Духовно воюване

Интернет предаване от България с пастор Пламен Петров, 22.10.2010г.

Здравейте на всички. Искам да ви споделя Божие слово.

Получавам телефонни обаждания, по скайпа, по Фейсбук  и си пишем с различни хора във връка за нужда от освобождение. Много хора се чудят какво става с тях, защо става. Но нека да ви кажа нещо.

Днес ми се обади едно момиче, която скоро е повярвала с тежък грях, и е излязла от него, но ми каза че сега дори се чувства по-зле, отколкото когато е била в света. И един вид мисълта й е да се върне към света.

Искам да ви кажа ясно приятели, защото има хора, които са на този кръстопът, дали да се върнат в света. Трябва да обърнете внимание, че планът на сатана е никой да не повярва в Господа Исуса Христа. Обаче, ако не успее този план и ти повярваш в Господа, той съсредоточава върху тебе своите усилия, за да може да ти събори вярата. Това е, което той иска да направи – иска да събори вярата, защото ти поради вяра стоиш, а без вяра не можеш да стоиш в Господа.

И така, дявола иска да събори вярата ти и съсредоточава демонични сили, демонични орди изпраща против теб. Когато си бил в света си бил в неговите лапи. Но когато си се обърнал към Христос ти ставаш негов враг и затова мнозина като станат християни първоначално се чувстват по-зле, защото изпитват атаките на сатана върху себе си. Той иска да те отчае, иска да те откаже от вярата. Но помислете си: Заслужава ли си кратковременно удоволствие и кратковременен живот на земята, кратковременен грях и да загубиш цяла вечност? Могат ли тези неща да се съпоставят?

Кратковременното страдание докарва една вечна тежина на слава. 

 Кратковременното ни страдание ни докарва едно вечно царство  и едно вечно наследство. В библията се казва, че :

През много скърби се влиза в Божието Царство. 

Ако някой ви учи, че няма скърби, това не е вярно. През много скърби се влиза в Божието Царство. Павел казва, че:

Ако ние се надявахме само за този живот, бихме били най-окаяни от всички хора. 

Защото всички ние минаваме през много огън.

И още нещо: колкото по-високо в духовната йерархия се издигаш, толкова по-голям демон застава срещу тебе. Колкото по-нагоре си, толкова по-сериозни сили се съсредоточават срещу тебе. Това трябва да го имате пред вид. Някои се чудят защо големи служители падат. Защото и големи сили са се съсредоточили срещу тях. И ако няма хора, които да ги подкрепят в молитва, и ходатайство, в един момент тези служители могат да паднат, защото самият служител не е силен. Този, Който е силен е Светия Дух, Който живее в нас.

По-велик е Този, Който е в нас, от този, който е в света. 

Но силата на Светия Дух действа в нас и чрез нас посредством молитва. Затова всеки един служител трябва да бъде покрит от молитва, от молитвени ходатаи, които да покриват служителя, семейството му и служението му. Затова ние сме направили тази група в интернет, която се нарича „Ходатайствената молитва и пост за служението на пастор Пламен Петров”, за да можем да имаме това покритие от молитва и пост и да можем да вървим напред. Още повече, че нашето служение се занимава с освобождение от нечисти духове, което бърка в очите на сатана. Много служения не са трън в очите на дявола, защото не правят това. Забележете какво казва Исус в:

Матей 12:28 Ако аз чрез Божия Дух изгонвам бесове, тогава Божието Царство е дошло върху вас. 

Той казва, че когато дойде освободителното служение, идва Божието Царство. Когато дойде освобождение, идва Божието Царство. Това е, виждате, когато Божието Царство се проявява – двете царства се изявяват и начинът, по който Божието Царство надделява. Това е начин на изместване на тъмнината. Затова има сериозни атаки. И какво искам да ви кажа още? В Библията се казва, че:

чрез вяра и устояване наследяваме обещаните благословение.

Мнозина днес смятат, че трябва Божието Царство да бъде като МакДоналдс. Отиваш и веднага ти сеииврат, взимаш и получаваш. Но така не  е с Господа.

Онези, които чакат Господа, те подновяват силата си,

издигат се с криле като орли. Тичат и не се уморяват,

ходят и не отпадат. 

Онези, които чакат Господа.

