Властта ни в Господа

Библейски курс по Библията от Швейцария, Берн с пастор Пламен Петров и Мария Петрова, събота, 02.04.2011 г.

Започваме да изучаваме властта ни в Господа като вярващи от една страна, а преди това, още по-важно – властта на Господ Исус Христос, защото те са свързани нещата.

Вие помните, че съвсем скоро говорихме за името на Исус Христос и има връзка между тях. И сега ще видите.

Вчера като говорихме с Мими, дори и сега аз не търся стиховете, аз просто ги знам. Защо ги знам? – защото тези неща ме вълнуват, защото от това зависи живота ми и живота на други хора, от това дали ги разбирам, дали ги знам тези стихове. Знаете какво казва Исус Христос:

Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 

ИСТИНАТА НИ ПРАВИ СВОБОДНИ САМО КОГАТО Я РАЗБИРАМЕ И Я ПОЗНАВАМЕ.

Истината не може да ни направи свободни, ако ние не я разбираме. Затова е толкова важно това библейско изучаване, за да разбираме истината, и истината, която разбираме, тя ще ни направи свободни в областта, в която ние я разбираме.

Сега ще започнем първо с изучаване на Матей 28:18 – ключов стих.

Матей 28:14 Тогава Исус се приближи при тях и заговори:

Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 

След възкресението си Исус Христос се приближи при Своите ученици и им каза: „На Мене ми се даде цялата власт, или всяка власт на небето и на земята.” От Кого Му се даде властта? От Бог Отец. Бог Отец Му даде цялата власт на небето и цялата власт на земята.

Ако те е страх от нещо, ако те е страх от демон, ако те е страх от болест, ако те е страх от смърт, ако те  е страх от ада, от каквото и да те е страх, на този свят или за бъдещия, трябва да имаш предвид едно нещо: че цялата власт я има Исус Христос.

Сега ще допълня един стих от:

Откровение на Йоана 1:18 Мъртъв бях, ето, живея до вечни векове

и имам ключовете на смъртта и на ада. 

И както споменахме и друг път, думата „ключ”= власт (ключът говори за власт). Исус говори: имам ключовете на смъртта и на ада. Така че няма да се боим нито от смъртта, нито от ада, след като вярваме в Господ Исус Христос.

Продължаваме по-нататък. Значи Исус каза: даде Ми се цялата власт на небето и цялата власт на земята.”

Веднъж едно момче ми каза: „Аз вярвам, че Исус има цялата власт на небето, но не вярвам, че има цялата власт на земята и че може да направи нещо в този свят”. Обаче истината е, че както на небето Той има цялата власт, така има и цялата власт на земята, и е Негова. Това е много важно да се знае. Значи всичко, което става на земята е под Неговия контрол, и всичко, което става на земята е под Неговата власт. С други думи Той може да се намеси на всяко едно място. Но много важно е да знаем, че Исус е Господ. Знаете, че нашето спасение зависи от вярата ни и от изповедта ни. Какво казва:

Римляни 10:9,10 Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 

Това означава какво? – че Исус е Господ. Какво означава че е Господ. Това означава, че Той владее, управлява, има цялата власт на небето и има цялата власт на земята. Думата Господ не е просто приказки. Ако вярваме, че Той е Господ, това означава, че Той владее всичко, няма нищо, което да не Му е подчинено – много важно нещо. Когато говорим за нашата власт като християни, ние трябва да знаем каква е властта на Христос. Никакъв демон, никакво началство и власт, никакъв човек, нищо не може да стане и да Му се противопостави. Така, това е първият стих, който разгледахме.

Следващият стих, който ще разгледаме е във Фил. 2:9,10. Там същото нещо е казано по друг начин и искам да обърнете внимание на този пасаж.

Фил.2:9-11 Затова и Бог Го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така че в името на Исус да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. 

Много хора не могат да разберат разликата на властта на Исус Христос преди Неговата смърт и възкресението и властта след това. Вие знаете, че на кръста Исус Христос победи дявола, победи смъртта, победи греха. Ако обърнете внимание на Евреи 2:14,15 там ще видите, че Исус взе образа на децата, взе нашия образ, човешкия образ, за да може чрез Собствената Си смърт да победи дявола, който имаше властта на смъртта, преди Исус да умре на кръста.

Евреи 2:14,15 И тъй, понеже децата са същества от общата плът

и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да

унищожи чрез смъртта Си този, който има властта, сиреч, дявола,

 и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта,

през целия си живот са били подчинени на робство.  

Но след смъртта на Исус Христос, в Откровение на Йоана 1:18 Исус казва:

Откровение на Йоана 1:18 …имам ключовете на смъртта и на ада. 

Виждате, че Той победи смъртта, Той победи дявола и Той взе властта. И тука затова се казва: понеже Христос се смири пред Бога, затова Бог Го превъзвиши. Затова, че Той се смири да умре и то с най-срамната и проклета смърт – разпънат на дърво, на кръст. Това е била най-срамната смърт, която може да си представите, освен че има обещанието от Второзаконие, което казва, че:

Проклет всеки, който виси на дърво. 

Като се има предвид всичкото това се вижда, че Той се смири до смърт, и то до най-срамната, най-долната смърт, затова Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име. А „име” означава „чин” или „власт”. Например чин в армията. Т.е. чин, който е над всеки друг чин. В армията например, този, който е с най-висок чин е генерал или маршал или генералисимус и т.н. Просто Исус има най-високия чин и няма друг, който да е над Него. Бог Му подари най-високия духовен чин и това говори за най-високата власт във всяко едно отношение. И се казва още: така че в името на Исус да се преклони… Вижте колко интересно нещо се казва тука: в името на Исус да се поклони…Ето това име намеква за това, че ние можем да използваме Неговото име.  И в Неговото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Небесните говори за ангелите, земните говори за хората и подземните говори за демоничните сили – всичко това да се поклони пред Него, включително и самия сатана и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ…Защо Господ? – защото Той владее всичко. Виждате ли колко е важно човек да вярва, че Исус Христос е Господ.

Затова други учения като „Свидетели на Иехова” или други такива, които не вярват, че Исус Христос е Господът; те вярват, че Той е Господар, но всеки може да бъде господар в дадена област – един е господар на дома си, друг е господар на бизнеса си. Обаче Един е Господ на цялото небе  и на цялата земя. И как може Той да те спаси от смъртта и от ада, ако Той не е Господът? Затова Той ни спасява, защото вярваме, че Той е Господът. Ако ти не вярваш, че Той е Господ, ако Ти не Го изповядаш като твой Господ, Той не може да те спаси не защото не може, а защото ти не си познал тази истина. Когато познаеш истината, че Исус Христос е Господ, тогава тази истина ще те направи свободен от смъртта и от ада. Той си е Господ, но докато за тебе не е Господ, това не те ползва.

