Влизане в Обещанията

Интернет предаване с пастор Пламен Петров, 21.10.2010 г.

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/10333300

 

 

Тука има написани свидетелства. Слава на Господа за това. Една сестра пише, че много книги за освобождение е прочела, но сега е видяла Божията сила в действие и това е много повече от всичките прочетени книги. Слава на Господа. Вярвам, че това е добро и се радвам и благодаря на Бога, защото практиката има повече стойност, отколкото теорията. Едно дело е по-силно, отколкото хиляда думи. Затова Исус говореше и действаше, не само говореше.

 И това е целта ни. И аз, когато идвам в България, и мисля все повече и повече имам намерение, ако е рекъл Господ да идвам с цел обучение, не с цел започване на църква. С цел обучение, за да могат хората да се обучат да правят тези неща. И не някой друг да ги прави, но вие трябва да можете да ги правите. Защото:

Тези знамения ще придружават повярвалите. 

Аз вярвам, че всеки един е вярващ и може да го направи. Някои хора ми казват: „Брате, ти имаш такава дарба, дарба на освобождение.” Макар че аз такава дарба не виждам в Библията. В евангелието има изцелителни дарби, но дарба освобождение няма. По-скоро освобождението е знамение, и знамение, което придружава вярващите. То не придружава отделни хора. Разбира се има различни служения и Бог дава различно помазание, но това, което искам да ви покажа тука е следното: Не се заблуждавайте, че нещата стават защото някой има дарба. Това е дадено на всички нас – това  е дадено на мене, това е дадено на тебе. Това, което трябва да разбереш и това, което трябва да направиш е хванеш Божието слово, да търсиш Божия Дух, да проповядваш Божието слово и нещата ще се случват.

Господ потвърждава словото Си…

 

Марк 16:20 И Господ им съдействаше на учениците Си

и потвърждаваше словото си със знаменията, които го придружаваха. 

Тези знамения придружават тези, които проповядват словото. Когато не проповядваш словото, не можеш да очакваш такива знамения. Затова ние трябва да проповядваме Евангелието такова, каквото е и да го прилагаме на практика и ще виждаме съответните резултати.

Затова ви казвам, приятели. Не става въпрос за отделна дарба и да казваш: „Той има дарба, и затова ги върши нещата.” Моята работа от Господа е да ви науча вас да излезете да проповядвате Евангелието и да вършите делата на Господа Исуса Христа. Моята работа е да проповядвам и да освободя Божията сила, така че не само да се вижда, но и другите да знаят как да се движат в Божията сила.

 Днес църквата и света няма нужда просто от думи, а има нужда от реалност и от сила. Светият Дух е Дух на реалност, Дух на действие. Той потвърждава словото със свръхестествен печат и със свръхестествен подпис от чудеса, знамения и велики дела. Амин.

Така че желанието ми и намерението ми е да обучавам хора по един много прост и достъпен начин как да послужиш на човека, така че да го доведеш до истинско освобождение и спасение. Не само да кажеш две думи  и всичко е наред. Наистина той да се роди отново.