Роде невярващ

Интернет предаване с п-р Пламен Петров, 21 април 2011г.


 

 

Отворете си Библите на Марк 9 глава от 14 стих надолу.

Когато дойдоха при учениците,  видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. И веднага като Го видя цялото множество, смая се и стекоха се, та Го поздравяваха /за Исус говори/. Той ги попита: За какво се препирате с тях? Един от народа Му отговори – Учителю, доведох при тебе сина си, който има ням дух 

  Вижте тези хора колко са били наясно. Някои хора ходят днес на църква и не знаят, че има ням дух.

И където и да го хване, тръшка го и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява 

  Този ням дух да ви кажа, също прилича на епилептичен дух, ако забелязвате. Епилепсията е дух в повечето случаи. Направо, ако се отнесете към епилепсията като към дух, няма да сгрешите. Да не оставяме вратички.

И говорих на твоите ученици да изгонят духа, но не можаха 

  Представете си какъв човек? То да го срещнеш такъв човек да ти е драго. Човекът е наясно, че сина му има дух, който е ням, той знае как се казва духа и го довежда при учениците на Исус и очаква от тях те да могат да изгонят духа. Казва – „Хайде сега, изгонете духа”, обаче учениците не могат да го изгонят. И това са учениците на Исус Христос. Така, че който не знае да гони демони, не се безпокой и учениците на Исус не са знаели това нещо да го правят, до един момент обаче. Ако останеш завинаги в това положение не е добре.

А Той /Исус/ в отговор им каза,

  На кого? На учениците. Те не са задавали въпрос, но Той отговаря без въпроси 

О, роде невярващ и другото евангелие казва – и извратен!

  Невярващ – № 1 и извращението – № 2. Така, че където има извращение, има неверие. Видите ли извращение, да знаете че причината, истинския грях се нарича неверие. Алкохолизмът, тютюнопушенето, наркотиците, всичките блудства, прелюбодейства, порнографии и други такива неща, те са просто плодът на корена, който се нарича неверие. Така, че неверието е всъщност грехът, „защото казва не повярваха в Мене”. Така, че трябва да имате предвид – коренния грях се нарича НЕВЕРИЕ. Това е много важно за нас да го разберем, а всичките други са плодове на неверието, те са второстепенни грехове. Обикновено ние се хващаме за външните грехове – той пуши, пие… Ами това е просто, защото не вярва. Ама той казва, че вярва. „Вяра без дела е мъртва”. Тоест, той вярва с мъртва вяра. Обаче, вярата му не е жива. Ако е жива, тя ще се вижда в живота на човека.

Роде, невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Исус казва.

  Много интересно – учениците просто не можаха да изгонят нечистия дух, обаче Исус не казва – „Ето, момчета рано ви е още, не сте кръстени със Святия Дух. Като дойде, спокойно, тогава ще ги гоните”. Не, Той ги упрекна –

О, роде, невярващ и извратен, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя?

  Той не може да ги търпи. Дълготърпеливият Исус казва „Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен.”

  И аз искам да ви кажа – ние като християни изобщо и като църкви и служители, понякога си играем с дълготърпението на Господа, защото Божия народ е вързан, хората са в нужда. Този имал ням дух, другия друг дух и т.н. Хората са в нужда и из един път ние заставаме и казваме, че нямат такива проблеми, нямат нужда от това нещо, просто трябва да отидат на психолог или да пият лекарства. Да, разбира се, могат да пият лекарства като временна мярка, ако не можем да се справим за известно време, но за постоянно „не”. Решението е Исус Христос. Чрез Неговото име ние можем да освободим човека. Той казва „Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене”.

  Ние като служители и като християни трябва да можем да помогнем. И затова Господ  иска да изгради една армия, армия от Христови войни. Едно време имаше една църква, която се казваше „Войни на Христа” и аз вярвам, че трябва да бъдем войни на Христа, трябва да бъдем Христова армия. Ти трябва да станеш Христов войн, войн на Христос трябва да станеш, това е самата истина.

