Зодии, сънища, окултизъм, фалшиви пророчества и чародейства

Интернет предаване от Испания с пастор пламен петров, 17.02.2011 г. 


Зодии

4 Царе 23:5 И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. 

Тука дванадесетте съзвездия са свързани със зодиите. Разбира се има и други стихове, които говорят за зодиите. Някои християни не осъзнават, че зодиите са окултна практика, която Господ не позволява. Тука виждате, че се говори за поклонение – слънцето, луната, дванадесетте съзвездия, звезди. Нали знаете, че зодиите са свързани с влиянието на звездите върху човека.

В Псалм 121:6 Господ обещава, че слънцето и луната няма да ни навредят. Така че този, който е под защитата на Господа тези влияния на звездите, на луната и на слънцето няма да му навредят и няма да му нанесат зло.

Псалм 121:6 Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем. 

Това е защита. Особеностите на определената зодия, както говорят окултистите, тези особености могат да бъдат победени и преодоляни посредством Божията сила. Така че тия неща няма да те повредят в името на Исус Христос. Нека да ви кажа за „луната нощем да не те повреди”. Имайте предвид че когато има пълнолуние това влияе на определени хора, нали знаете? Така наречените лунатици, някои хора по това време не могат да спят и т.н. И по такова време обикновено служителите на сатана избират да си правят техните мерзости. Но за Божиите хора се казва, че „луната няма да те повреди нощем”. И това е едно прекрасно обещание, че луната няма да те повреди нощем.

 Има най-различни окултни практики, които хората не осъзнават, че са противни на Бога и са противни на Божието слово. И затова ви съветвам, ако се занимавате с такива неща просто да ги махнете от домовете си  и да не се занимавате с тях; да не четете по вестници  и списания какво пиша за вас хороскопа и т.н. Тези неща да не ги правите! Това е, което мога да ви посъветвам.


Сънищата


Също искам да посъветвам хора, които се занимават с тълкуване на сънища чрез съновници или други подобни неща да не го правят. Единствено Господ е Този, Който дава тълкуванията на сънищата. Но нека да ви предупредя нещо: един сън може да дойде от три източника: единният източник е Бог. Можем да го видим в:

Деяния на апостолите 2:17 В последните дни, казва Господ, ще изливам от Духа Си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. 

Виждате, сънуване на сънища в резултат на действието на Светия Дух.

Отделно знаете много добре, че може да има сънища, които идват от дявола. Някои от вас може да са ги изпитвали тези сънища. Например нощно време може да сънуваш сън, който да те изкушава. Дяволът те изкушава чрез съня. Може да има сън, в който дявола да те стресне  и да те уплаши за определени неща. Може също да те излъже за определени неща.

Също има сънища, които хората сънуват от своето си сърце (ако някой намери този стих ще ви моля да ми го изпрати, защото в момента не мога да го търся). Но за сметка на това ще ви покажа един друг стих, който приблизително казва това, което казва другия стих, много интересен стих и се намира в Исаия 29:8. Това е за хора, които не са се научили да изпитват пророчествата, това е много полезно. Знаете в 2 Кор. 14 глава се казва, че един трябва да пророкува, а другите да отсъждат или да изпитват дали пророчеството е от Бога. А тука говорим за сън.  

Исаия 29:8 И както когато гладния сънува ясно че яде 

Българите казват: „Гладна кокошка просо сънува.” Ето от къде са го взели. Гладният сънува ясно.

но, като се събуди, душата му е празна, или както жадният сънува ясно ще пие, но като се събуди, ето той е примрял, и душата му е неутолена. 

Виждате, че когато човек има някаква физическа потребност е нормално да сънува нещо, свързано с нея. И затова има хора съвсем искрено идват при тебе и казват: „Аз сънувах, че Господ ми казва да се оженя за тебе”, защото човекът има някакво привличане  и т.н. Но това трябва да се изпита и трябва да се внимава.

 Ето тука още един интересен стих:

Еклесиаст 5:3 Ето както съновидението произхожда от многото занимания, 

Забелязвали ли сте го това: когато през деня четеш много нещо или вършиш нещо, едно и също нещо много пъти, през нощта можеш да сънуваш същото нещо.

 

Окултизъм

И сега отворете на Исаия 8:19-22, много важен пасаж.

Исаия 8:19,20 И когато ви рекат:

Допитвайте се до запитвачите на зли духове, 

Ако някой ви предложи да запита злите духове или мъртвите да внимавате.

До врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? 

Нека кажем заедно: „Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?” 

Защо да се питат мъртвите вместо живите? 

Виждате ли, като се говори за запитвачите на зли духове, явно се говори за запитване на мъртвите – защо да се питат мъртвите вместо живите? Амин!

20-ти стих е много важен:

Нека прибягнат до закона и до свидетелството. 

Къде да прибягнат? – до закона, ето го закона – Библията.

Ако не говорят според това слово наистина няма зазоряване за тях. 

И ето виждате, тези, които се допитват до тези до телевизията, тези, които гадаят разни работи и правят някои неща, няма зазоряване за тях.

И ще минат през тази земя зле притискани и изгладнели. 

Една от причините за зле притискани и изгладнели. 

И когато огладнеят ще негодуват и като погледнат нагоре ще хулят царя си и Бога си. После ще се взрат в земята и ето: скръб и тъмнина и страшен мрак. И ще бъдат хвърлени в черна нощ. 

