Името на Исус

Интернет служение на пастор Пламен Петров, Испания, 24 март 2011


  Преди малко един брат ми писа, много мило нещо ми писа – „Искам да разбера нещо за характера на Исус Христос”.

  Сега, аз не съм се подготвил за това нещо, в молитва това не е нещото, което Бог ми даде, но има общо с това, което ще говоря и се надявам наистина да бъдеш благословен от това слово, което ще говоря. И така словото, което ще говоря се отнася до името на Исус Христос. Името на Исус Христос представлява властта на Бога, Божията власт, властта на Исуса Христа.

  Вие знаете, че напоследък говорих за помазанието на Светия Дух и това е толкова прекрасно да говориш за Светия Дух и Неговото помазание. Светият Дух е силата на Бога.

Деяния на апостолите 1:8 Ще приемете сила

 като дойде върху вас Светия Дух, 

  казва Исус. С други думи, Светия Дух носи силата. На старогръцки тази дума е дунамис, която е дума взривна като динамит, като динамо, това е силата на Бога. Ще приемете дунамис, ще приемете сила като дойде върху вас Светия Дух. Когато обаче говорим за думата власт, в старогръцки език думата е ексолзия, говори за власт. И силата, и властта са две различни неща.

  Имам едно поучение, което се казва властта на християнина и в него говоря точно за тази разлика. Всъщност властта ни идва при новорождението. Когато станем ново създание в Христа Исуса, получаваме власт от Бога като Божии деца. Приемаме власт като Божии деца, като царски деца, когато повярваме в Господа и сме новородени. Но що се касае до силата, силата идва върху нас чрез кръщението на Светия Дух.

Ще приемете сила като дойде върху вас Светия Дух,

  Името на Господа Исуса Христа.

  Искам да започна с Матей 1:21. Когато се явява ангела на Мария, той казва следните думи на Йосиф:

Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е който ще спаси людете си от греховете 

  Ангелът пророкува и казва на Йосиф, че жена му Мария, която все още не му е жена, тя е била годеница, ще роди и ще наречеш детето Исус, защото Той ще спаси людете си от греховете им. Обърнете внимание – Исус и със звездичка, отдолу пише Спасител. Исус, за нас е много важно да знаем, че думата преведена на български значи Спасителя.  Той е този, който ни спасява от всичко. Спасителят Исус ни спасява от греховете, Той ни спасява от болестите, Той ни спасява от демоните, Той ни спасява от проклятието, Той ни спасява от смъртта, Той ни спасява от мизерията, Той ни спасява от всяко негативно и зло нещо в живота ни. Думата спасение е всеобхватна дума в Новия Завет. Тя не се простира само до душата на човека. Тя обхваща цялостната личност и живота на човека. И името му Исус говори за някой, който е изпратен от Бога, Божият спасител, Йешуа, Бог е Спасител. Той е нашия спасител, Той е Спасителят. Няма друг, така че трябва да имаме предвид, че самото име Исус включва всичко, от което ние се нуждаем, приятели. Това е много важно, когато говорим за името на Господа Исуса. Ние трябва да знаем за какво става въпрос. Той е Спасителят. Нали така?

  В 1-ва глава, 22 стих се казва:

Това е станало, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: Ето девицата ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил /което значи Бог с нас/ 

  Това пророчество на пророк Исайя, там се казва, че името му ще бъде Емануил. Това е преобразно име, не казва Исус, това означава Бог с нас. Това означава, че Божия Син слезе и стана човек. Бог с нас, това значи Емануил. Това име Емануил вече показва  нещо допълнително. Името на Господа показва, че чрез това име Господ е с нас. Нека да кажем заедно – Исус е моя Спасител и чрез името на Исус, Бог е с мен. Чрез името на Исус, Бог е с мен. Това е много важно. Виждате ли? Бог с нас.

  Когато ти употребяваш името на Исус, можеш ли да си представиш, когато го употребяваш това име, Бог е с тебе. Тук не става въпрос, както се казва в Библията, да не споменаваш напразно името на Господа твоя Бог. Или да се кълнеш с името му, да правиш нещо подобно с името Му. Тук става въпрос за една правилна употреба на името на Господа. Когато ти използваш името на Господа, тук се казва, че Бог е с теб. Затова, когато ние застанем срещу нечист дух и кажем – „В името на Исуса Христа ти заповядвам”, демоните треперят. Защото те знаят, че чрез това име, Бог е с теб. Това е името, чрез което Бог идва в твоя живот. Затова, помнете го това име.

  Нека да отида сега в Йоан 3:18 стих. Аз се наслаждавам в тези неща, приятели. Това е едно поучение, в което аз се наслаждавам, научавам, аз се уча. Ето Йоан 3:18 пише:

Който вярва в Него, не е осъден /В кого? В Исус/, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син 

  Нека да кажем – Единородния Божий Син. Тука имаме нова информация. Казва се, че Той е Единородният Божий Син. Много е важно какво вярваш за Исус, защото именно това те спасява. Исус, казахме е Спасителят, чрез Него Бог е с нас, защото Той е Бог с нас, чрез Неговото име Бог е с нас; ние виждаме, че Той е Божият Син, забележете не Божий Син. Ние сме Божии синове, Той е Божият син, единствено и Той е Единородният. Единствен Той, който е роден от Бога. Ние сме родени чрез Него, но Той е Единороден, или първороден Божий син.

Който вярва в Него е спасен,

който не вярва е осъден 

  Забележете, че спасението зависи от отношението ни към името на Исус. Дали вярваме в Него. И забележете, думата „вярва”, който е повярвал, който вярва в Него. Името на Господа Исус има власт, има сила в нашия живот, ако ние вярваме в това име. Така, че името на Господа трябва да се съедини с вяра в теб. Понякога хората казват името на Господа, но нямат вяра, нямат вяра в това.

  Нека ви дам един пример. Даже ще обърна тука в едни фундаментални истини. Кой има право да използва името на Господа Исуса Христа?

  Нека да видим един пасаж в Деяния на апостолите 19 глава, от 13 до 17 стих:

Някои от скитащите юдейски заклинатели /това са някакви чародеи/, предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тези, които имаха зли духове, казвайки – Заклевам ви в  Исуса, когото Павел проповядва. 

  Виждате ли, те нямат лични взаимоотношения с Господа Исуса, те не са служители, те не са новородени, не са Божии деца.