Искам да кажа на всеки един: Чуйте го това нещо внимателно:

С вяра и с устояване се наследяват обещаните благословения. 

Има хора, които са влезли в мъгла. Минава се през мъгла, братя и сестри. Един кораб, когато пътува в морето, може да мине през период на мъгла.

Знаете ли, едно време когато американците са воювали с Япония, флотата им атакува, и в същото време японците пускат някакви димки, така че цялата флота се покрива с дим и корабите не знаят накъде вървят. Тогава започват да въртят кормилото и се блъскат един в друг. И американската флота се е разбивала по този начин. Тогава обаче разбрали едно нещо: когато влизат в тази димна завеса, не завиват нито наляво, нито надясно, а продължават да вървят напред. И по този начин са излизали от димната завеса и са продължавали напред.

Това за нас е урок. Когато ти правиш нещо за Господа, живееш, обаче стигнеш до момент, в който си задимен отвсякъде, в момент на мъгла, недей да спираш, а продължавай напред. Продължавай натам, накъдето си тръгнал. Недей да вземаш решение в мъглата. Мини през мъглата.

Знаете ли, когато един самолет лети и минава през гръмотевична буря и влиза вътре в облаците, има чувството, че няма да излезе от там – гръмотевици, светкавици и т.н. – рисковано е. Но това, което трябва да направиш е самолетът да лети в права посока ,защото ако не продължи напред, има възможност да се върти в кръг и да си остане все в гръмотевичната буря. Трябва да вървиш направо, трябва да продължиш посоката, в която си тръгнал, независимо че пред тебе има трудности, независимо че има мъгла, независимо, че си загубил посоката, независимо че има неяснота. Никога в облака или в мъглата недей да вземаш решение. Решението се взема преди това или след това. Посоката трябва да я държиш през всичкото време в твоята мъгла. И аз забелязвам обаче, че хората, когато са в трудно положение, точно тогава искат да вземат решения, и то сериозни решения, решения на промяна.

Както днес едно момиче ми каза, че по-добре да се върне в света. Но аз искам да ви кажа, че това е най-лошото решение, когато си вътре в мъглата, да вземаш решение да тръгнеш назад. Върви напред, излез на чисто небе, на слънчево място, огледай се тогава – когато виждаш всичко, разбираш всичко. И тогава наистина ти можеш да вземеш правилното решение.

Тази преса, която идва от сатана, има за цел да те отклони от пътя. Тази преса, която идва от сатана, има за цел да те спре, да не отидеш до там, където Бог те е изпратил да отидеш.

Чрез много скърби се влиза в Божието Царство. 

Какво казва Исус:

От времето на Йоан Кръстител насам в Божието Царство се влиза насила. 

Кого трябва да насилиш? Всеки трябва да насили себе си и така да влезе в него  и да го грабне.

Не си се още съпротивил на греха. 

Аз искам да окуража тези, които чувстват, че са в много голяма преса, много голяма депресия.

 Когато се обърнах към Господа 92-ра година вече, т.е. взех решението да се обърна към Господа тогава. И трябваше да кажа на моите приятели: „Край на взаимоотношенията!”, защото те ме дърпаха постоянно в света. И аз останах сам. Вечерно време ме попадаше една тъмнина, обаче духовна тъмнина, все едно тъмнина върху мене слизаше вечерно време – отчаяние, депресия, искаше ми се да пия, искаше ми се да пуша, искаше ми се да ходя на купони, както бях свикнал да го правя. Всичко това слизаше върху мене. И представете си, в тези моменти аз бях сам. Аз трябваше да застана, да взема Библията и да започна да чета. Чета Библията и се моля, чета Библията и се моля. По този начин съм побеждавал това. Искам да ви кажа, че нямаше никой, който да ми каже за освободително служение. Аз не знаех, че могат да се гонят демони (може би съм имал  нужда от освобождение по това време), нямаше кой да го направи това. Преборил съм се, така да се каже, с Библията и със Словото в тези черни моменти.

Какво направи Исус в пустинята? Дяволът идваше срещу Него да Го атакува и изкушава, и Исус казва: „Писано е!” и му цитира словото. Писано е!; Писано е! и по този начин побеждаваше сатана. Много хора дори когато дойде атака от врага не могат да разберат, че са под атака. И ако някой им каже, ще кажат: „Ей, ама това атака ли е?” Трябва да вземеш Словото. Някой чакат да дойде помазаник да ги избави. Хора, Помазаникът е Исус Христос. Той е Христос Месията – Помазаникът. Вземете си Библията хранете се с нея, и я използвайте като духовно оръжие.