Затова е толкова важно Божието слово да се изучава, ЗАЩОТО ЕДНО НЕЩО Е ИСТИНА В ДУХОВНИЯ СВЯТ, НО ДОКАТО ТО НЕ СТАНЕ ИСТИНА В ТВОЕТО СЪРЦЕ И НА ТВОЯТА УСТА, ТАЗИ ИСТИНА НЕ ТЕ ПОЛЗВА. Затова много хора стоят в робство, включително и християни, защото не са познали истината в тази област, в която имат нужда да я познаят. И поради това, че не са познали истината в тази област, в която имат нужда да я познаят, те са роби в тази област. Успехът на дявола в нашия живот зависи от нашето невежество. Във всяка област, в която ние сме невежи, в тази област ние сме роби. Във всяка област, в която ние не разбираме истината, в тази област ние не сме свободни. Ето това е.

 И Господният Дух носи свобода. Казва се:

Където е Господния Дух там е свобода. 

А Господният Дух е само там, където е отишло Божието слово. Ако Божието слово не е навлязло в определена област на живота ти, там не е Господния Дух също, защото ГОСПОДНИЯТ ДУХ ИЗПОЛЗВА САМО ЕДНО ОРЪЖИЕ И ТОВА Е БОЖИЕТО СЛОВО. ЗАТОВА БОЖИЕТО СЛОВО Е ТОЛКОВА ВАЖНО.

И сега нека да видим Колосяни 2:14,15, който също е много интересен пасаж. Виждате, сега се занимаваме с властта на Господ Исус Христос и много е важно, че ТОЙ Е ГОСПОД!

Колосяни 2:14,15 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста, и като ограби (обезоръжи) началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него (чрез кръста). 

Исус със собственото Си тяло разпъна на кръста закона, защото закона е причината поради която грехът ни владееше. Ние не сме под закон вече, а сме под благодат. И се казва, че Исус като ограби началствата  и властите изведе ги на показ… Той ги ограби или обезоръжи… Много е важно да се обърне внимание на това, че НАЧАЛСТВАТА И ВЛАСТИТЕ В НЕБЕСНИ МЕСТА СА ОБЕЗОРЪЖЕНИ, т.е. Исус им взе оръжието. Сега те нямат оръжието, нямат силата, нямат властта. Защото не можеш да имаш двама господари. Исус взе силата и властта на началствата и властите в небесни места и възтържествува над тях чрез кръста. КРЪСТА Е МЯСТОТО НА НЕГОВАТА ПОБЕДА. И след като те са обезоръжени, те нямат власт. Но Ефесяни 6:10-12 Павел казва:

Най-сетне заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се с цялото Божие оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 

Какво му остава на дявола? – хитрости и лъжи. Духът на Антихриста е духът на заблудата. Светият Дух и Божието слово носят истина, сатана и неговите духове носят заблуда, лъжа и хитрости. Той работи обикновено по три начина:

 1.  Изкушава те, за да те вкара в грях,
 2.  Излъгва те, че няма проблем да влезеш в греха, и
 3. Обвинява те, защото вече си влязъл в греха.

Така че целта на сатана да вкара човека в греха, да го отдели от Господа,

след това да го отчая, че няма спасение и надежда за него, и или да го накара да отиде в света (така или иначе няма надежда) или да го накара да се самоубие. Вие може да видите неговата цел, когато изкушаваше Исус в пустинята като каза:

Скочи от тука долу, защото „ще заповяда на ангелите Си за Тебе”. 

Т.е. той го караше да извърши самоубийство, излизайки от Божията воля. И днес много хора, особено младежи са атакувани от сатана да извършат самоубийство, като идва да ги лъже, че животът им няма смисъл, лъже ги, че животът им е свършил и никой не ги обича, всеки ги отхвърля, за нищо не стават, грозни са, тъпи са, и други такива неща. По-добре да си решат проблема един път завинаги, като се самоубият. Но това не е решение, защото ги чака огнено езеро завинаги. Никакво разрешение на проблема не е. Единственото разрешение е името на Исус Христос – да се обърнат и да се покаят и да призоват Неговото име.

Още един стих има в Ефесяни 1:19-21. Отново тука говорим за властта на Господа Исуса Христа.

Ефесяни 1:19,20 …на Неговата могъща сила, с която подейства

в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне

 от дясната Си страна на небесата.

Виждате тука две неща:

 1. Христос беше възкресен от смъртта
 2. И беше възвишен и поставен от дясната страна на Бог Отец в небесни места.

Това говори за две различни неща:

 1. Възкресението е преминаване от смърт в живот.
 2. А възнесението е преминаване към слава или към власт.

Това е, което представлява възнесението. Защото Исус беше възкресен и беше възнесен, поставен на трон, да седне от дясната страна на Бог Отец.

Ефесяни 1:20-21 с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата далече над всяко началство и власт… Всяко началство и власт, което можеш да си представиш са под Неговата власт.. сила и господство и всяко име (чин), с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. 

Не само в този свят, но и в бъдещия. Казахме, че Той има власт над тези, които са на небето, на земята и под земята, а сега се говори, че Той има власт не само в сегашният свят, но и в бъдещия. Това говори, че Исус във всяко отношение е Господ.

Деяния на апостолите 4:12 Няма друго име, дадено между човеците, чрез което да се спасим. 

И удивително е как хората призовават различни имена и вярват в различни религии, като виждат истината каква е.

Ефесяни 1:22. и всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, 

Тука вече започваме да преминаваме към втората част. До тук говорихме за властта на Христос. Разбира се има и други стихове, но важното е да видите сърцевината, че Исус е абсолютен Господа и Цар, Господ с абсолютна власт на небето, земята, под земята, власт в сегашното, власт в бъдещото – няма нищо, което да не е под Неговото господство. Всичко това Му е подарено от Отец. Но постепенно започваме да виждаме как рефлектира върху нас. 

