Исая 53

 Проповед в църква „Огън”, гр. София с пастор Пламен Петров, 29.11.2010г.

Видео: http://www.bibliata.tv/video/14657f874b2d891/Bibliata.TV

http://www.bibliata.tv/video/72477a9f13627ab/

http://www.bibliata.tv/video/24fa7a696bd5cca/

Благодаря на пастор Киров и неговата съпруга, че ни поканиха отново да бъдем тука, за да можем да проведем това богослужение.

И сега ще бъда много директен и започваме направо със словото.

Вдигнете ръце към Господа, затворете си очите и си отворете сърцата:
„Господи, в името на Исус Те молим днес да изпратиш словото Си, да изцеляваш и да освобождаваш хората от ямите, в които лежат. Ти си Спасител, спасителна Канара, Ти си нашата надежда и Твоето име е Исус, Божия Син. Ние днес Тебе благославяме, Тебе възвеличаваме е на Тебе обещаваме да отдадем цялата слава и цялата хвала. Моля Те за движението на Светия Дух на това място, защото без Духа Ти не можем да направим нищо. Добре дошъл Свети Душe, вземи управлението на богослужението и на живота ни в името на Исус Христос. Ние връзваме всички агенти и всички сили на тъмнината в името на Исус и откъсваме това място от всяко демонично влияние чрез Божието слово, което е меча на Духа и чрез кръвта на Исус. Нека святата кръв да бъде приложена и поръсена върху всеки един от нас в дух, душа и тяло, дори и върху семействата ни. Смъмряме всеки дух, който се опитва да попречи на Божието движение, в името на Исус Христос. И се молим Отче да дойде Царството Ти, и да бъде волята Ти, както на небето, така и на това място в името на Исус Христос. Както  е на небето, така и в нас, в дух, душа и тяло в името на Исус. Благодарим Ти  и Ти отдаваме слава, и Ти отдаваме хвала. Амин!”

Ще разгледаме Исаия 53 глава. Имах друго слово, но се промениха нещата по време на хвалението. Понеже днес имаме освободителна служба, и аз исках да изнеса едно слово за освобождение, обаче Господ ми промени посоката. Не че няма да се молим за освобождение, но словото е по-различно.

Исайя 53:1 Кой е повярвал на известието Ми, 

Известието, това е благовестието, Божиите добри новини. Това е, което ние трябва да носим, носим новините на Божието Царство на този свят.

Исайя 53:1 Кой е повярвал на известието Ми, и на кого се е отрила мишцата (ръката) Господна. 

Ето ви един ключ: ако искаме да видим действието на Божията ръка, ние трябва да повярваме в Божието благовестие. Амин! Така че, само вярвай!

2. Защото Той… 

Кой е Той? Исус, Човешкият син и Божият Син,

Израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя, 

Тази земя е суха, проклета, обаче един сочен корен изникна от нея, и това е Сина на Бога. Слава на Бога. Така че, можеш да живееш в пустиня, но има един корен, който дава живот, и това е Исус. И днес вниманието ни трябва да бъде отправено към Него. Не Го виждаме, но с очите на сърцето си можем да Го видим. Той присъства днес тук. Да не ви цитирам стиховете. Така ли е?

Нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме 

Не  е имал привлекателен външен вид, който да се пожелае, благообразие. И основното това, което говори тука е насочено към кръста. Т.е. Той понесе върху себе Си нашата грозота. Затова мога да кажа на всички, включително и на жените да се зарадват, че могат да бъдат красиви заради това. Защото Христос на кръста понесе нашата грозота – физически, духовно, душевно и всякаква.

Той нямаше благообразие, нито приличие,

за да Го гледаме, нито красота та да Го желаем. 

Гледали сте филма, нали? – „Страстите Христови”. И виждаме до каква степен е бил изтормозен, бит, смачкан на кръста, че просто не  е имал вид, с който човек да Го пожелае.