И между тези, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник. Но веднъж злият дух в отговор му рече – Исуса признавам, Павел зная, но вие кои сте? И човекът в когото беше злия дух, скочи върху тях и като ги завладя, надви над тях така че голи и ранени избягаха от тази къща. И това става известно на всички ефески жители, юдеи и гърци,  и страх обзе всички тях и името на Господа Исуса се възвеличаваше 

  Вие виждате тука тези хора използват името на Исус. Исус, който Павел проповядва, т.е. те нямат лични взаимоотношения с Него, те не са повярвали в Него, те не са се новородили. Те използват името, обаче името не им е помогнало само по себе си, защото тези хора, тези заклинатели, не са били Божии хора. Така че, ние можем да кажем следното нещо – първото условие, за да може някой да използва името на Исус Христос е този човек да е новороден, да е роден от вода и дух, той трябва да е роден от Бога. Както се казва в Евангелието от Йоан 1:12 стих,

Които го приеха, на тях Той даде право да се нарекат Божии деца, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога 

  Те приемат сила, те приемат право да се нарекат Божии деца – тези, които са приели Исуса Христа за свой Господ и за свой Спасител. Така че, както казват новорождението е задължително, за да може човек да използва името на Исус Христос. Хора, които не са новородени от Бога, те нямат право и не могат да го използват, нямат тази сила, приятели. Затова, ако някой не е новороден, не трябва да се хвърля да прави нещо, да гони демони или други такива неща, защото е опасно. Първо трябва да се отделиш от царството на мрака, да бъдеш избавен.  Какво казва Колосяни 1:13?

Бог ни избави от властта на тъмнината

  Това е първото, чрез новорождението

И ни пресели в царството

на Своя възлюбен Син, 

  Т.е., Той ни дава власт. Първо те избавя от властта на врага, след това ти дава власт над врага. Ето това е много важно да го знаем. И искам тук да ви покажа много важен стих в Деяния на апостолите 4:12:

Деяния на апостолите 4:12 И чрез никой друг, няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което да се спасим 

  Чрез никой друг няма спасение, само чрез Спасителя. Няма под небето друго име, просто няма друго име, което да е дадено – няма Буда, няма Кришна, няма Мохамед, няма който и да е. Това име носи спасение, това име носи освобождение, това име носи изцеление, това име носи благословение, живот, всичко, от което се нуждаем. И трябва да го помним. Нека кажем, амин на това.

  Има обаче още едно условие, за използване името на Господа Исуса. Първото казах, че човека трябва да е повярвал в Господа Исуса, да се е новородил. И нека второто условие да го видим за използване на името на Господа Исуса. Можем да го видим в ІІ Тимотей 2:19 стих, важен стих, казва:

2 Тимотей 2:19 Но твърдата основа положена от Бога стои и имайки този печат – Господ познава Своите Си и всеки, който изповядва Господното име да отстъпи от неправдата 

  Господ познава своите си. „Всеки, който изповядва Господното име да отстъпи от неправдата”. С други думи, не трябва да има неправда. Този, който използва името Исус, трябва да е новороден от Бога и не трябва да върши неправда, а трябва да живее живот на праведност, иначе няма право да използва името на Господа, защото носи позор. И виждате, че Господ познава Своите Си. Вие знаете случая, в който апостолите дойдоха при Исус и му казаха: „Господи, гледаме един човек ходи гони демони в твое име и ние му забранихме, защото не ни следва нас. Гони ги и успешно ги гони.” Исус казва:

„Недейте да му забранявате, защото няма такъв човек, който да може да извърши чудо в Мое име и скоро да ме похули”.

  С други думи, Той казва – след като този човек има власт да гони демоните, той не е случаен човек. Затова вие недейте да му забранявате. Това, че той не ви следва, не е последовател на апостолите, това не го прави да не е служител на Бога. Искам да обърнете внимание на този момент. На този човек Исус не му забрани да служи. Той не беше последовател на апостолите, той не беше от близките ученици на Исуса Христа, но въпреки всичко Исус му позволи да служи. След като той вярва в Него, вярва в Неговото име, Той му позволи да служи.

  И аз искам да ви кажа днеска – може някои хора да не са във вашето учение, да не са във вашия тип служение, може да не ги разбират нещата, както вие ги разбирате, обаче въпреки всичко Господ може да ги използва на своето дело по своя си начин, защото Господ има особени съдове за всякаква употреба и Той не ни прави всичките като аптекарски шишета. Ами погледнете Божието творение колко е разнообразно! Погледнете един жираф, погледнете един слон, погледнете кита, погледнете котенцето, погледнете всичките тези животни колко са различни! Всички те са толкова различни и всички тях ги е създал Бог. И днес Бог създава различни служения и всичките те са създадени от Бога, всичките те са различни и всичките снабдяват различна нужда. Това, че крака не прилача на ръката не го прави да не е от едно тяло, това че ухото не прилича на окото, не го прави да не е от едно тяло; това, че носа не прилича на езика, не го прави да не е от тялото. Това, че някой вярва по по-различен начин от тебе, това не го прави да не е от Господа. Ако Той вярва в името на Господа Исуса Христа, Божия Син, ако той вярва в Неговото дело на кръста, какъв ти е проблема с този човек? Така че, приятели, ние трябва да се научим всеки да си гледа своята работа, а не да се бърка в работата на другия. Това между другото.

  Продължаваме нататък. Значи имаме възможност да използваме името на Господа Исуса Христа, това е толкова прекрасно нещо. Знаете ли каква власт има в това нещо? Нека да видим нещо. В Матей 28 глава, 18 стих, Исус казва:

Цялата власт на небето и на земята ми се даде на Мене 

  И това Той го казва след възкресението. Ето 18 стих казва:

Даде ми се всяка власт на небето и на земята.

  И след това ги изпраща и казва –

Идете и научете или идете и проповядвайте евангелието /в Марк се казва/ на всички народи. 

  И след това какво казва? 

Тия знамения ще придружават повярвалите  – в Мое име 

  В какво вярваме ние? Ние вярваме в име. Името е нещо прекрасно. Аз погледнах в речника, име означава власт и име означава характера, това което брата питаше. Името на Исус говори за властта и за чина, който Той има в духовния свят и името говори за Неговия характер. Когато говорим за името на Исус, а не се движим в характера на Исус, ние нямаме право в истинския смисъл да използваме това име. Ако вършиш нещо, което не е в Христовия характер, нямаш право да използваш по този начин името на Исуса Христа. Защото в името на Исус много лоши неща са били извършвани, както на времето Инквизицията и други такива. Името на Исус се използва за праведно дело, както казва и Словото:

Който изповядва името на Господа, да отстъпи от неправдата 

  Нали така казва Словото? Така че името на Исус имаме право да го използваме в характера на Господа и името на Исус носи власт. И затова ние като използваме това име, ние идваме с властта на Исус. Екзосия, както ви казах тази дума на гръцки език, говори за власт. В момента не говоря за сила, говоря за властта, която имаме в името на Исуса. Тука Исус казва какво?

Даде ми се цялата власт на небето и на земята 

  Цялата власт на набето и цялата власт на земята. И тази власт ни я дава чрез името. Без името на Исус, нямаме тази власт.

  Аз искам да ви кажа, приятели, ако имате проблеми в домовете си, проблеми с нечисти духове, проблеми с болести, да знаете, че имате власт в името на Исус. Исус казва:

Тези знамения ще придружават тези, които вярват в Моето име

№1 – бесове ще изгонват, 

  Аз вярвам, че така казва:

„и тия знамения  ще придружават повярвалите в Моето име”,

 защото обикновено се казва: тия знамения, ще придружават повярвалите, в Мое име, бесове ще изгонват. Но аз вярвам, че случая е такъв – тия знамения ще придружават повярвалите в Моето име, защото името е използвано един път, а пет знамения са дадени. Аз не вярвам, че името се използва само за освобождението, а за другите не се използва. То се използва за всяко нещо. Така че се казва, че тези които са повярвали в Неговото име, ще ги следват тези пет знамения – бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, смъртоносно нещо няма да ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Вярата какво е? В името на Исус.

