Святият Дух

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, Испания, 10 март 2011 г.

        Бог изцелява чрез Словото си. Спомнете си този стих:

Псалм 107:20 Изпраща Словото си и ги изцелява и ги освобождава от ямите, в които лежат 

        Именно чрез Неговото Слово, Господ освобождава и изцелява.

И така днес очаквайте, че това Слово, което Господ дава носи избавление, носи изцеление, носи възкресенската сила и живота на Господ Исуса. Както се казва и в Евреите 4:12

Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър от двете страни; пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето 

        Божието Слово като го говорим, като го проповядваме, това Божие Слово носи живот. Молитвата и Словото трябва да вървят заедно. Така че, отворете си ушите.

        „Господи, аз Те моля да отвориш уши в нас, за да слушаме Твоето Слово, вътрешното ни ухо да отвориш, Господи, за да слушаме с вяра, да приемаме и да се приближаваме при Тебе, да получаваме чудесата и благословенията и да бъдем за благословение на други и да послужим за целите на Твоето царство. В мощното име на Исус се молим. Слава да бъде на Тебе Господи. Амин.“

        Искам да започна нещо, което много отдавна съм мислил да го говоря, защото вярвам, че ключа към чудесата, ключа към Божията сила, ключа към възкресенската сила на Исуса Христа, вярвам, че това е Светия Дух. Светият Дух е Онзи, Който носи до нас любовта на Бога Отца и благодатта на Господа Исуса Христа.

        Както знаете, ІІ Коритяни 13:14 казва:

Благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Отца и общението със Светия Дух да бъде с всички вас 

Така че любовта на Бога Отца и благодатта на Господа Исуса Христа идват до нас посредством Светия Дух, посредством общението на Светия Дух. Ние сме изключително зависими от Светия Дух, приятели и знам че мнозина го знаят това. Но едно е да го знаеш и друго е да го преживееш. И ние го говорим, за да получим съответната вяра и да можем да влезем в Божиите обещания.
Искам да видите в Ефесяни 2:18, казва апостол Павел:

Защото чрез Него /т.е. чрез Исус/, едните и други /т.е. езичниците и евреите/,  имаме достъп при Отца 

        Това е в единство със Словото, което Исус казва:

Аз съм пътят

 

Чрез Него всички имаме достъп до Отца

Никой не идва до Отца освен чрез Мен

Чрез Него всички имаме достъп до Отца в единия Дух 

        Искам да видите колко е важно това, че ние имаме достъп до Отца чрез Исус Христос, но в Духа на Бога, а не извън Духа на Бога.  Затова на нас ни е нужно да дойдем при Отца чрез Исуса Христа, но това не е достатъчно. Трябва да дойдем и в Духа на Бога, в Светия Дух.

Мнозина пренебрегват Светия Дух и поради това не могат да видят мощната сила на Светия Дух, не могат да преживеят Неговата сила, не могат да преживеят Неговото откровение, защото пренебрегват именно тази личност. Защото ние идваме при Отца, при нашия Небесен Баща, ние идваме посредством пътя, който е Исус, обаче имаме нужда от помощника – Светия Дух. Защото пътя е толкова тесен, че без помощник, ти не можеш да се движиш по този тесен път, който се нарича Исус Христос. Той е пътят, но по него можеш да вървиш с този план, тази карта, или това ръководство наречено Библия и персоналния, личния помощник, който е Светия Дух. Без Него не можем да вървим по пътя. И понеже има хора, които се опитват да вървят по пътя без помощника си, поради това някои се заблуждават и отпадат от пътя или намират някакви по-широки пътища и влизат в заблуда. Други падат и се нараняват, ходят с рани и все някой им е виновен, но в същото време не са обърнали внимание на тази личност, която може да ги изцели и да им помогне по този път към Отца. Този път, който Исус Христос ни е дал. Има някои хора, които просто са паднали извън пътя и не могат да се върнат обратно, не знаят пътя обратно, защото имат нужда от помощника Светия Дух.

И аз днес искам да ви кажа, че Бог е дал на своята църква един подарък – Исус Христос като годеника на църквата, даде на църквата един подарък.  И този подарък, Божествен дар се намира Светия Дух.

На друго място в Библията се казва, че

Той е Обещанието от Отца 

Той е обещанието. Знаете ли колко хора се спъват да приемат кръщение в Светия Дух, понеже не могат да разберат, че Светия Дух е обещан в Библията. Той е обещанието на Отца. След като Бог е обещал да даде подарък на своята църква, на своите деца, защото подаръка е за децата, знаете че бащата дава подарък на децата си. Светият Дух е подарък, който е обещан от Всемогъщия Бог, който не може да лъже, подарък за всички нас. Така че ако ти нямаш кръщение в Святия Дух, трябва да знаеш едно нещо – това ти е обещание. След като Той се е обещал като баща, Той ще ти го даде. Той даже го е дал. Просто трябва да приемеш и трябва да копнееш и да желаеш. Защото Исус казва:

Ако някой е жаден,

 тогава нека да дойде при Мене и да пие 

Ако не си жаден, защо ще дойдеш при Него да пиеш? И така имаме невероятно общание дадено от нашия Небесен Баща. Имаме обещание, имаме подарък и този подарък е личност, която се нарича Светия Дух. Той е Дух, но Той е личност. Той е Дух, но Той е Бог, Той е Дух, но Той е Господ. За всеки един от нас е много важно да разберем, че Той не е просто някаква сила, някакво внимание, а Той е личност, която мисли, чува, говори, действа и самата тази Личност е Бог. Наравно с Бога Отца, наравно с Исуса Христа, достоен да приеме почит, уважение и слава от всеки един от нас. Но Той може би е най-пренебрегнатата личност на святата троица, защото мнозина се обръщат към Бог и към Сина Исус Христос, но малцина са тези, които обръщат внимание на Светия Дух.

И нека да ви кажа нещо важно. Бог Отец, винаги е бил на небесата, Неговия Син Исус Христос се възкреси от смъртта, възнесе се и седна отдясно на Отца в Небесни места и Той също е в Небесата, но изля и даде на своята църква Светия Дух и Светия Дух е тука днес на земята, Светия Дух е тука днес в църквата, Светия Дух е тука днес в нас и това е толкова учудващо, че въпреки че имаме тази всемогъща личност да живее в църкавта и в нас, църквата днес се сблъсква с немощ, когато идва Духа, Той е Дух на мощ. Дух на немощ е от дявола, Дух на мощ – от Бога. Нечистите духове са от дявола, но Божия Дух е Светия Дух. И Господ от самото начало създаде небето и земята с участието на Святия Дух, Той е силата чрез която всичко това стана и Той е силата, която Бог е предвидил за всеки един, за тебе и мене. Както казва Божието Слово:

Деяния на апостолите 1:8 Ще приемете сила,

 когато дойде върху вас Светия Дух 

Кога ще приемете сила? Когато дойде върху вас Светия Дух, Светия Дух носи силата със Себе си, защото Той самия е сила. Личност, която притежава всемогъща сила. И тази личност, Бог е благоволил да живее в нашите тела. Нашите тела да бъдат храм на Светия Дух и след като ние го имаме, имаме на разположение  тази сила вътре в себе си за Божия слава, за да вършим Божията работа. Слава на Бога за Светия Дух.

И аз искам да обърна на Евангелие от Йоан 16 глава и ще започна още от 7-ми стих, за да прочетем това, което Исус Христос говори за Светия Дух. Ще започна от тука, това което казва Исус Христос е така:

Аз ви казвам истината /казва Исус/ за вас е по-добре да си отида Аз, защото ако не отида, Утешителя няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви Го изпратя 

Исус Христос казва на Своите ученици, и това е много важно да го разберем всички. Той казва: “По-добре е Светия Дух да е тука, отколкото Аз да съм тука”. Ние днес казваме: “Да беше Исус сред нас!”, обаче Исус казва: “По-добре Светия Дух да е”, защото Светия Дух е бил в едно тяло и това е тялото на Исус. Но днес Светия Дух е в всяко едно тяло на вярващ човек, който е кръстен със Светия Дух и Светия Дух е на много места по цялата земя, не само в Ерусалим, не само в Галилея. Той е навсякъде, където хората призовават името на Исус, навсякъде където са приели кръщението в Светия Дух и в огън. Светият Дух, Той казва, е по-добре да дойде отколкото Аз да съм тука, но първо казва, Аз трябва да си отида горе. Защо? Защото Светия Дух не можеше да дойде да живее в нас преди да се новородим. Исус каза:

Ново вино трябва да се налее в нови мехове 

Исус Христос е за невярващите хора. Когато отидем да благовестваме на хората, ние трябва да проповядваме Исус Христос и то Него разпнат, но когато те повярват, тогава трябва да ги доведем до Светия Дух, защото Светия Дух е за вярващите, Той е обещание за всички изкупени Божии деца. Всички изкупени чрез кръвта на Исуса Христа за тях е обещанието, за всички Божии деца, Божия Дух да живее вътре в тях. Защото ние сме ново създание,

Старото премина, всичко стана ново.

Ние сме свят народ. 

И в този свят мях, вече може да се излее Светия Дух. Докато човек не е новороден, Светия Дух не може да живее в него. Има хора, които претендират, че притежават сила или откровение, но никога не са повярвали в Исус Христос, не са изповядали името Му както трябва, не са се покаяли от греховете си, не са се новородили и чрез тях не действа Светия Дух , а действа друг дух, нечист дух и вие трябва да се пазите от такива хора, които се занимават с окултизъм, с гадателство, с други подобни неща.

Пазете себе си чисти от света, пазете себе си чисти от Сатана, не се заплитайте в робството и игото на Сатана 

И ето, виждате, че Светия Дух е даден, Той се дава на нас да живее в нашите тела, да живее в нашите сърца и се дава по благодат, не по заслуги.

Спасението е по благодат и кръщението със Светия Дух и то е по благодат. Приеми Светия Дух, изпълни се с Него и приеми силата на Господа в твоя живот.

