Гедеон (I поучение)

Интернет предаване на живо от Испания с пастор Пламен Петров на 02.12.2010 г. 


И сега нека отидем в Съдии 6-тата глава и да започнем да изучаваме Божието слово. Това е прекрасно. Това е историята за Гедеон.

В Библията се казва, че е хубаво да прочитаме Божието слово. И аз сега ще ви чета и е хубаво да си отворите Библиите и вие да четете успоредно с мен.

Съдии 6:1 И израилтяните сториха зло през Господа 

Виждате, че Божия народ може да върши зло пред Господа. Това, че някой е Божии човек, не означава, че само добро ще върши. Затова е Божието слово, както се казва в:

2 Тим.3:16,17…за да бъде Божият човек усъвършенствуван,

съвършено приготвен за всяко добро дело.

Съдии 6:1 И израилтяните сториха зло през Господа;

И Господ ги предаде в ръката на Мадиама за седем години. 

Виждате ли каква е причината народа да изпада в робство. Това важи също и за държави – цели държави могат да влязат в робство; семейства могат да влязат в робство; отделни личности могат да влязат в робство. Поради какво? – поради греха.

Понеже те сториха зло пред Господа, Господ ги предаде в ръката на Мадиама. Мадиам е образ на сатана в случая.

…за седем години. 

По какъв случай Господ ги предаде в ръката на Мадиама, знаете ли? Той не ги дава ей така – вземи ги! Когато Господ е с нас врагът не може да ни докосне, но когато Господ бъде наскърбен поради греха и се оттегли, тогава няма вакуум. Тогава врагът идва и атакува. Това е начинът, по който идва врагът – в резултат на оттеглянето на Господа.

2.И ръката на Мадиана преодоля над Израиля;

и поради мадиамците израилтяните си направиха

ония ровове, които са по горите, по пещерите и укрепленията.

И поради мадиамците, които ги атакуват, израилтяните започват да крият производството си, започват да крият богатството си.

Когато има нечестиви управници, виждате, хората се крият, хората се плашат, има страх в атмосферата. Вие може да го усетите това – несигурност и страх, какво ще стане утре, как ще изкараме днес. Защо? – заради мадиамците, заради врагът, хората започват да се крият, започват да крият онова, което имат, за да не би някой да ги ограби, за да не би някой да злоупотреби с тях.

3. И след като Израил посееше, мадиамците, амалчаните и източните жители

дохождаха и нападаха против него; 

Ето, виждате едно нещо. Сеене – сеене на слово, на финанси, на други неща… Виждате ,че има поглъщател, изпратен от врага, в случая мадиамците, амаличани и източни народи – три вида войски, насочени срещу Божия народ Израел, за да може да ги крадат. Помните какво каква:

Йоан 10:10 Крадецът идва за да открадне, да убие и разруши. 

Да открадне – ето виждате „крадецът” идва (дявола), да разрушава и убива.

4. и, като разполагаха стан против тях, унищожаваха плода на земята чак до Газа,

и не оставяха храна за Израиля, нито овца, нито говедо, нито осел. 

Врагът разполага стан против Израел. Виждате, че против нас като Божии народ застава врагът и разполага стан, с цел да унищожава плода ни. Кой плод да унищожи? – плода на Духа на първо място – любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост, милост, милосърдие, верност, себеобуздание и пр. Целта на врага е този плод да го няма в църквата – лозата да не даде плода си, сладкия плод на лозата.

И не само това, но не оставяха и храна на Израел. Плода означава и души, плода представлява и храната, защото те работят, за да могат да се нахранят. Да има духовен глад – има специални пратеници на врага, които да ограбват Божието слово, така че да няма слово. Ние за това трябва да се молим: Божието слово от небесата да може да слезе и да нахрани хората. Защото хората може да гладуват за словото. Това, че има Библия не значи, че народът е нахранен, вие много добре го знаете. Има някои дори ходят на църква, събират се заедно и пак стоят гладни в Духа.

И тука виждате, че не оставяха храна в Израел, духовната храна. Но не само духовна, но и физическа храна не оставяха. Виждате колко хора живеят днес на ръба на глада. Крадецът идва и краде от храната. И така:

и не оставяха храна за Израиля,

нито овца, нито говедо нито осел.

5. Защото дохождаха с добитъка си и с шатрите си,

 и влизаха в страната многобройни като скакалци, 

Вижте, това е образ на демонична армия, която навлиза в нашата територия.

Безбройни бяха те и камилите им, 

Камилата е нечисто животно. Помните Исус какво каза на фарисеите:

Комара прецеждате, а камилата оставят. 

И комара и камилата е нечисто животно, но по-голямото е камилата. А Той казва за фарисеите, че се хващат за малката нечистота, а остават големите нечистотии. Камилата е нечисто животно, въпреки, че е с раздвоено копито, тя не преживя.

