Лозата

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 13.01.2011г.


 

Миналия път се занимахме с помазанието на Святия Дух и сега отново ще се занимаем с този въпрос. Защо е толкова важно това? Знаете ли, ние като хора искаме обикновено резултати, на всеки му се иска да бере плодове, на всеки му се иска да има жътва. Обаче, за да може да береш плод, трябва преди това да има корен. За да може да има жътва, трябва преди това да има сеитба. Така че, това което повече трябва да ни интересува е, не плода, а корена. Всеки иска да има плод, обаче забравяме, че плода е на Духа, а не е наш. Така че, за да имаме плод, имаме нужда от Святия Дух. Святия Дух е корена, който причинява плода. Както и в случая с Лука 13, жената която е имала изкривен гръбнак, в гръбначния си стълб е имала немощ. Имала е дух на немощ , който й  причинявал немощ и тя не е можела да стане. Отново виждате, че дух е в основата. В основата на Божието действие стои Духа на Бога. В основата на лошите неща стоят други духове. И всеки един дух има инструмент, с който работи. И инструмента, с който работи е слово. Библията казва в:

Ефесяни 6:17 Мечът на Духа е Божието Слово. 

Тоест инструмента на Святия Дух е Божието Слово. И всеки друг дух също си има инструмент. Виждате по вестниците, по радиото какви неща се изнасят. Постоянно някой нещо говори, някой предава някакво послание. Но истинското послание на евангелието са добрите новини, дадени от Святия Дух.

Деяние 10:38   Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и със сила , Той обикаляше да върши благодеяния поради помазанието и да изцелява всички угнетявани от дявола. 

Ние търсим изцеление и търсим освобождение. Аз знам, че има хора които гледат това предаване главно заради нуждата, нужда от изцеление. Ти имаш нужда от изцеление, или имаш нужда от освобождение. Постоянно хора пишат за нуждата от изцеление, нуждата от освобождение: „Аз имам нужда, аз имам нужда…”, и разбирате ли, че човек просто не може да помогне на човека. Само Бог е в състояние наистина да помогне както трябва на човека. Исус казва също в:

Йоан 8:36   Ако синът ви освободи тогава ще бъдете наистина свободни. 

Синът на Бога ако те освободи, наистина ще бъдеш свободен. И го казвам не като дума, наистина ако Божия Син те освободи, наистина ще бъдеш свободен. Всичко останало е половинчата работа или частична работа или временна работа. Истинското освобождение, истинското решение на твоя проблем е в Сина на Бога. Така че търси Сина на Бога да те докосне и да те освободи.

Той обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола защото Бог беше с Него. 

 Това е причината поради която Исус върши нещата, вършил ги е и ги върши. Това е причината поради която ние днес можем да вършим също тези неща. Причината е, ако Бог е с нас. Разбирате ли, че човек със собствената си сила не може да направи нищо, и за това ние сме свидетели на много говорене, но малко действие. Вие може да видите много пъти посещавайки служения, че  се говорят големи гръмки неща, но много рядко зад тези гръмки неща има реални резултати. Защото резултатите идват в резултат на Духа на Бога. Само Той може да извърши тези неща. Плодът идва в резултат на корена. Плодът е резултат на Святия Дух. И така ние се нуждаем от Святия Дух. Който има нужда да бъде спасен, чрез Духа на Бога Господ докосва човека. Който има нужда да бъде изцелен, само чрез Духа на Бога става изцелението.

 Много пъти си задаваме въпроса: „Защо, Господи пише в Библията

с Неговите рани ние се изцелихме 

 а в същото време на практика го нямам. Ето това е въпрос, който много хора си задават. Ако е истина това, че

чрез Неговите рани ние се изцелихме,

че Той взе на себе си нашите болести и понесе нашите немощи 

 защо го нямам в живота си? И отговорът е следният.

Вие имате две неща:

 Номер 1 – легалната основа, която положи Исус чрез Своята смърт на кръста, където се казва, че чрез неговите рани ние се изцелихме. Това е легалното положение, ние просто го приемаме за истината, и това е пълната истина и ние можем да разчитаме напълно на това.

 Обаче второто, което много пъти пропускаме е, че за да може тази истина да стане реалност в нашия живот не става само чрез самовнушение. Не става само чрез много повтаряния. За да може истината на Божието Слово да стане реалност в твоето сърце, Единственият,  Който може да направи реално словото на Бога в сърцето ти е Святия Дух. Когато Святия Дух вземе нещо от Библията, то става за тебе откровение, става рема. И когато ти получиш тази рема в сърцето си, тогава можеш да получиш резултат от тази рема, чудото в живота си. И получаваш чудото, защото Христос плати цената на кръста. Но не можеш да го направиш без Святия Дух. Истина е всичко, което Христос направи на кръста, но ти все пак се нуждаеш от силата на Святия Дух, за да може Той да вземе това послание и да го направи лично за тебе и да ти даде живот. Святия Дух е Този, Който взема обещанията от Библията и ги прави живи, и ги прави реалност в твоя живот. Исус каза в :

Матей 12:28    Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете тогава Божието царство е дошло върху вас. 

