Хомосексуализъм

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 17.02.2011 г.


Нека Словото ти да се вселява богато в нас, в името на Исус.

Започваме да говорим за хомосексуализма, приятели.

Първо искам да ви кажа, че като говорим за хомосексуализма това не означава, че ще тръгнем да съдим хората. Не е това намерението ни. Намерението ни е да се изясни Божието Слово и Божията воля. Защото се казва, че:

ІІ Тимотей 3:16,17 Цялото писание е боговдъхновено и полезно, за да бъде усъвършенстван божия човек 

“Цялото писание е боговдъхновено” и ние трябва да обърнем внимание на това, тъй като днес има сериозна атака към Божието учение и ние трябва да разберем каква е истината. Разбира се, някои хора я знаят, но нямат сила  да я реализират. Има хора, които са вярващи, но в същото време имат хомосексуални желания. Ние не трябва тия хора да ги удряме с чук по главата, а напротив – с любов трябва да ги поправяме и да им показваме пътя, по който трябва да се излязат от това.

Искам да започна първо, за да знаете библейската основа по този въпрос. Позволява ли Господ хомосескуализма или не?

Знаете, че в момента особено в Америка пък и на други места има църкви, които приемат или позволяват хомосексуализма официално или неофициално. Има дори свещеници, които се омъжват един за друг, то няма как да се оженят. В някои държави вече се позволяват хомосексуални бракове, както и Испания е една от тези държави. Но ние трябва да се придържаме към Словото на Бога.

И тук, много правилно сестра Росица пише:

Битие 1:27 Бог сътвори човека по свой образ, мъжки и женски пол ги сътвори

Искам да обърнем внимание на Битие 2 глава, 23 и 24 стих. Даже ще почнем от 22-ри стих:

Битие 2:22. И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека и я доведе до човека 

Господ създаде жената с някаква цел.

А човека каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета

Битие 2:24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и ще бъдат една плът 

Искам да обърнете внимание, че не се казва, че мъжа ще се привърже към мъж и ще станат една плът. Божията наредба е мъжът /като се казва човека, тука се има предвид мъжа Адам/, човекът или мъжът да се привърже към жена си и да станат една плът. И то е нормално, като стават една плът мъжа и жената, дават в резултат дете, което е част от двамата. В известен смисъл това също означава, че стават една плът, но всъщност означава също означава, че стават едно семейство. Но тук става въпрос между мъж и жена, няма между мъж и мъж, нито има между жена и жена. Виждаме го това установено още при Сътворението. Трябва да имате предвид, че когато Господ създаде нещо и го прави още в началото по един начин, по който иска да бъде по-нататък. Така че, ние нямаме основание да мислим, че Господ е променил своите планове по този въпрос.

Ще прочета в Матей 19:4,5, същия случай на сътворението. Исус говори за развода в 19-та глава на Матей и в 4-ти стих в отговор рече. Понеже го попитаха „има ли право човек да напусне жена си или не”. Виждате става въпрос за напускане на жена, не става въпрос за напускане на мъж, мъж да напусне мъж. Става въпрос мъж да напусне жена.

Той в отговор рече: не сте ли чели, че Онзи, който ги е сътворил сътворил ги отначало мъж и жена и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът.  Така че не са вече  двама , но една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва 

Това, което Бог е съчетал. Какво е съчетал? Мъж и жена. Отново виждате какъв е случая тука написан. В закона трябва да видим нещо. Но като четем за закона не трябва да приемаме буквално нещата, защото тука се пише такъв човек да се умъртви и т.н. Да не вземе някой да тръгне да убива хомосексуалистите. Друго се има предвид, за нас това нещо сега не важи. Разбира се, други религии могат да го правят, но нас това не ни е позволено – да убиваме човек по каквато и да било причина. Защото Господ иска всички да се покаят наистина и да се обърнат към Него.

Нека да погледнем Левит 20:13, един пасаж:

Ако някой /мъж става въпрос/ легне с мъж както ляга със жена /значи за сексуални взаимоотношения се говори/, и двамата са извършили гнусота 

Или думата е „мерзост” и единия, който е активния и тоя, който е пасивния, и двамата са извършили гнусота.

Да се умъртвят, кръвта им да бъде върху тях 

Сега, аз ви казах, ние нямаме право днес да убиваме. Но какво иска да покаже Господ в това нещо. Един извод мога да направя и да ви го кажа. Господ говори за смърт, което означава, че хомосексуалния грях в Неговите очи е смъртен грях. Този човек, който извърши този грях, резултата на греха е смърт. Забелязвате ли?  “Ако някой легне”, говори се за еднократно действие, носи смърт.

Сега искам да направя разлика между смъртен грях и непростим грях. Това са две различни неща. Смъртният грях носи смърт, но това не означава, че не може да бъде простен при определени условия, при едно истинско радикално покаяние. Така че, смъртния грях не означава, че води до смърт и няма никаква възможност и никаква прошка. Става въпрос за покаяние, както казва Словото  “да раздереш сърцето си”, да изповядаш греха и да го оставиш. Тук това е грях, който носи смърт, но никой който е влязал в този грях, да не си мисли: “Край, няма вече надежда за мене. По-добре да си живея както си знам”. Не, има надежда за тебе. Господ ти дава надежда, ти можеш да се обърнеш към Него, можеш да се покаеш и да получиш прошка и живот вечен. Виждате, че “който легне с мъж като с жена”, той и другия извършват смъртен грях. Този, който всъщност е пасивния, той също съгрешава. Да не си мисли, че не съгрешава той. “Не, аз просто не бях виновен!” Не, не, и двамата.