 И навлизаха в земята, за да я опустошават. 

Ето, виждате, крадецът идва, за да опустоши земята. И някои от нас, било то в семейство, било то в бизнес, било то в здраве, в финанси, в някои от областите има опустошение, разрушение, което е причинено от тези орди на врага. Вижте колко реално е духовното воюване. Всичко започна обаче с греха.

6.Така Израел изпадна в голямо униние поради мадиамците; затова израилтяните извикаха към Господа.

 И накрая, след всичкото това нещо, се стигна до там, че народът на Израел не може да издържи, не може да се справи и вече обръща главата си към Господа, и започва да вика към Господа за помощ. Ето това е началото на промяната.

 2 Лет. 7:14 Ако народът Ми се смири и извика към Мене и остави грехът си….. ще изцеля земята му.

 7.И когато израилтяните извикаха към Господа поради мадиамците, 8: тогава,

 Исус каза: Искайте и ще ви се даде,

 Тогава Господ изпрати на израилтяните един пророк, който каза:

Така говор Господ, Израилевия Бог: Аз ви изведох от Египет, и ви изведох от дома на робството.

 Сега някой ще каже: „На какво е образ Египет?”  Словото винаги трябва да обяснява словото. Египет, и след това допълва – дома на робството.

9. и ви избавих от ръката на египтяните и от ръката на всички, които ви насилваха,

Забележете, Господ ги освободи (преживяли са освобождение) от ръката (което е властта) на египтяните, които са също образ на дявола и от ръката на всички, които ви насилваха. Насилникът отново е дявола. И после казва:

Като ги изпъдих пред вас, дадох им земята ви.

Господ ги изведе от Египет и ви заведе в Обещаната земя. Освободи ги от едни и изпъди други, за да може да влязат там.

 10. И рекох ви: Аз съм Господ вашия Бог;

Да не почитате боговете на аморейците, в чиято земя живеете.

Обаче вие не послушахте гласа ми. 

Ето го идолопоклонството. Господ казва:

Аз съм Господ, вашият Бог; Да не почитате (да не се покланяте, да не служите) боговете на другите народи, там, където вие живеете. Да не се съобразявате с хората на този свят, да не се съобразявате с техните богове, с техните идоли,

 Обаче вие не послушахте гласа ми. 

Ето колко има (аз лично съм срещал) братя и сестри, като ги притиснат обстоятелствата отиват при служители на врага: било то да се излее куршум, било то да се направи курбан и пр. И след като са вярващи отиват да го правят. И виждате, това е причината. Причината е, че вие сторихте зло, и това зло е, че оставихте Господ и се обърнахте към другите богове и към идолите.

11. И Ангелът Господен дойде та седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на авиезереца Иоас; 

Ето, виждате в резултат на молитвата Бог изпраща ангела Си. Когато се молим на Господа с отчаяние и се обърнем със сърцата си към Него, Той изпраща Своя ангел. Разбира се ангелът Господен в този случай може да става въпрос за пратеникът Господен, който е Исус Христос, преди Той да се въплъти в тяло. Той тогава дори не се е наричал Исус, а се е наричал просто Божия Син или Божието слово. До тогава това му е било името. Когато се ражда от жена, тогава става Човешкия Син, тогава става Исус, и когато приема кръщението в Светия Дух, тогава става Христос. Защо стана Христос? – защото помазанието дойде върху Него чрез Светия Дух. И с вяра в Него ние ставаме християни.

Ангелът Господен – може да става въпрос за Божия Син, но също така може да става въпрос за определено началство, определен ангел-началник, който води със себе си армия (легион).

дойде та седна под дъба, 

Искам да ви покажа колко военна е историята. Много конкретно, много военно в Стария Завет, и в днешно време много военно се движат нещата – или имаш власт, или си под власт.

Днес слушах Откровение на Йоан 3:21 и се казва:

Откровение на Йоан 3:21 На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол (трон), 

както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. 

Който победи, на него ще дам да седне на престола (трон). Какво значи да седне на трона? – Това означава, на него ще му дам власт. Който не победи, няма власт. Властта идва след победата. Исус победи, Той ни подарява властта, обаче ние въпреки всичко да влезем в нея, и влизането пак става чрез победа, трябва също да побеждаваме много неща в живота си.

 И вчера, докато пътувахме в самолета слушахме Хилъри Клинтън да говори и ми направи впечатление, че хората, които имат власт не викат много. Те говорят спокойно, няма защо да впечатляват някого, те просто имат власт. Тихичко може да го каже и думите на мъдрия тихо казани се чуват повече от оня, който вика като безумните. Съвсем спокойно и тихо говореше тази жена, обаче се усеща, че има авторитет и власт и всички слушат внимателно думите й и й задават въпроси. Ето това се нарича власт, това е светска власт.