И тук Исус казва:

По-добре е Аз да си отида, 

защото когато Той умря и възкръсна, умря като Божието Агне, възкръсна и като първосвещеник взе Собствената си кръв, да отиде в Божието присъствие да извоюва вечно изкупление чрез кръвта Си. И тогава, когато изкуплението беше извоювано и когато греховете ни се измиха и се простиха с кръвта на Исуса Христа, тогава вече Светия Дух можеше да дойде в светите съдове. И тогава на Петдесятница се изля Светия Дух в Божията църква, защото църквата вече беше измита с кръвта на Исус, беше пролята и беше внесена в Светая Светих за вечно изкупление. Тогава за първи път хората приеха кръщение в Светия Дух. Но Исус обещава

И Аз ще ви го изпратя и Той като дойде, 

казва Исус. Той като дойде, не казва “то”, Той е личност

Като дойде ще обвини света 

Светият Дух ще обвини и ще изобличи света

За грях, за правда и за съд, за грях защото не вярват в Мене 

Виждате ли? Нека да ви кажа кой е основния грях. Основният грях не е пушене, пиене, прелюбодейство и други подобни. Тези грехове са грехове плод, те са грехове резултат. Основният грях, можете да видите в Библията, Господ упреква народа на Израел не за тия грехове, а казва, че не успяха да влязат в Обещаната земя поради неверието си, поради непокорство. Основният грях е неверието или непокорността на хората. И поради това неверие идва извращение. Какво каза Исус даже на своите ученици:

Роде невярващ и след това извратен, докога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? 

Какво каза? Първо невярващ и после извратен. Всички извращения, които виждате в момента по света, причината за тях е неверието. Те може да казват, че вярват, обаче

Вяра без дела е мъртва 

казва Словото. Т.е. вярата им е мъртва вяра, това е вяра на етикет. Оставете етикетите. Исус казва:

“По плодовете ще ги познаете” 

Няма нужда на крушата да й слагаш етикет, на ябълката да й слагаш етикет, на смокинята да й слагаш етикет, то се вижда и то се вкусва. Като ги вкусиш, ти разпознаваш плода. Етикетите са външни неща. Днес много хора разчитат на външни етикети – кой как се нарича, какво звание има, какво име има и гледат на външното, това са плътски работи. Господ никога не е гледал и няма да гледа на външните неща. Казва се:

Господ на лице не гледа, Той гледа на сърце 

Затова Господ избра малкия Давидко пред големия Саул, защото имаха различни сърца. По сърцата ги разпознава. И казва това е човек по Моето сърце. Какво е по Неговото сърце?

“Ще изпълни цялата ми воля!”

Ето, това е по Неговото сърце. Който ще изпълни цялата Му воля  е по сърцето на Бога. Не своята воля, а Божията воля ще изпълни.

И така Той като дойде ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в Мене 

Ето го греха основния – не повярваха в Него. И вие ще видите какво става. Погледете в света какво става. Вместо вече да се казва Честито Рождество Христово, вече по света се казва Happy holidays, честити празници. Защо? Защото да не би да се съблазнят от другите религии. Какво да се срамуваме, че Божия Син се роди на земята? Значи ние, за да зачетем другите, трябва да пренебрегнем Божия Син. Няма демокрация в Божието царство. Исус Христос не е демократ. Той казва:

Аз съм пътя, истината и живота,

никой не идва при Отец освен чрез Мене 

Това е положението. Исус казва:

Тия, които са дошли преди Мене, крадци и разбойници са

и точка по въпроса. Никаква демокрация няма при Господа. Значи виждате, света все повече и повече започва да не вярва в Исус, съпротивлява се срещу Неговото непорочно зачатие, филми правят по този въпрос, съпротивяват се за това, че Исус е умрял, погребан и възкръснал от смъртта, измислят свои измишльотини и сменят евангелието, изопачават го. Неговата святост се опитват да опорочат, изобщо всяка една основна точка на Евангелието се опитват да я изопачат, защото приятели, ако не е Исус Христос, ние си умираме в греховете. Имаме вечен живот, вечно спасение само по една причина и тя се нарича кръвта на Господа Исуса Христа. Целият свят ще бъде спасен само поради кръвта на Исуса. Старозаветните светии са спасени чрез кръвта на Исуса, как? Защото те са вярвали, че един ден ще дойде Месията, който ще заплати за техния грях и с тази вяра те са умрели и са отишли в Аврамовото лоно, място където вярващите са живели, когато още пътя не е бил отворен към Светая Светих към небесата. Защото грехът не е бил простен, защото кръв от животни не може да прости греха, а може само да го покрие. Грехът е бил покриван, или скриван така да се каже от очите на Бога, благодарение на тези кръвни жертви, но греха не е можел да бъде отмахнат и да бъде простен. Но когато умира Божието Агне, не преобразите, а Божието Агне, когато умира и със своята кръв като пръвосвещеник влиза в Светая Светих, извоювал вечно изкупление и прощение на греховете на целия свят, тогава, приятели, когато греха е победен, смъртта е победена, тогава тези светии можаха да възкръснат след Неговото възкресение и да влязат в святия град и после се възнесоха и влязоха в Божието присъствие и са там днеска. И трябва да ви кажа, обърнете внимание, Павел казва:

За мен е по-добре да умра и да отида при Христос, но за вас е по-добре да остана тука 

Той не каза: „За мен е по-добре да умра и да отида в Аврамовото лоно”, защото Аврамовото лоно е било за тогава, но днес вече, човек който умре с вяра в Господа, измит в кръвта на Господа, отива директно с душата си в присъствието на всемогъщия Бог. Там, където е Исус Христос да видиш Неговото лице.

И така, тези старозаветни светии се спасяваха чрез кръвта на Исуса. Ние, новозаветните, също се спасяваме чрез кръвта на Исуса. Няма друго средство за спасение.

Няма друго име дадено между човеците

 чрез което да се спасим,

казва Божието Слово. Трябва да ви кажа нещо – Той възкръсна от смъртта, Той е жив, Слава на Бога, че не само Той умря за греховете ни. Ако беше умрял за греховете ни, но не беше възкръснал, нямаше да може и нас да ни възкреси. Но понеже възкръсна от смъртта, Той е жив и живее завинаги. И Словото казва, че Той не само живее, но Той е самия живот. Бог никога не е казвал „Аз бях” или „Аз ще бъда”. Той казва:

Аз съм Този, който Съм 

Той е вечно съществуващия Бог. Той е началото, Той е края, Той е Всемогъщия, Той е алфа и омега, нищо не е имало преди него, нищо няма да има след Него, Той е вечността. Или по-точно да кажем – вечността е в Него. Вечността е нещо, което Той е създал, нашите понятия в Божиите очи, ние изобщо не знаем Бог как да го сложим в нашите глави. Защото Бог е необятен. В тази малка кутийка, тука вътре не можеш да сложиш Всемогъщия Бог, Който е създал цялата Вселена. Вселената е толкова голяма, че не можеш изобщо да си представиш къде й е края. Обаче, не Бог е във Вселената, а Вселената е в Бога. Представете си за какъв Бог говорим ние. И този Бог Всемогъщ, стана човек, за да може да живее и умре заради нас, за да може да имаме вечно спасение. Хората мъдруват, стоят и мъдруват. Да, прашинки, буца пръст, мъдрува. И казва:

Няма друго име, чрез което да се спасим

 

И Той казва така, когато дойде ще обвини света 

Няма да го гали. Ние си мислим понякога, че Той ще одобри някои неща. Не, не, не, Светият Дух е тука да обвинява, да изобличава света за грях. Светът е обвинен за грях, за правда и за съд. Грях – „защото не вярва в Мене”, казва. Това им е основният проблем.

За правда, защото отивам при Отца

 и няма да ме виждате вече 

Чрез Него ние се оправдаваме, но те са неправедни, защото не повярваха в Него.

И за съд, защото князът на този свят е вече осъден 

Кой е княза на този свят? Сатана е вече осъден. Слава да бъде на Господа.

12. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. 

Без Светия Дух не можеш да носиш. Някои казват: „Защо не мога да разбера, брат? Чета и не мога да разбера. Защо това не мога, защо онова!” Защото Светия Дух дава моженето. Ако искаш можене, Духът дава моженето, Той е Всемогъщ, Той все може да направи. Чрез Него ти можеш всичко.

13. Когато дойде обаче Онзи, Духът на истината,

Той ще ви упътва във всяка истина 

Искам да ви покажа нещо тука. Отворих си електронната Библия, Кing James Version заедно с Конкорданс и тука е много интересно, че Светия дух на английски е наречен comfortеr, което е комфортър да кажем на български, който ти дава комфорт, или който по-точно преведено e твой утешител. Светият Дух е този, който те утешава. Когато си в трудно положение, който те утешава? Именно Светия Дух е Този, който идва да те утеши, но ти не го познаваш. Ако се чувстваш сам, трябва да знаеш, че има някой, който е пратен от Отца и от Сина, за да те утешава в твоето трудно време, защото имаш нужда от тази утеха. И вижте какво казва?

Той е нашият Утешител 

Думата на гръцки е parakletos, утешител, но също означава и адвокат. Имаме си адвокат.

Вижте, в І-вото послание на Йоан втората глава се казва за Исус, че „ако някой съгреши имаме ходатай при Отца”. На английски думата е имаме “адвокат при Отца”. И същата дума адвокат или ходатай присъства и тук. Той е наш ходатай, Той хадатайства пред Отца и Той е нашия адвокат. И той е нашия Утешител. Имаме някой, който действа в наша полза. Много интересно.

Светият Дух е нашият адвокат и Исус Христос е наш адвокат. Когато се явим един ден на съдилището, дявола ще е обвинителя, Исус Христос ще е адвоката, а Бог Отец ще е съдията. Той ни е баща на всичкото отгоре. Представяш ли си, баща ти да ти е съдия? Слава на Господа. Това е прекрасно нещо – баща ти да ти е съдия. Да имаш обаче адвоката Исус, който да стои там и да те защитава. Дяволът ще обвинява, но Исус ще ни защитава, а по-добър адвокат от Него няма. Но сега тука на земята също имаме адвокат и това е Светия Дух. Той ни защита, защото Библията казва в Откровение на Йоан 12:10, че

Дяволът е клеветникът на нашите братя 

Той ни клевети постоянно пред Бога – виж този какво прави, виж онзи какво прави. Той клеветеше и Йов дори, така че дяволът ни клевети, обаче имаме Светия Дух, който в момента е този, който се застъпва за нас и Исус Христос, който също се застъпва за нас. Прекрасно е това, имаме някой, който на земята се застъпва за нас, и някой, който на небесата се застъпва също за нас.  Благодаря на Бога за това нещо.

Думата Утешител е много хубава, това означава, че Той е наш адвокат, Той е наш Утешител и Той е наш ходатай и по-нататък нека да видим се казва, че Той е Духът на истината. Думата „дух” на гръцки е „пнеума”, като пневмония, пневмония един вид на дишането болест, а „пнеума” значи дух, дъх, дишане.