22. и всичко покори под нозете Му 

На Кого покори всичко? На Исус. Но трябва да помним, че ИСУС Е ГЛАВАТА, А ЦЪРКВАТА Е ТЯЛОТО и да помислим коя е най-ниската част на тялото. Най-ниската част на тялото, на църквата са нозете. Обаче тук се казва, че всичко е покорено под нозете на Исус, т.е. всичко е покорено не само под нозете на Исус, но и под църквата, която е Неговото тяло.

23. която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички. 

И за да разберем това, ще прескочим малко и ще отидем в Ефес. 2:6, където се допълва това, което се казва:

Ефесяни 2:6 и, като ни възкреси заедно с Него, сложи ни да седнем с Него в небесни места, в Христос Исус. 

Тука се казва, че Христос, когато преди две хиляди години възкръсна от смъртта, не само Той възкръсна, но и ние сме възкресени с Него. Защото както казахме Той е главата, ние сме тялото. Когато Той възкръсна от смъртта, църквата възкръсна заедно с Него. И тука се казва, че сме съвъзкресени с Него, т.е. възкръснали заедно с Него.  Това е първото: преминаване от смъртта към живот, и после второто, и ни сложи да седнем в небесни места в Христа Исуса. Нека да си представим картината: небесни места, големия бял трон на Бог Отец, до него трона на Сина Му Исуса Христа и ние сме заедно или в Исус Христос седнали на трона. Защото пак казвам: ХРИСТОС Е ГЛАВАТА, НИЕ СМЕ ТЯЛОТО КАТО ЦЪРКВА. СЛЕДОВАТЕЛНО ЦЪРКВАТА Е ПОСТАВЕНА В ПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТ В ДУХОВНИЯ СВЯТ, А НЕ Е ПОСТАВЕНА В ПОЗИЦИЯ НА СЛАБОСТ, НА НЕМОЩ, НА ХИЛАВОСТ. Църквата, и ние като част от църквата сме в Христос, а Христос е седнал в небесни места. С тялото сме на земята, но духом сме поставени горе, в небесни места и сме поставени в позиция на власт. Това е изключително важно за всеки един да го разбира, защото когато се конфронтираш с демонични сили, когато се конфронтираш с предизвикателства и трудности на живота, ти трябва да знаеш, че всичко това ти е подчинено в името на Господ Исус Христос, че ти си поставен в позиция на власт, защото си в Христа Исуса. Постави ни да седнем, т.е. ние не само преминахме от смъртта към живот, но преминахме от немощ към власт и сила, и сме поставени да седнем в небесни места в Христа Исуса. Разсъждавайте върху него, нека да влезе дълбоко във вашите сърца. И да ви кажа:

ЕДНО ДОСТОЙНСТВО, ЕДНА УВЕРЕНОСТ И ЕДНО СИЛА ЩЕ ВИ ИЗПЪЛНИ И ТОГАВА НЯМА ДА ВИ Е СТРАХ ОТ ТОВА, КОЕТО ВИ КОНФРОНТИРА ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ.

Сега да отидем в Колосяни 1:13.

Мими започна да си научава урока в това отношение. Мими:

-Да, тази тема и на мене по принцип ми е трудна и аз много неща научавам.

Пламен:

– Интересно беше вчера като говорихме, че за мене тези неща са толкова нормални и естествени и даже си мислех, че като говорим по този въпрос някои хора може да им се стори, че са ясни нещата. Обаче се оказва, че голяма част от тялото Христово не ги знае тези неща и поради това живее в слабост.

Колосяни 1:13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син 

Тука имаме три много важни точки, които трябва да си запишете сега. Запишете си ги, защото са изключително важни. Според този стих,

Бог ни е избавил от властта на тъмнината чрез смъртта на Христос (ще  го видим в 14 стих, че е чрез смъртта на Христос).

Например има един вярващ в Исус Христос и един невярващ човек.  Каква е разликата? – невярващият е под властта на тъмнината, всеки един невярващ, който срещаш, може да е шефа ти, може да е роднина, който и да е, съсед, те са под властта на тъмнината, те са под властта на сатана и те са под властта на сатанинското царство. Защото те са в греха, и са подвластни на смъртта и на ада, и са подвластни на царството на сатана. Това не означава, че са обладани, просто ви казвам, че те са под контрола на сатана. Но човек, който е изкупен чрез кръвта на Христос (ще видите 14 стих), той вече не е под властта на сатана.

14. в Него имаме изкуплението си, прощението на греховете чрез кръвта Му 

В някои Библии няма чрез кръвта Му за съжаление голямо, защото виждате, че дявола успява някои неща и в Библиите да вмъкне, или да открадне. И тука се казва, че в Него, в Христос ние имаме своето изкупление и прощение на греховете чрез кръвта Му. Какво означава това? – това, че ние не сме просто избавени от властта на тъмнината, а за нас цена е била платена. За да може твоя живот да бъде спасен, е заплатено с живота на Божия Син. Христос даде Своя живот, за да можеш ти да живееш своя живот. Така че Той заплати със Собствената Си кръв твоето изкупление (изкупление значи купуване).

Например: Ти можеш да отидеш и да седнеш в един ресторант и да седнеш на шведска маса, и да ядеш и всичко да ти е свободно и платено и да си кажеш: „Ей, колко е хубаво, всичко е безплатно.” Но трябва да помниш едно нещо: за тебе е безплатно, но някой е платил сметката.  За тебе е безплатно, но Той е дал живота Си, за да може за тебе да е безплатно. Без Него ти не можеш да влезеш даром да се храниш на тази трапеза. Ти можеш да го имаш това нещо само чрез Него и благодарение на Него.

И сега ще ви дам един друг пример за един българин, който избягал от България и пътувал с кораб за Америка. Бил беден човек, купил си хляб, купил си сирене и си казал: „Докато пътувам с кораба ще се храня по този начин.” Обаче толкова вкусно миришело от кухнята, от ресторанта, и той обикалял и в един момент той просто не можел да издържа, омръзнало му само хляб и сирене да яде. Най-накрая отишъл при един келнер и казал: „Господине, кажете моля ви се колко струва една порция?” А келнерът казал: „Господине, за какво говорите? Яденето е включено в цената на билета.”

И днес много християни са по същия начин. Те казват: „Да Господ направи това, но за съжаление не направи онова. Няма изцеление, няма освобождение, няма благословение, няма това, няма друго. Да, наистина греховете са ни простени, но друго няма.” И живеят в една немощ, и живеят в една слабост, и живеят в един тормоз. Защо? Защото те не знаят, че всички тези неща са включени в цената на билета. Няма нужда за Христос да идва да умира втори път, за да проумеят хората, че Той заплати цялата цена и че всичко е включено в билета. И няма нужда  Той да умира втори път, за да разберат хората, че ние имаме всичко чрез Него и Неговото дело на кръста е съвършено и не може да се прибави нищо към Неговото дело. Нищо: всичко, което можеш да си помислиш, то е включено вече в цената на билета, то е включено е в делото на изкуплението. Така че ние сме изкупени чрез кръвта на Христос.