Обаче в духовния свят виждате Исус каква власт имаше. Какво каза военачалника на Исус? „Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото аз имам слуги и каквото им кажа правят, аз имам войници и каквото им кажа го правят. И няма нужда да идваш, кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.” Т.е. военачалникът знаеше какво значи власт. И ние трябва да се научим на тези неща. Когато ние сме добре с Господа Бог ни издига във власт, когато влезем в грях, други започват да имат власт над нас и започват тормоз.

 Обаче Господ е милостив, хора. Когато народа издига глас към Господа, това беше началото на пробива: 1.молитвата (извикаха с молитва на покаяние); после дойде пророка и им каза словото на Бога. Винаги В началото беше словото, се казва. Даде им словото и Господ пояснява и казва: „Причината да сте в това състояние е, че вие вместо да почитате, и уважавате и слушате Мене, почитате и уважавате идоли и божествата на тези народи, които не са Божии.”

И продължаваме:

А син му Гедеон чукаше жито в лина,

 за да го скрие от мадиамците. 

Какво прави той? – чука жито, да сбере житото, да го сложи в чували и да го сложи в дупките, които е копал. Защо? Да не дойдат враговете да му вземат житото и той да остане гладен. Виждате, Божия народ се крие, страхува се, когато е в робство.

…чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците.

12. И ангелът Господен му се яви и му каза:Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. 

И сега Господ ти казва и на тебе: „Господ е с тебе, мъжо силни и храбри (и жено силна и храбра).” Но когато му каза това, изобщо не си личеше това да е така. Но когато дойде Божието слово под помазанието на Светия Дух, тогава обстоятелствата се променят. Пророческото слово но Господа променя обстоятелствата.

13. А Господ му рече: 

Виждате Гедеон с каква вяра подхожда само.

 О, господине, ако Господ е с нас,

 то защо ни постигна всичко това? 

Ако – и знаете ли колко братя и сестри казват: „Ако Господ е с нас, защо сме на това положение? Ако Господ е с нас, защо не се смили за нас. Ако Господ е с нас…..” Започват въпроси, въпроси… И същото го е казал и Гедеон. Господ не упреква.

ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко това? 

Колко актуално звучи днес.

И къде са всичките Му чудеса, за които бащите ни разказваха, 

Слушаме за чудесата, четем за чудесата, но къде са тези чудеса?

като думаха: Не изведе ли ни Господ от Египет?

Но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадиамците.

14. А Господ погледна към него и каза: 

Забележете тука, ангелът изведнъж се казва Господ, явно тук се отнася за Божия Син.

14. А Господ погледна към него и каза: 

Иди с тая твоя сила и ще освободиш Израиля

от ръката на мадиамците; не те ли изпратих Аз? 

Когато Господ ти говори, може да си слаб, да си немощен, може да си всичко, но иди и с това, което имаш, със силата, която имаш, с уменията, които имаш, с това, което си (слава на Тебе, Боже), иди с тази твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на медиамците, не те ли изпратих Аз?, казва Господ.

Още един път. Защо го повтарям? – защото чувствам помазанието и го повтарям. Като проповядваш, ако усетиш помазанието на Светия Дух кажи го пак. Ето вижте какво казва: 

14. А Господ погледна към него  и каза:

Иди с тая твоя сила, и ще освободиш Израиля

 от ръката на мадиамците; не те ли изпратих Аз?

15.А той Му рече: О Господи!

 С какво да освободя аз Израиля? 

Вижте, той гледа в естественото. Понякога толкова сме се задълбочили да се крием, да се оправяме в естествения свят, да оправяме положението, че просто забравяме кой е Господ.

О Господи! С какво да освободя аз Израиля?

Ето, моето семейство е най-долното между Манасия,

и аз съм най-малък в бащиния си дом. 

Манасия е най-малкото племе, той е от най-малкия дом, и той е най-малкия в дома си. Интересно как Господ все ще намери да използва например последния син – Давид, осмия подред, за който баща му забрави, че го няма в къщи. „А, той ли, не може да бъде той цар. Тука някой от моите големи синове ще бъде цар”, та чак и пророк Самуил, и той се заблуди. Мислеше, че ще е някой от тези високи, големи мъже. (Това не означава, че Господ няма да използва големи и високи мъже).

и аз съм най-малък в бащиния си дом.

16. Но Господ му рече: Непременно Аз ще бъда с тебе;

и ти ще поразиш мадиамците като един човек. 

Господ тука взе да му обяснява, защото разбра, че няма да разбере. Причината не е, че ти си голям, от голям дом или от голямо племе, а причината е, че Аз ще бъда с тебе. И поради това, че Аз ще бъда с тебе, ти ще поразиш мадиамците като един човек.