Нека да видим същата книга Левит 18:22 стих:

С мъж да не лягаш, както с жена, това е гнусота отново

/или това е мерзост/ 

18-та глава ни показва много ясно отношението на Бога към сексуалните грехове. Всякакви сексуални грехове са описани тука – 18-та глава на Левит, можете да четете. Ако има хора, които вършат такива неща, можете да им ги покажете. Защото по-нагоре се говори:

С жената на ближния си да не лягаш и да не се оскверниш  с нея 

Да внимавате с това.

Левит 18:23. С никое животно да не се съвокупяваш, та да се оскверниш с него,  нито жена да застане пред животно, за да се съвокупи с него, това е гнусота 

Някой ще каже: „това не е възможно”. Възможно е, приятели и на мен лично е имало хора, които са изповядали този грях, интелигентни хора, които са допускали такъв грях. Вие не знаете дявола докъде може да докара хората! Някои дори имат такива наследствени склонности, за което по-късно ще говорим.

Така че, дявола иска да докара човека до състояние на животно, до състояние до което да не прилича на човек, и да не прилича на Божие творение, да не е образ и подобие на Бога. И тук се казва: “С никое животно да не се съвокупяваш, та да се оскверниш с него” и т.н.

И разбира се, тука има и други неща, които аз няма да засягам, защото в момента не ни е това темата. Ясно е, че в закона на две места пише изрично, че това нещо е гнусота, че е мерзост пред Бога. На едното пише дори, че има смъртно наказание за това нещо. И виждаме в Битие съвсем ясно показано и потвърдено в Матей 19 гл., че Бог сътвори мъж и жена, за да се съберат те двамата, а не да се съберат двама мъже.

И нека сега да отидем в Новия Завет, в посланията, в писмата.

І Коринтяни 6 глава и да видим там какво пише. Искам да ви кажа, че врага също има за цел някои преводи на Библията да започне да ги изопачава /на Запад това се получава/, като някои от тия неща да започнат да липсват в преводите, защото все повече и повече се възприема тази практика, но от Бога не се възприема. Човеците  може да я възприемат, но Бог не възприема такива неща.

І Коринтяни 6:9,10 и нека никой не ме мрази заради това нещо, защото това е Божието Слово, Бог го каза това,  това не са моите мисли и аз не го казвам с обвинение да осъждам някого. Говоря Божието Слово.

Знаете, че в пророк Данаил се казва, когато се говори за Антихриста, Данаил 11 глава /можете да прегледате/, там се говори на едно място, че той няма да бъде подвластен на жените, нещо от този род. Това, което прави впечатление, че жените няма да имат влияние върху него, което вероятно говори за това, че самия той може да бъде хомосексуалист. Ето да видим сега 9 и 10 стих:

Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието Царство 

Приятели, неправедните няма да наследят Божието Царство. Някои казват: “всички сме грешни”. Всеки може да допусне грях, обаче да си неправеден означава, че ти живееш в грях.

А праведният дори да падне в грях, ще стане,

казва Библията. Трябва да улучим тия неща, защото видях интервюто на Азис, в което той казва “всички сме грешни”. Аз съм го чул това и от други хора. Оправдават се, че всички са грешни, едва ли не “вие пък да не сте много праведни?”  Ами, искам да ви кажа, че има много голяма разлика пред Бога, защото ако беше така, всички щяха да отидат на небето. Обаче, Господ е казал, че ония които живеят такъв живот, няма да отидат. Казва:

Неправедните няма да наследят Божието Царство. Не се лъжете 

Той казва “или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието Царство”. За съжаление, голяма част от хората, включително хората, които ходят на църква не знаят, че неправедните няма да наследят Божието Царство, а си мислят, че всички сме грешни, следователно всички ще го наследим, понеже Господ е милостив към всички. Аз държа да ви кажа, че освен че има небе, Бог е създал и огнено езеро. И за огненото езеро, пише изрично в Библията.

Нека да ви споделя само някои неща. Просто да ги имате предвид.

В Библията са описани пет подземни смята.

№ 1 е описан ада /шеола/, където в момента се намират душите на тези, които са умрели в греха си и не са омити с кръвта на Исуса.

Второто място, което се нарича Авраамовото лоно, можете да го прочетете в Лука, за бедния Лазар и за богаташа, когато те и двамата с богаташа са в ада, бедния Лазар в Авраамовото лоно, те се виждат, те са били на едно и също място.

Авраамовото лоно е мястото, където са отивали душите на Божиите хора преди Христос да ги изкупи с кръвта.  Т.е. те са чакали момента на изкуплението. След като Христос изкупва вярващите с кръвта си, отива в небесата и отнася своята кръв като омилостивление в присъствието на Бога-Отца. След като Той възкръсва от смъртта, Словото казва, че мнозина праведници са възкръснали. И аз вярвам, че са тия, които са били в Авраамовото лоно. Те са възкръснали, явили са се даже в новите възкресенските тела и след това заедно с Христос са отишли горе. И знаете много добре, че Павел  в посланието казва:

За мен да остана тука е полезно за вас, но аз самия желая да отида и да бъда с Христос,

Което означава че в момента, в който Павел умира, неговата душа отива при Христос, не както преди смъртта на Христос е отивала в Авраамовото лоно. След смъртта на Христос, вече пътя, завесата е отворена и директно душата на човека отива при нашия небесен Баща. Можем да бъдем там директно с Христос.