Имаше един момент, когато се събуждах сутрин (това беше наследство от света), се събуждах с обвинения (какво съм правил предишния ден, предишната нощ и т.н.). Това нещо в известен смисъл остана върху мене. Събуждам се сутринта с едни обвинения, с една депресия. И като християнин това нещо идваше върху мене през определени периоди. И може предишния ден да съм казал нещо, обаче сутринта това нещо като през лупа изглеждаше огромно  и зло. Можеше да съм направил нещо или да съм си помислил нещо, то изглеждаше сутринта просто ужасно, и това беше много тежко за мене.

Седнах и се молих на Бога, и Бог ми показа, че това са обвинения от сатана, не са от Него, че това са изопачавания. Тогава аз реших в ума си, след като това нещо не е от бога, аз ще го отхвърля в името на Исус. Следващата сутрин се събуждам и тази мисъл идва в мен (някаква мисъл, те се сменяха). Обаче изглеждаше толкова реална, толкова истинска, обаче аз с ума си реших и си казах: „Сутрин дявола ме лъже и аз трябва да го отхвърля в името на Исус! Колкото и да изглежда, че наистина е така, трябва да го отхвърля това нещо.” Казах:”В името на Исус, не го приемам, отхвърлям го това!” Една сутрин, втора сутрин, трета сутрин – за няколко сутрини дявола се махна от мене.

Забележете: дявола атакува три пъти Исус и след това се оттегли от Него. Той не е постоянно при теб, той има периодични атаки, насочени към твоя ум. И ти трябва при тези атаки да разпознаеш атаката и чрез помазанието на Светия Дух да намериш стихът от Словото, с който да отговориш на съответната атака. Погледнете Исус в Матей 4:4, 7, 10 как намери – „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие.” и т.н. Когато врагът те атакува с обвинение, как ще реагираш? Чувство на вина – как ще реагираш? Трябва да знаеш:

Римляни 8:1 Няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса, които ходят по Дух, а не по плът. 

Трябва това слово да го изстреляш, трябва да го кажеш с устата си, трябва да го изповядаш! Трябва да воюваш, да вземеш Божието Слово като меч да излезе през твоята уста. Когато дойде върху тебе страха, трябва да можеш да кажеш:

2 Тимотей 1:7 Не съм приел дух на страх, но на сила, любов и себевладеене. 

Страхът и себевладеенето са различни неща. Страхът говори за липса на себевладеене. Какво казва Притчи:

Човек, който не владее духът си,

е като град със съборени стени. 

Т.е. всеки може да влезе  и да го завладее. Изградете си стените, защитата си изградете чрез Божието Слово.

2 Тимотей 1:7 Не съм приел дух на страх, но на сила, любов и себевладеене.

 

Владеене на себето, владеене на духа. В английския превод се казва „здрав разум”. А обратното  е болен разум. Страхът говори за болен разум, болни мисли, натрапчиви мисли.

Много хора искат да воювам вместо тях. Приятели, трябва ти да вземеш военна позиция! Защо, ще ви обясня? Защото, когато ние се срещнем, аз може да послужа и Бог да те освободи. Обаче, когато излезеш от моето присъствие, когато излезеш от областта, която Бог действа чрез мен, и отидеш там сам и те срещне дух , като те срещне сатана там, какво ще правиш? Как ще му се съпротивиш  и как ще успееш? Какво казва Словото:

Покорявайте се на Бога (номер едно)

 и противете се (продължително време) на дявола (и резултатът е), и той ще бяга от вас. 

Не е въпросът само да бяга от мен или от друг служител, той трябва да бяга от вас. Вие трябва да се научите да живеете живот на покорство пред Бога и на съпротива срещу дявола. Както казах, Бог е Всеприсъстващ, Той е постоянно с нас, Неговото присъствие е постоянно с нас, но присъствието на сатана не е постоянно, защото той не е всеприсъстващ. По тази причина атаките не са постоянни, те са периодични. И по тази причина Господ казва в Ефесяни 6-тата глава чрез Павел:

Ефесяни 6:10 Най-после братя, заяквайте в Господа 

(тука казва: усилвайте се в Господа),…

Заяквяйте – как се заяква? – в Господа. Може да отидете в някой фитнес център, или при щангисти, или при култористи и ще видите как се заяква. Заяква се на практика, не на теория. Значи, не се заяква само с четене на книги, а се заяква с практикуването на тези книги. Как се заяква в Господа? – не само да четете книги, но да използвате Словото със собствената си уста  и да воювате със собствената си уста. Най-основното оръжие е устата.