Представяте ли се какво нещо е това? Сина на Всемогъщия Бог да дойде тука на земята и да позволи грешното, извратено човечество да се гаври до такава степен с Него. Той, Който с една дума каза:

„Не мога ли да се помоля на Отца

 и Той ще изпрати 12 легиона ангели 

Един легион казват, че по 6 000 хиляди бил, и това прави 72 000. И представете си 72 000 ангели в резултат на една молитва, като имате пред вид, че един Господен ангел изведе евреите от Египет под мощната ръка на Бога. Бог е вложил огромна сила в ангелите. Но Исус, въпреки, че разполагаше с тази сила не използва властта Си и силата Си по една причина: Той дойде с цел, и тази цел беше смърт. Той трябваше да умре за тебе и за мен, за да може ние живот – изобилен живот и вечен живот.

 Затова ви казвам, колко е важно да вярваме в евангелието, защото слушайте, хора! – Ако Той умря и пострада толкова много, Той не Го е направил напразно, и това, което Той е направил не  е частично. Това е пълно евангелие, това е съвършено дело, в което няма никакво несъвършенство и никаква непълнота. Всичко е абсолютно съвършено.

И сега ще ви покажа в Писанията как Той понесе всичкото зло и негативно от нас. Всичко, което може да ви мине през ума – всичко, за да можем ние да имаме изобилен и вечен живот.

3.Той беше презрян и отхвърлен от хората, 

Знаете ли колко хора живеят в презрение, презрени от другите, отхвърлени? Ако се чувстваш като човек отхвърлен и презрян, Той е бил много повече отхвърлен и презрян, отколкото ние сме били отхвърлени и презрени. Помните ли на кръста какво каза?

Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 

Защо не каза?: Татко мой, защо си ме оставил? В този момент Той не говори като Божия Син, в този момент Той е  понесъл греха на целия свят върху Себе Си. Момент, в който Той не само е понесъл греха на целия свят, но самия Той е станал грях, Той е станал „грехът”. И поради тази причина Той не може да каже: „Татко мой”. Бог няма нищо общо с греха и Бог Го е оставил поради този грях. Всичката тази тежест на греха на целия свят от Адам до края е лежала върху Него в този момент на кръста. И Отец Го е отхвърлил и оставил в този момент. И ние трябва да го проумеем, това дело, което Той извърши за нас е толкова важно, никога не пренебрегвайте делото на кръста.

В този момент Отец Го оставя, за да може тебе да те приема. Помислете си. Някой може да каже: „Боже, защо ме приемаш, аз съм толкова недостоен.” И Той ще каже: „Защото Аз отхвърлих Своя Син, за да те приема тебе като мой син (дъщеря).” „Господи, аз толкова отхвърлен и изоставен се чувствам.” Но стиха казва, че ти си приет във възлюбения Ми. Във Него – Този, Който беше отхвърлен, заради Него ти си приет. И ти днес можеш да бъдеш Божие дете, защото Той – Божия Син беше оставен в този момент. И всичко това се случва на кръста.

Някой може да каже: „То не е било много дълго време.” Знаете ли, понякога ние имаме проблем, като си извършил грях, съвестта те мъчи. За един грях, който си направил. А какво ще кажеш за милиардите хора, които са живели, живеят и ще живеят на земята – всичките грехове върху Исус на кръста. Представяте ли си каква тежест и бреме е това. Не можем да си го представим. И на всичкото отгоре отхвърлен и оставен в този момент. Както казва Библията:

Христос ни изкупи от проклятието на закона 

Как? – като прати цената. Всичко си има цена, и това е цената – Неговия живот за нашия живот. Ти не си случайно спасен. Ти ще кажеш: „На мене ми е безплатно, на мене ми е благодат”, ама на Него какво Му е било, за да можеш ти да ползваш тази благодат; Той плати сметката. Той прати цялата сметка ,за да можеш ти днес по благодат да приемеш това спасение.

И колко пора днес Го пренебрегват: „О, какво пък толкова е станало.” Ние можем и друг път да намерим. Хайде да пробваме Кришна, да пробваме Буда, да пробваме Мохамед… Еми пробвайте ги да видим къде ще се отиде с тях? Кой от тях умря за вас? – никой. Всички си умряха за себе си. Кой от тях възкръсна от смъртта? – никой. Тогава те не могат и вас да възкресят. Само Този, Който е възкръснал от смъртта има власт и сила да те възкреси от смъртта. Защото ако той не е преминал през това, той не може и тебе да те прекара през това. И Исус казва:

Аз съм живота и възкресението 

Той е; който няма Него, няма живот; който няма Него, няма да види възкресение. Амин! Слава на Бога.