След това имаме едно място, което всъщност е така да се каже затвора, /Петър говори за това/. Сега в момента не съм в тая тема, друг път трябва да разгледаме темата. Това е мястото, където са отишли онези ангели, които са загубили това, което са имали. Можете да видите в Битие 6 глава, ангелите, Божиите синове, които са спали с човешките дъщери и т.н. и са се раждали великаните по онова време. Тези ангели очевидно са съгрешили пред Бога. Учудващо е, че ангелите са могли да спят с жени и от това са се родили дори великани. Така че, жените трябва да имат предвид, че дори и това може да се случи. В областта на освобождението, освободителното служение има един грях, който се нарича демоничен секс и трябва това нещо да се избягва. Има някои, които влизат в това нещо, това е много опасна територия. Много, много опасна територия.

И така, тези ангели, /можем да видим същото нещо в посланието на Юда/, те са вързани там на това място, което е затвора. В българската Библия е казано по-различно. Не беше точно думата “затвор”, по-различно е казано, вие като погледнете ще видите. И тези всъщност ангели стоят на това място наречено затвор. И това, което се казва, че Исус е влязал след възкресението си в този затвор и е проповядвал на духовете, които по времето на Ной са били непокорни.Тези духове не са човеци, те са именно тия ангели. Всъщност Той им обявява своята победа на кръста, защото те са се опитали да направят нещо.

В Битие 3:15, след като Сатана успява да изкуси човека и жена му да нарушат Божията заповед, Бог обявява на змията и казва:

           Ще поставя вражда между тебе и семето на жената

         И от този момент нататък, Сатана очаква семето на жената. И семето на жената всъщност е Исус Христос, знаете го? Защо семето на жената, а не семето на мъжа? Просто Той не се ражда от мъжко семе, Той се ражда от семето на Святия Дух, което е Божието Слово, а всъщност семето на жената, защото се ражда от жена, ражда се от Мария. Така че, вие можете да видите още там това пророчество. И следователно, Сатана се опитва да развали семето на жената, като изпраща тия ангели да отидат да спят с жените, за да може да измешат човешкия род, всичко да се опорочи и да не може това, което е обещано да стане, така че да не може да има свята линия, по която да се роди Месията. Това е била неговата основна цел. И затова и Сатана днес много мрази жените, защото жената до голяма степен в неговите очи е виновна затова, че се е явил Месията. Разбира се, някъде са я издигнали в култ. Но истината е, че благословена е Дева Мария, защото нейната утроба е носила Сина на Бога. По този начин дефакто се е родил Месията, чрез който ние сме спасени. Това е невероятна благодат.

        Но това е станало по Ноевото време и тогава Господ казва: “не мога повече да ги търпя тези хора, ще унищожа този свят”. И казва на Ной: “само тебе намерих праведен”, всичко друго унищожава Господ, само него, неговите синове и снахи, Той намира праведни. За съжаление, обаче, не се знае по каква причина, но при синовете и дъщерите му нещо пак да не е било много наред, защото Господ казва: “само тебе намерих” и след това можем да видим, че рода на великаните продължава. Знаете за Голиат, знаете за Енаковите синове, които са имали по шест пръста на ръцете, на краката и вече Давид с неговата чета, успява да ги унищожи всичките. Слава на Господа за това нещо.

Обаче, от семето на жената успява да се роди и да ни донесе живот.

Значи, първото беше ада, второто беше Авраамовото лоно; третото беше тъмницата, точно така тъмницата, където се държат духовете, тези ангели. Не затвор, а тъмница. Да, то е същото, обаче, някак си по друг начин звучи.

Сега отиваме на друго място, което се нарича бездната. Това е четвъртото място, за което става въпрос. Това е мястото, където са демоните.

Бездната, на едно място даже, много интересно, когато ставаше въпрос за обладания от демони, чието име беше Легион, всъщност началника на демоните се казваше Легион, защото цял легион демони имаше с него. В едното Евангелие нечистия дух на обладания в Гедеринската земя казва на Исус:

Не ни отпращай извън страната 

Защо? Много е интересно. Нечистите духове те са като зверчета, като кучетата. Кучетата знаете как са на територии, не позволяват никой да мине през тяхната територия. Същото е с демоните. Ако отиде извън страната, там ще срещне други демони, които ще го ухапят, ще го боричкат. Да не си мислите, че в царството на Сатана, всички се усмихват. Който е в това царство, тежко му и горко. Защото то се ръководи от сила и от омраза.

Ако искаш Бог да те освободи напълно от страх и безпокойство, не трябва да мислиш за страх и безпокойство, трябва да търсиш Господа и да слушаш Неговото Слово, защото само Господ е в състояние да освободи от страх и безпокойство.