Духът на истината, Той ще ви води във всяка истина 

Във всяка истина ще ни води. Как можем да отидем да намерим истината, ако нямаме този водач? Как ако някой няма кръщение в Светия Дух, ще бъде заведен в истината. Затова толкова слепи хора има. Ако “слепец води слепеца”, знаете къде отиват, казва Словото. Тука казва, че Той е Духът на истината, а духът на антихриста е духът на заблудата. Но Святия Дух е духът на истината. Слава на Бога.

Даже на друго място се казва – истината. Той е истината тука на земята. Исус Христос е истината, обаче Той вече е на небето, а Светия Дух е истината, тука на земята и даже вътре в нас.

Духът на истината ще ви упътва

Ето го пътеводителят, ето го помощника по пътя, за който говорихме. Пътят е Исус, но имаш нужда от помощник по пътя.

Във всяка една истина

Не си мисли, че има истина, в която Той не може да те упъти. Не си мисли, че Той някои въпроси не го интересуват, или не ги разбира достатъчно добре. Всичко разбира, защото Той е Бог. Той може да те упъти във всяка една истина, Той може да те упъти в проблемите с болестите, може да те упъти по икономическите проблеми, финансовите проблеми как да постъпиш, може да те упъти по въпросите за обучението; може да те упъти по отношение на въпросите с църквата, начина по който да се държиш с вярващи, как да се държиш с невярващи и на кого да говориш и на кого да не говориш, кога да говориш и кога да не говориш, как да говориш. Той може да те упъти във всяко едно нещо, защото Той е Духът на истината, Той е Дух на откровение.

Той ще ви упъти във всяка истина,

защото няма да говори от Себе си 

Виждате ли колко е смирен Светия Дух? Ето това е нещо, което сега го виждам – Неговото смирение. Той няма да говори от Себе си, въпреки че е Бог.

Но каквото чуе от Отца чрез Сина, това ще говори и ще ви извести за идните неща 

Забележете, че Той говори. Светият Дух говори. Той говори на Савел на Варнава, “отделете ги, за да ги използвам за делото, за което съм ги призовал”. И после се казва, че Той ще ви извести идващите неща. Виждате ли? Той е пророчески Дух, защото Той знае бъдещето и Той може да ни научи неща, които още не са станали.

Ето примерно хора се занивамат с бизнес. В бизнеса се занимават с прогнози, прогнози за това какви ще бъдат валутните курсове, как ще бъдат пазарите и т.н. Светият Дух може да ти даде мъдрост и да ти покаже какво ще бъде в бъдещото, ти да си подготвен. Той ще те научи на идващите неща.

Разумният  предвижда злото и се укрива,

безумните вървят напред и страдат 

Така че Светия Дух може да ни извести идващите неща. Ще кажеш как? Ами не знам как на всеки по различен начин. Но ако ти си приятел с Него, ако ти се сприятелиш с Него и се сближиш, имаш почит и уважение към Него, ако му дадеш главно място в дома ти, нека Той да бъде Цар в твоя дом, нека царството на Бога да дойде и Неговата воля да бъде извършена в твоя дом и в твоето сърце, и в твоя бизнес и работа, ти ще видиш чудеса да започнат да се случват. Защото, когато Той вземе кормилото да управлява, тогава ще стане нещо, ще стане. Ако можеш само да му се довериш, ако само можеш да му се довериш, ще видиш неща, които не си виждал. Прекрасни неща. Той ще ти извести за нещата, които идват, ще те подготви предварително, ще имаш новини за бъдещето. Новините говорят за това, което е станало от днес и вчера, но те не знаят какво ще стане утре. Обаче, Той ще ти извести бъдещите неща, което означава, че Той е пророчески дух.

Последните дни, казва Господ, ще изливам от Духа си, синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват

 

Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взима и ще ви известява 

Забележете нещо. Светият Дух, тази прекрасна личност, прославя една личност и тя се нарича Исус Христос. Светият Дух, когато дойде, когато действа, когато говори, Той не прославя човек. Всеки един дух, който прославя човек, не е Божия и не е Светия Дух. Защото Светия Дух прославя само една личност. Запомнете го това и това е Исус Христос. Затова Той е изпратен, за да го прослави. Той взима от Исус, изявява Го и по този начин прославя Исус. Той дори не търси слава за Себе си. И  ако забележите, чрез Светия Дух е написана Библията и въпреки всичко толкова малко можеш да видиш, толкова не се забелязва, като една незабележима личност се движи в Библията, но навсякъде присъства и никъде не привлича вниманието към Себе си. Винаги отдава вниманието и славата на Господа Исуса Христа. Виждате какво смирение! Слава на Бога да бъде за това нещо.

И тук се казва, че Той ще прослави Мене, казва Исус Христос. Исус подготвя Своите ученици преди заминаването си и говори основно за Светия Дух преди да си замине. Това е 16 глава на Йоан и после 15-ти стих казва:

Всичко, което има Отец е Мое и затова ви казвах, че от Моето ще взима и ще ви известява 

Искам обаче да видим предишната глава 15 глава, 26 стих отново се говори за Светия Дух. Ние сега разгледахме няколко стиха от 16 глава. В 15 глава отново се пише за Светия Дух. Исус казва:

Когато дойде Утешителят 

Помните, думата е parakletos, което означава Утешител, ходатай, означава помощник, означава  даже някои преводи го наричат helper, помощник. Ще кажеш от къде? Ами погледни в Римляни 8:26, по-рано тази служба говорихме за това.

Духът ни помага в нашата немощ,

защото не знаем как да се молим както трябва 

Какво значи “Духът ти помага”? Това означава, че Той е помощник. Как ще ти помага, ако не е помощник? Значи, Той е наш помощник също.

Аз когато се почувствам немощен и слаб си спомням тези думи, които казват:

Божията сила в човешката немощ

 се проявява и действа съвършено 

Ако се чувстваш слаб, ако се чувстваш немощен, обърни се към твоя помощник, поискай Неговата помощ да ти помогне. Ако имаш нужда от упътване в живота си, попитай го, помоли го да ти говори, да те научи на истината. Ако имаш нужда от ръководство, ако имаш нужда да се научиш на нещо, Той е твоя Учител, Той те учи на всяка истина.

Кетрин Кулман казва: “Аз имах най-прекрасния Учител, Който някой някога е имал и това е Светият Дух. Аз му се доверих, доверих му се и мнозина се чудят, че съм посветила живота си на Някой, когото никога не съм видяла”.  Но въпреки, че не го виждаш, Той е, Той е бил и Той ще бъде.

Утешителят, ходатая, адвоката, който Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене 

Сега нека да ви покажа и тука това. Преди малко говорихме, че Светия Дух е този, този прославя Исус Христос. Но тука виждаме, че Той не само прославя Исус, но Той свидетелства за Исус Христос. И затова се казва в Деяния на апостолите 1:8:

Ще приемете сила като дойде върху вас Светия Дух и тогава ще бъдете свидетели за Мене 

Ще бъдете свидетели. Защо? Защото свидетелят ще бъде във вас. Той е този, който свидетелства. Ако си без Светия Дух, свидетелството ти е слабо. Има хора, които свидетелстват без Светия Дух, но свидетелството им е слабо, няма резултат.

Но виждате в Деяния на апостолите как свидетелстваха Божиите хора. Такова свидетелство мощно, въпреки че минаваха през страдания, през гонения, но тяхното свидетелство беше мощно, защото Светия дух свидетелстваше чрез тях. Както на едно място се казва:

Възкресението на Христос, на което ние сме свидетели, а също и Светия Дух, когото Бог дава на тия, които му се покоряват или го обичат 

Така казва Павел на едно място.

Нека да минем на Евангелието на Йоан 14:26 стих, отново един прекрасен стих. Тия стихове толкова съм ги чел, защото  искам по всякакъв начин да можем да се доближим до Него, по всякакъв начин да му позволим Той да управлява живота ни, служението ни. Както казва и Кетрин Кулман – когато завърши една служба на чудеса, хората се радват че са станали чудеса, обаче аз знам, че има някои извори в Христос, които не съм отпушила още, т.е., не съм се предала напълно, не съм се предала, казва тя.

Какво е необходимо? Отдаване и предаване на Неговото ръководство. Не религиозни дейности, защото Бог не благоволява в много религиозни дейности, Той благоволява в послушание.

И ето, тука се казва в 26-ти стих на 14 глава на Йоан:

А утешителят Светия Дух,

Когото Отец ще изпрати в Мое име 

Забележете, че го изпраща в Негово име, в името на Исус Христос. Всеки дух, който идва в друго име, не е от Бога, нали?

Той  ще ви научи 

Ето тука, Слава на Тебе, Исусе Христе, “Той ще ви научи”, ето Го учителя. Кой те учи? Ами Учителя. Преди видяхме, че Той свидетелства, видяхме, че Той прославя, а сега тука се казва

Той ще ви научи на всичко

Всичко, от което се нуждаем, Светия Дух ще ни научи. Как? Той използва един инструмент, един учебник и този учебник е Библията. Така че, ако пренебрегваш Библията, пречиш на Светия Дух да те учи. Той ще те учи посредством Библията.

Той ще те научи на всичко и ще ви напомни всичко,

което съм ви казал

Знаете ли, имаше време в живота ми, когато хората ми говореха, бях младо момче и ми говореха определени неща, братя и сестри, “това не е така, брат” и т.н. Обаче, аз не ги слушах и им казвах обратното. Но в един момент живота ми се затапи, а бях на едно място, където просто нямаше мърдане ни наляво, ни надясно, взех Библията и започнах да се моля и казах: “Господи, ще ми простиш ли?” И тогава всъщност по това време, Светия Дух /сега разбирам/, че ми е напомнил всички тези думи, които ми е говорил години преди това чрез хората. Тогава Светия Дух ми ги напомни тия думи. Хората си мислят, че аз съм ги забравил. Обаче, точно тогава Светия Дух ми ги напомни.

Бъди отворен към това, когато Светия Дух те изобличава или ти напомня думи с цел да се поправиш, защото те обича.

Когато обичам, казва Господ, Аз него го изобличавам 

И така, Той ми напомни тези неща, които са ми били говорени преди това. Светият Дух ти дава памет. Някои хора казват: “Брат, не мога да помня Библията”. Ами Светият Дух ще ти напомня. Ако ти разчиташ на Него, Той ще ти напомня и ще те учи, и ти ще започнеш да помниш стихове, така както не си ги помнил никога. Защото Светия Дух ще ти припомня и Той ще ти напомня точно това, което трябва да помниш.