Виждате, че Исус, въпреки че е Син Божий, чрез Духа на Бога изгонва бесовете. И затова Божието царство идва върху хората.

I Коринтяни 4:20   Божието царство е в сила. 

И аз искам да ви покажа нещо, което ще намерим в

Йоан 15:1 Исус казва: Аз съм истинската лоза. Отец ми е земеделецът. 

Лозата е едно дърво, специално дърво. Исус казва: Аз съм лозата. Ето, като четете в Библията за лозата, можете да видите.

Йоан 15:2  Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод бива отрязана. 

Представете си една лоза и тя има много пръчки. Исус е лозата или по-специално Той е коренът на лозата, а ние сме пръчките. Всяка пръчка, която не дава плод, Той я отрязва. Така че трябва да даваме плод. Ето как се дава плод. Всяка пръчка, която дава плод я очиства, за да дава повече плод. Значи има пръчки които дават плод и има пръчки, които не дават плод. Тези които дават плод Господ иска да дават повече плод. Ако ти даваш плод за царството, започни да даваш повече плод. И как става това да даваш повече плод? Той те орязва, защото живите сокове които ти взимаш от корена, от тлъстия корен, тези живи сокове на помазанието, които идват към тебе са от корена на лозата. Врагът има за цел да те разконцентрира и да те разсее, и да отидат в най-различни страни. И вие знаете, че лозите имат едни такива мустачки, които абсолютно никакъв плод не дават. Обаче силата на лозата отива в тези мустачки. И за това имаме един  български празник – Трифон зарезан. Точно тогава се режат лозите, подкастрят се, за да могат да дават повече плод.

 Така става и с нас. Вчера Господ ми показа едно нещо, и това е случая с Исус. Когато Той изпрати и каза на Своите ученици:

По пътя никой не поздравявайте,

 ако някой ви поздрави не отговаряйте.

Същото Елисей каза на слугата си, когато трябваше да възкреси мъртвото момче:

Тръгвай нататък и ако някой по пътя срещнеш не го поздравявай,

 ако той те поздрави не му отговаряй. 

 Изглежда много неучтиво, но Бог вчера ми показа, че Божият служител трябва да бъде концентриран, целенасочен към призванието. Трябва да бъде концентриран за това, към което е изпратен. Виждате ли, Исус праща учениците с определена мисия. И Той казва: Вие отивайте и не обръщайте внимание на нищо друго. Нито на въпроси, нито да поздравявате ако някой ви срещне по пътя, изобщо вървете и вършете работата, която ви казвам, защото иначе ще се разсеете и нищо няма да направите. По същия начин и Елисей каза на слугата си.

  Бог ти дава помазанието с цел да изпълниш определена работа.

Но крадецът идва за да открадне, да убие, и да разруши. 

 Какво се опитва крадецът да направи? Той се опитва по някакъв начин да открадне помазанието на Святия Дух.

 Помните случая със Самсон. Изпратен от Бога да освободи Израел, Самсон вместо да воюва с филистимците, той взе да се занимава с филистимките. Една, че втора, че трета, и накрая Самсон се провали заради тях. Сбъркал, сбъркал, покай се, обърни се към Бога и престани. Но той един път сбърка, и видя че сбърка, втори път сбърка, видя че сбърка и на третия път вече просто стана прекалено много.

Същото нещо е и с удавника. Удавника като започне да се дави, първия път потъва, и след това се издига нагоре и поема въздух, и след това втори път потъва, поема въздух и третия път като потъне може повече никога да не излезе. За това, ако има някой между вас, който потъва два пъти внимавайте с потъването третия път. Трябва да бъдем внимателни. С Господа не трябва да се играе, нито с дявола да се играе. Внимавайте с дявола, да не си играете игра, защото това е игра с огъня.

И така Господ каза: „По пътя не се разсейвайте!” Това се нарича приоритети. Всеки един от нас има нужда да поставя точните приоритети на точното време. Ако искаме действително да изпълним Божията воля трябва да можем да кажем НЕ на много неща. И знаете ли какво се получава? Понякога никак не е приятно да кажеш НЕ, не защото трябва да кажеш на някого, че е лош, не защото човекът няма нужда от помощ, а защото Бог просто те праща да вършиш нещо друго.

Когато Исус отиде в къпалнята Витезда, имаше един човек парализиран от 38 години, който се опитваше да влезе в къпалнята, за да може да бъде изцелен, но просто не можеше да го направи. Исус отива там и е било пълно с болни. Но Той отиде при един човек, защото беше изпратен в този момент до точно определен човек да свърши точно определена работа.