Търсете Господа, Неговата сила, Неговото Слово 

И така ще бъдете освободени. Казвам ви го. И какво става? В едното Евангелие се казва: “Не ни изпращай извън страната”, обаче, в другото се казва: “не ни пращай в бездната”. Те знаят, че тяхното място е в бездната. И сега виждате, че бездната е мястото на демоните. Има разлика между ада и бездната. Душите на хората в момента, невярващите, включително такива като Хитлер, Сталин и подобни такива хора, душите им се намират в момента в ада /шеол/, а не в бездната. И ако обърнете внимание, обаче, един ден, в Библията се пише в Откровение 20 глава, един ден

ада и смъртта ще бъдат хвърлят в огненото езеро,

така че ада е временно място. Авраамовото лоно е също временно място. В момента, по всяка вероятност вече Авраамовото лоно е празно, защото пътя към Божието присъствие е открит. Аврамово лоно, защо? Защото е отец на вярващите, всички вярващи са били там, защото не е бил открит пътя към Светая Светих, към небесата. Но когато Исус умря, справи се с греха, вече греха не отделя хората от небесата от Отец, тогава те могат да отидат горе и те отиват. Тогава някой ще каже: “Защо принасяха жертвата в Стария Завет?”

В Старият Завет кръвните жертви не са опрощавали греха, а са покривали греха. Все едно сега тука на масата, аз съм сложил Библии, тетрадки, химикалки и сега да покрия всичкото с една кърпа, не се вижда нищо, не се вижда грях, обаче, греха съществува. Той е покрит до момента, до който Христос умира на кръста, взима кръвта Си, влиза в Божието присъствие за омилостивление я представя и тогава всички тези грехове биват простени. Така че, греховете на цялото човечество от миналото и бъдещето, и настоящето се прощават само с едно и това е кръвта на Исус. Не се заблуждавайте, че хората под закона са простени чисто и просто поради това, че са изпълнявали закона. Те са са го изпълнявали, обаче Исус го изпълни. И ако гледате как Исус го изпълни закона, приятели. Аз направо му се удивлявам на начина, по който го изпълнява – живее под закон, а се движи по-свободно от нас, които сме под благодат. Така че, видяхме, че ада и Авраамовото лоно са временни места. Аврамовото лоно просто вече или не съществува, или не изпълнява тази функция, която някога е изпълнявало. Адът ще престане да съществува, когато се хвърли или може би да продължава да съществува, защото ада е личност. Ще бъде в огненото езеро, където са дявола, Антихриста ще бъде там и лъжепророка и смъртта, разбира се, защото тя ще бъде хвърлена и няма да има смърт. В този затвор или тази тъмница, те също са временно място, понеже в момента, в който тия ангели бъдат съдени, няма да има нужда от това и те ще бъдат хвърлени също в огненото езеро. Вие виждате, че в Словото се казва че

Ние ще съдим ангели

Същата 6-та глава на Коринтяни, Павел казва в началото за грешни хора, братя, че трябва да бъдат съдени, че светиите ще съдят света и също казва, че

3. Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?

Именно за тия ангели, те са част от тия ангели, които ще съдим всъщност. Тези ангели, които всъщност съгрешиха като спаха с човешки жени, човешки същества.

Накрая виждате това последно подземно място, което се нарича генната, или така да се каже огненото езеро, където гори огън и жупел, това ще е последното място. То е предназначено за Сатана и за неговите ангели, каза Исус. Обаче, там също ще се намерят и нечестивите човеци. И това, за което не говоря в момента са небесата, или небето на небесата, където ще бъдат приети всички ония, които вярват в нашия Господ Исус Христос.

Виждам един въпрос, който се задава тука: „Ама те са безполови как ще спят с жени?” Става въпрос за ангелите.

И на мене това ми е много странен въпрос, обаче отворете Битие 6 глава и вижте там се говори за Божиите синове, които са го направили това. Аз не вярвам, че Исус Христос е участвал в това нещо. Кои божии други синове може да бъдат? И ако отворите на Йов, ще видите, че божиите синове се явяваха пред Бога и между тях беше Сатана. Така че, очевидно тия божии синове са ангели заедно със Сатана, един вид ангелите така са наречени там. Просто тези ангели, които са извършили тази мерзост пред Бога, те са успели това нещо да го направят.

Искам да ви кажа нещо, понеже ме въвеждате в тези неща, аз после ще продължа темата. Трябва да направите разлика между ангелите и демоните, защото падналите ангели са същества, които имат тяло, те имат духовно тяло. Ангелите са духове, те имат духовно тяло, докато демоните нямат тяло. Ангелите не се нуждаят да влизат в човешкото тяло, за да действат чрез него. Демоните се нуждаят от човешкото тяло, за да действат чрез него и затова демоните влизат в човешко тяло, но ангелите  не влизат. Вие виждате, че началства и власти в небесни места не слизат да влизат в нас, те стоят и управляват отгоре. Така че има разлика между падналите ангели и демоните, но това не ни е предмета за изучаване в момента. Просто отговорям на въпроса. Така че, те след като имат тела явно са могли и с жените да спят. Освен това, приятели, искам да ви кажа по какъв начин са се родили тези великани, ние не знаем, но ние можем да го видим това нещо в Битие. И да видим, че Господ това не го одобри, защото веднага след това дойде потопа. Сексуалните грехове са опасни грехове. Те оскверняват плътта, оскверняват човека. И днес дявола чрез порнографии, проституция и други такива неща иска да оскверни църквата Христова, да я омърси. И трябва да ви кажа, че мнозина са вързани, дори хора от църквата гледат по телевизията или Интернет мърсотии, вързани са от такива неща и по този начин дявола отслабва църквата. И се чудим защо днеска църквата е слаба. Ами тя просто е в грях, понеже не знаеш човека какво гледа в къщи. Сега чрез Интернета всичко може да влезе в дома ти. И църквата е отслабнала по този начин. Аз искам да ви кажа, че това нещо трябва да се отхвърли.