Помните случая с 10 глава на Деяния на апостолите, Петър отиде да проповядва в дома на Корнилий и Светия Дух слезе върху дома на Корнилий, дома на Корнилий прие кръщение в Светия Дух и Петър ги кръсти във вода. И след това отиват при своите сънародници, евреите и казват “Как можеш ти да отидеш при езичници и даже да ги кръстиш във вода, на какво прилича това?” И Петър казва – недейте братя, така! Така и така имах видение, дойдоха хората, поканиха ме, взех да проповядвам, дойде Светия Дух върху тях и тогава казва, когато видях, че те бяха кръстени със Светия Дух, както и ние отначало бяхме кръстени, тогава си спомних думите на Йоан Кръстител, който казва:

Аз кръщавам с вода,

 но ние ще бъдете кръстени със Светия Дух 

Ето виждате, как Господ, Светия Дух му е припомнил тези думи. Или може би това бяха думите на Исус Христос –

Йоан ви е кръщавал с вода,

но вие ще бъдете кръстени със Светия Дух.

Значи, тези думи са му били припомнени в ушите, като потвърждение Святия Дух е започнал да му говори. Светият Дух използва Божието Слово да ти говори и трябва да станеш чувствителен към Неговия глас.

Той ще ви напомни всичко,

 Той ще ви научи всичко, което Аз съм казал

И затова ни е необходимо това Слово да го вземем и да го изядем. Да се храним с Божието Слово, защото именно това е инструмента, който Светия Дух използва. Трябва да го проповядваме това Слово, трябва да го пророкуваме, трябва да се молим върху това Слово и Светия Дух ще го използва.

В името на Исус Христос Ти благодарим, Господи.

І Коритяни 2 глава се говори също за Светия Дух едни прекрасни неща. Тук ще започна от І Коритяни 2:9:

Според както е писано, каквото око не е видяло

 и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало,

всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят 

Това, което око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, Бог е приготвил за нас, които го любим, обаче в повечето случаи ние си мислим, че това ще го получим един ден и това е правилно, обаче тука друго се казва.

На нас Бог откри това чрез Духа 

        Виждате, още едно нещо, което Светия Дух прави – Той открива. С други думи, Светия Дух е дух на откровение. Той открива неща, т.е. Той ти дава да видиш неща, които човешко око не е виждало; Той ти дава да чуваш неща, които човешко ухо не е чувало; Той влага неща в сърцето ти, които не идват на човешко сърце. Това е дух на откровение.

Той откри на нас това чрез Духа, понеже Духа издирва всичко даже Божиите дълбочини, защото кой човек знае какво има у човека, освен духа на човека, който е в него, така и никой не знае какво има у Бога освен Божия Дух 

        С други думи, за да можем да познаваме Бога, да познаваме самия Него, да познаваме делата Му, да познаваме характера Му, ние трябва да го направим чрез Светия Дух. Без Светия Дух не можем, защото единствено Божия Дух знае какво има у Бога.

И казва по-нататък:

Ние получихме не духа на света, а Духа който е от Бога 

        Слава на Бога, Духът, който е от Бога! Защо?

За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари 

        С други думи, чрез Божия Дух, на нас не само ни се открива, но ние можем да познаем. Нека да ви кажа нещо.

Знанието е нещо, което е интелектуално. Човек става студент, учи. Аз също съм бил студент, за съжаление икономика, а не духовно училище, теологическо, за което съжалявам, но просто това е – банкер бях. И така, но получаваш информация, получаваш знание по определени въпроси, но това е в областта на интелекта, в областта на ума. Но когато се намеси Божия Дух, Той кореспондира с твоя дух и тогава ти не само получаваш знание, а получаваш познание. Т.е., ти започваш да познаваш нещата, това е нещо по-дълбоко. Едно е да знаеш за някой човек, друго е да го познаваш лично. Ето това е разликата.

„За да можем да познаем това,

което Бог е благоволил да ни подари”.

Всичките дарове, които Бог ни е дал – вечния живот, най-вече, ние можем да ги познаем чрез Духа на Бога. Значи Духа на Бога виждате, Той ни открива, но Той ни дава и познание.

Богопознание не може да има, приятели, без Светия Дух. Защото, когато се изследва Бог без Светия Дух, има такива училища, които изследват Бога без Светия Дух, просто правят някакви анализи на Библията, речници и т.н. Всичко това е хубаво, но когато е без Светия Дух, заприличва на един скелет, който го изследват като археолози, какво е било някога си, как е дишал някога този скелет, какво е правил, обаче просто то е било някога. Но нас ни интересува Бог сега, защото Той е сега. Той е, Той не е бил и нас ни интересува живия Бог, защото ние имаме нужда от живия Бог.

Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа 

Ето ви, „думи научени от човешка мъдрост”  или човешки интелект, това е интелектуално знание, а тука се говори за думи научени от Духа, значи Светия Дух те учи на думи и тези думи са много важни. Той е нашия учител и Той ти влага думи, Той ти влага знание, Той ти влага познание, богопознание в тебе.

Като поясняваме, казва

духовните неща на духовните човеци

14. Но естествения човек не възприема това,

което е от Божия Дух 

Ето виждате, невярващите хора. Ти му говориш, обаче той не възприема, това което е от Божия Дух, защото за него е глупост. И не може да го разбере, защото то се изпитва духовно. Святият Дух ни дава духовно изпитване. Ти започваш да проумяваш и да изпитваш по духовен начин, не интелектуално. Трябва да се научиш да изпитваш духовно нещата. Много пъти хората ми задават конкретни въпроси, не може еднозначно да се отговори на всеки един въпрос. Просто трябва да се научиш да изпитваш духовно нещата. Понякога при двама човека се случва едно и също нещо – едното е от Бога, другото не е, защото нещата не могат да се съдят по външен начин. Ако еди какво си стане, еди какво си е. Не може да се съди така. Трябва нещата да се изпитват духовно. Виждате Исус Христос чрез Духа знаеше мислите им. Исус чрез духа действаше. И апостолите по същия начин. Ние трябва да се научим да бъдем духовни хора, чрез Духа, не чрез душата, а чрез Духа да изпитваме нещата.

15. Духовният човек изпитва всичко,

а него никой не знае да го изпитва 

Защо? Защото духовният човек е като вятъра, той не се води от интелект, той се води от Дух. Ние не сме интелектуалци, не сме мъдреци, ние сме духовници. Има разлика. Духът да те води е друго нещо. Това не е интелект, това не се учи във висше учебно заведение. Това е прекрасно да учиш в теологическо училище и да завършиш и т.н. Може да завършиш и да не познаваш Бога и завършил да не познаваш Бога. Може да не познаваш Духа на Бога, може да не познаваш Библията. Има някои хора, които не са завършили, но познават Бога. Така че няма гаранция нито едното, нито другото. Богопознанието не се заменя с интелект.

Духовният човек изпитва всичко, а него никой не знае да го изпитва, защото кой е познал ума на Господа, че да може да го напътства, а ние знаем Духът или умът на Христа 

Слава да бъде на Тебе, Господи! Прекрасно нещо е, нали? Прекрасно е да говорим за Светия Дух. Алелуя!

„Духът, тука казва брата – не винаги е логичен”, Той си има своята логика, обаче не е като нас. Какво казва Павел:

Видя се добре на Светия Дух и на нас 

Всъщност, презвитерите това го казаха в 15 глава на Деяния на апостолите. Те знаеха какво се вижда добре на Светия Дух, те знаеха какво Той говори. И сега обърнете внимание, Той има ум. Какво казва Римляни 8:6, преди малко говорихме:

Духът ни помага в нашата немощ, защото не знаем да се молим както трябва и самия Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания 

И вижте какво казва по-нататък:

А Този, които изпитва сърцата, знае какъв е ума на Духа. 

Забележете думата „умът”. Умът на кой дух – на Светия Дух. Светият Дух има ум, приятели и е много повече от нас, защото ако брадвата има ум, то колко повече, този който е направил брадвата. Светият Дух има ум! Слава на Бога!

Другото, което можем да обърнем внимание – Светия Дух има ли емоции? Какво казва Ефесяни 4:30

Не наскърбявайте или оскърбявайте Светия Дух 

Светият Дух можем да го оскърбим с нашето поведение. Когато се държим лошо едни с други, когато се нагрубяваме, когато искаме да се злепоставяме, когато мразим братя и сестри, Той се наскърбява. Ти може да не го усетиш.

Знаете ли, Самсон, когато дойде Светия Дух върху него, дойде с такава сила, че той разбра и всички около него разбраха, че Светия Дух е дошъл. Защото хвана лъва, разкъса, хвана изби 1000 човека, взе 300 лисици и подпали всичко там, вдигна портите на Газа. Когато дойде духът на Господа върху него, всички разбираха, че духът на Господа е дошъл, защото има гръм и трясък, когато Светия Дух дойде. Обаче, когато той съгреши с Далила, Светия Дух, толкова леко и тихо се оттегли, че Самсон дори не можа да разбере, че Светия Дух го няма. Той не можа да разбере, че изгуби силата си. Силата му не беше в косата, силата му беше в Духа на Бога. Но Духа на Бога напусна, защото неговата коса беше остригана. Заповедта беше да не минава бръснач през главата му, т.е., той не се покори. Той се направи уязвим, за да може да му се отреже косата и по този начин загуби Светия Дух, загуби присъствието, загуби помазанието, загуби силата и когато дойдоха и го хванаха, каза:”Сега като друг път, аз ще стана и ще ги разхвърлям” и си мислеше така. Обаче, човек забравя, че силата, която имаше не е от него, а силата му е от Бога.

Много пъти ние забравяме, че силата, с която оперираме не е наша сила и това е опасно. Много опасно. Самсон го забрави и загуби силата, загуби присъствието на Бога. Като загуби присъствието на Бога, той загуби очите си, загуби своето видение. Хората като загубят помазанието, не знаят къде отиват. Загубват видението си. Загуби свободата си, беше вързан. Стават вързани хората, тогава демоните започват да атакуват. Като си отиде Светия Дух, демоните започват да навлизат. Няма вакуум. И започна да работи като магаре, да се върти еднообразно, еднообразно. Защо? Защото загуби помазанието върху себе си.