  Искам да ви кажа нещо по отношение на спасението. Ние сме спасени чрез вяра в името на Исус, ние сме спасени чрез вяра в личност. Ние не сме спасени, защото вярваме в църква, църква не спасява. Спасителят е Христос. Ние сме спасени, не защото вярваме в някаква теология. Ние сме спасени, защото вярваме в личност, вярваме в Сина на Бога, само Той може да те спаси. Когато благовествате на хора, трябва да насочите вашето слово изключително към Него.

  Погледнете Деяния на апостолите. Филип какво проповядва в осма глава? Христос. После какво говори? За Божието царство и за името на Исуса Христа. Така че Той е центъра на цялото послание. И аз днес ви говоря, че на църквата й липсва власт понеже не знае как да използва името на Исус Христос. Името е дадено, обаче въпроса е това оръжие, което ти е дадено дали знаеш да го използваш. Дали го използваш законно и дали знаеш как да го използваш, за да даде съответните резултати. Защо при един става, при друг не става. Явно има нещо. Не че името не работи, а може би при другия човек има нещо, което не е както трябва. Затова и говорим в момента. Исус казва – цялата власт на небето се даде на Мен, цялата власт на земята се даде на Мен. Цялата власт означава, че няма нищо на тази земя, което да не е под властта на Господа Исуса Христа. И самото име Господ означава, че Той господарува над цялата земя. Не като Свидетелите на Йехова, които казват, че един вид Исус е Господар, ама не е Господ. Той е Господ и не Господ, а Господът. Той е, няма друг Господ освен Него. Разбира се, Отец е над Него и в един момент Исус ще предаде цялата власт в ръцете на Отца си, обаче Исус Христос е Господът. И казва, че

ако ние повярваме със сърцето си че е възкръснал от смъртта и изповядаме с устата си, че Той е Господ, ще се спасим 

  Какво трябва да изповядаш? Че Той е Господ, защото иначе как ще те спаси някой, който няма власт да го направи? Господ значи някой, който разполага с власт. Естествено че, за да те спаси Той трябва да те спаси чрез вяра. Вяра в какво? Като вярваш, че Той е Господ, значи ти вярваш, че Той има власт да го направи това. Ако Той няма власт да го направи, как може Той да те избави? Затова е много важно да вярваме, че Исус Христос е Господът и чрез тази вяра ние се спасяваме. Така че Исус каза –

цялата власт на небето и земята се даде на Мене. И нищо няма ви повреди”,

  Ето и друг стих, който казва на своите ученици, даже още преди възкресението. Много интересен пасаж. Можем да го видим в Лука 10 глава от 17 стих до 19-ти. Учениците на Исус се връщат /70-те/, връщат се след мисионерското си пътешествие и радостни и учудени казват на своя Господар:

Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват 

  На нас! Ама в Твоето име. Значи, виждате че бесовете им се покоряват в името, а тука те още нямат кръщение в Светия Дух, но въпреки това са имали властта в името на Исуса Христа. И Исус в 19-ти стих казва:

Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони, власт над цялата сила на врага 

  Нека да кажем – власт над цялата сила на врага! Искам Божии деца да се успокоите, Господ ни е дал власт над цялата сила на врага. Какъвто и проблем да срещнеш, няма нищо, което да срещнеш да е трудно на Господа да го направи. Няма нищо, което можеш да срещнеш, което ти да не можеш с вяра в името на Исус да победиш! Защото се казва, че ти дава власт над цялата сила на Сатана. И после казва:

И нищо няма да ви повреди 

  Ако използваш правилно името на Исус, ако си новороден, ако ти не ходиш в нечестие, а ходиш в правда и святост, нищо не може да те повреди. И можеш всичко да направиш чрез това. Обаче започни, че трябва да имаш вяра. Запомни, че името на Исус работи чрез вяра! Чрез вяра в името на Исус ние се спасяваме.

  Ето сега ще видите един стих, в който се показва, че чрез вяра в името на Исус, ние се изцеляваме. И това е в Деяния на апостолите 3-та глава. Вие помните случая, в който имаше един куц по рождение човек. Петър с Йоана се спряха му казаха:

В името на Исуса Христа

ти казвам: „Стани и ходи!”

 И той стана и славеше Бога свой. Така че, те му казаха „в името на Исуса стани и ходи!” Човекът стана и започна да скача без да беше ходил никога през живота си. Обаче, те казаха – в името на Исуса Христа Назарянина!

  И аз искам да ви подчертая нещо тука – той не каза само в името на Исус, а каза в името на Исус Христос. Защо? Защото Христос говори за Помазаника, Спасителят, който е помазан от Бога. Исус Спасителят, Христос помазания от Бога. Става въпрос за конкретна личност. Защото както и миналия път споменах, има хора, които се казват Исус, дори вече има в махалата момчета, Исусе, Исусе, кръстили са ги Исус. В Израел това име Исус не е необичайно име. Има много Исусовци, но няма много Исус Христосовци. Исус Христос е този, от който се нуждаем. Исус Христос от Назарет, Исус, Божият Син, Господа Исуса Христа. За това става въпрос и когато ти работиш в духовния свят и заповядваш и когато имаш нечисти сили срещу себе си, те само търсят пролука в това, което казваш и това, което вярваш, за да може да не ти се подчинят. И ти можеш да викаш, викаш и да не знаеш защо не се получава. Може това да е причината. Затова бъдете по-прецизни и по-точни, когато работите. Виждате какво казва Петър – в името на Исус Христос от Назарет, не казва само Исус. Аз погледнах в Деяния на апостолите, този случай се казва „в името на Исус Христос”.

  Когато в Деяния на апостолите 10:48, Павел отиде и проповядва на дома на Корнилий, докато той проповядваше, Святия Дух  слезе върху дома на Корнилий и те започнаха да говорят на непознати езици. Тогава Петър каза – „кой може да забрани водата на тези, които приеха Светия Дух, както и ние приехме Светия Дух отначало?” И се казва – той им заповяда да бъдат кръстени. Направо заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос.

  По-нататък в Деяния на апостолите 19:5, виждаме друг случай. Нека да отворим там, за да не направим грешка. Павел говори в Ефес на някои ученици, които не знаят още за Исус, а са повярвали от Йоан Кръстител.

5. Като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса 

  Виждате отново не казва само Исус, а в името на Господ Исус. Слава на Бога. Така, че като се молите, използвайте – в името на Исус Христос ти заповядвам нечисти душе! Или – Отче, аз идвам в името на твоя Син Исус Христос! В молитва. Виждате го това нещо. Затова когато се молите използвайте името на Господа Исуса, Божия Син, Исус Христос, Исус от Назарет и т.н.  Слава на Бога. 

  Продължаваме нататък. Прекрасно нещо е това, за което става въпрос.

