Воини Господни

 „Водените от Божия Дух

те са Божии синове /2

Защото не сме приели дух на робство,

за да бъдем пак на страх.

Приели сме Дух на осиновление,

чрез Който и викаме:

Авва Отче, Авва Отче, Авва Отче,

Алелуя./2”

(песен)

„Той свърши всичко, спечели битката,

сатана е паднал, победил е Христос,

Исус е Господ, о, Алелуя,

Той е Цар на моето сърце.”

Исус е Господ /3, да, Той е Господ,

Исус е Господ /2 на България.

Алелуя /6

(песен)

Ако Аз, чрез Божия Дух действам,

 казва Исус, то Божието Царство

е дошло върху вас.

 

Нека приятели, врагът да бъде вързан  и царството му разрушено,  и нека да дойде Божието Царство и да бъде Божията воля, както на небето, така и в България, както на небето, така и сред българския народ в името на Исуса Христа.

Господ иска да изгради армия и ти да станеш един от войниците в тази армия. Смел(а) като тези, които застават и пият от водата директно от водата на живота без страх. Така че, бдете смели, дързостни и бъдете войнствени.

Исаия 61:1-3 Духът на Господа е на тебе, защото Господ те е помазал да проповядваш Евангелието, изпратил те е да превържеш сърцесъкрушените, да проповядваш освобождение на пленниците, пускане на свобода угнетените, да отваряш очите на слепите и да прогласяваш благоприятната Господна година на Божията благодат. Време, в което врагът да бъде осъден, а народа да бъде освободен.

 

Слава на Господа Исуса Христа.

 

„Исус е Господ /3, да, Той е Господ,

Исус е Господ /2 на България.

Алелуя /6”

(песен)

 

Амин!