И така, приятели, когато си тръгва помазанието, си тръгва много нежно. Защо? Защото Той беше оскърбен. И ние трябва да внимаваме да не наскърбяваме Светия Дух. Тука на говоря за хула, говоря за оскърбяване на Светия Дух. Защото всички сме го правили това нещо. И този, който не наскърбява Светия Дух,този който обича Неговото присъствие, Той ще се радва на Неговото присъствие;

Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия 

И ние искаме да бъдем под Неговата сянка. Слава да бъде на Бога. Виждате, че се казва да не наскърбяваме Светия Дух. Значи Той има емоции. Видяхме, че Той има ум, значи Той има мисли и освен това можете да видите в І Коринтяни 12 глава, че Той има и воля, което също е много хубаво. Знаете ли, върху това точно не съм говорил никога. Толкова ми е приятно, от години съм искал да говоря по този въпрос и в момента без никаква подготовка го правя. Вярвам и благодаря на Бога, че просто трябва да го говоря това. Вижте какво казва:

І Коринтяни 12:11 А всичко това се върши от един и същи Дух 

Всичките дарби са действие и проявление на Светия Дух. Така че, който смята че има дарба, не е разбрал нищо. Дарбата не е нещо, което ти имаш, а дарбата е нещо, което Светия Дух има и което се проявява чрез тебе, само, ако Той може да ти се довери да мине през тебе. Колкото чешмата има водата, толкова и ти имаш нещо. В момента, в който се затвори кранчето, чешмата ще ръждяса. Така че ние сме едни чешмички и през нас тече водата на живота само защото изпълняваме Божията воля. Ако не слушаме, затваря се кранчето и нищо няма да излезе от тебе. Нямаш никаква дарба. Има хора, които се хвалят с дарби. Никой няма дарби. Дарбата е Светия Дух, това е дарбата. И ето, вижте какво казва:

всичко това се върши от един и същи Дух 

Това е положението. Стига вече с тези дарби, този можел да пророкува, онзи можел да пророкува, не. Всичко се върши  от един и същи дух, а ние просто трябва да вземем да се смирим вече.

Който разделя, той разделя на всеки поотделно или специфично, както Му е угодно 

А в английската As he wills, както Той желае. Разбирате ли, на български звучи “както му е угодно”. Някак си човек не може да го хване точно, то това означава воля. По своята Си воля, Светия Дух разпределя дарбите, защото те са Негови. Ако видите с.7, ще видите че:

на всеки се дава проявяването

на Светия Дух за обща полза

И думата “проявяване” тук е много важна, защото тук отново се вижда, както в 11 стих се казва, че „всичко се върши от Светия Дух”, тук се казва, че Светия Дух се проявява. Т.е., дарбата е проявление или действие на Светия Дух чрез човека. Можете да си го запишете и то е според Словото. І Коринтяни 12:7, казва, че дарбата е “проявяване на Светия Дух за обща полза”, но е проявяване на Светия Дух. 11 стих казва, че “дарбата е действие на Светия Дух”. Така че, можем да обобщим, че дарбата е проявление и действие на Светия Дух. И какво сме ние? Ние сме само държачи на плода, но Той дава плода. Както Исус каза

Клонката сама по себе си плод не може да даде, ако не пребъдва на тлъстия корен на лозата

Това, че даваме плод го даваме, защото сме в Христос, защото пребъдваме в Христос и поради това можем да дадем плода. Човек не дава плод. Мнозина имат проблем, защото се опитват по плът, по човешки да се насилят да дадат плод. Пръчката не е в състояние да даде плод, приятели. Никоя пръчка не може да даде нито грозде, нито ябълки, нито каквото и да е. Плодът се дава от корена, а нашия корен е Христос, а жизнените сокове, които протичат са образ на помазанието на Светия Дух. Чрез това движение на Светия Дух, тези жизнени сокове идват и дават живот, и тогава ние даваме плода -любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост, милост, милосърдие, себеобуздание и т.н. Всичко това идва чрез Светия Дух и хората като видят това нещо, това не е нещо, което се напъваш да даваш. Това е нещо, което естествено става. Крушата естествено дава круши, ябълката естествено дава ябълки, лозата естествено дава грозде. Те не се напъват да го дадат. Те просто го имат този плод, защото са свързани с корена. Така и ние даваме резултати в Божието царство. Също спасение на души, изцеление на тела, освобождение, не става чрез напъни, става чрез предаване, отдаване, пребъдване в Господа, по този начин Светия Дух действа чрез нас и по този начин даваме много плод, казва Исус Христос. Плодът ни е траен и по този начин се прославя нашия Небесен Отец.

О, да можехме, приятели, наистина Бог да ни даде това откровение. Иска ми се Господа да даде откровение на мнозина и особено на млади Божии служители, които наистина да тръгнат и да търсят тази милост, тази интимност, това помазание и присъствие на Светия Дух, да се движат в това, защото в днешно време изключително голяма е нуждата.

Нека да ви кажа нещо много важно. Времената се променят, ако можете да видите какви са били нещата преди 20, преди 30, преди 50 години. В момента тъмнината се засилва по целия свят. Тъмнината се е засилила по целия свят, приятели. И ние трябва да разберем, че

Където грехът се умножава, благодатта се преумножава

Обаче, благодатта няма да се преумножи без Светия Дух. Защото Той в момента е много пренебрегнат. Не мислете, че приказвам празни приказки. В момента Той е пренебрегнат на много, много места. Както в България, така и в други страни. Повечето се правят религиозни ритуали, църковни събирания, програми и т.н., но къде е Духът е въпроса, защото без Него нищо не става.

Ето вижте в Исая 60 глава, какво казва Словото:

Стани, свети, защото светлината дойде за теб и славата Господна те осия, защото ето тъмнина ще покрие земята и гъст мраз племената или народите, а над тебе ще осияе Господ и славата Му ще се яви над тебе 

Забележете тука какво казва. Това е пророчество – “тъмнина ще покрие земята” и това е нещо, което се случва. “И гъст мрак племената или народите” и ние сме в такова време, можете да го видите много ясно по телевизията, в Интернета, в контакта си в хората от света. Светът е в един мрак, който постоянно се засилва, обаче Господ заповядва “Стани и свети”, Той заповядва на църквата си, Той заповядва на тебе да станеш и да светиш, защото славата Господна ни е осияла. Какво казва? Въпреки че тъмнината и мрака покриват над тебе обаче, казва Господ, това е обещание

Ще осияе Господ, т.е. Неговата светлина ще дойде на тебе, и Неговата слава ще се яви на тебе

Или превода е – „Неговата слава ще бъде видяна от тебе”. Т.е ние ще сияем и светим, казва Словото, ние ще бъдем наистина светлина, но това не е светлина с напъване, с мъчение. Това е светлина, която естествено грее. Това е като светилник, който има в себе си масло, той не се напъва, маслото гори. Светилника без маслото не може да гори. Така и църквата е като светилник. Забележете, църквата.

В Откровение на Йоан казва „седемте светилника са седемте църкви”. Църквата не може да свети, ако няма маслото в нея, което е Светия Дух. Църквата не може да свети без помазанието на Святия Дух в нея. Чувствам помазанието на Светия Дух в ръцете си. Благодаря ти, Господи. Църквата не може да свети без да са пълни светилниците с маслото на Светия Дух. Това е пророческо, благодаря ти, Господи. И затова Словото казва:

Славата на Бога ще се яви над нас и тогава народите ще дойдат при светлината ти 

Няма да дойдат при тебе, а при светлината ти. Ако няма светлина при тебе, няма да дойдат народите. Евангелизиране без помазанието, без светлина не може да бъде.

Народите ще дойдат при твойта светлина и царете, управниците при бляскавата ти зора. Вдигни очите си и виж наоколо, те всички се събират при тебе 

И после – обещание. Искам да ви кажа всички, които чакате децата ви да дойдат

Синовете ти ще дойдат от далече и дъщерите ти ще бъдат  носени на ръце 

Направо чувствам помазанието върху мене. Благодаря ти, Господи. „Синовете ти ще дойдат отдалече,” казва Господа. Далече от Господа, далече от тебе. Някои са избягали, отишли са далече от Господа, но те ще дойдат и ще бъдат носени на ръце при тебе като блудния син. Защо? Защото светлина ще има върху тебе.

Ето какво откровение Господ ни дава. Ако ти се изпълваш със Светия Дух, ако маслото е в тебе, ако гори огъня на Светия Дух, ако ти излъчваш светлина, няма нужда да убеждаваш децата ти, че трябва да ходят с Господа. Те ще видят бляскавата ти светлина и те ще дойдат при Господа, защото ще кажат – виждаме светлината, искаме светлината, при тебе има хляб, при тебе има светлина, при тебе има любов, при тебе има спасение, при тебе има живот, а там е тъмнина. Слава на Бога! Не с обвинения, а  с присъствието на Бога. Не можете да си представите присъствието на Бога какво превъзходно нещо е! Дори можете да видите по иконите. Защо ги рисуват с тия ореоли около тях? защото е имало Божии хора, които толкова са били помазани, такова присъствие е имало върху тях, че буквално светлина се е излъчвала от тях. Затова са започнали да го правят това нещо. Нека Божието присъствие да се излъчва чрез нас, да носим тази светлина и ще видите как хората ще започнат да идват при Господа.

Тогава ще видиш и ще се зарадваш и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири

Да се разшири сърцето ти! Прекрасно е да дишаш спокойно. Някои така са се стиснали и са се стегнали отвътре да не съгрешат, да не… Но като дойде Духа на Бога, теб не те е страх да не съгрешиш, защото проблема не е в това не просто да се възпираш, а да тръгнеш напред. Да тръгнеш напред, приятелю, това е решението. Тръгни да служиш на Господа, нека този с единия талант, който се страхува да не сгреши и си крие талантчето, да не би като дойде Господаря да не му го върна, леле какво ще правя, това нещо, не. Бъди като оня с петте таланта – вземи всички таланти, които ти е дал Господа и започни смело да служиш с талантите, които Бог ти е дал. Той ще ти даде да придобиеш още толкова и дори още повече ще ти даде. Защото не всеки се покорява на Божието дело. Който няма, се отнема от него, който има, се дава повече. Какво няма? Няма резултати, няма плод, няма действие, не дава нищо. Какво прави? Отсича го. Който дава, му се дава още повече. Така че, Господ иска да принасяме плод, да принасяме изобилен плод, да тръгнеш напред с вяра в името на Исус Христос!

