Христос в центъра

Интернет предаване от Испания с пастор Пламен Петров, 24.02.2011 г.


Нека кажем заедно: Вярвам в Исус Христос, Сина на Бога, моя Спасител, мой Господ, мой Изцелител, мой Освободител, моя Благословител, моя Цар – вярвам в Исус Христос.

Не да вярваме на тази доктрина, на онази доктрина, ние вярваме в личност. Нашата вяра е в личност, Която се казва Исус Христос, Сина на живия Бог. Това е най-важното. И днес сме се събрали да се поклоним на Него.

Матей 4:7 На Господ твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш! 

Защото много доктрини има, които са в състояние да те отдалечат от единствената фигура, която има значение за нас. Както се казва в:

Еремия 2:13 Две злини стори Моя народ, казва Господ.

Първата: Оставиха Мене, изворът на живите води. 

Следователно, кой е Той? Христос е изворът на живите води. Защото Той казва:

Йоан 7:37 Ако някой е жаден нека да дойде при Мене и да пие. 

Приятели, в днешно време отива се да се пие на най-различни места. Правят се кладенци, правят се различни водоеми, от които хората да пият по изкуствен начин в духовно отношение. Аз съм длъжен да ви предупредя, че единствения извор на живите води е Христос, Сина на живия Бог. Всеки един, който може да се докосне до Него, и може да отиде до Него и да пие от Него, има живот в себе си. И не само има живот в себе си, но от утробата му започват да текат реките от жива вода, които могат да напоят и други.

Затова най-важното, което можем да направим днес е да изхвърлим много излишен багаж, много излишни неща, които не пречат да видим Сина на живия Бог. Спомнете си какво казва Павел в:

2 Коринтяни 10:4 Оръжията, с които воюваме не са плътски,

но пред Бога са силни за събаряне на крепости, 

Ето нещо, което трябва да се каже на всички, които смятат, че няма нужда от духовно воюване. Павел казва, че има оръжия и той воюва с тези оръжия, те са духовни оръжия. Всеки, който не желае да воюва е в грешка. Той казва ,че ние имаме оръжия и воюваме с тях, но тези оръжия не са плътски да ес караме с хората, да се бием с хората, но воюването е в духовната област. И вижте какво се казва в:

2 Коринтяни 10:5. Понеже събаряме помисли (крепости, а на друго място се казва и въображения и представи) и всичко, което се издига високо

 Високо – всяко нещо, което носи гордост. Трябва да ви кажа, че гордостта е тази, която създава много проблеми. Всяко едно учение, колко и благочестиво да изглежда, колко и точно и библейско да изглежда, ако то носи със себе си гордост, внимавайте, пазете се! Защото в Божието учение няма гордост, има смирение. Какво казва Божието учение:

Нека всеки счита другия за по-горен от себе си. 

Не всеки да се надига повече от другия но всеки да счита другия за по-горен. И затова той казва, че  събаря помисли (такива горделиви мисли) 

и всичко, което се издига високо против познанието за Бога, 

Всяко нещо, което застава между нас и Бога, може да е библейска доктрина, може да е ново движение, може да е старо движение, може да е деноминация, каквото и да е, обаче всяко нещо, което застава и скрива Господа пред лицето ти, това нещо трябва да бъде съборено чрез оръжията, чрез които ние воюваме.

Защото дявола е хитър и той слага пред очите ни неща, с които да ни залъже (както биковете с червената кърпа, за да виждат плата, а да не виждат кого да ударят).

Затова ние не воюваме срещу плът и кръв, не воюваме срещу хора

и събаряме крепости (тези крепости са горделиви мисли, които се издигат високо, като например учения, доктрини и каквото и да било друго,

 което се издига над познанието на Бога и пленяваме всеки разум

 да се покорява на Христа. 

Ето това е, което трябва да стане: разума ни трябва да се покори на Христа. Не на някаква специална доктрина, не на някакво специално движение, а на една личност, Която се казва Исус Христос. Искаме съживление – съживлението е личност, Исус Христос. Той казва:

Аз съм възкресението и живота. 

Той казва: Аз съм светлината на света. 

 Който има светлина, няма да ходи в тъмнина, няма да се препъне. 

Той е светлината. Затова всичко много се опростява. Имаме нужда от една личност в крайна сметка. Оставете сложностите, оставете сложните неща. Ето, искам да ви покажа още един пасаж в:

2 Коринтяни 11:3 Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, 

Как я измами? С гордост, „Ще станете като Бога”, 

Да се разврати ума ви и отпадне от простотата и чистотата,

 която дължите на Христа. 