И сега се връщаме към Кол.1:13, където се казва, че ние сме избавени, или освободени, или спасени от властта на тъмнината, което е царството на сатана. Т.е. ти си избавен от властта  и царството на сатана. И сега можеш да кажеш: „Благодаря на Бога!”, защото не си като невярващия, който е под властта на сатана, а ти си свободен. И като си свободен от сатана, просто можеш да бъдеш спокоен, че сатана не може да има власт над тебе. Когато се конфронтираш с демонични сили, няма нужда да се страхуваш и да си казваш: „Ама какво ще стане…” Просто ти си избавен от неговата власт. Другите наоколо може да са под нея, но ти не си. Това е първото:

 1. Ти си избавен от властта на тъмнината и
 2. Си преселен в царството на Неговия възлюбен Син.

Т.е. преди господар ти е бил сатана, знаеш, не знаеш, сега вече Господар ти е Исус Христос, Той е твой Господ. Така че сега вече ти си под властта  и под авторитета на Исус Христос и ти си Негова собственост. Защото Той те е купил вече, ти не си свой. В нито един от случаите ти не си свой. В единият случай си собственост на сатана, а в другия случай си собственост на Христос, защото Той е платил цената за тебе. Ти не си си свой. Не можеш да кажеш: „Аз съм си свой, и ще си правя както си искам и както си знам.” Не. Ако си така, ти си все още под властта на сатана.  Защото ти вече си собственост на Бога, купен чрез кръвта на Христос и ти си под Неговата власт и авторитет. И ти си преселен в Неговото царство и не си под законите на сатанинското царство.

Това е същото, както човек от България по времето на комунизма, тормозен, мъчен, вкарван по затворите, защото бил такъв, и такъв, и такъв. И в един момент човекът избягва и отива в Америка. В Америка вече, комунистическите закони на България вече не са го държали, те не са имали власт над него, защото той вече е преселен в друго царство, в друга държава, и там е подвластен на други закони.

 Когато ти влезеш в Божието царство, ти си подвластен на законите на Божието царство, твой Цар става вече Исус, ти си вече поданик на Божието царство и царството на сатана не може да те управлява. Това трябва да можеш да го разбереш. Това е второто. Нека го повторим:

 1. Ти си избавен от властта на тъмнината и
 2. Си преселен в царството на Неговия възлюбен Син.
  И трето, което е прекрасното:
 3. Бог ти дава власт над царството на тъмнината.

Ти ставаш посланик на Божието Царство, ти ставаш син на Царя, ти имаш вече дипломатически имунитет. И когато отидеш и кажеш: „Аз идвам от името на Исуса Христа, или в името на Исуса Христа”, демоничните сили, силите на мрака започват да се съобразяват с тебе не защото ти си нещо кой знае какво, а защото ти идваш от името на някой, ти идваш от името на едно царство, ти идваш от властта на Господа Исуса Христа, и ти използваш това име и казваш: „Аз не идвам от мое име, аз идвам от името на Царя на царете и Господ на господарите и идвам от името на друго царство, вие не можете да ме докоснете.” Както тука в Лука 10:19, че ние всъщност идвайки от Божието царство, нищо не може да ни повреди, казва Божието слово.

Лука 10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони,

и власт над цялата сила на врага,  и нищо няма да ви повреди. 

Бог казва: „Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони.” Змиите и скорпионите са силите на тъмнината, образно представени. И казва: и давам ви власт над цялата сила на врага, т.е. цялото царство на сатана, и добавя и нищо няма да ви повреди. Можеш да си го кажеш: „Нищо няма да ме повреди.”

Помните случая с Павел, където го ухапа отровна змия. Той дори не изповядва, не се моли, и т.н. Просто тръсна змията в огъня и продължи да си работи, защото той абсолютно знае, че него нищо няма да го повреди, т..е. е спокоен, защото вярва в думите на своя Господ.

Както стана въпрос скоро, като поучавах, тези всичките обещания са за тези, които са избавени от царството на мрака чрез кръвта на Христос, изкупени един вид. Тези, които не са се покаяли, не са приели Исус като свой Спасител и Господ, те не са изкупени чрез кръвта на Исуса, те не са преселени от царството на мрака и те не могат да използват името на Исус по този начин и те не могат да се движат в тази власт. Защото този, който е под властта на сатана, как ще има власт над сатана? Ти трябва да си изваден от властта на сатана, ти трябва да си преселен в царството на Бога, и тогава вече ти идваш вече с властта на твоя Цар, за да атакуваш. Не е ли логично това нещо? Много е логично, смятам.

Въпрос на Мими: – „Аз исках да попитам, как цялото това прекрасно знание, което ни се открива пред погледа, тази картина на победа, как бихме могли да я приложим в живота си, когато наистина дойдат проблемите, бурите? Как можем да противостоим практически на тях, как да приложим тази власт, и разбираме, че имаме?”

Отговор на Пламен: „Така. Значи, за нас е важното да разберем следното:

ЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВЯРВАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА, КОЕТО РАЗБИРАМЕ. ВЯРАТА СЕ ОСНОВАВА НА РАЗБИРАНЕ. ВЯРАТА ИДВА ОТ СЛУШАНЕ, А СЛУШАНЕТО ОТ БОЖИЕТО СЛОВО.

Когато Божието слово идва, идва откровение върху нас, идва вяра върху нас. Затова се събираме, затова говорим, затова като поучаваме словото или го говорим Господ върши знамения. Защото БОЖИЕТО СЛОВО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ БОЖИЯ ДУХ И НЕЩАТА СТАВАТ.