Сърцето ти ще се разшири, казва, защото богатството на морето към тебе ще се обърне

Богатството на морето  на първо място са рибите, душите на хората, ще дойдат в църквата. Когато църквата е пълна със светлината, с маслото и със светлината, когато е пълна с любовта, хората ще дойдат,  рибите ще дойдат вътре в църквата, те сами ще ни потърсят, няма нужда ние да ги търсим. Те ще ни потърсят, защото ще видят, че има мед. Няма нужда мухите или пчелите да ги търсиш, просто нека да има мед в църквата, те ще дойдат. Проблемът е, че когато няма мед, а има жлъчка в църквата и да дойдат вътре, както казва един човек – една капка мед събира повече пчели, отколкото един килограм жлъчка. Затова жлъчката да я изхвърлим, нека медът на любовта и Божията мъдрост да бъде сред нас.

Богатството на морето ще се обърне към тебе 

Не само в това отношение, ще дойде разпределение във финансово отношение, имота на народите ще дойде при тебе и т.н.. Виждате какви чудеса Бог ще направи. Но как се започва? Стани и свети! И освен това, как се започва?

Духът на Господа е на Мене, защото ме е помазал 

И всичко останало следва. Исус отдаде значението на всичко, което прави на Светия Дух. И ние трябва да отдадем значението на всичко, което правим на Светия Дух, защото без духа сме никой и сме нищо.

И аз се моля, Господ наистина да ни даде откровение и да ни даде мъдрост, че никога не сме сами. Помните какво каза Деяния на апостолите 10:38:

Исус от Назарет, Бог го помаза със Светия Дух и със сила, обикаляше да върши благодеяния, да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него 

Бог го помаза със Светия Дух и със сила и се казва – Бог беше с Него. Присъствието, помазанието на Светия Дух означава, че Бог е с нас. И аз искам да ви кажа нещо. Господ е дал обещание

Никога няма да те оставя, никога няма да те забравя

Затова нека ние никога да не го оставяме и никога да не го забравяме. Не е проблема в това, че Той ни е оставил и ни е забравил. Проблемът е, че ние го забравяме и че ние го оставяме. Нека се обърнем с цялото си сърце към Него, да го потърсим с цялото си сърце и Господ казва:

Не съм ви рекъл да ме търсите напразно,

Търсете първо Божието Царство и всичко останало ще ви се прибави 

А какво първо ще търсиш в Божието Царство, освен да търсиш Царя? Защото царя представлява царството. Царство без цар, не е царство. Така, че да търсиш Божието царство, означава първо да търсиш Царя. А Неговото име е Исус Христос, а Той царува днес на земята чрез Светия Дух, който е положил вътре в нас и който иска чрез нас да установи царството на Бога. Да дойде царството на Бога и Исус Христос каза:

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, тогава Божието царство е дошло върху вас 

И когато дойде Божия Дух, естествено ще дойде освобождение от нечистите духове, те ще бягат, защото огънят е на това място. Ще бягат, заради огъня.

И момента на някой започва да му се гади, да му се повръща. Изхвърли го това нещо. В името на Исус го смъмрям и заповядам на всеки нечист дух да напуска, да напусне, помазанието е тука, помазанието е при вас. Неговият дух е тука.

Благодарим ти за Светия Дух, святи Отче, благодарим Ти за Святата кръв, Святи Отче. Аз Те моля да докосваш Твоите деца, да ги освобождаваш и да ги изцеляваш. Помазанието и силата на Светия Дух е тука. Нека всеки нечист дух да бъде смъмрен и да напусне в мощното име на Господа Исуса Христа.

Ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесове,

 Божието царство е дошло върху вас 

Божият пръст е Светия Дух, чрез Който Бог ни докосва днес, Господ ни докосва чрез Неговия Дух. Защото в Матей се казва „Божият Дух”, а в Лука се казва „Божият пръст”. Божият пръст е Божия Дух. Слава да бъде на Господа за Неговия пръст, слава на Бога за Неговия Дух. Без Него сме нищо, но с Него можем всичко.

Нека да ви кажа накрая:

По-велик е Този, който е в нас от онзи, който е отвън в тъмнината в този свят

Дори да ти се вижда, че оня е завладял всичко,  неговото царство е временно, неговото царство е лабилно, неговото царство е хилаво, но царството на Бога е вечно царство, което няма да има край. И Царят е мощен цар, а както чухте преди малко

Князът на този свят е вече осъден 

Още по времето на Исус Христос, Той заявява, че „князът на този свят е вече осъден”. Въпросът е, че присъдата още не е приведена в действие, обаче той вече е осъден. И понеже той знае, че е осъден, завижда на човешките чада и иска да тормози, и да мъчи, изтезава. Сещам се за словото в Данаил, което казва, че той е изтезавал светиите. И аз го виждам това нещо, което той прави в момента – изтезава светиите по различен начин, като ги връзва в робски труд, като ги мъчи чрез болести, като ги мъчи с нечисти духове, като ги мъчи като ги вкарва в различни страсти. Обаче, в името на Исуса Христа ние имаме власт чрез Светия Дух, ние имаме сила, чрез Божието Слово ние имаме оръжие и ние имаме победа. Имаме победа чрез Господа Исуса Христа, както казва Божието Слово.

И Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исуса, нашия Господ 

Нека Бог да ви благослови изобилно, нека Божия огън  да бъде върху вас, нека Бог да ви кръщава със Светия Си Дух, нека да ви изпълва с Неговото масло и нека огъня на Светия Дух да гори във вас и чрез вас Неговата светлина да се лее в този свят.

Стани, ти който спиш, възкръсни от мъртвите

 и ще те осияе Христос

И сега този, който стои в паднало положение, аз ти говоря в името на Исус Христос, Бог ти говори: „Ти, който си паднал, стани, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос! Стани с вяра.” Може да си паднал няколко пъти, но пак стани и тръгни по Божия път. Не този който е паднал, но този, който остава паднал, той е този, който остава в грешка.

Праведният седем пъти може да падне, но пак ще стане, нечестивите се съкрушават 

Но ние не сме от тях. Ние сме изкупени със Святата кръв и ако не си изкупен със Святата кръв, ако не си призовал името на Спасителя, на Господа Исуса Христа, сега е момента да извикаш към Него. Призови Неговото име!

Всеки, който призове Неговото име ще бъде спасен 

И Неговото име е Исус Христос, знаете много добре.

Няма друго име дадено между човеците

чрез което трябва да се спасим 

Няма друго име, Той е пътят и без Него никой не може да дойде при Отца. Отец те чака. Призови името на Исус Христос, измий се от греховете си, започни нов живот, стани нов човек, изпълни се със Светия Дух и живей в святост. Сега е времето да призовеш Исус.

Кажи:

„Господи, Исусе, идвам при Тебе с покаяние. Господи, Исусе, прости греха ми. Господи, Исусе, приеми ме при Себе Си. Господи, Исусе, дай ми вечния живот. Ти, който умря за греховете ми и възкръсна за оправданието ми, спаси ме, Исусе Христе.

И  ако ти от сърце го казваш, и ако с вяра го казваш, Той е обещал, че ще те спаси. Ако призовеш името Му и се покаеш от греха си, Той ще те спаси, защото Той е Спасителя на света.

Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син,

 за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот 

И Той го иска и за тебе. Не оставяй дявола да те лъже, че няма надежда за тебе. Не оставяй дявола да те лъже, че твоя грях е прекалено голям, че си похулил Светия Дух и други такива неща.  Не го оставяй това нещо да го направи, защото Господ иска да те спаси. Може да те спаси и ще те спаси, ако ти го призовеш от дълбините на сърцето си. Всеки, който извика към Господа, ще бъде избавен. Днес е ден за спасение. Днес е отворена вратата,  днес живеем във времето на благодатта. Извикай, потърси Господа,  преди да е затворена вратата, защото когато се затвори вратата, никой не може да отвори. Исус Христос има Давидовия ключ, Той е който отключва, отваря и никой не може да затвори. И сега вратата е отворена и никой не може да ти я затвори, но когато Исус я затвори, никой няма да може да я отвори тази врата. И днес е денят, великия ден на нашето спасение.

Благодарим Ти, Господи! Нека всички да издигнем ръцете си и да благодарим на Господа за това велико и свято спасение, за тази прекрасна кръв, чрез която ние сме измити; за този Дух, който Той ни даде, за да можем да живеем нашия християнски живот.

И помнете, Исус е Божия Син, Той стана Божий Син, Той е Божий Син и Той ще бъде Божий Син. Чрез Него, ние ставаме Божий синове, чрез Него, ние имаме вечния живот и чрез никой друг.

Който има Сина, има вечен живот,

който няма Сина, няма вечния живот.

Амин. Слава да бъде на Господа. Алелуя!

        Един брат пише: „Това слово е за моето семейство, пасторе. Светият Дух си замина и от мен. Много искам Бог да ми го върне отново. Много се отдалечих от Бога и това стана след години, но аз не престанах да вярвам”.

        Най-печалното нещо, което мога да си представя е това да загубиш Светия Дух. Приятели, да бъдем много внимателни. Не наскърбявайте Светия Дух, казва Божието Слово. Обичайте Го, търсете Го, угаждайте Му, защото без Него, нищо не можем да направим. Искам да ви кажа всичко, което имам, семейството, което имам, е 100% дар от Светия Дух. Служението, което имам, е 100% дар от Светия Дух. Някои хора като гледат си казват: „Брат Пламен това, брат Пламен онова, дайте брат Пламен да се моли!”

Искам да ви кажа, между вас има малцина слаби хора като мене. Аз като човек /понеже съпругата ми ме познава/, като човек съм изключително слаб човек. Много лесно се наскърбявам, много лесно си губя силата. Единствената ми надежда и единствената ми опора е в Светия Дух. И когато тръгнах да живея християнски живот, аз си знаех, че няма да мога да го направя и това, което ми даде надежда, че мога да го направя е, че не става с моя сила, но става със силата на Светия Дух. И аз искам да ви кажа, от време на време като дойдат водите да те залеят, /както мене така и вас/ и понякога заставаш и плачеш и казваш: „Не мога да се справя, нямам сили, нямам способности. Има хора, които имат способности, има хора, които имат сили, не мога да го направя. Елементарно нещо не мога да направя”. Обаче казвам: „Господи, в моята немощ, в моята слабост, Твоята сила действа съвършено и безпрепятствено!” И Той така прави, че въпреки немощта, въпреки неспособността, Той успява да направи нещата.
Искам да ви кажа, ако това нещо може с мене да стане, много повече ще стане с мнозина от вас. Вие примерно като ме гледате мене, това което сте видели не е, което аз имам, но сте видели нещо, което Бог прави. И затова си мислите, че брат Пламен може да го има. Ама вие не познавате човека. Този, който дава силата, е Светият Дух, този който дава способностите е Светият Дух. Ето, както ви казах, също по въпроса за  образованието – аз не съм учил библейско училище, нямам и теологическо образование. Изкарал съм някой и друг курс такъв, но като цяло няма такова нещо. Обаче да ви кажа като погледнете апостолите, те са били с Исус и така са се учили, по това са ги разпознавали, че са били с Исус. Нашето най-голямо училище е Светият Дух. Той е нашият учител. Той използва една книга и това е Библията. Той може да ти я разясни.