Доведоха го при Него. И като го видя

  Сега вижте превода тука казва – „и като го видя хвания от бяс”. Ама това така е казано, защото просто този, който е превеждал не е разбирал точно за какво става въпрос.

Защото „Като го видя хванатия от бяс, веднага духа го сгърчи”.

  Не „като го видя хванатия от бяс”. „Хванатият от бяс”, трябва да се махне, то е в курсив.

  Като го видя – кой? Духът го видя, веднага го сгърчи, защото кой го видя? Духът го видя и веднага го сгърчи, а не защото хванатия от бяс го е видял, затова го е сгърчил. Има разлика.

  Погледнете в Деяния на апостолите 16:16, Павел и жената, която вървеше зад него и предсказваше, той се обърна и рече на духа директно, изобщо не се занимава с жената, на духа рече. Той прави разлика между духа и жената. Трябва да правим разлика.

  Както ми разказваше един брат на времето, в една от църквите, един брат се хвърлил върху другия хванал го за гърлото и казал на демона – „Излез от него, излез”, щял да го удуши. Ама, то така не се прави. Трябва да правим разлика. Трябва да гоним демоните, но трябва да запазим човека. Човека не го гони, гони демона. Човека не го мрази, обичай го, нечистия дух трябва да гониш.

Доведоха го при Него и като го видя веднага духът го сгърчи 

  Защо? Когато дойде присъствието на Господа, започват проявления.

И той падна на земята и се валяше запенен 

  Ето едно нещо, което сега го видях тука. Понеже веднъж стана въпрос защо трябва да падат хората на земята. Ето един случай в Библията – човека падна на земята и „се валяше запенен”. Тоест, той получава освобождение и се е търкалял по земята. В някои от случаите, хората не падат на земята, просто защото са под помазанието на Святия Дух, а падат защото започва духа да се проявява, нечистия дух. Така, че трябва да правим разлика – кога помазанието просто идва върху човека и кога започва освобождението.

Исус попита баща му 

  Значи по време на освободителната служба Исус пита баща му.

Колко време има откакто е станало това? А той каза – от детинство и много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби, но ако можеш да сториш нещо, смили се за нас и помогни ни. Исус му рече – Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва 

  Това е много хубав стих, който можем да си го повторим. Нека да го кажем заедно – Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Хайде сега втората част – Всичко е възможно, за този който вярва.

Веднага бащата на детето извика казвайки – Вярвам, Господи! И след това – Помогни на моето неверие. Исус като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, казвайки му – 

  Значи Исус смъмри нечистия дух, не се занимаваше с детето.

Казвайки му – Дух немий и глухий 

  Вижте тука казва и глухий. В първия случай се казва, че бил ням дух, а сега тука се казва, че бил и глух дух. Значи е бил глухоням. Бащата казва, че е имал ням дух, но Исус знае по-добре чрез разпознаване не само ням, но и глух

Дух немий и глухий, Аз ти заповядвам – излез от него и да не влезеш вече в него! 

  Това е много хубаво между другото, прекрасен пасаж за освобождение. Много интересно казва – „и да не влезеш вече в него”. Значи имаме законно основание според писанията да заповядваме на духа да не влиза в човека. Разбира се, ако човека го кани със своите  действия и думи, но ние пак можем да му забраним.

„Да не влезеш вече в него” и духът като изпищя 

  Понякога се казва, че човека изпищя. Тука се казва, че духа изпищя.

И го сгърчи силно, излезе 

  Сгърчи го силно и излезе. Виждате проявление.