17.Сетне му каза: Моля Ти се, ако съм придобил Твоето благоволение,

покажи ми знамение, за да зная Кой си Ти, Който говориш с мене; 

Виждате Гедеон с какво съмнение започна и след това му харесва, което чува, но казва: „Кой е пък този, който говори с мене? Искам да ми покажеш знамение, искам да видя кой си ти, който ми говориш с мене.”

18. Моля Ти се, не си отивай от тук, докато не изнеса приноса си и го положа пред тебе. И Той му рече: Ще чакам,  докато се върнеш.

19. Тогава Гедеон влезе, та приготви яре и пресни пити от една ефа брашно; месото тури в кошница, а чорбата тури в гърне, и изнесе ги вън при него под дъба, та ги представи.

20. И ангелът Божии му каза: Вземи месото и пресните пити та ги сложи на този камък, а чорбата излей. И стори така.

21. Тогава ангелът Господен простря края на жезъла, който беше в ръката му, та достигна месото и пресните пити; и излезе огън из камъка та пояде месото и пресните пити; а след това ангелът Господен си отиде отпред очите му.

22. И като видя Гедеон, че това беше ангел Господен, Гедеон каза: Горко ми, Господи Иеова! Защото видях ангела Господен лице с лице.

23. А Господ му каза: Мир на тебе, не бой се, няма да умреш. 

Срещата с Господа променя съдбата на човека. Срещата с Господа е нещо невероятно. Мойсей беше напълно променен при срещата с Господа при една къпина до такава степен, че от един овчар, той стана пастир на цял народ и ги изведе от най-мощната империя с чудеса и знамения. Така че съсипа буквално Египетската империя, разтвори водите на Червено море и народът мина по сухо. Представете си каква промяна в една личност при една среща с Бога.

24. И Гедеон издигна там олтар на Господа, като рече: Иеова шалом (Господ на мира), 

Господ е нашия мир, защото Господ ни каза: „Мир на тебе, няма да имам война с тебе.” Защото трудно е да воюваш с Господа, да риташ срещу остен.

той е до днес в Офра на авиезерците.

25.И същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи Ваалровия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.

26.после на върха на тази скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол, та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш. 

Виждате, че това, заради което Господ беше напуснал Израел беше идолопоклонството – покланяха се на идоли, както Ваал и Ашерата. Имало е жертвеник, и Господ не може да действа, докато идолите са там.

И аз казвам, в нашите домове, в нашия живот, в нашите църкви, ако има идоли, нека тези идоли да паднат, нека да се разрушат. Ако в дома си имаш неща, свързани с идолопоклонството или окултизъм, преди да дойде Божието освобождение, преди да дойде Божието благословение, ти трябва да разрушиш тези жертвеници или олтари на сатана. Някои хора не си дават сметка. Държат си например лято олово, подкови, някои колят курбани, някои петли в основата на къщата, други правят други неща. Просто трябва да се очистим от тези неща. Вижте какво Господ казва: „Първо трябва да събориш единия олтар, за да можеш да съградиш Божия олтар. Виждате ли? Даже казва, с дървата от Ашерата ще изгориш жертвата, т.е. ще използваш това, което отпреди е било идол, с цел да се изгради Божия олтар, като изгориш другото. Господ иска да се изкорени, да се изгори старото, и на негово място да дойде Божия олтар; да дойде кръста, да дойде кръвта на Исус, да дойде Святия Дух. Алелуя!

27.И тъй, Гедеон взе десетина души от слугите си та стори както Господ му каза: а, понеже се боеше от бащиния си дом и от градските жители, затова не го стори денем, но го стори нощем. 

Представете си Израел, до какво положение и бил стигнал. Ако той го беше направил през деня, можеше да го убият. Представете си до къде идолопоклонството е стигнало по онова време. Представете си до къде е било стигнало идолопоклон-ството по онова време, след като Гедеон го е било страх, че той ще съсипе олтара на Ваал и Ашерата. И затова той го направи нощно време, защото пред нощта другите спят.

28. А когато градските жители станаха на утринта, ето, Вааловият жертвеник беше съборен, и ашерата, която беше при него, съсечена, и втория вол цял изгорен но издигнатия олтар. 

Слава на Господа. Разрушени делата на дявола, издигнат Божия олтар. И днес трябва да издигнем Божия олтар, който е кръста.

29. И казаха един на друг: Кой е извършил тая работа? И като изпитаха и издириха, рекоха: Гедеон, Иоасовият син е извършил тая работа.

30. Тогава градските жители казаха на Иоаса: Изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник, и понеже е съсякал ашерата, която беше при него. 

Забележете, искали са да го убият, затова, че той е разрушил идола. Днес има хора, които наричат себе си християни, които ако искаш да разрушиш идолопоклонството, може да ти коства дори и живота. Това не е далече от нас. Дори в нашия град София ги има тези неща. Например тази статуя на свободата с бухала; има и други подобни в други градове. И това говорим за самите статуи, а какво остава за нещата, които са в сърцата. Защото в сърцата са най-големите идоли.