ПЪРВОТО НЕЩО Е ДА СЛУШАШ СЛОВОТО, ДА ГО РАЗУМЯВАШ, ДА ГО ПРИЕМАШ И ДА ГО ВЯРВАШ!!!!!! Както се казва в:

Римляни 10:10 Със сърце вярва човек и се оправдава 

ВЯРАТА НА ПЪРВО МЯСТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ В СЪРЦЕТО, А В СЪРЦЕТО ИДВА ЧРЕЗ СЛОВОТО. СЛОВОТО, КАТО ВЛЕЗЕ В СЪРЦЕТО, РАЖДА ВЯРА, его го. СЛОВОТО БОЖИЕ, ВЛЯЗЛО В УМА РАЖДА НАДЕЖДА, СЛОВОТО БОЖИЕ ВЛЯЗЛО В СЪРЦЕТО РАЖДА ВЯРА. НАДЕЖДАТА Е ДОБРА ОСНОВА НА ВЯРАТА, НО НАДЕЖДАТА НЕ Е ВЯРА. ТРЯБВА СЛОВОТО ОСВЕН В УМА, ДА ВЛЕЗЕ В СЪРЦЕТО И ДА РОДИ ВЯРА. И СЛЕД КАТО РОДИ ВЯРА, се казва:

Повярвах, и затова говорих. 

Значи, след като си оправдан в сърцето, ти трябва да изповядаш с устата. И изповядвайки с устата това, което сърцето е повярвало, казва Библията ще се спасиш.

 и с уста прави изповед и се спасява.

Спасението, изцеление, освобождение, власт и т.н., всичко идва по този начин – сърцето, после устата. Някои хора изповядват с устата си, но го нямат в сърцето си, това е проблемът. Изповед, без да имаш нещата в сърцето, няма да свърши работа. Забележете какво казва Исус:

Имайте вяра в Бога или имайте вярата на Бога, защото истина ви казвам, ако някой рече на тази планина: Дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му бъде.  

В такъв случай какво казва Той? Казва, че ти трябва да го говориш, но трябва да го имаш в сърцето си. Трябва вярата, която е в сърцето да излезе на устата. И освен това, това, което казва Яков е, че:

Вяра без дела е мъртва. 

Т.е. вярата, която имаш, тя трябва да излезе на устните ти, но тя трябва да дойде и в живота ти на дело. И как става: Например, има парализиран човек, Исус казва:

Стани и ходи, дигни си постелката и си иди у дома!” 

Човекът може да казва:” Аз вярвам, аз изповядвам, аз това или онова.” Но докато той не се задейства, не се подчини, нищо няма да стане. Не да казва: „Аз не мога да го направя,” просто го направи. Преди да си го помислил, го направи с вяра. Както Петър, преди да помисли, излезе от лодката и затова можа да ходи по водата. Ако беше седнал да разсъждава: „Мога ли да стъпя върху водата, не са ли силни вълните” и т.н. изобщо нямаше да може да ходи по водата, както вероятно другите апостоли са разсъждавали и затова не са излезли и затова не са ходили никога по водата. Но Петър успя да ходи по водата за известно време поради това, че той успя да повярва, поне за известно време думите на Господа.

И така, как се прилага? Първо се приема чрез словото в сърцето, после се изповядва с устата, и после се прилага на дело в живота. Това е начинът, по който нещата стават. Когато заставаш срещу силите на тъмнината, това е начинът. Някои хора си затварят очите, да не би да влезе някой демон в тях, или бягат, или се страхува. Това явно говори за невежество и за неразбиране. Къде виждате апостолите да затварят очи или да бягат и да се крият и т.н. Заставаш достойно в името на Исуса Христа и казваш: „ Сатана, аз идвам в мощното име на Исус Христос, Който е Господ, и те връзвам, и ти заповядвам: Вън в името на Исус!” И когато той види, че ти знаеш какво имаш в Господа, той ще бяга.

Бесовете вярват и треперят.

 

…съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. 

Ето това е. Много хора са атакувани в домовете си, атакувани са в мислите си, и не конфронтират сатана. Не говоря да конфронтираш хората, говоря за духовните сили да конфронтираш. Не знаят как да се молят, не знаят как да воюват. Но хора, трябва да стъпите и да започнете да ги правите нещата. Не да очаквате да дойде вашия месия, човек да дойде да ви помогне. Това е прекрасно да има човек да дойде да ви помогне, но вие трябва да стъпите на собствените си нозе, и трябва да започнете да воювате в собствената си битка. Защото какво казва Павел в:

Ефесяни 6:10-12 Най-после, заяквайте в Господа,

казва Павел, и днес Господ го казва на християните: „Най-после вземете да заяквате в Господа.” Две хиляди години минаха и хората стоят и се оплакват. Няма какво да чакаш някой да ти помогне, Този, Който ти помага живее вътре в тебе и ти трябва да се съюзиш с Него и ще успееш.

Ефесяни 6:10 Най-после, заяквайте в Господа

 и силата на Неговото могъщество.

Облечи се ти с цялото Божие всеоръжие, не чакай Господ да те облече. За да можеш да устоиш в злия ден, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, не е срещу мъжа ти, не е срещу сина ти, не е срещу свекърва ти, нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началства, власти и духовни сили на нечестието в небесни места.

Така че ти започваш да воюваш и виждате, че Господ ни е дал власт над тях в името на Исуса Христа.

Мими:

– За да можеш да воюваш и да имаш победи в този живот и да оперираш във вяра, все пак сърцето ти трябва да бъде преизпълнено, за да дойде нещо на устата ти, ти вътре трябва да бъдеш изпълнен. И това, което също ми направи впечатление е, че вярата идва…, след това вярата расте. Значи виждаме, че има процес. И за да може вярата да расте, ние трябва да внимаваме с какво храним вътрешния си човек, да бъдем постоянни в Божието слово. Защото вярата идва от слушане на Божието слово. И не можем да очакваме нещо, ако престояваме часове пред телевизора, или пред интернет или където и да било другаде и да очакваме, че нашата вяра ще порасне и ние ще имаме успехи примерно в тази или онази област и ще можем да противостоим на дявола.

Пламен:

– Да, вярата идва от слушане, а слушането от Божието слово. Това е източникът на вярата. С други думи хранете се със словото, но помазано слово. Не слово буква, което да те убива, а слово помазано, което да ти дава живот. Защото Исус каза:

Моите думи Дух са и живот са. 

Ако не са Неговите думи, а е само буквата, няма да има Дух и няма да има живот. Трябва да го разпознаете. Някои хора се хващат за буквата, буквата ги застрелва, ги убива, и ходят в закони, оковани, вързани, и се чудят защо не могат да се отърват. Трябва Духът на Божието слово да действа.

