Сей на нивата си

Поучения на пастор Пламен Петров, 03.12.2010 г.

Видео: http://www.bibliata.tv/watch_video.php?v=b07221e023d44b7

Каквото посее човек, това и ще пожъне.

Това е много важно нещо. И ако гледаш на дома си като една нива, какво сееш с устата си, това и ще пожънеш. Какво позволяваш да се посее? Ако позволяваш на телевизора по цял ден да сее грях, да сее светски неща, това ще пожънеш в себе си и в децата си. Ако позволиш на интернета да бълва и да сее лошо семе в теб и в децата ти, в един момент ще пожънеш лошите плодове.

 Но ако сложиш кепенците на тези сеячи, и започнеш да сееш словото на Бога в семейството си – да кажем примерно вечер, поне половин час, да се прочете от Библията, да се направи молитва върху Библията, и това ще промени много ситуацията. Да се вземе една глава от Библията и внимателно да се прочете, да има разсъждения върху това, което е прочетено, после да има молитва върху него, да се изпее една или две песни. И ето, това съвсем променя духовния климат в дома. И малко по малко (не става бързо), ситуацията се променя.

Ето сега Криси се е помолила и очаква резултати много бързо. Аз ще ви кажа, че дори и лошите резултати не идват много бързо. Примерно, един човек, за да се самоубие (те го пишат по вестниците еди кой се е самоубил), но той, за да се самоубие, няколко години преди това е сял лоши неща в себе си, говорил е лоши неща, като например, че не иска да живее, гледал е лоши филми, чел е лоши книги, мислил е по този въпрос, мразел е и т. н.

За да може някой да прелюбодейства (някой казва: „Ама той прелюбодейства.”) Ама той да прелюбодейства, той някоя и друга година е лежал на постелката си и е мислил: „Е, сега така и така…” – започва да мисли по този въпрос. „А тази, а онази…”, после пусне телевизора и гледа разни работи, гледа в интернета и започват вече мислите му да работят… И като започне това нещо да работи, работи, работи – сее, сее, сее и в един момент като му се отдаде някоя възможност и бам… И след това: „О, как можа той това да го направи!” Но ти не знаеш колко време преди това той е сял:

КАКВОТО ПОСЕЕШ, ТОВА И ЩЕ

   ПОЖЪНЕШ! – това е духовен закон.

В семейството, казва се:

Който сее вятър, ще пожъне буря в дома си. 

В семейството си, ако ние се прибираме и се караме помежду си, какво може от каране и каране, и каране да пожънеш? Скандали и даже и разводи. И затова хората и се развеждат. Вместо да гледат на семейството като на една нива и няма да сеем тръни и бурени в нивата, но ще сеем добро семе. Значи ще се прибера, ще сея според Божието слово, ще говоря добри неща, ще се учим от добри неща. И полека–лека ще дойде плода, но той не идва за един ден. Например, някой казва: „Аз тази седмица говорих, молих се и няма никакъв резултат, това не работи.” Чакай сега, ти си посял семето и отиваш да го видиш и казваш: „Няма ли да растеш, семе.” Но

има време за сеене, има време за жътва 

Трябва да изчакаш да дойде другият сезон. Тръгва да расте малко и ти не трябва да го хващаш, и да го дърпаш, и да казваш: „Я тръгвай да растеш по-бързо, защото не мога да те чакам.” И ти какво правиш: изкореняваш го.

Както например някоя жена забременява, и бърза да го роди. Но то си идва на времето си. Така и ние, ако абортираш семето на Бога в тебе, като бързаш, го убиваш. Затова трябва да изчакаш да дойде жътвата.

Но това е законът, който Господ е дал – да сеем доброто семе и доброто семе ще даде добър плод.

Ето тука например има една молитва на благословение:

Числа 6:24-26

Господ да те благослови  ида те опази!

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!

Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Това са три изречения, обаче са Божии думи (изречения).

Ако ти полагаш на децата си ръце и изговаряш тези неща върху тях, това може да промени колелото на живота им. Ето, виждате, това е Божието слово, но можеш да го обърнеш и на молитва. Аз съм ви казвал, че можем да се молим по Божието слово, нали? Ето ви една молитва върху Божието слово.

„Господи, благослови ни и ни опази. Господи, осияй  с лицето Си над нас и ни покажи милост. Господи, издигни лицето Си над нас и ни дай мир!”

Ето, молитва върху Божието слово за семейството например, конкретно. Виж колко е хубаво това?

Има например и друго място, което също е една много добра молитва, и това е в 1 Летописи 4:9,10:

1 Летописи 4:9 Явис беше най-много почитам между братята си и майка му го нарече Явис, понеже думаше: понеже го родих в скръб. 

„Явис”, значи „скръбен”. Ние такова име нямаме. Но понеже майка му в скръб го е родила, затова го е и нарекла „скръбен” = „Явис”. И името му означавало, че той ще бъде човек на скръб. Обаче Явис не се е съгласил с това нещо. Има някои хора, които са те нарекли по някакъв начин, прякор може да са ти дали, родители може да са казали: „От тебе нищо няма да стане” или „От тебе това и това ще стане…” И по този начин твоя живот се е насочил по някакъв начин в неправилна посока. Обаче Явис не се е съгласил с името си и вижте какво казва:

1 Летописи 4:10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

Забележете, този човек, който е бил определен за скръб, в резултат на тази молитва животът му се обърна на другата посока, и Бог го е благословил, разширил е пределите му, (т.е. границите, влиянието и т.н.),  ръката Ти да бъде с мене (т.е. присъствието на Бога да бъде с него) и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! Да няма скръб, защото злото носи скръб. Той казва: да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! 

И Бог му даде това, което поиска. 

И сега примерно, аз или ти можеш да застанеш в къщи и да вземеш тези модели за молитви конкретно и да кажеш:

„Господи Боже, в името на Исус Христос Те моля, действително ме благослови, разшири пределите ми, нека ръката Ти да бъде с мене, и ме пози от зло, та да нямам скръб! Дай ми това, което искам Господи, в името на Исус Христос!”

И това е една прекрасна молитва и може да не я повтаряш точно в този вид, можеш да прибавиш или да отнемеш нещо, и Господ ще те чуе.

И така, виждате, че с това нещо, с Божието слово и с молитвата върху него започваме да сеем. И затова ви казах, че ние

гледаме на невидимите,

а не на видимите неща.

Гледаме на онова, което не се вижда. Следователно:

ТРЯБВА ДА СЕЕМ ТОВА НЕВИДИМО, НЕТЛЕННО СЕМЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО В НАС И В НАШИТЕ СЕМЕЙСТВА, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПОЖЪНЕМ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ЖИВОТА СИ.

АМИН!