Детето стана като мъртво 

  Сега знаете, че ни предстоят служби в България през май месец. Ако идвате на службата, трябва да сте подготвени, че такива събития могат да се случат – с гърчене, с падане, с крещене и т.н. Да не се плашите от това, че могат да се случат такива неща. Защото виждате, че при Исус Христос това нещо е било така и при нас ще бъде така. Както казва брат Дерек Принс „Аз нямам амбицията да подобрявам методите на Исус Христос” и аз също нямам такива амбиции. Някои казват – „не може ли тихично да излезе”. Ами при Исус са крещели силно, аз нямам амбицията да подобрявам методите на Исус и ако при Исус са се гърчили силно и са падали, и са се валяли на земята запенени, също нямам намерение да подобрявам Неговите методи. Друг ще каже – „Ама, не може ли да се направи това нещо в някоя скришна стаичка?” Аз не виждам Исус в някоя скришна стаичка да го прави. Не че не може, но не е библейско. Имам предвид, защо трябва да крием това, което Бог прави. Нека да се прослави името на Господа. Исус винаги на видело изгонва демоните.

  Ще ви кажа и още една причина – ако се скрием някъде, понякога нечистия дух може да направи някой номер. Например, особено някой мъж с някоя жена да направи освободителна сесия, може да стане съблазън, изкушение; може да излезе някой да започне да говори против служителя – „той направи това, той направи онова”, а като си на публично място, никой не може да каже това било, онова било. Всеки е видял какво е станало, всеки знае какво е станало и не могат да упрекнат служителя в нищо. Така, че има основание Исус да ги прави публично нещата. И ние трябва да ги правим. Няма от какво да се срамуваме. Защо ще се срамуваме от Бога в това нечестиво поколение? Защо да се срамуваме от делата на Бога? И знаете ли защо освободителното служение е толкова необходимо всъщност?  Защото има две важни неща при него – първо изявява наличието на демони, т.е. на демоничното царство, а демоните обичат да са скрити. Все нещо да е прикрито, абе уж ги има, ама ги няма, нали? Първото това, че се изявява, че се вижда и хората – ха, ама наистина ли го има това нещо? Ние си вярваме в Бога. Както каза един човек, българин, който се обърна към Господа, просто Господ го докосна в Австрия и той каза следното нещо –„Господ ме докосна и беше много силно това, което стана”. И накрая каза – „Аз все вярвах в Господа, ама такова чудо не вярвах”. Значи, хората все си вярват нещо, но из един път като се сблъскат с камиона на Святия Дух и се оказва, че не е просто една тротинетка, а се оказва огромен камион, оказва се мощна работа. Оказва се, че просто има си вяра и вяра. Аз си вярвам, но като се сблъскаш с реалността на Господа е друго. Така, че ние все си вярваме, вярваме, но като видят проявлението на Божието действие, съвсем по друг начин се получава, нали?  Така, че

Духът като изпищя и го сгърчи силно, излезе и детето стана като мъртво

  Значи, детето лежи като мъртво на земята.

Така че мнозина казваха, че е умряло 

  Представете си тази ситуация – Исус уби детето. На първо място във вестниците в новините – Евангелски служител уби дете! Обаче, това не е така.

Исус го хвана за ръката, вдигна го и то стана, и като влезе вкъщи 

  Знаете ли защо се получава? Аз го забелязвам много пъти, когато хората получават освобождение, толкова се изморяват от тази духовна битка, че просто аз след освободителна сесия им казвам на хората – „Иди си в къщи и веднага лягай да спиш!” Ще спиш като къпан, дори тези, дето твърдят, че имат безсъние, като се приберат в къщи, спят като къпани. Защото тази умора е духовна умора и физическа умора, някои се тръшкат просто и след тази умора те имат нужда да си починат. Затова понякога освобождението може да бъде насечено, да оставиш човека да си почине, защото идва му много. И така,

Исус го хвана за ръката, вдигна го и то стана, и като влезе в къщи учениците му Го попитаха насаме – Защо ние не можахме да го изгоним? 

  Те се чудят – защо не можахме да го изгоним? А Исус преди това им даде власт над нечисти духове и болести. А те казват „не можахме да го направим”.