Много често хората задават въпроса: „Добре де, защо толкова се говори за това, че

в Исуса Христа са ДА и АМИН за всичките Божии обещания, колкото и много да са те” (2 Коринтяни 1:20) 

Защо се казва, че всичките тези неща ги имаме, всичките тези обещания ги имаме, всичкото това е толкова прекрасно? В същото време обаче в живота това не го виждаме. Нямаме го, отивам в църквата, няма го. Едно пише, друго е реалността. Какво да кажем, можем ли да вярваме на това? Това така ли е наистина?”

И аз сега искам в тази връзка да прочетеш Ефесяни 1:3 и смятам, че този стих ще ни отговори до голяма степен на този въпрос.

Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. 

Бог ни е благословил в Христа с всяко духовно благословение в небесни места. Тука става въпрос за минало време. Кога ни е благословил? На кръста. Ако погледнете в Гал.3:13,14 се казва, че

Галатяни 3:13,14 Христос ни изкупи от проклятието на закона като стана проклет (или проклятие) за нас, понеже  е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво”, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас чрез вяра в Христа Исуса. 

Какво означава това? Христос ни изкупи от проклятието на закона Сам ставайки проклятие и понасяйки проклятието върху Себе Си, за да може благословението на Авраам чрез Исус да дойде върху нас. С други думи Той ни изкупи от проклятието и ни даде благословението. Но какво е благословението на Авраам? Бог Му каза:

 1. Ще те благословя
 2. И ще те направя за благословение.

Т.е. Бог първо те благославя и след това ти благославяш други. Не може човек, ако не е благословен да бъде за благословение. Затова е необходимо ти самият да си благословен, за да бъдеш за благословение на другите. Да го кажем по друг начин: ако нямаш нещо, ти не можеш да го дадеш на другите, ако нямаш благословение, не можеш да дадеш благословение.

С други думи Христос понесе всичко това негативно проклятие върху Себе Си, за да ни даде благословението. И това нещо кога стана? Това стана на кръста преди около 2000 години. Значи преди 2000 години Той понесе проклятието и ни даде благословението. И се говори в минало време, че Бог ни е благословил тогава и завинаги с всяко духовно благословение в небесни места. Но забележете думите духовно благословение и в небесни места. Трябва да направим тази разлика: тези неща, които са написани в Библията, тези обещания, всички те са ДА и АМИН в Исус Христос. Но всичките тези обещания са духовни, те са в Духа и са в небесни места, те са в друго измерение. Те не са в земното измерение, те са в духовното измерение. Т.е. това е за нас един потенциал, всичко, което има в Библията ти можеш да го имаш, но това не означава, че го имаш фактически. Ти го имаш духовно, но може да го нямаш фактически. Как се наследява нещо, което е духовно да стане фактически в твоя живот. Има един канал през който протича тази благодат, тези благословения от небесни места, от областта на Духа в земното царство и така да се каже се материализират в живота ти.

ВСИЧКИ ТЕЗИ НЕЩА МИНАВАТ ПО КАНАЛА НА ВЯРАТА.

Защото се казва, че:

С вяра ние наследяваме Божиите благословения. 

Значи благословенията и Божиите обещания ние ги наследяваме чрез вяра. Когато ти активираш вярата си в определена област, в тази област ти получаваш съответното благословение. Например, когато човек активира вярата си в областта на спасението и изповяда Исус за свой Господ и Спасител и повярва в сърцето си, неговата душа се спасява, той се новоражда, става нов човек и приема наследството на вечния живот. Когато човек слуша слово за изцеление и словото влезе в сърцето, не само в ума, и той го изповяда и задейства вярата си, това изцеление идва в живота му, т.е. той наследява това благословение. Ние трябва да разберем, че Господ може да прости днес на някой греховете, но Той не ги е простил днес, Той ги е простил преди 2000 години, защото тогава Той плати за всичките грехове. Въпросът е, че когато ти изповядаш греха си пред Господа, ти задействаш това, което е било направено преди 2000 години и то става фактическа реалност в твоя живот. Не че сега става това нещо, то е извоювано преди 2000 години. Същото нещо е и с изцелението. Господ няма сега да те изцели, Той го е направил преди 2000 години на кръста:

В Неговите рани ние сме изцелени.

Той взе на Себе си нашите болести и понесе нашите немощи, 

Всичко това вече е изкупено – болестта е изкупена, грехът е изкупен… Но ти го получаваш днес, защото днес си задействал вярата си. Затова Исус казваше на хората:

Твоята вяра те изцели.

Твоята вяра те спаси, 

Защо? Защото то го има и ти в момента го получаваш на база на тази вяра.

И затова ви казвам, че всичките тези благословения, всичките тези обещания, те са в небесни места, те са в Духа, и те са налични. Ние можем тези неща да ги получим като просто активираме вярата си, Бог чрез Духа Си ги довежда до нашия живот и те стават реалност за нас.

Мими: В тази връзка се сещам за жената с кръвотечението, как тя получи своето изцеление. Пише за нея, че тя си казваше, че само да се допре до дрехата на Исус ще оздравее. Но преди това тя явно е чула за Исус, какво прави Той, в нея семенцето е започнало да расте и тогава започна да си казва. Значи вярата ни в Исус има глас вътре в нас. И въпреки, че да имаш кръвотечение е било наказуемо, тя се е осмилила, значи вярата, която е започнала да расте в нея и е дала смелост да преодолее всичкото това нещо. Вярата в себе си има смелост, и очакване от друга страна. Тя не е отишла просто да изпита дали ще стане нещо или няма да стане, но тя просто си казваше: „Аз само да се допра до Исус и ще получа изцеление”. И действително тя го получава.

Пламен: Виждате, че тази жена си е казвала вътре в себе си: „Само да се докосна”, т.е. вярата говори. И тя е чула отзивите за Исус, тя е чула свидетелство. Виждате свидетелството побеждава сатана. Затова казвам на хората, като получават изцеления да свидетелстват, защото свидетелството побеждава дявола.

Откровение на Йоан 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето  и словото на своето свидетелство. 

И тя е чула свидетелство за това какво Исус прави и си е казала: „След като за другите го прави, Той и за мен ще го направи” и затова тя се е докоснала до Него с вяра и е получила това изцеление, от което се е нуждаела. Благодарим на Бога. Да погледнем и Пс.107:2 във връзка с прилагането на властта ни в Господа.

Псалм 107:2 Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на врага. 