3. Той бе презрян и отхвърлен от хората,

Човек на скърби и навикнал на печал 

И аз искам да ви кажа нещо, приятели. Ако минавате през скърби, да знаете, че Той преди вас е понесъл вашите скърби. Той е преживял и понесъл твоите скърби върху Себе Си. Това са едни много добре новини. Печал и скърби. Той е понесъл твоите болки на кръста. Така че днес можеш да имаш вътрешно изцеление. Твоите емоции могат да бъдат изцелени. Твоето минало може да бъде простено и заличено. Кръвта на Исус има огромна сила. Понякога подценяваме силата на кръвта на Исус и казваме: „О, дали Господ може да ми прости?” Какво мислиш ти? – че твоя грях има по-голяма сила от кръвта на Исус ли? Че колко голям е този грях, та да мислиш, че е по-силен от кръвта на Исус? Той затова дойде, за да спаси човечеството. Нима мислите, че Бог не  е Всемогъщ, за да не може да измие всеки един грях. И Той казва:

Греховете ви ще простя и няма да ги помня вече 

Така че миналите грехове, които ти си изповядал пред Бога, и си се отрекъл и си ги оставил, Господ казва, че няма да ти помни вече. Хората могат да ти припомнят, но Той ги е забравил. Дявола може да ти ги припомни, но Той ги е забравил. Сутрин може да се събудиш и да се сетиш за това, което е било, но Господ вече ги е забравил. Веднъж говорих върху Второзаконие 9 глава и там Той казва:

Второзаконие 9:5 Недейте да си мислите, че Аз ви давам Обещаната земя заради това, че вие сте много свети. 

Когато започнем малко по-добре да живеем като християни, ставаме толкова свети, че започваме да осъждаме другите. Обаче Господ казва:

Не поради това, че вие сте много свети, но поради това,

че те са нечестиви, аз ви давам земята.

Хора, вие можете ад видите колко сме свети; надникнете насам, натам, в семейства, в църкви и ще видите до къде сме я докарали. Но можем да я докараме по-добре. Амин! Има възможност. И ще ви кажа как. Възможността е тази, че има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа.

Това, което днес ще направим тука, и това, че ще има хора, които ще получат изцеление и изцеление, няма да бъде защото някой човек има нещо повече от друг, или знае нещо повече от друг, а това ще бъде за това, което Христос е направил на кръста.

И, както човек, от когото отвръщат хората лице,

презрян бе и за нищо го не счетохме.

4. Той наистина понесе печалта ни 

Има хора, които имат много печал: за това, че е починал близък човек, за това, че са преживяли семейни проблеми, разводи, раздели, наскърбени, отхвърлени. Армията Господна  е много наранена в момента. Но искам да ви кажа, че има изцеление от Господа. Ето вижте какво казва: Той понесе нашата печал. Това е нещо, което не можем да го разберем, но  е много важно, Той е жертвеното Агне. Помните ли какво казва Йоан Кръстител?

Ето Божият Агнец, Който носи греховете на света 

Той е  носел греха на света още преди да отиде на кръста. И Той каза на паралитика: Греховете ти ес прощават. Защо? Защото Той понася греха. Вижте, в духовния свят няма така нещо да изчезне. Той прощава греха на човека, защото го взема върху Себе Си. Той взема вината ти върху Себе Си, Той взема престъплението ти върху Себе Си. Затова можеш да имаш прощение. Защото Той го понася сам. Той затова пострада, защото понесе нашите беззакония и нашата вина. И тука се казва:

4. Той наистина понесе печалта ни,

и със скърбите ни се натовари. 

Обаче в оригиналния език се казва:

4. Той наистина понесе нашите болести,

и се натовари с нашите болки.

И аз това го разглеждам по следния начин: Той понесе нашите болести – болести на нашето тяло. Той понесе болестите на тялото ни върху себе Си. По какъв начин Бог изцелява болестта? – тя не изчезва, а просто Бог я взема върху Себе Си.  

и се натовари с нашите болки.

