Молитва за наследственост

Молитва за наследственост

(МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАСЛЕДСТВЕН ДУХ)

Видео: http://www.ustream.tv/recorded/5540980

„Моля те Святи Отче, в името на Исус Христос да простиш всичките ми грехове, беззакония и прегрешения както и греховете на моето семейство чак до Адам. Аз отхвърлям всички родови проклятия, проклятия на посвещение (ако има някакво посвещение, някакъв договор или завет с дявола, аз ги отхвърлям). Ако имам предмети като пръстени, или нещо друго, или семейна реликва, свързано с някакво посвещение, аз го отхвърям. Отричам се от комунистически посвещения, клетви, свързани с комсомол и други такива, отхвърлям ги. Отхвърлям проклятия на посвещение, самонанесени проклятия, проклятия, изговорени срещу мен от други хора. Прости ми за всичко, което съм изговорил/а Господи, за всичко, което съм извършил/а с ръцете си, за всичко което съм изял/а или изпил/а като храни и напитки посветени на идоли, като например празнуване на задушница, подаване за мъртви и други такива. Отхвърлям тези неща, защото са посветени на нечисти духове.

И това се вижда в:

1 Коринтяни 10:20 онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; Аз не искам вие да имате общение с бесовете.

Прости за всичко, в което съм се клел/а, и когато съм бил/а проклинан/а, отричаме се от това. Прости ми за всяка емоционална болка, която съм таил/а в душата и тялото си, вместо да я предам на Исус Христос. Аз те моля Господи Исусе, приеми сега болката ми, изцели раната, изцели съкрушения дух в мен.

Аз отхвърлям всички неправилни духовни и емоционални връзки и ги прекъсвам сега в името на Исус Христос. Ако съм имал/а секс с други хора освен със съпруга си /съпругата си, отричам се и разкъсвам всички емоционални, умствени, волеви, духовни и телесни връзки (ако съм имал/а такива връзки), защото това ми носи не само физическа нечистота (зарази, болести), но и духовни (нечисти духове на прелюбодейство или блудство). Отричам се от всичко това в името на Исус Христос.”

Ако имате връзки душевни на контрол и манипулация от страна на някаква личност, дори тази личност да е родител, молим се така.

„Боже, в името на Исус аз се отричам от душевни връзки на контрол и манипулация и чародейство, духът на Езавел върху мене. Отричам се от всякакви небогоугодни душевни връзки, нека те да бъдат разкъсани в името на Исус Христос. (може да споменете името на човека, който е упражнявал или упражнява контрол върху вас). Отричам се също, ако аз съм упражнявал/а духове на контрол, манипулация, чародейство, Езавел върху други хора, т.е. оставил/а съм духовете на контрол, манипулация и чародейство, Езавел да работят чрез мене. Аз се покайвам, отричам, отхвърлям и разкъсвам всички тези небогоугодни душевни връзки в името на Исус Христос.

Аз прощавам на всеки човек, който ме е наранил или ми е причинил нещо зло. Прости и ти на мен Боже..Аз прощавам на всички всичко, което са ми направили, или когато съм имала нужда не са направили за мен.

Отричам се от отхвърляне, от душевни рани и съкрушен дух, отричам се от чародейство, манипулация, контрол, магии, клетви в името на Исус Христос.

Отказвам да твърдя, че съм болен или изпитвам болка, каквато и да е тя, защото съм изцелен/а в раните на Исус Христос.

Аз отхвърлям всички етикети и прякори, които са ми били поставяни. Отричам се и отхвърлям, когато съм се съгласявал/а с мнения и диагнози на доктори, сестри, професионално грижещи се за емоционалното ми, физическото и душевно здраве в името на Исус Христос. Заповядвам в името на Исус Христос всички тези неща и духове да си отидат от мен в мощното име на Исус Христос.

В името на Исус Христос аз ви заповядвам, вън от мен, напуснете ме сега! В името на Исус Христос, напуснете ме, вън, сега!” Алелуя! Благодаря Ти Господи!

Реклами