Т.е. ние сме изкупени от ръката на врага, но ние трябва да кажем (да говорим), трябва да свидетелстваме с устата си. Ти трябва да воюваш с меча на Духа, да го сложиш в своята уста и по този начин ти побеждаваш сатана. Много пъти се е случвало, особено когато служим с освобождение, заповядваме даже на нечистия дух и той се опъва. Обаче, когато изговориш Божие слово, което в момента Духът ти дава, той се ужасява от Божието слово, защото за него то е като все едно го наръгваш с меч, и той просто напуска в този момент. Има различни начини, трябва да се учите, трябва да пробвате, трябва от опит да познаете Божията воля.

Но искам в името на Господа Исуса Христа да ви науча според благодатта, която Бог ми е дал, че във вашите ръце има власт, че вие имате власт, дадена ви от Господа Исуса Христа. Вие можете да браните вашите семейства в Неговото име, вие може да атакувате врага, вие може да побеждавате, вие можете да бъдете

повече от победители чрез Исуса Христа, Който ни е възлюбил 

Мими:

– Понеже говорим за практическото прилагане на тази власт нека разсъждаваме върху това: вярата расте, (не трябва да казваме:малко ми е вярата, ако беше по-голяма вярата  и т.н.) и мене лично това ме насърчава, че моята вяра може да порасне, да се увеличи, може да дойде в сърцето ми по даден въпрос. Изпълвайки се с Божието слово и това е много съществено, просто да пребъдваме в словото. Както и миналия път говорихме, за да дадем плод и да има някакъв резултат в нашия живот, ние трябва да пребъдваме на лозата, за да можем да произведем този плод. Другото много важно нещо, за което се сещам е за тази вдовица, която отиваше при неправедния съдия (Лука 18 глава). И тази слаба женица, трудно може да си представим жена в по-слабо състояние – това е жена, която е вдовица, оставена сама, а съдията и богат и властен човек с позиция. Но тя първо знае правото си, и това е много важно. И днес точно за това говорихме, че имаме право, права, имаме власт като Божии чада.

Пламен:

– И тя какво му каза?

Мими:

– Тя му каза: „Отдай ми правото”

Пламен:

– И какво означава това?

Мими:

– Че има право.

Пламен:

– Тя не само че има право, а тя има право, и всички, които гледат в момента имат право. Обаче проблемът не е в това, че имат право, а какъв е проблемът? Че не си знаят правото. А тя си знае правото и казва: „Отдай ми правото.”

Ето ще ви дам пример: Ти можеш да имаш роднина, починал в Америка и ти е оставил наследство 1 милион долара. Тези пари са твои, ти си наследникът. Но ако ти не знаеш, че имаш това наследство, можеш да излизаш всеки ден и да просиш на улицата. Може да нямаш пари за храна, може да нямаш пари за отопление; може да си просяк при положение, че си милионер. Защо? Защото просто не знаеш.

Людете Ми погиват поради липса на знание, казва Господ. 

И тука говорим за знание върху Божието слово. Ние имаме тука съкровища (в Библията), които са ни дадени. И номер две: ти можеш да знаеш, че имаш наследство, но да не смееш да отидеш за си поискаш наследството. Знам за един човек, който не смееше да отиде да си поиска наследството да не би хората, които в момента са във владение на това наследство да го убият, например. Виждате го и този момент – от страх или по някаква друга причина да не искаш да отидеш да си вземеш това, което ти се полага по закон. Но искам да ви кажа, че ако ти си наследник, никой не е заинтересован да ти даде наследството, всеки е заинтересован да държи наследството ти в себе си.

По същият начин сатана владее наследството, което легално, законно е ваше. Затова има законно, легално положение, положението, което е в Духа. Ти притежаваш всичките тези неща. Обаче в същото време в тази територия в момента може да управлява сатана.

 Както Господ каза на израилтяните: „Идете и завладейте земята, давам ви я”, обаче те казват: „Чакай, там има великани в тази земя. Те могат да решат да ни убият, могат да направят какво ли не с нас, ние сме като скакалци.” И Господ им каза: „Аз ви давам земята, не вие сте скакалците, те са скакалците, вие сте великаните, не гледайте на външното. Завладейте обещаните благословения, които съм ви дал. Влезте в духовно воюване, влезте с вяра в земята и завладейте чрез вяра земята, това, което на вас ви е подарено.”

Така че това е, за което ние говорим. Първо да разбереш истината, и като разбереш истината, истината ще започне да те освобождава, Божият Дух ще започне да действа в тази истина, която ти си започнал да разбираш. И ще растеш във власт и ще растеш в сила. Защото цялата власт на небето  и на земята е дадена на Исус

Матей 28:18 Даде Ми се всяка власт на небето и на земята 

 и Той я даде на нас

Марка 16:17 Тия знамения ще придружават повярвалите;  в Мое име бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце  и те ще оздравяват.

С други думи тази власт преминава върху вас. Всичко това е защото тази власт, която Той (Исус) ни я подарява на нас.

В името на Исуса Ти благодарим и Ти отдаваме слава Господи.

Мими: Аз само да продължа с вдовицата. Всъщност, като говорим и за духовно воюване, ние можем да видим как тази женица всъщност е воювала по един много простичък начин. Тя просто постоянно е ходела и си е искала правото и това е всъщност молитвата ни. Ние имаме право да застанем пред Господ и да изискваме нашите близки, нашите роднини, те са наше право. Ние имаме обещание от Библията, че ще се спасим ние и целия ни дом. Съответно може да ги изискваме.

Пламен: Точно така. А забелязвате ли, че тя не отива да иска милост, тя отива да иска правото си. Ние трябва да искаме милост от Бога, но трябва да разберем, че за да искаш милост, това означава да искаш нещо, на което ти нямаш право. А да искаш правата си, това са неща, за които ти имаш право. Ние като Божии деца, като деца на Царя имаме определени законни права. Като граждани на Божието Царство, ние имаме паспорт за Божието Царство, ние имаме дипломатически имунитет така да се каже, ние имаме право на защита от Бога, навсякъде, където и да отидеш. Както например американски гражданин, където и да отиде, в която и част на света да отиде, ако нещо решат да му направят, цяла Америка се вдига, американското правителство се вдига срещу тези, които са докоснали американския гражданин. И Господ казва:

Който докосне тебе докосва зеницата на окото Ми. 

Така че, ние имаме този имунитет върху себе си. И трябва вече да застанем и да кажем, че имаме право на тези неща. Както каза и Мими, за моето семейство: че ще се спасим ние и целия ни дом. Това имаме право да го изискаме и трябва да конфронтираме сатана и да му кажем: „Ти нямаш право над семейството ми. Ти трябва да отстъпиш, защото това е незаконно, което го правиш. Ти нямаш право да държиш моето семейство.”