А Той каза – този род с нищо не може да излезе освен с молитва и пост 

  Както някой беше казал – Отишъл човек, имал нужда от освобождение и служителят казал – „Не,не, сега не мога, трябва да отида да постя и да се моля” и човека чака с дни да пости, и да се моли служителя. Няма такива неща, приятели. Ние трябва да сме готови с време и без време. Трябва да си се молил и да си постил преди това. Затова е молитвата и поста, моли се и пости преди това. Като срещнеш нуждаещ на момента трябва да служиш. Това е положението. Разбира се, под водителството на Духа, ако Духа в момента не те води, това е друг въпрос. Но не да отклоняваме, защото много пъти молитвата служи като оправдание. Като има някакъв проблем между хората – дай да се молим за това. Не, Исус каза – „първо си оправете отношенията и след това се молете преди да донесете дара си пред олтара”. Не първо принеси дара, пък след това се оправи, а първо си оправи отношението, след това принеси дара. Значи, първо си оправи отношенията с хората и тогава иди да се молиш. Защото много хора избягват с молитва, но молитвата няма да ти оправи отношенията. Ти трябва да вземеш решение и да кажеш „не” на твоето поведение. Обаче, тука историята продължава по един много интересен начин, аз затова го говоря сега.

  Прехвърляме се на 38 стих, от 29 прескачаме на 38-и стих:

Йоан му каза на Исус – Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твоето име и му забранихме, защото не следваше нас. 

  Ха сега, де! Нашите велики апостоли не можаха да изгонят нечистия дух! Виждате ли го тука? Не можаха да го изгонят и Исус се наложи да се намеси, изгони нечистия дух и след това обаче, Йоан казва на Исуса – видяхме един човек, дето не го познаваме, той не е Твой ученик, не го знаем откъде идва и къде отива, не е от нашата църква, от нашата деноминация, не ни следва нас, апостолите, и как смее той да гони демони в името на Исус Христос и на всичкото отгоре те да излизат! И ние трябва да внимаваме да не изпадаме в тази ситуация. Да не си мислим примерно, че ако не си последовател на католическата църква и на папата, значи не си от тялото Христово.

  Мартин Лутер какво казва? Много интересно, гледайте го филма. Мартин Лутер казва следното нещо, понеже те казват, че който не е част от католическата църква не може да наследи спасение, но Мартин Лутер казва: „Не знам дали това е така, но със сигурност, който не е част от Христос, той не може да наследи спасение”. Това е, което е ключовото, не както тука Йоан, те са си апостоли на Господа, те са служители на Господа, слава на Бога за тях, виждате Новия Завет са го написали, толкова неща са направили, обаче, какво казва:

Видяхме един човек да изгонва бесове в Твоето име

и му забранихме, защото той нас не ни следва. 

  Трябва да бъде наш последовател. Чакай, обаче той е последовател на Господа, за да го направи това нещо, а вие последователите на Господа, не можахте да го изгоните нечистия дух. Забелязвате ли го това нещо?

39. А Исус рече: Не му забранявайте 

  Просто Исус Христос не можеш да го сложиш в рамки, не можеш да го сложиш в джоба си, не можеш да направиш от него комсомолски секретар. Просто Исус Христос не можеш да направиш партиен председател, колкото и да искат да го турят в рамки, не могат да го сложат. И аз благодаря на Бога, че нашия Господ не е такъв. Той е един неодялан камък, Той е такъв, какъвто е. Той казва: „Аз съм Този, който съм” и това е положението. Никакво човешко сечиво не е издигнато върху Него. Ама как знаеш Библията като не си чел? Знам я, защото така и така. Той просто си е Той. И вижте какво казва:

Не му забранявайте

  Той не каза – „Този човек трябва да ви се подчини на вас, иначе не му позволявайте. Този човек трябва да отиде във вашето училище за изгонване на демони и тогава да тръгне да ги гони”. Че какво ще научи той в тяхното училище? Те не могат да изгонят демоните, той ще седне в тяхното училище, на какво ще се учи? Разбирате ли? Това е нещо, което идва от Господа – ти не можеш да го сложиш в рамка. Ти не можеш помазанието да си го сложиш в джоба. Както не можеш маслото да си го сложиш в джоба. Опитай се да сложиш масло в джоба, да видим какво ще стане. Така, че Той казва:

Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Моето име и да може скоро след това да ме злослови 

  Много ми харесва това – няма никой, който да извърши велико дело в Моето име. Виждате ли? Освобождението Той го нарича велико дело, вършене на велики дела. С други думи, Исус казва – „не може той да извърши велико дело в Моето име и Аз да не съм го проверил”. Този човек е проверен от Мене. Силата не е дошла случайно и властта не е дошла случайно. Той е проверен човек и той действа, защото Аз съм го проверил и съм му дал тази сила, защото съм видял, че е верен. Ако в един момент, се издъни, Аз мога да му отнема силата, обаче казва: „скоро след това не може да ме злослови”. Значи не е просто случайна работата.

40. Понеже онзи, който не е против вас е откъм вас 

  Това, което ви казах. Хора, ние сме братя и сестри. Ние сме изкупени с кръвта на Господа Исуса Христа. Няма смисъл да се делим на Христови, на Павлови, на Петрови, на Аполосови, да се делим на тази деноминация, на онази деноминация, на тази група, на онази група. Ние сме купени с кръвта на Христос и ние представляваме Христовата църква, и ние трябва да сме единни като братя и сестри. И дори да имаме различия в разбирането, различия казвам второстепенни, различия, които не засягат Христовото дело на кръста, различия, които не засягат дали Исус Христос е Господ и Божий Син. Ако брата вярва, че Исус Христос е Господ, че Той е Божия Син, ако вярва в Неговата смърт, погребение и възкресение, той е той брат, изкупен с кръвта на Исуса и ти трябва да го обичаш. Да възлюбиш ближния си, дори да вярва по различен начин, дори да се движи по различен начин, дори да не влиза в твоята система от разбирания, защото естествено твоята система от разбирания е най-правилната и няма по-правилна от нея, нали? Обаче, въпреки всичко ти трябва да можеш да го обичаш този човек.

И който не е против тебе, той е откъм тебе, казва Господ тука. 

  А има на друго място казва:

Който не е откъм Мене е против Мене 

  Това го казва Исус – „който не е откъм Мен, той е против Мен”. Обаче, тука казва – „който не е против вас, той е откъм вас”.

Защото който ви напои с чаша вода понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си 

  Аз искам да ви кажа, Господ иска да се обичаме и да бъдем единни. Не да се злословим, не да се клюкарим, не да се мразим, не да се отхвърляме, а да се научим да се обичаме на дело и в действителност. И съм го казвал този пример, ако не знаеш как да обичаш, то поне се научи как да не правиш зло на човека. Защото любовта има две страни – пасивна и активна, негативна и позитивна. Едната страна е № 1- не прави зло на ближния си и не говори зло против ближния си. Това  е нето, просто спри да го правиш. И втората част – научи се да вършиш добро и научи се да говориш добро. Това е вече положителната или това е активната страна. Както казва Словото,

„Който знае да върши добро и не го върши, грях на него”.

Видяхте това, което казва Исус Христос тука. Бог да ви благослови. Нека сега да се помолим:

  Боже, в името на Твоя Син Исус Христос се молим, ти да ни научиш как да ти служим, да ни научиш как да помагаме на нуждаещите се, както тука, Господи, трябваше Твоите ученици да освободят този човек, който е бил глух и ням и не са успели.

  Моля те, Господи, също така, да ни научиш да не отхвърляме ония, които нас не ни следват, да не отхвърляме ония, които нямат същото мислене като нас, да не мразим ония, които не мислят като нас. И те моля, Господи, да ни научиш, да обичаме нашите братя, всичките ни братя, които са изкупени с Христовата кръв и са част от Твоята църква. И дори да ни научиш да обичаме нашите врагове според както Ти си заповядал.

  В името на Господа Исуса Христа, ние те молим и ти благодарим и ти отдаваме слава и хвала. Нека всички да кажем на това „амин”.