  В Деяния на апостолите 3:16, говорим за случая, когато Петър и Йоан се спряха  при куцородения човек: „В името на Исуса Христа, стани и ходи!” И той стана и славеше Бога. И дойдоха фарисеи, книжници и започнаха да спорят с учениците какво направиха, как го направиха и тогава Петър отговаря с една проповед и в 16-ти стих прави много хубаво изказване, можете да се учите от това нещо. Петър говори, че Исус е начинателя на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, говори за възкресението.

На основание вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате; да, тази вяра, която е чрез Него му даде пред всички вас това съвършено здраве 

  Много интересно изказване. Тук виждаме, че Петър казва,

„че на основание на вяра в името Му”

 името на Исус е изцелило този човек. Виждате, в името на Исус, не само човек се спасява, но човек се изцелява. На основа на вяра в Името му. Значи ние трябва да вярваме в името на Исус Христос. Трябва да вярваш в името на Господа Исуса Христа. Когато изповядваш това име, ти трябва да го вярваш. Когато използваш това име, ти трябва да го вярваш. Не е въпроса много пъти да го използваш. Ти можеш да го използваш малко, обаче да слагаш упование в Него, защото разберете, че това име носи със себе си власт и когато ти го използваш, целия духовен свят се съобразява с това, което казваш. Защото ти не го казваш от себе си, ти казваш от името на Господа Исуса Христа, аз ти заповядвам Сатана! И той вече слуша, защото ти идваш от името на някой, който е по-голям от тебе. Името, което е над всяко друго име. Ти идваш от това име. Ти си посланик на това име и тогава вече нещо се променя. Ти ставаш представител на Господа Исуса. Ти заставаш като че ли самия Той застава. Ти ставаш един посланик, неговия представител и ти имаш вече отговорността на представител на Господа Исуса и трябва да се чувстваш по този начин.

  Нека да погледнем този пасаж в Колосяни 2-ра глава. Слава на тебе, Господи, за това прекрасно слово! Нека да минем първо през Филипяните 2-ра глава, защото в Колосяните се говори за победата чрез Кръста, а ние ще отидем в Филипяни 2-ра глава. И вижте какво казва:

Затова, понеже Той се смири до смърт, затова Бог го превъзвиши /възвиши и превъзвиши/ и Му подари име 

  Аз ви казах, че името говори за власт и говори за чин.

Му подари име, което е над всяко друго име.

  Защото ние като говорим за име, някак си не можем да разберем за какво става въпрос. Когато ти отидеш, примерно на времето в България си спомням, че като ходеше някой да ходатайства или да иска да си вземе нещо от общината, казва – аз идвам от името на еди-кой си. Някой ходатайства за него, аз идвам от негово име. Ти всъщност по този начин, идвайки от името на някой друг, искаш да получиш нещо повече, отколкото нормално би трябвало да получиш.

Подари му име, което е над всяко друго име 

  Т.е., подари му власт, която е над всяка друга власт. Вие знаете в Матей 28:18 се казва:

Даде ми се всяка власт на небето и на земята 

  Това е толкова прекрасно да вярваме в Него. Вие не можете да си представите слугите на врага колко се страхуват от това име и колко се страхуват от това, вие да разберете за какво става въпрос. Ако знаете как да използвате името на Исус, о, каква власт и сила идва!

Подари му име, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се преклони всяко коляно от небесни, земни и подземни същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца 

  Какво иска да каже? Всеки език, ще се наложи да изповяда, че Исус Христос е Господаря и Царя. Той е Господ на Господарите. Всеки език, дори самия Сатана ще трябва да изповяда това нещо. Слава на Бога. Ще бъде принуден, защото Той наистина е Господът.

  И тук се казва, че „всяко коляно ще се преклони пред Него – небесни, земни и подземни”. Ето виждате, три свята има тука – небесния свят, земния, в който ние живеем и подземния, за който един път говорихме, там където е ада, където е бездната и там където е огненото езеро. Вие виждате, че съществата, които са в подземния свят и те ще трябва да се преклонят. И тези, които са на земно ниво тука, също трябва да се преклонят и тези, които в момента се противопоставят и те ще трябва да се поклонят пред името на Господа Исуса. Той е вечния Цар и Неговото царство е вечно. И тука казва:

Бог го превъзвиши и Му подари име, което е над всяко друго име 

  И когато ние заставаме и се молим срещу рака, ракът е име на смърт. Обаче, това име рак, стои по-долу от името Исус. Исус има власт над рака. Името на всяка една болест е подчинено и трябва да се преклони пред името на Исус. Използвайки това име, ние имаме невероятна власт и сила над всяко едно от тия имена.

  Аз искам да погледна в Колосяни 2-ра глава, 14 и 15 ст.:

И като заличи противния ни в постановленията му закон, който ни беше враждебен, махна го и го прикова на кръста 

  Чрез  тялото на Христос, закона беше прикован на кръста, като средство на оправдание. Т.е., ние ние вече не се оправдаваме пред закона, защото той беше прикован на кръста чрез тялото на Христос.

15. И като обезоръжи началствата и властите 

  Това е едно от обезоръжаването, защото силата на смъртта е в закона, а закона като е прикован, смъртта няма сила. 

Като обезоръжи началствата и властите в небесни места

  Искам да обърнете внимание на това, началствата и властите са обезоръжени, приятели. Тези, с които ние воюваме. Павел казва: „ние воюваме с началства и власти в небесни места”, тези са обезоръжени. И казва:

като ги обезоръжи началствата и властите, изложи ги на явен показ, възтържествувайки над тях чрез кръста 

  Той ги обезоръжи, изложи ги на показ така, че вече нямат сила и власт и възтържествува над тях чрез кръста. Кръста е победата, кръвта е силата.

Чрез който /чрез кръста/, Той победи началствата и властите в небесни места 

  Слава на Бога за това нещо, което Исус направи. Така, че нашия враг е обезоръжен враг. Ние имаме оръжието и ние имаме силата, той разполага с хитрост и с лъжи. Хитрост и лъжи.

  Успехът на дявола в живота ти зависи от твоето невежество и глупост. Защото от наша страна е името Исус, което е властта, от наша страна е Святия Дух, който е сила; от наша страна е делото на Кръста, което обезоръжи началствата и властите, които нямат оръжие. Ние имаме оръжията, на тях остава само хитрост, лъжа, изкушения и обвинения. Хайде да ги сложиме до три – лъжи, изкушения и обвинения, основната атака. Така, че дявола първо идва да те изкушава,  той те лъже, че няма проблеми, след това ти падаш в греха /да не бъде/ и тогава той почва да те обвинява защо го направи, няма надежда за тебе. Така, че изкушение, лъжа и обвинение. Какво направи с Ева? Изкушение първо, „ей какъв хубав плод”, почна да изкушава. След това казва – „няма нищо да ти се случи, не, няма проблеми, ще станеш като Бога” и след това вече идват обвиненията. И така, продължаваме нататък.