Както казва Смит Уидълсуърд: „Някои четат Библията на гръцки, други я четат на еврейски, а пък аз, казва, я чета на Светия Дух”. И той е бил човек, който едва е четял, защото се е научил да чете на 26 годишна възраст, жена му го е научила да чете. Обаче толкова добре е разбирал какво пише в тази книга, защото Духът на Бога му е разяснявал. И аз това искам да ви кажа. Като бях младеж, може би нямаше кой да ме учи достатъчно по онова време, все пак по-трудно беше, нямаше толкова книги, както сега, 83,84 година. Може би аз съм бил непокорен, но аз тогава се обърнах към философията, защото като не разбирам Библията, философията ще ми помогне да разбирам Библията, понеже ще стана по-умен. Обаче философията, вместо да ми помогне да разбера Библията, ми помогна да се отделя от Библията и да се отделя от Бога. И се оказа, че Бог не можем да го опознаем чрез човешка мъдрост, а можем да го познаем само чрез Неговия Дух. Ние сме на 100% зависими от Него.

И нека да ви кажа, какво казва Били Греъм. „Има две неща, които всеки един християнин трябва да разбере. № 1 делото на Исус Христос на кръста преди 2000  години какво направи Той за нас и № 2 делото на Светия Дух за нас днес”. Тези две неща са толкова важни да разберем, приятели, защото ако ги разберем, о, Боже Господи, ние ставаме непобедими в Господа. Затова Павел каза:

О, несмислени галатяни, кой ви омая пред чиито очи Исус Христос беше ясно очертан като разпнат 

Отговорете ми на този въпрос – как получихте вие духа? Чрез дела по закон, или чрез вяра в Евангелието? Този, който върши велики дела сред вас, казва чрез дела извършени по закон ли стават или с вяра в евангелското послание? Чудеса са се вършили в Галатийската църква преди да се изкриви учението. Той казва:

Като почнахте в Духа, защо сега се усъвършенствате по плът 

И сега може да кажем от Господна страна за църквата. Като започна църквата края на 80-те, началото на 90-те години в Духа, защо отива да се усъвършенства по плът? Нека да продължи в Духа. Като започна в Духа, няма да се усъвършенстваме в плът, но да продължим в духа и да се задълбочим в Божия дух, защото Божият Дух е този, който носи живот. Той е Духа на живота. Слава да бъде на Всемогъщия Бог.

И така приятели, не чакайте отвън помощ, но имате помощник и приятел до вас Светия Дух. Обърнете му внимание, потърсете го Него, питайте го, разпитвайте го за това Слово. Нека Той да стане вашия Учител, защото Той е Вашият небесен Учител, който ви е изпратен да ви води, да ви научи на всяка истина, Той ще свидетелства чрез вас за Исуса Христа, Той ще прослави чрез вас Исуса. И Той ще ви разяснява всичко, което пише в тази книга, Той ще ви изявява и бъдещите неща, Той е този, който ще ви води в правия път, няма да се отклоните, ни в тази доктрина, ни в онази, защото Той ще ти посочва правилния път, ще те учи. Той ще те учи и на смирение, няма да си мислиш, че си единствения, който знае всичко, но ще се вслушваш в братята, ще ги обичаш, защото

любовта на Бога е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух

Любовта не става по плът, тя става чрез Духа отново, можеш да обичаш. Плодът на Духа е любов и тази любов идва чрез Светия Дух. Алелуя. Благодарим Ти, Господи.

За всичко нека да отдаваме цялата слава и цялата хвала на нашия Всемогъщ Бог. Нека отдадем цялата слава на Бога, в името на Исус Христос.

        Най-добрата защита срещу нечистите духове е присъствието на Светия Дух. Така че,

не се опивайте с вино, но се изпълвайте със Светия Дух

        То е като опиване с ново вино, изпълвайте се със Светия Дух, не се опивайте с вино. Това, което трябва да направим е как да се изпълваме с Неговото свято присъствие. Трябва да го обикнеш, да обикнеш Неговото присъствие. Той обича да бъде сред хора, които го обичат. Той обича да бъде сред хора, които го приемат. Ако го отхвърляш, ако отхвърляш Неговото действие, Той е като гълъб. Нали знаете, че слезе като гълъб върху Исус и се казва – почиваше върху Него. Дали Светия Дух, ако дойде върху тебе ще почива на тебе или ще бъде неспокоен, защото не се знае как ще изригнеш, или какво ще направиш, или как ще го отхвърлиш? Нека Той да дойде като гълъб и да почива върху тебе, да почива в твоя дом, да има такава атмосфера, в която да не се изплаши гълъба. Не че ще се изплаши, но Господ ще се наскърби и ще излети. Нека да бъде такава атмосферата, че да му позволим да бъде в нашите домове, да бъде в нашите сърца. Колко велико ще бъде!

        Искам да ви кажа едно нещо, което е много важно. Говорим за изцеление от болести, смъртоносни болести. Тези смъртоносни болести зад тях стои духа на смъртта, но когато дойде духа на живота, смъртта трябва да  се подчини, да се покори и да си замине. Когато дойде духът на живота, той ще изгони духа на смъртта. Той е Дух на възкресение. Когато дойде Той, много неща, които не са били възможни, ще станат възможни. В Божието Царство болест няма, в Божието царство смърт няма. Когато Божието царство слезе чрез Светия Дух, смъртта и болестта си заминават автоматично. Те ще си заминат, само да се наквасим да влезем в това свято присъствие. Ние не сме го усетили, не сме преживели това, което всъщност има като възможност да бъде, това в което можем да ходим и да живеем. Това помазание е толкова голямо, че дори в дрехите на Павел имаше сила, че дори в сянката на Петър имаше сила, че дори в дрехите на Исус такова помазание имаше, че като се докосна жената и други хора се докосваха, сила излизаше и ги изцеляваше. Това присъствие на Светия Дух е нещото, което трябва да потърсим. И който търси ще намери.

Идва време и аз това искам да ви го кажа, идва време, когато тъмнината толкова се увеличава в този свят, че ако ние не се научим да ходим в помазанието, в присъствието на Светия Дух, християни и църкви, които нямат масло в светилниците си, няма да могат да  устоят срещу тази тъмнина, която е навън. Искам да ви предупредя, идва такава тъмнина на света според 60 глава на Исая:

Тъмнина ще покрие земята и мрак племената, но над теб ще осияе Господ и славата му ще се яви или ще бъде видяна от теб 

        Ако нямаш масло в твоя светилник и ако църквата няма масло в себе си, няма да може да устои срещу тази тъмнина. Защото не е като едно време. В момента демоничната, сататинската, окултната, дейност, светската дейност е толкова  динамична, влязла е в домовете ни чрез телевизори, интернет, мобилни телефони, ай-под и др. Всичко това е влязло вече, атакува децата ни, атакува семейството ни, атакува всичко и ако ние не се движим в присъствието и силата на Светия Дух, не можем да устоим. Затова казва Исус петте разумни девици имаха масло. И ние трябва да имаме маслото на Светия Дух в себе си. Ако го нямаш, търси го, искай го, изпълвай се, има начин. Ще кажеш „не знам как”. Питай Господа и Той ще те научи, Той ще ти говори така, както ти ще разбереш и Той ще те научи. „Господи не разбирам, Господи, глупав съм, научи ме, Господи. Научи ме, говори ми така, както аз да разбера!” И затова виждате колко хора отпадат. Без силата и помазанието на Светия Дух не можем да устоим в това тъмно време. Затова потърсете Господа. Освобождението е прекрасно нещо, обаче искам да ви кажа, че много хора, след като получат освобождение не се изпълват с Духа на Бога, не се изпълват със Словото на Бога и биват отново атакувани дори от духовете на тъмнината. Защото, казва Исус, като излезе, нечистият дух се опитва пак да влезе, даже и други подкрепления извиква, за да може да влезе и да владее този човек. Затова хора, освобождение е ключ, но баш ключът е присъствието на  Светия Дух. Ако ти ходиш в Неговото присъствие.

Който живее под покрива на Всевишния,

той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия 

        Като си под сянката на Всемогъщия, кажи ми кой демон ще може да дойде върху тебе? Кой ще дойде и какво ще ти направи? Огънят на Святия Дух е върху теб и нищо не може да стане.

        Затова, приятели, търсете Него. Той е тук и Той е може би най-пренебрегваната личност в църквата. Това не означава, че трябва да повтаряме името Му, това означава, че трябва да променим отношението си към Него. Ние можем много да говорим за Него, но да не променим отношението си. Това, което е важно – постъпките, отношението да се промени по отношение на Него, по отношение на църквата, по отношение на себе си. Когато променим това отношение, ще видите общението ще се промени, но доверието не се изгражда за един ден. Доверието се изгражда с вярност и постоянство. Бъдете му верни и Той ще има доверие във вас. Той може да се довери само на оня, който е верен. Затова бъди верен, защото доверието е най-чупливото нещо. Много лесно доверието може да се счупи. Като тази чаша, лесно се чупи, ако я изпусна и след това трудно се поправя. Така и доверието лесно се чупи. Затова нека да бъдем верни на Него и ще видите, Той понеже е верен, като започне да ни се доверява какво ще стане. Господ действа най-мощно чрез хората, на които може да им се довери.

        Помните ли случая в Евангелието, когато апостолите не можаха да изгонят нечистия дух от момчето и Исус каза:

Роде  невярващ и извратен,

 докога ще бъда с вас и докога ще ви търпя? 