Мими: И в крайно сметка тя получи своето наследство, макар и от неправедния съдия, тя получи своето право. А тука пише:

А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани,

които викат към Него ден и нощ. 

Виждаме, че молитвата може дори да е и вик. Не молитва, която между другото казваш, а молитва, с която се воюва. Изискване на правото, тя прилича като вик на сърцето, като вик отвътре, която молитва получава. Както и слепият Вартимей викаше след Исус.

викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях.

Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. 

Пламен: Така че Господ да ви отдаде правото скоро в името на Исуса Христа и да ви направи войни, да се облечете с Божието оръжие, да разберете властта и да започнете да упражнявате тази власт. Това, че знаеш че имаш власт, а не я упражняваш, няма да ти помогне. Трябва да знаеш не само че имаш власт, но да започнеш да я упражняваш в името на Исус Христос. И нека Бог да ви помогне. Амин!


Слово на Любов от Господа

Когато се говореше по повод на викащата вдовица, това слово дойде към мене и аз искам да ви го споделя. И аз имам силно желание ние да бъдем като тази вдовица, да си искаме правата от Господа, и особено за това, което дявола ни е откраднал, било то време, било то някой член от нашето семейство. Независимо какво, но дявола винаги ни краде. Но моята молитва и моето пожелание към вас е: искайте това, което дяволът ви е откраднал, Господ да ви го върне, и да ни го върне с особено благословение и благоприятие. И аз искам да оставя във вас словото от Йоил 2:23-27.

Йоил 2:23-32

23. Радвайте се и вие Сионови чада и веселете се в Господа, вашият Бог; защото ви е дал ранния дъжд и милостта Си, и сега ви праща изобилен дъжд – ранния дъжд и късния дъжд както преди.

24. гумната ще се наливат с жито, и линовете ще преливат с вино и масло.

25. И ще ви възвърна за годините, които изпояде скакалецът, червеят, бръмбара и гъсеницата, Моята голяма войска,  която пратих сред вас.

26. И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашия Бог, Който е постъпил чудесно с вас; и людете Ми няма никога да се посрамят.

27. И ще познаете, че Аз съм сред Израиля, и че съм Господ, вашия Бог, и че няма друг; и людете Ми няма никога да се посрамят. 

Аз вярвам това слово  и знам, че Господ никога няма да се посрами, благодаря Му за това, което върши в живота ни. Понякога можем да благодарим само с вяра, защото Господ действа.

Амин!

Пламен:

– Виждате какво казва Господ, че ще ни даде: ранен дъжд, късен дъжд, и след това казва, че ще даде изобилие, и казва дори че ще възвърне, т.е. говори реституция. Ще ни върне дори годините, които врагът е изпоял. Значи години ще ни върне Господ.

Аз понякога съм си казвал: „Е, колко години пропилях в живота си. Но Господ дава обещание дори за миналите години, които си пропилял, че може да ти ги възвърне. И ето ви едно слово, на което можем да стъпим. Даже Господ казва, че младостта ти се подновява като на орел. Господ Казва, че може да ни подмладява, не само външно, но и вътрешно и да ти дава същите свежи сили, които си имал преди и да ти ги възстановява, както Исус Навиев каза на 85 години, „имам силата на 45-годишна възраст”.

Всички тези обещания са толкова прекрасни, защото ние имаме нужда от сила, ние имаме нужда от всичкото това изобилие, за да може да изпълним Божията воля в нашето поколение.

Не бой се, само вярвай и ще се избавиш в името на Исус Христос!

Амин!


Молитва:

И така, накрая да ви кажа, това, което Исус каза в Матея 18:18-20, особено 18-ти стих, Исус каза така:

18. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано  и на небесата.

Каквито  и сили да действат в живота ви на земята, можете да ти вържете. От земята ние можем да вържем началства и власти в небесни места. Началства и власти, които се опитват и се намесват да контролират домът ви. Защото има специални началства и власти, насочени срещу домовете ви. Но вие можете да ги връзвате в ходатайствена молитва, каквото вържете на земята, ще бъде вързано  и на небесата, тези началства  и власти, ангели на нечестието. Можете да развържете духът, душата, тялото на вашите близки, можеш да развържеш твоето семейство, можеш да развържеш твоя бизнес, можеш да освободиш ангелски сили в името на Исус Христос.

19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата. 

И затова е хубаво да се съгласявате двама по двама в молитви, да се подкрепяте.

20. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 

Виждате ли, за присъствието на Господа не се изискват хиляди и милиони хора. Искат се двама човека, или трима човека, но просто да са събрани в името на Господ Исус Христос, а не в някакво друго име. Да са събрани с тази цел, да служат на Господа в Неговото име. И тогава Той присъства и чудеса, знамения и велики дела ще започнат да следват живота ни. Бог да ви благослови! И сега искам да се помолим по този въпрос:

Молитва:

„Свети Боже, аз Ти благодаря за това слово, благодаря Ти за властта, която си ни дал в Христа Исуса. Благодаря Ти, че Ти възкреси Христос, и не само Го възкреси, но Ти Му даде име, което е над всяко друго име, и Го възвеличи, и Го постави от дясната Си страна да седне в небесни места, далеч по-горе от всяко началство, власт, сила, и господство. Благодаря Ти, Господи, че в името на Исус Христос Ти даваш на нас тази власт и си ни поставил да седнем в Христа Исуса в небесни места и си подчинил всичко под Неговите нозе, и си подчинил всичко под църквата, всичко си подчинил и на нас, Господи. Благодаря Ти, че цялата власт на небето  и на земята е дадена на Исус Христос и че Ти я даваш и на нас, Господи. Ти си казал: Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Благодаря Ти Господи, че в Исуса Христа е Да и АМИН за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. И благодаря Ти, че си ни благословил с всяко духовно благословение в небесни места в Христа Исуса. Благодаря Ти, че това ни принадлежи, всичките дарове, цялото наследство, аз Ти благодаря за всичко това. Моля Те да ни даваш откровение и мъдрост и да ни учиш Господи, как да използваме тази власт в собствения си живот, в семействата си, в бизнеса си, в служението си, така че да бъдем благословени с благословението на Авраам и да служим за благословение, както е служил за благословение и той. Благодаря Ти Господи, и Ти отдаваме славата, и хвалата, преди, сега и до вечните векове в мощното име на Господа Исуса Христа. Амин!”