Ето сега, Павлета ми задава друг въпрос: „Какво значи демоничен секс?” Това означава демон, или паднал ангел да дойде и да прави секс с жена. Как става не можем да го разберем. По-добре да не го разбираме това нещо. Обаче, има свидетелства – жени са споделяли, че са били възрани в това нещо. Така че, трябва много да се внимава с това. И това не ми е предмета за изучаване. В момента говорим за хомосексуализма, избрали сме доста трудна тематика. Така че, трябва да имате предвид това нещо. И нощно време, между другото, когато такива мисли и желания идват при вас, молете се вечерно време преди да легнете: „Господи, поръси с кръвта си мене, дух, душа и тяло, поръси с кръвта леглото ми, мислите ми, Господи. Моля те да предпазиш мислите ми от гласа на Сатана от всякакви сънища, видения и други такива неща”. Просто Бог да те пази през нощта, за да няма такива мисли, такива неща. На всеки може да му се случи да сънува такива неща, но въпроса е, че когато отваря врата постепенно може да навлезе някой дух да работи.

Нека отидем на І Коринтяни 6:9,10 стих и да продължим. Учудвам се за какви неща говоря по това интернет предаване, направо се учудвам. Ама ви казвам точно преди да започне службата, това в един момент дойде и смятам, че неслучайно го говоря, защото сигурно има нужда, приятели.

 І Коринтяни 6:9. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието Царство

Видяхте, наследяване на Божие царство от неправедни не става.

Не се лъжете 

Казва. Виждате ли, човек може сам себе си да лъже.

Нито блудниците, нито идолопоклонниците,  нито прелюбодейците, нито малакийците /което е сластолюбец/ и нито мъжеложниците /това са точно хомосексуалистите/, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието Царство 

Искам да видите в каква група са сложени. Някой ще кажат: „Ама, не, Господ ги е направил така!” Казва, че те няма да наследят Божието Царство.  Това означава, че 

трябва да се съпротивиш на дявола и той ще бяга от тебе 

Това е в І Коринтяни 6:9,10 стих. Вече наближавам края, приятели.

І Тимотей 1 глава, може да отворите там. От 8-ми стих:

Ние знаем, че закона е добър, ако го употребява някой законно 

Искам да ви кажа, че Господ иска закона да се употребява законно. Някои хора използват закона, но незаконно, за да осъдят невинния и да оправдаят виновния. Нали виждате.

 І Коринтяни 6:9. Като знае това, че закона не е установен за праведния, а за беззаконните и  непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговените и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки 

Леле, Боже Господи, убийци на бащи и майки! Но това убийци на бащи майки, между другото, не е само за физически бащи и майки, а също и за духовен баща и духовна майка. Хора, които Бог е използвал, за да те извади и ти после ги убиваш по някакъв начин, духовно.

За човекоубийците, за блудниците, за извратените, търгуващите с роби, лъжците, клетвопрестъпниците и всичко друго, което е противно на здравото учение 

Интересно, в този превод хомосексуалистите ги няма, но ги има. Явно думата извратените е обърната. Това е І Тим.1:9,10 стих.  Така че, трябва да се внимава и с това нещо, защото дявола започва да прокарва сред тези, които правят преводите и хора, които са от ню ейдж и хомосексуалисти, за да може да изкриви здравото учение, да изкриви Библията. Затова трябва да се внимава.

Нека да отидем в Римляните 1:27, да видим какво ще ни каже тука. Но вие видяхте достатъчно стихове ви дадох.

Видяхте в Битие 2:23, 24, че Господ създаде мъжа и жената и ги направи една плът, не мъже.

Видяхте, че в Матей 19:4,5 отново се потвърди това нещо – “затова ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жената си”, а не към мъж отново;

видяхте в Левит 20:13, че се казва че е “мерзост и гнусота” мъж да бъде с мъж и че това е смъртен грях. Господ заповядва убийство на такива хора в Стария Завет, а днеска ние разбираме, че това е смъртен грях;

Левит 18:22 “гнусотия и мерзост пред Бога”.

І Коринтяни 6:9,10 стих, Господ заповядва и казва, че “който върши тия неща, няма да наследи Божието царство”, два пъти се споменава. Тук в І Тим. 1:9,10, не се видя ясно в този превод.

Сега ще видим в Римляни 1:27 стих. Ето, всички тия стихове ви ги давам, прегледайте ги и като има нужда, някой да го убедите просто трябва да можете. Запишете си ги тия стихове, трябва да можете да го кажете, не само „ние вярваме и знаем, че Бог така и така го прави”, а трябва да можете да го докажете от Словото.