31.А Иоас рече на всички, които се бяха дигнали против него: Вие ли ще защитите делото на Ваала? Или вие ще го спасите? Който защити неговото дело, нека да бъде умъртвен докато е още заран.  Ако той е бог, нека сам защити делото си, като са съборили жертвеника му. 

Хайде да видим какво ще направи Ваал срещу Господа? Ако той е бог, нека се защити сам.

32.За това в същия ден той нарече сина си Ероваал  (Господ на мир; нека се съди Ваал), като казваше: Нека се съди Ваал с него, като е съборил жертвеника му.

 Да се съди с Ваал, влиза в съд с Ваал.

 33. Тогава всичките мадиамци и амаличани и източните жители се събраха заедно та преминаха и разположиха стан в долината на Езраел.  

Врагът като чува, че е разрушен олтара, се уплашва. Защото в основата на Божието действие стои Божият олтар. На Божият олтар се пролива кръвта. Нашият олтар е кръста, и на него се е проляла кръвта на Исус. Въз основа на този кръв ние имаме достъп в молитвите и можем да получим отговор на молитвите си. И въз основа на тази кръв ние можем да имаме победа. И затова се казва, че:

Откровение на Йоан 12:11  Ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето, което се принася на олтара. 

Ние имаме победа. Така че, за да има победа трябва да се изгради олтара. Помните Илия какво направи? Той сложи 12 камъка и изгради олтар, и тогава огънят от Господа слезе върху олтара. Огънят идва върху олтара, огънят идва върху кръвта. Светия Дух слиза върху кръвта. Където кръста и кръвта се проповядват и се живеят, там идва огънят на Светия Дух и има съживлението и живот. Когато чуват враговете и се уплашват. Когато сатана чуе, че се проповядва кръста, че се проповядва кръвта и че се вярва, че се живее разпнат живот, него го е страх, защото знае, че огънят на Светия Дух е близо до идването си.

34. А Господния Дух дойде на Гедеон и той засвири с тръба. 

Господния Дух дойде. Той е военен Дух. Някои хора бягат от войната. Тръбата е образ на война. Библията казва:

Как ще се приготвят за война,

ако тръбата свири неопределено. 

Така че тръбата е за подготовка за бой. Господният Дух идва и подготвя народа за война. И днес Господния Дух идва върху Божия народ, за да ви приготви за войната, за последната битка, която идва. И ние ще бъдем победители в името на Исус.

Защото по-велик е Този, Който е в нас от този, който е в света.

 

34. А Господния Дух дойде на Гедеон и той засвири с тръба; и авиезерците се събраха да го последват.

35. После изпрати вестители до целия Манасия, та и той се събра да го последва; прати вестители и до Асира, до Завулона и до Нафталима, а те дойдоха, та ги посрещнаха. 

Виждате, че той не само призова към битка, но призова и към единство. И когато дойде Господния Дух, народа започва да се обединява, ще дойде единство. Но единството ще дойде, приятели, от олтара, идва от кръвта, идва от кръста, идва Божия огън и носи единство и призовава към война. Трябва да станем  и да смачкаме главата на змията, както казва една възрожденска песен: „…докато змията е малка, дайте да се съберем, с крака да й строшим главата, свободни да се назовем.”

Така че слава на Бога. Чувствам помазанието на Светия Дух. Господ иска да ви направи войни, Господ иска да ви направи силни: „Мъжо силни и смели” в името на Исуса Христа. 

36. И Гедеон рече на Бога: Ако искаш да освободиш Израиля с моята ръка, според както си казал,

37. ето, аз ще туря руно вълна на гумното; 

Искам да ви покажа нещо: Вижте колко пъти Гедеон изпитва Господа, иска да е сигурен. Не да си въобразява неща, иска да е сигурен. Защото, когато Бог прави нещо, когато Бог говори нещо, то е реално, то дава реални резултати. Светият Дух е Дух на реалност. Когато ти следваш Духа на Бога ще има резултати, ще има плод.

37. ето, аз ще туря руно вълна на гумното;  ако падне роса само на руното, а цялата почва остане суха, тогава ще позная, че ще освободиш Израиля с моята ръка, според както си казал.

38. Така и се случи: защото като стана рано на сутринта, той изстиска руното, и роса потече из руното, пълен леген вода.

39. И Гедеон рече на Бога: Да не пламна гневът Ти против мене, и аз ще продумам само този път; да опитам, моля Ти се, само тоя път с руното; сега нека остане сухо само руното, а по цялата почва нека падне роса.

40. И Бог стори така през оная нощ, само руното остана сухо, а по цялата почва падна роса. 

И тогава виждате Гедеон беше сигурен вече.

Съдии 7:1 Тогава Ероваал (който е Гедеон) стана рано, и всичките люде, които бяха с него, та разположиха стана си при извора Арод; а станът на мадиамците беше на север от тях, в долината на хълма Море. 