  Има нещо много прекрасно, което се казва в Откровение на Йоан 1:18, Исус заявява следното нещо:

Имам ключовете на смъртта и на ада 

  Нека да видим нещо интересно – Той говори за ключове. Какво представлява ключа? Ключът представлява власт. Който има ключа от къщата, той има власт над къщата, нали така? Така, че ключа говори за власт. Ето ви преобрази в Библията. Ключът, кой има ключ от тази къща? Аз го имам. Защо? Защото аз имам власт над тая къща. Вие нямате ключ за тази къща, но аз пък нямам ключ за вашата къща. Така, че ключът говори за власт. И така Исус каза:

Аз имам ключовете на смъртта и на ада 

  Т.е. Той има власт над смъртта и власт над ада. Слава на Бога. Защото в Евреи, някой ще каже – „то е ясно, че е така”. Не е ясно, че е така, защото преди смъртта на Исус, не е било точно така.

  Ето сега ще ви прочета в Евреи 2 глава се казва:

И тъй понеже децата са същества от общата плът и кръв, то Той подобно на тях взе участие в същото /стана плът и кръв/, за да унищожи със смъртта си онзи, който имаше власт над смъртта, т.е. дявола 

  Виждате ли кой е имал власт над смъртта по това време? Преди смъртта на Христос, дявола е имал власт над смъртта и Исус чрез смъртта си унищожи, направи от дявола  едно нищожество. Той е имал властта, но Той му е взел властта, ограби го. Както ставаше въпрос преди малко ясно, че чрез кръста Той ограби началства и власти. Той ограби дявола чрез смъртта от властта върху смъртта и властта върху ада. Виждате ли го? Така, че виждате каква роля изигра смъртта на Исус Христос. И сега вече не е като преди, Той има власт над смъртта и Той има власт над ада. Слава да бъде на Господа!

  Искам да ви кажа, че просто каквото и да стане, ние сме в Неговите ръце и сме подвластни на Господа Исуса Христа. Той ни избави от властта на тъмнината, т.е. тъмнината, царството на мрака няма власт над нас. Нека да кажем заедно – царството на мрака няма власт над мен, в името на Господ Исус. Виждате – Той ни избави от царството на тъмнината и ни пресели в царството на Божия Син, което означава, че ние вече сме под властта на Божия Син и имаме власт над царството на мрака, понеже сме поданици на Божието Царство. Благодарим на Господа за това нещо.

  Исус казва в Матей 18 глава много интересно нещо. Надявам се, че наистина това нещо ви е полезно.

Истина ви казвам – каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата 

  Това връзване и развързване е операция, която е същата като заключване и отключване. Връзването и развързването говори за отключване и заключване, защото в 16 глава Исус казва на Петър:

Давам ти ключовете на Божието Царство и каквото вържеш

  Така, че виждате, ти с ключове как връзваш? Ами, просто една верига слагаш примерно и заключваш, това е връзване. Така, че ключовете говорят за връзване и за развързване, или за отключване и заключване.

„Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата”

Ти можеш да го упражняваш в дома си, особено ако се съберете повече от един човек да връзвате и да развързвате в името на Господа Исуса Христа. Да връзвате демонични сили, началства и власти и да развързвате хора от оковите на врага.

19. И пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, който е на Небесата 

  Ето виждате това искане, тука е пак връзване и развързване, „ако двама се съгласят заедно да вържат или развържат”. 20-ти стих добавя още едно нещо:

Където двама или трима

са събрани в Моето Име, 

  Много пъти го използваме това слово. Нека да обърна внимание, че не е просто да се съберат двама или трима. Ние го знаем това. Това е най-важната част. Не е важното колко са се събрали, важното е в кое име са се събрали, приятели.Това прави разликата.

Ако двама или трима са събрани в Моето име, тогава казва, Аз съм сред тях

  Виждате ли го това, което казахме? – Емануил означава Бог с нас. Неговото име носи със себе си Неговото присъствие. Нека го кажем заедно: името на Христос носи със себе си присъствието на Христос. Това е много дълбока истина. Името на Исус Христос носи със себе си присъствието на Исус Христос.

Ако двама или трима са събрани в Мое име, Аз съм сред тях и тогава каквото вържат, ще бъде вързано, каквото развържат, ще бъде развързано

не само на земята, но даже на Небесата могат да променят неща. Могат да връзват началства и власти на небесата, могат да освобождават ангелски войнства да се движат и да вършат Божията работа, могат да получават отговори на молитва, ако искат в съгласие, но знаейки в какво име вярват, защото името на Исус, с вярата в името на Исуса Христа, ние можем да вършим делата, които Той върши.

  Нека да погледнем един прекрасен стих в Йоана 14 глава,12 стих. Исус казва на своите ученици. Ние сме негови ученици. Нека кажем „амин” на това.

Истина, истина ви казвам – Оригинала казва „амин”, „амин” ви казвам, защото „амин” значи истина, който вярва в Мене, /това означава, че вярваш в Него, вярваш в Неговото име/,

 Който вярва в Мене, делата които Аз върша и той ще ги върши и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца 

  Слава на Тебе, Господи! „Защото Аз отивам при Отца” говори, че като отиде при Отца, ще изпрати Утешителя, Помощника, който ще дойде и ще ни облече със сила да вършим даже по-големи дела. Това говори, че като отиде при Отца, Отец ще Го превъзвиши и благодарение на това превъзвишаване, Той ще ни даде Неговата власт в името на Отца да вършим тези велики дела.

И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя 

  Знаете ли, този случай тука говори за следното нещо. Думата е „поискате”, в случая конкретно Той не говори за самата молитва. Той по-скоро говори тук за молитва с власт. Т.е. ти ще вършиш Неговите дела в името на Исус чрез вяра в Него. Като застанеш и се молиш за болен човек, Той каза – в Мое име, ти ще можеш да вършиш това, което Аз върша. Когато се молиш за вързан човек, ти ще можеш да го освободиш от демонично обладаване, ще можеш да вършиш чудесата в името на Исуса Христа, ще можеш да заповядваш в Неговото име и тия неща да стават.  Ще можеш да заповядваш тия неща да стават и в твоя дом. Не да заповядваш на хората, а да заповядваш на нечистите сили да напуснат дома. Мнозина чакат служителя да дойде. Обаче, моята работа не е само просто да дойда, аз трябва да ви науча да можете вие да вземете това прекрасно име на Исус Христос, което ще отключи Божията съкровищница, което ще отключи  Божията власт и сила във вашия живот и вие ще можете да воювате за своя си дом, за своя си бизнес, за своите деца, ще можете да воювате за своята си църква, за своята си държава чрез това име, което е Исус Христос. Слава да бъде на Господа.

  Вече в 16-та глава на Йоан, наистина Той говори за самата молитва. И казва така:

23. И в онзи ден няма да ме питате за нищо 

  Думата „питате”, смятам че не е правилна. Да ми искате нищо

В онзи ден, казва няма да ми искате нищо 

  Не съм го гледал на гръцки, но съм почти сигурен, че е така.

  Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате 

  Ето, тука го потвърждава:

Каквото да поискате от Отца в Мое име, Той ще ви го даде 

  Тук вече Той говори за молитва. Исус казва – „вие няма вече Мене да ме молите. Учителю, направи това, о, Господи, направи това!” Той казва – „не, не, този ден вие няма да се обръщате към Мене, вие ще се обръщате към Отца. Каквото да поискате от Отец, но в Мое име, Той ще ви го даде”. Както казва:

Никой не отива при Отца, освен чрез Мене

Досега нищо не сте искали в Мое име, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна 

  И аз искам да ви кажа – искайте от Бога, в името на Господа Исуса Христа, за да получавате и за да може вашата радост да бъде пълна в Господа. Слава да бъде на Господа.

Деяния на апостолите 2:21 Всеки, който призове Господното име, ще се спаси

  Всеки, който призове Господното име, ще се изцели, всеки, който призове Господното име, ще бъде освободен. Всеки един.  Слава на Бога. Благодарим ти, Господи.

  Нека да отворим сега на един чуден пасаж, искам да ви покажа, намира се в Ефесяни 1-ва глава. Заслужава си да бъде изследван този пасаж. Павел се моли,

Ефесяни 1:18  И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство

19. Колко превъзходно велика е силата Му към нас 

  Нека кажем – превъзходно велика сила. Сила – превъзходна и велика към нас. Ето това те изпълва с вяра. Бог има превъзходно велика сила към теб. Кажи – Бог има превъзходно велика сила към мен!

Колко превъзходно велика е силата Му

към нас, вярващите 

  Отново виждате, че чрез вяра се задейства Божията сила.

Според действието на Могъщата Негова мощ.

  Отново вижте епитетите. Две думи – мощна, могъща, Божия мощ. Превъзходно велика сила, могъща Негова мощ. Слава на Бога. Просто думите са бедни да обяснят силата на Бога, която е на разположение на нас и ние няма за какво да се оплакваме. Нека да се обърнем към източника на живота, нека да вземем оръжията, които ни е дал и да видите каква сила ще се отприщи. Невероятна. Защото в момента има един тъмен облак, който е надвиснал над страната и очите на хората са объркани и не се насочват към източника на живота. И аз дори забелязвам по това, което чета, по това, което се пише във фейсбук, на различни места, нещата, които вече ги интересуват християните, като че ли вече са се отклонили от целта. Отклонили са се от силата на Господа, отклонили са се от Личността, от Неговото име, от Неговото дело.  Като че ли вече започват да стават интересни неща, забавни неща, приятни, но я няма същността. Ние имаме нужда Него да намерим.

Псалм 105:4 Търсете Господа, Неговата сила, търсете лицето Му винаги.

  Това е заповедта – търси Господа, Неговата сила. „Ами ние, брат, няма нужда силата да я търсим”. Без сила какво ще направим, скъпи братя и сестри? Ние имаме нужда от Неговата сила. Дори да обичаш, имаш нужда от Неговата сила. Търсете Господа – заповед, търсете Неговата сила – заповед, търсете лицето Му винаги – Псалм 105:4.

20. С която сила, Той подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите 

  Нека да говорим сега, за каква сила става въпрос? Възкресенска сила!  Христос казва: 

Аз съм възкресението и живота 

  Тук не става въпрос за съживителна сила, спасителна сила, изцелителна сила, освободителна сила. Всичко това се обединява в думата „живот”.

Аз дойдох да ви дам живот и да ви го дам изобилно 

  Тази дума „живот” съдържа в себе си всичко. Този живот, който Господ ни дава, той е толкова наситен, толкова изобилен, толкова мощен, толкова прекрасен, толкова вечен, толкова непобедим. Този живот, който Господ ни дава, ние имаме нужда от Него. Той е живота, Той е възкресението. Той подейства в Христос, когато беше мъртъв и го възкреси от смъртта. И не само го възкреси от смъртта, това е едно невъзможно нещо – мъртъв да възкръсне. Тази сила Божия, този Божий дух влезе в Неговото тяло и Го възкреси от смъртта. И същия този дух ще влезе в нашите тела и ще ги възкреси. Същият този дух влиза в нашите души и ни спасява и ни освобождава, влиза в телата ни и ни изцелява. Същият този дух, същата тази сила.

Защото, казва, същата тази сила, с която подейства в Христа като Го възкреси от мъртвите

  Тази възкресенска сила, нека кажем – възкресенската сила на Светия Дух.

и го сложи да седне от дясната страна на Небесата

  Слава на Бога! Погледнете, не само го възкреси от смъртта, но Го възвиси. Това са две различни неща. Възкресението е преминаване от смърт в живот, възнесението е преминаване към власт. Т.е., Той го възвиси и Го постави в позиция на власт над всяка друга власт. Вижте какво казва – тази същата сила не само направи така, че Исус да мине от смърт в живот, но тази същата сила го възнесе и Го възвиси и тука се казва:

И го сложи да седне от дясната си страна на Небесата 

  Къде седна Той? Той не седна на стол като моя, седна на трон. Тронът говори за власт. Тронът говори за царска власт, за господство. Даже думата, която се използваше в Библията за власт говори също и за империя. Харесва ми – император Исус! Не че Той е император, но просто това е голяма мощ, с която Той разполага.

Далеч по-горе 

  Не просто по-горе, а далече по-горе

От всяко началство и власт, сила, господство и всеки чин или ето го, пише го тука, отдолу на гръцки име 

  Точно това вярвах, че чин и име е едно и също.

Всеки чин или всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия

  Ето това е невероятно дълбочина! Христос след като беше възкресен от смъртта, беше поставен в позиция на власт да управлява, да царува, „далече по-горе от всяко всяко началство, власт, сила, господство и име или чин”. Това означава, че не само областта на демоничното царство, не само в областта на Божието Царство, но и в областта на човешкото царство. Просто няма никой равен на Него! Не само в този свят казва, но и в бъдещия свят.

И всичко покори под нозете Му 

  Като казва всичко – всичко е покорено под нозете му.

И постави го глава на всичко за църквата

Той е глава на Църквата. Глава на църквата е Христос

Която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, който изпълва всичко във всички

  Този пасаж е толкова дълбок, заслужава една проповед, просто да се занимаваме само с това, но аз ще мина нататък, защото не мога да спра на този пасаж. Но ако се занимаете по-задълбочено и това нещо отвътре във вас проникне, вие да видите за каква сила и каква власт става въпрос. Защото тук говори за сила и власт. Да можете да схванете какво чудо е станало с възкресението и възнесението на Господа. Затова с каква власт разполага и каква власт на нас ни дава. Няма нищо да те плаши. И ето сега, аз искам да мина към 2-рата глава:

И съживи вас, които бяхте мъртви поради вашите престъпления и грехове, в които сте ходили според вървежа на този свят, в съгласие с княза на въздушното владение /власт/, разбирайте дявола, на духа, който сега действа в рода на непокорните, между които и ние всички сме живели в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били изложени на гнева, както и другите. Бог, обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която ни възлюби даже и когато бяхме мъртви поради престъпленията си, съживи ни заедно с Христос 

  Ето, тука вече Господ говори, това което стана с Христос вече как става с нас – когато сме били мъртви поради престъпленията и греховете си, съживи ни заедно с Христа. Кога сме съживени? Кога сме възкресени? С Неговото възкресение и ние сме възкръснали. Обаче, това става реалност в нашия живот, в момента в който го повярваме и го изповядаме. Така, че ние сме били съживени или възкресени заедно с Христос. И тука в скобки /по благодат сте спасени/.