Римляни 1:26:

Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените измениха естественото потребление на тялото в противоестествено 

Какво означава това? Тука вече и жените са намесени. Тука вече става дума за лисбийството. Извинявайте за думите, ама трябва да го кажем с точната дума, за да не се чуди човек за какво става въпрос. Така че, тука виждате някои жени ще кажат “Ама, то пише за мъжете, за жените нищо не пише”. За жените казва, че

са изменили естественото потребление на тялото в противоестествено,

27. така и мъжете /това доказва за какво става въпрос – същото, което жените, и за мъжете/ като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се в страстта си един към друг струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие

Приятели, скъпи, не знам какви думи трябва Господ да употреби, защото Той не преувеличава с думите. Тука казва “нечестие”, “безобразие” и казва, че “заслужено въздаяние приема в себе си”, значи има наказание. Много силни стихове.

Нека да идем и на 28-ми да го видим:

И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично 

Тия три стиха смятам, ни стигат. И понеже не са в състояние да познаят Бога, затова тези неща са се случили.

Аз още един стих искам да погледнем, който е в посланието на Юда, не Искариотски, а Господния брат. Тука се казва, от 6-ти стих ще започна:

И че ангели, които не запазиха подобаващото им положение, напуснаха собственото си жилище, /т.е. те са живели в небесата/ 

Нека само да отворя една скоба, приятели.

Битие 1:1 – “в началото Бог създаде небето и земята”, думата не е “небето”, а е “небесата”.  Има се предвид небе видимо, следващото, което наричаме днес поднебесна и след това небето на небесата или третото небе. Павел споменава, че е бил занесен на третото небе и е чул неща, които не може да говори. Така че, имайте го предвид това. Тука тяхното място на тези демонични началства и власти в момента е второто небе, което се нарича поднебесната. Затова в Ефесяни 6:12 се говори:

Нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началства и власти и срещу други такива в небесни места 

Не се има предвид небето на небесата, където е Бог, а  по-долното ниво, където се намира Сатана и неговите ангели. Сатана и ангелите са там, а тука на земята функционират основно демоните и те функционират основно като влизат в човешките тела и използват хората, за да вършат своите нечестиви дейности, защото има хора, които са предали себе си да вършат нечестие, да влизат в грях и посредством тях, демоните вършат неща. Кой върши убийствата? Хора. Защо? Защото дявола ги използва да вършат тия неща. За какво е това освободително служение? За да освободим хората, които искат да бъдат свободни от тия демони, които ги манипулират да вършат нечестие.

Има хомосексуалисти, приятели и аз познавам такива, пишат ми хора, молят ме за помощ. Те разбира се, молят Господа, но искат някой служител да им послужи. Защото те казват – „аз го мразя този грях, обаче, падам в изкушение”. И когато е слаб, може да се поддаде.

Ангелите, които не запазиха подобаващото си положение, а напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак 

Ето, тъмницата, забелязахте ли? В І Петрово, където се говори, че Исус отиде в тъмницата да проповядва на духовете, там се казва тъмница, тука се казва:

ги държи под мрак във вечни окови за съда на Великия ден 

Т.е., те са държани там, „тия ангели във вечни окови и с тия вечни окови за съда на Великия ден”, където  в тоя съд, казва Словото, в І Коринтяни 6, че „ние ще съдим ангели”. Ние също тия ангели ще ги съдим според Божието Слово и ще ги пратим в огненото езеро, генната.

7. Както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях 

Забележете, думата, приятели, „подобно на тях”.

Какво означава „подобно на тях”? Какъв беше греха на тия ангели, за които се говори тука? Това са ангелите по времето на Ной, които съгрешаваха със жените и Господ донесе потопа и изби цялото потомство, това великанското, избиви ги всичките тия, остави само Ной заедно с неговите деца и снахите. И се казва, че Содом и Гомор, знаете какъв е греха им – хомосексуализъм. Те нападнаха дори и ангелите. Вие казвате- как може? Ами те нападнаха дори ангелите да спят с тях. А в други случаи, ангели нападат жени, а тука содомяните нападнаха ангелите и ангелите ги ослепиха. Те предпочетоха ангелите пред дъщерите на Лот, представете си какво извратено поколение.

И днес, мъже да предпочитат мъже и да се женят за мъже и да си взимат деца, както и Елтън Джон, видяхте това нещо, може би. Видяхте Елтън Джон, този рок музикант, той всъщност на пиано  свири. Едно време и него съм го слушал и съм му се възхищавал на музиката, сега направо не мога да го търпя това нещо. Сега с някакъв мъж се оженили и сега, не ми се обяснява даже как, някаква жена им родила дете и те си го взимат детето. И стават майка и баща. Кой е майката и кой е бащата, не можем да го разберем. Ние това не трябва да го приемаме за нормално в никакъв случай. Не ме интересува Елтън Джон ли е, кой е. Ние слушаме и се покоряваме на Исус Христос, който е съдията, който ще съди живите и мъртвите и това е.

И тука виждате:

Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на будство и изпаднаха в противоестествени пороци 

Виждате ли думата „противоестествени пороци”? Не само порок, а думата на гръцки е „следваха чужда плът”. Противоестествени пороци, не само порок, но противоестествен порок

са поставени за пример като носят наказанието на вечния огън 

Дотук ще спрем, виждате връзката. В Содом, хомосексуалния грях, изобщо блудническия грях и ангелите виждате по същия начин, блудстват против чужда плът, т.е., те не трябваше да отиват да се намесват при човешките същества, при хората, които Бог създаде по Негов образ и подобие. В крайна сметка какво да кажем на всичкото това? Нека да сложим един баланс на всичко.