„Ероваал” означава, „Този, който се съди с Ваал”. Какво означава това? Това означава, че той воюва с Ваал, той воюва с идолите, той воюва с врага. Това е Гедеон – военен мъж.

Забележете, помазанието идва с цел война. Духът на Господа слезе върху Самсон и той го хвана и го разкъса като коте, хвана хиляда човека с една челюст, която е образ на пророческото слово и ги изби, хвана триста лисици и ги унищожи и още какво ли не. Духът на Господа слезе върху Самсон и той счупи стълбовете и три хиляди човека умряха тогава от града.

Така че Духът на Господа идва с цел война. Който не иска да воюва, за какво му е Духът на Господа, само да се наслаждава. Живеем във време на война и има нужда да станем военни мъже и жени и да започнем да атакуваме и побеждаваме.

Съдии 7:2 И Господ каза на Гедеон; Людете, които са с тебе, са твърде много, за да предам медиамците в ръката им, за да не би да се възгордее Израиля против Мене и да каже: Моята ръка ме избави. 

Погледнете го това. Господ казва:”Много хора сте, не мога да ви предам противника в ръката. Господ иска да се движим в чудесата. Той казва: „Ако излезете и се биете с тях,  така както сте, може да си помислите, че вие сте победили. Затова не искам да излезете толкова много. Не искам да сте силни, Аз искам да поддържате слабост, искам да поддържате немощ,”

Защото в човешката слабост и немощ Божията сила действа съвършено и безпрепятствено. 

Някой се оплаква, че е слаб. Именно в нашата немощ и слабост действа Божията сила безпрепятствено.

Ще ви разкажа един случай. Един Божий човек, американец, като разбра как сме тръгнали за Испания без никаква сигурност и без нищо, той каза: „Е, това американците не могат да го разберат. Те искат всичко да им е точно, всичко да им е подредено, всичко да им е снабдено, за да могат да тръгнат нанякъде. Те не знаят какво е да тръгнеш нанякъде и там, където отидеш да очакваш Бог да снабди нещата.” Но ние, понеже сме свикнали да живеем в немощ и в слабост, тръгваме, без да знаем какво ще бъде. И Господ ни посреща във вярата. И аз искам да ви кажа, че прекрасна възможност стои пред българските християни, защото времената са много трудни, да се научим да живеем с вяра, да ходим по водата, да излезем от лодката  и да видим чудесата на Господа. Защото Господ не действа чрез човешка сила и човешки мишци, Той действа чрез Своята сила.

Захария 4:6 Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите.

 

3.Сега, прочее, иди, прогласи на всеослушание пред людете тия думи: Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде в галаадската гора. 

Какво казва Господ? – Който се страхува да се махне. Защо? Защото страхът е зараза. Както вярата се предава, както помазанието се предава, така и страхът се предава. Ако между нас има човек, който непрекъснато се ослушва  и казва: „Какво ще стане с това, какво ще стане с онова, колко е страшно”, той предава този страх на другите и всички започват да се страхуват.

Помните ли, когато трябваше в Числа 13 глава да преминават река Йордан. Бяха изпратени 12 съгледвачи. Двамата казаха: „Можем да влезем в земята, Господ е с нас, да отидем да я завладеем!” Но десет от тях се уплашиха. И понеже се уплашиха, заразиха целия народ, и народа още 40 години стояха в пустинята заради тези 10 човека.

И Господ тука казва:

Нека тези, които ги е страх, да се махнат. 

Да не правят число, защото Господ не се нуждае от число, Господ се нуждае от сърца. Може двама или трима да са…., Той използва дванадесет ученика, за да обърне света на обратно.

И върнаха се от людете двадесет и две хиляди, и останаха десет хиляди. 

Представяте ли си  22 хиляди души се върнаха (страхуваха), а останаха 10 хиляди души.

4. Но Господ каза на Гедеона: Людете пак са много; заведи ги при водата, и там ще ти ги пресея; и за когото ти кажа: Тоя да отиде с тебе, той да отиде с тебе.; а за когото ти кажа: Тоя да не отиде с тебе, той нека не отиде. 

И така, Господ каза на Гедеон: „Искам пак да пресея хората, защото ако сте много пак ще решите, че сте много силни.” А знаете, че войната е на Господа и Господ е наша сила.

5. И той заведе людете при водата; и Господ каза на Гедеона: Всеки, който полочи с езика си от водата, както лочи куче, него да го поставиш отделно, така и всеки, който се наведе на коленете си, за да пие.

6.И числото на ония, които полочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше триста мъже; а всичките останали люде се наведоха на колената си, за да пият вода. 

В тези стихове има голяма дълбочина. 