Като ни съвъзкреси с Него, сложи ни да седим в небесни места в Христа Исуса.

Това е! Не само Христос седна в небесни места да управлява и да царува, но в същото време, Господ направи така, че с Христос да седнем в небесни места отдясно на Отец в Христа. Защо в Христа? Защото сме част от Него – Той е главата, ние сме Тялото. Представете си – Неговото тяло седнало на Трона, ние сме част от Него. Той е главата, църквата и тялото.

Сложи ни да седим в Небесни места в Христа Исуса 

  И сега искам да ви покажа нещо. Ние, аз и ти, сме в духовно отношение седнали в небесни места в Христа Исуса. Физически се движим по земята, но в духовно отношение сме в небесни места. В духовно отношение, ние сме в позиция на власт, ние седим на трон и управляваме. Някой ще каже: „Добре, можеш ли по някакъв начин да докажеш това, което казваш, защото това е един стих само”. Разбира се, има и други стихове. Аз ще ви посоча само един от тях, защото е този, за който в момента се сещам. Нека да обърнем на Римляни 5:17, където се казва:

Защото, ако чрез прегрешението на единия /говори се за Адам/, смъртта царува чрез този един, т.е. чрез Адам,то колко повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на оправданието, т.е. ние, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос 

  Ще царуват в живота. Думата царуват, както казахме е за управление, империя. Господ каза, че ще царуваме в живота чрез Един – Исус Христос. Ние имаме власт и сила да седим на този трон, заедно с Исуса Христа, да царуваме и да управляваме в този свят. Физически ти ходиш по земята, но духовно си горе на небесни места, седнал на трона заедно с Исус Христос. И какво има тогава да се притесняваш и да се страхуваш? Погледни го! Да, ума не може да го схване лесно, затова ума има нужда от обновяване, защото нашето естествено мислене разсъждава така – дай днес да спасим положението, дай днес да има храна, дай днес да има облекло, дай днес да оправим децата, дай днес… Господ иска повече от днес. Господ има призвание за тебе, Господ има съдба за тебе, Господ иска да те използва като инструмент. Ако ти търсиш първо Неговото царство, Неговата правда, то всички неща ще се снабдят, но това не е всичко. Това е просто, за да знаеш, че ще бъдат снабдени. Нещо много повече ще бъде – ти ще бъдеш така използван, че ще можеш да задвижиш себе си, това около тебе което е и да докоснеш целия свят и да променяш всяко нещо, до което се докосваш чрез тази сила и тази власт, която имаш в Христа. И тук казва:

 И ни съвъзкреси, сложи ни да седим в Него, в Христа Исуса в небесни места, за да показва през идните векове несравнимото богатство на Своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса 

  Забележете, защо ни сложи там? Ето това е важно – един път ти като си спасен, преминаваш от смърт към живот. Това е възкресението от смъртта, това е новорождението, но Той не спира дотук просто. Той те слага да седнеш в небесни места. Защо? Защото Той не иска просто да бъдеш само спасен. Защото, ако беше такъв случая, щеше като повярваш в Господа, направо умираш и заминаваш при Него и си живееш с Господа. Но Той иска първо да те спаси тебе и след като те спаси, да те използва за спасението и на другите. Той ти дава власт, Той те облича със сила. Виждате какво става?

  При новорождението ти се изкачваш на небесата и сядаш на трона заедно с Христос да управляваш, т.е., дава ти се власт. Ти се изкачваш нагоре, възнасяш се нагоре, обаче като дойде Святия Дух върху тебе, тогава Святия Дух слиза и те облича долу тебе. Защо се получава това? Един вид Господ те издига, поставя те в позиция на власт и чрез Светия Си Дух те облича и те прави способен да оперираш на земята със свръхестествена благодат и сила, която не идва от човешка мъдрост, от човешки способности и сила. Идва 100% Божия мощ, сила, способност, мъдрост, откровение в това човешко тяло, с което ти се движиш на земята и разбиваш делата на дявола и установяваш Божието Царство навсякъде, където отидеш. Ние имаме невероятни дарове, имаме име, повече от прекрасно и ти не можеш да желаеш повече от това, което имаме. Ние имаме такъв Дух в себе си, който да живее, няма какво повече да желаеш от Него. Ние имаме такова прекрасно и мощно Слово, пред което всичко трепери, бесовете бягат и треперят. Ние имаме такова съвършено дело на кръста, което няма никакъв недостатък. Всичко, което Бог му е дал е съвършено и няма нищо, което да се добави. Само трябва да вземем даровете, които ни е дал и да ги приложим в живота си и в служението си. И тук точно врагът те е излъгал и е заблудил, и е отчаял Божия народ. Аз искам да ви кажа както Божието слово казва:

Нека слабия да каже –аз съм силен, 

  Нека бедния да каже – аз съм богат, нека болния да каже – аз съм изцелен в раните на Исус. Нека вързания да каже – аз съм освободен в името на Исус, защото всичко това законно ни принадлежи в името на името на Господа Исуса Христа, както казахме, това е името над всяко друго име. Алелуя! Слава на тебе, Господи!  Ето тука вижте какъв стих има в Евреи 1:13:

А на кого от ангелите Бог е рекъл някога – седни отдясно ми докато положа враговете ти за твое подножие 

  Това е риторичен въпрос. Естествено, че на никой ангел това не го е казал, те са служебни духове, изпращани да ни слугуват, обаче тука Господ казва, че Той е рекъл на Сина Си – седни отдясно, седни на Трона. Той му казва, след като Той възкръсва от смъртта – възнеси се тука и седни от дясната ми страна да царуваш докато Аз положа всичките ти врагове за твое подножие. И това полагане на враговете за Негово подножие, кой може да го извърши това нещо? Бог чрез църквата, чрез нас, защото Христос е седнал на Трона. Когато Той е седнал е седнал, когато беше на земята Той действаше. Той седна на небесата, Той седна да почива и да управлява и царува и сега вече ние сме тия, които трябва да действаме, на които Той остави пълномощното името на Господа Исуса Христа, това е нашето пълномощно. Той ни даде Своя Дух в нас, Той ни даде Неговото име, Той ни даде кръвта, Той ни даде Словото и казва:

Както Отец Мене изпрати, така и Аз изпращам вас. Идете проповядвайте благовестието на всяка твар, изцелявайте болните, освобождавайте вързаните, възкресявайте мъртвите, даром сте приели, даром давайте 

  Всичко това за Негова слава. И така, ние сме тия, които трябва да идем и да установим Неговото царство на местата. Затова искам да ви кажа, приятели, Божието царство не е в думи. Не е в приказки.    О, колко е прекрасен този стих. Нека да ви го прочета. Наслаждавах се преди няколко дена като го четох:

1 Кор. 4:19 Но ако Господ пожелае, аз скоро ще дойда при вас, казва Павел, и ще изпитам не думите, а силата на тези, които са се възгордели или на английски надигнали

  Какво е възгордяване? Да се надигнеш. Павел казва като дойда аз ще изпитам едно нещо, няма да изпитам приказките. Защото има хора много, много говорят, обаче, той казва – Аз ще изпитам силата. Мен ме интересува силата. Защото казва:

20. Божието царство не се състои в думи, а в сила 

  Божието царство е в сила, не в приказки. Днес, църкво Христова, трябва да се обърнеш и да търсиш Господа и Неговата сила, да търсиш лицето му винаги. Защото докато ние не намерим Господа, няма да намерим силата Му. Докато не намерим Господа и силата Му, няма да можем да свършим работата, която ни е дадена от Бога да я свършим. Безсилието не може да свърши работата. Божията сила е съкровище. Казва Божието царство е като съкровище скрито в нива, намери го човек, скри го и т.н. После казва – Божието царство е като скъпоценен камък. Един човек като го намери този камък, всички камъни продаде, за да купи този. Т.е., Божието царство е сила, която трябва да търсиш. Не пренебрегвай! Някои хора казват – о, дарбите не са важни! Напротив. Павел казва:

Копнейте за духовните дарби,

 даже за по-големите копнейте 

  Църквата трябва да копнее за най-голямата дарба, която е Святия Дух и чрез Него идват и другите дарове, обаче, трябва да копнеем да може Господната благодат да се лее чрез нас, да може силата на Святия Дху да протича чрез нас, да може пророческо откровение да идва чрез нас, защото този нуждаещ се свят, има нужда от проводници, които да докарат силата, благодатта, откровението, живота, любовта на Бога до този загиващ свят. Църквата трябва да бъде стълба към небето, да можем да докараме в църквата присъствието и силата на Господа. Ако Господ го няма, ако силата на Господа я няма в църквата, какво има? Религиозните събрания не вършат работата. Има нужда от реалното присъствие, както казва Исус:

Ако двама или трима са събрани в Мое име, тогава Аз съм сред тях 

  Искам да ви кажа, че не се иска много хора да се съберат заедно, за да видим могъщата сила на Светия Дух да се раздвижи. Не са нужни много хора. Един Гедеон с малко хора успя да свърши работата, Давид с пет камъчета да свърши работата. Не е нужно много, но е важно в какво име и с какво качество ние се събираме и тогава ние можем да свършим работата, която Господ ни е дал да извършим. Слава да бъде на Тебе, Господи!

  Искам тука да видя, отбелязал съм в І Йоан 3:23. Каква е Божията заповед? По този начин много рядко се формулира, обаче Йоан го е формулирал така:

1 Йоан 3:23 Неговата заповед е това – да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа 

Нали знаете, че заповедта е: 

Да възлюбиш Господа с цялото си сърце, душа, ум и сила 

  Тука обаче го е заменил с това – да вярваме в името на Сина му Исуса Христа. Господ казва: ако ти вярваш в Моя Син, то ти наистина ме обичаш! Ако ти наистина ме обичаш, ти ще вярваш в Моя Син Исус Христос. И обратното, ако ти наистина вярваш в Сина Ми Исус Христос, ти ще обичаш Бога! Значи, първа заповед –

Да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа и да любим един друг както ни е заповядал 

  Толкова ли е просто? Никак не е просто, само трябва да се изпълнява, това е всичко. И нека се върнем обратно към началото. Името на Исус Христос носи със себе си властта на Исус Христос, това говори за цялата власт на небето, за цялата власт на земята, на всички сили, началства. Имаме сила, и ние имаме власт посредством това прекрасно име Исус Христос. Какво е необходимо, за да го използваме? Нужна ни е вяра, за да използваш това име чрез вяра. Това е всичко. Знаете ли? Има много грехове, обаче всичките грехове са резултат на един основен грях и този основен грях се нарича НЕВЕРИЕ. Грехът на неверието докарва всички останали грехове, както казва Исус:

Роде невярващ и извратен 

  Всички извращения идват в резултат на неверие. Ако ти си изпаднал в грях, неестествен грях, противоестествен грях, изпаднал си в грях, изпаднал си в някаква лъст, да знаеш, че проблема ти е в неверието. Обърни се с вяра в Господа. Някой ще каже – е, добре как мога да придобия повече вяра? Просто трябва да освободиш вярата, която имаш. Синаповото зърно на вярата е вътре в тебе и ти трябва да я задействаш.

  Искам за последно да обърнем на Исая 9, това е прекрасен пасаж, не искам да го изпускаме, ст.6, пророчество за Исус, Бог казва:

Роди ни се дете, син ни се даде 

  Какво ще кажете за това? Нямал Бог Син, казват някои. То го пише в Стария Завет още.

И управлението ще бъде на раменете Му.

  Тази дума „управлението”, като я гледах в оригинал е точно тази дума, която ви казах империята ще бъде на раменете му.

Управлението ще бъде на раменете Му 

  Т.е., Той ще бъде управител, Господар, Господ, това иска да каже. Вижте какво казва тука:

Името му ще бъде

  Името му е едно, но тук са дадени различни характеристики на името.

№ 1- Чудесен

  Името му ще бъде чудесен. Какво говори това? Първо, че Исус е чудесна личност. Името му е прекрасно, но не само това говори. Това говори, че Неговото име върши чудеса.

  Нека да кажем – Името на Исус върши чудеса! Защото името му ще бъде чудесен, т.е., чрез Неговото име чудеса се вършат. Ето ти името, с което да вършим чудеса!

№2 Съветник

  Ако имаш нужда от съвет, обърни се към Отца в името на Сина му Исус. Той е съветник, Той е Този, Който може да ти даде съвет, този който може да те научи на всяка истина. Ти получавш чрез Него откровение. Чудесен, говори за сила; съветник говори за откровение и мъдрост.

След това казва:

Бог могъщ, всемогъщ.

  Няма нещо, което да не може Господ да направи. Нека да кажем заедно – няма нещо, от което да се нуждая, което Исус Христос да не може да снабди!

  Следващото е:

Отец на вечността

  Чрез Исус ние идваме при Отца вечността, затова думата Отца е спомената, защато 

Никой не дохожда при Отца,

 освен чрез Мене

  Т.е., Отец при Него идваме, при вечния живот, Отец на вечността ние идваме в името на Исуса Христа.

  И накрая:

Княз на мира

  Т.е., принца на мира, Той ни дава мир с Бога, Той ни дава мир със самите себе си, Той ни дава мир помежду ни. Той установява мира.

Управлението му и мира му непрестанно ще се увеличават върху престола на Давид и в Неговото царство 

  Слава на Бога за нашия Господ и Спасител Исуса Христа! Благодаря Ти, Господи! Благадарим за това прекрасно и чудесно име Исус Христос, Божия Син и нашия Господ.  Отдаваме Ти слава и хвала в името на Исус Христос. И нека всички да кажем сега: АМИН.