Ние видяхме, че Бог създаде мъжа и жената, създаде жената от реброто на мъжа. Ако трябваше само мъже да бъдат, за какво я създаде жената? Когато я създаде, Той каза – „мъжа ще си остави майката и бащата и ще се привърже към жената и ще станат една плът”, т.е. ще станат едно семейство. Дяволът извращава днес това като слага мъж с мъж и жена с жена да правят едно семейство. Това не може да бъде. Даже и в църкви, има такива църкви в момента и служители, които ги ръкополагат в това състояние.

Второто нещо, което виждаме в Левит 18 и 20 глава, че става въпрос, двата пъти се говори за това, че е „мерзост”, „гнусота”. И в с.13 на 20 глава, дори се казва, че „такива да се убиват с камъни”. Което означава, че Господ има смъртно наказание за такива хора. Не ние да го правим. Бог обявява смъртно проклятие върху тях. Ако разбира се, както казах, тия не се покаят истински и не оставят греха си. Има винаги надежда за този, който се обръща към Господа с разкаяно сърце.

После, ние видяхме че в І Кор.6:9,10 изрично се казва, че „хомосексуалистите няма да наследят Божието Царство”. Тези, които вършат тези дела, няма да наследят Божието Царство, няма какво да се заблуждаваме. Така че, приятели, ние трябва да обърнем внимание и в Римляните много силен стих, Римляни 1:26,28 стих. Там видяхме, че тия неща са мерзост, противоестествени и включително това жени с жени да не правят секс. И какъв е изводът? Семейство – мъж и жена помежду си имат право да имат сексуален живот и Господ го насърчава това. Извън брака не, със същия пол – не.

Какво да кажем за тия братя или сестри, които искат да следват Господа, но в същото време намират в себе си това противоестествено желание, хомосексуално желание? Каква е причината? Така ли са родени или е придобито? Аз искам сега малко да говоря по този въпрос.

Има няколко възможности. Доколкото съм забелязал, приятели, тези хора, които наистина искат да се освободят от това нещо, има разрешение и възможност. Бог ще даде победа.

Някога има случаи и аз знам за такива случаи, и това може би е основният случай, когато момчето в малка възраст, когато е бил малко момче, някой, обикновено някой роднина го е изнасилил физически. Тогава момчето е уплашено, защото това е авторитет пред него, роднина и обикновено не смее да каже. В резултат на това влиза този дух в момчето. Защото чрез сексуални взаимоотношения влизат духове. Влиза този дух в момчето, и в последствие  детето започва да изпитва такива хомосексуални желания, в резултат на такова насилие. Някой примерно са били изнасилвани в казармата и в резултат на това се получава. Даже аз съм забелязал понякога, че някой който е бил насилван по този начин, да речем в казармата, момчето започва да става все по-женствено и по-женствено, явно дух е влязъл и момчето започва да става, нали знаете дето викат „меки китки”. Това е единия начин – чрез изнасилване.

Другият начин може да бъде наследствен. Как? Ако в един човек има хомосексуален дух и след това има възможност този дух да мине по кръвна линия, защото обикновено то има различни случаи.  Обикновено са бисексуални – и с жени, и с мъже може, той може да предаде това нещо на своите деца. И детето казва: „Ама, аз никога нищо не съм правил”. Да, обаче може това проклятие да идва по кръвна линия, това може дори да не твоя баща или майка, може да идва от някъде другаде, но по кръвна линия. Трябва да имаме предвид, че има някои неща, които не се явяват следващия род, а се явяват някой по-следващ род. Така че може това да бъде наследствено проклятие. Това също може да се има предвид.

Но как човек може да бъде освободен? Разчупване на проклятие и изгонване на демони със сигурност. Аз съм се молил и знам, че има демони, които стоят зад това. Понякога демоните са много жестоки. Те се проявяват понякога като зверове. Както виждате хомосексуалистите като говорят, те си искат правата, искат това, искат онова, обаче, демона, ако знаете какъв звяр е. Трябва да знаете, че не е толкова фина работата. Има нужда от разчупване на проклятие и от освобождение. Освен това, обаче, трябва да имате предвид хората, които се освобождават, защото ще има такива, които ще получат освобождение. Аз съм се молил, има някои са получили частично освобождение, просто не съм имал възможност да обърна внимание повече, както виждате съм повече в движение, а понякога освободителният процес изисква време да се завладее територията. Но след като един път човекът бъде  освободен, той има нужда да запази освобождението.

Знаете много добре, Матей 12 глава, Исус предупреждава нечистия дух, като излезе от човека, той търси мир, търси покой, по сухите места се движи, не намира и тогава решава да се върне обратно с подкрепление, така че да пробие защитата. Понякога след като си бил освободен, атаката може да е по-силна дори преди да си бил освободен. Това не означава, че не си бил освободен, това означава, че трябва да удържиш победата. Не е въпрос само да победиш, да завладееш територия, въпроса е и да устоиш територията. И ако вие удържите няколко пъти тази територия, може да не се налага никога повече да се съпротивлявате на изкушението, защото то може въобще да не се върне.