7. Тогава Господ каза на Гедеон: Чрез тези триста мъже, които полочиха, ще ви избавя, и ще предам мадиамците в ръката ти; а всичките останали люде нека си отидат, всеки на мястото си. 

Сега говоря това, което Светия Дух ми дава, защото никога не съм го виждал по този начин. Има два вида хора – едните се наведоха да пият направо, а другите на колене и тогава пиха. Много интересно. Господ каза, че тези, които директно като куче пият, тях избира да воюват и да избавят Израил от мадиамците. Защо така? Тези хора се наведоха смело и започнаха да пият от водата директно.

 Тези хора, които пият директно от реката на живота, които пият директно от Господа, те са тези, които Господ използва. Те са тези, които са смели. Не използват други средства, за да пият от Господ, те имат личната връзка с Господа. Тези, които имат лична връзка с Господа, които смело влизат в Неговото присъствие, те са тези, които ще избавят народа. 

8. И тъй, той изпрати останалите израилтяни всеки в шатъра му, а тристата мъже, които взеха храна в ръцете си и тръбите, задържа при себе си. А мадиамския стан беше под него в долината.

9. И в същата нощ Господ му каза: Стани, слез в стана, защото го предадох в ръката ти. 

Предаването на Господ в ръката на Гедеон е преди той да е отишъл там. Значи победата ни е дадена, обаче, той трябва да слезе долу. На нас победата ни е дадена, но ние трябва да влезем в битката. Искам да го видите, защото някои хора казват: „Победата ни е дадена, няма нужда да воюваме.” Господ казва на Гедеон: „Аз предадох Мадиама в ръката ти, но ти влез в битката!”

10. Но ако те е страх да слезеш, слез със слугата си Фура в стана.

11. и ще чуеш какво говорят, и след това ръцете ти ще се подкрепят, за да слезеш в стана. И тъй, той слезе със слугата си Фура до външните части на въоржените в стана.

12. А мадиамците и амаличаните и всички източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци,

А нашите останаха триста човека от 32 хиляди, помните, нали?)

 и камилите им бяха многобройни като пясъка край морето. 

Това е направо невероятно, 300 човека побеждават огромна армия.

13. И като пристигна Гедеон, ето, един човек разказваше сън на другаря си, като говореше:

Сънувах сън, и ето, пита от ечемичен хляб, 

Помните ли, че Гедеон принесе на Господа пресни пити. Това, което си принесъл на Господа, това е твоето оръжие, с което ти ще победиш врага. Това, което си дал в жертва на Господа е твоето оръжие, което ще бъде използвано за поразяването на врага.

като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна;

и прекатури го така, че шатърът се събори. 

Ето, това, което си пожертвал пред Господа, това е победата. Затова, който е пожертвал себе си, Бог ще го използва, за да победи врага. Господ използва това, което е мъртво, което е минало през кръста, онова, което е минало през олтара, за да може да го възкреси и възкресенската сила да възкресява другите. Възкресенската сила на Светия Дух е животворно ухание за тези, които се спасяват и смъртоносно ухание за врага. Слава на Бога.

14.А другарят му в отговор рече: Това не е друго, освен меча на Гедеона (питката стана на меч) Йоасовия син, израилтянина. Бог предаде в ръката му Мадиама  и целия ни стан.

15.И като чу Гедеон разказа на съня и тълкуването му, поклони се; (на Кого? – на Господа се поклони. Слава на Бога) и като се върна в израилевия стан, рече: Станете, защото Господ предаде в ръката ви мадиамското множество.

16. И раздели тристата мъже на три дружини (по 100), и даде тръби в ръцете на всичките и празни водоноси, и факли във водоносите.

17. И рече им: Гледайте мене; и каквото правя аз, правете и вие същото; и, ето, когато стигна до външните части на стана, то каквото направя аз, това да правите  и вие (т.е, учете се от мене).

18. Когато засвиря с тръбата, аз и всички, които са с мене, тогава засвирете и вие с тръбите от всяка страна на целия стан, и да извикате: За Господа и за Гедеона!  

Много интересно, че хем е за Господа, и на второ място: за Гедеона.

И искам да ви кажа един случай. Една сестра отишла в една църква  и казала: „Пастирю, искам да пея в хора на църквата.” И той я попитал: „Ти от коя църква си?” И тя казала: „От вселенската църква.” Тогава пастора й казал: „Тогава отиди да пееш във хора на Вселенската църква.”

Така че виждате: това е била църквата на Гедеон, това е била армията на Гедеон, те са знаели, че са на Господа, защото много хора казват: „Ние сме на Господа”, обаче Господ използва конкретни слуги, чрез които движи нещата. Господ използва слуги като водачи, като лидери и събира около тях множества, които да отидат и да повдигат ръцете им, да слугуват, да служат, както и Елисей слугуваше на Илия, за да може Божието дело да върви. Виждате, че Бог през всички времена е използвал личности: използвал е Авраам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей, Гедеон, Самсон, Давид, Соломон, пророците един след друг… Така че Бог е използвал и  използва личности, които помазва със специфично помазание и със специфично послание… както Йоан Кръстител: глас, прави ги гласове, да отидат и да приготвят пътя на Господа. Всеки има своята специфична задача от Господа.