Исаия 54:17 Никое едно оръжие, скроено против тебе не ще успее, и ти ще победиш всеки език, 

Езикът е оръжието- никое оръжие… и ще победиш всеки език. Виждате, че оръжието е езика. Затова вие трябва да сложите Словото на Господа в езика си и да го говорите, така че да можете да нараните врага. Така че:

Ефесяни 6:10 Най-сетне, заяквайте в Господа. 

Тренирайте – чрез обучение, упражнявайте чувствата си да различавате доброто и злото. Обучение, упражнение, заякване – това е начина, по който стават нещата. Вярата е практиката, вярата не е теория. Вярата е движение, вярата е динамика (както на гръцки се казва). 

Ефесяни 6:10 Най-сетне, заяквайте в Господа, и в силата на Неговото могъщество.

Ефесяни 6:11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 

Облечете Божието всеоръжие като дреха, за да можете да противостоите срещу хитростите на дявола. 

Ефесяни 6:12 Защото нашата борба (война) не е против кръв и плът,  

Ето го отговора на Вихрен, който питаше: „Нали трябва да не се съпротивляваме на злото: Не се противете на злия човек, но тука става въпрос за злия човек. Обаче нашата борба (война) не е срещу злия човек, защото той е плът и кръв.

А против началствата, властите, против  всесветските управници на тъмнината на този век, против небесните духове на злобата. (но срещу началствата, властите, 

срещу духовните сили на нечестието в небесни места). 

Т.е. нашето воюване или нашата война не е насочено срещу хора от плът и кръв. Нашата война е срещу духове, духовни личности без тяло, без плът, без кръв и без кости. Следователно нашата борба е срещу духове.

Не се съпротивлявайте на злото,

но побеждавайте злото чрез доброто. 

Ние не се борим срещу човека. Ние не се съпротивляваме на злото, като например някой реши да те убие, ти не трябва да го убиваш него…Както казва:

Ако те ударят по едната буза,  обърни и другата буза. 

Но ти по този начин воюваш срещу злото или по-точно воюваш срещу дявола. Защото чрез този шамар той те предизвиква да излезеш в плът и да вършиш неговата воля. Ние имаме война, но нашата война е срещу духовни личности, а не срещу хора. Това е много важно да се разбере. Ето виждате:

Облечете се с цялото Божие оръжие, за да можете да противостоите срещу хитростите на дявола.

 

Нашата борба не е срещу плът и кръв, 

което са хората,

а срещу духовни началства в небесни места; духовни власти в небесни места; против светоуправниците на тъмнината на този век, против небесните духове на злобата. 

Поднебесната – това какво говори? – небесата, поднебесната и това небе, което виждаме. Поднебесната е мястото, където са силите на тъмнината. Затова казва:

Вземете цялото Божие оръжие, за да можете да се съпротивите в лошия ден, и като надвиете на всичко, да устоите. 

Забележете: тука се казва, че трябва да се противопоставим в лошия ден. Това е денят на изкушение, това е денят на атака. И на много хора им се иска животът да е една пътека с рози, обаче животът е суров.

Чрез много скърби ще влезете в Небесното Царство. 

Минаваме през атаки.

Който сее със сълзи, с радост ще пожъне. 

Затова не се предавайте заради атаките на врага!!! Мнозина се предават. И тъй, се казва тука:

14. Стойте, като се препашете през кръста с истина. 

Да се препашем през кръста с истина. Какво е истината? Исус казва:

Твоето Слово е истина.

 

Препашете чреслата на вашите мисли

с истината на Евангелието, с истината на Божието Слово. 

Недейте да вярвате на всеки дух, но се стегнете здраво в Словото. Хванете да ядете Божието Слово. Защото мнозина се хранят само с книги, а някои дори и с книги не се хранят. Вземете, яжте, Новия завет да го изядете. И дори цялата Библия, но най-вече Новия Завет.

