеше на едно място:

Вярата идва от проповядването на Божието слово. 

Така че има нужда от проповядване на словото, за да може да се надигне вярата, да можеш да докоснеш Господа и Господ да те докосне тебе и да се случи чудото. Не просто само се молим, но трябва да активираме вярата си. Много хора пренебрегнат тази част. Например имало е случаи, когато хората предлагат тази нужда, друга нужда, и наистина нуждите са много. Но ако ние обърнем внимание на словото и го приемем с вяра, наведнъж можем да свършим много повече работа, отколкото да се опитваме едно по едно и без вяра да го правим. Защото молитвата е свръхестествено нещо, в нея ние очакваме от Бога да направи нещата. И каналът, чрез който се движи Божията сила е именно нашата вяра. Така че: Търсете Господа, търсете Неговото присъствие, търсете Неговото слово и ще видите свръхестествено неща, които ще започват да се случват в живота ви.

Хората се чудят понякога защо не съм се помолил за някой? А всъщност аз чакам в Господа. И когато чувствам, че в този момент нивото на вярата не е пораснало, нивото на очакването не е пораснало, тогава и аз не се моля. Аз не искам да разочаровам хората да се моля, и да не станат нещата. Не искам да разочаровам хората и след това да кажат: „Ето, вече се молиха за мене и нищо не стана.” А искам да върша нещата под ръководството на Светия Дух и да ги вършим с вяра.

И знаете ли какво се получава? Предлагаш на хора, които са болни да се молиш за тях и те казват: „Вече са се молили за мене.” И нищо не става. И понеже са имали неуспешна молитва, вече не щат да се молят за тях.

Затова е много важно да имаме успехи, за да не се разочароват хората. Нека да имаме ръководството на Господа, защото Бог може да извърши невероятни чудеса, когато ние влезем в Неговото присъствие и се движим във вяра. Искам наистина това ниво на вяра да се надигне. Аз чувствам в момента в България, че има един натиск отгоре, някаква опресия, която натиска. В момента не съм там, но го чувствам това нещо. И искам наистина Господ да разруши това и да издигне вярата в Божия народ и да виждаме благословения и чудеса в името на Исус!

Бог да ви благослови!

 

Молитва за изцеление

Нека да не отбиваме номера, а да приложим повече вяра по време на молитвата. И едно от нещата, които бих ви посъветвал да направите, за да приложим повече вяра в нашите молитви е, хората, за които се молим по възможност да присъстват на богослуженията. Защото самия факт, че те присъстват на богослужението е, че те вярват, че нещо ще се случи и ще стане. Защото при Исус хората са идвали, за да се моли Той за тях. А сега това идване е по време на богослужението. Има някои хора, които не ги е много грижа да дойдат на богослужението, но казват: „Хайде помолете се, ако може за мене.” Това не е вяра. Има хора, които правят жертви, за да дойдат на мястото, където могат да получат изцеление. По същият начин някой може би трябва да направи жертва, за да присъства на това богослужение. Дори да няма компютър, може би трябва да отиде в интернет клуба и със слушалки да присъства на богослужението.

Сега, за нуждата на тази сестра, на която бебето се е извъртяло и не е в нормалното положение за раждане. Аз чувствам, че някой трябва да положи ръка на нейната утроба. Ако тя близо до вас, положете ръка на утробата й. Защото вярвам, че като се положи ръка на утробата й и се помолим, просто това бебе ще се извърти вътре и ще застане в нормалното положение за раждане.

Някой ще каже: „Бог може да го направи и без да се полага ръка.” Разбира се, че може за то направи, но аз имам убеждението, че ако се положи ръка на утробата, Бог ще намести бебето на правилното място. Затова е хубаво да се докоснем до Господа по някакъв начин.

Сестрата ми пише, че Мартина (бременната) е там. „Може ли да положите ръка на нейната утроба сега. Ако можете, сложете ръка на утробата  и нека Мартина да каже: „Господи Исусе, аз вярвам в Тебе, че Ти си Божия Син, и Те моля да направиш чудо за мен и моето дете. Обърни детето ми в утробата ми да вземе правилна позиция. И ако се е увъртяла пъпната връв около врата му, нека да се отвърти и бебето да се обърне в правилната позиция.” Сега нека и жената да сложи ръце на утробата и да кажем всички заедно: „Бебе, в името на Исус ти заповядваме да се обърнеш и да вземеш правилна позиция за раждане. Сега заповядваме в името на Господа Исус да се роди бебето без операция. И свети Отче ние Ти благодарим за това чудо. Нека Твоя огън да слезе върху тях.”

И сега аз заповядвам в името на Исус нека се обърне това бебе и да заеме правилна позиция. И всяка връзка, която му пречи да вземе правилна позиция, ние я развързваме и заповядаме бебето да застане надолу с главата, както е необходимо при раждането. Да роди сестрата без операция. И отдаваме славата на Бога в името на Исус с вяра в това чудо.

Тука сега се предлага нужда за сестра, която е в непрекъснати проблеми. Нека да отиде сестрата в уеб сайта и да намери молитви за разчупване на проклятия. И като гледам нуждите й: има все проблеми в семейството си, няма дом, няма работа, и т.н. Чувствам, че има отворена врата, където действа сатана. И трябва да се разруши това нещо. И нека сега се молим за тази сестра:

„Боже, покажи път, за да излезе от това. Моля Те смили се и избави я в името на Исуса Христа. Нека се разруши това проклятие в живота й.”

Нека да гледа материалите в http://www.plamen.hristianstvo.net/

Там има материали за освобождение и изцеление, имаме написани материали. Нека да чете  и да се моли, и Бог може да я освободи по време на молитва и да се разруши това проклятие върху нейния дом в името на Исуса. Благодарим Ти Господи и Ти отдаваме слава и хвала в името на Исуса Христа.

Има една сестра, която пише, че има сърцебиене. „Господ да изцели сърцето ти. Сега сестричке, която имаш сърцебиене, имам един въпрос. Дали това сърцебиене е наследствено или не, в рода ти имало ли го е?” „Да”, отговаря сестрата. И сега, когато нещо е свързано със сърцето (сърцето е органа на живота, кръвта е живота), това е атака на дух на немощ и дух на смърт. От къде е дошло това? – по наследствена линия, или на аборт или нещо друго. Не знам какво е. Но определено има атака срещу тебе. (Сестрата не знае).

Ето сега да ви науча: като има някакъв проблем, питайте Господа: „Боже, открий ми корена, Боже открий ми причината.” Защото има нещо.

Никакво проклятие не идва без причина. 

Така че трябва да се открие къде е. И сега се молим:

„Боже, в името на Исус искам да бъде изкоренена всяка причина за болест, тази аритмия в сърцето. Смъмрям този дух на немощ в нейното сърце и в кръвоносната й система и заповядвам да се махне от сърцето й. (Сестро, сложи ръка на сърцето си.) Смъмрям го в името на Исус и заповядвам да напусне и да излезе от сърцето на сестрата.”

Благодарим Ти Боже и Ти отдаваме слава и хвала.

Сестрата казва, че е „наследствено”. Отречи се от това наследство и го изхвърли в името на Исус. Твоето наследство нека дойде от Отца на светлините, защото Той е твой Баща.

Благодарим Ти Господи и Ти отдаваме Слава.