Така че тука се казва: За Господа и за Гедеона! Понякога на нас ни е трудно да го разберем и казваме: „Гедеоне, ти много се въздигаш, защо трябва да е за тебе, нека да е само за Господа.“ Обаче като се каже: „за Господа“, не се знае за какво, а като се каже: „за Гедеона” се има предвид да се извърши нещо конкретно.

19. И тъй, Гедеон и стоте мъже, които бяха с него, дойдоха при външната част на стана, около началото на средната стража, тъкмо когато бяха поставили часовоите; и засвириха с тръбите и строшиха водоносите, които бяха в ръцете им.

20. Па и трите дружини засвириха с тръбите и, като строшиха водоносите, държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да засвирят; и викаха: Меч Господен и Гедеонов.

21. Всеки застана на мястото се около стана; и целия стан се разтича, като викаха и бягаха.

22. Защото, като засвириха с тристата тръби, Господ обърна меча на всеки човек против ближния му в целия стан; и войската избяга до Ветасета към Зарерат, до околността на Авелмеола при Тават. 

Искам да видите нещо интересно: те тръбят с тръбите; това е образ на хваление и хвалението трябва да бъде военно, нападателно, атакуващо. Ние трябва да се научим на такова хваление, което да разрушава силите на врага. Мнозина не знаят как да го правят това. Но аз вярвам, че в последното време Господ ще научи някой на военно хваление. Как да свирят, че да разрушават крепостите на врага, Ерихонските стени да падат, да се връзват силите на врага. Как да свирят така, че вражеските сили да се объркат, както в случая врагът  е бил объркан и се самоунищожава.

Помните ли какво казва Исус:

Царство, разделено против себе си, не може да устои. 

Как можем да победим царството на врага?  Като го разделим. И виждате как чрез Бог Гедеон разделя царството на сатана. Как го разделя? С тръбите внася объркване в царството и те започват едни против други да воюват, един против други да се унищожават и самоунищожават.

И виждате, че има места в Библията, както и с Йосафат, в резултат на хвалението врагът започна да се унищожава сам себе си. Трите войски започнаха да воюват една с друга и Божият народ нямаше нужда да воюва, приятели.

23. Тогава израилтяните от Нефталим, от Асира и от целия Манасия се събраха, та преследваха Мадиама.

24. И Гедеон прати вестители по цялата Ефремова хълмиста земя да кажат: Слезте против Мадияма и ловете пред тях водите на Йордан до Вет –вара. И тъй, всичките ефремци се сбраха, та заловиха водите на Йордан до Вет-вара.

25. И хванаха двамата медиамски началници, Орива и Зива, Орима убиха при скалата Орив, а Зива убиха при лина Зив. И гониха Мадияма. И донесоха главите на Орива и Зива на Гедеона оттатък Йордан. 

Слава на Господа. Виждате какво става: накрая бяха обезглавени главатарите на войските им. Както се говори в Библията за „силния”.

Как може човек да ограби покъщнината,

 ако не ограби първо силния. 

Бяха обезглавени, и когато началниците са поразени, тогава и врагът е поразен. Ние трябва да се научим на стратегическо, духовно воюване, как да поразяваме силите на врага с оръжията, които Бог ни е дал. И пак казвам: Тези тръби, което са символ на хвалението, но тръбите са също символ и на истинско пророческо хваление и военно, което да атакува силите на врага, и по този начин поразява врага и пуска на свобода угнетените.

„Аз Ти благодаря Господи, за това прекрасно слово, благодаря Ти за Божието слово, което е:

Евр. 4:12  Живо и деятелно, по остро от всеки меч, остър  и от двете страни… 

Благодаря Ти, че:

2 Тим. 3:16 цялото писание е боговдъхновено и полезно за поучение,

за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

17. за да може Божия човек да бъде усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. 

И сега Те моля тези истини да бъдат внедрени в нашите сърца. И не само това, но те моля да въоръжиш народе Си, да направиш народа Си силен, мощен, единен и да научиш Твоя народ Господи, как да води битката, както Гедеон и неговата армия. И въпреки, че са били малко са поразили врага, защото:

Велик е Господ, Който е сред Израел.

Велик е Господ, Който е в Църквата. 

Нека да кажем колко Велик е Господ:

„Ако Бог е от към нас,

кой ще бъде против нас,

срещу Божиите избрани

няма сила, нито власт.

Аз избрах да служа днес на Силния,

Той е моя крепост, моя канара…

(песен)

 Благодарим Ти Господи и Ти отдаваме слава!

Амин!