Облечете се с бронения нагръдник на правдата. 

Трябва да сте наясно с Божията правда. Исус Христос е нашата правда. Трябва да сте наясно с въпроса, как сте оправдани чрез вяра. Иначе врагът ще идва постоянно с обвинения, вина и осъждение. И когато дойдат осъжденията, ти си поразен, защото с осъждение, с нечиста съвест ти не можеш да служиш на Бога. Какво казва:

Евреи 9:14 …кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. 

Кръвта на Исус измива съвестта ти от мъртвите дела, които са греховете, за да можеш да служиш на живия Бог. Ако съвестта ти не е чиста, ти не можеш да служиш на Бога. Защото тези обвинения, осъждения, постоянно те мачкат и ти не можеш да станеш да служиш на Бога. Има хора парализирани, поради това, че не са си сложили бронения нагръдник на правдата. И постоянните обвинения на сатана удрят техните сърца.

Обуйте нозете си с готовност да благовестите мира. 

Обуйте нозете си!!! Трябва ние като християни да сме готови да благовестваме. Т.е. Господ казва:

Бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за вашата вяра. 

Забележете, че тука се казва, че не трябва на всеки човек непременно да му говориш, а казва, да бъдеш готов. Както едно време:„Бъди готов!”–„Винаги готов!”  Ето това трябва да бъде и за нас християните.

Да се обуеш с готовност да благовестваш мира. 

И забележете: да благовестваш мира. Господ иска да се помири с този свят. Той е във война със света, Той е във война с нечестивите и грешни хора, но иска да се помири с тях. И ние сме посланиците на мира. И трябва обувки. Това означава, че трябва да се движиш. Трябва да се раздвижим малко, за да занесем посланието на мира. Има хора, които не искат да се движат. На някои им е удобно да си седнат на едно място и да не мръднат наникъде. Обаче трябва да се раздвижим. Защото:

Исаия 52:7 Колко са прекрасни върху планините нозете на онези, които носят благовестието на мира. 

Колко са прекрасни нозете…? Колко е прекрасно, че те се движат. Затова ние трябва да се движим. Някои хора казват: „Защо трябва да се пътува и да се служи?” Бог ни е дал пътуващо служение, затова защото са прекрасни нозете ни, когато се движим. За да занесем благата вест – затова, че Исус изцелява, спасява, освобождава,  благославя – трябва да се занесе тази прекрасна вест. Така че трябва да имаме готовност за това нещо.

16. И над всичко вземете щита на вярата.                                                                        

Да вземем щита на вярата, или вярата за щит. Кой е нашият щит? – Господ е нашия щит. Кой е нашия щит? Словото на Бога е нашия щит. Той ни защитава. Защото нашата вяра е хваната за Словото.

Вземете щита на вярата, с който щит ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия. 

Лукавият изпраща огнени стрели под формата на думи и те искат да се забият в сърцето и да ни убият живота. И знаете ли, има доста ранени, даже някои смъртно ранени от огнените стрели на нечестивия. Ударени от огорчение, ударени от непростителност, ударени от различни видове духове. Обаче ако вземеш щита на вярата (не Господ го взема, ти го вземаш, Той ти дава щита на вярата), но ако ти не го използваш, това е твоя грешка. Много хора мислят, че Господ трябва да ги пази, без те да се пазят. Но Бог защо ти е дал това оръжие? Той ти го е дал, за да можеш ти да воюваш с това оръжие. Вземи щита на вярата, вземи Божието Слово и се защитавай с него!

С който ще можете да угасите всички нажежени стрели на лукавия. 

Значи, гореща работа. Има стрели, които идват срещу нас.

Вземете също и шлема на спасението,

(на друго място се казва: шлема на надеждата за спасение). 

Надеждата за спасение е нашия шлем, и трябва да я сложим на главата си. Защото като дойде врага и казва: „няма да бъдеш спасен. Не, не , не, не можеш да бъдеш спасен. Ти не си достоен.” Обаче трябва да имаш надежда в ума си. Защото Господ е нашата правда, защото Господ е нашето спасение, Исус плати цената за нас. Трябва да имаш надежда за спасението си. Сложи на главата си този шлем, защото врагът те удря по някакъв начин, за да може да те порази. И ако ходиш с гола глава, може да понесеш някой удар. Но ако имаш шлема, ще бъдеш защитен – надеждата за спасение. И след това казва:

И духовния меч, който е Божието Слово. 