И ние трябва да уважиме Божията воля, защото Бог го изпрати на определено място да върши определена работа. Той в момента не се занима с другите, които имаха нужда. По-късно ще се занимае с някой, преди това също се е занимал, но Бог си има своя ред, по който действа. Има така нареченото водителство на Святия Дух.

Помните ли случая с Павел? Павел пътува из Азия и в един момент си казва: „Аз ще вляза във Витания и ще служа”, но Святия Дух казва: „НЕ”. Павел спи и през нощта сънува сън, че един македонец казва: „Ела и ни помогни”. Господ казва: „Не тука, ето там ще отидеш да дадеш плод”. Той отиде в Европа, в Македония, и благодарение на това евангелието е дошло при нас. Павел трябваше да се подчини. По-късно той отиде и в Ефес, отиде в Азия но на Божието време.

Има хора, когато имаме богослужение по интернет и си мислят, че ти в момента можеш всичко да направиш. В последното видео можете да видите колко хора се нуждаят и викат: „Виж, виж, виж моето дете, виж това, виж онова”.

Обаче когато служиш на Бога, това го казвам на всеки един, който има намерение да служи на Бога, ти не трябва да си ръководен от нуждите, а трябва да си ръководен от Господ. Състрадание трябва да имаш. Обаче вижте какво казва Господ, че

отделени от Него ние не можем да извършим нищо 

Ние може да искаме на всеки да помогнем, но ако не сме с Него и Той не подейства чрез нас, ние не можем да направим нищо.

Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.

Господ ни очиства чрез Своето поучение. Дори сега, докато говоря, има неща, които се очистват и приоритетите идват на мястото си.

Пребъдвайте в Мене, казва Господ и Аз ще пребъдвам във вас.

Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата,

така и вие не можете да дадете плод, ако не пребъдвате в Мене.

Виждате по какъв начин се дава плод. Ето това е всъщност нещото, което един служител трябва повече да го интересува. Дали има връзка, дали има контакт с Господа. Това не зависи от количеството време, прекарано в молитва, нито от количеството време, прекарано в словото, а зависи от качеството на взаимоотношението, което имаш  с Господа. Дали ухото ти слуша Неговия глас, дали сърцето ти е отворено за Неговия глас. Това е нещото, което прави много повече и дава много повече резултат.

 Така че, Исус казва на всеки един от нас: „Ти си изпратен на тази земя с определена задача, с определен призив и твоята работа е да извършиш твоя призив. Да изпълниш или да извършиш твоята работа. Моята работа не е да извърша твоята работа, нито твоята работа е да извършиш Моята работа”.

 Всеки един от нас има специфична работа, която трябва да извърши. Всеки един от нас ще отговаря пред Бога за това, дали е извършил работата, която Бог му е определил да извърши. Специфичната работа,, която Бог ти определя да извършиш е това, което Той иска от тебе. Виждате ли, Господ дава различни дарби и различни служения.

Както тялото  е едно, но има много различни части така и църквата е една, но има много различни служения и различни дарби. 

И всяка една дарба и всяко едно служение, което ние имаме, всяко едно от тях трябва да извърши своята специфична роля, която е определена. И тука казва:

Йоан 15:5   Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод,

защото отделени от Мене не можете да сторите нищо. 

Кой дава много плод? Не този, който се напъва, а този, който пребъдва в Господа. Който стои в Господа, и този който остава в Божието присъствие. Този който дава много плод, и това е което прославя Господа.

Много неща има, които се вършат по човешки и по плът, но Господ иска да вършим нещата по Дух. Има много молитви, които се вършат по плът.Има много поучения, които се правят по човешки и по плът,  доктрини,  дела за Бога. Всички тия ненужни активности, те не са нещо, което носят или могат да прибавят към Божието царство. Защото ние не можем нищо съществено да извършиме без Божието помазание и без Божия Дух. Нуждаем се от Него приятели.

Йоан  15:6   Ако някой не пребъдва в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и събират ги та ги хвърлят в огъня и те изгарят. 

Забелязахте ли: религиозната дейност, извършена без помазанието на Святия Дух те прави да изсъхнеш,, а изсъхналото е за огъня. Не може да си позволим да живеем без Святия Дух, хора, не можем да си позволим да се движим без Него. Понякога ни се струва че това е малка работа, обаче вижте какво Бог казва:

събират ги и ги хвърлят в огъня да изгарят.

 

Йоан 15:7   Ако пребъдвате в Мене и думите Ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. 

Ако пребъдваме в Него и Неговите думи са в нас, тогава ако искаме, ще получим. Има едно пребъдване като условие за получаване на отговори на молитва. Много пъти човек се чуди: „Защо, защо?” Ето едно условие, което е също важно, както и другите условия. Това е условието дали стоиш в присъствието на Господа, дали ходиш с Господа, дали пребъдваш в Него.