Какво значи болки? Болките говорят за душевните болки, за душевните рани, които има вътре в нас. Аз ви моля да си отворите сърцата  и това нещо да влезе във вас, защото някои от вас имат защита; изградил си си защита като броня. Поради многото наранявания, се получава отред една броня, и това пречи и на Божието слово да влезе във вас. Но ти трябва да сложиш бронения нагръдник на правдата и щита на вярата. И когато срещу тебе стои дявола и идва да те атакува с огнени стрели. Обаче, когато Божието слово идва отвори си сърцето, защото Божието слово  е като скалпел, който влиза в сърцето и изрязва болното и помазва и изцелява болката. Амин! Затова сега, докато говоря, знаете какво говори словото:

Изпраща словото Си и ги изцелява. 

Ето това е, което става в момента. Така че приемайте го в името на Исус Христос. 

4. Той наистина понесе нашите болести,

и се натовари с нашите болки.

Така че едното говори за телесно, а другото говори за емоционално и за умствено. Той понася всичкото това в душевната област. Помните ли какво казва словото в:

Евреи 4:12 Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч (или от всеки скалпел), остър и от двете страни, пронизва и разделя духът от душата, 

Ако има нечист дух го отрязва. Разделя също духът от душевните проблеми,

ставите и мозъка, 

най-вътрешните части на тялото. Виждате ли, духът, душата  и тялото. Божието слово ги докосва и трите и ги разделя, разфасова, действа и изцелява и след това ги събира заедно.

После какво се казва в:

Псалм 7:2 Да не би да скъса като лъв душата ми

и да я раздере без да се намери избавител. 

И този лъв, за когото се говори е сатана, който е минал и е разкъсал душата. Някои хора са с разкъсани вътрешности, с разкъсани души. Отвън може да изглеждаш много лъскав, обаче отвътре имаш разкъсване. И това е от сатана. Но благодаря на Бога за Псалм 23, който казва:

Господ е Пастир мой, няма да остана в нужда.

На зелени пасбища ме успокоява (мир ти дава),

При тихи води ме завежда (тишина),

освежава душата ми. 

Обаче английския превод казва: възстановява душата ми. Това е възкресяване  и възстановяване на душата – възстановяване и възкресяване на емоциите, на мислите, което лекарите го окачествят като емоционални, душевни проблеми, психически, психологически проблеми. Решението не е тука, ние уважаваме докторите, но решението не е при докторите. Решението е пир Лекаря на лекарите. Слава на Неговото име. Защото Той е Този, Който може да изцели сърцето ти докрай. Така че тука се казва:

А ние обаче Го счетохме за ударен,

поразен от Бога и наскърбен.

5. Но То беше наранен поради нашите престъпления,

Бит беше поради нашите беззакония.

Върху Него дойде наказанието докарващо нашия мир

И в Неговите рани ние се изцелихме. 

Този стих е просто цяла бомба.

„Боже, аз Те моля за дух на откровение, защото трябва ад имаме дух на откровение, за да го разберем това нещо.”

5. Но То беше наранен поради нашите престъпления 

Какво са престъпленията? Престъпник е човек, който е извършил престъпно деяние. Той (Исус) е наранен, ръцете му са наранени, поради твоите дела, които си извършил в живота си. И не само в миналото – за това, което си извършил и вършиш Неговите ръце са били приковани на кръста. След това се казва:

Бит беше поради нашите беззакония, 

А беззаконията са неща, които са вътре в твоето сърце. Ти може дори да не си ги извършил, може да са нещо, което да се таи тайно, или да си мечтаеш за него, да си мислиш за него, да си копнееш за него, което да е греховно. Но Той е бил бит за тези неща, които са вътре в тебе, за да можеш да бъдеш изцелен от тях, от твоите беззакония. След това:

Върху Него дойде наказанието докарващо нашия мир

Не само греховете и беззаконията, на и наказанието, т.е. вината. Вината Той я понесе. Защото ако не беше понесъл вината, ние не можем да имаме мир с Бога. Ние сме били във война с Бога  и Той понася върху Себе Си вината и наказанието, за да можем ние да имаме мир с Бога, даже и мир помежду си. Нека да погледнем на мира с Бога, който е толкова важен. И накрая:

И в Неговите рани ние се изцелихме.