Интересно, или :

меча на Духа, който е Божието Слово. 

Да вземеш Божието Слово като меч, като оръжие. Трябва да се научиш да го използваш.

Виждате ли по филмите рицарите, как се учат да използват шпага, да воюват с шпагата, да се промушват. Те стават специалисти: вадят шпагата и поразяват врага. Така и ти трябва да бъдеш умеещ, да използваш Божието Слово във войната си и да можеш да пронижеш врага с него. И после казва:

18. с всякаква молитва и просба се молете в Духа по всяко време. 

Какво казва: молитва в Духа. Това е оръжие. Да се молим с молитва в Духа. Тука може да се говори по този въпрос. Молитва в Духа може да означава молитва на езици като оръжие. Но по принцип в Словото молитва в Духа и молитва с Духа са две различни неща. Значи молитва с Духа означава молитва с човешкия дух, това е молитвата на езици. Защото човешкият дух се моли, а умът не разбира. А молитвата в Духа означава молитва, водена от Святия Дух, управлявана от Светия Дух, молитва под подтика на Светия Дух, или молитва в кооперация със Святия Дух. Това е молитвата в Духа. Значи молитва в Светия Дух, молитва чрез Светия Дух, молитва с помощна на Светия Дух, със съдействието на Светия Дух, молитва под въздействието на Светия Дух, под ръководството на Светия Дух. Това е молитвата в Духа. А молитвата с Духа, това е молитвата на езици – способността е от Светия Дух, но се моли твоя дух. Молитвата в Духа – ти се молиш с ума си но под въздействието на Светия Дух. Докато молитвата с Духа, човешкия дух се моли, а умът ти нищо не разбира. И така тука се казва:

Да се молим на всяко време и на всяко място с всякаква молитва и молба в Духа, 

Виждате че тука молитвата е сложена може би като седмото оръжие, което е дадено.

И старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всичките светии. И за мене, казва Павел…

И аз бих казал, и за мене да се молите по същия начин.

Та като отварям уста, да ми се даде слово, дръзновено да възвестявам тайната на благовестието. 

Така че да може да ми се отвори както трябва устата, да не ми я запушва врага. За да ми се отвори както трябва устата имам нужда от вашите молитви и разбира се всеки един служител има нужда от това нещо.

И така виждате, че трябва да правите разлика. Защото има хора, които смятат, че не трябва да се воюва, защото Господ Исус е победил. Победата на Господ Исус означава, че:

Ние сме повече от победители чрез Него, 

Ако приложим на практика войната. Но ако ние не влезем в сражението, можем да бъдем в поражение.

Ще ви дам пример с Обещаната земя. Вие виждате евреите в пустинята. Бог им казва в:

Числа 13:2 Давам ви земята. 

И те могат да кажат: „Чудесно, земята е наша, дайте да си отиваме и да разпъваме палатките и да лягаме да спим. Обаче, когато отиват съгледвачите, виждат, че няма нищо общо с това и казват: „Господи, нещо не е наред тука. В тази земя видяхме великани и видяхме, че има народи, които живеят в тази земя и те нямат намерение да си я дадат. Те са по-големи от нас – те изглеждат като великани, ние като скакалци. Господ казва:

Давам ви земята… 

Влизайте, воювайте и завладявайте!!!

„Ама Господи, нали си ни я дал? Нали обещанията са наши, защо трябва да воюваме?”

Всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ти, давам ти го. 

Обикаляй Ерихон, обикаляй Ерихон.. „Защо да обикалям, нали си ни го дал”.

„Обикаляй Ерихон. Това, че съм ти го дал, означава че ти имаш потенциалната възможност да го получиш. Но ние, казва Господ действаме с тебе в кооперация, в съдействие. Аз ти давам всичко, и ти трябва да го вземеш и да отидеш да го извършиш на дело. Така че ние двамата действаме. Исус каза:

Както Отец Мене прати, така и Аз вас пращам. 