Аз искам да ви кажа, че само това, че оставих цигарите 92 година на 3-ти ноември мисля, че беше и някъде около 18 години, аз изпитвах изкушение, когато пуши човек. Доскоро, допреди половин-една година, когато някой пушеше около мене, аз се отстранявах, защото и на мен ми се допушваше, 18 години след като съм пушил. Чак сега, вече половин-една година, откакто ако пуши някой около мене ми е противно, просто ме дразни, в носа и в гърдите. Но преди не беше така. Така че понякога ще трябва се съпротивляваш до края на живота си. По-добре е цял живот да се съпротивляваш, дето се вика „през много скърби да влезеш в Божието Царство”, но да влезеш, а не да се предадеш на удоволствието на греха и както стана дума, такива не наследяват Божието Царство. Това е, което бих могъл да ви кажа по този въпрос.

Искам да ви кажа – хора, които имат такива наклонности, не ги обвинявайте, обичайте ги и им помагайте. Обаче, грехът си е грях, трябва да се реже. Но внимавайте, когато режете греха, да не убиете и човека. Трябва да бъдете внимателни. Който иска да изпише вежди, да не извади око. Затова трябва да бъдем много внимателни.

И аз се радвам, че Бог ми даде да говоря това слово днеска, защото това трябваше да се каже. Това нещо в много страни не е позволено да се каже. Не е позволено да говориш Божието слово какво казва Господ, защото един вид ти им ограничаваш свободата. Сега това, което се случи, като бяхме в Лондон миналия месец, във вестника го пишеше това, един брат ми го посочи. Има един брат, който е християнин, има хотел там, аз не го разпознах разбира се, но го пише във вестника. И дошли двама хомосексуалисти като семейство да влизат в хотела да останат и той казал, че това не може да го допусне. И те са го осъдили не е кой знае колко 3 хиляди паунда, това са 3500 евро, към 7 хиляди лева е платил глоба, но това не е и толкова малко. Едномесечна заплата е, обаче, това е много лоша тенденция, която се получава. Виждате, в тези демократични общества, как се отнасят демократично към злото, а в същото време орязват правата на християните. И виждате, че Антихриста настъпва и настъпва с най-бързи темпове в Европа, за съжаление, просто се орязват правата на християните. Например, в Англия нямат право да си строят християните църкви, трябва да си споделят църквите, докато мюсюлманите могат да си строят джамии.

И така, приятели, идва такова време, ще вярваме и ще очакваме Господ да променя нещата, но каквото и да е, пришествието Господно наближи, така че дръжте се и нека никой да не може да ви отнеме вашата награда, защото наградата ви е голяма. Да стоим във вярата докрай, в името на Исуса Христа. И нека всички кажем на това нещо Амин.

Слава на Бога.

 

Библейски стихове относно хомосексуализма

Битие 2:24 Затова ще остави човека баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Матей 19:4 А Той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от началото мъжко и женско, и е казал:
Матей 19:5 “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът”?

Битие 13:13  А содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа.

Битие 18:20  И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък,

Битие 18:21  ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до Мене; и ако не, ще узная.

Битие 19:4  А преди да си легнат те, градските мъже, Содомските жители, млади и стари, всичките люде от всякъде, обиколиха къщата
Битие 19:5  и викаха на Лота, казвайки: Где са мъжете, които дойдоха у тебе тая нощ? Изведи ни ги да ги познаем.
Битие 19:6  А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата след себе си, и рече:
Битие 19:7  Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие.
Битие 19:8  Вижте сега, имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само на тия мъже не струвайте нищо, понеже затова са влезли по покрива на стрехата ми.
Битие 19:9  Но те рекоха: Махни се нататък. Рекоха още: Той дойде тук самичък и пришелец, а иска още и съдия да стане; ей сега на тебе ще сторим по-голямо зло, отколкото на тях. И насилваха премного човека, Лота, и приближиха се да разбият вратата.
Битие 19:10  Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, в къщи, и затвориха вратата.
Битие 19:11  Тоже и поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на къщата, и малък и голям, тъй щото се умориха, като търсеха вратата.
Битие 19:12  Тогава мъжете рекоха на Лота: Имаш ли тука друг някой: зет, синове, дъщери и които и да било други, що имаш в града, изведи ги из това място;
Битие 19:13  защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа, и Господ ни изпрати да го съсипем.

Левит 18:22 С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.

Левит 18:23 С никое животно да не се съвокупяваш, та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвокупи с него, това е гнусота

Левит 20:13 Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

3 Царе 15:11  И Аса върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид.

3 Царе 15:12  Той отмахна мъжеложците от земята, и дигна всичките идоли, които бяха направили бащите му..

1 Тимотей 1:10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнещите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,

1 Коринтяни 6:9 Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга.
Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците,
нито малакийците, нито мъжеложниците,
1 Коринтяни 6:10 нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.

Юда 1:7 както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци (Гръцки: И следваха след чужда плът. Бит. 19:5.), са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.

Римляни 1:25  те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.

Римляни 1:26  Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.

Римляни 1:27  Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие.

Римляни 1:28  И понеже отказваха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,

2 Петрово 2:6  тъй също, ако Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,

2 Петрово 2:7  но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;

2 Петрово 2:8  (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);

2 Петрово 2:9  то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,