Но искам тука да ви обърна внимание: Първо се говори за престъпления, после за беззакония, после за наказание, и накрая се говори за изцеление. Много пъти, причината поради която човекът не е получил изцеление, затова, че не се е справил с греха В смисъл такъв, че или има грях в живота ви, който не е изповядан… Някои се молят: „Господи, прости ми, ако нещо съм направил.” А има нужда конкретно да Му кажеш какво си направил, да го изповядаш пред Бога, да го кажеш с устата си. Оня грях, който го изповядаш, той е простен.

Йоан 1:9 …Той е верен и праведен да ни прости

 греховете и да ни очисти от всяка неправда. 

Обаче когато ги изповядаме.

Който крие греха си няма да успее,

но който го изповяда и остави ще намери милост. 

Забележете, че има и оставяне на греха, не само изповядване. Английският превод казва: „да се отрече от него”.

Особено окултните грехове – ходене при врачки, гледачки, баячки, леене на куршуми, екстрасенси, всякакви източни учения, неща, свързани с ходжи и т.н. Всичко това трябва да се изповяда  и да бъде отречено, защото често пъти има нечисти духове, свързани с това.

И това нека да ви кажа, което е много важно. Ако имаш в двора си едно дърво, което дава лош, горчив плод, горчиви круши например. И ти си казваш: „Аз трябва да се справя с това дърво, дай да обера всичките круши, догодина вече няма да има круши.” Другата година вероятно пак ще има круши, и по-другата година пак ще има круши. И много пъти хората ходят на богослужения, и се опитват да се отърват от плода, но не искат да се отърват от корена. Това, което трябва да направиш е просто това дърво да го изкорениш. Ето това решава проблема. Не плода е проблема, коренът е проблема. Много хора говорят на плодовете, плода на духа, обаче по важното е не плода, а духа. Има ли го духа, плода ще дойде, няма ли го духа, плода го няма. Така че не гледай плода, гледай духа, не гледай плода, гледай корена. И хората казват: „Тук ме боли, там ме боли…” и това е вярно.

Обаче искам да ви кажа: Нека да обърнем внимание на нещата, които са застанали като пречка по пътя за изцеление. И веднага искам да кажа: това не е обвинение. Защото някои хора така дълбоко го приемат, като казват: „Явно аз съм виновен и няма надежда за мене”. Напротив. Току що говорихме за това, че има надежда, защото Христос понесе всичко това върху себе си. И ние трябва да сме честни с Него. Господ не приема лицемерие. И не да се молим така: „Господи, ако нещо съм ти съгрешил, прощавай.”

Трябва да му Го кажеш, и да съжалиш, някои има нужда да разкъсат сърцата си,  а не дрехите си, както казва Божието слово, за да могат да могат ад получат това истинско покаяние и да получат изцеление. Ако се обърнем към Него, казва Господ, Той ще ни изцели. В Деяния на апостолите 28 глава се казва: …да се обърнат към Мене и Аз да ги изцеля.  Покаяние, покаянието води към изцелението. Също има хора, които задържат в себе си и не искат да простят. Но има една зависимост. Господ казва:

Ако ние не простим на някого,

и Господ няма да ни прости. 

Ние може да сме християни, обаче Той казва,че трябва да простим. Освободи се от това нещо. Освободи се и Господ ще изцели сърцето ти. Каквото и да има в сърцето ти, днес кажи името на човека пред Бога  и кажи:

 „Господи, аз сега вземам решение и прощавам на този човек, който толкова много ме е наранил, който ми е съсипал живота. Аз прощавам Господи и Те моля да му простиш,  и да го благословиш и на мен да простиш, очистиш и изцелиш.”

Ето това е много важно да кажем.

И нека се обърнем км Матей 8 глава, където Исус изпълнява това пророчество.

Матей 8:14 Когато дойде Исус в къщата на Петър,

 видя, че тъщата му лежеше болна от треска.

Допря се до ръката й и  треската я остави. 

Какво е станало, когато се е допрял до ръката й? Получила се е размяна – взема болестта от нея  и й дава здраве. Треска, това е висока температура, грип или каквото и да е било, не можем да знаем. Обаче в този момент на докосването се получава една размяна – болестта отива при Господ, изцелението отива при нея.