Това, което Той правеше, това трябва и ние да го правим днес. Някои чакат Господ да действа, Господ чака те да действат. Затова се получава объркване. Затова Бог иска да задействаме нашата вяра, да се активираме. Бездействието и пасивността ограбва благословенията, казва Смит Уилгързърд, апостола на вярата. И от такива хора трябва да се учим. И виждате, че има си място за духовното воюване. И ние трябва:

Захария 4:6 Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Господен 

Да воюваме и да побеждаваме в името на Исуса Христа. Що се отнася до хората, отново да спомена, не се карайте и не се бийте с хората! По-добре да останете онеправдани. Тези, които ви кълнат, ги благославяйте. Защо? Защото, който кълне тебе, казва Господ, ще бъде проклет, а който те благославя, ще бъде благословен. Това е обещанието към Авраам и нас, неговите потомци.

В Исуса Христа ние сме Авраамово потомство. 

Някой ще каже за Израел – за Израел и Църквата. И казва:

Който благославя, ще бъде благословен,

който кълне ще бъде проклет. 

Благославяйте хората и ще бъдете благословени!!! По-важно е да бъдеш ти благословен. Някои хора гледат, „Не на мене да е добре, но на Вуте да му е зле”. Оставете го този момент. Има хора, които искат да видят злото на другия. Недейте! Защото заради това се кълнат, заради това си правят злини и затова толкова много страдат.

Иска ли човек да види добро, казва Господ, и да види дълъг живот, пази устата си от зло и устните си от лъжливо говорене.

 

Отдалечавай се от злото, приближавай се към доброто. 

Ето ти проста рецепта: пази се да не говориш зло, пози се да не кълнеш, пази се да не лъжеш и пази се да не вършиш зло. Защото:

който отговаря на доброто с зло, злото няма да се отдалечи от дома му 

Предупреждения от Господа, това са закони. Ако не ги изпълняваш, ще си сърбаш попарата. „Каквото надробиш, това ще сърбаш” са казали българите. Господ казва:

Каквото посееш, това ще пожънеш. 

Имаше една приказка за вълчо: където влязъл в селото и кучетата го гонят. И казал: „Приберете ме тука”, никой не го прибира. И един му казва: ходи при този, ходи при онзи… ходи при Драгне… И вълчо казва: „Лани му откраднах агне.” И човект му казва: „Е, вълчо, каквото си надробил, това ще сърбаш.” Искам да ви кажа, че има някои, които са като този вълчо. Ако искате да се промени нещо, започнете да „дробите” добро, започнете да сеете добро в хората. Защото има хора, които зад религиозната маска, така да се каже, облекли са се като християни, а отдолу са тръни и бодат хората, и много хора са наранени от това. Недейте да бъдете такива, защото всички ние ще се явим на Божието съдилище. Нека да бъдем разбрани, нека да бъдем любящи, нека да си помагаме един на друг, да не си правим зло един на друг. Нека да не искаме на Вуте да е зле; нека да искаме на Вуте да му е добре и тогава на нас ще ни бъде добре. Обичайте и ще получите любов. Давайте и ще ви се дава. Каквото дадеш, това ще получиш обратно. Ето ви духовно воюване. Любовта е едно много силно оръжие.

Фил. 1:9 И се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, 

Не глупава, трябва да бъде просветена и проницателна, да бъде мъдра любов. Защото някои хора уж под формата на любов правят някои неща, и после съжаляват, че са ги направили и намразват другите, огорчават се. Нека да бъде изобилно просветена, всячески проницателна любовта ви. Нека да бъде подтиквана от Святия Дух.

10.за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа,

11. изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога. 

Нека Господ наистина да ни даде да обичаме хората, и да ги обичаме с мъдрост в името на Господа Исуса Христа.

И така, надявам се да съм отговорил на някои въпроси, чрез това поучение, което направих за духовното воюване. Защото приятели, изключително важно е всеки един от вас да се научи да воюва за душата си, да се научиш да воюваш за семейството си, а не да разчиташ на един човек. Моята работа не е да воювам във вашите войни, моята работа е да ви науча как вие да воювате вашите войни. Защото всеки носи своя си товар. Ако не искаш да си носиш товара, това не означава, че няма да го носиш. Но ще го носиш  не с удоволствие, и на всичкото отгоре ще ти е много труден и неприятен живота. Но ако се научиш да воюваш чрез Божия Дух, чрез Божието Слово ще живееш един победоносен живот в Христа Исуса.

И така, Бог да ви благослови в името на Господа Исуса Христа!

Амин!