        И след това Йоан отиде и каза: „Исусе, Господи, гледаме един гони демони в Твоето име и ние му забранихме”. С други думи, ние не можем да го направим, ама пък и той няма да може да го направи. Нали това е много добро, ние сме апостолите, кой си мисли, че е той, че ще гони демони в името на Господа? Ние като не можем и той няма да го прави това нещо.  Решихме въпроса много добре. Исус казва –

„недейте да му забранявате момчета, защото няма никой, който да може да изгони демони в Мое име и след това скоро да ме похули или да вземе да ме предаде.

С други думи, Исус каза, този човек, за да може да гони демони той е изпитан. Господ не дава силата Си, без да изпита хората във вярност. И така някой ще каже – „Да, какво каза Исус? Вие демони изгонвате, пророкувате, не съм ви познавал и т.н.” Той не ги е познавал, те са били такива, които не са познавали Бога. Те са били нечестивци, които са си вършили делата по някакъв начин, обаче това не са Божиите дела. Да, приятели

Търсете Господа, търсете Божията сила

 и търсете лицето Му винаги 

        В името на Исуса Христа, благодаря на Бога за това нещо. Толкова ми е приятно да говорим за Бога, за Неговото присъствие за Неговата благодат, толкова е приятно. Само си помислете. Даже понякога, като си легнеш тази нощ, затвори си очите и вместо да си мислиш за проблемите и грижите, затвори си очите и започни да си мислиш за това колко мощен е Господа и какво Той би могъл да извърши в твоя живот. Просто започни да си мечтаеш в тази посока. Може ли Господ да направи нещо в живота ми? Може ли, ако не друго, поне да си помечтая, за това което Бог може да извърши в живота ми. Защо лошо ли е да помечтаем за това, което Светия Дух може да извърши в живота ни? Библията казва, че няма невъзможно нещо за Бога и всичко е възможно за този, който вярва в Бога. След като всичко е възможно за Бога, нека да помечтаем малко. Даже пише в Библията:

Каквото и да поискате в Мое име, като вярвате ще го получите 

        И Той казва „Каквото и да поискате”. Защо да не си помечтая? Защо да не си представяме Неговата сила и Неговата благодат? Благодат върху благодат, ние дори не можем да схванем това нещо, тази необятна благодат, тази необятна любов и милост от страна на Бога. Колкото хора са видели Исус, колкото хора са видели Неговото лице казват, че просто погледа му е толкова проницателен, че всичко разбира за тебе. И погледа му излъчва такава любов, каквато никога не сме виждали, нямаме никаква представа за нея. Просто такава любов излъчва Той. Светият Дух е Неговия представител тук – Той е Духа на Отца, Той е духа на Сина, Той е изпълнен с толкова любов и толкова много те обича. И дявола те лъже, че може би Бог се е отделил от тебе и просто Той не ще с тебе, че Той ти е обиден, че Той не те обича, че Той не иска да ти помогне. Това са лъжи, лъжи, лъжи… Защо Господ иска да го направи? Защото Той ни обича, Той ни обича. Нека да кажем заедно – Бог ме обича, Бог ни обича, Бог ме обича. Повтаряй го това нещо. Той ме обича, слава на Бога. И ти трябва да го обичаш.

Каква му е първата заповед – да възлюбиш Господа, да обикнеш Господа. Това е първата му заповед, Защо? Защото Той те обича и иска и ти да го обичаш. Когато двама души се обичат какво? Единият казва – обичаш ли ме? Нали така казва? Любиш ли ме, Петре? Или двама влюбени какво казват – обичаш ли ме? Обичам те. Почват да си казват колко много се обичат. И Господ казвам: Аз ви обичам.

Бог толкова възлюби света,

        Аз те обичам. Какво казва Господ? А сега искам ти да ме обичаш. Искам да ме обичаш, нали? Той не иска много жертви, Той иска богопознание, Той иска любов, Той иска милост. Един ден като го срещнем, ще се изненадаме. Той няма нужда от много религиозни дейности. Вижте, Господ много лесно може да върши нещата, без нашата веща намеса, без нашите много тежки трудове, Той може да го направи чрез благодат. И нека Божията благодат да действа чрез нас, да действа в нас, в името на Исуса Христа. Нека Божията благодат да бъде върху вас и Божията милост да бъде върху вас.

        Знаете ли защо говоря толкова време? Защото докато говоря някои неща се отмахват и докато говорим самия Светия Дух, слуша, слуша и по някое време започва да докосва хора. Някой ще открие в тялото си, че тумора му си е заминал; някой сляп човек ще каже – а, защо толкова светло стана? Нещо светна някой лампата ли, из един път се оказва, че окото е започнало да проглежда. Аз го очаквам това нещо, аз очаквам тия неща. Аз очаквам и с мене някои неща да се случат. Аз очаквам Господ да го направи. Не знам кога и как. Знам, че имам законно основание според Божието Слово.

С Неговите рани ние се изцелихме, казва Словото 

        Но в кой момент Светия Дух ще ме докосне и ще ме изцели, аз не знам. Аз просто съм в очакване. Бъди в очакване. Ти не знаеш в кой момент Светия Дух ще те докосне. Знаеш ли какво свидетелство е това? Светият Дух ме докосна и ме изцели в един момент. И ти говориш за Него, говориш за Неговото величие, говориш за Неговото превъзходство, за Неговата любов и в един момент, става нещо, силата му се задейства и чудото идва. И като дойде чудото, скачаме и отдаваме славата на Господа. Слава да бъде на тебе, Господи.

Не е ли прекрасен Господ! Да, не го виждам, но му вярвам. Не го виждам, но го чувствам, Той е вътре в мен, Той е вътре в теб. Не го виждам, но знам за Него. Толкова много хора са вярвали на Него преди мен и толкова вярват в наше време и ще вярват. Мнозина хора си отидоха, но Той остава. Обаче, Той е верен в Неговото Слово, верен е. Неговото Слово държи целия свят. Той е верен и Той ни държи чрез Словото си. Той е вложил и ни е запечатал с Неговия Свят Дух. Колко е прекрасно, че Светия Дух е вътре в нас и в същото време Светия Дух е до нас. Ето, сега ни виждате, че сме застанали аз, зад мен е Мими, а тук някъде не го виждаш, тук някъде е Светия Дух. Той седи и в момента в помещението сме трима. Той стои, Той говори, Той действа и нещо се случва. И аз искам сега да ти кажа – нещо добро  ще се случи с теб! Отвори си ума и го повярвай! Нека да не си затиснат от този черен облак на отчаяние и депресия, нека светлия лъч от небето да те озари.

Стани, свети, защото светлината дойде за теб и славата Господна те осия

Светлият лъч от небето идва. Спасението идва, имаме прекрасен Спасител, имаме прекрасен първосвещеник, който седи от дясната страна на Отца и ходатайства за нас вечно. Имаме прекрасен помощник, който е с нас тук, който ни учи и ни помага, и действа в нас, и чрез нас. Слава да бъде на святото име на Исус Христос. Благославяме святата кръв, кръвта, кръвта, Господи. Прилагаме върху нашите семейства святата кръв, прилагаме върху църквите ни святата кръв, прилагаме върху себе си святата кръв, прилагаме върху всичко което сме и всичко, което имаме, кръвта на Исус. О, има чудна, чудотворна сила в кръвта на Исуса. И навсякъде, където кръвта на Исуса дойде, навсякъде Светия Дух идва, защото кръвта и духа действат заедно, Словото и кръвта действат заедно. Благодарим ти за святата кръв.

Ние Те очакваме Господи.

Онези, които чакат Господа ще подновят силата си 

Искаме подновяване на силата, нова сила. Смъмряме в името на Исус Христос духа на слепота и нека да прогледнат слепите очи в името на Исус Христос. Да прогледнат очи в името на Исус. Смъмряме в името на Исус тумора от корен да изсъхне. Гуша, базедова болест, в името на Исус Христос. Сложи ръка върху гушата. Ние смъмряме и заповядваме на гушата да се махне в името на Исус и да бъде изцелена щитовидната жлеза, в името на Исус. Ушите да бъдат изцелени, всяка глухота смъмряме и да напусне възпаление, инфекции, глухота, вън от ушите на Божиите хора. Проблеми със зъбите. Сложи си ръцете тук на челюстта в името на Исус, всяка немощ и болест в зъбите и във венците, смъмряме и заповядваме да се махне.
Казвам в името на Господа Исуса Христа, докосни хората си, Боже. Моля те, докосни хората си. И сега в името на Исус, немощ в кожата, болест и немощ по кожата, в името на Исус, смъмряме всяка болест и немощ по кожата. Господи, докосни се до кожата на твоите деца. Докосни се в името на Исуса, изцели. Екзема на кожата, смъмрям екзема. Също  така някой който има рак на кожата, проклинаме този рак на кожата да изсъхне от корен. Този израстък, който се е получил на кожата, нека да изсъхне от корен, в името на Исус Христос. Рак на кожата, смъмряме в Името на Исуса Христа. Също синузит и отпушване на носа. Заповядваме да се отпуши носа и синузита да напусне. Сена хрема смъмряме в името на Исус. Сърдечна болест и високо кръвно налягане да бъдат изцелени в името на Исус. Приемете изцеление с вяра в името на Исуса Христа. Болест и немощ в червата, да се махне в името на Исус. Възпаление на простатната жлеза, в името на Исуса Христа, смъмряме това възпаление да се отмахне. Благодарим Господи, благодарим. Някой има кокоши трън, брадавица, в името на Исус това да се стопи. Сложи ръка на брадавицата, в името на Исус, Господи стопи кокоши трън, брадавицата да напусне в името на Исус. Благодаря ти.

Ето тука, сестра пише лицева настинка. Не знам каква е тая лицева настинка, настиване на лицето сигурно. В името на Исус, изцели Господи. Дете на 7 години със запушен нос и секрет. Дъщеря ми на 4 месеца постоянно плаче, вдига температура. Господи, изцели тези деца, в името на Исус. Докосни се и изцели. Положете им ръка на тези деца, смъмрете тази болест, в името на Исус.

Ето тука има изцеление от болки в кръста, лумбаго и дискова херния. Господи, изцели лумбаго и дискова херния. Ние ги смъмряме в името на Исус. Раздвижете се, в името на Исус бъдете изцелени. Фасиалис, смъмряме, го да напусне в името на Исус. Господи, благодаря ти. Отдаваме ти слава, хвала и почит. В името на Господа Исуса, да кажем амин.

Отдаваме Ти слава и хвала в името на Исус Христос!

АМИН!