Вижте, изцеление. Изцеление идва от тяло. Ако врагът е дошъл и по някакъв начин е откъснал нещо, или по някакъв начин е наранил нещо, Господ го прави цяло, или съвършено.

И после се казва:

Когато се свечери, доведоха при Него

 мнозина, хванати от бях. 

Т.е. имали са нечисти духове.

Той изгони духовете с една дума, 

 казва тука, а друг превод казва:

Той изгони духовете със словото Си, 

И аз това го казвам, защото някои хора мислят, че непременно с една дума трябва да излязат. Ако излязат с една дума, слава на Бога за това. Обаче много пъти не излизат с една дума, дори и при Исус не излизаха с една дума.

и изцели всичките болни, 

Исус изцели всичките болни. На няколко места го има. И защо го направи?

За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия 

Това, което четохме преди малко. И той цитира този стих:

Той взе на Себе Си печалта ни и със скърбите ни се натовари

Той взе на Себе Си нашите немощи и понесе нашите болести. 

Значи Той се докосва до хората и болестта излиза от тях и отива на Него. И днес, вие знаете на кръста понесе нашите болести  и нашите немощи. Когато ти получаваш изцеление трябва да знаеш, че твоята болест от твоето тяло отива на Неговото тяло.

В духовно отношение, законно, легално, твоята болест  е там. Но днес това фактически може да стане. Ти да го усетиш, че си изцелен в тялото си  и като отидеш да ти направят снимка да кажат: „Къде отиде тази болест.” И ти тогава трябва да кажеш: „Тази болест, която беше в моето тяло отиде в Неговото тяло. Амин! Да свидетелстваш за Него.

Защото Той е Агнето. Никакъв друг курбан и никакъв друго агне не могат да ни помогнат. Това е Божието Агне, един път завинаги принесено в жертва чрез Неговата

Той взе на Себе Си нашите немощи и понесе нашите болести. 

И поради това нещо Той можа да изцели всичките болни и да изгони духовете. Амин! Виждате, че дори и освобождението го е извършил на кръста. Тука думата е „немощи”.

Знаете случая с жената в Лука 13 глава, се казваше, че  е била сгърбена и не е могла да се изправи и че е имало дух на немощ в тялото й. Дух на немощ означава „не можеш”. Когато има нечист дух ти не можеш нещо да направиш, когато дойде Светия Дух ти можеш всичко да направиш. По това различавайте – Божият Дух е Всемогъщ, нечистия дух е немощен в тялото. Бог ни дава живот, дявола – смърт. Бог ни носи изцеление, дявола ни дава болестите.

Както тука се казва, че:

Доведоха при Него мнозина, хванати от бяс

и изгони духовете и изцели болните 

Първо изгони даже духовете.

И днес готов ли си да гоним дух от тебе, да гоним дух от тялото ти или от душата ти, ако това е необходимо? Готов ли си?

Бог на смирените дава благодат,

а на горделивите се противи. 

Някои хора си мислят: „Под достойнството ми е да имам такова нещо.” Обаче:

Не бой се, само вярвай. 

Важното е да бъдеш изцелен. Не е толкова важно, че скалпела е минавал през тялото ти и се е ляла кръв. По-важното е, че тумора е изваден и сега си здрав  и ще живееш.

Така че нека да позволим на Божия Дух да служи на всеки едни. Някой казва: „Ама защо този е на земята паднал?” Няма да бутаме никой, обещавам. Обаче, ако някой лежи на земята знаете ли какво означава това? – това означава, че той  е на операционната маса и доктора Исус, най-добрия хирург го оперира в момента  и върши нещо. Когато човекът бива опериран, често пъти е в легнало положение, да не кажа почти винаги. Така че Бог използва това време, и ти гледаш човека и се чудиш какво става в него, но Бог върши нещо в неговото тяло. Амин!

„Благодарим Ти Господи за Твоето слово, благодарим Ти за това, че Твоето слово е меч, който пронизва до разделяне на душата от тялото, ставите и мозъка  и издирва помислите  и намерението на сърцето.”

Амин!