Ооо, това е ужасна картина. Погледнете от 19 до 22 стих каква ужасна картина на тези, които се допитват до неправилния източник.

 Затова ние трябва да се допитваме до нашия Бог и да прибягваме до Божието слово в името на Исуса Христа. Нека Бог да ни даде мъдрост, да ни даде нужния разум, за да ни си допитваме никога до запитвачи на зли духове, до врачове, до запитвачи на мъртвите, но да питаме Бога и да се допитваме до Неговия закон, до Неговото свидетелство, Неговото слово, за да има зазоряване, да не сме зле притискани и изгладнели, да няма негодувание в нас, да не хулим царя и Бога, да не се взираме в земята и само да има скръб, тъмнина и страшен мрак и черна нощ. Но да има светлина, да бъде светлина.

И в името на Исус Христос аз изговарям върху вас да бъде светлина, да бъде светлина, да бъде светлина.

Амин!


Фалшиви пророчества и чародейства


Езекиил 13:2 Сине човешки, пророкувай против глупавите пророци, които пропокуват, и кажи на ония, които пророкуват от собственото си сърце: Слушайте словото Господно.

3. Така казва Господ Иеова: Горко на глупавите пророци, които се водят по своя си дух, (не се водят по Божия Дух, а по своя дух) без да са видели някое видение!

4. Израилю, твоите пророци са като лисици в развалините.

5. Вие не се изкачихте в проломите, нито издигнахте ограда за Израилевия дом, за да устои в боя в деня Господен.

6. Ония видяха суети и лъжливи предсказания, които казват:

 Господ говори, когато Господ не ги е пратил, и които направиха човеците да се надяват, че думата им щяла да се изпълни. 

 

Хора, това е невероятно слово тука. Говори се за суетни и лъжливи предсказания. Има хора, които уповават на някои неща, че Господ е казал, и ако те не са от Бога, хората се разочароват, че Господ не си изпълнява словото. Тука се казва, че казват, че Господ говори, когато Господ не ги е пратил. Не всеки, който казва: „Така говори Господ”, Господ го е пратил.

7. Не видяхте ли суетни видения и не говорихте ли лъжливи предсказания, когато казвате: Господ рече, при все, че не съм говорил?

8. Затова, така казва Господ Иеова: понеже говорихте суети и видяхте лъжи, затова, ето, Аз съм против вас, казва Господ Иеова.

9. И ръката Ми ще бъде против пророците, които гледат суети и предсказват лъжи; Те не ще бъдат в съвета на людете Ми, нито ще

 влязат в Израилевата земя.; и ще познаете, че Аз съм Господ, Иеова. 

Това е едно предупреждение да не се говорят лъжливи пророчества и да не се пророкува нито от собственото сърце, нито от друг нечист дух.

10. Понеже, да! Понеже измамиха людете ми като казаха: Мир! А пък няма мир;

Казаха: Мир! А мир няма – обещания, обещания, обещания, а няма мир.

И когато някои градяха една слабичка стена. Ето, те я мажеха с кал.

11. Кажи на ония, които я мажат с кал, че ще падне, понеже ще вали пороен дъжд, и ти, голяма, каменна градушка, ще паднеш върху нея, и бурен вятър ще я съсипе.

12. Ето, когато падне стената, няма ли да ви рекат: Где е калта, с която мазахте?

13. Затова, така казва Господ Иеова: непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър, в гнева Ми ще вали пороен дъжд, и в яростта Ми ще падне голяма градушка от камъни, за да я разруша. 

И всичкото това говори за фалшивите пророци, които пророкуват от собственото си сърце или от нечист дух. И тя е една невероятна глава. Вижте сега пък 18 стих:

18. Така казва Господ Иеова: Горко на жените, които пришиват магьоснически кисийки под мишничките си, и правят покривала на главите на лица от всякаква възраст, ЗА ДА ЛОВЯТ ДУШИ. 

За да ловят души – това е чародейство.

Нима ще ловите душите на Моя народ, 

Приятели, виждате ли, че чародейството може да улови и Божии чада.

докато спасявате вашите души?

19. Като лъжете народа Ми, който слуша лъжите ви. Ще Ме осквернявате ли сред народа Ми за шепа ечемик и късчета

 хляб, като убивате души, които не трябва да умират, и упазвате души, които не трябва да живеят? 

За какво чародейство става въпрос, чародейство, което носи смърт – това са магии за смърт.

20. Затова така казва Господ Иеова: Аз съм против магьосническите кесийки, с които ловите души като птици; (душа и птица);

Ще ги отдера от ръцете ви и ще пусна на свобода душите, душите, които вие ловите като птици.

21. Ще раздера и покривалата ви, и ще избавя народа Си от ръката ви, та няма да бъдат вече в ръката ви за лов; и ще познаете, че Аз съм Господ.

22. Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния, когото Аз не оскърбих, и укрепихте ръцете на злодееца, за да не се върне от нечестивия си път, та да се спаси животът му.

23. Затова няма да виждате вече суетни видения, нито ще предсказвате вече предсказания; и ще избавя народа Си от ръката ви; И ще познаете, че Аз съм Господ. 

Много силна глава – Езекиил 13 глава. Заслужава си да се проповядва това.

Слава на Тебе Господи Исусе, благодаря Ти за тези слова. Алелуя!

Амин!