Изпитване на пророчества

Сега скъпи приятели искам да ви кажа друго нещо. В момента получих един линк за четвъртия конник от Откровението на Йоан или неща от този род. Но искам да ви кажа, приятели, че всяко едно пророчество, което се получава, трябва да има потвърждението на двама или трима независими свидетели, както се казва във 2 Коринтяни 13:2

Всяко дума трябва да се потвърди от двама или трима свидетели. 

Има много неща ,които се говорят, но в Божието слово се казва, че ние трябва да отсъждаме или изпитваме нещата, и чак тогава да ги приемаме. Напоследък има много интересно информация и различни неща се говорят, но моето безпокойство за Божия народ е, че много лековерно вярва. Казва се в Божието слово, че:

Безумния човек вярва всяка дума,

но благоразумния внимава добре в стъпките си. 

И затова бих ви препоръчал да бъдете внимателни. И не само това, но винаги, когато дойде пророчество, вие трябва да знаете чрез кого идва. Например когато отидеш да пиеш вода от някоя чешма, ако видиш, че чешмата е мръсна, тръбите са мръсни, може да тече прекрасна вода чрез тях, обаче накрая може да излезе една мътилка, да излезе кално нещо. Т.е. теб те интересува през какви тръби е минала водата и каква е чешмата. Ако не е така, слава на Бога, пиеш. Бил съм в домове, където хората казват: „Водата тук, която тече е хубава, обаче тръбите са стари, ръждиви, и ние затова не пием от тази вода.”

По същият начин човек може да освободи пророчество, обаче ако съдът, който освобождава пророчеството не е осветен, не  е чист, има опасност да е замърсено това, което ще пиеш и да ти предизвика някои стомашно-чревни проблеми.

Трябва не само да познаваш словото, но трябва да знаеш чрез кого идва словото – дали този човек е осветен, дали ходи с Господа или накриво, наляво върви и т.н. Така че не се хващайте бързо на тези неща. Даже в Божието слово на много места се казва, например в 1 Йоан се казва: „Да не се поклащате бързо, като че ли е дошло това или онова, защото Господ е казал така, и така, и така. Просто хванете се за здравото Божие слово. Това е, което мога да кажа по този въпрос, че трябва да бъдем внимателни. Защото хората са много нетърпеливи поради ситуацията, поради тежестта на нещата. Но аз вярвам, че това, което основно трябва да правим е:

Псалм 105:4 Търсете Господа, търсете Неговата сила,

търсете лицето Му винаги.

И внимавайте: Всяко нещо, което идва до вас да го изпитвате чрез Божия Дух и чрез Божието слово. Трябва да внимаваш какво влиза в тебе. Защото виждате, че врагът праща слова понякога чрез много искрени хора така да се каже. Обаче какво казва Библията? Искреност и истина трябва да вървят заедно. Само искреност не е достатъчна, трябва да има и истина. Така че това, че човекът е искрен, не означава че е истинен. Аз съм виждал много искрени хора и истински заблудени. И ако тръгнеш да ги следваш и ти ще станеш един много искрен, но заблуден човек. Затова казва Божието слово: „Внимавай кого следваш!”

Ако слепец води слепеца, няма ли и двамата да паднат в ямата. 

Внимавай чий глас слушаш!

     Трябва да внимаваме с какво се храним. Не може, ако някой ти подхвърлил някаква храна и ти ядеш всичко. Внимателно братя и сестри, това е, което мога да ви предупредя!

Аз получавам доста информация и много от тази информация много бих искал изобщо да не я получавам. Защото Библията е основното, от което имам нужда.

И освен това приятели, искам да ви кажа, че имам изпитани служители, на които слушам техните поучения, уча се от тях, чета книги… Но чета и се уча от неща, които през годините съм ги изпитал и знам, че това не е нещо, което да те вкара в беля. Така че, когато застанеш изпитай това, което ще пиеш. Казва се в Библията:

Всичко изпитвайте и дръжте доброто. 

Недейте да презирате пророчества, но всичко изпитвайте и дръжте доброто!

Някои хора някой ден ще кажат: „Благодаря ти брат Пламене, че го каза това нещо и ме избави от големи бели.”

Бог да ви благослови в името на Исус Христос! Амин!