Приятели, ние дължим на Христос една простота, ние дължим на Христос едно поклонение, Той е нашият Цар.

Нека всеки човек да е лъжлив и нека Господ да е истинен.

 

Нека всеки човек да се снишава и смирява

и нека Господ да се възвеличава. 

Както най-големия пророк на Стария Завет Йоан Кръстител казва:

Аз трябва да се смалявам, а Христос трябва да расте. 

Това трябва да бъде в сърцето на всеки един Божи човек. Аз трябва всеки ден да се смалявам, а Христос трябва всеки ден да израства повече в мене и чрез мене. И на друго място казва:

Ето Го Божият Агнец, Който носи греха на света. 

Йоан Кръстител не каза: „Следвайте ме мене”, а той каза: Ето Го Божият Агнец, Който носи греха на света, Него следвайте!

И всяко истинско служение, всеки истински християнин трябва да каже точно така: Ето Го Божият Агнец, Който носи греха на света, Него следвайте! Тази е личността, Която ние трябва да издигнем.

Знаете ли защо говоря това? Защото в момента, това, което усещам че се получава в България в духовния религиозен климат, можем да го открием в посланието към галатяните. Галатянски проблем се е заформил и аз искам просто приятели, да се молим за това, защото това е най-сериозния проблем, който можем да видим във всичките послания в Библията в Новия завет. Посланието към галатяните е посланието, в което апостол Павел се обръща най-сериозно към Божиите църкви, и ги предупреждава в:

Галатяни 1:6 Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие.

7. което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, 

Ние няма да наблягаме на това, не е насочено към хора това, което говоря, но говоря тука за духовни реалности, недейте да се взирате в хората нито да ги величаете, нито да ги обвинявате. Взирайте се в Исуса, защото в Него е решението.

Което  е дело на неколцина, които ви смущават

и искат да изопачат Христовото благовестие. 

По някакъв начин благовестието се изопачава.

И искам още да ви покажа в:

10. на човеци ли искам да угодя или на Бога?

Ако искам да угаждам на човеци, нямаше да съм Христов слуга. 

Ние не трябва да угаждаме на хора, не трябва да угаждаме на доктрини, ние трябва да угаждаме на Господа. Трябва да се изхвърли страхът от хората.

Притчи  Страхът от човека слага примка

Страхът от човека носи робство,

И искам да ви покажа проблема, който е показан в Галатяни 3-та глава.

Галатяни 3:1 О неразумни (несмислени или глупави) галатяни, кой ви омая вас (а на старогръцки е кой ви омагьоса вас)

Виждате, че има чародеяние срещу църквите в Галатия. Аз вярвам, че такова чародейство е извършено срещу църквите в България

Кой ви омагьоса вас, пред чиито очи Исус Христос

е бил изобразен като разпънат. 

Вижте какво изобразява с думите си Павел? Защото думите рисуват. Евангелието на Павел е това: Исус Христос, и то разпънат на кръста. Не просто „Исус Христос ние Те обичаме”, а Исус Христос на кръста, Исус Христос и страданията, Исус Христос и кръвта Му. Защото кръвта Му е тази, която плаши дявола, затова той иска да отстрани кръвта от посланието.

Исус Христос и то Него разпнат 

И вие можете да видите в 1 Коринтяни 2-рата глава, че Павел изрично обяснява на галатяните, че

1 Коринтяни 2:1,2 когато дойдох при вас не дойдох с красноречие или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Христа разпнат. 

Това не означава само това да говориш, но трябва винаги в светлината на Христос и Неговото дело на кръста всичко да се разглежда, трябва винаги Христос да е в центъра. Ние трябва да бъдем не егоисти, а христоисти, не егоцентрични, а христоцентрични, не църквоцентрични, а христоцентрични, защото Христос е центъра на посланието. Не е нито човек, нито църква, Той е главата на църквата и трябва Да сложим него в центъра. Ако нещо друго е застанало в центъра, то се е превърнало в идол и ние просто трябва да съборим тези идоли, за да бъде Христос всьо и всьо и да бъде Господар и Цар на всичко. Той трябва да е главата на църквата, Той трябва да е главата на семейството, глава на съпруга, Той трябва да ръководи духовния климат.

Амин!